Software: Softwaret sistem dhe aplikative
Ceshtjet <ul><li>Software perben 75% te kostos totale te SI per shkak te </li></ul><ul><ul><ul><li>novacioneve teknologj...
I. Veshtrim i pergjithshem <ul><li>Software sistem- menaxhimi i burimeve te kompjuterit - koordinim i aktiviteteve dhe fun...
II. Softwaret sistem <ul><li>Sistemi operativ-kotrollon hardware dhe nderfaqes me soft aplikative </li></ul><ul><ul><li>Fu...
II. Softwaret sistem <ul><li>Sistemi operativ-kotrollon hardware dhe nderfaqes me soft aplikative </li></ul><ul><ul><li>Fu...
II. Softwaret sistem <ul><li>Sistemi operativ-kotrollon hardware dhe nderfaqes me soft aplikative </li></ul><ul><li>Progra...
III. Softwaret e aplikimit <ul><li>Funksioni kryesor – aplikimii fuqise se kompjuterave per zgjidhjen e problemeve dhe rea...
III. Softwaret aplikative <ul><li>Softwaret “off-the-shelf” </li></ul><ul><li>Paketat e personalizuara </li></ul><ul><ul><...
IV. Gjuhet e programimit <ul><li>Skema te koduara per shkrimin e soft. </li></ul><ul><li>Funksioni kryesor – ofrimi i inst...
IV. Gjuhet e programimit <ul><li>Evolucioni i gjuheve te programimit </li></ul><ul><ul><li>Gjuhet e gjenerates se pare, gj...
IV. Gjuhet e programimit <ul><li>Evolucioni i gjuheve te programimit </li></ul><ul><li>Perkthyesit e gjuheve </li></ul><ul...
Instruksione programi Interpretatori Instruksione gjuhe makinë Programi kompjuterik Kompilim i Programi në gjuhë makinë Pr...
V. Ceshtje dhe sfida ne lidhje me softwaret <ul><li>Demtuesit e softwareve </li></ul><ul><ul><li>Defekt nenje program komp...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Softwaret

1,541

Published on

a

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,541
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
36
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Softwaret

