5 - LMC + Industrie + Logistiek Referentieprojecten Referenzprojekte Reference Projects V01 Slide Share

1,124 views

Published on

LMC + Industrie + Logistiek Referentieprojecten Referenzprojekte Reference Projects

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,124
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
18
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

5 - LMC + Industrie + Logistiek Referentieprojecten Referenzprojekte Reference Projects V01 Slide Share

 1. 1. LEANDoor Heico TimmersLean verbeterteam stroodoorstroming PolynormEen medewerker hangt een te lakken deel op in een proceskooi. Meer marktvraag dan productaanbod. Zo waren de omstandigheden rondom de nieuwe elektrocoatingafdeling bij Polynorm. De toe- en afvoerstromen rondom de coatinginstal- latie waren de belangrijkste flessenhals. Steeds ingewikkelder verpakkingswijzen voor de steeds ruimere sortering aan reserve-onderdelen zetten de opbrengst verder onder druk. Redenen voor Polynorm om een lean verbeterteam op te zetten om de situatie onder de loep te nemen. R ond de jaarwisseling van 2004-2005 nam het bedrijf de nieuwe elektro- coatinginstallatie (EC) met een piekver- lakdelen) vervoeren langs de opeenvol- gende procesbaden. De kortst mogelijke takttijd is vanwege een procestechnische ongelakte delen in de proceskooien (met afmetingen van ruwweg 4 x 2 x 2 meter en 900 kg eigengewicht) aan haken of in mogen van 1000 m2 per uur in gebruik. begrenzing 5 minuten. Kettingbanen rekken ophangen. Bij vijf afhaalstations Deze installatie werkt volgens het dom- zorgen vervolgens voor het verdere worden de zwarte, gelakte delen weer uit pel-takt-beginsel, waarbij bovenloop- vervoer van de proceskooien naar en de proceskooien genomen en verpakt. kranen zogenaamde proceskooien (met door de droogtunnel. Op vier ophang- De ruim 70 medewerkers van de afde- daarin opgehangen stalen of aluminium stations kunnen de medewerkers blanke, ling werken in een tweeploegendienst.18 NUMMER 1/2 - 2008 In Logistiek
 2. 2. omlijnt • Gemiddeld ruim 15 verschillende productsoorten tegelijk voor, in of na de lakstraat; over de dag genomen meer dan 30; • 40 verschillende soorten productaf- de aanlevering van blanke delen, bij het be- en ontladen van de proceskooien, bij het (voorbereiden van het) verpakken en bij het afvoeren van verpakte delen naar de verzendopslaghal. hankelijke ophanghaken; In verdere bijeenkomsten verwoordde • Meer dan 100 klantafhankelijk het verbeterteam een geprioriteerd ver- verpakkingsvormen, verdeeld over beterpotentieel. kartonverpakkingen en te bekleden Vervolgens zijn eind 2005 zes werk- De ophang- en afhaalstations liggen elk stalen kooien, met een groeiend groepen in het leven geroepen. Deze Foto’s: LMC Logistiek advies en voestalpine Polynorm aan een andere zijde van een spoorbaan. aandeel van de moeilijk in karton te kregen de opdracht elk op hun eigen Hierover vervoeren twee transferwa- verpakken producten. deelgebied verbeteringen uit te werken gens de proceskooien tussen de negen en te implementeren. Eerst moesten zij stations en de in- en uitgangsbuffers van Knelpunten beginnen met de hoofdverbeterpunten de lakstraat. De veertig proceskooien Het verbeterteam vond als belangrijke die het meeste zouden opleveren met de blijven steeds rondgaan over de boven knelpunten: minste moeite. beschreven weg. • Bij de werkvloeraansturing ontbrak De werkgroepen boekten belangrijke een eenvoudig te hanteren detail- verbeteringen onder meer door: Eerst logistieke studie plan en een actueel overzicht van de • halffabrikaten, logistieke dragers en Het gevormde verbeterteam met productievoortgang. Vertragingen en verpakkingsmaterialen meer drup- vertegenwoordigers uit alle betrokken onbalansen tussen de verschillende pelsgewijs aan- en af te voeren met afdelingen (Elektrocoating, Assemblage, ophang- en afhaalstations kwamen kortere, betrouwbaardere doorlooptij- Warehousing & Distribution, Logistiek) hierdoor geregeld voor; den als resultaat; heeft midden 2005 eerst een logistieke • In de ingangsbuffers met blanke de- • rust op de werkvloer te brengen met studie uitgevoerd. Zo bracht het team de len voor de ophangstations stonden een verbeterde detailplanning en door goederen- en informatiestromen uitge- te veel delen ongesorteerd door realtime informatie te verstrekken bij breid in kaart. In workshops kwamen de elkaar met als gevolg dat de juiste de ophang- en afhaalstations en bij de uitgangstoestand en de knelpunten op volgorde en de doorlooptijd bij het verpakkingsvoorbereiding; tafel. De logistieke afloop van het be- en ophangen ongunstig waren; • alle activiteiten anders dan ophangen, ontladen van de proceskooien en het • Het voorbereiden van de verpak- afhalen en verpakken offline uit te verpakken van de gelakte delen bleken king geschiedde deels online bij de voeren, waardoor ruimte ontstaat bij bijzonder nauw te luisteren. Verstorin- afhaalstations wat het ontladen van de de afhaalstations; gen bij het afhalen en verpakken konden proceskooien hinderde; • de lay-out van de verpakkingsvoor- ertoe leiden dat vertragingen zich • De verpakkingsvoorbereiders wisten bereiding te vernieuwen inclusief stroomopwaarts konden terugstouwen, regelmatig te laat welke verpakkingen nieuw geplaatste grootvakstellingen, waardoor eerst het lakken en daarna voorbereid moesten worden, waar- waarmee het werk sneller, veiliger en ook het ophangen stil kwamen te liggen. door het verpakken van gelakte delen doelmatiger te doen is; En omgekeerd kon een stilstand bij het stil kwam te liggen. • de beladingsgraad van de proceskooi- ophangen ertoe leiden dat de lakstraat Al met al was er geen verfijnd samenspel en te optimaliseren, wat de output een takt miste. van mensen, middelen en materialen bij verhoogt. Een grote verscheidenheid aan lakdelen, productafhankelijke ophanghaken en voestalpine Polynorm BV -wijzen en klantafhankelijke verpak- kingssoorten en ladingdragers maakte de voestalpine Polynorm BV in Bunschoten (900 medewerkers) is een leidende eerstelijns leverancier van logistieke aansturing van het geheel tot bijna alle (vracht)automobielfabrikanten in West- en Noord-Europa. Het bedrijf ontwikkelt, perst en een uitdaging: assembleert koetswerkdelen zoals zijwanden, spatborden, deuren, motorkappen en kofferbakdeksels. • Ongeveer 100 hardlopers binnen De klanten nemen deze delen af als lijndelen voor hun eigen assemblage en als gecoate reserve-on- een geheel artikelbestand van 1.500 derdelen. De vestiging in Bunschoten maakt deel uit van het beursgenoteerde Oostenrijkse concern stuks, waarvan ongeveer 500 met een voestalpine met een omzet van € 7 miljard en 25.000 medewerkers. actuele behoefte; In Logistiek NUMMER 1/2 - 2008 19
