Asembler. Sztuka programowania

1,062 views

Published on

Kompletny przewodnik po języku asemblera

Asembler, mimo że jest zdecydowanie trudniejszy w nauce niż języki programowania wysokiego poziomu, jest wśród programisów bardzo popularny. Tworzone w nim programy są mniejsze, zajmują mniej pamięci i miejsca na dysku, a przede wszystkim działają szybciej. Opracowano język HLA, dzięki któremu programowanie w asemblerze przebiega płynnie i polega na analizie implementacji poszczególnych, wysokopoziomowych konstrukcji, znanych z języków takich jak C, C++ czy Pascal.

Książka "Asembler. Sztuka programowania" to podręcznik programowania w języku asemblera oparty na języku HLA. Opisuje 32-bitową architekturę procesorów Intel oraz zasady tworzenia programów w języku HLA. Przedstawia sposoby pisania, kompilacji i uruchamiania programów wykorzystujących różne, nawet najbardziej złożone typy danych.

* Wprowadzenie do języka HLA
* Sposoby reprezentacji danych
* Organizacja pamięci i tryby adresowania
* Typy danych
* Podział programu na procedury i moduły
* Sterowanie wykonaniem programu
* Instrukcje arytmetyczne
* Operacje na plikach
* Operacje bitowe i łańcuchowe
* Makrodefinicje
* Klasy i obiekty
* Połączenie asemblera z programami w innych językach

Przekonaj się, jak prosty jest język asemblera.

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,062
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Asembler. Sztuka programowania

 1. 1. IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRE CI Asembler. Sztuka programowania KATALOG KSI¥¯EK Autor: Randall Hyde KATALOG ONLINE T³umaczenie: Przemys³aw Szeremiota ISBN: 83-7361-602-0 ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Tytu³ orygina³u: The Art of Assembly Language Format: B5, stron: 968 TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA Ksi¹¿ka „Asembler. Sztuka programowania” to podrêcznik programowania w jêzyku asemblera oparty na jêzyku HLA. Opisuje 32-bitow¹ architekturê procesorów Intel oraz zasady tworzenia programów w jêzyku HLA. Przedstawia sposoby pisania, CENNIK I INFORMACJE kompilacji i uruchamiania programów wykorzystuj¹cych ró¿ne, nawet najbardziej z³o¿one typy danych. ZAMÓW INFORMACJE • Wprowadzenie do jêzyka HLA O NOWO CIACH • Sposoby reprezentacji danych • Organizacja pamiêci i tryby adresowania ZAMÓW CENNIK • Typy danych • Podzia³ programu na procedury i modu³y • Sterowanie wykonaniem programu CZYTELNIA • Instrukcje arytmetyczne • Operacje na plikach FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE • Operacje bitowe i ³añcuchowe • Makrodefinicje • Klasy i obiekty • Po³¹czenie asemblera z programami w innych jêzykach Przekonaj siê, jak prosty jest jêzyk asemblera Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl
 2. 2. Spis treści Rozdział 1. Wstęp do języka asemblerowego...................................................... 13 1.1. Wprowadzenie........................................................................................................ 13 1.2. Anatomia programu HLA....................................................................................... 13 1.3. Uruchamianie pierwszego programu HLA ............................................................. 16 1.4. Podstawowe deklaracje danych programu HLA..................................................... 17 1.5. Wartości logiczne ................................................................................................... 19 1.6. Wartości znakowe................................................................................................... 20 1.7. Rodzina procesorów 80x86 firmy Intel .................................................................. 21 1.7.1. Podsystem obsługi pamięci........................................................................... 24 1.8. Podstawowe instrukcje maszynowe........................................................................ 26 1.9. Podstawowe struktury sterujące wykonaniem programu HLA............................... 30 1.9.1. Wyra enia logiczne w instrukcjach HLA ..................................................... 31 1.9.2. Instrukcje if..then..elseif..else..endif języka HLA ......................................... 33 1.9.3. Iloczyn, suma i negacja w wyra eniach logicznych...................................... 35 1.9.4. Instrukcja while ............................................................................................ 37 1.9.5. Instrukcja for................................................................................................. 38 1.9.6. Instrukcja repeat............................................................................................ 39 1.9.7. Instrukcje break oraz breakif......................................................................... 40 1.9.8. Instrukcja forever.......................................................................................... 40 1.9.9. Instrukcje try, exception oraz endtry............................................................. 41 1.10. Biblioteka standardowa języka HLA — wprowadzenie ......................................... 44 1.10.1. Stałe predefiniowane w module stdio ........................................................... 46 1.10.2. Standardowe wejście i wyjście programu ..................................................... 46 1.10.3. Procedura stdout.newln................................................................................. 47 1.10.4. Procedury stdout.putiN ................................................................................. 47 1.10.5. Procedury stdout.putiNSize .......................................................................... 48 1.10.6. Procedura stdout.put ..................................................................................... 49 1.10.7. Procedura stdin.getc...................................................................................... 51 1.10.8. Procedury stdin.getiN ................................................................................... 52 1.10.9. Procedury stdin.readLn i stdin.flushInput..................................................... 53 1.10.10. Procedura stdin.get ....................................................................................... 54 1.11. Jeszcze o ochronie wykonania kodu w bloku try..endtry........................................ 55 1.11.1. Zagnie d one bloki try..endtry ..................................................................... 56 1.11.2. Klauzula unprotected bloku try..endtry......................................................... 58 1.11.3. Klauzula anyexception bloku try..endtry ...................................................... 61 1.11.4. Instrukcja try..endtry i rejestry...................................................................... 61 1.12. Język asemblerowy a język HLA ........................................................................... 63 1.13. Źródła informacji dodatkowych.............................................................................. 64
 3. 3. 4 Asembler. Sztuka programowania Rozdział 2. Reprezentacja danych ...................................................................... 65 2.1. Wprowadzenie........................................................................................................ 65 2.2. Systemy liczbowe ................................................................................................... 66 2.2.1. System dziesiętny — przypomnienie............................................................ 66 2.2.2. System dwójkowy......................................................................................... 66 2.2.3. Formaty liczb dwójkowych........................................................................... 68 2.3. System szesnastkowy.............................................................................................. 69 2.4. Organizacja danych ................................................................................................ 72 2.4.1. Bity ............................................................................................................... 72 2.4.2. Półbajty......................................................................................................... 73 2.4.3. Bajty ............................................................................................................. 73 2.4.4. Słowa ............................................................................................................ 75 2.4.5. Podwójne słowa ............................................................................................ 76 2.4.6. Słowa poczwórne i długie............................................................................. 77 2.5. Operacje arytmetyczne na liczbach dwójkowych i szesnastkowych....................... 77 2.6. Jeszcze o liczbach i ich reprezentacji...................................................................... 78 2.7. Operacje logiczne na bitach.................................................................................... 81 2.8. Operacje logiczne na liczbach dwójkowych i ciągach bitów.................................. 84 2.9. Liczby ze znakiem i bez znaku ............................................................................... 86 2.10. Rozszerzanie znakiem, rozszerzanie zerem, skracanie, przycinanie....................... 91 2.11. Przesunięcia i obroty .............................................................................................. 95 2.12. Pola bitowe i dane spakowane................................................................................ 99 2.13. Wprowadzenie do arytmetyki zmiennoprzecinkowej ........................................... 104 2.13.1. Formaty zmiennoprzecinkowe przyjęte przez IEEE ................................... 108 2.13.2. Obsługa liczb zmiennoprzecinkowych w języku HLA ............................... 112 2.14. Reprezentacja liczb BCD ..................................................................................... 115 2.15. Znaki .................................................................................................................... 117 2.15.1. Zestaw znaków ASCII................................................................................ 117 2.15.2. Obsługa znaków ASCII w języku HLA...................................................... 121 2.16. Zestaw znaków Unicode....................................................................................... 125 2.17. Źródła informacji dodatkowych............................................................................ 126 Rozdział 3. Dostęp do pamięci i jej organizacja ................................................ 127 3.1. Wprowadzenie...................................................................................................... 127 3.2. Tryby adresowania procesorów 80x86 ................................................................. 127 3.2.1. Adresowanie przez rejestr........................................................................... 128 3.2.2. 32-bitowe tryby adresowania procesora 80x86........................................... 129 3.3. Organizacja pamięci fazy wykonania ................................................................... 135 3.3.1. Obszar kodu................................................................................................ 137 3.3.2. Obszar zmiennych statycznych................................................................... 139 3.3.3. Obszar niemodyfikowalny .......................................................................... 140 3.3.4. Obszar danych niezainicjalizowanych ........................................................ 141 3.3.5. Atrybut @nostorage.................................................................................... 141 3.3.6. Sekcja deklaracji var ................................................................................... 142 3.3.7. Rozmieszczenie sekcji deklaracji danych w programie HLA ..................... 143 3.4. Przydział pamięci dla zmiennych w programach HLA......................................... 144 3.5. Wyrównanie danych w programach HLA ............................................................ 146 3.6. Wyra enia adresowe............................................................................................. 149 3.7. Koercja typów ...................................................................................................... 151 3.8. Koercja typu rejestru ............................................................................................ 154 3.9. Pamięć obszaru stosu oraz instrukcje push i pop .................................................. 155 3.9.1. Podstawowa postać instrukcji push............................................................. 155 3.9.2. Podstawowa postać instrukcji pop .............................................................. 157 3.9.3. Zachowywanie wartości rejestrów za pomocą instrukcji push i pop .......... 158
