Perancah

1,511 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,511
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Perancah

  1. 1. PerancahDocument Transcript1. - BCT 303 binaan bangunan 2 – Laporan : Perancah.2. Objektif Pengendali Perancah • Memberikan pengetahuan tentang pemasangan perancah •Memperolehi teknik pemasangan perancah • Mengetahui jenis-jenis perancah • Dapat mengenaliperalatan dan kompenan perancah • Dapat mempelajari kaedah pemasangan dan merobohperancah • Dapat mengetahui jenis jenis peralatan keselamatan diri untuk pembinaanperancahDefinisi Perancah • Sebuah struktur sementara digunakan sebagai laluan, bagi pekerjauntuk berkerja atau digunakan untuk menyokong bahan-bahan,mesin dan peralatan. • Digunakansebagai jalan keluar untuk semua tempat kerja dan dalam keadaan selamat. • Bahan yang digunakansama ada dari besi, aluminium, atau kayu. • Terdapat lima kegunaan perancah secara akronik: S –support – mennyokong sementara bagi kerja acuan dan pembinaan lantar. L – loading – pelantarsementara bagi meletakkan bahan kerja. A – acces – menyediankan laluan sementara yang selamatdan selesa P – protection – menyediakan perlindungan sementara kepada pekerja dan orng ramaiberada berhampiran. S- storage – tempat dan kaedah simpanan peralatan perancah Gambar RajahBerasaskan SLAPS.3. Jenis Jenis Utama Perancah A. Perancah Jenis Prefabricated • Digunakan meluas bagi projekpembinaan projek sekolah • Menggunakan join pin bagi memegang kerangka utama atas dan bawah• Senag dikendalikan • Tidak memakan masa yang lama untuk mahir memasang B. Perancah JenisModular • selalu digunakan bagi projek pembinaan jambatan dan jalan raya • standard berbentukpaip dan gegelang di sekelilingnya • senang dikendalikan • menggunakan ‘ hammer’ bagi menguncidan memasangnya C. Perancah Jenis Tabular • Digunakan meluas di tapak pembinaan seperti dipaka • Berbentuk paip lurus jenis keluli galvanise iron • Menggunakan couplers untukpenyambungan dan pembinaan D. Perancah Independent (Perancah berdiri bebas) • perancah iniberdiri bebas dan tidak terikat pada dinding. • Contoh perancah ini adalah perancah tower,perancah birdcage, perancah begerak • Senang dikendalikan • Tidak memakan masa yang lamauntuk mahir memasang. E. Perancah Dependent • perancah bersandar pada dinding • contohperancah dependent adalah seperti perancah putlog, perancah indenpendent, perancah spur. •Menggunakan ‘hammer’ untuk mengunci dan memasangnya.4. F. Perancah suspended • Dikenali sebagai perancah tergantung • Sesuai untuk kerja – kerjapegantungan seperti perancah cantilever, perancah drop, perancah slung, dan perancah hung. •Selalu dipasang ditapak pembinaan seperti pelantar minyak.Bentuk – Bentuk Perancah •Independent Scaffold − perancah yang menpunyai dua tiang yang di susun memanjang secarasebaris di sambung dengan transom dan ledger serta bracing. • Putlog or Single pole scaffold −Perancah yang hanya mempunyai satu tiang yang di susun memanjang secara sebaris di sambungdengan transom dan ledger serta bracing dan putlog. • Birdcage Scaffold − Perancah ini menpunyailebih dari dua tiang di susun memanjang dan melebar secara sebaris di sambung dengan transom,ledger dan brancing. • Tower scaffload − Perancah yang mempunyai hanya empat tiang di sambungdengan transom dan ledger serta brancing.5. Fungsi Peranca :1) Pelantar Tempat Kerja • membolehkan pekerja melaksanakan tugasnyadenganmudah dan selamat. • Kerana banyak kerja yang terletak jauh dari arastanah atau lantai bangunan. •
