20 Regnskap 4. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern                102010Q1234           ...
20 Hovedtrekk i 4. kvartal 2010                                      10  •  Godt r...
20 Hovedtrekk i 4. kvartal 2010                                     10  •  Moderat ...
Strategisk forretningsutvikling                             20                ...
Kvartalsvis resultatutvikling                                               ...
Kvartalsvise nøkkeltall                                                  ...
20 Resultat per 31.12.2010 (konsern)                                           1...
20  Balansetall  (Konsern)                                               ...
20  Disponering av resultat                              10  •  Kontantutbytte 51 mill kr...
Brutto utlån per 31.12.2010                                       20 MNOK 16.630 (MN...
20  KREDITTOMRÅDET  102010Q1234      11
20                                                            ...
Eksponering per risikoklasse                                               ...
20  Tap på utlån og misligholdte engasjement                                       ...
20  FINANSIERING  102010Q1234     15
Finansiering per 31.12.10                                                 ...
20 Helgeland Boligkreditt AS (HeBo)                                            ...
20 Innskudd fra kunder per 31.12.2010                              10 MNOK 9.883 (MNOK 9.100)...
20                                                            ...
20 VERDIPAPIRER  102010Q1234    20
20 Rentebærende verdipapirportefølje                                           ...
EGENKAPITAL OG   20  EGENKAPITALBEVIS  102010Q1234       22
Finansielle mål - soliditet                                  20             ...
20 20 største egenkapitalbeviseiere per 31.12.10                               10      ...
Utviklingen i egenkapitalbeviset - HELG                                          ...
SPAREBANKSTIFTELSEN HELGELAND  20 Stiftet 22.12.2010       102010Q1234             26
Bakgrunn for etableringen av                             20Sparebankstiftelsen Helgeland   ...
Hvorfor Sparebankstiftelsen Helgeland?                    20                     ...
20                                          10 Stiftelsens formål •  Stiftelsen...
20                                        10 Organiseringen av gaveutdelinger •  ...
Rammer for eierskapet i banken                     20                         ...
20                                       10 Gjennomføring av kapitalkonverteringen...
NÆRINGSLIVET PÅ HELGELAND       20 OG UTSIKTENE FREMOVER         10        Helgelandsregionen    ...
20Næringslivet på Helgeland - utviklingstrekk                                       ...
Næringslivet på Helgeland – utviklingstrekk forts..                   20                ...
20Næringslivet på Helgeland – utviklingstrekk forts…              10•  Mekanisk Industri  –  Tiltakende ...
20  HOVEDPRIORTERINGER / UTSIKTENE FREMOVER102010Q1234                 37
20 Hovedprioriteringer fremover                                      10 •  Målret...
20 Utsikter fremover                                 10  •  Sparebankstiftelsen    –...
20                                              10 Kontaktinformasjon For y...
20       10  APPENDIX2010Q1234   41
20                                                   10Organisering av f...
20  Finansielle mål                                  10  •  Egenkapitalavkasting   ...
