Brochure Innofin Woonbeschermer

2,300 views

Published on

Published in: Economy & Finance, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,300
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Brochure Innofin Woonbeschermer

 1. 1. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid intermediairbrochure
 2. 2. Innofin Woonbeschermer Er zijn in Nederland veel woonlastverzekeringen. De meeste aanbieders gaan bij de bepaling van het percentage arbeidsongeschiktheid uit van het criterium gangbare arbeid (UWV-volgend) of passende arbeid (maatschappijkeuring). In vrijwel alle gevallen kennen deze producten een (zéér) beperkte uitkeringsduur, bijvoorbeeld vijf of tien jaar, en een maximaal uitkeringsbedrag per gebeurtenis. Ook de dekking bij de meeste woonlastverzekeringen is vaak zeer beperkt. Veel ziektebeelden zoals psychische klachten, whiplash, RSI of rugklachten zijn op voorhand uitgesloten of met diverse aanvullende voorwaarden omkleed. Daarnaast gelden er vaak (onduidelijke) aanvullende eisen t.a.v. de medische behandeling voor het recht op een uitkering. De Innofin Woonbeschermer onderscheidt zich in de markt door een duidelijk en vooruitstrevend dekkingsbeleid. De premiestelling behoort daarnaast tot de allerlaagste uit de markt. In deze intermediairbrochure kunt u meer lezen over de voordelen van dit unieke product.
 3. 3. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) Sinds 1 januari 2006 is de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) LOON DOORBETAALD (WULBZ) van kracht. Deze wet heeft de WAO Eerste twee ziektejaren: maximaal 170%. vervangen. In de WIA staat werken naar vermogen centraal. Waar de WAO uitging van wat iemand niet meer kon, daar kijkt de WIA naar wat iemand nog BEOORDELING WIA wél kan. Na medische keuring wordt de mate van arbeidsongeschiktheid vastgesteld. Doel van de wet is ervoor te zorgen dat meer mensen aan het werk gaan en aan het werk blijven. Werkgevers en werknemers zijn daarvoor zelf in hoge mate verantwoordelijk. Minder dan Tenminste Tenminste Tenminste Meer dan voorheen moeten zij zich samen 35% 35% tot 80% 80% 80% inspannen om de werknemer na langdurige loonverlies. loonverlies. loonverlies, loonverlies, ziekte weer aan het werk te laten gaan. met uitzicht geen uitzicht op herstel. (of geringe kans) op her- stel. Hiernaast een schematisch overzicht: Niet arbeids- WGA IVA ongeschikt
 4. 4. Toelichting schema Eerste twee jaar: verklaard (loonverlies van tenminste 80%) en bij het om algemeen geaccepteerde arbeid; in de loondoorbetalingsplicht (Wulbz) wie géén of slechts een geringe kans op herstel praktijk zijn dit alle beroepen die de werknemer De eerste twee ziektejaren heeft de werknemer binnen vijf jaar te verwachten is. De uitkering ondanks zijn beperkingen zou kunnen uitoe- recht op loondoorbetaling (Wulbz). Gedurende bedraagt 75% van het laatstverdiende (gemaxi- fenen. Daarbij wordt geen rekening gehouden deze periode wordt van zowel de werknemer als meerde) loon. met de vroegere functie, het vroegere inkomen, de werkgever verwacht dat zij zich voldoende in- de werkervaring of het opleidingsniveau. spannen voor de reïntegratie van de werknemer. WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk In deze periode geldt een maximum uitkering Arbeidsgeschikten) Minder dan 35% loonverlies van 170% van het laatstverdiende loon, uit te De WGA is bedoeld voor: Bij minder dan 35% loonverlies wordt de werk- keren in twee jaar. • werknemers die deels arbeidsongeschikt nemer niet als arbeidsongeschikt beschouwd. worden verklaard en te maken hebben met De werknemer blijft in dienst van de huidige Beoordeling WIA na twee jaar een loonverlies tussen de 35 en 80%. werkgever. Samen bekijken zij wat de beste Aan het einde van het tweede ziektejaar • erknemers die volledig arbeids- w oplossing is. Mogelijk