Ikke la deg lure av statistikk

522 views

Published on

Statistikk blir brukt og misbrukt, og snart er det valg. Statistikk setter dagsordenen, blir ammunisjon i samfunnsdebatten og diskusjon om tall blir en kamp om virkelighets¬forståelsen. Derfor er det viktig å forstå tallenes tale. Her får du enkle og praktiske råd og vink når det gjelder å bruke, tolke og formidle statistikk slik den omgir oss i form av forholdstall, prosenter, rater og gjennomsnitt: Hvordan skal tallene sammenliknes, presenteres og tolkes? Og hva er de viktigste fallgruvene?

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
522
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
37
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • tsdfgsg
 • Ikke la deg lure av statistikk

  1. 1. 1 Tall kan temmes! Om å forstå og formidle statistikkJan Erik Kristiansen – Mars 2013jkr@ssb.no 1
  2. 2. Statistiker og journalist:Gjensidig skepsis… … eller samarbeid? 2
  3. 3. Det er noget fint og forstandigt ved tal. De véd hvad de vilog de gør, hvad de skal. Kumbel (Piet Hein) 3
  4. 4. Statistikk er...Tallfesting av sosiale forhold (”Tabellstatistikk”) = Empirisk statistikk Metoder for å lage/fortolke statistikk = Teoretisk statistikk 4
  5. 5. Statistikk er:• Å sammenlikne tall• Og: Å sørge for at tallene er (mest mulig) sammenliknbare• Misbruk/feil bruk av statistikk skyldes sjeldenbevisst manipulasjon av tallene, men er langtoftere et resultat av at vi sammenlikner tall somikke er (helt) sammenliknbare 5
  6. 6. Noen grunnleggende begreperEnheter: Det vi ”teller”/undersøker: Personer, husholdninger, bedrifter, kommuner, land. Men også mer abstrakte enheter som trafikkulykker, skilsmisser... Variabler: Egenskaper/kjennemerker ved enhetene vi undersøker; som kjønn, alder, utdanning, yrkesstatus,... Verdier: Menn/kvinner, 1,2,3,4,5,6...år, antall år i utdanning, utenfor arb.styrken, sysselsatt, arb.ledig,... 6
  7. 7. Begreper (forts.)Datainnsamling(”datafangst”)?Nei!Datakonstruksjon 7
  8. 8. 8Definisjoner er viktig: Eksempel: Andelen fattige/med lav inntekt OECD- OECD- EU- EU-skala skala 50 skala 60 skala 50 60 prosent prosent prosent prosent 2009-2011 4,3 8,0 4,4 9,2 2009-2011/uten studenter 3,3 6,7 3,2 7,7 8
  9. 9. ”… på full fart mot 50 millioner flyreiser i året, og den grensen passerer vihøyst sannsynlig i år. Det betyr at hver eneste en av oss flyr i gjennomsnitt10 ganger årlig.” Aftenposten 30/1 2013Innenlands: Innenlands: Ankomst 14 mill. Ankomst 14 mill. Avgang 14 mil Avgang 14 mill.Utenlands: Utenlands: Avgang 10 mill. Avgang 10 mill. Ankomst 10 mill. Ankomst 10 mill.Totalt: 48 mill. Totalt: 34 mill. 9
  10. 10. Definisjoner: (forts)Eksempel: ”Innvandrer” (2012)• 1. generasjon: 546 521• 1. + 2. generasjon: 654 956• ”Med innvandringsbakgrunn” 945 507Flere eksempler:• ”Arbeidsledighet”• ”Samboer”Statistikk er altså en sosial konstruksjon og ikke uberørt av menneskehender 10
  11. 11. Enhet? 11
  12. 12. Enhet: (forts) Eksempel: 4 husholdninger: A: 1 person A B: 2 personer : B:  C: 2 personer C D: 3 personer : D:  Sum: 8 personer  Dvs.: Enslige = 25% av husholdn./13% av personene 12
  13. 13. Enhet: (forts) Tilsvarende: Personer og ekteskap "Hver fjerde gifter seg med utlending" (Aftenposten 20/11 2002) Eksempel: Ekteskap og personer Personer Nr. 1 N N EKTE- Nr. 2 N N SKAP Nr. 3 N N Nr. 4 N U Fire inngåtte ekteskap, hvorav ett med utlending = 25 prosent Sju nordmenn inngår ekteskap, hvorav en med utlending = 14 prosent 13
