Prosedur penghasilan 2012

4,569 views

Published on

Kertas kerja taklimat Seni Visual STPM unuk Jurulatih Utama pada 27 & 28 Jan 2012

Published in: Education
5 Comments
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
4,569
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
69
Comments
5
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Prosedur penghasilan 2012

  1. 1. Taklimat JU 970/3 27/28 Januari –Qualiti Hotel KL: 2012  HASSAN GHAZALI 1 INTEGRITI PEMBIMBING DALAM KERTAS 3 SENI VISUAL STPM Oleh: Hassan Mohd Ghazali hassan@fsm.upsi.edu.my Universiti Pendidikan Sultan Idris. Pengenalan Kertas 970/3 adalah merupakan kertas peperiksaan kerja kursus berasaskan proses untuk menghasilkan karya untuk calon sekolah yang mengambil mata pelajaran Seni Visual di peringkat STPM. Kertas ini menguji kemahiran calon untuk menghasilkan sebuah karya seni visual dalam bentuk pengkaryaan dan perekaan. Melalui bimbingan guru seni visual, calon akan melaksanakan projek berdasarkan pemilihan soalan yang telah dihantar oleh MPM pada awal Februari. Sepanjang lapan bulan (Februari hingga September)calon yang dibimbing oleh guru seni visual membuat projek yang dipilih berdasarkan soalan dari MPM. Aspek penting yang diberi penekanan ialah aspek penerokaan idea, pendokumentasian projek dalam bentuk portfolio dan penghasilan karya atau produk. Oleh yang demikian pemilihan soalan oleh calon dalam kertas ini perlu dibincangkan bersama dengan guru pembimbing agar kepakaran guru pembimbing dapat membantu ke arah penghasilan yang baik. Kertas ini akan dinilai secara pendekatan pengujian autentik secara berpusat di MPM pada bulan Oktober 2012 nanti. Justeru itu hasil kerja portfolio dan hasil karya perlulah memenuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia. Beberapa perkara asas perlu dihalusi oleh guru pembimbing sebelum memulakan penghasilan projek penghasilan karya antaranya: 1. Arahan Kertas Soalan 2. Tanggungjawab Guru Seni Visual 3. Tanggungjawab Pengetua 4. Penghantaran Portfolio dan Hasil Karya 5. Arahan Penyediaan Projek Penghasilan Karya. (Sila Rujuk edaran yang diberikan oleh MPM) 1. Arahan Kertas Soalan Arahan kertas soalan mengandungi dua bahagian iaitu Portfolio (wajaran 50%) dan Hasil karya (wajaran 50%) Portfolio: 1. Satu portfolio sahaja yang perlu disediakan. 2. Saiz portfolio ialah 28 cm x 38 cm daripada jenis kertas lukisan (kertas kartrij).
  2. 2. Taklimat JU 970/3 27/28 Januari –Qualiti Hotel KL: 2012  HASSAN GHAZALI 2 3. Portfolio hendaklah mengandungi dokumentasi bertulis dan bergambar tentang keseluruhan proses pengkaryaan atau perekaan. 4. Portfolio hendaklah mengandungi perihalan, ilustrasi dan lakaran, gambar, dan rujukan seperti yang dikehendaki oleh soalan kerja kursus yang berkenaan. 5. Kandungan portfolio hendaklah ditaip dengan menggunakan komputer. Jenis fon untuk teks ialah Times New Roman dengan saiz 12 poin. 6. Tulisan kreatif yang sesuai boleh digunakan untuk kapsyen atau penerangan ringkas dalam portfolio. 7. Gambar langkah-langkah semasa proses penghasilan karya hendaklah disertakan pada bahagian akhir portfolio. 8. Pada muka depan kulit portfolio, butiran nama mata pelajaran, kod kertas, nombor pusat, angka giliran, nombor kad pengenalan, dan nombor soalan kerja kursus hendaklah ditaip dengan menggunakan komputer seperti pada Lampiran A (STPM/970/3.3). 