kan de werknemer met beoordeelt de arbeidsdeskundige van het UWV ongeschikt zijn verklaard en te maken enkele aanpassingen op de werkplek en in het (Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen) hebben met een loonverlies van meer dan takenpakket terugkeren naar de eigen functie. aan de hand van een medisch rapport de mate 80%, maar die waarschijnlijk voldoende Zo niet, dan gaan werkgever en werknemer van arbeids(on)geschiktheid. Dat gebeurt door zullen herstellen. samen op zoek naar andere mogelijkheden het loonverlies te bepalen; dit is het percentage binnen het bedrijf. Lukt dit toch niet, ondanks dat een werknemer door zijn ziekte minder kan WGA-uitkering bestaat uit een tijde- alle inspanningen van werkgever en werknemer, verdienen. Afhankelijk van de hoogte van dit lijke loongerelateerde uitkering en een dan kan de werkgever een ontslagvergunning percentage loonverlies heeft de werknemer al vervolguitkering. aanvragen. dan niet recht op een uitkering conform de WIA. De duur van de loongerelateerde uitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden van de Rekentool op deelnemersnet IVA (Inkomensvoorziening Volledig werknemer. De hoogte van de vervolguitkering Op het Deelnemersnet van Financiële Service Arbeidsongeschikten) hangt samen met de verdiencapaciteit. Dit is het Desk vindt u een handige rekentool om voor uw De IVA is bedoeld voor werknemers die vol- bedrag dat de werknemer op basis van gang- klanten de gevolgen van arbeidsongeschiktheid ledig en duurzaam arbeidsongeschikt worden bare arbeid zou kunnen verdienen. Hierbij gaat in alle scenario’s door te rekenen.
 5. 5. DE INNOFIN WOONBESCHERMER ONDERSCHEIDT ZICH OP MAAR LIEFST 10 ESSENTIËLE PUNTEN. 1 Hybride dekking; 4 Géén maximum uitkeringsbedrag keuze op basis van gangbare óf passende arbeid De AO- en WW-uitkering van de Innofin Woonbeschermer kent geen Bij de Innofin Woonbeschermer kiezen klanten (werknemers én zelf- maximum uitkeringsbedrag. Dat betekent dat de uitkering aan uw standigen) zélf op basis van welk criterium zij een dekking wensen: klant niet stopt na het bereiken van een bepaald maximum totaalbe- • Op basis van het criterium gangbare arbeid óf drag. Hiermee voorkomt u dat uw klanten na verloop van tijd alsnog • Op basis van het criterium passende arbeid. in de financiële problemen komen en bijvoorbeeld noodgedwongen de eigen woning zouden moeten verkopen. De Innofin Woonbescher- Gangbare arbeid mer keert namelijk uit gedurende de gehele verzekeringsduur. Onder gangbare arbeid wordt verstaan alle arbeid die de werknemer nog zou kunnen verrichten ongeacht zijn oude functie, inkomen en 5 Uitkering tot 100% bij gedeeltelijke opleidingsniveau. Zo kan bijvoorbeeld iemand die niet goed meer arbeidsongeschiktheid kan lopen nog wel zittend achter een computer administratief werk Uw klanten kunnen bij de Innofin Woonbeschermer kiezen uit een verrichten. pro rata uitkeringsvariant of een 100% uitkeringsvariant bij Passende arbeid gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Met passende arbeid wordt vergelijkbare arbeid bedoeld. Volgens dit criterium wordt bij het bepalen van de mate van arbeidsongeschikt- Pro rata uitkering heid wèl rekening gehouden met het arbeidsverleden, opleidings- Indien wordt gekozen voor de pro rata uitkering wordt het niveau en werkervaring van de werknemer. De ‘nieuwe’ functie ligt verzekerd maandbedrag bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid als zo veel mogelijk op het niveau van de ‘oude’ functie. Deze hybride volgt uitgekeerd; AO percentage Uitkering * dekking zorgt ervoor dat u elk type klant een passende oplossing kunt aanbieden. 