 3. 3. LEAN Eén van de transferwagens die de proceskooien Blanke nog te lakken delen in één van de klaarzet- De heftruckbestuurder kan meteen vanuit de met lakdelen verplaatsen tussen de ophang- lanen nabij de ophangstations. De beperkte ruim- cabine op de realtime beeldschermen zien welke stations (links), de lakinstallatie (achter) en de te verlaagt de hoeveelheid onderhanden werk bij verpakkingsmaterialen bij welk afhaalstation afhaalstations (rechts). het ophangen. De uitsplitsing naar afhaalstation nodig zijn. bevordert de balancering van de werklast. Zo zijn vier ‘klaarzetlanen’ nabij de niek rondom de lakstraat. Met een query Ook hangt nabij de ingang van de EC- ophangstations gemaakt, waar de mede- tool worden de benodigde planningen hal een scherm, dat het aantal geplande werkers van Warehousing & Distribution vervolgens gepresenteerd op intranet- vierkante meters gelakt product in een aangeleverde blanke delen uit kunnen schermen. grafiek vergelijkt met het verwezenlijkte splitsen naar de uiteindelijke bestemmin- Hiermee is er een no-nonsense planop- aantal. Hier kan dus iedereen zien of het gen, de vier afhaalstations. De beperkte lossing uitgekomen, die nuttig en een- proces volgens planning verloopt. opstelruimte per laan zorgt ervoor dat voudig is. De tijd die voor de planning de hoeveelheid onderhanden werk (kooi- nodig is, is nu gehalveerd. Hierdoor kon Toegevoegde waarde en met blanke delen die moeten worden de fijnplanner blijvend halftijds vrijge- De goederendoorstroming door de EC opgehangen) beperkt en overzichtelijk maakt worden voor andere werkzaam- en de onderlinge afstemming tussen blijft. Dit versoepelt de doorstroming op heden. Bij de ophangstations hangt een de ophangers en afhalers zijn nu veel eenvoudige wijze. scherm dat de al over vier afhaalstations beter en gestructureerder geworden. De Het steeds verder verbeteren van de op- verdeelde werklast aangeeft. Deze gege- grootste toegevoegde waarde is de logica hangmethoden is een ander winstpunt. vens kunnen de teamleiders gebruiken en de goede informatievoorziening in de Door het slimmer ophangen van blanke voor een zo evenwichtig mogelijke gehele logistieke stroom van het verza- producten in de proceskooien stijgt na- verdeling, waardoor gelijktijdige pieken melen van blanke delen in het magazijn melijk de beladingsgraad en daarmee het en leegloop bij de afhaalstations te voor- tot en met het verpakken van de gelakte aantal gelakte vierkante meters. komen zijn. De voorbereiders van de delen. verpakkingen kunnen in het planningssy- Ook de afdeling Warehousing & Distri- Realtime informatievoorziening steem op de baanlijst zien welke soorten bution heeft baat bij de betere proces- Op basis van de gebruikersbehoeften en aantallen producten het lakproces beheersing in de EC. Deze afdeling in de EC heeft de afdeling ICT van zijn ingegaan. Zij hebben dan ruim twee krijgt nu minder ad hoc bestellingen van Polynorm een vernieuwd detailplansy- uur de tijd om de benodigde verpak- verpakkingsmaterialen. Dit is een direct steem ontwikkeld, waarmee ook goed de kingen klaar te maken voor vervoer resultaat van de meer gestructureerde voortgang van de productie te bewaken naar de afhaalstations. Bij elk van de wijze van werken bij het verpakken in is. Samen met de gebruikers is diep vier afhaalstations is langs het rijpad een de EC. op het gewenste proces ingegaan. Het 21-inch TFT-beeldscherm opgehangen. Slotsom: Polynorm heeft de logistieke nieuwe systeem verwerkt gegevens uit Hierop kan de bestuurder direct vanuit processen in en rond de elektrocoa- het bedrijfsbesturingssysteem en het de heftruck zien welk soort en aantal tingafdeling slanker, slagvaardiger en besturingssysteem van de transporttech- verpakkingen hij dient op te halen. professioneler ingericht. Daardoor is de doorstroming gestroomlijnd, resulterend in een verbeterd op tijd leveren tegen Tijdspad lagere kosten. ■ • midden 2005: logistieke studie • eind 2005 - eerste helft 2007: invoeren hoofdverbeterpunten (‘de krenten uit de pap’) en invoe- ren nieuwe soft- en hardware voor real time informatievoorziening en herinrichting verpakkings- voorbereiding met nieuwe grootvakstellingen Over de auteur Ir. Heico Timmers is adviseur bij LMC Logistiek • tweede helft 2007 – 2008: invoeren nevenverbeterpunten advies & Projectmanagement, Zuidlaren. heicotimmers@LMCnet.nl20 NUMMER 1/2 - 2008 In Logistiek
 4. 4. Onderstaande tekst is aangeleverd door de leverancier.Meerjarenplan begeleidt groei voestalpine Polynorm PlasticsGeplaatst: 16 jun 2011Het snelgroeiende voestalpine Polynorm Plastics heeft met LMC Logistiek advies & Projectmanagement een gedegendriejarenplan opgesteld om de wassende logistieke stromen in haar Roosendaalse vestiging in goede banen te leiden.Het plan omvat systematisch heringerichte vestigingslay-outs en goederenstromen. Ingebruikname van eenbuurpand leidde tot kortere lijnen en minder dure externe opslagruimte. Projectgegevens: Bedrijfsnaam: voestalpine Polynorm Plastics Leverancier/dienstverlener: LMC Logistiek advies & Plaats: Roosendaal Projectmanagement Branche: Automotive, machine- & Categorie: Adviesbureaus apparatenbouw Bedrijfstype: Productie Bedrijfsgrootte: groot: 400 of meer werknemersKlaar zijn voor een sterk wassende goederenstroom.Dat was de doelstelling van voestalpine PolynormPlastics (tijdens het project 150 medewerkers,inmiddels meer dan 300). Het bedrijf is een leidendeeerstelijns leverancier van bekende(vracht)automobielfabrikanten in Noordwest-Europa. InRoosendaal ontwikkelt, ontwerpt en vervaardigt hetkunststof en hybride (kunststof-metaal) onderdelenvoor de personen- en vrachtauto-industrie, zoalsspoilers, bumpers, kofferbakdelen, onderkapselingenen zitschalen. voestalpine verwachtte in het tijdvak2010-2013 sterk en met dubbele cijfers te zullengroeien. Het was noodzakelijk de interne logistiekestructuur, goederenstromen en bedrijfslay-outs tijdiggeschikt te maken voor deze toekomst. LMC uitZuidlaren werd gevraagd de ontwikkeling te begeleidenvan een systematisch onderbouwd driejarenplan voorde gehele hoofdvestiging en de nevenvestigingen(externe opslagen). Aanbevolen artikelenAanpak Voestalpine: grote heftruckvolumes drukken kostenEerst brachten voestalpine en LMC de (Praktijkverhalen, 