Ahli lajnah

7,184 views

Published on

Published in: Education
2 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
7,184
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
294
Comments
2
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ahli lajnah

 1. 1. KEPENTINGAN MENGENALI RASM UTHMANI OLEH: DATUK HJ.MOHAMMAD BIN HASHIM AHLI LAJNAH TASHEH AL-QURAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
 2. 2. MUQADDIMAH <ul><li>Al-Quran ialah kalamullah yang mengandungi mukjizat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, melalui pengantaraan Jibril a.s ditulis dalam mushaf, dipindahkan kepada kita secara mutawatir dan menjadi ibadat sesiapa membacanya. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Mengikut kiraan Hakim Muhammad Auwad (bangsa Mesir ) bahawa Al-Quran Rasm Uthmani yang terangkum dari cantuman 28 huruf hijaiyah mempunyai 30 juzu‘, 60 hizib , 240 rubu‘, 114 surah, 6,236 ayat, 77,437 kalimah, 323,671 huruf, 50,681 titik, 19,253 tanda tashdid ,1,771 tanda mad , 94,243 baris fathah ,38,886 baris kasrah , 40,804 baris dhammah dan 2,664 lafaz Al-Jalalah . </li></ul>
 4. 4. SEJARAH PENURUNAN AL-QURAN <ul><li>Meskipun terdapat beberapa perselisihan ulama’ mengenai tarikh mulanya ayat-ayat al-Quran mula diturunkan, pada keseluruhannya mereka hampir-hampir sepakat mengatakan bahawa al-Quran mula diturunkan pada 17 Ramadhan tahun 41 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW ( malam Isnin 16 Ogos 619 Masihi ) </li></ul>
 5. 5. CARA PENURUNAN AL-QURAN <ul><li>Diturunkan dalam dua peringkat: </li></ul><ul><li>Peringkat Pertama </li></ul><ul><li>Secara serentak dari Luh mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. </li></ul><ul><li>Firman Allah SWT dalam ayat 1 dan 22 surah al-Buruj yang bermaksud: </li></ul><ul><li>“ bahkan yang mereka dustakan itu al-Quran yang mulia yang tersimpan di Luh Mahfuz” </li></ul><ul><li>al-Buruj:1-2 </li></ul>
 6. 6. SEJARAH PENURUNAN AL-QURAN <ul><li>2. Peringkat Kedua </li></ul><ul><li>Penurunan beransur-ansur dari B aitul Izzah ke dada Rasulullah SAW dalam tempoh 23 tahun(22 tahun 2 bulan 2 hari ). </li></ul><ul><li>Firman Allah SWT: </li></ul><ul><li>“ dan berkatalah orang-orang kafir mengapa al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya iaitu (Muhammad) secara serentak. Yang demikian itu(beransur-ansur) supaya kami perkuatkan hatimu dengannya dan Kami membacakannya secara tartil” </li></ul><ul><li>al-Furqan ayat: 32 </li></ul>
 7. 7. KHALIFAH ‘UTHMAN SEBAGAI PENGASAS KAEDAH RASM UTHMANI <ul><li>Ilmu Rasm al-Quran merupakan satu ilmu yang membahaskan kaedah serta cara penulisan huruf-huruf dan kalimah-kalimah al-Quran. Ilmu ini juga dikenali sebagai Rasm Uthmani. Penyeragaman kaedah penulisan “Rasm Uthmani” adalah untuk mengekal dan memelihara ketepatan bacaan qiraat tujuh atau sepuluh yang mutawatir daripada Rasulullah SAW. </li></ul>
