IDZ DO
     PRZYK£ADOWY ROZDZIA£

              SPIS TRE CI  Komputerowy monta¿
            ...
Spis treści
           Wstęp.......................................................................................
4                                             Komputerowy monta wideo. Ćwiczen...
8.            Rozdział

                   Nakładanie scen
      Za pomocą programu firm...
74                           Komputerowy monta wideo. Ćwiczenia praktyczne


Rysunek 8.2.
Widok...
Rozdział 8.  Nakładanie scen                                  75


Rysunek 8.3.
Właści...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Objective-C. Leksykon kieszonkowy

980
-1

Published on

Objective C prezentuje ekscytujące i dynamiczne podejście do programowania obiektowego opartego na C. Został ono użyty przez firmę Apple jako podstawa programowania dla systemu operacyjnego Mac OS X, który zdobywa coraz większą popularność wśród programistów. Pomimo że Objective-C jest (pomijając jego podstawę, czyli C) prostym językiem, nie można niedoceniać znaczenia pewnych jego rozszerzeń. Wykorzystanie wszystkich możliwości tego języka jest możliwe dzięki użyciu sprawdzonych wzorców projektowych, uważnej analizie przykładów kodu i prawidłowym wykorzystaniu dostępnych bibliotek. Zamierzeniem tego leksykonu jest dostarczenie szybkiej pomocy na temat składni i elementów języka Objective-C.

Książka zawiera krótkie omówienie podstawowych zagadnień oraz przykłady i definicje. Programiści przechodzący od kodowania w C++ lub Javie znajdą tu informacje pozwalające wykorzystać wszystkich możliwości nowego języka.

Oprócz omówienia składni języka, autor objaśnia też inne zagadnienia związane z językiem: zarządzanie pamięcią, dynamiczne ładowanie, obiekty rozproszone i obsługę wyjątków.

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
980
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Objective-C. Leksykon kieszonkowy