 4. 4. Spis treści 5 3.9.4. Stos jako kolejka LIFO ............................................................................... 159 3.9.5. Pozostałe wersje instrukcji obsługi stosu.................................................... 161 3.9.6. Usuwanie danych ze stosu bez ich zdejmowania ........................................ 163 3.9.7. Odwoływanie się do danych na stosie bez ich zdejmowania ...................... 165 3.10. Dynamiczny przydział pamięci — obszar pamięci sterty ..................................... 166 3.11. Instrukcje inc oraz dec.......................................................................................... 171 3.12. Pobieranie adresu obiektu..................................................................................... 171 3.13. Źródła informacji dodatkowych............................................................................ 172 Rozdział 4. Stałe, zmienne i typy danych.......................................................... 173 4.1. Wprowadzenie...................................................................................................... 173 4.2. Kilka dodatkowych instrukcji: intmul, bound i into ............................................. 174 4.3. Typ tbyte............................................................................................................... 178 4.4. Deklaracje stałych i zmiennych w języku HLA.................................................... 178 4.4.1. Typy stałych ............................................................................................... 182 4.4.2. Literały stałych łańcuchowych i znakowych............................................... 183 4.4.3. Stałe łańcuchowe i napisowe w sekcji const............................................... 185 4.4.4. Wyra enia stałowartościowe....................................................................... 186 4.4.5. Wielokrotne sekcje const i ich kolejność w programach HLA ................... 189 4.4.6. Sekcja val programu HLA .......................................................................... 190 4.4.7. Modyfikowanie obiektów sekcji val w wybranym miejscu kodu źródłowego programu ....................................................................... 191 4.5. Sekcja type programu HLA .................................................................................. 192 4.6. Typy wyliczeniowe w języku HLA ...................................................................... 193 4.7. Typy wskaźnikowe ............................................................................................... 194 4.7.1. Wskaźniki w języku asemblerowym........................................................... 196 4.7.2. Deklarowanie wskaźników w programach HLA ........................................ 197 4.7.3. Stałe wskaźnikowe i wyra enia stałych wskaźnikowych............................ 197 4.7.4. Zmienne wskaźnikowe a dynamiczny przydział pamięci ........................... 199 4.7.5. Typowe błędy stosowania wskaźników ...................................................... 200 4.8. Moduł chars.hhf biblioteki standardowej HLA .................................................... 205 4.9. Zło one typy danych ............................................................................................ 207 4.10. Łańcuchy znaków................................................................................................. 208 4.11. Łańcuchy w języku HLA...................................................................................... 210 4.12. Odwołania do poszczególnych znaków łańcucha ................................................. 217 4.13. Moduł strings biblioteki standardowej HLA i procedury manipulacji łańcuchami...219 4.14. Konwersje wewnątrzpamięciowe ......................................................................... 231 4.15. Zbiory znaków...................................................................................................... 232 4.16. Implementacja zbiorów znaków w języku HLA................................................... 233 4.17. Literały, stałe i wyra enia zbiorów znaków w języku HLA ................................. 235 4.18. Operator in w wyra eniach logicznych wysokopoziomowego rozszerzenia języka HLA.................................................. 237 4.19. Obsługa zbiorów znaków w bibliotece standardowej HLA.................................. 237 4.20. Wykorzystywanie zbiorów znaków w programach HLA ..................................... 241 4.21. Tablice.................................................................................................................. 243 4.22. Deklarowanie tablic w programach HLA ............................................................. 244 4.23. Literały tablicowe................................................................................................. 245 4.24. Odwołania do elementów tablicy jednowymiarowej ............................................ 246 4.24.1. Porządkowanie tablicy wartości ................................................................. 248 4.25. Tablice wielowymiarowe ..................................................................................... 250 4.25.1. Wierszowy układ elementów tablicy .......................................................... 251 4.25.2. Kolumnowy układ elementów tablicy ........................................................ 255 4.26. Przydział pamięci dla tablic wielowymiarowych ................................................. 256 4.27. Odwołania do elementów tablic wielowymiarowych w języku asemblerowym... 258
 5. 5. 6 Asembler. Sztuka programowania 4.28. Du e tablice i MASM (tylko dla programistów systemu Windows) .................... 259 4.29. Rekordy (struktury) .............................................................................................. 260 4.30. Stałe rekordowe.................................................................................................... 263 4.31. Tablice rekordów.................................................................................................. 264 4.32. Wykorzystanie tablic i rekordów w roli pól rekordów ......................................... 265 4.33. Ingerowanie w przesunięcia pól rekordów ........................................................... 269 4.34. Wyrównanie pól w ramach rekordu...................................................................... 270 4.35. Wskaźniki na rekordy........................................................................................... 271 4.36. Unie ...................................................................................................................... 273 4.37. Unie anonimowe................................................................................................... 275 4.38. Typy wariantowe .................................................................................................. 276 4.39. Stałe unii............................................................................................................... 277 4.40. Przestrzenie nazw ................................................................................................. 278 4.41. Tablice dynamiczne w języku asemblerowym ..................................................... 281 4.42. Obsługa tablic w bibliotece standardowej języka HLA ........................................ 284 4.43. Źródła informacji dodatkowych............................................................................ 287 Rozdział 5. Procedury i moduły ........................................................................ 289 5.1. Wprowadzenie...................................................................................................... 289 5.2. Procedury.............................................................................................................. 289 5.3. Zachowywanie stanu systemu .............................................................................. 292 5.4. Przedwczesny powrót z procedury ....................................................................... 296 5.5. Zmienne lokalne ................................................................................................... 297 5.6. Symbole lokalne i globalne obiektów innych ni zmienne................................... 303 5.7. Parametry.............................................................................................................. 304 5.7.1. Przekazywanie przez wartość ..................................................................... 305 5.7.2. Przekazywanie przez adres ......................................................................... 308 5.8. Funkcje i wartości funkcji .................................................................................... 311 5.8.1. Zwracanie wartości funkcji......................................................................... 312 5.8.2. Zło enie instrukcji języka HLA .................................................................. 313 5.8.3. Atrybut @returns procedur języka HLA..................................................... 316 5.9. Rekurencja............................................................................................................ 318 5.10. Deklaracje zapowiadające .................................................................................... 322 5.11. Procedury w ujęciu niskopoziomowym — instrukcja call.................................... 323 5.12. Rola stosu w procedurach..................................................................................... 325 5.13. Rekordy aktywacji................................................................................................ 328 5.14. Standardowa sekwencja wejścia do procedury ..................................................... 331 5.15. Standardowa sekwencja wyjścia z procedury....................................................... 333 5.16. Niskopoziomowa implementacja zmiennych automatycznych ............................ 334 5.17. Niskopoziomowa implementacja parametrów procedury..................................... 336 5.17.1. Przekazywanie argumentów w rejestrach ................................................... 337 5.17.2. Przekazywanie argumentów w kodzie programu........................................ 340 5.17.3. Przekazywanie argumentów przez stos....................................................... 342 5.18. Wskaźniki na procedury ....................................................................................... 365 5.19. Parametry typu procedurowego............................................................................ 368 5.20. Nietypowane parametry wskaźnikowe ................................................................. 370 5.21. Zarządzanie du ymi projektami programistycznymi............................................ 371 5.22. Dyrektywa #include ............................................................................................. 372 5.23. Unikanie wielokrotnego włączania do kodu tego samego pliku........................... 374 5.24. Moduły a atrybut @external................................................................................. 375 5.24.1. Działanie atrybutu @external ..................................................................... 380 5.24.2. Pliki nagłówkowe w programach HLA....................................................... 382 5.25. Jeszcze o problemie zaśmiecania przestrzeni nazw .............................................. 384 5.26. Źródła informacji dodatkowych............................................................................ 386
 6. 6. Spis treści 7 Rozdział 6. Arytmetyka.................................................................................... 389 6.1. Wprowadzenie...................................................................................................... 389 6.2. Zestaw instrukcji arytmetycznych procesora 80x86 ............................................. 389 6.2.1. Instrukcje mul i imul................................................................................... 389 6.2.2. Instrukcje div i idiv..................................................................................... 393 6.2.3. Instrukcja cmp ............................................................................................ 396 6.2.4. Instrukcje setXX ......................................................................................... 401 6.2.5. Instrukcja test.............................................................................................. 403 6.3. Wyra enia arytmetyczne ...................................................................................... 404 6.3.1. Proste przypisania ....................................................................................... 405 6.3.2. Proste wyra enia ......................................................................................... 406 6.3.3. Wyra enia zło one...................................................................................... 408 6.3.4. Operatory przemienne................................................................................. 413 6.4. Wyra enia logiczne .............................................................................................. 414 6.5. Idiomy maszynowe a idiomy arytmetyczne.......................................................... 417 6.5.1. Mno enie bez stosowania instrukcji mul, imul i intmul.............................. 417 6.5.2. Dzielenie bez stosowania instrukcji div i idiv............................................. 419 6.5.3. Zliczanie modulo n za pośrednictwem instrukcji and ................................. 420 6.5.4. Nieostro ne korzystanie z idiomów maszynowych .................................... 420 6.6. Arytmetyka zmiennoprzecinkowa ........................................................................ 421 6.6.1. Rejestry jednostki zmiennoprzecinkowej.................................................... 