 8. 8. KELEBIHAN RASM UTHMANI <ul><li>Al-Quran Rasm Uthmani mempunyai banyak kelebihan antaranya: </li></ul><ul><li>- Mengikut sunnah Rasulullah SAW, </li></ul><ul><li>- Mengikut tulisan al-Quran yang asal, </li></ul><ul><li>- Boleh memahami makna yang berlainan </li></ul><ul><li>dan tidak pula terkeluar daripada maksud </li></ul><ul><li>yang sebenar, </li></ul><ul><li>- Memudahkan bacaan dengan wajah </li></ul><ul><li>qiraat (jenis-jenis bacaan), </li></ul><ul><li>- Sebagai hujah kepada bahasa al-Quran yang </li></ul><ul><li>fasih. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Dipersetujui oleh lebih 12,000 orang sahabat , </li></ul><ul><li>Salah satu dari mukjizat al-Quran, </li></ul><ul><li>Bertepatan dengan riwayat bacaan mutawatir, </li></ul><ul><li>Salah satu dari rukun bacaan al-Quran al-Karim </li></ul><ul><li>Berdasarkan kepada dalil-dalil yang kuat dan hujah-hujah yang jelas, </li></ul><ul><li>Ditulis mengikut bacaan Rawi(riwayat). </li></ul>
 10. 10. TAHAP PENULISAN AL-QURAN <ul><li>Tahap Pertama. </li></ul><ul><li>Belum diletakkan sebarang tanda. </li></ul><ul><li>Tahap Kedua. </li></ul><ul><li>Ditandakan titik ( نقطة ألاعراب ) yang dipelopori oleh abu al-Aswad al-Duali(meninggal pada tahun 69 hijrah pada zaman khalifah Marwan bin al-Hakam) </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Tahap Ketiga. </li></ul><ul><li>Mula ditandakan dengan titik(yang dipelopori oleh Yahya bin Ya’mar dan Nasyr bin Asim al-Laisy dengan perintah gabenor Iraq iaitu al-Hajjaj bin Yusof al-Thaqafi. </li></ul><ul><li>Tahap Keempat. </li></ul><ul><li>Mula diletakkan dengan tanda-tanda baris(harakah) </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Tahap Kelima. </li></ul><ul><li>Ditambah dengan tanda-tanda wakaf dan lain-lain tanda lagi. </li></ul><ul><li>Tulisan al-Quran dengan menggunakan khat naskh mula dicetak buat pertama kalinya di Hamburg Jerman pada tahun 1694 Masihi(1113 Hijrah) dan seterusnya dicetak di negara-negara Islam yan lain sehingga ke hari ini. </li></ul>
 13. 13. PEMBAHAGIAN RASM <ul><li>Terbahagi kepada dua: </li></ul><ul><li>Rasm Qiasi / Imla’i </li></ul><ul><li>Iaitu penulisan kelaziman pengucapan / pertuturan. </li></ul><ul><li>Rasm Istilahi / Uthmani. </li></ul><ul><li>Menurut kaedah tertentu yang mana ia tidak sama dengan penulisan biasa dari segi sebutan disebabkan ia menggunakan beberapa kaedah seperti membuang, menambah, mengganti, menyambung atau memisahkan huruf dan penulisan hamzah. </li></ul>
 14. 14. HUKUM MENGGUNAKAN RASM UTHMANI <ul><li>Ulamak bersepakat mengatakan ketika menulis ayat-ayat al-Quran adalah wajib menulisnya mengikut kaedah Rasm Uthmani. Diantara alasannya: </li></ul><ul><li>Dipersetujui oleh lebih 12,000 orang sahabat kerana mengikut sunnah Khulafa’ ar-Rasyidin. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: </li></ul><ul><li>“ kamu ikutilah sunnahku dan sunnah para khalifah yang mendapat hidayah selepasku dan peganglah ia dengan bersungguh-sungguh” </li></ul><ul><li>– riwayat Abu Daud al-Tarmizi </li></ul>