  14. 14. Enhet: (forts)       2 PCer 10 personer = 20 PCer per 100 innb. 2 PCer 4 husholdn. = 50 % av husholdn. 2 PCer 6 personer i husholdn. med PC = 60 % 14
  15. 15. 15 Enhet: (forts) Dobbeltrom og enkeltrom: Ant. og % Ant. personer: Personer: rom %Enkeltrom 97 97 94,2Dobbeltrom 3 6 5,8I alt 100 103 100,0 15
  16. 16. Statistikk = å sammenlikne tall Østfold: 3,3 Hele landet: 2,7Menn: 3,4 Halden Sarpsborg: 3,6Kvinner: 2,8 2011: 3,1% Fredrikstad: 3,8 . 2010: 3,7 2009: 3,4 . 2008: 2,2 2007: 2,3 2006: 3,3 2005: 4,2 16
  17. 17. 2 hovedtyper sammenlikninger Utvikling over tid Sammenlikning av grupper (kjønn, alder, bosted...) Eller: Både - og Boligareal: boliger og fritidshus m2 200 175 150 125 Boliger 100 Fritidshus 75 50 25 0 1983 1988 1993 1998 2003 17
  18. 18. Er tallene sammenliknbare? 18
  19. 19. 19 Er tallene sammenliknbare? Bygdejentene på utdanningstoppen : : Hele 76 prosent av Ulvik-jentene i alderen 19-24 år fortsetter å studere etter videregående, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Til sammenligning hadde 25,4 prosent av den norske befolkningen universitets- eller høgskoleutdanning i 2006. Nationen 24/4 08 Kvinner: Menn: KvinnerKvinnerKv. & M Hordaland hele landet hele landetUlvik 76 29 39 37 31 19
  20. 20. Er tallene sammenliknbare?Sysselsettingsprosent15-74 år: 25-61 år:Ikke-vestlige innvandrere 53,6 Ikke-vestlige innvandrere 57Vestlige innvandrere 71,6 Vestlige innvandrere 77Øvrige befolkning 70,1 Øvrige befolkning 84Differanse = 16,5 Differanse = 27(Aftenposten 1/11 2012) 20
  21. 21. Flere begreperAbsolutte tall Relative tallAntall (personer, husholdn,  Prosent bedrifter, trafikkulykker, aborter, • Forholdstall (elever pr. lærer, ekteskapsinngåelser, etc.) elever pr. PC)Kroner • Rater: pr. 1 000 innb.,Mengder: Liter, kg., tonn skilsmissehyppighet • Indekser Når bruke relative tall og absolutte tall? 21
  22. 22. Klassekampen 10/11 07 22
  23. 23. ”Facebook-feberAntall nordmenn i nettsamfunnet har vokst med2600 prosent de siste fire månedene”. Aftenposten.no 26/4 20073 000  80 000 23
  24. 24. Relative tall, men hvilke?Døde i trafikken   Pr. 100 000 innb. Pr. 100 000 biler  Pr. xxx xxx kjørte km  Pr. xxx xxx personkm 24
  25. 25. Praktiske prosenter• Én av flere måter å gjøre det lettere å sammenlikne ulike tallstørrelser på• To typer prosenter – Prosentandeler; viser fordeling eller forholdet mellom deler og helhet. Summerer alltid til 100. – Prosentvise endringer. Kan både være negative og større enn 100 prosent – kan ikke summeres. 25
  26. 26. ProsentpoengKombinasjonen av prosentandeler og prosentvise endringer kan være vrien: En økning fra 5 prosent til 10 prosent = 100 prosent økning - eller: en økning på 5 prosentpoeng 26
  27. 27. 27 Dagens Næringsliv 29/11 2009Menn: 36 532 Menn tjener 17,6% mer enn kvinnerKvinner: 31 057 Kvinner tjener 15% mindre enn mennDiff.: 5 475 27
  28. 28. 28 Aftenposten 13/7 2011= 47% dyrere i Norge. 32% billigere i Sverige 28
  29. 29. Prosent (forts)200 prosent nedgang? "Bruken av mobiltelefonen blir billigere og billigere. Fra januar 1996 til januar 2001 er prisen redusert med 200 prosent" (Computerworld 7. juni 2001) 100 prosent økning = dobling 200 prosent økning = tredobling 300 prosent økning = firedobling 50 prosent nedgang = halveringBare en økning kan være mer enn 100 prosent; ikke en nedgang. 29