26 sep 2008)uitgangstoestand letterlijk in kaart met eengedetailleerd goederenstroomschema en plattegrondvan alle productie- en logistieke blokken. Verder beschreef het projectteam de bestaande onderlinge verbanden (activiteiten-relatie-tabel), stroomafstanden (ruimte-relatie-diagram), stroomhoeveelheden, beschikbare ruimten, voorraadstructuur enlogistieke knelpunten.Vervolgens werden met een op maat gemaakt rekenmodel de (verwachte) omzetcijfers op artikelniveau herrekend naarlogistieke cijfers binnen de driejarige planhorizon. Roel van Dort, tijdens het project manager operations in Roosendaal bliktterug: ‘Bij de opzet van het rekenmodel hebben we met Heico Timmers van LMC heel open en kritisch kunnen overleggen. Ditwas van wezenlijk belang voor de goede kwaliteit van het rekenuitkomsten.Het rekenmodel gaf duidelijk inzicht in de voorziene ontwikkeling van productie- en voorraadoppervlakten voor grondstoffen,koopdelen, halffabricaten en eindproducten tussen 2010 en 2013. Tevens konden de goederenstroomdiktes tussen alleprocesstappen bepaald worden. Zo bleek het aantal beladen heftruckkilometers bij ongewijzigd beleid te verdubbelen!Daarna ontwierp de projectgroep in drie werkbijeenkomsten met de techniek systematische lay-outplanning (SLP) alternatievevestigingsinrichtingen (lay-outs en routings) voor het jaar 2013. Ook voor een mogelijk aan te huren buurpand dat beschikbaarwas gekomen.ResultatenNa vergelijking van het buurpand met de bestaande, verder gelegen externe opslagen, bleek de eerstgenoemde zowelfinancieel voordeliger als logistiek doelmatiger te zijn (minder tussenbuffers door kortere lijnen). Hierop heeft voestalpine hetaanpalende pand tijdig als aanvullende logistieke en assemblageruimte in gebruik kunnen nemen. Zodoende namen de externeopslagen en de bijbehorende externe transporten ook in omvang af.Verder maakten de verbeterde hoofdstromen op de vestiging het mogelijk vijf soorten tussenbuffers op te doeken. Deassemblage is door een ruimere opzet doelmatiger en veiliger geworden. Algemener gesproken, kan voestalpine zijn logistiekeen operationele stromen door kortere lijnen beter beheersen.Al met al heeft het ontwikkelde driejarenplan een tijdig logistiek herinrichtingsplan opgeleverd, waarmee de voortgaandeomzetgroei tot 2013 in goede banen is te leiden. Dit is ook hard nodig gebleken, want de voor de drie jaren voorspelde groei isna één jaar al voor een behoorlijk deel verwezenlijkt!TIPS
 5. 5. TIPSRekenmodel meerjarenplanning: Uitgangspunten en aannamen nauwgezet overwegen en uitdrukkelijk vastleggen bij het rekenmodel. Zo blijven deze behouden voor toekomstige berekeningen met nieuwe jaarcijfers en verwachtingen Juiste vertaling van omzetcijfers naar logistieke cijfers (stromen en voorraden): vind de juiste drijvende factor, bijvoorbeeld # ladingdragers (half)fabricaat of # m2 geperst product Houd rekening met de Camp-demping: de groeifactoren van de voorraadgrootten hebben een demping met de vierkantswortel vergeleken met de groeifactoren van de verbruiken (afgezien van de veiligheidsvoorraden) Ontdek trends met een overzicht van logistieke kengetallen, bijvoorbeeld aangaande waardedichtheid goederen, groeifactoren per klant, opslagvolumes, interne transportkilometers.Intern transport Onderzoek hoe je met spoorvolgende aanhangwagens, aangepaste voorzetapparatuur of AGVs het aantal vorkheftruckbewegingen en overslagen kunt beperken om te komen tot een rustiger en veiliger operatie (Staplerlose Fabrik).CIJFERS (stand 2010) # eindproducten: 200 m2 oppervlakte met productie- en logistieke functies: 26.000 interne km / jaar met beladen heftrucks: 10.000 Foto 8 van 10 Vestigingslay-out 2013 met logistieke en productieactiviteitenAndere praktijkverhalen van deze leverancierCasestudieGefundeerde grondstoffenlogistiek voor GEA BloksmaMeerjarenplan begeleidt groei voestalpine Polynorm Plastics i Vraagbaak Wilt u een vraag stellen aan Ir. Heico Timmers, Senior Adviseur & Projectmanager over dit project, klik hier
 6. 6. polyscript | december 2007 Verbeterteam stroomlijnt logistieke doorstroming EC BUNSCHOTEN - Nijpend. Zo waren begin 2005 de problemen rondom de nieuwe Electro-Coating-installatie bij voestalpine Polynorm BV in Bunscho- ten. In de EC worden blanke delen voorzien van een zwarte beschermende coating. Vanwege haperende toe- en afvoerstromen en kwaliteitsproblemen met het eigenlijke lakken liepen de achterstanden op tot wel een maand werk. Met ontevreden klanten als gevolg. De steeds complexere verpakkingswijzen voor het steeds grotere assor- timent aan reserve onderdelen zette de output nog verder onder druk. Reden voor voestalpine Polynorm om een verbeterteam op te zetten om deze situatie sterk om te buigen. Dit met externe ondersteuning door Heico Timmers (van LMC Logistiek advies uit Zuidlaren), die eerder ook al meewerkte de logistiek in de oude EC-afde- ling te stroomlijnen. Eerst logistieke studie en door te voeren. Het eerste Het projectteam met vertegenwoordigers uit halfjaar is begonnen met die alle betrokken afdelingen (EC, Assemblage, verbeteringen, die het meeste Warehousing & Distribution en Logistiek) opleverden met de minste heeft eerst een logistieke studie uitgevoerd. Zo moeite (de ‘quick-wins’). bracht het team de goederen- en informatie- stroom in kaart. In diverse workshops kwamen De werkgroepen boekten betrouwbaardere door- de knelpunten en de te verbeteren punten in belangrijke verbeteringen looptijden het resultaat volgorde van belangrijkheid boven tafel. door: waren. • Halffabricaten, logistieke • Rust op de werkvloer te Vervolgens is met Heico Timmers als pro- dragers en verpakkings- brengen door een verbe- jectmanager een zestal werkgroepen opgestart. materialen meer druppels- terde detailplanning te re- Deze groepen kregen de opdracht elk op hun gewijs aan- en af te voeren aliseren en door real time eigen deelgebied verbeteringen uit te werken waardoor kortere, meer informatie te verzorgen bij de ophang- en afhaalstati- ons en bij de verpakkings- voorbereiding in hal 40 • alle activiteiten anders dan ophangen, afhalen en verpakken off-line uit te voeren in hal 40, waar- door ruimte ontstaat bij de afhaalstations • De lay-out van de verpak- kingsvoorbereiding in hal 40 te vernieuwen inclusief nieuw geplaatste groot- vakstellingen, waarmee het werk niet alleen veiliger maar vooral ook doelmatiger te doen is • De beladingsgraad van de proceskooien te optima- liseren, wat de output verhoogt • Nieuwe lak en chemicaliën te gebruiken, wat geleid heeft tot een sterk gedaaldDe transferwagen die de proceskooien met lakdelen verplaatst tussen de ophangstations (links), de lakinstallatie totaal afkeurpercentage.(achter) en de afhaalstations (rechts) Zo is in hal 38 is een vier- tal ‘klaarzetlanen’ gemaakt,32