 15. 15. KAEDAH PENULISAN RASM UTHMANI
 16. 16. PENGENALAN RASM UTHMANI/RASM ISTILAHI <ul><li>Satu kaedah penulisan yang unik dan istimewa. Kaedah ini dikatakan kaedah yang diajar oleh Rasulullah SAW sendiri. Sekiranya kaedah penulisan ini tidak bersumberkan daripada Rasulullah SAW dan para sahabat r.a, sudah tentu ia tidak sesuai lagi digunakan dalam penulisan mushaf kerana secara zahirnya seolah-olah terdapat beberapa kesalahan yang berlaku dalam penulisan. Jelasnya terdapat banyak rahsia dan hikmah yang terkandung dalam penulisan ini sehingga Rasulullah SAW dan para sahabat r.a begitu mengambil berat terhadap penulisan ini. </li></ul>
 17. 17. DEFINISI RASM UTHMANI <ul><li>Dr.Sy‘aban Muhammad Ismail berpendapat Rasm Uthmani ialah satu keterangan yang membicarakan mengenai mushaf-mushaf yang ditulis pada zaman Sayyidina Uthman r.a dan dihantar ke kota-kota Islam ketika itu. Dimana kaedah penulisannya merangkumi tujuh huruf al-Quran(qiraat), ditulis tanpa titik dan baris serta bertepatan dengan tulisan dan bacaan semasa ardhul akhir(semakan akhir) dan tidak dimansuhkan bacaan. </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Penulisan al-Quran ini adalah satu sunnah Rasulullah SAW yang diikuti secara ijma’ ( sepakat ) oleh seluruh ulama’ mujtahidin kerana tulisan ini adalah berbentuk tauqifiyyah iaitu satu ketetapan dari Rasulullah SAW. Cara penulisannya adalah menurut kaedah-kaedah tertentu yang berbeza dari kaedah lain seperti : </li></ul>
 19. 19. <ul><li>hazf ( membuang) </li></ul><ul><li>ziyadah ( menambah ) </li></ul><ul><li>ibdal ( mengganti ) </li></ul><ul><li>maqtu’ wa maushul ( memisah dan menyambung) </li></ul><ul><li>penulisan hamzah. </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Para sahabat menulis wahyu dengan menggunakan rasm tersebut di bawah pemerhatian dan pengawasan Rasulullah SAW sendiri. </li></ul>
 21. 21. KAEDAH PERTAMA: Al-HAZF( MEMBUANG HURUF ) <ul><li>Al-Hazf ialah membuang atau mengurangkan sesuatu huruf pada kalimah-kalimah tertentu. Dalam Rasm Uthman, al-hazf bermaksud huruf-huruf yang tidak ditulis tetapi wajib dibaca, sama ada ketika washal atau wakaf . Terdapat enam huruf yang dibuang mengikut kaedah Rasm Uthmani iaitu alif, waw, ya, lam, nun dan huruf-huruf permulaan di beberapa surah tertentu. </li></ul>
 22. 22. HAZF HURUF ALIF <ul><li>Semua mushaf Uthmani ditulis dengan membuang huruf-huruf alif pada keadaan-keadaan berikut: </li></ul><ul><li>Huruf alif bagi hamzah al-wasal yang terdapat pada kalimah ( اسم ) dalam firman Allah SWT ( بسم الله ) </li></ul><ul><li>Huruf alif yang terletak di antara dua huruf lam , contoh seperti firman Allah SWT ( للذى ببكة ) </li></ul>
