Töö allikatega, viitamine ja viidete haldamine e-õppes II
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Töö allikatega, viitamine ja viidete haldamine e-õppes II

on

 • 1,555 views

Koolitus Tallinna Majanduskoolis, 30. november 2012.

Koolitus Tallinna Majanduskoolis, 30. november 2012.

Statistics

Views

Total Views
1,555
Views on SlideShare
1,073
Embed Views
482

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

2 Embeds 482

http://viitamiskursus.wordpress.com 481
http://webcache.googleusercontent.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

CC Attribution-ShareAlike LicenseCC Attribution-ShareAlike License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Töö allikatega, viitamine ja viidete haldamine e-õppes II Töö allikatega, viitamine ja viidete haldamine e-õppes II Presentation Transcript

 • Töö allikatega, viitamine javiidete haldamine e-õppes IIHans Põldoja, Tallinna Ülikool
 • cbaSee materjal on avaldatud Creative Commons Autorileviitamine–Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsialusel. Litsentsi terviktekstiga tutvumiseks külastage aadressihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ee/ või kirjutageaadressil Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900,Mountain View, California, 94041, USA. http://www.slideshare.net/hanspoldoja
 • II kontaktpäev• Veel APA6 viitekirjete vormistamisest• Allikate ja viidete haldamise vahendid• Allikate kasutamine ja autoriõigus
 • APA6 viitekirjete vormistamine
 • Mitu teost üheltautorilt samal aastal?
 • http://blog.apastyle.org/apastyle/2012/06/how-to-cite-multiple-works-by-the-same-author-in-a- compilation.html
 • Kuidas eristada ajakirja ja teadusajakirja?
 • http://libguides.css.edu/content.php?pid=61826&sid=454608
 • Kuidas viidataraamatupeatükile?
 • Kuidas viidata e-raamatule?
 • ? (Näide analüüsimiseks, viite vormistus pole täiesti korrektne)
 • Kuidas viidatamagistritööle?
 • ?Anupõld, E.-M. (2009). Dokumendihaldus TallinnaHaridusameti hallatavates asutustes aastatel2005 ja 2008 – võrdlev analüüs ningarengustsenaariumid. (magistritöö). Tallinn:Tallinna Ülikool. (Näide analüüsimiseks, viite vormistus pole täiesti korrektne)
 • Teadusajakirja artiklile viitamise näited
 • ?Morgan, R.M. & Hunt, S.D. The commitment-trust theoryof relationships marketing. Journal of Marketing,1994(July), 20-38. Loetud aadressil http://www.jstor.org/discover/10.2307/1252308?uid=3737920&uid=2&uid=4&sid=21101334405673 (Näide analüüsimiseks, viite vormistus pole täiesti korrektne)
 • ?Giammarino, R., Lewis, T. & Sappington, D. (2012)An Incentive Approach to Banking Regulation. TheJournal of Finance, 48(4) http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-6261.1993.tb04766.x (Näide analüüsimiseks, viite vormistus pole täiesti korrektne)
 • ?Oudeyer, D. Discovering Communication. Journal(Paginated), PeerReviewed. Provided by CognitiveSciences ePrint Archive, 2006. Loetud adressil http://core.kmi.open.ac.uk/search/Discovering+Communication (Näide analüüsimiseks, viite vormistus pole täiesti korrektne)
 • Allikate ja viidetehaldamise vahendid
 • Allikate ja viidete haldamise vahendid• Ühisjärjehoidjad• Veebilehekülgede ja märkmete salvestamise vahendid• Viidete haldamise vahendid
 • Ühisjärjehoidjad
 • http://delicious.com
 • http://www.diigo.com
 • http://zootool.com
 • Veebilehekülgede jamärkmete salvestamise vahendid
 • http://www.evernote.com
 • Viidete haldamise vahendid
 • http://www.mendeley.com
 • Allikate kasutamine ja autoriõigus
 • Kaitstavad teosed• Autoriõigus kaitseb kirjandus-, kunsti- ja teadusteoseid• Teoseks loetakse mis tahes originaalset tulemust, mis on väljendatud mingisuguses objektiivses vormis ja on selle vormi kaudu tajutav ning reprodutseeritav kas vahetult või mingi tehnilise vahendi abil• AÕS loetleb 23 tüüpi teoseid, sh ilukirjandus, teaduslikud teosed, arvutiprogrammid, suulised teosed (kõned ja loengud), muusikateosed, audiovisuaalsed teosed, fotograafiateosed, kartograafiateosed, standardid jne. (Autoriõiguse seadus, 2012)
 • AÕS ei kohaldata• Ideedele, kujunditele, mõistetele, teooriatele, meetoditele jne.• Rahvaloominguteostele• Õigusaktidele ja haldusdokumentidele ning nende ametlikele tõlgetele• Kohtulahenditele ning nende ametlikele tõlgetele• Riigi ametlikele sümbolitele ja organisatsioonide sümboolikale• Päevauudistele• Faktidele ja andmetele• Ideedele ja põhimõtetele, millele rajanevad arvutiprogrammi elemendid, kaasa arvatud programmi kasutajaliidese aluseks olevad ideed ja põhimõtted