  2. 2. Contohnya: kerja pada dinding, siling danbumbung. • Perancah diperlukan untukmenghampirkanpekerja dengan tugasnya.2) Pelantar Untuk Menempatkan Bahan danLoji • Bahandan loji perlu disediakan berhampirandengan pekerja supaya kerja berjalan lancar.3) Pelantar danTangga Laluan • Perbezaan fungsi ini daripada fungsi di atas adalah dari segi penumpuan beban. •Hanya digunakan untuk menyokong pelantar yang diguna sebagai laluan pekerja atau laluan untukmengangkut bahan-bahan dan loji. • Contohnya: menghubungkan dua bangunan berhampiran yangsedang dibina dengan salah satu daripadanya tidak mempunyai tangga.Keperluan Rekabentuk •Dibina berperingkat mengikut keperluan.Ketinggian struktur dibina mengikut kemajuanketinggianbangunan. • Unsur-unsur mudah dicantum antara satu-samalain dan dibuka apabila siap.6. • Struktur mestilah kukuh untuk menanggung bebaniaitu beban pekerja, bahan dan loji jugatiupanangin. • Unsur-unsur struktur tidak terlalu berat bagimemudahkan pengendalian. •Mempunyai jaminan keselamatan. • Jenis struktur tidak mengganggu kerja pembinaan sesuaidengan kerja yang dijalankan. • Menghubungkan laluan yang menghubungkanpelantar pada arasberlainanPengkelasan Kegunaan Perancah 1) Kegunaan Ringan • mengecat, mencuci • satu pelantarsahaja dibenarkan 2) Serbaguna • sehingga 4 pelantar dibenarkan • agihan beban maksimum ialah180kg/m2 3) Kegunaan berat • 2pelantar bekerja untuk kegunaan berat • 2pelantar untuk berjalandan kegunaan ringan • Agihan beban maksimum ialah 290kg/m2BAHAGIAN-BAHAGIAN PERANCAKERANGKA7. 5) PengalasTerdapat dua jenis iaitu pengalas tetap danpengalas jek (jake base) Semua bebanakanditanggung oleh pengalas. Perlu didirikan di atas papanalas sekiranya dibina di atastanahlembut.5) Rangka utamadisambungkan dengan pengalas dibahagian bawah dan kepada rangkautama yanglaindengan kekunci.5) Rangka Pemijakdisambung dengan rangka utamadan ditetapkandengan kekunci.4) Rembatdigunakan untuk menetapkan penyambungan segala rangka utamaapabila rangka-rangkaitu didirikan.5) Pin penyambungdipasangkan pada setiap sendi/sambungan6)Tangga/laddermenghubungkan setiap tingkat/aras.JARING KESELAMATAN1) Personel NetDigunakansebagai melindungi kemungkinan pekerja jatuh daripada tempat kerja yangtinggi.8. 2) Net Perlindung BahanDigunakan sebagai melindungi kemungkinan berlakualatan, objekdaripada terjatuhPeralatan Yang Digunakan Dalam Pembinaan Perancah: • Spanner Rachet • SpritLevel Magnetik • Measuring Tape • Starter Cooler • Swivel Coupler • Putlog Coupler • Base Plate •Metal Deck • TiubPeralatan Keselamatan: • Safety Helmet • Safety Harness9. • Wear Glove• Safety Boot Sebahagian Peralatan Untuk Pembinaan Perancah PeralatanTambahan Untuk Perancah10. KESIMPULANHasil dari kajian dan mempelajari tentang perancah, terdapat berbagai jenisperancah yangberada di pasaran pada masa kini yang bersesuaian dengan penggunaannyaberbandingdulu. Ini penting kerana keadaan pembinaan hari ini yang berkembang pesat dansegalanyaperlu berjalan dengan lancar.Sesuatu pemasangan perancah perlulah mengikut prinsiprekabentuk dan pembinaan yangtelah ditetapkan. Contohnya seperti pemilihan jenis perancah yangsesuai, merekabentukbeban yang dapat ditanggung, menggunakan bahan-bahan perancah yangberkualiti danmengikut pemasangan perancah yang ditetapkan. Kerja-kerja penyelenggaraanperludijalanan dari masa ke semasa untuk memastikan struktur perancah sentiasa beradadalamkeadaan baik dan selamat untuk digunakan.Kegagalan struktur perancah di tapak bina
  3. 3. selalunya disebabkan oleh kecuaian manusiadan kegagalan mengikut peraturan yang telahditetapkan selain dari beberapa faktor lain.11. Kegagalan struktur perancah boleh mengakibatkan kemalangan dan mengganggukeselamatanpekerja selain boleh mengakibatkan kerugian yang tinggi. Selain itu,perjalanan sesuatu projek jugaakan tergendala akibat kegaglan struktur ini.Hasil daripada pelajaran mengenali perancah dan caramembina perancah yang dilakukan,di IKBN Bachok didapati struktur perancah yang sering digunakanditapak bina adalah jenisperancah tiub keluli bulat dan perancah rangka tiub keluli. Ini berikutanperancah dari jenisini lebih praktikal berbanding perancah jenis lain. Selain itu, ia juga mudahdidapati keranaterdapat kilang-kilang yang diiktiraf telah menghasilkan perancah ini. Perancah inijuga lebihselamat digunakan kerana bahannya yang mampu menanggung beban yang besardanunsur-unsur serta komponennya yang lebih stabil berbanding dulu yang hanyamenggunakanbuluh atau kayu dengan tali rapia. LAMPIRAN PERANCAH DEPENDENT INDEPENDENT SCAFFOLD

×