 23. 23. <ul><li>Huruf alif pada fi ‘l al-amr dari kalimah ( السؤال ) yang dimulai dengan huruf waw atau fa’ seperti ( فسئل ) dan ( وسئل ) </li></ul><ul><li>Huruf alif selepas huruf ya’ al-nida’ seperti ( يئادم ) dan ( يأيها الناس ) dan lain-lain lagi. </li></ul>
 24. 24. HAZF HURUH WAW <ul><li>Semua Mushaf Uthmani ditulis dengan membuang huruf waw pada keadaan-keadaan berikut: </li></ul><ul><li>Huruf waw yang kedua apabila sebelumnya juga terdapat huruf waw sama ada ianya mufrad atau jama‘ seperti ( داو و د ) , ( لايستو و ن ) dan sebagainya. </li></ul>
 25. 25. <ul><li>Huruf wau yang menjadi fi’l marfu’. Terdapat empat tempat semuanya iaitu firman Allah SWT ( ويدع الإنسن ) , ( ويمح الله ), ) يوم يدع ) dan ( سندع الذبنية ) </li></ul>
 26. 26. HAZF HURUF YA’ <ul><li>Semua Mushaf Uthmani ditulis dengan membuang huruf ya’ pada keadaan-keadaan berikut: </li></ul><ul><li>Huruf ya’ di hujung kalimah yang disebut sebagai lam kalimah. Contohnya seperti firman Allah SWT ( أجب دعوة الداع ), ( واليل إذا يسر ) </li></ul>
 27. 27. <ul><li>Huruf ya’ pada ism manqus yang bertanwin ketika marfu‘ atau majrur . Contohnya seperti firman Allah SWT ( من فوقهمٍ غواش ), ( مآ انت قاضٍ ) </li></ul><ul><li>Huruf ya’ pada semua kalimah ( إبرهم ) dalam surah al-Baqarah </li></ul>
 28. 28. HAZF HURUF LAM <ul><li>Semua Mushaf Uthmani ditulis dengan membuang huruf lam pada keadaan-keadaan berikut: </li></ul>
 29. 29. <ul><li>Huruf lam yang didahului oleh alif lam ma‘rifah , sama ada ia mufrad, muthanna atau jama‘, pada perkataan: ( الذى ), ( التى ), ( الذان ), ( الذين ) dan sebagainya. </li></ul><ul><li>Huruf lam yang didahului oleh lam ma‘rifah pada perkataan( الليل ). </li></ul>
 30. 30. HAZF HURUF NUN <ul><li>Semua Mushaf Uthmani ditulis dengan membuang huruf lam pada keadaan-keadaan berikut: </li></ul><ul><li>Huruf nun yang pertama yang terdapat pada kalimah ( تأمنا ) dalam firman Allah SWT ( تأمنا على يوسف مالك لا ). </li></ul>
 31. 31. <ul><li>Huruf nun yang kedua yang terdapat pada kalimah ( ننجى ) dalam firman Allah SWT ( ننجى المؤمنين ). </li></ul>
 32. 32. HAZF HURUF-HURUF DI PERMULAAN SURAH <ul><li>Semua Mushaf Uthmani ditulis dengan membuang huruf-huruf permulaan pada surah-surah tertentu. Contohnya seperti: </li></ul>
 33. 33. <ul><li>( ن ) dibaca dengan ( نون ), </li></ul><ul><li>( ق ) dibaca dengan ( قاف ), </li></ul><ul><li>( كهيعص ) dibaca dengan </li></ul><ul><li>( كاف ها يا عين صاد ) </li></ul>
 34. 34. AL-ZIYADAH ( MENAMBAH HURUF ) <ul><li>Al-ziyadah ialah menambah sesuatu huruf pada kalimah-kalimah tertentu. Dalam Rasm Uthmani, al-ziyadah adalah huruf-huruf yang mesti ditulis tetapi haram dibaca sama ada ketika wasl atau waqaf terdapat tiga huruf yang ditambah mengikut kaedah penulisan Rasm Uthmani iaitu alif, lam, wau dan ya’ </li></ul>