 • Autoriõiguse teke ja kestvus• Autoriõigus tekkib koheselt koos teose loomisega ja kehtib nii avalikustamata kui avalikustatud teostele• Autoriõigus kehtib kogu autori eluaja ja 70 aastat pärast tema surma
 • Autori õigused• Isiklikud õigused• Varalised õigused
 • Isiklikud õigused• Õigus teose autorsusele• Õigus autorinimele• Õigus teose puutumatusele• Õigus teose lisadele• Õigus autori au ja väärikuse kaitsele• Õigus teose avalikustamisele• Õigus teose täiendamisele• Õigus teos tagasi võtta• Õigus nõuda oma autorinime kõrvaldamist
 • Varalised õigused• Õigus teose reprodutseerimisele• Õigus teose levitamisele• Õigus teost avalikult esitada• Õigus teost tõlkida• Õigus teha teosest kohandusi• Õigus teost üldsusele edastada• Õigus teha teos üldsusele kättesaadavaks• Õigus koostada ja välja anda teoste kogumikke• Õigus teoseid üldsusele näidata
 • http://www.autor.ee
 • Teose vaba kasutamine teaduslikel ja hariduslikel eesmärkidel• Õiguspäraselt avaldatud teose tsiteerimine ja refereerimine motiveeritud mahus on lubatud, kui järgitakse refereeritava või tsiteeritava teose kui terviku mõtte õige edasiandmise kohustust.• Õiguspäraselt avaldatud teose kasutamine illustreeriva materjalina on lubatud õppe- ja teaduslikel eesmärkidel motiveeritud mahus ja tingimusel, et selline kasutamine ei taotle ärilisi eesmärke.
 • Teose vaba kasutamine teaduslikel ja hariduslikel eesmärkidel• Õiguspäraselt avaldatud teose reprodutseerimine on lubatud õppe- ja teaduslikel eesmärkidel motiveeritud mahus haridus- ja teadusasutustes, mille tegevus ei taotle ärilisi eesmärke.
 • Kasutatud teostele viitamine“Autori nõusolekuta ja autoritasu maksmiseta, kuidkasutatud teose autori nime, kui see on teoselnäidatud, teose nimetuse ning avaldamisallikakohustusliku äranäitamisega on lubatud: ...” (§ 19. Teose vaba kasutamine teaduslikel, hariduslikel, informatsioonilistel ja õigusemõistmise eesmärkidel) (Autoriõiguse seadus, 2012)
 • Probleemid• Mis on motiveeritud maht?• Kust lõppevad hariduslikud ja teaduslikud eesmärgid (illustratsioonide kasutamisel)?• Õppematerjali tõlkimiseks või kohandamiseks on vaja varaliste õiguste omaniku nõusolekut
 • Avatud sisulitsentsid
 • http://creativecommons.org
 • Creative Commons litsentsid• Attribution• Attribution-Share Alike• Attribution-Noncommercial• Attribution-Noncommercial-Share Alike• Attribution-Noncommercial-No Derivative Works• Attribution-No Derivative Works
 • Creative Commons piirangud Attribution — kohustus viidata teoseleb autori poolt määratud viisil Share Alike — muudatusi ja tuletatuda teoseid tuleb edasi levitada sama, lähedase või ühilduva litsentsi alusel Noncommercial — teost ei tohi kasutadan ärilistel eesmärkidel No Derivative Works — teost ei tohid muuta ega kasutada tuletatud teoste loomisel
 • Creative Commons õigused Share — õigus teost kopeerida, levitada jas edasi andar Remix — õigus teost kohandada
 • Litsentsi esitusviisid• Lühikokkuvõte (nn. Commons deed)• Litsentsi terviktekst• Litsentsi kood
 • Creative Commons Eesti litsentsid• Autorile viitamine• Autorile viitamine – Jagamine samadel tingimustel• Autorile viitamine – Mitteäriline eesmärk• Autorile viitamine – Mitteäriline eesmärk – Jagamine samadel tingimustel• Autorile viitamine – Mitteäriline eesmärk – Tuletatud teoste keeld• Autorile viitamine – Tuletatud teoste keeld
 • http://www.creativecommons.ee
 • Teised avatud sisulitsentsid• GNU Free Documentation License (GNU FDL) — GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsents• Public Domain — autoriõiguse alla mitte kuuluvad materjalid
 • Kuidas avatudsisulitsentsi ära tunda?
 • Teose tähistamine litsentsiga• Kui teosel puudub info litsentsi kohta, siis on kõik autoriõigused reserveeritud• Avatud sisulitsentsiga teosele lisatakse litsentsi nimetus, URL ja ikoon
 • Creative Commons ikoonid
 • Üldine Creative Commons ikoonAttribution litsentsCC BYAttribution-ShareAlike litsentsCC BY-SAAttribution-NoDerivs litsentsCC BY-NDAttribution-NonCommercial litsentsCC BY-NCAttribution-NonCommercial-ShareAlike litsentsCC BY-NC-SAAttribution-NonCommercial-NoDerivs litsentsCC BY-NC-ND
 • Teised avatud sisulitsentsid GNU Vabadokumentatsiooni Public Domain Litsents
 • Litsentside ühilduvus
 • Viited• Autoriõiguse seadus (2012). Loetud aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/ 128122011005
 • Kasutatud fotod• David Fulmer, http://www.flickr.com/photos/annarbor/4349879701/
 • Tänud kuulamast!• hans.poldoja@tlu.ee• http://viitamiskursus.wordpress.com