 7. 7. polyscript | december 2007 Information manager Kees voorbereiders van de verpakkingen in het van der Meulen: ‘Samen planningssysteem op de baanlijst zien welke met de gebruikers zijn we typen en aantallen producten het lakproces diep op het gewenste proces zijn ingegaan. Zij hebben dan ruim twee uur ingegaan. Uiteindelijk is de tijd om de benodigde verpakkingen klaar er een no-nonsense oplos- te maken voor vervoer naar de afhaalstati- sing uitgekomen, die nuttig ons. en eenvoudig is’. En een grote vooruitgang volgens Bij elk van de vier afhaalstations is langs teamleider Arjan de Graaf: het rijpad een 21-inch beeldscherm opge- ‘Voorheen was je minstens hangen. Hierop kan de chauffeur vanuit de acht uur per dag met de heftruck zien welk type en hoeveel verpak- planning bezig, nu kan kingen hij dient op te halen in hal 40. ‘Dit Ir. Heico A. Timmers, senior het in minder dan de werkt echt perfect!’ aldus supervisor ECadviseur • projectmanager:‘Samen helft van die tijd!’ Mirko Suvaal.de koers uitzetten en die dan langgenoeg vasthouden!’ Bij de ophang- Ook hangt nabij de ingang van hal 39 een stations hangt een scherm, dat het aantal geplande vierkante scherm, dat de over vier meters gelakt product in een grafiek verge- afhaalstations verdeelde lijkt met het verwezenlijkte aantal. Hier kan werklast aangeeft. dus iedereen zien of het proces volgens plan- ning verloopt. Deze gegevens kunnen waar de medewerkers van de teamleiders gebruiken Henri Estié, fijnplanner EC: ‘Ik ben Warehousing & Distribution voor een zo evenwichtige bijzonder trots op het nieuwe plansysteem blanke delen uit kunnen mogelijke verdeling, waar- waarmee we de productenstroom naar, door splitsen naar de uiteinde- door gelijktijdige pieken en en uit de EC aansturen. Vooruitstrevend zijn lijke bestemmingen, de vier leegloop bij de afhaalstations ook de beeldschermen op de werkvloer, die afhaalstations. Dit versoepelt te voorkomen zijn. de mensen bij het ophangen en afhalen real de doorstroming op eenvou- In hal 40 kunnen de time stuurinformatie geven.’ dige wijze. Het steeds verder verbe- teren van de ophangmetho- den is een ander winstpunt. Door het slimmer plaatsen van blanke producten in de proceskooien stijgt de bela- dingsgraad en daarmee het aantal gelakte vierkante me- ters aanzienlijk. Teamleider Erik van den Berg: ‘En hier kunnen we in de toekomst nog veel meer winst pakken’. Real time informatievoor- ziening Op basis van de gebrui- kersbehoeften in de EC heeft de afdeling ICT van voestalpine Polynorm BV in Bunschoten een vernieuwd detailplansysteem ontwik- keld, waarmee ook goed de voortgang van de productie Heftruckchauffeur Kaloucha Rahuma kan direct vanuit de cabine op de real time beeldschermen zien welke te bewaken is. verpakkingsmaterialen bij welk afhaalstation nodig zijn 33
 8. 8. polyscript | december 2007 Teamleider Erik van den Berg, supervisor Mirko Suvaal en fijnplan- ner Henri Estié voor één van de afhaalstations Gezond verstand logistiek Carl Timmer, manager Assemblage & EC: met alle betrok- ‘De goederendoorstroming door de EC en de kenen heeft de onderlinge afstemming tussen de ophangers adviseur ge- en afhalers is veel beter en gestructureerder structureerd een geworden. De grootste toegevoegde waarde is pragmatische de logica en de goede informatievoorziening logica opgezet. in de gehele logistieke stroom van het verza- Bij de mensen sing & Distribution heeft baat melen van blanke delen in het magazijn tot en heeft dit gezorgd voor veel bij de betere procesbeheer- met het verpakken van de gelakte delen.’ Ook draagkracht. Het is op deze sing in de EC. ‘Wij krijgen nu mensen van buiten het bedrijf zien dit: ‘Laatst manier hun project gewor- minder ad hoc bestellingen was hier een inkoper van DaimlerChrysler op den. En de mensen zijn trots van verpakkingsmaterialen’, bezoek. Hij was zichtbaar onder de indruk van op de bereikte resultaten. aldus Paul Tijssen. ‘Dit is een de wijze van werken aan de hand van de real Terecht, want ze hebben een direct resultaat van de meer time informatieschermen. Al met al een mooi gigantische vooruitgang ge- gestructureerde wijze van voorbeeld van gezond verstand logistiek.’ boekt en zo een grote sprong werken bij het verpakken in Tevreden is Timmer over de gevolgde pro- voorwaarts gemaakt.’ de EC. En zo is het ook pret- jectaanpak van LMC: ‘In goede samenwerking Ook de afdeling Warehou- tiger werken.’ In totaal exposeerden exposerende bedrijven. In Kunststoffenbeurs 2007 op deze vakbeurs ruim 200 deze lezingen gaven de spre- specialistische bedrijven uit kers hun visie over toepassin- Nederland, België en Duits- gen van kunststof in de nabije PUTTE - Op woensdag 26 en donderdag land. Zo waren er kunststof- toekomst. 27 september 2007 heeft de 9e editie leveranciers, design bureaus, Door de grote verscheiden- van de Kunststoffenbeurs plaatsgevonden in spuitgiet- en extrusiebedrij- heid aan deelnemende bedrij- het NH Koningshofhotel te Veldhoven. Ook dit ven, matrijzenmakers, soft- ven en de diverse lezingen jaar besloot voestalpine Polynorm Van Niftrik wareleveranciers, rapid-pro- gaf de beurs een goed inzicht om met een stand op deze beurs te staan. Deze totypers, machineleveranciers in nieuwe markten, oplossin- beurs biedt namelijk een uitgelezen mogelijk- en productontwikkelaars. gen en producten. heid om nieuwe contacten te leggen. Boven- Er zijn diverse interessante dien is de beurs zeer geschikt om bestaande Ook was er rond het thema leads uit de beurs voortgeko- contacten binnen de kunststofbranche te ‘’kunststoffen met toekomst’’ men. Zo heeft Fontys hoge- onderhouden en de mogelijkheden die voestal- een speciaal congrespro- school belangstelling in onze pine Polynorm Van Niftrik te bieden heeft onder gramma samengesteld. hybride producten. Voor een een groter specifiek publiek onder de aandacht In het lezingenprogramma balk in een door Fontys ont- te brengen. gaven sprekers hun visie over wikkelde auto zoeken ze een toepassingen van kunststof- partner. Ook is er via de web- fen in de nabije toekomst. Zo site van de beurs een aan- • Nieuwe markten, oplossingen en was er een plenaire lezing vraag voor onderdelen van producten van Sjef de Bruijn, hoogleraar