Ke pp elektrokemi

4,327 views
4,792 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,327
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3,416
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ke pp elektrokemi

 1. 1. EL-KEMIGöran Stenman, Ursviksskolan 6-9, Ursviken – www.lektion.se
 2. 2. ATOMENS BYGGNAD Kärna Positiva Protoner Neutrala Neutroner Runt om Negativa Elektroner
 3. 3. ELEKTRISK STRÖM• Elektroner som rör sig i en ledare• Eller joner som rör sig i en lösning ( elektrolyt) Mg 2+
 4. 4. JONERAtomer som är laddade kallas jonerNär atomer tappar elektroner bildas positiva jonerMetaller och väte bildar positiva jonerNär atomer tar upp elektroner bildas negativa jonerVanliga negativa joner.Syrejonen kallas oxidjon O 2-Klorjonen kallas kloridjon Cl -Svaveljonen kallas sulfidjon S 2-
 5. 5. LAB Fe Cu FeTemp Temp Cu2+ Fe 2+ Detta har hänt Cu2+ + 2 e-  Cu Fe - 2 e-  Fe 2+ _________________________________ = Cu2+ + Fe  Cu + Fe 2+
 6. 6. MOLEKYLERGaserna väte , syre , kväve & klorbildar molekyler där atomerna sitter ihoptvå och två H2 O2 N2 Cl2 H O N Cl N Cl H O
 7. 7. Hur bildas jonerNär atomer tappar elektroner bildas positiva jonerNär atomer tar upp elektroner bildas negativa jonerVad har hänt??- fyll i.Cu …………..  Cu2+Al …………….  Al3+S …………….  S2-Br …………….  Br -2 H + …………….  H22 Cl - …………….  Cl22 O 2- …………….  O2
 8. 8. Hur bildas jonerNär atomer tappar elektroner bildas positiva jonerNär atomer tar upp elektroner bildas negativa jonerCu - 2 e-  Cu2+Al - 3 e-  Al3+S + 2 e-  S2-Br + e-  Br -2 H+ + 2 e-  H22 Cl - - 2 e-  Cl22 O 2- + 4 e-  O2
 9. 9. Vätejon ………….. Järnjon …………..Aluminiumjon ………….. Zinkjon …………..Sulfidjon ………….. Natriumjon…………..Oxidjon ………….. Kloridjon …………..Magnesiumjon ………….. Kopparjon …………..Kalciumjon ………….. Kaliumjon …………..Sammansatta jonerNitratjon ………….. Sulfatjon …………..Hydroxidjonen …………..
 10. 10. Vätejon H+ Järnjon Fe 2+ Fe 3+Aluminiumjon Al 3+ Zinkjon Zn2+Sulfidjon S 2- Natriumjon Na +Oxidjon O 2- Kloridjon Cl-Magnesiumjon Mg 2+ Kopparjon Cu2+Kalciumjon Ca 2+ Kaliumjon K+Sammansatta jonerNitratjon NO 3- Sulfatjon SO 42-Hydroxidjonen OH -
 11. 11. SPÄNNINGSSERIENEn metall som lätt bildar joner kallas OÄDELEn metall som inte vill bilda joner kallas ÄDELK Ca Na Mg Al Zn Cr Fe Ni Sn Pb H Cu Ag Pt Au OÄDLA ÄDLA
 12. 12. GALVANISKT ELEMENT(batteri)2 olika elektroderLösning med joner (elektrolyt)Zn-C elektroder ger 1,5 V = vanligt batteri
 13. 13. LAB Galvaniskt element V Metall Kolelektrod Elektrolyt ex. vatten och saltElektrod Kemiskt tecken SpänningBlyZinkAluminiumJärnKopparMagnesiumSilverOrdna metallerna med den som lättast avger e- förstÄdlast ärOädlast är
 14. 14. KORROSIONNär oädla metaller påverkas av fuktig luft kallasdet korrosion ex. järn som rostar.
 15. 15. ACKUMULATOREtt batteri som kan laddas upp kallasackumulator .ExBilbatteri ( blyplattor i svavelsyra)NiCd batteri ( nickel kadmium)
 16. 16. ELEKTROLYS Anod + Katod -Elektroder Elektrolyt = lösning med joner = lösning
 17. 17. PANKPositivAnodNegativKatod
 18. 18. Elektrolys av Anod Katodkopparklorid Klorgas Cl2 Cl - Cl - Cu2+ Vid anoden bildas klorgas Vid katoden bildas koppar
 19. 19. ELEKTROLYSAnodreaktionCl - avger elektroner och bildar klorgas2 Cl - - 2 e-  Cl2KatodreaktionCu2+ tar upp elektroner och bildar kopparCu2+ + 2 e-  Cu
 20. 20. OXIDATION ELLER REDUKTIONOxidation = Då ett ämne reagerar med syreeller att ett ämne lämnar ifrån sig elektroner.Reduktion = Då ett ämne ”befrias” från syre elleratt ett ämne tar upp elektroner.

×