9. Kulit portfolio mestilah kemas dan ringkas serta tidak perlu dihiasi atau ditampal dengan bahan asing (kolaj). 10. Portfolio hendaklah dijilid secara comb binding. Karya: 1. Hasil karya hendaklah dibuat dalam bentuk dua dimensi (2D) atau tiga dimensi (3D) mengikut spesifikasi yang ditetapkan bagi setiap soalan kerja kursus. 2. Bahan berbahaya, seperti kaca, besi atau dawai yang tajam, bahan beracun (toksik), bahan cecair, dan bahan mudah pecah tidak boleh digunakan untuk menghasilkan karya. 3. Unsur sensitif yang menyentuh aspek budaya, kaum, jantina, agama, dan politik tidak dibenarkan sama sekali digunakan dalam hasil karya. 4. Hasil karya hendaklah dilabel dengan butiran nama mata pelajaran, kod kertas, nombor pusat, angka giliran, nombor kad pengenalan, dan nombor soalan kerja kursus seperti pada Lampiran A (STPM/970/3.3). Perkara Am 1. Proses menghasilkan karya secara kerja kursus hendaklah dijalankan secara individu dengan bimbingan dan penyeliaan oleh guru Seni Visual. 2. Dalam proses penyediaan portfolio dan penghasilan karya, calon tidak dibenarkan sama sekali mendapatkan bantuan amali daripada orang lain. 3. Calon hendaklah menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri. Walau bagaimanapun, saiz hasil karya mestilah mengikut spesifikasi yang ditentukan bagi soalan kerja kursus yang dipilih. 4. Sekiranya terdapat bukti bahawa portfolio dan/atau hasil karya yang dihantar itu bukan hasil kerja calon yang sebenar, keputusan peperiksaan calon bagi mata pelajaran Seni Visual akan dibatalkan.
  3. 3. Taklimat JU 970/3 27/28 Januari –Qualiti Hotel KL: 2012  HASSAN GHAZALI 3 2. Tanggungjawab Guru Seni Visual 1. Memastikan bahawa calon memahami kehendak Sukatan Pelajaran Seni Visual sebaik-baiknya 2. Menyediakan tempat yang sesuai untuk calon menjalankan kerja kursus mereka di sekolah. Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) tidak menyediakan peruntukan untuk membiayai penyediaan tempat berkenaan. 3. Memuat turun, mencetak, dan membuat salinan kertas arahan dan soalan Seni Visual Kertas 3 (Projek Penghasilan Karya) STPM 2012 (970/3/A1) dari portal rasmi MPM http://www.mpm.edu.my dan mengedarkannya kepada calon 4. Memberikan penjelasan kepada calon dan berbincang dengan mereka tentang Arahan Kerja Kursus dan Soalan Kerja Kursus Seni Visual Kertas 3 (Projek Penghasilan Karya) STPM 2012 (970/3/A1) secara terperinci 5. Memastikan bahawa calon mempunyai peralatan dan bahan yang sesuai untuk menghasilkan karya. MPM tidak menyediakan peruntukan untuk membiayai penyediaan peralatan dan bahan berkenaan. 6. Mengingatkan calon bahawa kerja kursus ini merupakan sebahagian daripada peperiksaan, oleh itu, kerja kursus ini terikat dengan peraturan peperiksaan (lihat perkara 6, Perbuatan Salah Laku dalam Peperiksaan) 7. Memastikan bahawa calon menjalankan kerja kursus masing-masing secara individu tanpa bantuan daripada pihak luar 8. Membimbing calon dalam aspek yang berikut: (a) Memilih soalan untuk menjalankan kerja kursus (b) Mengenal pasti buku, majalah, artikel, dan dokumen rujukan yang sesuai 9. Menyelia dan membimbing calon dalam menjalankan kerja kursus sebagaimana yang diperlukan. Walau bagaimanapun, Guru Seni Visual tidak dibenarkan sama sekali memberikan bantuan amali kepada calon sama ada atau dalam proses penghasilan karya mahupun dalam penyediaan portfolio. 