  30. 30. Prosent (forts) 30
  31. 31. Forholdstall ”Inntektsgapet øker” Aftenposten 8/10 2006 Kvinner: kr 161 000 Menn: kr 289 000 Menn tjener 80 % mer enn kvinner Kvinners inntekt i prosent av menns: 56 % Kvinner tjener 44 % mindre enn menn 31
  32. 32. 24 970 kinobesøk per 10 000 innb. eller 2,5 kinobesøk per innb.?Klassekampen 10. juni 2006 32
  33. 33. Gjennomsnitt eller ...? Menns alder ved ekteskapsinngåelsen. 20041400 Vanligst/ ”typisk”: 31 år1200 Median: 34 år1000 Gj.snitt: 36,3 år 800 600 400 200 0 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 33
  34. 34. Indeks Begrepet brukes på to, litt ulike måter: 1. Indekstall = numeriske verdier beregnet som relative størrelser. Skalering med referanse til en basisverdi: Alkoholomsetning. 1 000 vareliter Alkoholomsetning. Indeks 1986=100250 300 Øl200 250 Vin Øl B rennevin 200150 Vin 150100 B rennevin 100 50 50 0 0 1986 1990 1994 1998 2002 1986 1990 1994 1998 2002 2. Indeks = Samlemål. En måte å forenkle eller komprimere data: Eks. BMI, KPI, HDI 34
  35. 35. Indeks1 Volumindekser for BNP per innbygger, prisnivåjustert. Foreløpige tall 2009. EU27=100 BNP per innbygger, prisnivåjustertAlbania 27Bosnia-Hercegovina 30Den tidligere jugoslaviske republikk Makedonia 36Serbia 37Bulgaria 41Montenegro 43Romania 45Tyrkia 46: :: :Hellas 95Italia 102Spania 103Frankrike 107Finland 111Belgia 115Tyskland 116Storbritannia 117Danmark 117Island 120Sverige 120Østerrike 124Nederland 130Irland 131Sveits 144Norge 178Luxembourg 268 Aftenposten.no 22/6 2010 35
  36. 36. De fire årstider ”Økt sykefravær” 36
  37. 37. Om store tall"Fra 1990 til 2001 økte antallet kvinnelige studenterfra 33 764 til 65 756, mens antallet mannligestudenter økte fra 28 435 til 43 567"."Fra 1990 til 2001 økte antallet kvinnelige studenterfra 33 800 til 65 800, mens antallet mannligestudenter økte fra 28 400 til 43 600". 37
  38. 38. Om store tall: Dagbladet 3. august 2005= 2 890 nye Bislett stadion à 450 millioner 38
  39. 39. "Til sammen reiste vi en distanse tilsvarende 150 000ganger rundt ekvator med buss, bane og båt". SSB 31/10 2006 Oppslag i Dagsavisen.no og ca. 50 andre aviser 31. oktober 2006 39
  40. 40. De store talls lov Antall gutter som andel av alle fødte. Kommuner. 2004 % gutter 100 80 60 40 20 0 2 10 16 22 28 36 45 54 74 100 152 236 565 A nt. barn født i ko mmunen Først ved en viss størrelse oppnår en gruppe en viss struktur (kritisk masse): - Men hvor går grensen? 40
  41. 41. UsikkerhetProsent: Når er en forskjell en forskjell? Eksempel: Andelen som mener at statistikk er interessant øker fra 46 til 49 prosent. Er dette en økning som er verdt å kommentere? Tommelfingerregel: Prosentdifferanser under 4-5 sjelden interessanteNB: Gjelder utvalgsundersøkelser 41
  42. 42. Usikkerhet: (forts)Er det noen forskjell på en økning  fra 5 til 10 prosent og...  fra 40 til 45 prosent? JA! ... 42
  43. 43. Usikkerhet: (forts)50403020 De små talls hevn10 0 43
  44. 44. • Men: At en forskjell eller endring er statistisk signifikant, betyr ikke at den er samfunnsmessig betydningsfull. • Og motsatt: En tidsserie med bare små forskjeller mellom de enkelte år kan like fullt være uttrykk for en trendAndel avislesere1991 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 84 84 85 84 82 84 81 81 77 78 77 77 75 74 74 72 68 65 64 63 44