421 6.6.2. Typy danych jednostki zmiennoprzecinkowej ............................................ 429 6.6.3. Zestaw instrukcji jednostki zmiennoprzecinkowej ..................................... 430 6.6.4. Instrukcje przemieszczania danych............................................................. 431 6.6.5. Instrukcje konwersji.................................................................................... 433 6.6.6. Instrukcje arytmetyczne .............................................................................. 436 6.6.7. Instrukcje porównań ................................................................................... 442 6.6.8. Instrukcje ładowania stałych na stos koprocesora....................................... 445 6.6.9. Instrukcje funkcji przestępnych .................................................................. 445 6.6.10. Pozostałe instrukcje jednostki zmiennoprzecinkowej ................................. 447 6.6.11. Instrukcje operacji całkowitoliczbowych.................................................... 449 6.7. Tłumaczenie wyra eń arytmetycznych na kod maszynowy jednostki zmiennoprzecinkowej........................................................................... 449 6.7.1. Konwersja notacji wrostkowej do odwrotnej notacji polskiej..................... 451 6.7.2. Konwersja odwrotnej notacji polskiej do kodu języka asemblerowego...... 453 6.8. Obsługa arytmetyki zmiennoprzecinkowej w bibliotece standardowej języka HLA.....455 6.8.1. Funkcje stdin.getf i fileio.getf ..................................................................... 455 6.8.2. Funkcje trygonometryczne modułu math.................................................... 455 6.8.3. Funkcje wykładnicze i logarytmiczne modułu math................................... 456 6.9. Podsumowanie...................................................................................................... 458 Rozdział 7. Niskopoziomowe struktury sterujące wykonaniem programu............ 459 7.1. Wprowadzenie...................................................................................................... 459 7.2. Struktury sterujące niskiego poziomu................................................................... 460 7.3. Etykiety instrukcji................................................................................................. 460 7.4. Bezwarunkowy skok do instrukcji (instrukcja jmp) ............................................. 462 7.5. Instrukcje skoku warunkowego ............................................................................ 465 7.6. Struktury sterujące „średniego” poziomu — jt i jf................................................ 468 7.7. Implementacja popularnych struktur sterujących w języku asemblerowym ......... 469 7.8. Wstęp do podejmowania decyzji .......................................................................... 469 7.8.1. Instrukcje if..then..else................................................................................ 471 7.8.2. Tłumaczenie instrukcji if języka HLA na język asemblerowy.................... 475 7.8.3. Obliczanie wartości zło onych wyra eń logicznych — metoda pełnego szacowania wartości wyra enia................................... 480
 7. 7. 8 Asembler. Sztuka programowania 7.8.4. Skrócone szacowanie wyra eń logicznych ................................................. 481 7.8.5. Wady i zalety metod szacowania wartości wyra eń logicznych ................. 483 7.8.6. Efektywna implementacja instrukcji if w języku asemblerowym ............... 485 7.8.7. Instrukcje wyboru ....................................................................................... 490 7.9. Skoki pośrednie a automaty stanów...................................................................... 500 7.10. Kod spaghetti........................................................................................................ 503 7.11. Pętle...................................................................................................................... 504 7.11.1. Pętle while .................................................................................................. 505 7.11.2. Pętle repeat..until ........................................................................................ 506 7.11.3. Pętle nieskończone ..................................................................................... 508 7.11.4. Pętle for ...................................................................................................... 508 7.11.5. Instrukcje break i continue.......................................................................... 509 7.11.6. Pętle a rejestry ............................................................................................ 513 7.12. Optymalizacja kodu.............................................................................................. 514 7.12.1. Obliczanie warunku zakończenia pętli na końcu pętli ................................ 515 7.12.2. Zliczanie licznika pętli wstecz .................................................................... 517 7.12.3. Wstępne obliczanie niezmienników pętli.................................................... 518 7.12.4. Rozciąganie pętli ........................................................................................ 519 7.12.5. Zmienne indukcyjne ................................................................................... 521 7.13. Mieszane struktury sterujące w języku HLA........................................................ 522 7.14. Źródła informacji dodatkowych............................................................................ 524 Rozdział 8. Pliki .............................................................................................. 525 8.1. Wprowadzenie...................................................................................................... 525 8.2. Organizacja plików............................................................................................... 525 8.2.1. Pliki jako listy rekordów............................................................................. 526 8.2.2. Pliki tekstowe a pliki binarne...................................................................... 528 8.3. Pliki sekwencyjne ................................................................................................. 530 8.4. Pliki dostępu swobodnego .................................................................................... 538 8.5. Indeksowany sekwencyjny dostęp do pliku (ISAM) ............................................ 543 8.6. Przycinanie pliku .................................................................................................. 546 8.7. Źródła informacji dodatkowych............................................................................ 548 Rozdział 9. Zaawansowane obliczenia w języku asemblerowym......................... 549 9.1. Wprowadzenie...................................................................................................... 549 9.2. Operacje o zwielokrotnionej precyzji ................................................................... 550 9.2.1. Obsługa operacji zwielokrotnionej precyzji w bibliotece standardowej języka HLA...................................................... 550 9.2.2. Dodawanie liczb zwielokrotnionej precyzji ................................................ 553 9.2.3. Odejmowanie liczb zwielokrotnionej precyzji............................................ 556 9.2.4. Porównanie wartości o zwielokrotnionej precyzji ...................................... 558 9.2.5. Mno enie operandów zwielokrotnionej precyzji ........................................ 562 9.2.6. Dzielenie wartości zwielokrotnionej precyzji ............................................. 565 9.2.7. Negacja operandów zwielokrotnionej precyzji ........................................... 575 9.2.8. Iloczyn logiczny operandów zwielokrotnionej precyzji.............................. 577 9.2.9. Suma logiczna operandów zwielokrotnionej precyzji................................. 577 9.2.10. Suma wyłączająca operandów zwielokrotnionej precyzji........................... 578 9.2.11. Inwersja operandów zwielokrotnionej precyzji .......................................... 578 9.2.12. Przesunięcia bitowe operandów zwielokrotnionej precyzji ........................ 578 9.2.13. Obroty operandów zwielokrotnionej precyzji............................................. 583 9.2.14. Operandy zwielokrotnionej precyzji w operacjach wejścia-wyjścia........... 583 9.3. Manipulowanie operandami ró nych rozmiarów.................................................. 604 9.4. Arytmetyka liczb dziesiętnych.............................................................................. 606 9.4.1. Literały liczb BCD...................................................................................... 608 9.4.2. Instrukcje maszynowe daa i das.................................................................. 608
 8. 8. Spis treści 9 9.4.3. Instrukcje maszynowe aaa, aas, aam i aad .................................................. 610 9.4.4. Koprocesor a arytmetyka spakowanych liczb dziesiętnych ........................ 612 9.5. Obliczenia w tabelach........................................................................................... 615 9.5.1. Wyszukiwanie w tabeli wartości funkcji .................................................... 615 9.5.2. Dopasowywanie dziedziny ......................................................................... 620 9.5.3. Generowanie tabel wartości funkcji............................................................ 621 9.5.4. Wydajność odwołań do tabel przeglądowych ............................................. 625 9.6. Źródła informacji dodatkowych............................................................................ 625 Rozdział 10. Makrodefinicje i język czasu kompilacji .......................................... 627 10.1. Wprowadzenie...................................................................................................... 627 10.2. Język czasu kompilacji — wstęp .......................................................................... 627 10.3. Instrukcje #print i #error....................................................................................... 629 10.4. Stałe i zmienne czasu kompilacji.......................................................................... 631 10.5. Wyra enia i operatory czasu kompilacji............................................................... 632 10.6. Funkcje czasu kompilacji ..................................................................................... 635 10.6.1. Funkcje czasu kompilacji — konwersja typów........................................... 636 10.6.2. Funkcje czasu kompilacji — obliczenia numeryczne ................................. 638 10.6.3. Funkcje czasu kompilacji — klasyfikacja znaków ..................................... 638 10.6.4. Funkcje czasu kompilacji — manipulacje łańcuchami znaków .................. 639 10.6.5. Funkcje czasu kompilacji — dopasowywanie wzorców............................. 639 10.6.6. Odwołania do tablicy symboli .................................................................... 641 10.6.7. Pozostałe funkcje czasu kompilacji ............................................................ 643 10.6.8. Konwersja typu stałych napisowych........................................................... 643 10.7. Kompilacja warunkowa........................................................................................ 645 10.8. Kompilacja wielokrotna (pętle czasu kompilacji)................................................. 650 10.9. Makrodefinicje (procedury czasu kompilacji) ...................................................... 653 10.9.1. Makrodefinicje standardowe....................................................................... 654 10.9.2. Argumenty makrodefinicji.......................................................................... 656 10.9.3. Symbole lokalne makrodefinicji ................................................................. 663 10.9.4. Makrodefinicje jako procedury czasu kompilacji ....................................... 666 10.9.5. Symulowane przecią anie funkcji .............................................................. 667 10.10. Tworzenie programów czasu kompilacji.............................................................. 672 10.10.1. Generowanie tabel wartości funkcji............................................................ 673 10.10.2. Rozciąganie pętli ........................................................................................ 677 10.11. Stosowanie makrodefinicji w osobnych plikach kodu źródłowego ...................... 679 10.12. Źródła informacji dodatkowych ........................................................................... 679 Rozdział 11. Manipulowanie bitami .................................................................... 681 11.1. Wprowadzenie...................................................................................................... 681 11.2. Czym są dane bitowe? .......................................................................................... 681 11.3. Instrukcje manipulujące bitami............................................................................. 683 11.4. Znacznik przeniesienia w roli akumulatora bitów ................................................ 692 11.5. Wstawianie i wyodrębnianie łańcuchów bitów .................................................... 693 11.6. Scalanie zbiorów bitów i rozpraszanie łańcuchów bitowych................................ 696 11.7. Spakowane tablice łańcuchów bitowych .............................................................. 699 11.8. Wyszukiwanie bitów ............................................................................................ 701 11.9. Zliczanie bitów ..................................................................................................... 704 11.10. Odwracanie łańcucha bitów.................................................................................. 707 11.11. Scalanie łańcuchów bitowych .............................................................................. 709 11.12. Wyodrębnianie łańcuchów bitów ......................................................................... 710 11.13. Wyszukiwanie wzorca bitowego .......................................................................... 712 11.14. Moduł bits biblioteki standardowej HLA ............................................................. 713 11.15. Źródła informacji dodatkowych ........................................................................... 715