10. Memantau perkembangan proses kerja kursus setiap calon dari semasa ke semasa sepanjang tempoh pelaksanaan kerja kursus. Guru Seni Visual hendaklah memberikan ulasan, cadangan, dan tunjuk ajar secara berterusan kepada calon agar calon berpeluang membuat penambahbaikan pada hasil kerja (portfolio dan karya) masing- masing (lihat perkara 4, Pemantauan Kerja Kursus) 11. Memastikan bahawa tidak terdapat unsur sensitif yang menyentuh aspek budaya, kaum, jantina, agama, dan politik dalam hasil karya setiap calon 12. Memastikan bahawa aspek keselamatan diberi perhatian sepanjang masa kerja kursus dilaksanakan
  4. 4. Taklimat JU 970/3 27/28 Januari –Qualiti Hotel KL: 2012  HASSAN GHAZALI 4 Prosedur penghasilan Secara umum kertas ini adalah dibuat secara amali di sekolah, oleh itu keakraban antara calon (pelajar) dan guru seni visual (Pembimbing) adalah perkara yang sangat penting. Bagi calon, mereka sangat mengharapkan guru pembimbing membantu mereka dari aspek teori dan amali pengajaran seni visual. Sebenarnya kertas penghasilan karya seni visual STPM memerlukan pelajar atau calon berpengetahuan dan berkemahiran dari aspek kognitif, psikomotor dan afektif. Tanpa ketiga-tiga domain ini, portfolio dan penghasilan tidak dapat dilakukan dengan baik. Kelaziman berlaku apabila calon menghasilkan karya seni visual akan memikirkan bagaimana cara penghasilan?, apakah bahan yang hendak digunakan?, dan apakah cara teknik dibuat?. Antara lain yang menjadi persoalan awal ialah: 1. Memecahkan persoalan tema dan kehendak soalan, 2. Olahan idea dan pengolahan karya, 3. Penentuan bahan dan teknik, 4. Kemasan dan Persembahan. Pada peringkat awal guru pembimbing perlu membuat diskusi dengan calon-calon. Beri mereka peluang berbincang dan menentukan tajuk mana yang mereka akan pilih. Jangan sekali-kali guru pembimbing yang menentukan pemilihan soalan. Ini memberi kesan kepada perkembangan kreativiti dan dipertikaikan sekira calon tidak boleh membuat dengan baik. Di sini suka saya membuat cadangan pembahagian kerja mengikut urutan proses: Bulan Proses Catatan Feb-Mac  Mendapat soalan  Perbincangan soalan  Mula merangka kerja  Mencari bahan dan maklumat  Mula mendapat tema  Peringkat ini guru pembimbing haya sebagai fasilitator, biar calon (pelajar menentukan arah mereka) Mac- April  Muka proses membuat portfolio  Membuat lakaran  Mencari maklumat  Guru kena banyak memberi bimbingan dan pemantauan – beri contoh-contoh Mei-Ogos  Muka proses menghasilkan produk/karya  Proses bimbingan penghasilan  Perbincangan dan diskusi kritikan  Selalu buat sesi kritikan dengan Pelajar (calon) agar mereka mendapat idea Ogos  Persediaan terakhir  Perbincangan dan diskusi kritikan  Semasa proses ini guru pembimbing perlu membuat penegasan kedudukan portfolio dan karya – pertemuan perlu