35% tot 45% 40% 45% tot 55% 50% 2 Lange uitkeringsduur De Innofin Woonbeschermer heeft een lange verzekerings- en 55% tot 65% 60% uitkeringstermijn. De maximale uitkeringsduur per claim bij ziekte of 65% tot 80% 75% arbeidsongeschiktheid is gelijk aan de looptijd van de verzekering en is 80% tot 100% 100% dus maximaal 30 jaar. Ook bij werkloosheid kent de Innofin Woonbeschermer een lange uitkeringsduur van maar liefst 24 * in percentage van het verzekerd maandbedrag maanden per claim. 100% uitkering Indien wordt gekozen voor de 100% uitkeringsvariant wordt altijd 3 Onbeperkt aantal claims 100% van het verzekerd maandbedrag uitgekeerd, óók bij gedeel- Het aantal claims gedurende de looptijd is onbeperkt, zowel bij telijke arbeidsongeschiktheid. Aangezien de financiële problemen arbeidsongeschiktheid als bij werkloosheid. Dertig jaar dekking bete- bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid vaak veel groter zijn is deze kent bij de Innofin Woonbeschermer dus ook écht dertig jaar dekking. uitkeringsvariant voor uw klant zeker het overwegen waard!
 6. 6. 6 Heldere dekkingsvoorwaarden en 9 Eenvoudige aanvraagprocedure en begripsomschrijving medische acceptatie Het begrip medisch objectiveerbaar is in de polisvoorwaarden helder Via de Innofin Offerte Software kunt u eenvoudig alle documenten en uitgebreid omschreven (conform Arrest Hoge Raad 8 juni 2001). printen zoals het aanvraagformulier inclusief de verkorte gezondheids- Het resultaat van deze heldere begripsomschrijving is dat ook veel verklaring (5 vragen), een eventuele uitgebreide gezondheids- ‘moeilijk’ aantoonbare ziektebeelden bij Innofin gedekt zijn. U kunt verklaring, een opdrachtbevestiging voor de notaris danwel hierbij denken aan ziektebeelden als whiplash, RSI, chronische ver- machtigingsformulier voor de premieincasso. moeidheidsklachten, bekkeninstabiliteit of fibromyalgie; alle ziekte- beelden die niet direct op een scan of röntgenfoto zijn te herkennen, 10 Flexibele beloning voor het intermediair maar wel ‘medisch herkenbaar’ zijn door het bestaan van een reëel Bij de Innofin Woonbeschermer stelt u zelf de hoogte van uw beloning klachtenpatroon. Bij vrijwel alle woonlastverzekeringen in Nederland vast. En daarmee het voordeel voor uw cliënt. Dat is handig als u worden dit soort ziektebeelden op voorhand uitgesloten! scherper wilt zijn in uw prijs of wanneer u op uurbasis werkt. Ook psychische klachten zijn bij Innofin verzekerd zonder aanvullende of beperkte voorwaarden. De psychiater beoordeelt psychische klach- ten aan de hand van de internationale DSM IV criteria. De duidelijke dekkingsvoorwaarden en begripsomschrijving voorkomen discussie en dus een hoop problemen achteraf. ✓ 7 Uitkering in 2e ziektejaar tot 100% Na een gekozen wachttijd van 365 dagen keert de Innofin Woonbe- schermer uit indien de klant zijn werkzaamheden door ziekte geheel INNOFIN WOONBESCHERMER of gedeeltelijk niet meer kan verrichten. Afhankelijk van de gekozen uitkeringsvariant kan deze uitkering zelfs 100% van het verzekerd maandbedrag zijn, ook bij gedeeltelijke ziekte/arbeidsongeschiktheid of na hervatting van een deel van de werkzaamheden. Consumentenbond GeldGids december 2006 8 Betaling mogelijk via koopsom, De Consumentenbond heeft uitgebreid onderzoek gedaan maandpremie óf een combinatie naar de kwaliteit van dekkingsvoorwaarden van woonlast- De premiestelling van de Innofin Woonbeschermer is uiterst scherp. verzekeringen in Nederland. Uit dit onderzoek kwam de Als uw klant niet voldoende middelen beschikbaar heeft voor een dek- woonlastverzekering van Bovemij (Innofin) als beste uit de bus! king via een eenmalige koopsom, dan kunt u ook kiezen voor betaling per maand óf voor een combinatie van koopsom en maandpremie. Bij U heeft hiermee hèt onafhankelijke bewijs dat u met de deze laatste variant bepaalt uw klant zélf de hoogte van de koopsom Innofin Woonbeschermer simpelweg het beste product en hiermee dus ook de lengte van de premievrije periode. van Nederland in huis heeft!