20 Utbyttepolitikk                                 10 •  "Helgeland Sparebank sitt mål...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 4. kvartal 2010

424
-1

Published on

Presentasjon av Helgeland Sparebanks regnskap for 4. kvartal 2010

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
424
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 4. kvartal 2010

 1. 1. 20 Regnskap 4. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 102010Q1234 1
 2. 2. 20 Hovedtrekk i 4. kvartal 2010 10 • Godt resultat • Press på nettorenten – Økte kostnader knyttet til ekstern finansiering og økt likviditetsbeholdning – Sterk konkurranse om utlånskundene, spesielt i personmarkedet • Lave tap på utlån • Reduserte kostnader i % av inntekter og i % av forvaltning • Økt inntektsføring AFP etter justert aktuarberegning • Fortsatt reduksjon i antall årsverk • Tilfredsstillende egenkapitalavkastning2010Q1234 2
 3. 3. 20 Hovedtrekk i 4. kvartal 2010 10 • Moderat utlånsutvikling • God innskuddsvekst og stabil innskuddsdekning • God likviditet med solid kapitalbase og tilfredsstillende andel langsiktig finansiering • Sparebankstiftelsen Helgeland er etablert2010Q1234 3
 4. 4. Strategisk forretningsutvikling 20 10 • Helgeland Boligkreditt AS (eierandel 100 %) - Utstedt obligasjoner med fortrinnsrett for 2 mrd. kr. • Eiendomsmegleren Helgeland AS (eierandel 34 %) - Markedsledende på Helgeland • Frende Holding AS (eierandel 8,9 %) En Skadeforsikring: • Frende - Offensiv salgsaktivitet og gode salgsresultater test Livsforsikring: • Frende - Gode salgsresultater over tid EnNorne Securities AS, verdipapirforetak (eierandel 6,5 %) • - Tre forretningsområder: prøvenetthandel, aksjemegling og corporate finance EnBrage Finans (eierandel 10 %) • - Nytt leasingselskap i Bergen Prøve i 2010 sammen med 9 andre sparebanker - Stiftet2010Q1234 4
 5. 5. Kvartalsvis resultatutvikling 20 (konsern) 10 1.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. (MNOK) 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 66 73 80 82 77 75 82 80 Netto provisjonsinntekter 16 15 18 16 16 17 17 16 Netto verdiendr. og gevinst/tap på fin.inst. 0 0 4 7 8 10 8 3 Andre driftsinntekter 1 0 0 1 0 2 0 1 Ordinære driftskostnader *) 55 55 53 50 53 55 55 55 Engangseffekt kostnader 150 års jubileum 6 -1 Engangseffekt inntektsføring AFP -27 -8 Nedskrivning på utlån 6 5 10 12 5 3 7 8 Driftsresultat 22 28 39 44 64 46 45 46 I prosent av forvaltningskapital 2,00 1,50 % 1,00 0,50 •Ordinære drifts- kostnader ekskl. 0,00 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 engangseffekt AFP periode og jubileum Rentenetto Netto prov. inntekter Ordinære driftskostnader2010Q1234 5
 6. 6. Kvartalsvise nøkkeltall 20(Konsern) 10I prosent av snitt forvaltning: 1. kv.09 2. kv.09 3. kv.09 4. kv.09 1. kv.10 2. kv.10 3. kv.10 4. kv.10Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,60 1,72 1,79 1,79 1,67 1,60 1,63 1,58Netto provisjonsinntekter 0,37 0,38 0,39 0,36 0,36 0,36 0,34 0,33Netto verdiendring og andre inntekter 0,03 0,01 0,08 0,17 0,17 0,25 0,16 0,05Ordinære kostnader 1,32 1,32 1,17 1,10 1,17 1,16 1,10 1,09Engangseffekt kostnader 150 årsjubileum 0,12 -0,03Engangseffekt inntektsføring AFP 0,58 0,17Tap på utlån 0,15 0,11 0,23 0,27 0,11 0,07 0,14 0,15Resultat før skatt 0,53 0,68 0,86 0,95 1,38 0,98 0,89 0,92Ordinære kostnader i % av inntekter 66,3 61,5 53,2 48,1 57,0 55,6 55,3 53,5Driftskostn. i % av innt. (inkl.jubileum/AFP) 34,3 44,8Årsverk 192 191 190 187 184 182 180 177 Utvikling nettorente Utvikling årsverk 17 1,9 % 195 16 1,8 % 1,7 % 190 15 1,6 % 185 Brutto utlånmrd. antall 14 1,5 % 13 1,4 % Nettorente 180 Årsverk 1,3 % 175 12 1,2 % 11 1,1 % 170 10 1,0 % 165 9 0 0 0 0 9 9 9 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. .0 .0 .0 .0 .1 .1 .1 .1 kv kv kv kv kv kv kv kv kv.09 kv.09 kv.09 kv.09 kv.10 kv.10 kv.10 kv.10 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3.2010Q1234 6