een broedmachine binnen- Industrieel Ontwerpen aan gekomen. De mogelijkheden • Onafhankelijke lezingen en de TU Delft, over nieuwe hiervoor worden momenteel leverancierspresentaties kunststoftoepassingen in onderzocht. De beurs telde dit producten. Jacco van Have- jaar ruim 3700 geregistreerde • Expositie van 200 bedrijven ren van de Universiteit Wage- bezoekers en mag ook dit jaar ningen sprak over biologisch weer een succes genoemd Op de stand waren daarom diverse produc- afbreekbare polyesters met worden! ten te zien. Er lag een kabeldrager voor DAF, verbeterde thermische en een biervaatje ontwikkeld voor Heineken en mechanische eigenschap- diverse hybride delen waaronder een koppe- pen. Ook waren er diverse lingspedaal. In deze producten komen alle bij lezingen van de verschillende voestalpine Polynorm Van Niftrik aanwezige mogelijkheden perfect aan bod. Met name het koppelingspedaal en de hybride monsters on- dersteunen hierbij ons PMH-project (Hybride combinaties van plastic en metaal).34
 9. 9. STEMPELLOGISTIEK BUNSCHOTEN DOORGELICHT EN VERBETERDMeer dan 20 mensen. Dat is het aantal medewerkers, dat in Bunschoten voltijds actief ismet de zogenaamde stempellogistiek. voestalpinePolynorm heeft daar namelijk uitgebreidevervoers-, opslag-, en hanteringwerkzaamheden betreffende de duizenden gereedschappen.Bijvoorbeeld bij herstel of preventief onderhoud, bij ontvangst van klantenstempels en bijaanlevering aan de persstraten. Deze interne stempellogistiek is een ingewikkeld geheel,met vele beïnvloedende vakgebieden, verschillende deelbelangen en aanzienlijke uitgaven.Geplaatst op stempelwagens en voortgetrokken door een trekkerworden de zware stempels vervoerd tussen de opslagplaatsen,de gereedschapmakerij en de persstratenAanleiding voor de afdelingsleidingen van de Toolroom en de Press Shop om samen met de ope-rationeel betrokkenen het verloop van de goederen- en gegevensstromen door te lichten. Doelwas met procesbegeleiding door Heico Timmers van logistiek adviesbureau LMC snel te komentot een goed inzicht in het verbeterpotentieel van de interne stempellogistiek (waar kan het be-ter?). In het bijzonder daar waar het vestigingsbrede ketenoptimalisaties betreft.Bij de doorlichting zijn de omvang en de wegen van de belangrijkste stempelstromen en de bij-behorende gegevensstromen letterlijk in kaart gebracht. Ook kwam de projectgroep bijeen inmeerdere workshops. Hiermee kreeg zij een goed overzicht over het geheel van de stempellogis-tiek en de belangrijkste knelpunten daarbij.Opvallend was bijvoorbeeld dat er (ook volgens de kwaliteitshandboeken) drie verschillendewijzen van stempelaanvragen naast elkaar bestonden. Verder stond het middenpad door de Tool-room regelmatig vol met wachtende stempels. Een duidelijk teken voor een haperende doorstro-ming en aansturing.Gunnar de Bruin, ploegleider Toolroom: ‘Bij aanvang van de doorlichting hebben we een nulme-ting uitgevoerd om de stempellogistiek voor en na het project te kunnen vergelijken. We matendestijds dat minimaal 17% van de stempels minstens één week in de gereedschapmakerij stond.Bovendien was van 9% van de in- en uitgaande stempels geen gegevens beheerd.’Stempellogistiek Bunschoten doorgelicht en verbeterd - herziening 240108 voor Polyscript 1 van 5
 10. 10. Uiteindelijk verdeelde de projectgroep de ruim zeventig gevonden knelpunten over de volgendeelf gezichtspunten:• goederenstroming• informatiestroming & planning• tussenopslagen• transport- en handlingmaterieel• productiestructuur• lay-outs• operationele organisatie & procesbeheersing• kwaliteitszorg• onderhoud• kwaliteit van de arbeid(srelaties)• orde, netheid en veiligheid.Stempellogistiek Bunschoten doorgelicht en verbeterd - herziening 240108 voor Polyscript 2 van 5
 11. 11. De krenten uit de pap vissenGenoeg punten om aan te pakken dus. Tijdens verschillende bijeenkomsten brachten de project-groepsleden vervolgens mogelijke verbeteringen op tafel. Om niet te verdrinken in een zee vangelijktijdig begonnen verbeteracties is elk verbeterpunt gewaardeerd op zijn opbrengsten en kos-ten. Door deze waarderingen samen te nemen ontstond inzicht in het effect van elk verbeterpunt.De punten met veel baten en weinig kosten (‘de krenten in de pap’) krijgen dan ook voorrang bijde invoering. - DAGELIJKS UITDRAAIEN VAN ORDERS VOOR PREVENTIEF ONDERHOUD - STEMPELS DIRECT NA PERSGANG (SNELLOPERS) OF DIRECT VOOR PERSGANG (LANGZAAMLOPERS) BEWERKEN CONFORM EEN OP TE STELLEN GEDETAILLEERDE BESLISSINGSREGEL - LAY-OUT TR HERONTWERPEN: (MET - TRANSPORTCAPACITEIT . TRY-0UT CENTER, FREESBANK, DAARIN OMLOOPSNELHEID STEMPEL, CAPACITEITSBESLAG TR, - STEMPELS DRUPPELSGEWIJS TOE (AANHANGKARREN, TREKKERS, WASMACHINE DICHTER BIJ ELKAAR EN EENVOUD REPARATIE) LATEN TOT TUSSENOPSLAGEN TR EN PS CHAUFFEURS) ZODANIG VERGROTEN, CENTRALER PLAATSEN - EEN EENDUIDIGE, GEHANDHAAFDE PROCEDURE BEPAALT WIE - MIDDENPADEN HAL 28 VRIJ LATEN DOOR DAT DE LEVERBETROUWBAARHEID VAN . WASMACHINE CENTRAAL TUSSEN DE EN WAT INVLOED HEBBEN OP DE PERSERIJPLANNING / EEN SCHERPERE PLANNING EN STEMPELS MINIMAAL 98% SPANTEN PLAATSEN - FABRICAGECELLEN / FLOWLIJNEN VOOR DE DRIE STEMPEL AANVRAGEN EN WANNEER DE PLANNING / AANVRAAG PROCESBEHEERSING BEDRAAGT: . TECHISCHE ONDERHOUDSDIENST UIT - FABRICAGECELLEN / FLOWLIJNEN HAL 2 VERPLAATSEN NAAR ANDERE HOOFDSTROMEN: TPO, AANPASSEN, NIEUWBOUW MET WIENS TOESTEMMING MAG WORDEN GEWIJZIGD; - VASTE ZO KLEIN MOGELIJKE IN- EN . PARALLEL UITVOEREN MET VOOR DE DRIE HOOFDSTROMEN: TPO, HAL (BIJVOORBEELD 21?) MET JUISTE LEIDEN TOT MINDER INTERN TR-TRANSPORT EN BIJVOORBEELD BIJ: UITVOERBUFFERS VOOR (TPO-) VERBETEREN PROCESBEHEERSING / AANPASSEN, NIEUWBOUW LEIDEN TOT BOUWKUNDIGE SPECIFICATIES KORTERE DOORLOOPTIJDEN . NOODUITBESTEDINGEN STEMPELS EN PERSSTRATEN, WAARBIJ PLANNING, WAARBIJ DE TREKKER- MINDER INTERN TR-TRANSPORT EN (HOOGTE, VLOERBELASTING) - OPSTELLEN VOORRANGSREGELS TUSSEN TREKKER . AFBREKEN VAN ONDERHANDEN WERK DIRECT VAN OF OP AANHANGKARREN CHAUFFEUR ALLEEN RIJDT EN KARREN KORTERE DOORLOOPTIJDEN . ELEKTROTECHNISCHE DIENST UIT HAL MET AANHANGKARREN EN IN DE HALLEN TE LOSSEN . BIJ ONVOLDOENDE EMBALLAGE, SLAGDELEN, MATERIAAL GEHANDLED WORDT, OPGESTELD OP AAN- EN AFKOPPELT - STEMPELS DIRECT NA PERSGANG 1 VERPLAATSEN NAAR VRIJKOMENDE VRACHTWAGENS, MET NAME IN HAL 28 . CONFLICTERENDE BELANGEN BIJ PRIORITEITENSTELLING VASTE POSITIES (SCHAARSTE MAAKT . AANTAL MIDDELEN AFHANKELIJK VAN (SNELLOPERS) OF DIRECT VOOR HALLEN POLYNORM BOUW? - ONTWIKKELEN VAN ALTERNATIEVE ROUTES BIJ: - DE