 9. 9. 10 Asembler. Sztuka programowania Rozdział 12. Operacje łańcuchowe..................................................................... 717 12.1. Wprowadzenie...................................................................................................... 717 12.2. Instrukcje łańcuchowe procesorów 80x86............................................................ 717 12.2.1. Sposób działania instrukcji łańcuchowych ................................................. 718 12.2.2. Przedrostki instrukcji łańcuchowych — repX ............................................ 719 12.2.3. Znacznik kierunku ...................................................................................... 719 12.2.4. Instrukcja movs........................................................................................... 721 12.2.5. Instrukcja cmps........................................................................................... 727 12.2.6. Instrukcja scas............................................................................................. 731 12.2.7. Instrukcja stos............................................................................................. 732 12.2.8. Instrukcja lods ............................................................................................ 733 12.2.9. Instrukcje lods i stos w zło onych operacjach łańcuchowych .................... 733 12.3. Wydajność instrukcji łańcuchowych procesorów 80x86 ...................................... 734 12.4. Źródła informacji dodatkowych............................................................................ 735 Rozdział 13. Instrukcje MMX............................................................................. 737 13.1. Wprowadzenie...................................................................................................... 737 13.2. Sprawdzanie obecności rozszerzenia MMX......................................................... 738 13.3. Środowisko programowania MMX ...................................................................... 739 13.3.1. Rejestry MMX............................................................................................ 739 13.3.2. Typy danych MMX .................................................................................... 741 13.4. Przeznaczenie instrukcji zestawu MMX............................................................... 742 13.5. Arytmetyka z nasycaniem a arytmetyka z zawijaniem ......................................... 743 13.6. Operandy instrukcji MMX ................................................................................... 744 13.7. Instrukcje zestawu MMX ..................................................................................... 746 13.7.1. Instrukcje transferu danych......................................................................... 747 13.7.2. Instrukcje konwersji.................................................................................... 747 13.7.3. Arytmetyka operandów spakowanych ........................................................ 752 13.7.4. Instrukcje logiczne...................................................................................... 755 13.7.5. Instrukcje porównań ................................................................................... 756 13.7.6. Instrukcje przesunięć bitowych................................................................... 760 13.7.7. Instrukcja emms.......................................................................................... 762 13.8. Model programowania MMX............................................................................... 763 13.9. Źródła informacji dodatkowych............................................................................ 774 Rozdział 14. Klasy i obiekty............................................................................... 775 14.1. Wprowadzenie...................................................................................................... 775 14.2. Wstęp do programowania obiektowego................................................................ 775 14.3. Klasy w języku HLA ............................................................................................ 779 14.4. Obiekty ................................................................................................................. 782 14.5. Dziedziczenie ....................................................................................................... 784 14.6. Przesłanianie......................................................................................................... 785 14.7. Metody wirtualne a procedury statyczne .............................................................. 786 14.8. Implementacje metod i procedur klas ................................................................... 788 14.9. Implementacja obiektu ......................................................................................... 793 14.9.1. Tabela metod wirtualnych .......................................................................... 796 14.9.2. Reprezentacja w pamięci obiektu klasy pochodnej..................................... 798 14.10. Konstruktory i inicjalizacja obiektów................................................................... 802 14.10.1. Konstruktor a dynamiczny przydział obiektu ............................................. 804 14.10.2. Konstruktory a dziedziczenie...................................................................... 806 14.10.3. Parametry konstruktorów i przecią anie procedur klas .............................. 810 14.11. Destruktory........................................................................................................... 811 14.12. Łańcuchy _initialize_ oraz _finalize_ w języku HLA .......................................... 812 14.13. Metody abstrakcyjne ............................................................................................ 818
 10. 10. Spis treści 11 14.14. Informacja o typie czasu wykonania (RTTI) ........................................................ 822 14.15. Wywołania metod klasy bazowej ......................................................................... 824 14.16. Źródła informacji dodatkowych ........................................................................... 825 Rozdział 15. Na styku asemblera i innych języków programowania...................... 827 15.1. Wprowadzenie...................................................................................................... 827 15.2. Łączenie kodu HLA i kodu asemblera MASM bądź Gas ..................................... 827 15.2.1. Kod asemblera MASM (Gas) rozwijany w kodzie języka HLA................. 828 15.2.2. Konsolidacja modułów MASM (Gas) z modułami HLA............................ 832 15.3. Moduły HLA a programy języka Delphi (Kylix) ................................................. 837 15.3.1. Konsolidacja modułów HLA z programami języka Delphi (Kylix) ........... 838 15.3.2. Zachowywanie wartości rejestrów.............................................................. 842 15.3.3. Wartości zwracane funkcji.......................................................................... 843 15.3.4. Konwencje wywołań .................................................................................. 849 15.3.5. Przekazywanie argumentów przez wartość i adres, parametry niemodyfikowalne i wyjściowe ................................................. 854 15.3.6. Skalarne typy danych w językach HLA i Delphi (Kylix) ........................... 856 15.3.7. Przekazywanie łańcuchów znaków z Delphi do procedury HLA ............... 858 15.3.8. Przekazywanie rekordów z programu w języku Delphi do kodu HLA....... 862 15.3.9. Przekazywanie zbiorów z programu w języku Delphi do kodu HLA ......... 866 15.3.10. Przekazywanie tablic z programu w języku Delphi do kodu HLA ............. 867 15.3.11. Odwołania do obiektów programu pisanego w Delphi w kodzie HLA....... 867 15.4. Moduły HLA a programy języków C i C++ ......................................................... 870 15.4.1. Konsolidacja modułów języka HLA z programami języków C i C++........ 872 15.4.2. Zachowywanie wartości rejestrów.............................................................. 875 15.4.3. Wartości funkcji ......................................................................................... 876 15.4.4. Konwencje wywołań .................................................................................. 876 15.4.5. Tryby przekazywania argumentów ............................................................. 880 15.4.6. Odwzorowanie typów skalarnych pomiędzy językiem C (C++) a językiem HLA ........................................... 881 15.4.7. Przekazywanie łańcuchów znaków pomiędzy programem w języku C (C++) a modułem HLA........................ 883 15.4.8. Przekazywanie rekordów pomiędzy programem w języku C (C++) a modułem HLA........................ 883 15.4.9. Przekazywanie tablic pomiędzy programem w języku C (C++) a modułem HLA........................ 886 15.5. Źródła informacji dodatkowych............................................................................ 886 Dodatek A Tabela kodów ASCII....................................................................... 887 Dodatek B Instrukcje procesorów 80x86......................................................... 891 Skorowidz...................................................................................... 927
 11. 11. 1.9. Podstawowe struktury sterujące wykonaniem programu HLA Instrukcje OQX, CFF oraz UWD, choć niezwykle u yteczne, nie wystarczają do napisania sensownych programów. Aby takie programy mogły powstać, podstawowe instrukcje muszą zostać uzupełnione o podstawowy zbiór struktur sterujących wykonaniem kodu umo liwiających tworzenie pętli i podejmowanie decyzji w programie. Język HLA przewiduje szereg wysokopoziomowych struktur sterujących wykonaniem charaktery- stycznych dla języków wy szego ni asembler poziomu. Programista HLA ma więc do dyspozycji konstrukcje KHVJGPGNUGKHGNUGGPFKH, YJKNGGPFYJKNG, TGRGCV WPVKN i tak dalej. Dopiero znajomość i umiejętność wykorzystywania owych konstrukcji pozwala na stworzenie prawdziwego programu. Przed zagłębieniem się w cechach struktur sterujących nale ałoby podkreślić, e nie mają one odpowiedników w zestawie instrukcji maszynowych procesorów 80x86. Kompi- lator HLA tłumaczy owe struktury do postaci szeregu prawdziwych instrukcji maszyno- wych za programistę. Sposób, w jaki to czyni, opisany zostanie w dalszej części ksią ki; wtedy te Czytelnik nauczy się pisać kod w czystym języku asemblerowym, bez wy- korzystania wysokopoziomowych cech kompilatora HLA. Na razie jednak, z racji niewielkiego jeszcze zasobu wiedzy o języku asemblerowym, nieco sztuczne struktury sterujące HLA będą bardzo pomocne. Warto przy tym pamiętać, e wysokopoziomowe na pierwszy rzut oka struktury sterujące nie są w istocie tak wysokopoziomowe. Mają one bowiem jedynie ułatwić rozpoczęcie pisania programów w języku asemblerowym — w adnym razie nie zastępują asem- blerowych instrukcji sterujących wykonaniem kodu. Ju wkrótce oka e się więc, e owe wysokopoziomowe struktury sterujące mają szereg ograniczeń, które w miarę nabie- rania przez Czytelnika doświadczenia i w miarę komplikowania kolejnych programów staną się dość ucią liwe. To zresztą efekt zamierzony — po osiągnięciu pewnego poziomu umiejętności programista sam stwierdzi, e w wielu przypadkach wygoda (i czytelność programu) wynikająca z zastosowania struktur sterujących HLA nie rekompensuje utraty efektywności, charakterystycznej dla kodu wykorzystującego wprost instrukcje maszynowe procesora. Niniejsze omówienie kierowane jest do tych Czytelników, którzy znają ju przynajmniej jeden z popularnych języków wysokiego poziomu. Znajomość ta znakomicie uprości prezentację struktur sterujących wykonaniem programu HLA, pozwalając na pominięcie opisów sposobów zastosowania owych struktur w typowych zadaniach programistycz- nych. Czytelnicy potrafiący korzystać ze struktur sterujących wykonaniem programu w dowolnym z języków wysokiego poziomu nie powinni być zaskoczeni, kiedy odkryją, e analogiczne struktury wykorzystywane są w programach HLA w sposób dosłownie identyczny.