  45. 45. Antall drepte i trafikken600500400300200100 0 1950 1960 1970 1980 1990 2000”… samferdselsministeren må svare på hvorfor antall dødeøkte sterkt i fjor”. Bodil Tenden (V) (Nettavisen 2/1 2007) 45
  46. 46. De små talls hevn Onsdag 19. desember 2012, kl.10:21 (Dagbladet:) Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen offentliggjør i dag sin tredje rapport om det digitale boknorge i 2012. Den viser at norske ebøker går en lys fremtid i møte: salget har økt med 450 % i år. Men per i dag er ebokmarkedet marginalt. Eboksalg utgjør knappe 0,6 prosent av det totale boksalget i Norge. Dvs.: Fra 0,11% -> 0,6% = 450% 46
  47. 47. Fallgruver: Sammenhenger Ikke alle sammenhenger innebærer årsak og virkning:”Spuriøse”/tilfeldige sammenhenger? f.eks. mellom tidsserier: Rentenivå og antall drepte i trafikken Rente Drepte 20 500 18 450 Utlånsrente 16 14 Trafikkdrepte 400 12 350 10 300 8 6 250 4 200 2 0 150 1980 1985 1990 1995 2000 2005 47
  48. 48. Om tolkning av tall• ”Kraftmagasinene fylles opp” (TV2 Nettavisen 22/9 04)• ”Fortsatt lav vannstand” (DN 22/9 04)• ”Regnet redder magasinene” (Hegnar Online 22/9 04)• ”Sykefraværet synker” (Aftenposten 21/9 04)• ”Langt unna målet” (NRK 21/9 04) 48
  49. 49. 49
  50. 50. Diagrammer Annes vekst og fall 1870-1999 År: Pst.: År: Pst.: År: Pst.: År: Pst.: År: Pst.: År: Pst.: 1870 2,83 1892 1,39 1914 0,97 1936 2,49 1958 5,51 1980 1,94 1871 3,06 1893 1,36 1915 1,06 1937 2,96 1959 5,45 1981 2,24 1872 3,21 1894 1,36 1916 1,01 1938 2,83 1960 5,35 1982 1,82 1873 3,23 1895 1,36 1917 0,99 1939 2,96 1961 5,17 1983 1,79 1874 3,22 1896 1,36 1918 1,13 1940 3,46 1962 5,10 1984 1,61 1875 3,11 1897 1,17 1919 1,12 1941 3,57 1963 5,12 1985 1,45 1876 2,67 1898 1,10 1920 1,16 1942 3,49 1964 4,80 1986 1,43 1877 2,53 1899 1,13 1921 1,24 1943 4,19 1965 4,91 1987 1,27 1878 2,20 1900 1,11 1922 1,31 1944 4,11 1966 4,58 1988 1,16 1879 2,48 1901 1,03 1923 1,32 1945 4,20 1967 4,32 1989 1,06 1880 1,97 1902 1,09 1924 1,42 1946 4,32 1968 3,97 1990 1,08 1881 2,07 1903 1,05 1925 1,36 1947 4,18 1969 3,64 1991 0,98 1882 1,80 1904 0,96 1926 1,40 1948 4,46 1970 3,19 1992 0,87 1883 2,22 1905 0,93 1927 1,71 1949 4,50 1971 2,92 1993 0,90 1884 1,95 1906 0,94 1928 1,61 1950 4,74 1972 2,67 1994 0,78 1885 2,12 1907 0,97 1929 1,55 1951 4,77 1973 2,66 1995 0,81 1886 1,82 1908 0,91 1930 1,83 1952 5,03 1974 2,45 1996 0,83 1887 1,71 1909 1,04 1931 1,93 1953 5,00 1975 2,29 1997 0,75 1888 1,84 1910 0,99 1932 1,95 1954 4,97 1976 2,24 1998 0,62 1889 1,70 1911 0,97 1933 2,17 1955 5,22 1977 2,06 1999 0,56 1890 1,85 1912 0,94 1934 2,11 1956 4,97 1978 2,19 1891 1,50 1913 1,01 1935 2,43 1957 5,39 1979 2,16 50
  51. 51. Prosent6 65 54 43 32 21 10 0 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 51
  52. 52. Grafisk misvisning: 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1994 95 96 97 98 99 00 Aftenposten 18/11 2001 52
  53. 53. Grafisk misvisning: 250 000 Antall bar n i bar nehage 1999-2004 215 000 200 000 210 000 205 000 1 000 50 200 000 195 000 1 000 00 190 000 185 000 180 000 50 000 1999 2000 2001 2002 2003 2004 År 0 (Barne- og familieminister Laila Dåvøy, 1999 2000 2001 2002 2003 2004 pressekonfeanse 15/3 05) 53
  54. 54. ”På oppdrag av…”: Nationen 22/12 2010 Nationen 6/6 2012 Nationen 19/7 2010 Nationen 13/8 2012 54

  ×