 35. 35. ZIYADAH HURUF ALIF <ul><li>Semua Mushaf Uthmani ditulis dengan menambah huruf alif pada keadaan-keadaan berikut: </li></ul>
 36. 36. <ul><li>Huruf alif selepas huruf wau ganti nama pada jama‘ muzakkar yang berhubung dengan fe‘il madhi, mudhari‘, dan amr yang berada di akhir kalimah seperti ( ءامنوا ),( ولا تنسوا الفضل ) dan ( واتقوا الله ). </li></ul>
 37. 37. <ul><li>Huruf alif selepas huruf wau perumah hamzah atau waw yang ditukar dari huruf alif seperti ( الضعفؤا ) dan ( قل ما يعبؤا بكم ) </li></ul><ul><li>Huruf alif selepas mim pada kalimah ( مئة ) seperti ( مائة صابرة ) dan ( يغلبوا مائتين ) </li></ul><ul><li>Huruf alif sebelum ya’ yang terdapat pada kalimah ( لشئ ) dalam firman Allah SWT ( ولا تايئسوا من روح الله ) </li></ul>
 38. 38. ZIYADAH HURUF WAU <ul><li>Semua Mushaf Uthmani ditulis dengan menambah huruf waw pada keadaan-keadaan berikut: </li></ul><ul><li>Huruf wau selepas huruf hamzah yang terdapat pada kalimah-kalimah berikut, iaitu ( أولوا ), ( أولات ), ( أولاء ),( أولئك ), dan ( أولئكم ) </li></ul>
 39. 39. <ul><li>Huruf wau selepas huruf hamzah yang terdapat pada kalimah ( سأوريكم ءايتي ) dan ( سأوريكم دارالفسقين ) </li></ul>
 40. 40. ZIYADAH HURUF YA’ <ul><li>Semua Mushaf Uthmani ditulis dengan menambah huruf wau pada keadaan-keadaan berikut: </li></ul><ul><li>Huruf ya’ selepas hamzah yang terdapat pada kalimah ( أفإين ) dalam firman Allah SWT( أفإين مات أو قتل ) dan ( أفإين مت ) </li></ul>
 41. 41. <ul><li>Huruf ya’ pada tujuh tempat-tempat berikut, antaranya ialah pada firman Allah SWT ( من نبإ المرسلين ), ( من ءناء اليل ), ( أو من وراءى حجاب ), بأييكم المفتون ) ) dan sebagainya. </li></ul>
 42. 42. KAEDAH KETIGA: Al-HAMZ ( Penulisan Huruf-Huruf Hamzah ) <ul><li>Huruf hamzah terbahagi kepada dua iaitu: </li></ul><ul><li>i- Hamzah Washal , </li></ul><ul><li>ii- Hamzah Qata’ </li></ul>
 43. 43. HAMZAH WASHAL <ul><li>Hamzah Washal ditulis dengan alif sama ada didahului oleh huruf atau tidak, dan di atasnya diletak tanda kepala shod seperti ( ﷲ ) dan ( بالله ). </li></ul>
 44. 44. <ul><li>Hamzah Washal yang dibuang bentuknya terdapat lima keadaan: </li></ul><ul><li>i) terletak pada fa’ kalimah terletak di </li></ul><ul><li>antara wau atau fa’ dan hamzah qata‘ </li></ul><ul><li>seperti ( وأتوا البيوت ) dan ( فأتوا حرثكم ), </li></ul><ul><li>ii) terletak pada fe‘il amr kalimah ( سؤال ) </li></ul><ul><li>selepas wau atau fa’ seperti ( وسئل القرية ) </li></ul><ul><li>dan ( فسئلوهن من ), </li></ul>
 45. 45. <ul><li>iii) terletak pada lam al-ta‘arif selepas lam seperti ( للا يمن ), ( وللدار ) dan ( وللأخرة ), </li></ul><ul><li>iv) terletak pada fe‘il selepas hamzah </li></ul><ul><li>istifham seperti ( أتخذتم ), </li></ul><ul><li>terletak pada lafaz ism al-majrur dengan ba’ sekiranya diidhafahkan kepada lafz al-jalalah seperti ( بسم الله ). </li></ul>