 1. 1. Software: Softwaret sistem dhe aplikative
 2. 2. Ceshtjet <ul><li>Software perben 75% te kostos totale te SI per shkak te </li></ul><ul><ul><ul><li>novacioneve teknologjike qe kane ulur kostot </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ndertimit te software me komplekse </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>pagave te larta te hartuesve te programeve </li></ul></ul></ul><ul><li>Nje veshtrim i pergjithshem </li></ul><ul><li>Softwaret sistem </li></ul><ul><li>Softwaret e aplikimit </li></ul><ul><li>Gjuhet e programimit </li></ul><ul><li>Ceshtje dhe sfida ne lidhje me softwaret </li></ul>
 3. 3. I. Veshtrim i pergjithshem <ul><li>Software sistem- menaxhimi i burimeve te kompjuterit - koordinim i aktiviteteve dhe funksioneve te hardware-it dhe programeve ne Sist e kompjuterit. </li></ul><ul><ul><li>Platforma e sistemit kompjuterik: kombinimi i konfigurimit te hardware me softwaret sistem. </li></ul></ul><ul><li>Soft aplikative - zgjidhja e problemeve specifike </li></ul><ul><li>Sfera e influences </li></ul><ul><ul><li>Individuale – OS te PC </li></ul></ul><ul><ul><li>Grupit –softaret e rrjetave </li></ul></ul><ul><ul><li>Ndermarrjes – per mainframe </li></ul></ul>
 4. 4. II. Softwaret sistem <ul><li>Sistemi operativ-kotrollon hardware dhe nderfaqes me soft aplikative </li></ul><ul><ul><li>Funksionet e hardware-it (Input, perpunim, output, ruajtje), konverton instruksionet e thjeshta. </li></ul></ul><ul><ul><li>Nderfaqes per pds, me komanda ose GUI </li></ul></ul><ul><ul><li>Shkalla e pavaresise se hardware-it – nderfaqes i programit aplikativ </li></ul></ul><ul><ul><li>Menaxhon kujtesen – kontrolli i aksesimit dhe rritja e vlefshmerise, aksesi logjik drejt atij fizik, vendndodhja e te dhenave. </li></ul></ul><ul><ul><li>Menaxhon detyrat e perpunimit </li></ul></ul><ul><ul><li>Mundesite e lidhjes ne rrjete </li></ul></ul><ul><ul><li>Menaxhon kujtesen </li></ul></ul><ul><ul><li>Aksesi i burimeve te sistemit- kodet procedurat e hyrjes </li></ul></ul><ul><li>Programet e utilitetit </li></ul>Softueri aplikativ Sistemi operativ Hardueri i kompjuterit
 5. 5. II. Softwaret sistem <ul><li>Sistemi operativ-kotrollon hardware dhe nderfaqes me soft aplikative </li></ul><ul><ul><li>Funksionet e hardware-it. </li></ul></ul><ul><ul><li>Nderfaqes per pds, </li></ul></ul><ul><ul><li>Shkalla e pavaresise se hardware-it </li></ul></ul><ul><ul><li>Menaxhon kujtesen </li></ul></ul><ul><ul><li>Menaxhon detyrat e perpunimit </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>perdorim me i mire i pajisjeve te kompjuterit, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Multitasking </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Timesharing </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Scalability - shkallezimi </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Mundesite e lidhjes ne rrjete – windows ne PC ofron lidhjen me Internetin </li></ul></ul><ul><ul><li>Menaxhon skedaret -kujtesat sekondare, aksesi, adresa, data e krijimit apo personi, si dhe perdoruesit e njekohshem. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aksesi i burimeve te sistemit- kodet procedurat e hyrjes </li></ul></ul><ul><li>Programet e utilitetit </li></ul>
 6. 6. II. Softwaret sistem <ul><li>Sistemi operativ-kotrollon hardware dhe nderfaqes me soft aplikative </li></ul><ul><li>Programet e utilitetit </li></ul><ul><ul><li>Bashkojne dhe renditin bashkesi te dhenash, kompresojne skedaret </li></ul></ul><ul><ul><li>Kontroll i hardisk per hapesira ruajtjeje te demtuara </li></ul></ul><ul><ul><li>Kompresimi i te dhenave </li></ul></ul>
 7. 7. III. Softwaret e aplikimit <ul><li>Funksioni kryesor – aplikimii fuqise se kompjuterave per zgjidhjen e problemeve dhe realizimin e detyrave specifike </li></ul><ul><li>Klasifikimi </li></ul>Softerët aplikative “ Proprietary software ” “ Off-the-shelf software ” Të ndërtuar vetë Me kontrat e Paketa të personalizuara Paketa standarte Të personalizuara vetë Të personalizuara me kontrat e
 8. 8. III. Softwaret aplikative <ul><li>Softwaret “off-the-shelf” </li></ul><ul><li>Paketat e personalizuara </li></ul><ul><ul><li>ASP – ofruesi i sherbimeve te aplikimit </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Thjeshtojne paketat komplekse </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ofrojne staf </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zvogelojne shpenezimet e fillimit te projektit </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ndihmojne kompanite e vogla </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Outsourcing – ofrojne sherbime IT dhe ndertim te IS apo aplikimeve </li></ul></ul><ul><ul><li>Dallimi midis ASP dhe Outsourcing </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Perdorimi i Internetit </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Trainime te shpejta </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Perdorimi i linjave publike dhejo private te kushtueshme </li></ul></ul></ul>