 12. 12. Rozdział 1. ♦ Wstęp do języka asemblerowego 31 1.9.1. Wyrażenia logiczne w instrukcjach HLA Niektóre z instrukcji sterujących wykonaniem programu HLA wymagają określenia w miejsce operandu wartości logicznej („prawda” bądź „fałsz”); ście ka wykonania pro- gramu zale y wtedy od wartości wyra enia logicznego. Przykładami struktur wyma- gających określenia wyra enia logicznego są instrukcje KH, YJKNG oraz TGRGCVWPVKN. Pierwszą oznaką ograniczeń struktur sterujących wykonaniem programu HLA jest składnia owych wyra eń. W tym jednym miejscu nawyki wyniesione z języków wyso- kiego poziomu zwracają się przeciwko programiście asemblera: w języku HLA wyra- enia logiczne są bardzo ograniczone — nie sposób konstruować tu wyra eń równie wymyślnych, z jakimi mo e mieć do czynienia programista języka C++. Wyra enia logiczne w języku HLA mogą przyjąć jedną z następujących postaci1: PCEPKM PCEPKM TGLGUVT TGLGUVT OKGPPCNQIKEPC OKGPPCNQIKEPC RCOKúèTGLGUVT QRGTCVQTTGNCELK RCOKúèTGLGUVTUVC C TGLGUVT KP UVC C ITCPKECFQNPCUVC C ITCPKECIÎTPC TGLGUVT PQV KP UVC C ITCPKECFQNPCUVC C ITCPKECIÎTPC Znacznik mo e zostać określony za pośrednictwem jednego z symboli wyliczonych w tabeli 1.2. Tabela 1.2. Symbole reprezentujące znaczniki Symbol Znacznik Znaczenie E Przeniesienie „Prawda” dla ustawionego (1) znacznika przeniesienia; „fałsz” dla wyzerowanego (0) znacznika przeniesienia. PE Brak przeniesienia „Prawda” dla wyzerowanego (0) znacznika przeniesienia; „fałsz” dla ustawionego (1) znacznika przeniesienia. Zero „Prawda” dla ustawionego (1) znacznika zera; „fałsz” dla wyzerowanego (0) znacznika zera. P Brak zera „Prawda” dla wyzerowanego (0) znacznika zera; „fałsz” dla ustawionego (1) znacznika zera. Q Przepełnienie „Prawda” dla ustawionego (1) znacznika przepełnienia; „fałsz” dla wyzerowanego (0) znacznika przepełnienia. PQ Brak przepełnienia „Prawda” dla wyzerowanego (0) znacznika przepełnienia; „fałsz” dla ustawionego (1) znacznika przepełnienia. U Znak „Prawda” dla ustawionego (1) znacznika znaku; „fałsz” dla wyzerowanego (0) znacznika znaku. PU Brak znaku „Prawda” dla wyzerowanego (0) znacznika znaku; „fałsz” dla ustawionego (1) znacznika znaku. 1 Istnieje jeszcze kilka postaci dodatkowych; zostaną one omówione w dalszych podrozdziałach i rozdziałach.
 13. 13. 32 Asembler. Sztuka programowania Wykorzystanie tych znaczników w wyra eniach logicznych to ju dość zaawansowane programowanie w asemblerze. Sposób konstruowania wyra eń logicznych anga ujących znaczniki słowa stanu procesora zaprezentowany zostanie w następnym rozdziale. W przypadku, kiedy wartość logiczna anga uje operand rejestrowy, operand ten mo e odnosić się do zarówno do rejestru 8-bitowego, 16-bitowego, jak i 32-bitowego. Wyra- enie takie przyjmuje wartość „fałsz”, jeśli rejestr zawiera wartość zero. Dla ka dej innej wartości rejestru wyra enie logiczne przyjmuje wartość „prawda”. Jeśli w wyra eniu logicznym uwikłana jest zmienna przechowywana w pamięci, jej war- tość jest sprawdzana, a wyra enie przyjmuje wartość logiczną „prawdy” bądź „fałszu” w zale ności od tej wartości, według reguł identycznych jak dla rejestrów. Nale y jednak pamiętać, e w wyra eniu logicznym powinna występować zmienna typu logicz- nego (DQQNGCP). Uwikłanie w wyra eniu logicznym zmiennej innego typu spowoduje błąd. W przypadku potrzeby określenia wartości logicznej zmiennej typu innego ni DQQNGCP nale y skorzystać z wyra eń logicznych ogólnego przeznaczenia, omówio- nych poni ej. Najbardziej ogólna postać wyra enia logicznego w języku HLA pozwala na określenie operatora relacji wraz z dwoma operandami. Listę dozwolonych kombinacji rodzajów operandów i operatorów relacji zawiera tabela 1.3. Tabela 1.3. Dozwolone wyra enia logiczne Operand lewy Operator relacji Operand prawy Zmienna w pamięci bądź rejestr albo Zmienna w pamięci, rejestr bądź stała albo Nie mo na określić obu operandów jako operandów pamięciowych. Lewy operand mo - na więc uto samić z operandem źródłowym, a operand prawy z operandem docelowym i stosować kombinacje rodzajów operandów takie jak dla instrukcji CFF czy UWD. Kolejna analogia operatorów relacji do instrukcji UWD i CFF objawia się w wymogu identycznego rozmiaru operandów. I tak, oba operandy muszą być albo bajtami, albo słowami, albo podwójnymi słowami. Jeśli operand prawy jest stałą, jego wartość musi nadawać się do zapisania w operandzie lewym. I jeszcze jedno: jeśli lewy operand jest rejestrem, a prawy to stała dodatnia albo inny rejestr, porównanie odbywa się bez uwzględnienia znaku operandów. Efekty takiego porównania omówione zostaną w następnym rozdziale; na razie wystarczy zapamiętać, e nie powinno się porównywać wartości ujemnej przechowywanej w rejestrze z warto- ścią stałą albo zawartością innego rejestru. Wynik porównania mo e bowiem odbiegać od oczekiwań programisty.
 14. 14. Rozdział 1. ♦ Wstęp do języka asemblerowego 33 Operatory KP i PQV KP pozwalają na wykonanie testu zawierania się wartości prze- chowywanej w rejestrze w określonym zbiorze liczb. Na przykład wyra enie GCZ KP daje wartość logiczną VTWG, jeśli wartość przechowywana w rejestrze EAX to wartość z zakresu od 2000 do 2099 (włącznie). Operator PQV KP ma działanie odwrotne — da wartość logiczną VTWG jedynie wtedy, kiedy zawartość rejestru to liczba spoza określonego zbioru. Na przykład wyra enie CN PQV KP C będzie miało wartość VTWG tylko wtedy, kiedy znak przechowywany w rejestrze AL nie będzie małą literą alfabetu. Oto kilka przykładów wyra eń logicznych w języku HLA: E $QQNAXCT CN '5+ '#: '$: '$: K K CN K GCZ KP EJ PQV KP C 1.9.2. Instrukcje if..then..elseif..else..endif języka HLA Składnia instrukcji warunkowego wykonania kodu KH w wydaniu języka HLA prezen- towana jest na rysunku 1.10. Rysunek 1.10. Składnia instrukcji if w języku HLA Wyra enia występujące w instrukcji KH muszą odpowiadać jednej z postaci wyra eń lo- gicznych, zaprezentowanych w poprzednim ustępie. Jeśli wyra enie przyjmie wartość lo- giczną „prawda”, wykonany zostanie kod umieszczony za klauzulą VJGP. W przeciwnym przypadku sterowanie przekazane zostanie do kodu w ramach klauzuli GNUGKH bądź GNUG.