 46. 46. HAMZAH QATA‘ <ul><li>Huruf-huruf hamzah qata‘ di dalam al-Quran terletak sama ada di permulaan, di pertengahan atau di hujung kalimah. Dalam mushaf-mushaf Uthmani , keadaan penulisan huruf-huruf hamzah tersebut pula adalah berbeza antara satu sama lain berpandukan kepada kedudukannya. </li></ul>
 47. 47. <ul><li>Huruf hamzah di pangkal kalimah semua ditulis dengan surah (rumah) alif, sama ada fathah , kasrah , atau dhammah. </li></ul><ul><li>Contohnya seperti ( أمر ), ( إبرهم ),( أنزل ) dan sebagainya. </li></ul><ul><li>ii) Huruf hamzah didahului dengan </li></ul><ul><li>huruf ziyadah seperti( لبإمام ),( ساصرف ) dan lain-lain lagi. </li></ul>
 48. 48. <ul><li>iii) Huruf hamzah di pertengahan </li></ul><ul><li>kalimah berbeza cara penulisannya </li></ul><ul><li>antara satu sama lain: </li></ul><ul><ul><li>sekiranya huruf hamzah itu fathah </li></ul></ul><ul><ul><li>atau pun sukun dan sebelumnya </li></ul></ul><ul><ul><li>fathah , ia ditulis dengan surah alif </li></ul></ul><ul><ul><li>seperti ( مأوهم ), ( سألتهم ) dan sebagainya. </li></ul></ul>
 49. 49. <ul><li>sekiranya huruf hamzah itu dhammah atau pun sukun dan sebelumnya dhammah, ia ditulis dengan surah wau seperti ( يذرؤكم ),( المؤمنون ) dan sebagainya. </li></ul><ul><li>Huruf hamzah berbaris fathah selepas dhammah ditulis dengan perumah wau seperti ( مُؤَجَّلا ) </li></ul>
 50. 50. <ul><li>Hamzah berbaris kasrah selepas fathah atau dhammah atau kasrah atau berbaris fathah atau dhammah selepas kasrah ditulis dengan perumah ya’ seperti ( بارئكم ), ( فِئةٌ تقتل ), ( يىسوا ) </li></ul><ul><li>Huruf hamzah yang berbaris fathah sebelumnya alif dibuang perumah hamzah sperti ( مئاب ) dan lain-lain </li></ul>
 51. 51. <ul><li>iv) Huruf hamzah diakhir kalimah juga </li></ul><ul><li>berbeza cara penulisannya di antara satu </li></ul><ul><li>sama lain. </li></ul><ul><ul><li>Huruf hamzah ditulis mengikut baris dan bentuk sebelumnya. Ditulis ya’ selepas kasrah dan tulis wau selepas berbaris dhammah seperti ( قرئ ), ( إن امرؤا ) dan sebagainya. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tiap-tiap hamzah ditulis tanpa perumah jika didahului tanda sukun seperti ( شىئ ), ( قروء ), ( السمآء ) dan sebagainya. </li></ul></ul>
 52. 52. KAEDAH KEEMPAT: AL-IBDAL ( Menukar Huruf) <ul><li>Ibdal ialah menukarkan sesuatu huruf kepada huruf yang lain. Dalam penulisan Mushaf Rasm Uthmani , kaedah ini terbahagi kepada lima bahagian iaitu: </li></ul><ul><li>i- ibdal alif kepada wau </li></ul><ul><li>ii - ibdal alif kepada ya’ </li></ul><ul><li>iii - ibdal nun kepada alif </li></ul><ul><li>iv - ibdal ta’ al-marbutah kepada ta’ al- </li></ul><ul><li>maftuhah </li></ul><ul><li>v - ibdal wau kepada alif </li></ul>
 53. 53. i. IBDAL ALIF KEPADA WAU <ul><li>pada empat kalimah yang selalu berulang-ulang iaitu ( الصلوة ), ( الزكوة ), ( الحيوة ) dan ( الربوا ). </li></ul><ul><li>pada empat kalimah dalam surah-surah tertentu iaitu ( بالغدوة ), ( كمشكوة ), ( النجوة ), ( ومنوة ). </li></ul>