 1. 1. IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRE CI Komputerowy monta¿ wideo. Æwiczenia KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE praktyczne Autor: Bartosz Danowski ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ISBN: 83-7361-240-8 Format: B5, stron: 116 TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA Chocia¿ o „multimedialno ci” komputerów s³ychaæ ju¿ od dawna, dopiero ostatnio „pecety” osi¹gnê³y mo¿liwo ci obliczeniowe, które pozwalaj¹ sprostaæ takim zadaniom, jak obróbka filmów czy muzyki przy zachowaniu zadowalaj¹cej jako ci. Rynek zosta³ CENNIK I INFORMACJE zdominowany przez rozmaite urz¹dzenia cyfrowe, które du¿o ³atwiej po³¹czyæ z komputerem ni¿ ich analogowe odpowiedniki. Cyfrowe kamery wideo nie s¹ ju¿ ZAMÓW INFORMACJE ekstrawagancj¹ — nie trudno jest wiêc mieæ „co” obrabiaæ — trzeba tylko wiedzieæ „jak”. O NOWO CIACH Ksi¹¿ka „Komputerowy monta¿ wideo. Æwiczenia praktyczne” przeka¿e Ci wiedzê potrzebn¹ do samodzielnego montowania filmów. Po jej przeczytaniu nie bêdziesz ZAMÓW CENNIK musia³ zanudzaæ znajomych „d³u¿yznami” i szukaæ na pilocie magnetowidu klawisza „fast forward” by pomin¹æ nieudane sekwencje. Poznasz: CZYTELNIA • Sprzêt u¿ywany przy obróbce wideo FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE • Instalacjê i konfiguracjê kart rozszerzaj¹cych • Podstawowe oprogramowanie • Zgrywanie materia³u audio i wideo • Edycjê filmów • Sposoby ud wiêkowienia i dodawania napisów • Zapis gotowych filmów w formatach VCD, SVCD, DVD i DivX Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl
 2. 2. Spis treści Wstęp.............................................................................................................................................................. 5 Rozdział 1. Oględziny posiadanego sprzętu ........................................................................................................ 7 Karta graficzna......................................................................................................................................7 Tuner telewizyjny ...............................................................................................................................10 Karta dźwiękowa ................................................................................................................................12 Dysk twardy........................................................................................................................................13 Porty USB i FireWire .........................................................................................................................15 Nagrywarka płyty CD lub DVD .........................................................................................................16 Rozdział 2. Sprzęt potrzebny do skompletowania domowego studia wideo ................................... 17 Źródło analogowego sygnału audio i wideo .......................................................................................17 Pobieranie sygnału wideo do komputera ............................................................................................19 Pobieranie sygnału audio do komputera.............................................................................................20 Kable...................................................................................................................................................21 Rozdział 3. Instalacja i konfiguracja komputera i domowego studia wideo..................................23 Instalacja karty graficznej z modułem ViVo ......................................................................................23 Instalacja tunera telewizyjnego...........................................................................................................29 Instalacja karty dźwiękowej i nagrywarki..............................................................................................33 Podłączanie kamery, magnetowidu oraz tunera telewizyjnego ..........................................................33 Rozdział 4. Oprogramowanie.................................................................................................................................... 37 Pobieranie materiału i monta ............................................................................................................37 Authoring i nagrywanie płyty CD lub DVD.......................................................................................38 Pozostałe programy ............................................................................................................................40 Rozdział 5. Pobieranie materiału audio i wideo.............................................................................................43 Rozdział 6. Edycja pobranego materiału........................................................................................................... 53 Przeglądanie scen................................................................................................................................53 Przycinanie filmu i podział na mniejsze sceny...................................................................................55 Przejścia i efekty specjalne .................................................................................................................58 Rozdział 7. Podkład dźwiękowy i komentarz lektora................................................................................... 65 Praca z oryginalnym podkładem dźwiękowym ..................................................................................65 Dodawanie własnego podkładu dźwiękowego ...................................................................................66 Dodawanie podkładu z głosem lektora...............................................................................................70