 15. 15. 34 Asembler. Sztuka programowania Poniewa klauzule GNUGKH i GNUG nie są obowiązkowe, instrukcja KH w najprostszej postaci składa się z wyra enia logicznego i pojedynczej klauzuli VJGP, za którą wystę- puje instrukcja lub blok instrukcji wykonywanych warunkowo, w zale ności od war- tości wyra enia logicznego: KH GCZ VJGP UVFQWVRWV DNCF YCTVQUE 07.. PN GPFKH Jeśli w trakcie wykonania programu wyra enie logiczne w instrukcji KH będzie miało wartość VTWG, wykonany zostanie kod znajdujący się pomiędzy słowami VJGP i GPFKH. W przypadku kiedy wyra enie logiczne będzie miało wartość HCNUG, kod ów zostanie pominięty. Inną powszechnie występującą formą instrukcji KH jest forma z pojedynczą klauzulą GNUG. Instrukcja taka wygląda następująco: KH GCZ VJGP UVFQWVRWV DNCF YCTVQEU 07.. YUMCPKMC PN GNUG UVFQWVRWV 2QRTCYPC YCTVQUE YUMCPKMC PN GPFKH Jeśli wyra enie logiczne przyjmie wartość VTWG, wykonany zostanie kod zawarty między słowami VJGP a GNUG. W przypadku wartości HCNUG sterowanie przekazane zostanie do kodu ograniczonego klauzulą GNUG i słowem GPFKH. Przez osadzanie opcjonalnych klauzul GNUGKH w instrukcji KH mo na rozbudowywać podejmowanie decyzji o wykonaniu kodu. Na przykład, jeśli rejestr CH zawiera wartość znakową, mo na na podstawie jego wartości dokonać wyboru spośród dostępnych opcji menu, konstruując następującą instrukcję KH: KH EJ C VJGP UVFQWVRWV 9[DTCPQ RQ[ELG OGPW C PN GNUGKH EJ D VJGP UVFQWVRWV 9[DTCPQ RQ[ELG OGPW D PN GNUGKH EJ E UVFQWVRWV 9[DTCPQ RQ[ELG OGPW E PN GNUG UVFQWVRWV $NCF Y[DQT QRELK URQC OGPW PN GPFKH
 16. 16. Rozdział 1. ♦ Wstęp do języka asemblerowego 35 Choć nie widać tego w powy szym przykładzie, język HLA nie wymaga umieszczania po sekwencji klauzul GNUGKH klauzuli GNUG. Jednak przy podejmowaniu decyzji o wyko- naniu jednej z wielu ście ek kodu warto uzupełnić instrukcję KH klauzulą GNUG rozpo- czynającą ście kę kodu obsługi ewentualnych błędów wyboru. Nawet jeśli pozornie wykonanie owego kodu wydaje się niemo liwe, to nale y wziąć pod uwagę ewentualny rozwój aplikacji — w kolejnych wersjach kodu wybór ście ki wykonania mo e mieć inny przebieg; warto, aby wtedy kod decyzyjny uzupełniony został o obsługę sytuacji wyjątkowych i niespodziewanych. 1.9.3. Iloczyn, suma i negacja w wyrażeniach logicznych Na liście operatorów zaprezentowanej w poprzednich punktach zabrakło bardzo wa nych operatorów logicznych: operatora iloczynu logicznego (AND), logicznej sumy (OR) oraz logicznej negacji (NOT). Ich zastosowanie w wyra eniach logicznych omówione zostanie tutaj — wcześniej omówienie takie nie miałoby racji bytu z uwagi na koniecz- ność poprzedzenia go omówieniem instrukcji warunkowego wykonania kodu KH. Bez mo liwości wybiórczego wykonywania kodu trudno zaprezentować realistyczne przy- kłady zastosowania operatorów logicznych. W języku HLA operator iloczynu logicznego ma postać znaków . Jest to operator binarny i jako taki wymaga określenia dwóch operandów; operandy te muszą być po- prawnymi wyra eniami czasu wykonania. Operator ten zwraca wartość logiczną „prawda” wtedy, kiedy oba operandy mają wartość „prawda”. Oto przykład: KH GCZ EJ C VJGP OQX GCZ GDZ OQX EJ GPFKH Obie instrukcje OQX zostaną wykonane jedynie wtedy, kiedy równocześnie rejestr EAX będzie miał wartość większą od 0, a rejestr CH będzie zawierał znak „a”. Jeśli który- kolwiek z tych warunków nie będzie spełniony, obie instrukcje OQX zostaną pominięte. Warto pamiętać, e operandy operatora mogą być dowolnymi poprawnymi wyra- eniami logicznymi języka HLA — nie muszą to być wyłącznie operatory relacji. Oto kilka poprawnych logicznych z operatorem iloczynu logicznego: CN KP CN KP C GDZ DQQN8CT GCZ W języku HLA wykorzystywana jest metoda skróconego szacowania wartości wyra eń operandów operatora logicznego . Otó jeśli lewy operand ma wartość „fałsz”, to operand prawy nie jest ju sprawdzany — wyra enie logiczne natychmiast otrzymuje wartość „fałsz” (co jest jak najbardziej poprawne, bo operator daje wartość „prawda” wyłącznie dla dwu operandów o wartości „prawda”). Stąd w ostatnim z zaprezentowanych wy ej wyra eń najpierw sprawdzona zostanie wartość logiczna zmiennej DQQN8CT; jeśli będzie to wartość HCNUG, test wartości logicznej rejestru EAX zostanie pominięty.
 17. 17. 36 Asembler. Sztuka programowania Nie sposób nie zauwa yć, e wyra enie z operatorem , np. GCZ GDZ GCZ, jest wyra eniem logicznym (zwraca albo wartość logiczną „prawda”, albo wartość „fałsz”), więc wyra enie takie mo e występować w roli operandu innego wyra enia z operatorem logicznym. Stąd poprawność następującego wyra enia: GCZ GDZ GCZ GEZ Operator iloczynu logicznego cechuje się łącznością lewostronną, co oznacza, e w kodzie wygenerowanym przez kompilator HLA ewaluacja (wartościowanie) wyra enia następuje od strony lewej do prawej. Jeśli rejestr EAX zawiera wartość większą od zera, pozostałe operandy nie będą sprawdzane. Analogicznie, jeśli EAX jest mniejszy od zera, ale EBX jest równy EAX, to sprawdzanie logicznej wartości wyra enia GEZ zostanie pominięte — całe wyra enie od razu otrzyma wartość HCNUG. Operator sumy logicznej w języku HLA reprezentowany jest znakami ^^. Podobnie, jak operator iloczynu, operator sumy logicznej wymaga określenia dwóch operandów będą- cych poprawnymi wyra eniami logicznymi. Operator zwraca przy tym wartość logiczną „prawda”, jeśli którykolwiek z operandów ma wartość logiczną „prawda”. Równie podobnie jak w przypadku operatora iloczynu stosowana jest metoda skróconej ewalu- acji wyra enia — jeśli ju pierwszy operand ma wartość logiczną „prawda”, operator natychmiast zwraca wartość „prawda”, niezale nie od wartości drugiego operandu. Oto przykłady zastosowania operatora sumy logicznej: ^^ CN CN KP C ^^ GDZ DQQN8CT ^^ GCZ Podobnie jak operator operator logicznej sumy cechuje się łącznością lewostronną, więc w wyra eniach z wieloma operatorami ^^ ewaluacja przebiega od strony lewej do prawej. Na przykład: GCZ ^^ GDZ GCZ ^^ GEZ Jeśli powy sze wyra enie zostałoby osadzone w wyra eniu logicznym instrukcji KH, to kod po klauzuli VJGP zostałby wykonany tylko wtedy, kiedy rejestr EAX miałby wartość mniejszą od zera lub EBX nie byłby równy EAX bądź rejestr ECX zawierałby wartość zero. Jeśli ju pierwszy test dałby wartość VTWG, pozostałe warunki nie byłyby spraw- dzane. Gdyby pierwszy warunek miał wartość HCNUG, ale drugi VTWG, to etap szacowania wartości logicznej wyra enia GEZ zostałby pominięty. Test zawartości rejestru ECX nastąpiłby jedynie w obliczu niespełnienie wcześniejszych dwóch wyra eń. Jeśli w jednym wyra eniu logicznym występują operatory iloczynu i sumy logicznej, pierwszeństwo przed operatorem sumy ma operator iloczynu. Weźmy następujące wy- ra enie: GCZ ^^ GDZ GCZ GEZ W interpretacji HLA powy szemu wyra eniu równowa ne jest wyra enie następujące: GCZ ^^ GDZ GCZ GEZ Jeśli rejestr EAX będzie miał wartość mniejszą od zera, reszta wyra enia nie będzie sprawdzana — całość wyra enia otrzyma wartość VTWG. Jeśli jednak rejestr EAX będzie
 18. 18. Rozdział 1. ♦ Wstęp do języka asemblerowego 37 zawierał wartość większą od zera, to aby całość wyra enia otrzymała wartość VTWG, oba operandy operatora iloczynu musiałyby mieć wartość VTWG. Podwyra enia wykorzystujące operatory iloczynu i sumy logicznej mo na grupować wedle własnego uznania, otaczając je nawiasami. Oto przykładowe wyra enie: GCZ ^^ GDZ GCZ GEZ Aby to wyra enie otrzymało wartość logiczną „prawda”, rejestr ECX musi zawierać wartość zero oraz albo wartość EAX musi być mniejsza od zera, albo rejestr EBX musi zawierać wartość ró ną od rejestru EAX. Szacowanie wyra enia przebiega więc od- miennie ni w wersji bez nawiasów. Operator negacji logicznej ma w języku HLA postać znaku wykrzyknika ( ). Operan- dami operatora negacji mogą być jednak wyłącznie rejestry i zmienne w pamięci (np. GCZ ) — operator negacji nie mo e być bezpośrednio aplikowany do zło onych wyra eń logicznych. Aby wykonać logiczną negację wyra enia logicznego, nale y to wyra enie ująć w nawiasy i cały nawias opatrzyć przedrostkiem w postaci wykrzyknika: GCZ Powy sze wyra enie otrzymuje wartość VTWG wtedy, kiedy rejestr EAX ma wartość mniejszą od zera. Operator logicznej negacji jest szczególnie u yteczny w odniesieniu do wyra eń zło- onych anga ujących operatory logicznej sumy i logicznego iloczynu. W prostych wyra- eniach, jak powy sze, lepiej jest zazwyczaj bezpośrednio określić stan logiczny wyra- enia ni dodatkowo komplikować go operatorem negacji. W języku HLA programista mo e te korzystać z operatorów bitowych ^ i , ale te ró nią się znacząco od operatorów logicznych ^^ oraz . Szczegółowe omówienie operatorów bitowych i innych operatorów języka HLA znajduje się w dokumentacji kompilatora. 1.9.4. Instrukcja while Składnię instrukcji YJKNG ilustruje rysunek 1.11. Rysunek 1.11. Składnia instrukcji while języka HLA Wykonanie instrukcji YJKNG przebiega następująco: najpierw szacowana jest wartość logiczna wyra enia warunku pętli. Jeśli ma ono wartość „fałsz”, sterowanie natych- miast przekazywane jest do kodu znajdującego się za klauzulą GPFYJKNG. W przypadku
 19. 19. 38 Asembler. Sztuka programowania wartości „prawda” wyra enia warunku, procesor przystępuje do wykonania ciała pętli. Po wykonaniu wszystkich instrukcji ciała pętli następuje ponowne oszacowanie wartości logicznej wyra enia warunkowego. Cała procedura powtarzana jest a do momentu, w którym wyra enie warunkowe pętli przyjmie wartość logiczną „fałsz”. W pętli YJKNG sprawdzenie wartości warunku wykonania pętli następuje podobnie jak w językach wysokiego poziomu, czyli przed wykonaniem pierwszej instrukcji ciała pętli. Z tego względu istnieje prawdopodobieństwo, e instrukcje ciała pętli nie zostaną wykonane ani razu, jeśli wyra enie warunku będzie od początku miało wartość HCNUG. Poza tym warto pamiętać, e przynajmniej jedna z instrukcji ciała pętli powinna mody- fikować wartość wyra enia logicznego — w przeciwnym przypadku będziemy mieli do czynienia z pętlą nieskończoną. Oto przykład pętli YJKNG w języku HLA: OQX K YJKNG K FQ UVFQWVRWV K K PN CFF K GPFYJKNG 1.9.5. Instrukcja for W języku HLA pętla for przybiera następującą postać: HQT Y[TC GPKGKPKELCNKWLæEG YCTWPGM KPUVTWMELCNKEPKMC FQ EKC QRúVNK GPFHQT Instrukcja pętli HQT odpowiada następującej pętli YJKNG: Y[TC GPKGKPKELCNKWLæEG YJKNG YCTWPGM FQ EKC QRúVNK KPUVTWMELCNKEPKMC GPFYJKNG Wyra enie inicjalizujące mo e być dowolną, pojedynczą instrukcją maszynową. Instruk- cja ta zwykle inicjalizuje rejestr albo zmienną przechowywaną w pamięci, której wartość decyduje o kontynuowaniu pętli (tzw. licznik pętli). Warunek to wyra enie logiczne języka HLA w formacie takim jak dla instrukcji YJKNG. Wartość tego wyra enia decy- duje o podjęciu kolejnej iteracji pętli i zwykle anga uje licznik pętli. Instrukcja licz- nika to typowo instrukcja zwiększająca licznik pętli; odpowiednikiem tej instrukcji jest instrukcja w pętli YJKNG, której wykonanie zmienia wartość logiczną warunku wykonania pętli. Zwykle instrukcją tą jest instrukcja języka HLA, na przykład CFF.