 54. 54. ii. IBDAL ALIF KEPADA YA’ <ul><li>Apabila alif terletak dihujung kalimah, sekalipun ia berhubung dengan dhamir (ganti nama) seperti ( هدىهم ),( مجر ىها ) dan sebagainya, </li></ul><ul><li>melainkan pada beberapa keadaan berikut: </li></ul>
 55. 55. <ul><li>Alif yang bersebelahan dengan huruf ya’ sama ada sebelum atau selepasnya seperti ( الدنيا ), tetapi pada kalimah ( يحيى ) dan ( وسقيها ), ia tetap ditulis dengan huruf ya’. </li></ul><ul><li>Kalimah-kalimah ( تترا ), ( كلتا ), ( عصاني ), ( الأقصا ), ( أقصا المدينة ), ( طغا الماء ) dan ( سيماهم ). </li></ul><ul><li>Huruf alif pada kalimah ( أنى ) yang membawa maksud ( كيف ), juga pada kalimah-kalimah ( متى ), ( بلى ), ( حتى ), ( إلى ) dan ( على ) </li></ul><ul><li>melainkan pada kalimah ( لدى ) pada firman Allah SWT ( لدا الباب ) </li></ul>
 56. 56. iii. IBDAL NUN KEPADA ALIF <ul><li>( sila rujuk Buku Panduan Rasm Uthmani m/s:56) </li></ul><ul><li>Nun taukid pada kalimah ( وليكونا ), ( لنسفعا ) </li></ul><ul><li>Nun pada kalimah ( إذن ) seperti firman Allah SWT ( فإذا لا يؤتون ) </li></ul>
 57. 57. iv. IBDAL TA’ AL-MARBUTAH KEPADA TA’ AL- MAFTUHAH <ul><li>( sila rujuk Buku Panduan Rasm Uthmani m/s:56) </li></ul><ul><li>Kalimah ( رحمة ) ditulis dengan ta’ al-maftuhah ( رحمت ) ada tujuh tempat dalam al-Quran. </li></ul><ul><li>Kalimah ( نعمة ) ditulis dengan ta’ al-maftuhah ( نعمت ) pada sebelas tempat dalam al-Quran </li></ul>
 58. 58. <ul><li>Kalimah ( سنة ) ditulis dengan ta’ al-maftuhah ( سنت ) ada lima tempat dalam al-Quran </li></ul><ul><li>Kalimah ( إمرأة ) ditulis dengan ta’ al-maftuhah ( إمرأت ) ada tujuh tempat dalam al-Quran </li></ul><ul><li>Kalimah ( لعنة ) ditulis dengan ta’ al-maftuhah ( لعنت ) ada dua tempat dalam al-Quran dan lain-lain lagi. </li></ul>
 59. 59. v. IBDAL WAU KEPADA ALIF <ul><li>( sila rujuk Buku Panduan Rasm Uthmani m.s:63) </li></ul><ul><li>Semua kata nama dan kata perbuatan yang mempunyai tiga huruf dan asal huruf yang ketiganya ialah huruf wau seperti ( الصفا ), ( شفا ), ( سنا ) dan ( أبا ), melainkan semua kalimah ( الضحى ) dan kalimah yang lain iaitu ( زكى ), ( دحها ), ( طحها ) dan ( سجى ). </li></ul>
 60. 60. KAEDAH KELIMA: AL-MAQTU’ WA AL-MAUSHUL ( memisah dan menyambung ) <ul><li>Al-Maqtu’ ialah menulis perkataan secara berasingan, manakala al-Maushul pula menulis perkataan secara bersambung.Al-Maqtu’ wa al-Maushul ialah kaedah memisah dan menyambung tulisan pada kalimah-kalimah tertentu. Di dalam penulisan Rasm Uthmani terdapat banyak kalimah yang ditulis dengan cara bersambung pada sesuatu tempat , tetapi ditulis dengan cara berpisah pula pada tempat yang lain dan begitu juga sebaliknya. </li></ul>