 3. 3. 4 Komputerowy monta wideo. Ćwiczenia praktyczne Rozdział 8. Nakładanie scen..................................................................................................................................... 73 Rozdział 9. Dodawanie tekstu ...................................................................................................................................77 Rozdział 10. Zapis gotowego filmu do pliku ....................................................................................................... 83 Przygotowanie filmu do publikacji na płycie VCD, SVCD lub DVD ...............................................83 Zapis filmu do formatu Divx ..............................................................................................................85 Rozdział 11. Przygotowanie płyty CD lub DVD ..................................................................................................... 91 Authoring płyty VCD, SVCD lub DVD.............................................................................................91 Nagrywanie pliku Divx na płytę.......................................................................................................105 Rozdział 12. Przydatne informacje........................................................................................................................ 109 Testujemy gotową płytę....................................................................................................................109 Wykorzystanie wyjścia TV w karcie graficznej ...............................................................................110 Podsumowanie...................................................................................................................................... 113
 4. 4. 8. Rozdział Nakładanie scen Za pomocą programu firmy Ulead mo esz nało yć na siebie dwie sceny, uzyskując inte- resujący efekt. Mo liwości wykorzystania takiego efektu są bardzo szerokie, przykładem mogą być Wiadomości telewizyjnej jedynki. Podczas transmisji ze studia poza prezenterem siedzącym w studiu bardzo często widać małe okienko, w którym wyświetlany jest np. jakiś felieton filmowy dotyczący tego, o czym mówi prezenter. Przykład nało enia na siebie dwóch scen jest przedstawiony na rysunku 8.1. Rysunek 8.1. Dwie sceny nało one na siebie Nakładanie na siebie dwóch scen jest dość prostym zadaniem — wymaga wybrania opcji Overlay z górnego okna w głównym oknie programu. Na rysunku 8.2 umieściłem widok głównego okna programu po wybraniu opcji Overlay. Najpierw musimy dodać scenę do naszego filmu, a następnie określimy jej lokalizację oraz wygląd. Na rysunku 8.2 na pasku Timeline na pierwszej linii od góry umieszczona jest podstawowa scena. Scenę, którą chcemy nało yć, nale y przeciągnąć z prawego menu na drugą linię paska Timeline. Menu widoczne po prawej stronie znasz ju z rozdziału dotyczącego pobierania i edycji materiału.
 5. 5. 74 Komputerowy monta wideo. Ćwiczenia praktyczne Rysunek 8.2. Widok głównego okna programu po wybraniu opcji Overlay Po przeciągnięciu sceny na drugą linię paska Timeline nale y zająć się jego właściwościami. Najpierw zajrzyjmy do zakładki Edit widocznej po lewej stronie głównego okna. Opcje tam zgromadzone znasz ju z poprzednich rozdziałów, dlatego nie będę ich tutaj opisywał. Przypomnę jedynie, e z ich pomocą mo esz wyłączyć lub włączyć odtwarzanie dźwięku w nało onej scenie, wymusić płynne rozpoczęcie i zakończenie odtwarzania dźwięku oraz określić szybkość projekcji materiału. Je eli nało ysz na siebie dwie sceny z oryginalnymi ście kami dźwiękowymi, to nało y się na siebie równie dźwięk. Taka sytuacja jest raczej niepo ądana, dlatego warto wyłączyć dźwięk nakładanej sceny. Oczywiście, zdarzają się specjalne projekty, gdy musisz zostawić taki zmiksowany podkład dźwiękowy. Ćwiczenie 8.1. Aby nało yć dwie sceny na siebie, wykonaj następujące czynności: 1. Dodaj do paska Timeline na pierwszej linii podstawową scenę. W razie problemów wróć do odpowiedniego opisu zamieszczonego w jednym z poprzednich rozdziałów. 2. Z górnego menu programu wybierz opcję Overlay. 3. Z prawego menu wybierz scenę, którą chcesz nało yć na uprzednio dodany fragment filmu. 4. Przeciągnij scenę na pasek Timeline i upuść ją na drugiej linii, licząc od góry. Po dodaniu nakładanej sceny domyślne jej ustawienia powodują, e w całości przysłania ona podstawowy fragment filmu. Takie rozwiązanie oczywiście jest do przyjęcia jedynie w ściśle określonych sytuacjach, dlatego musimy zająć się zmianą domyślnych ustawień dodanej sceny. W tym celu musisz kliknąć kursorem myszy zakładkę o nazwie Motion widoczną w lewej części głównego okna programu (rysunek 8.3).
 6. 6. Rozdział 8. Nakładanie scen 75 Rysunek 8.3. Właściwości nało onej sceny Dostępne opcje umo liwiają zmianę następujących właściwości nało onej sceny: Transparency — stopień przeźroczystości sceny. Dzięki tej opcji mo esz spowodować, e nało one okno będzie częściowo przeźroczyste. Zoom — wielkość nało onego okna. Za pomocą tej opcji mo esz zmienić rozmiar nało onej sceny. Na rysunku 8.3 nało ona scena ma postać małego okienka. Position — zmiana poło enia nało onej sceny. Opcja ta umo liwia określenie lokalizacji nało onej sceny. Dysponujesz kilkoma zdefiniowanymi poło eniami. Na rysunku 8.3 widać nało oną scenę w prawym górnym naro niku całego filmu. Direction/Style — określenie zachowanie się okna z nało oną sceną. Za pomocą tej opcji mo esz określić, w jaki sposób okno ma się pojawić i zniknąć. U ywając kilku zdefiniowanych zachowań, w prosty sposób wymusisz, by okno z nało oną sceną „przejechało” przez ekran w niemal dowolny sposób. Nie będę tutaj dokładnie opisywał wszystkich dostępnych opcji, ale proponuję, abyś sam sprawdził, jak to działa i co mo esz zrobić z nało oną sceną. W celu sprawdzenia sposobu zachowania się nało onego okna musisz na pasku Timeline zaznaczyć drugą linię, a dokładnie — nało oną scenę. Następnie kliknij przycisk Play umieszczony bezpośrednio pod oknem podglądu. Je eli chcesz zobaczyć cały film, kliknij przycisk Project, a następnie Play. Ćwiczenie 8.2. Aby określić właściwości nało onej sceny, wykonaj następujące czynności: 1. Otwórz zakładkę Motion. 2. Sprawdź działanie opcji Zoom, Transparency, Position oraz Direction/Style. 3. Zobacz gotowy efekt.

×