 7. 7. In dit schema zijn de producteigenschappen van de Innofin Woonbeschermer overzichtelijk op een rijtje gezet. Algemeen Verzekeraar Bovemij Verzekerden Werknemers en zelfstandigen Minimale en maximale aanvangsleeftijd 18 tot en met 54 jaar Maximale eindleeftijd 65 jaar Minimale looptijd 60 maanden Maximale looptijd 360 maanden Minimaal verzekerd bedrag € 250 per maand Maximaal verzekerd bedrag € 2.500 per maand Maximaal uitkeringsbedrag per verzekerde N.v.t. Uitloopperiode Nee Betaalwijze Koopsom, maandpremie of combinatie Poliskosten N.v.t. Incassokosten N.v.t. Annulering mogelijk Ja, binnen 14 dagen na ingangsdatum Opzegbaar (koopsom) 5 jaarlijks Opzegbaar (maandpremie) Maandelijks vanaf het eerste jaar Maximaal te verzekeren maandlast Bruto maandlast van de hypotheek Gezondheidsverklaring Ja (verkort), indien 1 vraag negatief dan uitgebreid Aantal verzekerden per polis 1 (elke verzekerde een aparte polis) Geldigheidsduur gezondheidsverklaring 6 maanden Premievrijstelling bij uitkering Ja, voor 100% Gratis serviceproducten Ongevallenverzekering (24 x maandbedrag)
 8. 8. DE INNOFIN WOONBESCHERMER: onderscheidend in de markt Verzekerden Poliskosten Premievrijstelling bij uitkering De Innofin Woonbeschermer is bedoeld voor De Innofin Woonbeschermer is zonder polis- Keert de Innofin Woonbeschermer uit, dan hoeft in Nederland woonachtige natuurlijke kosten af te sluiten. Ook worden de klant de cliënt in geval van premiebetaling per maand personen (werknemers én zelfstandigen) met geen incasso- en administratiekosten in gedurende deze periode geen premie te betalen. een hypothecaire geldlening. rekening gebracht. Maximaal verzekerd bedrag Betaalwijze Gratis serviceproducten Het maximaal te verzekeren bedrag is bij de U kunt kiezen voor koopsombetaling en Aan de Innofin Woonbeschermer is een gratis Innofin Woonbeschermer € 2.500 per maand. maandbetaling. Ook een combinatie van ongevallendekking gekoppeld. Bij overlijden Dat is maar liefst 25% hoger dan bij vergelijk- beiden behoort tot de mogelijkheden. door een ongeval wordt maar liefst 24 keer het bare producten. verzekerde maandbedrag uitgekeerd. Maximaal uitkeringsbedrag Maximaal te verzekeren maandlast Gezondheidsverklaring per verzekerde U kunt de volledige bruto maandlast van de Voor de Innofin Woonbeschermer geldt een ver- De Innofin Woonbeschermer kent géén hypotheek verzekeren. Hieronder vallen o.m. korte gezondheidsverklaring (slechts 5 vragen). maximum uitkeringsbedrag per polis of per de aflossing, hypotheekrente, verzekerings- verzekerde. Dit in tegenstelling tot de meeste premies, belegging-en kapitaalverzekeringen andere aanbieders. ten behoeve van de eigen woning.