COMMUNICATIE TUSSEN OPSLAG, PS EN TR OVER DE CREATIEF!) OPTIMALE AANTAL VASTE RONDE(S) PERSGANG (LANGZAAMLOPERS) . POSITIEBEPALING NIEUWE . DOODLOPENDE WEG BIJ LIJN 2 STEMPELLOGISTIEK VERLOOPT UNIFORM, BEHEERSBAAR, - BIJ STROOMRICHTING PS – BULK- DIENSTREGELING (1, 2, 3 OF 4 RONDES) BEWERKEN CONFORM EEN OP TE FREESBANK . CLEARINGPERS (BIJ VERWISSELEN VAN DE COILTANG TRACEERBAAR EN SNEL (BIJVOORBEELD PER MAIL) TUSSEN OPSLAG – TR STEMPELS MET . STEMPELS DIRECT LADEN EN LOSSEN STELLEN GEDETAILLEERDE . POSITIEBEPALING EN OMVANG IN- EN DOOR OPERATORS) VASTE CONTACTPERSONEN PER PLOEG KLACHTENKAART DUIDELIJK MARKEREN OP GEREEDSTAANDE KARREN BESLISSINGSREGEL UITVOERBUFFERS STEMPELS . LIJN 4 (BIJ PAKKETWISSEL) - DE ONTVANGERS VAN STEMPELS (TR, PS) BEPALEN MOMENT EN BOVENIN BLOKSTAPEL IN BULK- . CAPACITEITSBEHOEFTE MEDE - AANSCHAF NIEUWE FREESBANK . FABRICAGECELLEN / FLOWLIJNEN - ABC-ANALYSE OP OMLOOPSNELHEDEN VOORRADEN VAN LEVERING (TREKKENDE PLANNING) OPSLAG PLAATSEN BASEREN OP ONDERHOUDSUITVAL - PER TPO-GROEP MAXIMAAL 1 STEMPEL VOOR DE DRIE HOOFDSTROMEN: TPO, LOCATIES 34, 35 EN 01, ZODAT DE IN- EN UITSLAG- - STRUCTUREEL (SCENARIO)PLANNINGSOVERLEG - DOOR TE WERKEN MET BARCODE- - BETERE TELEFOONS / MOBILOFOONS OP TEGELIJK IN BEWERKING AANPASSEN, NIEUWBOUW TIJDEN ZO GERING MOGELIJK ZIJN TUSSEN PLANNER TR EN PS SCANNING OF RF-TAG READING DE TREKKER - PLANNINGSWIJZIGINGEN PERSERIJ PER DAGDEEL BETROUWBAARDER VOORRAAD- - IN TR HIJSHULPMIDDELEN (HIJSPENNEN, . IN- EN UITVOERVLAKKEN ACTUALISEREN IN IT-SYSTEEM (MAPICS) ADMINISTRATIE (GEEN OVERSCHRIJF- PLASTIC KLOSSEN) ALTIJD OP - VERBREDEN MIDDENPAD HAL 34, ZODAT - STRUCTUREEL KLACHTENKAART AANBRENGEN OP FOUTEN) VASTE PLAATS VOOR VOORBEREIDERS KARREN ELKAAR KUNNEN PASSEREN BEPAALDE SLAG VAN SET MET KLACHTEN NA PERSEN OPSLAAN - VERBREDEN MIDDENPAD HAL 2, ZODAT - OOK TUSSEN 17 EN 09.00 UUR BIJWERKEN KARREN ELKAAR KUNNEN PASSEREN VOORRAADADMINISTRATIE - DE TPO-ERS MARKEREN GEREEDSCHAPPEN MET EEN KLACHT IN DE PRESS SHOP FYSIEK MET BIJVOORBEELD EEN BORD - AANSCHAF / ONTWIKKELING COMPUTERSYSTEEM VOOR HET AAN- EN AFROEPEN VAN GEREEDSCHAPPEN INFORMATIESTROMING PRODUCTIESTRUCTUUR TRANSPORT- EN GOEDERENSTROMING &, TUSSENOPSLAGEN (BEWERKINGSVOLGORDE, LAY-OUTS HANDLINGMATERIEEL PLANNING DOORSTROMING) VERBETERPOTENTIEEL STEMPELLOGISTIEK OPERATIONELE ORGANISATIE ORDE & NETHEID & KWALITEITSZORG ONDERHOUD KWALITEIT VAN EN PROCESBEHEERSING ARBEID(SRELATIES) VEILIGHEID - TRANSPORTEURS NEMEN ALLE HOUTEN TRANSPORTBALKEN NA AFLEVERING - DE VASTE TREKKERCHAUFFEUR (MET PORTOFOON / TELEFOON) IS ALLEEN BEZIG STEMPELS IN TR MET RIJDEN EN KARREN AAN- EN AFKOPPELEN; ANDERE ACTIVITEITEN VOEREN - EXTRA BINNENOPSLAG VERMINDERT - EEN VRIJ MIDDENPAD IN HAL 28 ANDERE VOORBEREIDERS UIT CONSERVEER- EN SCHOONMAAKWERK BEVORDERT HANDHAVEN ORDE EN - DE EFFICIENCY EN CAPACITEIT VAN DE GEREEDSCHAPSVOORBEREIDING WORDT AAN STEMPELS EN VERLAAGT - VERVANGEN HIJSKABELS KRANEN - HANDHAVEN VAN MAAR ééN VAST NETHEID EN VEILIGHEID ZODANIG VERGROOT OP BASIS VAN EEN ALGEMEEN BELEIDSSTUK, DAT DE DOORLOOPTIJDEN PLANNEN OP RUSTIGE WEEKENDDAGEN AANSPREEKPUNT PER PLOEG IN TR, BIJ - INSTELLEN WINTERDIENST BIJ SNEEUW LEVERBETROUWBAARHEID VAN STEMPELS MINIMAAL - VOORBEREIDING LEVERT STEMPELS - BIJ BEPALING BENODIGD AANTAL VOORBEREIDING EN BIJ OPSLAG INZAKE EN GLADHEID IN DE AVOND EN NACHT 98% BEDRAAGT, WAARBIJ DE VOORBEREIDERS ZICH RICHTEN OP LEVERING ZO BEWERKINGSKLAAR AF BIJ DE TR (VRIJ AANHANGKARREN REKENING HOUDEN STEMPELLOGISTIEK GARANDEERT VRIJE DOORSTROMING KORT MOGELIJK VOOR HET GEWENSTE LEVERTIJDSTIP VAN FOLIE) MET REPARATIE-UITVAL TRANSPORTMIDDELEN - STEMPELS WORDEN BINNEN EEN KWARTIER AFGEVOERD VAN DE TR / PS - AANPASSINGEN IN 1 KEER GOED DOEN - BLOKSTAPELING IN - BIJ KLEINE AANPASSINGEN AAN STEMPEL GAAT DE GEREEDSCHAPMAKER NAAR BULKOPSLAG: TOT MAXIMAAL 4 HALVE DE PERSLIJN STEMPELS HOOG - UITPAKKEN STEMPELS DOOR VOORBEREIDERS - AF TE VOEREN STEMPELS DIRECT LADEN OP GEREEDSTAANDE LEGE KARREN - DOOR DE HOGE LEVERBETROUWBAARHEID EN SNELHEID VAN STEMPELLEVERING WORDT HET INTERESSANT VAN EENIEDER OM VIA HET REGULIERE SYSTEEM TE WERKEN MINDMAP VERBETERPOTENTIEEL STEMPELLOGISTIEK REVISIES - GEREEDSCHAPPEN WAAR DERDEN AAN WERKEN WORDEN ZO VEEL MOGELIJK PS = PRESS SHOP GEWEERD UIT TR (EVT. NAAR HAL 34) OF BELAST TEGEN COMPLEET TARIEF, TR = TOOL ROOM QUICK-SCAN VERBETERPOTENTIEEL STEMPELLOGISTIEK REV. DATUM BESCHRIJVING WAARIN HET TIJDS-RUIMTEBESLAG ZWAAR IS MEEGENOMEN - PS NOTEERT ALLE GEWENSTE AANPASSINGEN AAN STEMPEL OM DUBBELE Irenelaan 6 9471 ED Zuidlaren POLYNORM AUTOMOTIVE B.V. BUNSCHOTEN TRANSPORTEN VOOR TE ZIJN - STEMPELPROCES ZODANIG BEHEERSEN, DAT MAAR STEMPEL MAAR 1 RONDE STERK VERBAND T (050) 3 111 352 MAAKT: OFWEL PS – TR – OPSLAG – PS (FIFO NAAR PS), OFWEL PS – OPSLAG – TR – F (050) 409 46 47 PS (AS LATE AS POSSIBLE / ALAP NAAR PS) MINDMAP GEBASEERD OP: E heicotimmers DATUM EERSTE UITGAVE DOCUMENTNUMMER / BLAD C 100805 diverse wijzigingen - VERBETERPUNTENINVENTARISATIES PROJECTTEAM: @lmcnet.nl 27-06-05 0404B20 B 190705 diverse wijzigingen QUICK WINS VET GEDRUKT IN ROOD A 110705 diverse wijzigingen SECONDARY WINS CURSIEF GEDRUKT IN ORANJE © copyright FORMAAT PROJECTNUMMER GECONTROLEERD GETEKEND WINS MET HOGE BATEN EN HOGE KOSTEN ROZE LMC - OBSERVATIES LMC- ADVISEUR Logistiek advies & A3 0404 - LMC-INTERVIEWS MET BETROKKENEN ProjectmanagementDe mogelijke verbeteringen in de stempellogistiek overzichtelijk gerangschiktnaar gezichtspunt en voorzien van een voorrangsgraad voor invoering(rode: meteen invoeren, dan de oranje, enzovoort)Op grond van de uitkomsten van de doorlichting zijn en worden de belangrijkste gevonden ver-beterpunten op volgorde verder uitgewerkt (hoe kan het beter?) en ingevoerd. En zo verwezen-lijkt voestalpine Polynorm stapsgewijs een doeltreffender en doelmatiger stempellogistiek.Karel Uuldriks, KAM-functionaris Toolroom: ‘Nog steeds pakken we het verslag met de uitkom-sten van de doorlichting erbij om weer volgende verbeterpunten op te pakken.’Gereedschappenbeheerder Gert-Jan van Rossum vertelt over een eenvoudige maar doelmatigemaatregel om de doorstroming te verbeteren: ‘In opslaghallen zijn de gangpaden verbreed. Zezijn nu zo ruim, dat twee treinen met aanhangwagens elkaar kunnen voorbijgaan. Dat werkt fan-tastisch! Verder ben ik nu bezig de voorraad te doorzoeken naar oude stempels die wellicht ver-schrot kunnen worden. Dat levert dan ook weer meer ruimte op.’Stempellogistiek Bunschoten doorgelicht en verbeterd - herziening 240108 voor Polyscript 3 van 5
