Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM PENGUJIAN
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM PENGUJIAN

 • 297 views
Published

oleh Amrizah bt Ahmad Basra

oleh Amrizah bt Ahmad Basra

Published in Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
297
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
6
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. REKABENTUK DAN PENGEMBANGAN
  INSTRUKTIONAL
  (KPT 6023)
  OLEH :
  AMRIZAH BINTI AHMAD BASRA
  M20092000892
  DISEDIAKAN UNTUK:
  PROF. MADYA DR. ABD. LATIF HJ.GAPOR
 • 2. KESELURUHAN KAJIAN
 • 3. TAJUK :No 26
  PENGUJIAN BERBANTUKAN KOMPUTER : SATU KAJIAN DI KALANGAN GURU DAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH ZON SKUDAI
  FabilahBaharom & ZaidatunTasir
  FakultiPendidikan, UniversitiTeknologi Malaysia
  81300 Skudai, Johor
  fabilahbahar@yahoo.com, rzaida2002@yahoo.com
 • 4. Pengimplimentasian ICT dalampendidikansejajardenganDasarPendidikan Negara.
  Pentaksiran/assessment berbantukankomputerataupentaksiranatastalianadalahsebagaialternatifkepadasistemujiansediaada
  PENGENALAN :
 • 5. Adakah guru danpelajarbersediauntukmelaksanakanujianberbantukankomputer?
  Adakahsekolahmempunyaiperalatandankemudahan yang mencukupi?
  Adakah guru danpelajaryakinterhadapsistemujianini?
  Adakahterdapatperbezaanantarasistemujiantradisidengan PBK?
  ISU / PERSOALAN KAJIAN :
 • 6. TUJUAN KAJIAN:
 • 7. METODOLOGI :
  KajianberbentukTinjauanDeskriptif
  Menggunakan2 set soalselidik :
  untuk guru (65 item)
  untukpelajar (55 item)
  Item diukurgunaskalaLikert :
  1= SangatTidakSetuju
  2= TidakSetuju
  3= Setuju
  4= SangatSetuju
  Data diprosesmenggunakanperisian SPSS 11.0 for window
  Data dianalisismenggunakanstatistikkekerapan, peratusandan min.
  Dijalankansecararawakdi2 buahsekolahmenengahdiSkudai.
  Sampelterdiridari50 orang guru dan 50 orangpelajarTingkatan 4
 • 8. Bagimenjawabpersoalankajian ke-4:
  PengujianBerbantukanKomputer
  • 30 orangpelajardidedahkandenganpengujian
  berbantukankomputer.
  • satu set soalanSainsTingkatan 4mengandungi20
  soalantelahdibangunkandenganmenggunakan
  perisianmicrosoft Access
  • pelajarmengambilujiansecaraterusdikomputer
  danmendapatkeputusansebaiksahajajawapan
  dihantar.
  • salinanmarkahuntuk guru jugadisediakan.
  • 9. Ujian Tduahujungdigunakan untuk
  mengenalpastiperbezaanantaramarkahujian
  secaratradisidenganujianberbantukankomputer.
 • 10. PEMBOLEHUBAH:
 • 11. BENTUK SOAL SELIDIK :
  INSTRUMEN:
 • 12. ANALISA/DAPATAN KAJIAN:
 • 13. Taburanperatusdarisegikesediaan guru danpelajarmenggunakankaedahpentaksirandanpengujianberbantukankomputer
 • 14. Taburanperatusdarisegikemudahandisekolahuntukmenjalankanpentaksirandanpengujianberbantukankomputer
  Taburanperatusdarisegikeyakinan guru danpelajarmenggunakankaedahpentaksirandanpengujianberbantukankomputer
 • 15. Perbandingankeputusanujianberbantukankomputerdenganujiantradisional
  * Signifikanpadaaras 0.05 (2 arah)
  Kesimpulannya:
  • Keseluruhankajianmendapatipelajarlebihbersediamenggunakankomputerberbanding guru. (min pelajar =3.17, guru=2.71)
  • 16. Kemudahandisekolahtidakmencukupidandiakuioleh guru danpelajar(min pelajar=2.84, min guru=2.49)
  • 17. Keyakinanpelajarlebihtinggiterhadapujianberbantukankomputerberbanding guru (min pelajar=3.22, min guru=2.71)
  • 18. Skortertinggidanskorterendahbagikedua-duaujianadalahsama. Jadi, tiadaperbezaansignifikanantarakeduajenisujian.
  • 19. Cumadidapaticalonlebihgemarujianberbantukankomputerkeranamasamenjawablebihcepat.
 • Pendedahanterhadappengujianberbantukankomputerkepada guru danpelajarsangatperlu
  Peratusanlatihankomputermerekamasihrendah (guru 34%, pelajar 62%)
  Guru kurangyakinterhadapsistemujianini (min = 2.71)
  Walauapajuainovasi yang hendakdilaksanakanbanyakkebaikkannya, sikap/atitutindividudanorganisasiadalahpokokpangkalnya
  RUMUSAN:
 • 20. Penambahbaikansistem Computer-based Testing(CBT) perluuntukmeningkatkanmutupendidikan
 • 21. SEKIAN,
  TERIMA KASIH