 9. 9. Ziekte / arbeidsongeschiktheid Criterium dekking AO Gangbare (UWV) - óf passende arbeid (keuze) Criterium 2 e ziektejaar Eigen/passende werkzaamheden Vereisten op moment van schade Direct voorafgaand minimaal 16 uur per week gewerkt Maximale uitkeringsduur per claim N.v.t. Maximaal uitkeringsbedrag per claim N.v.t. Fiscaliteit AO-deel Keuze BOX 1 - BOX 3 Uitkering bij 35%-80% arbeidsongeschiktheid 100% danwel pro rata (naar keuze) Uitkering bij > 80% arbeidsongeschiktheid 100% verzekerd maandbedrag Wachttijd bij ziekte/arbeidsongeschiktheid 365 of 730 dagen (keuze) Specifieke uitsluitingen N.v.t. Medisch objectiveerbaar Conform arrest Hoge Raad 8 juni 2001 Werkloosheid Wachttijd na ingang polis 180 dagen Maximum uitkeringsduur per claim 24 maanden Maximum uitkeringsduur per polis N.v.t Minimum aantal uren dienstverband 16 uur per week Criterium 100% werkloos + WW-uitkering
 10. 10. Uitkering 100% danwel pro rata Begrip medisch objectiveerbaar worden vastgesteld dat zij aanwezig, reëel, niet Indien uw klant bij aanvang van de ver- De meeste woonlastverzekeringen in Nederland ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven zekering kiest voor een uitkeringsvariant van kennen een standaardlijst met uitsluitingen. zijn”. 100% wordt bij zowel gedeeltelijke arbeids- Buiten de dekking vallen bijvoorbeeld ziekte- ongeschiktheid altijd 100% van het verzekerde beelden als chronische vermoeidheidsklachten De essentie van deze uitspraak is het bestaan maandbedrag uitgekeerd. Ook kan gekozen of pijnsyndromen, fibromyalgie, RSI, whiplash of van een klachtenpatroon. Als blijkt dat een worden voor een pro rata dekking op basis post-whiplashsyndroom en bekkeninstabiliteit. patiënt een reëel beeld van een klachtenpatroon van een klassensysteem. De reden voor deze standaard uitsluitingen is aangeeft, is het niet meer doorslaggevend of dat deze ziektebeelden niet of nauwelijks een arts de klachten op röntgenfoto’s bevestigd objectief medisch aantoonbaar zijn. Dat wil ziet. Criterium tweede ziektejaar zeggen: fysiek aantoonbaar aan de hand van Indien de klant heeft gekozen voor een wacht- bijvoorbeeld röntgenfoto’s, MRI- of PET-scans. Het UWV kan op grond van dit arrest genoemde tijd van 365 dagen en niet in staat is zijn eigen ziektebeelden als objectief medisch aantoon- functie of vergelijkbare functie uit te oefenen, In 2001 heeft de Hoge Raad echter een op- baar beoordelen en kent cliënten in het kader dan heeft hij recht op een uitkering van 100% merkelijke uitspraak gedaan over het begrip van de WIA in deze gevallen een uitkering toe. van het verzekerde bedrag gedurende het medisch objectiveerbaar. De uitspraak had Desondanks worden deze ziektebeelden in tweede ziektejaar. betrekking op het post-whiplashsyndroom dat diverse woonlastverzekeringen op voorhand dikwijls gepaard gaat met een veelheid aan fy- uitgesloten. sieke klachten (klachtenpatroon). Deze klachten Maximum uitkeringsduur per WW claim zijn echter vrijwel niet of nauwelijks tot concreet De Innofin Woonbeschermer sluit deze ziekte- Bij de Innofin Woonbeschermer bedraagt de waarneembare beschadiging te herleiden. beelden niet op voorhand uit. In de polisvoor- maximale uitkeringsduur per claim bij WW waarden van de Innofin Woonbeschermer is 24 maanden. Dat is twee keer zo lang als bij Het arrest stelt dat het bij medisch objectiveer- het begrip medisch objectiveerbaar duidelijk vergelijkbare producten. Gedurende de ver- baar niet alleen gaat om stoornissen in de zin toegelicht conform het arrest van de Hoge Raad zekeringsduur is het aantal claims onbeperkt. van medisch waarneembare beschadigingen, op 8 juni 2001. Als een fysiek niet-aantoonbare afwijkingen of gebreken van orthopedische of klacht of klachtenpatroon dus aanwezig, reëel, neurologische aard, maar ook om het bestaan niet ingebeeld, niet voorgewend en niet over- Maximum uitkeringsduur per polis van klachten die “weliswaar subjectief van aard dreven is, en dus medisch objectiveerbaar is, dan De Innofin Woonbeschermer kent geen zijn, maar waarvan niettemin objectief kan biedt de Innofin Woonbeschermer dekking. maximum uitkeringsduur per polis. Gedurende de gehele verzekeringsduur is het aantal claims onbeperkt.
