TOJET-Tugasan 2
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

TOJET-Tugasan 2

on

 • 428 views

 

Statistics

Views

Total Views
428
Views on SlideShare
428
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
2
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

TOJET-Tugasan 2 TOJET-Tugasan 2 Presentation Transcript

 • REKABENTUK DAN PENGEMBANGAN
  INSTRUKTIONAL
  (KPT 6023)
  OLEH :
  AMRIZAH BINTI AHMAD BASRA
  M20092000892
  DISEDIAKAN UNTUK:
  PROF. MADYA DR. ABD. LATIF HJ. GAPOR
 • KESELURUHAN KAJIAN
 • TAJUK :
  Dari : TOJET (Turkish Online Jurnal of Educational Technology)
  AN APPLICATION OF LATENT VARIABLE STRUCTURAL EQUATION MODELING FOR EXPERIMENTAL RESEARCH IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY
  Hyeon Woo LEE
  Sangmyung University, Korea
  hwl@smu.ac.kr
 • Cara konvensionalkajianberkaitanteknologipendidikantelahmenggunakanteknikstatistikuntukmenguji min perbezaanantarakumpulan
  T-test, analisisvarians(ANOVA) dananalisiskovarian (ANCOVA) membolehkanpenyelidikmenentukankesancampurtanganintervensi
  Cara konvensionalberjayamenemuikeberkesananintervensi, tetapitidakpembinaanintervensipsikologi.Inimungkinmenjejaskanbagaimanaintervensiakanmempengaruhipencapaianpelajar.
  Maka, kaedah SEM (permodelanpersamaanstruktur) digunakansebagaialternatifuntukkajianeksperimentalkeranatidahmudahuntukmenyebarkannya.
  PENDAHULUAN:
 • ISU/PERSOALAN KAJIAN:
 • TUJUAN KAJIAN:
 • METODOLOGI :
  KONTEKS EKSPERIMENTAL
  Untukmendemonstarasipenggunaan (SEM-PermodelanPersamaanStruktur) untukmerekabentuk MANCOVA, penyelidikinginmenciptakeadaaneksperimentaldimanaintevensiakanmenjejaskanprestasipelajardalampenggunaanstrategi pembelajaran
  Responden ; 223 orang secara rawak
  Dibahagi kepada 3 kumpulan:
  Kumpulan kawalan (T1)-diberikan alat genaratif strategi pembelajaran
  Kumpulan (T2)- diberi tambahan strategi pembelajaran prompt
  Kumpulan (T3)- diberi tambahan strategi pembelajaran petunjuk generatif dan masukan metakognitif
 • Sambungan…
  Para pesertamengambilujianPrasecara online. Merekaperlumendownload P&P.
  Kemudianmerekaperlumenjawabsoalselidiktentangregulasidiriketikasedangbelajar.
  MerekakemudianmengambilujianPascauntukmelihat 2 kriteria:
  1. ingatanmereka
  2. pemahamanterhadapbahanpembelajaran
  Penyelidikmengkajiadakahadaperbezaansignifikanberkaitan 4 pembolehubahbersandar
  (peraturankendiripelajar, penggunaanstrategipembelajaran yang generatiftinggi, ingatandanpemahaman)
  Inidapatdijawabdenganmenggunakananalisis MANCOVA
  Hipotesismediationaldiujidenganmenggunakanpembolehubahlaten model SEM.
 • Bagimelaksanakanpermodelanpersamaanstruktur (SEM), 5 langkahnyaialah:
  Permodelan
  • Spesifikasi Model
  • Model Identifikasi
  • Data PersiapandanSeleksi
  • Estimasi Model
  • Model Re-spesifikasi
 • Teknikbaru (SEM)
 • Kaedahkonvensionalmenggunakanteknikstatistikuntukmengujiperbezaanantarakumpulan-kumpulan.
  Pendekatan SEM bolehdigunakanuntukmenjawabsoalankajian, memberitahubagaimanaintervensimempengaruhipembelajarandanmempunyaiperkaitandenganpembinaanpsikologi
  PERBINCANGAN:
 • RUMUSAN:
  Pembolehubahlatenpersamaanpendekatan model struktur (SEM) mempunyaikebaikanberbandingcaratradisionalkerana
  pendekatanmenyeluruhmembolehkanuntukpemeriksaanprosespengantaraanbertanggungjawabkeatashasil yang dikehendaki
  TRADISIONAL hanyamenemuikeberkesananintervensitetapitidakmemahamimengapaintervensiberjaya.
  SEM denganmenggunakanprosedurpembolehubahlatenpermodelan, membolahkanmenimumkankesilapanpengukuransecararawakdankolerasi.
  Penyelidikdisarankanuntukmemasukkankaedahinidalamanalisiseksperimentalmereka, keranaanalisisinilebihcanggihdanmajudipersekitaranmasadepan
 • SEKIAN,
  TERIMA KASIH