 7. 7. 20 Resultat per 31.12.2010 (konsern) 10 (MNOK) 31.12.09 % 31.12.10 % Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 301 1,73 314 1,62 Netto provisjonsinntekter 65 0,38 67 0,34 Netto verdiendr. og gevinst/tap på finans.instrumenter 11 0,07 28 0,15 Andre driftsinntekter 2 0,01 3 0,01 Sum driftskostnader 213 1,23 188 0,97 Nedskrivninger på utlån, garantier m.v. 33 0,19 23 0,12 Resultat før skatt 133 0,77 201 1,03 Egenkapitalavkasting 9,3 % (6,5 % per 31.12.2009)2010Q1234 7
 8. 8. 20 Balansetall (Konsern) 10 (MNOK) 31.12.08 31.12.09 31.12.10 Forvaltningskapital 16.594 18.376 20.160 Brutto utlån 14.190 15.505 16.630 Innskudd fra kunder 8.581 9.100 9.883 Utlånsvekst - 12 mnd. 10,7 % 9,3 % 7,3 % Personmarked 11,4 % 9,3 % 6,4 % Næringsliv 9,4 % 9,2 % 8,8 % Innskuddsvekst - 12 mnd. 8,2 % 6,0 % 8,6 % Personmarked 10,8 % 5,3 % 8,8 % Næringsliv 4,0 % 7,3 % 8,3 % Innskuddsdekning 60,5 % 58,7 % 59,4 % PM-andel utlån 63,9 % 63,9 % 63,4 % • Forvaltningskapitalen passerte 20 milliarder for første gang i 4. kvartal 20102010Q1234 8
 9. 9. 20 Disponering av resultat 10 • Kontantutbytte 51 mill kroner – kr 2,75 per egenkapitalbevis • Utjevningsfondet tilføres 52 mill kroner – kr 2,78 per egenkapitalbevis • Utbytte og avsetning til utjevningsfond avspeiler egenkapitalbeviseiernes andel av bankens egenkapital (74,4 %) • Det avsettes 18 millioner kroner til gavefond/gavestiftelse • Grunnfondet tilføres 18 millioner kroner 31.12.09 31.12.10 Årsresultat i morbank MNOK 96 139 Overført til/fra fond for urealiserte gevinster MNOK -2 0 Utbyttegrunnlag MNOK 94 139 Beregnet utbytte MNOK 24 103 Utbytte per egenkapitalbevis NOK 3,63 * 5, 53 Herav kontantutbytte i kroner NOK 1,16 * 2, 75 Herav til utjevningsfond i kroner NOK 2,47 * 2, 78 * Tall justert for splitt og fondsemisjon 30.03.2010.2010Q1234 9
 10. 10. Brutto utlån per 31.12.2010 20 MNOK 16.630 (MNOK 15.505) 12 mnd. vekst: 10 PM : 6,4% BM : 8,8 % 63,4 % Jo rd- o g sko gbruk 4,3 % Fiske- o g havbruk Industri o g bergverk B ygg, anlegg o g kraft 12,9 % Handel, ho tell o g restaurant 2,0 % Eiendo msdrift 4,6 % 2,7 % 3,4 % Transpo rt o g tjenesteytende 6,7 % næringer P erso nmarked Brutto utlån: • 10,5 MRD NOK. (9,9 MRD NOK per 31.12.09) av totale utlån er til personkunder, hovedsaklig godt sikrede boliglån • 1,1 MRD NOK (1,0 MRD NOK per 31.12.09) er til landbrukskunder (tradisjonelt et lavrisikosegment) • Av brutto utlån er 83,5 % lånt ut til kunder på Helgeland2010Q1234 10
 11. 11. 20 KREDITTOMRÅDET 102010Q1234 11
 12. 12. 20 10Kredittvekst Kredittveksten i husholdningene Utlånsfordeling BM /PM 12 mnds vekst 20,0 % 15,0 % BM 36,6 10,0 % 5,0 % 0,0 % PM m ar.08 m ar.09 m ar.10 jun.07 s ep.07 des .07 jun.08 s ep.08 des .08 jun.09 s ep.09 des .09 jun.10 s ep.10 des .10 63,4 Norge, husholdninger HSB, personkunder Kredittveksten i foretakene PM: 12 m nds vekst • Veksten i HSB på linje med snitt for husholdningene 25,0 % 20,0 % • Markedsandel ca. 50% 15,0 % BM: 10,0 % 5,0 % • Stabil utvikling i kredittvekst over tid og noe høyere vekst i HSB enn for 0,0 % gjennomsnittet i foretakene mar.08 mar.09 mar.10 jun.07 sep.07 des.07 jun.08 sep.08 des.08 jun.09 sep.09 des.09 jun.10 sep.10 des.10 -5,0 % • Markedsandel i SMB godt over 50 % Norge, foretak HSB, næringskunder • Svært lojal kundemasseKilde: Statistisk sentralbyrå, Kredittindikator K22010Q1234 12