 11. 11. TABEL MAANDPREMIE Looptijd AO / Gangbare arbeid (UWV) AO / Passende arbeid WW in maanden PRO RATA 100% PRO RATA 100% 60 2,81% 3,51% 3,09% 3,86% 2,71% 61 t/m 72 2,87% 3,59% 3,16% 3,95% 2,71% 73 t/m 84 2,93% 3,66% 3,22% 4,03% 2,71% 85 t/m 96 2,97% 3,71% 3,27% 4,08% 2,71% 97 t/m 108 3,05% 3,81% 3,36% 4,19% 2,71% 109 t/m 120 3,09% 3,86% 3,40% 4,25% 2,71% 121 t/m 132 3,41% 4,26% 3,75% 4,69% 2,81% 133 t/m 144 3,74% 4,68% 4,11% 5,14% 2,91% 145 t/m 156 4,06% 5,08% 4,47% 5,58% 3,01% 157 t/m 168 4,36% 5,45% 4,80% 6,00% 3,13% 169 t/m 180 4,67% 5,84% 5,14% 6,42% 3,25% 181 t/m 192 5,01% 6,26% 5,51% 6,89% 3,25% 193 t/m 204 5,35% 6,69% 5,89% 7,36% 3,25% Premieberekening Het totaal percentage (AO plus evt. WW) vermenigvuldigd met het verzekerd maandbedrag.
 12. 12. TABEL MAANDPREMIE vervolg Looptijd AO / Gangbare arbeid (UWV) AO / Passende arbeid WW in maanden PRO RATA 100% PRO RATA 100% 205 t/m 216 5,70% 7,13% 6,27% 7,84% 3,25% 217 t/m 228 6,04% 7,55% 6,64% 8,31% 3,25% 229 t/m 240 6,40% 8,00% 7,04% 8,80% 3,25% 241 t/m 252 6,77% 8,46% 7,45% 9,31% 3,25% 253 t/m 264 7,17% 8,96% 7,89% 9,86% 3,25% 265 t/m 276 7,56% 9,45% 8,32% 10,40% 3,25% 277 t/m 288 7,94% 9,93% 8,73% 10,92% 3,25% 289 t/m 300 8,32% 10,40% 9,15% 11,44% 3,25% 301 t/m 312 8,77% 10,96% 9,65% 12,06% 3,25% 313 t/m 324 9,19% 11,49% 10,11% 12,64% 3,25% 325 t/m 336 9,64% 12,05% 10,60% 13,26% 3,25% 337 t/m 348 10,08% 12,60% 11,09% 13,86% 3,25% 349 t/m 360 10,51% 13,14% 11,56% 14,45% 3,25% Voorbeeld Verzekerd bedrag per maand € 500 gedurende 180 maanden o.b.v. Maandpremie AO : € 500 x 6,42% = € 32,10 ‘passende arbeid’. Uitkering 100% vanaf 35% AO. Maandpremie WW : € 500 x 3,25% = € 16,25 Bovenstaande percentages zijn gebaseerd op een standaard wachttijd van 365 dagen. Korting AO premie bij keuze wachttijd 730 dagen bedraagt 20%.