 9. 9. IV. Gjuhet e programimit <ul><li>Skema te koduara per shkrimin e soft. </li></ul><ul><li>Funksioni kryesor – ofrimi i instruksioneve per kompjuterin per perpunimin e te dhenave </li></ul><ul><li>Bashkesi simbolesh dhe rregullash per te shkruar kodet e programeve </li></ul><ul><li>Teresia e simboleve dhe rregullave quhet sintakse e gjuhes se programimit. </li></ul><ul><li>Standarte dhe karakteristika </li></ul><ul><ul><li>Evoluimi i gjuheve nepermjet standarteve </li></ul></ul><ul><ul><li>Qendrueshmeria ne instruksione dhe procedura </li></ul></ul><ul><ul><li>Standarti – nje bashkesi rregullash per shkrimin e instruksioneve dhe komandave ( p.sh., nje variabel fillon me germe) </li></ul></ul><ul><ul><li>Perpjekjet me te medha per zgjidhjen e problemeve dhe jo per shkrimin e kodeve </li></ul></ul><ul><ul><li>Gjuhet kane atribute te ndryshme sipas problemeve qe jane ndertuar per te zgjidhur </li></ul></ul>
 10. 10. IV. Gjuhet e programimit <ul><li>Evolucioni i gjuheve te programimit </li></ul><ul><ul><li>Gjuhet e gjenerates se pare, gjuha e makines, nivelit te ulet, skema kodesh teprogrameve qe perdorin 0 dhe 1 </li></ul></ul><ul><ul><li>Gjuhet e gjenerates se dyte, zevendesimi i kodeve binare me simbole me lehtesisht te kuptueshme nga perdoruesit ( add ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Gjuhet e gjenerates se trete ( proceduriale) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Shembull: PRINT SHITJET_TOTALE </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li> PAGA=DITE_PUNE*PAGA_DITORE </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kodet e peraferta me gjuhen njerezore ( anglisht ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Me pak eficente </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Me te orientuara nga procedura </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Te pavarura nga hardware -i </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Gjuhet e gjenerates se katert </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Shembull: PRINT EMER_STUDENTI IF NOTA_MESATARE = 10 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Me pak proceduriale, te orientuara nga zgjidhja e problemit </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Me te perdorshme nga joprofesionistet ( menaxheret ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Perdorimi kryesisht ne bazat e te dhenave </li></ul></ul></ul><ul><li>Perkthyesit e gjuheve </li></ul>
 11. 11. IV. Gjuhet e programimit <ul><li>Evolucioni i gjuheve te programimit </li></ul><ul><li>Perkthyesit e gjuheve </li></ul><ul><ul><li>Cdo instruksion programi ne gjuhen jomakine duhet te perkthehet ne gjuhen e makines </li></ul></ul><ul><ul><li>Konvertojne kodet burim te programeve ne ekuivalentin e vet ne gjuhen e makines, kode objekt </li></ul></ul><ul><ul><li>Dy tipe perkthyesish </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Interpretuesit – perkthimi i nje instruksioni ne nje kohe </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kompiluesit – perkthimi i nje programi te tereqe perpunohet si i tille nga kompjuteri, proces me dy hapa. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zbulimi i gabimeve te sintakses dhe atyre logjike nepermjet te dhenave testuese. </li></ul></ul></ul>
 12. 12. Instruksione programi Interpretatori Instruksione gjuhe makinë Programi kompjuterik Kompilim i Programi në gjuhë makinë Programi në gjuhë makinë
 13. 13. V. Ceshtje dhe sfida ne lidhje me softwaret <ul><li>Demtuesit e softwareve </li></ul><ul><ul><li>Defekt nenje program kompjuterik ( bug) </li></ul></ul><ul><ul><li>Mbyllje te papritur te programeve </li></ul></ul><ul><ul><li>Nderhyrje ne punen e perdoruesit </li></ul></ul><ul><ul><li>Shkaqet: prodhuesit, presioni i klienteve, koha e shkurter e testimit </li></ul></ul><ul><li>Open source software </li></ul><ul><ul><li>Software pa pagese </li></ul></ul><ul><ul><li>Lehtesisht i modifikueshem nga kushdo </li></ul></ul><ul><ul><li>Ndertohet permes nje procesi bashkepunimi nepermjet Internetit </li></ul></ul><ul><ul><li>A eshte open source software i besueshem </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fiksimi i problemeve ne lidhje me softin nga perdoruesit </li></ul></ul></ul><ul><li>Opensourcing </li></ul><ul><ul><li>Ndarja e kostove midis organizatave dhe rritja e eksperitzes </li></ul></ul><ul><ul><li>Identifikimi i demtimeve dhe eleminimi </li></ul></ul><ul><li>Licencat e softwareve </li></ul><ul><li>Permiresimi i softwareve </li></ul><ul><li>Suporti global per softwaret </li></ul>
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×