 13. 13. Eksponering per risikoklasse 20 Risikoklassifisering PM 10 100 % 84 % 84 % 81 % 81 % 84 % 80 % 60 % 40 % 11 % 13 % 13 % 10 % 10 % 20 % 3% 2% 2% 2% 2% 0% Lav risiko Middels risiko Høy risiko 31.12.09 31.03.10 30.06.10 30.09.10 31.12.10Ny scoringsmodell, kort referanseperiode Risikoklassifisering BMPorteføljescore lagt til grunn: 100 %• Porteføljescore uten at sikkerhetsverdier tas 80 % 52 % 54 % 52 % 49 % 49 % 60 % hensyn til 25 % 24 % 27 % 30 % 29 % 40 % 19 % 20 % 17 % 19 % 16 %• Endring i samsvar med erfaringer og resultat 20 % fra andre banker med tilsvarende modell 0% Lav risiko Middels risiko Høy risiko• Ikke klassifiserte engasjement og mislighold gir små utslag og er holdt utenfor i diagrammene 31.12.09 31.03.10 30.06.10 30.09.10 31.12.10 2010Q1234 13
 14. 14. 20 Tap på utlån og misligholdte engasjement 10 Tap på utlån - i % av brutto utlån (utvikling) Netto misligholdte engasjement - i % av brutto utlån (utvikling) 90 1,0 % 80 0,9 % 250 4,0 % 70 0,8 % 3,5 % 0,7 % 200 3,0 % 60 0,6 % 2,5 % 50 150 Mill. kr.Mill. kr. 0,5 % 2,0 % 40 100 0,4 % 1,5 % 30 0,3 % 1,0 % 20 50 0,2 % 0,5 % 10 0,1 % 0 0,0 % 1.kv 08 2.kv 08 3.kv 08 4.kv 08 1.kv 09 2.kv 09 3.kv 09 4.kv 09 1.kv 10 2.kv 10 3.kv 10 4.kv 10 2005 2006 2007 0 0,0 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tap Tap i % av brutto utlån Netto misligholdte engasjement Netto misligh.i % av brutto utlån • Netto mislighold økt med 29 mill. kr. i kvartalet, mens tapsutsatte ikke misligholdte engasjement er redusert med 94 mill. kr. 2010Q1234 14
 15. 15. 20 FINANSIERING 102010Q1234 15
 16. 16. Finansiering per 31.12.10 20 • Andel lang finansiering (>12 mnd.) er 82,3 % (86%), brutto 10 • Innskuddsdekning på 59,4 % (58,7 %) i konsernet og 73,6 % (65,0 %) i morbanken • Obligasjoner med fortrinnsrett MNOK 2.400 (MNOK 1.100) – MNOK 900 i bytteordning (MNOK 900) • Ytterligere potensial for overføring av lån til boligkredittselskapet 0,5 MRD NOK i løpet av 2011 Forfallsstruktur – finansiering per 31.12.10 2000 1800 1600 Mill .kr. 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1Q2011 2Q2011 3Q2011 4Q2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 La ngs ik t ige lå n S e rt if ik a t e r F - lå n OM F La ngs ik t ige lå n H e B o2010Q1234 16
 17. 17. 20 Helgeland Boligkreditt AS (HeBo) 10 Volum utlån overført HeBo • Selskapet eies 100 % av Helgeland 18.000 16.000 Sparebank • Utlånsvolum 2.964 MNOK overført fra 14.000 12.000 Helgeland Sparebank til 10.000 boligkredittselskapet og inngår i Mill .kr. 8.000 konsernregnskapet 6.000 • Belåningsgrad innenfor 75 % 4.000 • Sikkerhetsmassens fyllingsgrad per 2.000 31.12.10 = 130 % 0 1.k v .0 9 2 .k v .0 9 3 .k v .0 9 4 .k v .0 9 1.k v .10 2 .k v .10 3 .k v .10 4 .k v .10 (sikkerhetsmasse i % av OMF) Utlån morbank Utlån boligkreditt • LTV (loan to value) 41,3 %. (Lån i % av eiendomsverdi)  Per 31.12.10 var andel utlån overført til boligkredittselskapet 17,8 % av det totale utlånsvolumet2010Q1234 17