 20. 20. Rozdział 1. ♦ Wstęp do języka asemblerowego 39 Oto przykład ilustrujący równowa ność pętli HQT i YJKNG: HQT OQX K K CFF K FQ UVFQWVRWV K K PN GPFHQT // Analogiczna pętla for: OQX K YJKNG K FQ UVFQWVRWV K K PN CFF K GPFYJKNG 1.9.6. Instrukcja repeat Instrukcja TGRGCVWPVKN języka HLA wykorzystuje składnię prezentowaną na rysunku 1.12. Programiści języków C, C++ oraz Java powinni od razu zauwa yć, e instrukcja ta jest odpowiednikiem dostępnej w tych językach instrukcji FQYJKNG. Rysunek 1.12. Składnia instrukcji repeat..until języka HLA Test warunku zatrzymania pętli TGRGCVWPVKN odbywa się po zakończeniu wykony- wania ciała pętli. Z tego względu instrukcja (bądź blok instrukcji) ciała pętli zostanie wykonana przynajmniej raz, niezale nie od wartości początkowej wyra enia warunku zatrzymania pętli. Warunek ten jest badany po raz pierwszy dopiero po zakończeniu pierwszej iteracji; jeśli wyra enie ma wartość HCNUG, pętla jest powtarzana2. Jeśli wa- runek otrzyma wartość VTWG, pętla jest zatrzymywana i sterowanie przekazywane jest do instrukcji znajdujących się za klauzulą WPVKN. Oto prosty przykład wykorzystania pętli TGRGCVWPVKN: OQX GEZ TGRGCV UVFQWVRWV GEZ GEZ PN UWD GEZ WPVKN GEZ 2 Znaczenie warunku jest więc w języku HLA odwrotne ni warunku w analogicznej konstrukcji FQYJKNG znanej z języków C, C++ i Java.
 21. 21. 40 Asembler. Sztuka programowania Jeśli instrukcje ciała pętli mają być wykonane przynajmniej raz, niezale nie od warto- ści wyra enia warunku pętli, wtedy w miejsce pętli YJKNG lepiej zastosować pętlę TG RGCVWPVKN — konstrukcja taka będzie efektywniejsza. 1.9.7. Instrukcje break oraz breakif Instrukcje DTGCM i DTGCMKH słu ą do przedwczesnego przekazywania sterowania poza pętlę. Składnię obu instrukcji ilustruje rysunek 1.13. Rysunek 1.13. Składnia instrukcji break oraz breakif języka HLA Instrukcja DTGCM powoduje bezwarunkowe przerwanie wykonywania pętli; instrukcja DTGCMKH uzale nia przekazanie sterowania poza pętlę od spełnienia warunku będącego wyra eniem logicznym. Wyjście z pętli następuje wtedy wyłącznie w obliczu wartości VTWG tego wyra enia. Zastosowanie instrukcji DTGCM oraz DTGCMKH nie pozwala na przekazanie sterowania poza pętle zagnie d one. W języku HLA słu ą do tego osobne instrukcje, jak DGIKPGPF oraz GZKV i GZKVKH. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera dokumentacja języka HLA. Dalej, język HLA udostępnia instrukcje EQPVKPWG oraz EQPVKPWGKH pozwalające na przystąpienie do kolejnej iteracji pętli z pominięciem niewykonanych jeszcze instrukcji ciała pętli. Po szczegóły odsyłam Czytelników do stosownej dokumentacji. 1.9.8. Instrukcja forever Składnię konstrukcji HQTGXGTGPFHQT prezentuje rysunek 1.14. Rysunek 1.14. Składnia instrukcji forever języka HLA Instrukcja HQTGXGT tworzy pętlę nieskończoną. Wewnątrz takiej pętli mo na jednak umieścić instrukcje DTGCM bądź DTGCMKH celem przerwania pętli w wybranym momencie. To chyba najczęstszy układ pętli HQTGXGT. Ilustruje go następujący przykład: HQTGXGT UVFQWVRWV 9RTQYCF NKEDG ECNMQYKVC OPKGLUC QF UVFKPIGV K DTGCMKH K UVFQWVRWV 9RTQYCFQPC YCTVQUE OKCNC D[E OPKGLUC QF PN GPFHQT
 22. 22. Rozdział 1. ♦ Wstęp do języka asemblerowego 41 1.9.9. Instrukcje try, exception oraz endtry Instrukcje VT[GZEGRVKQPGPFVT[ słu ą do implementacji bardzo przydatnych bloków obsługi wyjątków. Składnia instrukcji prezentowana jest na rysunku 1.15. Rysunek 1.15. Składnia instrukcji obsługi wyjątków Blok instrukcji VT[GPFVT[ słu y do ochrony wykonania instrukcji. Jeśli wykonanie instrukcji znajdujących się pomiędzy klauzulą VT[ a pierwszą klauzulą GZEGRVKQP, tworzących tzw. blok chroniony, przebiegnie bez niespodzianek, sterowanie przeka- zywane jest do pierwszej instrukcji za klauzulą GPFVT[. Jeśli jednak w czasie wyko- nywania instrukcji bloku chronionego zdarzy się błąd (wyjątek), wykonanie programu jest przerywane, a sterowanie przekazywane jest do odpowiedniej klauzuli GZEGRVKQP (skojarzonej z wyjątkiem, który wystąpił). Ka dy wyjątek ma unikalny identyfikator w postaci liczby całkowitej. Niektóre z identyfikatorów wyjątków zadeklarowane zostały w pliku nagłówkowym excepts.hhf biblioteki standardowej języka HLA, ale programi- sta mo e te definiować własne wyjątki. W momencie sprowokowania wyjątku system porównuje identyfikator zgłoszonego wyjątku z identyfikatorami określonymi w klauzu- lach GZEGRVKQP. Jeśli wśród nich znajduje odpowiedni identyfikator, następuje wykonanie instrukcji określonych w ramach klauzuli GZEGRVKQP. Po zakończeniu wykonywania tych instrukcji sterowanie przekazywane jest do pierwszej instrukcji za klauzulą GPFVT[. Jeśli wyjątek zostanie sprowokowany poza blokiem kodu chronionego (tzn. poza ramami instrukcji VT[GPFVT[) albo jeśli w ramach instrukcji VT[GPFVT[ brak jest klauzuli skojarzonej ze zgłoszonym wyjątkiem, program jest awaryjnie zatrzymywany. Zatrzy- maniu towarzyszy wyprowadzenie stosownego komunikatu na wyjście programu. Instrukcje VT[GPFVT[ mo na na przykład wykorzystać do ochrony programu przed skutkami wprowadzenia niepoprawnych danych:
 23. 23. 42 Asembler. Sztuka programowania TGRGCV OQX HCNUG )QQF+PVGIGT // Uwaga: zmienna GoodInteger musi być typu boolean VT[ UVFQWVRWV 9RTQYCF NKEDG ECNMQYKVC UVFKPIGV K OQX VTWG )QQF+PVGIGT GZEGRVKQP GZ%QPXGTUKQP'TTQT UVFQWVRWV 0KGRQRTCYPC YCTVQUE YRTQYCF LGUEG TC PN GZEGRVKQP GZ8CNWG1WV1H4CPIG UVFQWVRWV 9CTVQUE URQC CMTGUW YRTQYCF LGUEG TC PN GPFVT[ WPVKN )QQF+PVGIGT Zastosowana w powy szym programie pętla TGRGCV pozwala na wykonywanie kodu ciała pętli tak długo, jak długo u ytkownik podaje niepoprawne wartości. Jeśli z powodu wprowadzenia niepoprawnej wartości jej przypisanie do zmiennej )QQF+PVGIGT będzie niemo liwe (na przykład z racji umieszczenia we wprowadzonym niedozwolonych dla liczb znaków albo wprowadzenia zbyt wielkiej wartości), wykonany zostanie odpo- wiedni do rodzaju błędu blok instrukcji obsługi wyjątku. Obsługa wyjątków polega tu na wyświetleniu stosownego komunikatu i przekazaniu sterowania poza instrukcję VT[GPFVT[. Poniewa z racji wyjątku nie udało się w ramach bloku chronionego ustawić wartości VTWG dla zmiennej )QQF+PVGIGT, pętla jest wykonywana ponownie. Jeśliby jedna w ramach bloku chronionego sprowokowany został inny ni obsługiwane wyjątek, pro- gram zakończyłby działanie po uprzednim wyprowadzeniu komunikatu o błędzie3. W tabeli 1.4 zebrane zostały wyjątki, zdefiniowane w pliku excepts.hhf w czasie przy- gotowywania wydania niniejszej ksią ki. Aktualną listę zdefiniowanych w bibliotece standardowej wyjątków mo na znaleźć, zaglądając do pliku excepts.hhf dołączonego do posiadanej wersji oprogramowania kompilatora HLA. Większość z tych wyjątków dotyczy sytuacji, których omawianie w niniejszym rozdziale byłoby przedwczesne. Zostały umieszczone w tabeli wyłącznie gwoli kompletności omówienia. Ka dy z wyjątków opisany jest szczegółowo w dokumentacji HLA Reference Manual dokumentacji biblioteki standardowej języka HLA; ostateczną wykładnią jest zaś sam kod źródłowy biblioteki standardowej HLA. Najczęściej wykorzystywanymi wyjątkami są GZ%QPXGTUKQP'TTQT, GZ8CNWG1WV1H4CPIG oraz GZ5VTKPI1XGTHNQY. Omówienie bloku kodu chronionego podjęte zostanie ponownie nieco później. Czytelnik powinien kontynuować edukację w zakresie podstawowym, zadowalając się na razie szczątkowymi informacjami o obsłudze wyjątków. 3 Doświadczony programista zastanawia się zapewne, dlaczego w powy szym kodzie do sterowania przebiegiem pętli wykorzystywana jest zmienna typu DQQNGCP — przecie mo na by identyczny efekt osiągnąć, stosując instrukcję DTGCMKH. Zastosowana konstrukcja ma uzasadnienie, które zostanie przedstawione w dalszej części ksią ki.