  5. 5. Taklimat JU 970/3 27/28 Januari –Qualiti Hotel KL: 2012  HASSAN GHAZALI 5 banyak berlaku Awal Sept  Persediaan terakhir  Peragaan dan kritikan  Adakan Pameran akhir dan sesi kritikan. 20 Sept  Persediaan Penghantaran ke JPN  Pasti kan pembungkusan mengikut arahan yang ditentukan. 27 Sept 2012 Karya di MPM Harus diingat terdapat berbezaan proses antara pengkaryaan dan perekaan Secara umumnya saya membuat perbandingan melalui rajah di bawah untuk memberi penjelasan proses penghasilan. Apabila melihat perbandingan tersebut kita boleh membincangkan bagaimana perancangan yang bersistematik dapat dilakukan apabila menerima soalan dari MPM. TEMA ASPEK FORMAL NILAI ESTETIK GAYA - STAIL TEKNIK BERKARYA MAKNA KONTEKS NILAI KEASLIAN ASPEK KOMUNIKASI NILAI KREATIF PENGARUH PERAGAAN PERMASALAHAN ASPEK FORMAL KESESUAIAN BAHAN GAYA ESTETIK TEKNOLOGI TEKNIK PRODUKSI NILAI KETEPATAN KEASLIAN ASPEK KOMUNIKASI NILAI KREATIF NILAI EKONOMI PERSEMBAHAN Sebuah Karya catan bertajuk kemelut alam 6 oleh Shahrul Niza (Pengkaryaan) Sebuah PAD (Perekaan)
  6. 6. Taklimat JU 970/3 27/28 Januari –Qualiti Hotel KL: 2012  HASSAN GHAZALI 6 PORTFOLIO Portfolio ialah dokumentasi dan persembahan proses kerja pengkaryaan dan perekaan bagi menentukan matlamat penghasilan karya berlaku secara sistematik. Portfolio juga adalah menjadi kayu ukur ketulenan proses pengkaryaan calon melalui bahan-bahan yang ditunjukkan. Bagi kertas 970/3, portfolio merupakan pelengkap pada karya yang dihantar. Aspek penting bagi menyiapkan dokumentasi portfolio ialah: 1. Mengikut arah yang telah diberi oleh MPM 2. Mengandungi bukti kajian dan penyelidikan 3. Menunjukkan kajian maklumat berdasarkan tema atau permasalahan. 4. Lakaran dan kajian visual yang sesuai 5. Percubaan pengolahan bahan dan teknik 6. Lakaran akhir atau lakaran lepaan 7. Gambar proses membuat. 8. Rujukan atau bibliografi. Perlu diingati bahawa guru pembimbing merupakan penilai utama dalam proses penghasilan portfolio. Segala dokumentasi calon perlu disemak dan dibuat analisis oleh guru sebelum proses penghantaran ke MPM. Catatan, teguran dan respons dari guru perlu dibuat agar pemantauan proses penghasilan berjalan dengan baik. Soalan Kertas 970/3 tahun 2012 Pengkaryaan. Soalan 1 Hasilkan sebuah karya catan yang bertemakan “Kemelut”. Hasil karya anda hendaklah menggunakan media berasaskan minyak atau air di atas permukaan yang sesuai. Hasil karya hendaklah bersaiz 40 cm × 60 cm. Penekanan karya hendaklah menunjukkan nilai makna, kreativiti, dan artistik. Portfolio karya seni hendaklah mengandungi • kajian dan penyelidikan berdasarkan tema • lakaran perkembangan idea • lakaran akhir • kajian media dan teknik • pengolahan aspek komposisi dalam gubahan karya • rujukan dan sumber maklumat • gambar langkah-langkah proses semasa berkarya
  7. 7. Taklimat JU 970/3 27/28 Januari –Qualiti Hotel KL: 2012  HASSAN GHAZALI 7 Nota: Semua proses semasa penghasilan karya perlu didokumentasikan mengikut urutan. Hasil karya hendaklah diberi penekanan dari aspek • ketepatan tema dan makna • penerokaan media dan teknik • pengolahan aspek komposisi • pertimbangan estetik • keaslian • kemasan Soalan 2 Hasilkan sebuah model arca yang bertemakan “Keharmonian pelbagai kaum di Malaysia” bertujuan untuk dijadikan arca awam di suatu lokasi yang sesuai. Model hendaklah berukuran tidak melebihi 25 cm panjang × 25 cm lebar × 40 cm tinggi. Pemilihan bahan hendaklah bersesuaian dengan pembinaan sebuah model arca. Penekanan hendaklah menunjukkan nilai makna, kreativiti, dan artistik. Portfolio karya seni hendaklah mengandungi • kajian dan penyelidikan berdasarkan tema dan kesesuaian lokasi • lakaran perkembangan idea • lakaran akhir • kajian media dan teknik • pengolahan aspek komposisi dalam gubahan karya • rujukan dan sumber maklumat Nota: Semua proses semasa penghasilan karya perlu didokumentasikan mengikut urutan. Hasil karya hendaklah diberi penekanan dari aspek • ketepatan tema dan makna • kesesuaian pemilihan bahan, media, dan teknik • pengolahan aspek komposisi • pertimbangan estetik