 18. 18. 20 Innskudd fra kunder per 31.12.2010 10 MNOK 9.883 (MNOK 9.100) Innskudd fra kunder fordelt på næring 63,3 % Jord- og skogbruk Fiske- og havbruk Industri og bergverk Bygg, anlegg og kraft Handel, hotell og restaurant Eiendomsdrift 6,9 % Transport og tjenestey. næringer 5,3 % 10,5 % Personmarked 3,2 % 2,5 % 1,1 % 4,0 % Kommuner 1,6 % 2,7 % Forsikring og finnasielle foretak  92 % er innskudd fra kunder på Helgeland2010Q1234 18
 19. 19. 20 10Innskuddsvekst Innskuddsvekst i husholdningene 12 mnds vekst 15,0 % Innskuddsfordeling BM /PM 10,0 % BM 5,0 % 36,7 0,0 % jun.07 jun.08 jun.09 jun.10 sep.07 des.07 mar.08 sep.08 des.08 mar.09 sep.09 des.09 mar.10 sep.10 des.10 PM 63,3 Norge, husholdninger HSB, personkunder Innskuddsvekst i foretakene 12 m nds vekst PM: 40,0 % • Sparing i husholdningene noe 30,0 % høyere enn landsgjennomsnittet 20,0 % 10,0 % BM: 0,0 % • Stabil likviditet hos jun.07 jun.08 jun.09 jun.10 sep.07 des.07 mar.08 sep.08 des.08 mar.09 sep.09 des.09 mar.10 sep.10 des.10 -10,0 % bedriftskundene Norge, foretak HSB, næringskunderKilde: Statistisk sentralbyrå, Pengemengden M22010Q1234 19
 20. 20. 20 VERDIPAPIRER 102010Q1234 20
 21. 21. 20 Rentebærende verdipapirportefølje 10 Sektorfordeling • Renteporteføljen (uten kortsiktige Kraft, Norge Statsgar./Komm. likviditetsplasseringer) utgjør ca. 1,7 Industri, Norge 7% 10 % OMF Norge MRD NOK eller ca. 8,4 % av 16 % 21 % konsernets forvaltningskapital Finansforetak, • Deponi for F-lån MNOK 895 Utland 6% OMF Utland 9% • Meget god porteføljekvalitet Finansforetak, Norge 31 % – Minimum "investment grade” – Økende andel covered bonds Fordeling rating – God diversifisering på utstedere BBB- BBB AAA • Består hovedsakelig av 3 mnd. FRNs BBB+ 12 % 16 % 1% 23 % • Porteføljens durasjon er ca 2,4 år AA A- 17 % 13 % A 9% AA- A+ 5% 4%2010Q1234 21
 22. 22. EGENKAPITAL OG 20 EGENKAPITALBEVIS 102010Q1234 22
 23. 23. Finansielle mål - soliditet 20 10 31.12.09 31.12.10 Utvikling ansvarlig kapital mrd.Ansvarlig kapital 1.451 1.502 2,0Herav kjernekapital 1.410 1.464 1,5Herav tilleggskapital 41 38 1,0 0,5Beregningsgrunnlag 11.171 12.436 0,0Totalkapitaldekning 13,0 % 12,1 % 2007 2008 2009 2010Kjernekapitaldekning 12,6 % 11,8 % Kjernekapital Tileggskapital • Helgeland Sparebank har et mål for Kapitaldekning Basel II kjernekapitaldekning på 11,0 % og • Kredittrisiko – standardmetoden totalkapitaldekning på 12,5 % • Operasjonell risiko – basismetoden • Banken har en høy andel av kjernekapital og målsetting for kjernekapitaldekning er på plass 2010Q1234 23
 24. 24. 20 20 største egenkapitalbeviseiere per 31.12.10 10 Antall % andel Antall % andel Sparebankstiftelsen Helgeland 12.099.598 64,7 Terra utbytte 131.328 0,7 Sparebank 1 Midt-Norge 660.000 3,5 Nordisk Finans Invest AS 130.828 0,7 MP Pensjon 658.147 3,5 Nervik, Steffen 102.000 0,5 Skagen Vekst 407.400 2,2 Hartviksen, Harald 94.498 0,5 Sparebanken Øst 386.994 2,1 Tromstrygd 75.000 0,4 Helgelandskraft AS 340.494 1,8 Kirksæter, Per 72.272 0,4 Sparebankstiftelsen DnB NOR 329.124 1,8 Brage Invest AS 58.433 0,3 Haslum Industri AS 221.697 1,2 Sivesind Invest AS 52.541 0,3 Sparebanken Vest 200.000 1,1 Institutt for sammenligning 52.300 0,3 Nordea Bank Norge AS 131.625 0,7 Arnesen Dag Fredrik Jebsen 40.900 0,2 Sum 10 største eiere 15.435.079 82,6 Sum 20 største eiere 16.245.179 86,9 • Banken har utstedt totalt 18.700.000 stk. egenkapitalbevis2010Q1234 24