 13. 13. TABEL KOOPSOM Looptijd AO / Gangbare arbeid (UWV) AO / Passende arbeid WW in maanden PRO RATA 100% PRO RATA 100% 60 1,39% 1,74% 1,53% 1,91% 2,04% 61 t/m 72 1,45% 1,81% 1,60% 1,99% 2,02% 73 t/m 84 1,49% 1,86% 1,64% 2,05% 1,98% 85 t/m 96 1,56% 1,95% 1,72% 2,15% 1,94% 97 t/m 108 1,62% 2,03% 1,78% 2,23% 1,90% 109 t/m 120 1,66% 2,08% 1,83% 2,28% 1,86% 121 t/m 132 1,82% 2,28% 2,00% 2,50% 1,92% 133 t/m 144 1,98% 2,48% 2,18% 2,72% 1,98% 145 t/m 156 2,12% 2,65% 2,33% 2,92% 2,04% 157 t/m 168 2,28% 2,85% 2,51% 3,14% 2,10% 169 t/m 180 2,44% 3,05% 2,68% 3,36% 2,16% 181 t/m 192 2,61% 3,26% 2,87% 3,59% 2,16% 193 t/m 204 2,77% 3,46% 3,05% 3,81% 2,16% Koopsomberekening Het totaal percentage (AO plus evt. WW) vermenigvuldigd met het totaal verzekerd kapitaal.
 14. 14. TABEL KOOPSOM vervolg Looptijd AO / Gangbare arbeid (UWV) AO / Passende arbeid WW in maanden PRO RATA 100% PRO RATA 100% 205 t/m 216 2,93% 3,66% 3,22% 4,03% 2,16% 217 t/m 228 3,09% 3,86% 3,40% 4,25% 2,16% 229 t/m 240 3,25% 4,06% 3,58% 4,47% 2,16% 241 t/m 252 3,37% 4,21% 3,71% 4,63% 2,16% 253 t/m 264 3,49% 4,36% 3,84% 4,80% 2,16% 265 t/m 276 3,64% 4,55% 4,00% 5,01% 2,16% 277 t/m 288 3,78% 4,73% 4,16% 5,20% 2,16% 289 t/m 300 3,90% 4,88% 4,29% 5,36% 2,16% 301 t/m 312 4,00% 5,00% 4,40% 5,50% 2,16% 313 t/m 324 4,12% 5,15% 4,53% 5,67% 2,16% 325 t/m 336 4,22% 5,28% 4,64% 5,80% 2,16% 337 t/m 348 4,34% 5,43% 4,77% 5,97% 2,16% 349 t/m 360 4,44% 5,55% 4,88% 6,11% 2,16% Voorbeeld Verzekerd bedrag per maand € 500 gedurende 240 maanden Koopsom AO : € 500 x 240 maanden = € 120.000 x 4,06% = € 4.872 o.b.v. ‘gangbare arbeid’. Uitkering 100% vanaf 35% AO. Koopsom WW : € 500 x 240 maanden = € 120.000 x 2,16% = € 2.592 Bovenstaande percentages zijn gebaseerd op een standaard wachttijd van 365 dagen. Korting AO premie bij keuze wachttijd 730 dagen bedraagt 20%.
 15. 15. Innofin Woonbeschermer is een product van Financiële Service Desk (FSD). Financiële Service Desk is een full-service organisatie voor het professioneel en onafhankelijk intermediair. Het merk Innofin staat voor een reeks van innovatieve financiële producten voor consumenten, die door FSD zelf zijn ontwikkeld. Deze producten onderscheiden zich door gunstige en unieke voorwaarden én een scherpe prijsstelling. De producten onder het label Innofin zijn exclusief verkrijgbaar via het bij FSD aangesloten onafhankelijk intermediair. Financiële Service Desk B.V. Overakkerstraat 188 Postbus 9365, 4801 LJ Breda Tel 076 530 55 44 Fax 076 530 55 40 Site www.fsdesk.nl Mail info@fsdesk.nl Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Copyright 2008 Financiële Service Desk

×