  8. 8. Taklimat JU 970/3 27/28 Januari –Qualiti Hotel KL: 2012  HASSAN GHAZALI 8 • keaslian • kemasan/keteguhan/persembahan Nota: Karya hendaklah dihasilkan secara manual. Perekaan Soalan 3 Hasilkan reka bentuk watak Hang Tuah dan Hang Jebat untuk filem animasi siri cerita legenda Melayu. Reka bentuk tersebut hendaklah menitikberatkan aspek kesesuaian watak dan stalisasi yang boleh dijanakan dalam filem animasi. Portfolio perekaan hendaklah mengandungi • permasalahan reka bentuk (design brief) • kajian sifat watak • lakaran watak • lakaran watak dengan kostum • lakaran watak dan pergerakan • lakaran watak bentuk 3D • rujukan dan sumber maklumat • gambar langkah-langkah proses semasa berkarya Nota: Semua proses semasa penghasilan karya perlu didokumentasikan mengikut urutan. Hasil rekaan hendaklah (a) menunjukkan watak dalam bentuk lukisan grafik animasi (b) merupakan mock-up reka bentuk watak dalam bentuk 3D Hasil rekaan hendaklah diberi penekanan kepada kreativiti dan nilai estetika dari aspek • ketepatan sifat watak • kemahiran penggunaan bahan dan teknik • aplikasi bahasa seni visual • keaslian
  9. 9. Taklimat JU 970/3 27/28 Januari –Qualiti Hotel KL: 2012  HASSAN GHAZALI 9 • kualiti persembahan Soalan 4 Hasilkan sebuah reka bentuk model “Personal Digital Assistant (PDA)” untuk tujuan pengiklanan. Hasil reka bentuk model anda hendaklah berukuran tidak lebih 20 cm panjang × 5 cm lebar × 30 cm tinggi atau 30 cm panjang × 5 cm lebar × 20 cm tinggi. Model tersebut hendaklah lengkap dengan ciri-ciri sebenar sebuah PDA. Pemilihan bahan hendaklah bersesuaian (ringan dan kukuh) untuk menghasilkan model berkaitan. Portfolio perekaan hendaklah mengandungi • permasalahan reka bentuk • kajian maklumat • kajian ergonomik • lakaran dan lukisan konsep • lukisan bentangan berskala • lukisan terperinci berskala • lukisan pemasangan • lukisan lepaan (rendering) • senarai bahan dan komponen model • rujukan dan sumber maklumat Nota: Semua proses semasa penghasilan karya perlu didokumentasikan mengikut urutan. Hasil rekaan hendaklah diberi penekanan dari aspek • reka bentuk dan fungsi • kreativiti, estetik, dan inovasi • keaslian • praktikaliti • kemasan/keteguhan/persembahan
  10. 10. Taklimat JU 970/3 27/28 Januari –Qualiti Hotel KL: 2012  HASSAN GHAZALI 10 Penutup Kertas 970/3 merupakan kertas amali untuk calon persekolahan yang diberi penekanan dalam proses penghasilan karya sepanjang lapan bulan. Guru pembimbing Seni Visual memainkan peranan penting sebagai pembimbing dan penilai utama. Aspek teori dan amali perlu diberi penekanan sepanjang proses dalam penghasilan. Portfolio adalah merupakan dokumentasi penghasilan karya dan sebagai bahan bukti proses teori dan amali berjalan dengan baik. Bibliografi Ocvirk, O. G., Stinson, R. E., Vigg, P. R., Bone, R. O. & Sayton, D. L. (2010). Art fundamentals: Theory and practice (11th Ed.). New York: McGraw-Hill. Laura Slack (2006). What Is Product Design, Singgapore: Page One Paulson, F.L. Paulson, P.R. and Meyer, CA. (1991, February). "What Makes a Portfolio a Portfolio?" Educational Leadership, pp. 60-63.

×