Specjalne strefy ekonomiczne

1,361 views
1,215 views

Published on

Prezentacja dotycząca SSE autorstwa wicepremiera Piechocińskiego.

Published in: Investor Relations
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,361
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
771
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Specjalne strefy ekonomiczne

 1. 1. Dla Polskiej Gospodarki Specjalne strefy ekonomiczneJANUSZ PIECHOCIŃSKI Warszawa, luty 2013 r.
 2. 2. Co to jest specjalna strefa ekonomiczna ? To wyodrębniona, niezamieszkała część terytorium RP, na której terenie moŜe być prowadzona działalność gospodarcza na zasadach określonych ustawą o specjalnych strefach ekonomicznych.
 3. 3. Cel ustanawiania SSEStrefa moŜe być ustanowiona w celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego części terytorium kraju, w szczególności przez:1) rozwój określonych dziedzin działalności gospodarczej;2) rozwój nowych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz ich wykorzystanie w gospodarce narodowej;
 4. 4. Cel ustanawiania SSE3) rozwój eksportu;4) zwiększenie konkurencyjności wytwarzanych wyrobów i świadczonych usług;5) zagospodarowanie istniejącego majątku przemysłowego i infrastruktury gospodarczej;6) tworzenie nowych miejsc pracy;7) zagospodarowanie niewykorzystanych zasobów naturalnych z zachowaniem zasad równowagi ekologicznej
 5. 5. Co SSE oferują inwestorom? Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie mogą korzystać z pomocy publicznej w formie zwolnień podatkowych z tytułu kosztów nowej inwestycji lub kosztów pracy. Zarządzający strefami oprócz budowy niezbędnej infrastruktury udzielają wszelkiej pomocy zarówno w trakcie realizacji inwestycji jak równieŜ otaczają przedsiębiorców opieką poinwestycyjną.
 6. 6. Co SSE dają gospodarce? Są skutecznym instrumentem konkurowania o nowe inwestycje Oferują wygodną i bezpieczną dla budŜetu państwa formę pomocy publicznej Nowoczesne miejsca pracy - w powiatach, gdzie znajduje się SSE bezrobocie jest niŜsze czasem nawet o 3 punkty procentowe, a PKB nawet o 7,5 % wyŜsze w stosunku do powiatów bez strefy Zwiększone wpływy do budŜetów lokalnych Stymulują władze lokalne do uzbrajanie terenów Powodują napływ innowacyjnych technologii Inicjują powstawanie struktur klastrowych
 7. 7. Efekty SSE na koniec 2012 r.strefy funkcjonują na terenach 146 miast i 210 gmin,na terenach stref działa 1 242 firm w oparciu o 1 544zezwoleń, w tym 50% to firmy z kapitałem polskim,pracuje 250 tys. osób, w tym prawie 190 tys. to nowemiejsca pracy,wartość zrealizowanych inwestycji to prawie 85 mld zł,
 8. 8. Dodatkowa oferta SSEOprócz zadań wynikających z ustawy o specjalnychstrefach ekonomicznych zarządzający strefamipodejmują szereg inicjatyw wzbogacających ofertędla inwestorów, jak: Współpraca w zakresie rozwoju kształceniazawodowego pod potrzeby lokalnego rynku pracy Inkubatory technologiczne Parki technologiczne Rozwój istniejących klastrów i inicjowanie nowych
 9. 9. Absolwenci szkół średnich lub zawodowych Kobiety z wyŜszym wykształceniem, pozostający na bezrobociu od co najmniej BENEFICJENCI które po urodzeniu dziecka 12 miesięcy nie podjęły zatrudnienia 30 Absolwentów (2 SSE) ILOŚĆ 10 Kobiet (1 SSE) - Specjalna Strefa Ekonomiczna - Katowicka Specjalna Strefa Ekonom. - Powiatowy Urząd Pracy AKTORZY - Powiatowy Urząd Pracy w Tychach - Specjalna Strefa Ekonomiczna - Specjalna Strefa Ekonomiczna FINANSOWANIE - Fundusz Pracy - Fundusz PracyPodpisane porozumienie, przeprowadzona ETAP Podpisane porozumienie, przeprowadzona rekrutacja, wybrane firmy rekrutacja, wybrane firmyZnalezienie stałego zatrudnienia po odbyciu staŜu lub wzbogacenie dorobku EFEKTY Aktywizacja zawodowa i niwelacja efektu zawodowego o staŜ w firmie strefowej wykluczenia kobiet posiadających dzieci
 10. 10. Inkubator Technologiczny Krakowska SSE
 11. 11. Inkubator Technologiczny Słupska SSE
 12. 12. Bałtycki Port Nowych Technologii na terenie byłej Stoczni Gdynia Pomorska SSE
 13. 13. Gdański Park Technologiczny – Pomorska SSE
 14. 14. Największe inwestycje w strefach Katowicka SSE General Motors Manufacturing Poland w Gliwicach producent samochodów Opel Astra inwestycja – 2,96 mld zł miejsca pracy – 2 860
 15. 15. Największe inwestycje w strefach Warmińsko- Mazurska SSE Michelin w Olsztynie opony inwestycja – 2,5 mld zł nowe miejsca pracy – 1 500
 16. 16. Największe inwestycje w strefach Mielecka SSE BRW w Mielcu meble inwestycja – 434 mln zł miejsca pracy – 1 155
 17. 17. Podsumowanie„SSE są skuteczną formą pomocy dla przedsiębiorców,a funkcjonowanie stref przyczynia się do poprawymakroekonomicznych wskaźników rozwoju społeczno –gospodarczego.”Cytat z Wyników kontroli NIK dotyczącej pomocy publicznejudzielanej w latach 2006 – 2010 w SSE
 18. 18. Plany na przyszłośćWedług obecnych przepisówstrefy funkcjonują do końca 2020 r.Minister Gospodarki przedłoŜył RadzieMinistrów projekty rozporządzeńwydłuŜających ten termin do końca 2026 r.
 19. 19. Dziękuję za uwagę…Janusz Piechociński Wicepremier Minister Gospodarkijanusz@piechocinski.pl www.piechocinski.plpiechocinski.blog.onet.pl

×