 61. 61. AL-MAQTU’ DAN AL-MAUSHUL terbahagi kepada tiga bahagian: <ul><li>Perbezaan ulama’ antara maqtu’ dan maushul </li></ul><ul><li>Persepakatan ulama’ pada maqtu’ </li></ul><ul><li>Persepakatan ulama’ pada maushul </li></ul>
 62. 62. KAEDAH KEENAM: KALIMAH YANG MENGANDUNGI BEBERAPA QIRAAT DITULIS DENGAN SALAH SATU DARIPADANYA <ul><li>Sekiranya terdapat sesuatu kalimah yang mengandungi dua atau beberapa wajah qiraat , kalimah itu ditulis dengan salah satu dari wajah -wajah qiraat tersebut. Kaedah penulisan kalimah-kalimah yang termasuk dalam bahagian ini boleh dibahagikan kepada tiga bahagian. </li></ul>
 63. 63. <ul><li>Tulisannya boleh dibaca dengan dua wajah qiraat. </li></ul><ul><li>Terdapat beberapa kalimah yang ditulis tanpa huruf alif ( hazaf alif ), tetapi bacaannya boleh dibaca dengan dua wajah qiraat iaitu sama ada dengan alif (panjang) atau tanpa alif (pendek) </li></ul>
 64. 64. <ul><li>Contoh: </li></ul><ul><li>i- kalimah ( فكهين ) yang boleh dibaca </li></ul><ul><li>dengan panjang atau pendek pada </li></ul><ul><li>huruf fa’ </li></ul><ul><li>ii- kalimah ( ملك ) yang boleh dibaca </li></ul><ul><li>dengan panjang atau pendek pada </li></ul><ul><li>huruf mim dan kalimah-kalimah yang </li></ul><ul><li>seumpanya. </li></ul>
 65. 65. <ul><li>Ditulis mengikut salah satu dari wajah qiraat . </li></ul><ul><li>Apabila terdapat dua wajah qiraat pada sesuatu kalimah, maka ia ditulis dengan menggunakan salah satu wajah yang lebih masyhur. </li></ul><ul><li>Contohnya: </li></ul><ul><li>Kalimah ( الصراط ) ditulis dengan huruf sad walau pun terdapat sebahagian qiraat yang membaca dengan huruf sin dan huruf zai yang diisymamkan. </li></ul>
 66. 66. <ul><li>Ini disebabkan bacaan dengan sad itu adalah lebih masyhur dan banyak digunakan dalam qiraat-qiraat yang mutawatir jika dibandingkan dengan bacaan-bacaan yang lain. </li></ul>
 67. 67. <ul><li>Berlaku penambahan disebabkan wajah qiraat yang berbeza. </li></ul><ul><li>Terdapat beberapa perbezaan qiraat yang melibatkan penambahan sesuatu huruf atau kalimah, dan ini menyebabkan kaedah tulisan yang digunakan bagi qiraat tersebut tidak sesuai digunakan bagi qiraat yang lain. Oleh itu ia ditulis pada sebahagian mushaf dengan satu kaedah dan sebahagian lagi mushaf dengan kaedah yang lain. </li></ul>
 68. 68. <ul><li>Contohnya: </li></ul><ul><li>Firman Allah SWT ( تجرى تحتها الأنهر ), ia ditulis sedemikian pada sebahagian mushaf dan mushaf yang lain pula dengan penambahan kalimah ( من ) menjadi ( تجرى من تحتها الأنهر ) dan lain-lain lagi. </li></ul>
 69. 69. PENUTUP <ul><li>Rasm Uthmani ini mempunyai kelainannya yang tersendiri sehinggakan ianya terlalu sukar untuk diperkatakan. </li></ul><ul><li>Hanya mereka yang mengkaji dan memperhalusinya sahaja yang akan dapat menafsirkan keunikannya ini. </li></ul><ul><li>Rasm Uthmani ini adalah suatu kaedah penulisan yang wajib dipelihara dan diamalkan. </li></ul>
 70. 70. SEKIAN TERIMA KASIH

×