 25. 25. Utviklingen i egenkapitalbeviset - HELG 20Daily 01/01/2010 - 09/02/2011 (GMT) 10 Price TypPri, QHELG.OL, 07/02/2011, 48.5 NOK 46 44 42 40 .12Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 Q1 11Daily 11/01/2010 - 11/02/2011 (OSL)Value Value NOK IPP, QHELG.OL, 07/02/2011, 122.78 NOK Aktivitet i egenkapitalbeviset i 2010: 115 IPP, Q.OSEEX, 08/02/2011, 119.86 115 • Fondsemisjon og splitt i mars 2010 110 110 • Kapitalkonvertering og etablering 105 105 sparebankstiftelse desember 2010 100 .12 100 .12 • Kursvekst på nivå med F M A M J J A S O N D J F egenkapitalbevisindeksen Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 Q1 112010Q1234 25
 26. 26. SPAREBANKSTIFTELSEN HELGELAND 20 Stiftet 22.12.2010 102010Q1234 26
 27. 27. Bakgrunn for etableringen av 20Sparebankstiftelsen Helgeland 10• Bankens nye utbyttepolitikk januar 2010 – Støtter opp om finansieringsvirksomhetslovens intensjon om å unngå vesentlig utvanning – forutsigbarhet for investor – Inntil 50 % av overskuddet kan utbetales som kontantutbytte• Bankens tidligere kapitalstruktur og eierbrøk – Lav egenkapitalbevisbrøk (26,5%) ga for høye gaveutbetalinger ved høyt kontantutbytte – Bankens egenkapitalbevisbrøk var blant de laveste – Lav eierbrøk og lavt egenkapitalbevisvolum på Oslo Børs ga utfordringer i forhold til likviditeten i egenkapitalbeviset• Bankens fremtidige kapitalbehov – Bankens veksttakt tilsier behov for tilførsel av kjernekapital innen 2-3 år – Lav prising av egenkapitalbeviset (P/B < 1) utfordrende ved emisjoner2010Q1234 27
 28. 28. Hvorfor Sparebankstiftelsen Helgeland? 20 10• Banken ønsker å styrke tilgangen til kjernekapital – Sparebankstiftelsen vil bli en sterk kapitalkilde i fremtiden – Sparebankstiftelsen blir en profesjonell investor• Banken ønsker å legge til rette for økt likviditet og bedre prising av egenkapitalbeviset – Sparebankstiftelsen kan selge seg ned og omsette bankens egenkapitalbevis – Sparebankstiftelsen har her et sterkt interessefelleskap med banken• Banken ønsker å unngå for høye gaveutdelinger• Lokalt opparbeidet kapital gjennom 150 år forblir i lokalsamfunnets eierskap• Synergieffekt mellom banken og stiftelsen gjennom samordning av gavetildelinger til samfunnet2010Q1234 28
 29. 29. 20 10 Stiftelsens formål • Stiftelsen – skal forvalte egenkapitalbevis tilført ved opprettelsen – skal utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Helgeland Sparebank – kan plassere midlene på en hensiktsmessig og betryggende måte ut fra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning – kan disponere overskudd og utdele utbyttemidler til allmennyttige formål i Helgelandsregionen – skal gjennom sitt eierskap videreføre sparebanktradisjoner og sikre et godt regionalt forankret sparebanktilbud i Helgelandregionen.2010Q1234 29
 30. 30. 20 10 Organiseringen av gaveutdelinger • Gaver vil deles ut i en tredelt struktur: – Helgelandsfondet – utdelinger direkte fra banken til formål der banken ønsker en sterk profilering og identifisering med banken – HelgelandStiftelsen – utdelinger av generelt allmennyttig karakter til lokalsamfunnet – Sparebankstiftelsen Helgeland – etter hvert utdelinger til de større anledninger som krever mer kapital over en lengre tidshorisont • Hovedformål de første årene er å bygge opp kapital for å kunne delta i egenkapitalemisjoner i Helgeland Sparebank2010Q1234 30
 31. 31. Rammer for eierskapet i banken 20 10 • Stiftelsen er ved etableringen blitt en stor og dominerende egenkapitalbeviseier • Egenkapitalbeviseiernes innflytelse i bankens forstanderskap er økt – Fra 8 til 10 forstanderskapsrepresentanter (av totalt 25) – Stiftelsen har 2 forstanderskapsrepresentanter • Grunnkapitalen i stiftelsen er satt lavest mulig – tilsvarer ca 35 % eierandel i HELG • Overskytende eierandel i HELG (ca 30 %) er omløpsbevis – kan etter hvert omsettes i markedet etter fullmakt fra generalforsamlingen • Ønske om risikospredning i forvaltningen av stiftelsens kapital tilsier at stiftelsen vil bygge ned sin eierandel i banken2010Q1234 31