 12. 12. De rijwegen door hal 34 en 35 zijn nu zo ruim dattwee treinen met aanhangwagens elkaar kunnen voorbijgaan:een eenvoudige maar doeltreffende maatregel om de doorstroming te verbeterenEen andere opvallende verbetering betreft het aanvragen van stempels bij de voorbereiders. Devroegere drie aanvraagwijzen zijn vervangen door één blijvend vereenvoudigde werkwijze.Ploegleider Toolroom Gunnar de Bruin doet uitgebreid verslag: ‘Samen met alle bij de stempel-logistiek betrokkenen is door de afdeling ICT en Kees van der Meulen het intranet-programmaStempeloverzicht opgezet. Het is gegrondvest op de EC-planmodule, die eerder gemaakt werddoor de ICT-afdeling.’Stempeloverzicht verwerkt gegevens van de perserijplanning en los ingevoerde stempelaanvra-gen. Bij de gereedschapmakerij mogen alleen nog de ploeg- en teamleiders gereedschappen aan-vragen met het programma. Daardoor is meer structuur in de logistieke afloop van de stempel-stromen ontstaan.’ De Bruin noemt verder als voordelen: ‘ Door de zekerheid dat stempels op tijdbinnenkomen is er minder buffer van te bewerken stempels in de afdeling nodig. Verder kunnende voorbereiders zich richten op die gereedschappen die met voorrang behandeld moeten wor-den. Het meest trots ben ik erop, dat 80% van de tijd het middenpad in de gereedschapmakerijhelemaal leeg is. Daardoor is de bereikbaarheid van de afdeling beter, wat ook de veiligheid tengoede komt. Verder gaat de gereedschapmakerij nu voor aanvraag van een stempel goed na of erslagdelen, dan wel vlakke maten dan wel materiaal beschikbaar is. Het uitvoeren van het verbe-terproject heeft de samenwerking tussen voorbereiders / Press Shop en Toolroom versterkt. Almet al heeft dit geleid tot een sterk verbeterde doorlooptijd van stempels in de gereedschapmake-rij’, besluit Gunnar de Bruin.Ploegleider van de voorbereiders van de Press Shop, Siebe Witteveen over Stempeloverzicht:‘Met het nieuwe programma is het werk voor de voorbereiders overzichtelijker en duidelijkergeworden. Hierdoor is het in de gereedschapmakerij ook rustiger geworden.’ Assistent-managerPress Shop Freek Poort voegt toe: ‘Door de nieuwe wijze van stempelaanvragen gaan we doel-matiger om met de stempelwagens en de trekkerritten. Daarom willen we graag straks ook deafvoerstroom van gereedschappen plannen met het programma Stempeloverzicht.’Peter Altena, voorman voorbereiding Press Shop, over het nieuwe programma: ‘Het nieuwe pro-gramma heeft de bestellingen al veel duidelijker gemaakt. En wat mij betreft maken we het pro-gramma nog beter!’Stempellogistiek Bunschoten doorgelicht en verbeterd - herziening 240108 voor Polyscript 4 van 5
 13. 13. Leeg middenpad graadmeter voor goede stempeldoorstromingHet stempellogistieke project heeft er inmiddels voor gezorgd, dat nu alle stempels die doorde Toolroom stromen administratief goed zijn vastgelegd. Verder is het aandeel stempels datlanger dan een week in de afdeling verblijft ook gedaald.‘De mate van leegheid van het middenpad in de gereedschapmakerij is een graadmeter voor eengoede beheersing van de stempellogistiek’, legt Wim Koelewijn, ploegleider in de Toolroom uit.‘Ik ben nu tevreden met de dienstverlening die we krijgen van de voorbereiders. Dit is mede hetgevolg van de prettige samenwerking tussen de Toolroom, de voorbereiders / Press Shop, advi-seur Heico Timmers en de afdeling ICT bij de uitvoering van het project.’Na de eerste verbeterslagen in de stempellogistiekis het middenpad door de gereedschapmakerij nu veelal leeg:goed voor veilig en doelmatig werkenOok Willem Develing, manager Toolroom is blij met de vierkante meters ruimte die vrijgemaaktzijn in de gereedschapmakerij: ‘Dat is zichtbare winst!’ En verder terugblikkend op het project:‘Ik ben voldaan over de gevolgde aanpak. Door het project aan te pakken met de operationelemensen hebben we draagvlak gekregen voor de invoering van verbeteringen. En door de belang-hebbenden uit de verschillende afdelingen te koppelen hebben we de logistieke keten over deafdelingsgrenzen heen weten te versterken.’‘De doorlichting van het verbeterpotentieel van de stempellogistiek is goed verlopen’, aldus ma-nager Press Shop Albert Weier, terugkijkend op het project. ‘Het aandachtspunt is nu de hoe-veelheid tijd die we allen blijven vrijmaken voor het invoeren van de verbeterpunten.’Stempellogistiek Bunschoten doorgelicht en verbeterd - herziening 240108 voor Polyscript 5 van 5
 14. 14. to a higher plane A quick scan among others led to a master plan for Ten Cate Advanced • a structural lack of neatness and order (production takes priority over clearing up) • the daily alteration in the use of space (the factory floor is re-arranged every day, as it were) • the mingling of types of mutually contaminating materials, such as carbon and glass fibre. National Highway 31 between Leeuwarden and Drachten (NL) will be converted into dual carriageway over a length of thirteen kilometres. To improve the load-bearing capac- ity of the base, a large quantity Composites. Implementation of this master plan must ensure that it is Leo Letteboer, head of the press department, observed: ‘All of us involved of geotextile (Geolon PET 200/50) also possible for Ten Cate Advanced Composites to supply the sophisti- in the process sat down around the table, and in the final report we could from Ten Cate Nicolon will be used. cated CETEX® material for coming new aircraft programmes. clearly find our own ideas on the way of working in our department.’ The project is ‘a striking example Looking back over the quick scan reveals that a striking potential for of the advantages of using high- Ten Cate Advanced Composites make fabric-reinforced composites for improvement has been brought to light. strength geotextiles for embank- the aircraft industry. This material is assembled according to customer ments on poor load-bearing soil’, wishes, with the layers being fixed together at prescribed angles. Then Separation Process operators Alex Flamand and Marco Dijkhuis to quote a well-turned phrase from at high temperature and under high pressure the layers are pressed into A number of activi- giving their views those involved. The geotextile also plating. The assembly requires a high degree of accuracy and is done by ties have been set ensures internal and external stabil- hand. The production method that has emerged from the development in motion since the ity. BAM, Dura Vermeer and Ballast process is able to follow demand. Should demand significantly increase, quick