 24. 24. Rozdział 1. ♦ Wstęp do języka asemblerowego 43 Tabela 1.4. Wyjątki zdefiniowane w pliku nagłówkowym excepts.hhf Identyfikator wyjątku Znaczenie GZ5VTKPI1XGTHNQY Próba zapisania zbyt długiego łańcucha GZ5VTKPI+PFGZ'TTQT Próba odwołania do znaku o indeksie spoza łańcucha GZ8CNWG1WV1H4CPIG Zbyt wielka wartość dla danego typu zmiennej GZ+NNGICN%JCT Zaanga owanie w operacji znaku spoza dopuszczalnego zakresu (kod ASCI spoza zakresu od 0 do 127) GZ%QPXGTUKQP'TTQT Niedozwolone znaki w konwersji łańcucha do wartości numerycznej GZ$CF(KNG*CPFNGT Odwołanie do pliku za pośrednictwem niepoprawnego uchwytu pliku GZ(KNG1RGP(CKNWTG Niemo ność otwarcia pliku (np. brak pliku o zadanej nazwie) GZ(KNG%NQUG'TTQT Niemo ność zamknięcia pliku GZ(KNG9TKVG'TTQT Błąd przy zapisie danych do pliku GZ(KNG4GCF'TTQT Błąd przy odczycie danych z pliku GZKUM(WNN'TTQT Próba zapisania danych do pliku przy pełnym dysku GZ'PF1H(KNG Próba odczytania bajta spoza końca pliku GZ/GOQT[#NNQECVKQP(CKNWTG Brak pamięci do zaspokojenia ądania alokacji GZ#VVGORV6QGTGH07.. Próba odwołania do pamięci za pośrednictwem wskaźnika o wartości NULL GZ%CPPQV(TGG/GOQT[ Błąd przy operacji zwalniania pamięci GZ9KFVJ6QQ$KI Zły format konwersji wartości liczbowej do łańcucha GZ6QQ/CP[%OF.P2CTCOU Wiersz wywołania programu zawiera zbyt du ą liczbę argumentów GZ#TTC[5JCRG8KQNCVKQP Próba operowania na dwóch tablicach o ró nych rozmiarach GZ#TTC[$QWPFU Próba odwołania do elementu spoza tablicy GZ+PXCNKFCVG Operacja na niepoprawnej wartości daty GZ+PXCNKFCVG(QTOCV Błąd konwersji łańcucha do daty (łańcuch zawiera niedozwolone znaki) GZ6KOG1XGTHNQY Przepełnienie w operacji manipulowania informacją o czasie GZ#UUGTVKQP(CKNGF Błąd instrukcji asercji GZ'ZGEWVGF#DUVTCEV Próba wywołania metody klasy abstrakcyjnej GZ#EEGUU8KQNCVKQP Próba odwołania się do niedozwolonego adresu pamięci GZ$TGCM2QKPV Program dotarł do punktu zatrzymania (przerwanie 3.) GZ5KPING5VGR Program wykonywany jest z ustawionym znacznikiem wykonania krokowego GZ2TKX+PUVT Próba wykonania instrukcji charakterystycznej dla trybu nadzoru GZ+NNGICN+PUVT Próba wykonania niedozwolonej instrukcji maszynowe GZ$QWPF+PUVT Rejestr zawiera wartość spoza zakresu określonego w instrukcji DQWPF GZ+PVQ+PUVT Wykonanie instrukcji KPVQ przy ustawionym znaczniku przepełnienia GZKXKFG'TTQT Próba dzielenia przez zero bądź inny błąd dzielenia GZHGPQTOCN Wyjątek operacji zmiennoprzecinkowej (patrz rozdział poświęcony obliczeniom arytmetycznym) GZHKX$[GTQ Wyjątek operacji zmiennoprzecinkowej (patrz rozdział poświęcony obliczeniom arytmetycznym)
 25. 25. 44 Asembler. Sztuka programowania Tabela 1.4. Wyjątki zdefiniowane w pliku nagłówkowym excepts.hhf — ciąg dalszy Identyfikator wyjątku Znaczenie GZH+PGZCEV4GUWNV Wyjątek operacji zmiennoprzecinkowej (patrz rozdział poświęcony obliczeniom arytmetycznym) GZH+PXCNKF1RGTCVKQP Wyjątek operacji zmiennoprzecinkowej (patrz rozdział poświęcony obliczeniom arytmetycznym) GZH1XGTHNQY Wyjątek operacji zmiennoprzecinkowej (patrz rozdział poświęcony obliczeniom arytmetycznym) GZH5VCEM%JGEM Wyjątek operacji zmiennoprzecinkowej (patrz rozdział poświęcony obliczeniom arytmetycznym) GZH7PFGTHNQY Wyjątek operacji zmiennoprzecinkowej (patrz rozdział poświęcony obliczeniom arytmetycznym) GZ+PXCNKF*CPFNG System operacyjny odrzucił niepoprawny uchwyt GZ5VCEM1XGTHNQY System operacyjny zgłosił przepełnienie stosu 1.10. Biblioteka standardowa języka HLA — wprowadzenie Język HLA prezentuje się na tle tradycyjnego języka asemblerowego korzystnie dzięki dwóm aspektom. Pierwszym jest składnia języka HLA zapo yczająca elementy znane z języków programowania wysokiego poziomu (jak struktury kontroli wykonania ko- du czy deklaracje zmiennych). Dostępność tych elementów pozwala na efektywne wyko- rzystanie umiejętności przeniesionych z programowania wysokopoziomowego i tym samym znacznie szybszą naukę języka asemblerowego. Drugim elementem stanowią- cym o przewadze HLA nad tradycyjnym asemblerem jest dostępność biblioteki HLA Standard Library. Biblioteka standardowa języka HLA zawiera wiele prostych w u yciu procedur języka asemblerowego realizujących typowe zadania programistyczne — ich dostępność eliminuje konieczność samodzielnego pisania wszystkich, nawet tych naj- bardziej typowych, elementów programu. Dostępność biblioteki standardowej znosi jedną z podstawowych trudności, w obliczu których stają programiści chcący poznać język asemblerowy — trudność tkwiącą w konieczności samodzielnej implementacji zło onych niekiedy procedur wejścia-wyjścia, niezbędnych w nawet najprostszych programach. Brak standaryzowanej biblioteki wywołań powodowałby, e ka dy początkujący progra- mista poświęcałby mnóstwo czasu na zaimplementowanie tak podstawowych operacji jak wyprowadzanie napisów. Jej dostępność oznacza więc, e adept języka asemblerowego mo e skoncentrować się na nauce samego języka, nie poświęcając się od samego początku zgłębianiu tajników podsystemu wejścia-wyjścia danego systemu operacyjnego. Dostępność rozmaitych procedur bibliotecznych to nie jedyna zaleta języka HLA. W końcu biblioteki kodu asemblerowego to nie nowy wynalazek4. Jednak biblioteka standardowa 4 Popularna jest na przykład biblioteka UCR Standard Library dla programistów języka asemblerowego procesorów 80x86.

×