 32. 32. 20 10 Gjennomføring av kapitalkonverteringen - Gjennomført 22.12.2010 • Ny eierbrøk har virkning f.o.m 01.01.2010 – Overskudd i 2010 disponeres etter ny eierbrøk • Ny egenkapitalbevisbrøk er 74,4 • Det er konvertert 684 mill.kr. fra sparebankens fond til eierandelskapital – herav 79 mill. kr. i overkurs • Eierandelskapitalen er økt fra 330 mill. kr. til 935 mill. kr • Antall egenkapitalbevis økt fra 6,6 mill. til 18,7 mill. – Ny eierbrøk gir ingen vesentlig inn- eller utvanning av eksisterende egenkapitalbeviseiere • Stiftelsen er tildelt 12,1 mill. egenkapitalbevis vederlagsfritt fra banken ved opprettelsen2010Q1234 32
 33. 33. NÆRINGSLIVET PÅ HELGELAND 20 OG UTSIKTENE FREMOVER 10 Helgelandsregionen har ca. 78.000 innbyggere fordelt på 18 kommuner, Rana og Vefsn er de to største. Helgeland Sparebank har: – 16 kontorer fordelt på 14 kommuner – Hovedkontor på Mo i Rana – 67.000 personkunder – 4.900 bedriftskunder2010Q1234 33
 34. 34. 20Næringslivet på Helgeland - utviklingstrekk 10• Generelt – Aktiviteten i Helgeland er ulik innenfor de geografiske områdene – Størst på kysten og i nordre del• Eiendomsmarkedet – Store utbygginger av leiligheter og forretningsbygg i flere av de fire byene – Økning i gjennomsnittlig kvadratmeterpris eneboliger større enn landsgjennomsnittet• Reiseliv – Økt aktivitet – Helgeland som kystferiemål har styrket seg i 2010 – Tre reiselivsselskap går sammen om å utvikle Helgeland som reisemål2010Q1234 34
 35. 35. Næringslivet på Helgeland – utviklingstrekk forts.. 20 10 • Offentlig sektor – De offentlige bedriftene Brønnøysundregistrene, Statens innkrevingssentral og NAV Servicesenter tilføres stadig nye oppgaver og utvider antall ansatte • Bygg- og anleggsbransjen – Mange store oppdrag knyttet til eiendomsutbygging – Utbedring og bygging av infrastruktur (riksveinett – tunell/E6) • Oppdrett/Fiskeri – Stabilt høye priser - rekordgode resultater for hele næringen – Betydelige investeringer knyttet til både sjø- og landsiden gir grunnlag for ytterligere vekst – Lokal eierskap og spesielt gode lokaliteter • Landbruk – Store utbygginger på både gris, sau og melk på Helgeland – Et godt produksjonsdistrikt og en næring som er tidlig ute med omstilling2010Q1234 35
 36. 36. 20Næringslivet på Helgeland – utviklingstrekk forts… 10• Mekanisk Industri – Tiltakende oppdragsmengde for mekanisk industri på hele Helgeland – Utbyggingen av oljevirksomheten på Helgelandskysten – Det vinnes kontrakter i resten av landet – Forventet økt og forbedret inntjening for denne delen av næringen i det kommende året• Kapitaltilgang – Investorer fra andre deler av landet har i betydelig grad vist interesse for Helgeland – Forestående fusjon mellom investeringsselskapene Helgeland Vekst AS og ROI Invest AS2010Q1234 36
 37. 37. 20 HOVEDPRIORTERINGER / UTSIKTENE FREMOVER102010Q1234 37