scan. Most Nedam, united in the building con- however, it would be difficult to keep pace by using the developed tech- important are the sortium Wâldwei, are responsible niques. So in 2002 it was decided to bring in an external specialist in preparations for a for the design, financing and imple- the field of logistics to arrange a ‘quick scan’. The choice fell on LMC, a new post-processing mentation as well as the manage- logistics consulting bureau in Zuidlaren with experience built up partly in hall, which should ment and maintenance of the high- the automobile industry. make it possible way until 2023. to separate those Project triangle activities linked to In the photo the two-lane road near LMC (represented by production from the Hemriksein-Nijega is being recon- Heico Timmers) uses rest. Building will be structed and widened. Preparations a triangular approach. completed this year. Partly in view of the growing demand for laminates are also being made for building an The project triangle is for new aircraft programmes, it has been decided to call on the assistance aqueduct and a bridge. The expan- formed by the adviser, of LMC again for supervising the implementation of the contemplated sion involves building an embank- the implementing staff improvements. ‘Under the coordination of Heico Timmers, the best bits ment on the stretch between the and the management. will be given priority,’ explains Willem van Dreumel (director R&D). ‘The NH 31 and the Van Harinxma Canal. The commitment of improvements that cost the least and offer the greatest advantage will The lane is 12 metres wide and hasWim Kamp (head of maintenance) Leo these three parties gives be implemented first. A cheaper, cleaner and more controlled production a final height of 1 to 2 metres. A clayLetteboer (head of press department) andJohan van den Heuvel (operations manager) in an optimal guarantee process has a significant side effect: the press department will radiate track will later be built next to theconsultation with Heico Timmers (LMC) of success. A positive professionalism to both customers and ourselves.’ sand core. The remaining strip of departure point with land along the canal will have chan- regard to the already existing process was important, so there was no Master plan nels and will function as a nature- stability question of an external adviser who would immediately declare why and The implementation phase is set out in a master plan, the important friendly canal bank. how everything should be done differently. No; with due respect for the components being: existing culture, the whole process has been picked over carefully with • drastically increasing production capacity in order to meet the strongly the people concerned, looking at points for possible improvement. By the growing demand end of the quick scan the multidisciplinary team had an impressive list of • decreasing production costs per laminate such points, relating not only to the arrangement of the factory floor but • a clearly established and efficient way of working also to the flow of goods and the operations to be carried out. • industrialization of the production. Implementation of this master plan must ensure that it is also possible Bottlenecks for Ten Cate Advanced Composites to supply the sophisticated CETEX® Four main bottlenecks were identified: material for coming new aircraft programmes such as A400M, Boeing 787 • the mixing of production and non-production activities, such as packing and the new Airbus A350. 10 txtures - february 2006 11 Photo: Van Oord Nederland bv
 15. 15. towards an improved operationThe finishing work can now be carried out in a logistically efficient way and with excellent quality inTenCate Advanced Composites’ new finishing hall in Nijverdal. ‘We have set a new standard for ourcompany with the hall.’TenCate Advanced Composites’ new finishing hall in Nijverdal has remembers it well: ‘Leo Letteboer, the then head of the Consolidationnow been in operation for more than a year. The way in which Department, one of the then directors and I were outlining ideas whenemployees perform their work has been greatly improved. This has we reached an important conclusion: the renovation and expansion ofenabled them to reach one of a number of milestones within the an existing building next to the consolidation hall would not providelong-term master plan for the Consolidation Department. The master the great advantages of a new finishing hall. The new hall now allowsplan was drawn up together with logistics consultants LMC from us to carry out all the finishing on the consolidated sheet material in aZuidlaren (NL). The plan served as the guiding principle for the logistically efficient way and with excellent quality.’Consolidation Department during the further industrialization ofproduction that was necessary. A TenCate Advanced Composites Standardcan now manufacture faster and at lower costs the TenCate Cetex ® Johan van den Heuvel, Manager of Operations, who was closelysheet materials. International customers value this composite involved in the building project, says: ‘We made a conscious decisionmaterial for its suitability for antiballistic applications and as a to separate different operations. Composition and Finishing were splitlightweight construction material. up for example, and the C-scan Department was given its own area. By using light colours for the walls and floor, a space has been createdAs part of the master plan, the logistical flow and monitoring during that demands to be kept clean. Making the floor dark grey so that youthe composition and consolidating of laminates was improved in won’t see anything on it is the very last thing we want. We supply2005 and 2006. This was done in close cooperation with the operators. composite materials to the aviation industry and for them 99% qualityMechanization projects were also started. The operators now are able is just not good enough.’to carry out their work more simply and cheaply. The improved operation in the new finishing hall has enabled TenCateBrainstorming session Advanced Composites to take the next step on the way to continualThe first ideas for a new finishing hall were generated during a improvement, leading to professional, industrial volume production ofbrainstorming session in 2004. Heico Timmers, adviser to LMC, fibre-reinforced laminates.The new situation: the C-scan... and master planning…10 txtures october 2008

×