Feideerfaringer september 2010

936 views
883 views

Published on

Presentasjon holdt på Gardermoen 30.september 2010 på Introduksjonsmøte om Feide i regi av Senter for IKT i Utdanningen.
Presentasjonen fokuserer på fordeler med feide, bruk av feidetjenester og erfari

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
936
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Feideerfaringer september 2010

 1. 1. Erfaringer med Feide SÅTE-samarbeidet september 2010 Harald Torbjørnsen
 2. 2. SÅTE-samarbeidet i Østerdalen
 3. 3. Hva er Feide? (Felles Elektronisk Identitets forvaltning) <ul><li>Kunnskapsdepartementet (KD) har vedtatt innføring av Feide som et konsept for sikker identitetsforvaltning i grunnopplæringen </li></ul><ul><li>Feide gir én inngang til digitale skoletjenester lokalt og nasjonalt </li></ul><ul><li>Feide-innføringen drives av Senter for IKT i utdanningen (tidligere UninettABC) på vegne av KD </li></ul>
 4. 4. Feide i SÅTE <ul><li>Skoleprosjekt – ikke IKT… </li></ul><ul><ul><ul><li>Organisering, involvering, organisering, involvering… </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>En teknisk løsning for digital ID i skoleverket </li></ul></ul></ul><ul><li>Først og fremst et rammeverk for håndtering av personinformasjon. </li></ul>
 5. 5. Fordeler for brukerne <ul><li>Ett brukernavn og ett passord uavhengig av tjenesten </li></ul><ul><li>Enklere å bytte passord </li></ul><ul><li>Single Sign-on på digitale ressurser skolene måtte abonnere på </li></ul><ul><li>Sikrere og enklere digital hverdag </li></ul><ul><ul><ul><li>Kontroll over bruken av personopplysinger </li></ul></ul></ul>
 6. 6. Fordeler for skolene <ul><li>Standardisert håndtering av personinformasjon i skolene </li></ul><ul><li>Godkjent dokumentering av hvordan skolene håndterer personinformasjon </li></ul><ul><li>Sikrer at personopplysinger ikke kommer på avveie. </li></ul><ul><li>Gjennom feide kan elevene få riktig tilgang/rolle i eksterne ressurser med minimalt behov for administrasjon. (- krever v1,5 av norEdu) </li></ul>
 7. 7. Fordeler for skoleeier <ul><li>Visshet om at personvernet til elevene er ivaretatt. </li></ul><ul><li>Kan dokumentere at personvernet ivaretas i henhold til lovverk og anbefalinger fra datatilsynet </li></ul><ul><li>Skoleeier sitter selv på alle persondata. </li></ul><ul><li>Feide er uavhengig av teknisk plattform </li></ul>
 8. 8. Fordeler for drift <ul><li>Redusert support i forhold til passord og brukernavn </li></ul><ul><li>Ingen manuell registrering eller håndtering av brukere i driftsorg. </li></ul><ul><li>Fleksibilitet i forhold til valg av løsninger </li></ul>
 9. 9. Kommune-FEIDE i Hedmark BAS <ul><li>MORIA- Feides nasjonale påloggingstjeneste </li></ul><ul><li>BAS - Brukeradministrativt system – lokalt eller hos f.eks HFK (Buddy) </li></ul><ul><li>SAS - Skoleadministrativt system (Oppad) - lokalt </li></ul>Sentrale Feide- tjenester MORIA ADAM Lokal AD E1.local Oppad Lokale tjenester <ul><li>AD - Active Directory (ressursdatabase) – lokalt eller hos HFK </li></ul><ul><li>ADAM - Lokal mini ressursdatabase (lokalt eller hos HFK) </li></ul>
 10. 10. Feide i praksis
 11. 11. Feide i praksis
 12. 12. Feidetjenester i SÅTE pr.30.september 2010
 13. 13. Suksesskriterier. <ul><li>For Feide: </li></ul><ul><ul><ul><li>God kompetanse i bruk av skoleadministrativt program, SAS </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Datavask </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Involvering </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rutinehåndbok </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Oppfølging og forpliktelser </li></ul></ul></ul>
 14. 14. Suksesskriterier. <ul><li>Generelt: </li></ul><ul><ul><ul><li>Gode prosjektplaner med mål, ansvarsfordeling, milepæler og oppgaveomfang. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Prosjektplan </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Forpliktende samarbeid – gi arbeidet prioritet! </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gode rapporteringsrutiner. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fundamentert på øverste nivå. </li></ul></ul></ul>
 15. 15. Ansvarsfordeling i SÅTE <ul><li>Avklarte ansvarsforhold. </li></ul><ul><li>Ryddig organisering. </li></ul><ul><li>Forpliktende samarbeid. </li></ul>
 16. 16. Hva har vært gjort? <ul><li>Innkjøp av skoleadministrativ programvare. </li></ul><ul><ul><ul><li>Implementering i driftsorg . </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Opplæring av brukere </li></ul></ul></ul><ul><li>Kartlegging av registre/lister. </li></ul><ul><ul><ul><li>Hvem, hva, hvor. - skjema </li></ul></ul></ul><ul><li>Utarbeidelse av regelverk og dokumentasjon. </li></ul><ul><ul><ul><li>Ett kildesystem for elev opplysninger </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>IKT-regelverk for alle brukere. – elever A , elever B og lærere </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rutiner for registrering. - rutinehåndbok </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rutiner for kvalitetssikring av persondata. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Datavask. </li></ul></ul></ul>
 17. 17. Økonomi. <ul><li>SAS </li></ul><ul><li>Lokal feidetjenste </li></ul><ul><ul><ul><li>Leie eller bygge </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Buddy </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Feide.no – for vertsorganisasjoner </li></ul></ul></ul><ul><li>Egne utgifter i form av tidsbruk, frikjøp osv </li></ul><ul><ul><ul><li>Her ligger den største kostnaden og den største jobben. </li></ul></ul></ul>
 18. 18. Ressursbruk. <ul><ul><ul><li>Kjøp og drift av servere, kjøp og drift av programvare og feidelisenser kommer i tillegg. </li></ul></ul></ul>
 19. 19. Våre erfaringer/utfordringer <ul><li>Overholdelse av progresjonsplaner </li></ul><ul><ul><ul><li>Lokale utfordringer – må håndteres lokalt </li></ul></ul></ul><ul><li>Passordhåndtering </li></ul><ul><ul><ul><li>Nærmest mulig brukeren </li></ul></ul></ul><ul><li>Prosjektledelse </li></ul><ul><ul><ul><li>Tidsressurs og myndighet </li></ul></ul></ul><ul><li>Felles forståelse </li></ul><ul><ul><ul><li>Kommunikasjonen mellom ulike driftsmiljø </li></ul></ul></ul><ul><li>Feidetjenester </li></ul><ul><ul><ul><li>Vær tydelig i bestilling av funksjonalitet </li></ul></ul></ul>
 20. 20. Mer info på: feide.hedmark.org

×