 38. 38. 20 Hovedprioriteringer fremover 10 • Målrettet aktivitet for å opprettholde markedsandel på mer enn 50 % • Særlig fokus på inntjening og effektivisering av bankdriften – Sterkt fokus på utlånsmargin – Utnytte muligheter gjennom nytt saksgangssystem, mer differensiert risikoprising – Fokus på videreutvikling av ledelsesstyrt salgsoppfølging – Betydelig satsing på salg av forsikringsprodukter – Forebygge tap – Kostnadsreduserende tiltak, blant annet gjennom vedtatt program for bemanningsreduksjon • Opprettholde god finansiell situasjon, med tilfredsstillende andel langsiktig finansiering • God egenkapitalforvaltning – Utøve en eierpolitikk som blant annet bidrar til å skape bedre likviditet i egenkapitalbeviset og styrke Pris/Bok2010Q1234 38
 39. 39. 20 Utsikter fremover 10 • Sparebankstiftelsen – Sparebankstiftelsen Helgeland forventes å bli et godt bidrag til å øke tilgangen til kapitalkilder for banken i fremtiden, samtidig som det sikres lokalt eierskap til lokalt opparbeidet kapital. • Forventer vekst i utlån og innskudd som på dagens nivå • Taps- og risikobildet på linje med banker forøvrig2010Q1234 39
 40. 40. 20 10 Kontaktinformasjon For ytterligere informasjon: Administrerende banksjef, Arnt Krane Tlf 75 12 83 21, mobil 415 56271, e-post arnt.krane@hsb.no Viseadministrerende banksjef, Lisbeth Flågeng Tlf 75 12 83 01, mobil 416 85777, e-post lisbeth.flageng@hsb.no Banksjef Stab, Inger Lise Strøm Tlf 75 11 91 11, mobil 951 33295, e-post inger-lise.strom@hsb.no Internett: Forretningsadresse: Hjemmeside og nettbank: www.hsb.no Helgeland Sparebank Egenkapitalbevis generelt: www.egenkapitalbevis.no Postboks 68 8601 Mo i Rana2010Q1234 40
 41. 41. 20 10 APPENDIX2010Q1234 41
 42. 42. 20 10Organisering av finanskonsernet Helgeland Sparebank Konsern Morbank Helgeland Boligkreditt AS ROI Invest AS (100 %) Investeringsselskap (48 %) Helgeland Sparebank Eiendomsselskap AS Helgeland Vekst AS (100 %) Investeringsselskap (48 %) Helgeland Utviklingsselskap AS Eiendomsmegleren Helgeland AS (100 %) (34 %) AS Sparebankbygg Frende Holding (100 %) Forsikringsselskap (8,9 %) ANS Bankbygg Mo Norne Securities AS (97 %) Verdipapirforetak (6,5 %) Storgata 73 AS Eiendomsselskap Brage Finans AS (43 %) Finansieringsselskap (10 %)2010Q1234 42
 43. 43. 20 Finansielle mål 10 • Egenkapitalavkasting – Banken har som målsetting å oppnå en avkastning på egenkapital som er konkurransedyktig i markedet sett i forhold til bankens risikoprofil. Vårt krav til egenkapitalavkastning skal tilsvare risikofri rente + 5 prosentpoeng. • Kostnader – Vår kostnadseffektivitet (kostnader mot DB1) skal være lik eller bedre enn gjennomsnittet av et utvalg sammenlignbare sparebanker • Soliditet – Bankens kapitaldekningsmål er 12,5 %, – hvorav kjernekapitaldekningen skal være 11 %2010Q1234 43
 44. 44. 20 Utbyttepolitikk 10 • "Helgeland Sparebank sitt mål er å forvalte konsernets ressurser på en måte som gir egenkapitalbeviseierne en tilfredsstillende samlet avkastning i form av utbytte og verdistigning. Overskuddet vil bli fordelt mellom eierandelskapitalen (egenkapitalbeviseierne) og grunnfondskapitalen (tidl. sparebankens fond) i samsvar med deres andel av bankens egenkapital. • Inntil halvparten av eierandelskapitalens andel av overskuddet kan utbetales som utbytte, og tilsvarende inntil halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet kan utbetales som gaver eller overføres til stiftelse(r). Resterende del av overskuddet overføres henholdsvis utjevningsfondet og grunnfondet. Konsernets egenkapitalutvikling og soliditet vil bli tillagt vekt ved fastsettelse av utbyttenivå, samt forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser og behov for kjernekapital”.2010Q1234 44
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×