Digitaalsete õppematerjalide tüübid,koostevahendid, litsentsid, kvaliteet                             Hans Põldoja        ...
cbaSee materjal on avaldatud Creative Commons Autorileviitamine–Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsi alusel.Li...
Digitaalse õppematerjali         mõiste
Mõisted•   Õpiobjekt (learning object)•   Sisupakett•   Elektroonne õppematerjal•   Digitaalne õppematerjal•   Veebipõhine...
Lego klotsid õpiobjekti metafoorina                                      (Väljataga, 2005)
Õpiobjekti tunnused•   Käideldavus (accessibility) — õpiobjekt on kättesaadav•   Koostalitlusvõime (interoperability) — õp...
Pealkiri   Aine    Vanus                                                         Kirjeldus                                ...
(Hermann, 2002)
Õpiobjektidekoostamise vahendid
Õpiobjektide koostamise           vahendid•   Sisupakettide koostamise vahendid•   Veebipõhised keskkonnad õppematerjalide...
http://exelearning.org
http://lemill.net
http://lemill.net
http://ait.opetaja.ee/tats/
Digitaalseteõppematerjalide kogud
Digitaalsete õppematerjalide            kogud•   Repositoorium — andmebaasirakendus, mis    sisaldab digitaalseid õppemate...
http://www.koolielu.ee
http://www.e-ope.ee/repositoorium
http://www.merlot.org
http://lreforschools.eun.org
Õppematerjalid ja  autoriõigus
Kaitstavad teosed•   Autoriõigus kaitseb kirjandus-, kunsti- ja teadusteoseid•   Teoseks loetakse mis tahes originaalset t...
AÕS ei kohaldata•   Ideedele, kujunditele, mõistetele, teooriatele, meetoditele jne.•   Rahvaloominguteostele•   Õigusakti...
Autoriõiguse teke ja kestvus•   Autoriõigus tekkib koheselt koos teose loomisega    ja kehtib nii avalikustamata kui avali...
Autori õigused•   Isiklikud õigused•   Varalised õigused
Isiklikud õigused•   Õigus teose autorsusele•   Õigus autorinimele•   Õigus teose puutumatusele•   Õigus teose lisadele•  ...
Varalised õigused•   Õigus teose reprodutseerimisele•   Õigus teose levitamisele•   Õigus teost avalikult esitada•   Õigus...
http://www.autor.ee
Teose vaba kasutamine teaduslikel   ja hariduslikel eesmärkidel•   Õiguspäraselt avaldatud teose tsiteerimine ja    refere...
Teose vaba kasutamine teaduslikel   ja hariduslikel eesmärkidel•   Õiguspäraselt avaldatud teose reprodutseerimine    on l...
Probleemid•   Mis on motiveeritud maht?•   Kust lõppevad hariduslikud ja teaduslikud    eesmärgid (illustratsioonide kasut...
Avatud sisulitsentsid
Mis on litsents?•   Litsents on luba (näiteks luba kasutada kellegi    autoriõiguse alusel kaitstavat teost)•   Litsentsil...
http://creativecommons.org
Creative Commons litsentsid•   Attribution•   Attribution-Share Alike•   Attribution-Noncommercial•   Attribution-Noncomme...
Creative Commons piirangud    Attribution — kohustus viidata teoseleb   autori poolt määratud viisil    Share Alike — muud...
Creative Commons õigused    Share — õigus teost kopeerida, levitada jas   edasi andar   Remix — õigus teost kohandada
Litsentsi esitusviisid•   Lühikokkuvõte (nn. Commons deed)•   Litsentsi terviktekst•   Litsentsi kood
Creative Commons Eesti            litsentsid•   Autorile viitamine•   Autorile viitamine – Jagamine samadel tingimustel•  ...
http://www.creativecommons.ee
Teised avatud sisulitsentsid•   GNU Free Documentation License (GNU FDL) —    GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsents•   Public...
Kuidas avatudsisulitsentsi ära tunda?
Kuidas avatud sisu      leida?
Avatud sisu kogud
http://en.wikipedia.org
http://et.wikipedia.org
http://www.wikimedia.org
Fotod
http://commons.wikimedia.org
http://www.flickr.com/creativecommons
Avatud õppematerjalid
http://ocw.mit.edu
http://www.oercommons.org
http://cnx.org
http://lemill.net
Milline sisulitsents valida?•   Töömahukad teosed — CC Attribution-Share    Alike•   Fotod — CC Attribution
Digitaalseteõppematerjalide   kvaliteet
Koolielu portaali õppematerjalide              kvaliteedinõuded                                                           ...
Sisu•   Teema terviklik käsitlus•   Õpijuhend•   Faktiline õigsus•   Motiveerivus, eakohasus, uudsus, õpioskuste    arenda...
Teostus•   Struktuur ja liigendatus•   Vahendi otstarbekas valik•   Optimaalne maht•   Keeleline õigsus•   Kujundus•   Teh...
Autorsus•   Sisaldab autori nime•   Loomise aeg või viimane muutmine•   Viide litsentsile•   Viitamine
Viited• ADLNet. (2006). SCORM 2004 3rd Edition: Shareable Content Object Model. Overview.  Advanced Distributed Learning. ...
Kasutatud fotod• marlèned, http://www.flickr.com/photos/marlened/3021346659/
Tänud kuulamast!•   hans.poldoja@tlu.ee•   http://www.slideshare.net/hanspoldoja/
Digitaalsete õppematerjalide tüübid, koostevahendid, litsentsid, kvaliteet
Digitaalsete õppematerjalide tüübid, koostevahendid, litsentsid, kvaliteet
Digitaalsete õppematerjalide tüübid, koostevahendid, litsentsid, kvaliteet
Digitaalsete õppematerjalide tüübid, koostevahendid, litsentsid, kvaliteet
Digitaalsete õppematerjalide tüübid, koostevahendid, litsentsid, kvaliteet
Digitaalsete õppematerjalide tüübid, koostevahendid, litsentsid, kvaliteet
Digitaalsete õppematerjalide tüübid, koostevahendid, litsentsid, kvaliteet
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Digitaalsete õppematerjalide tüübid, koostevahendid, litsentsid, kvaliteet

828
-1

Published on

Koolitus Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumis, 12. mai 2011.

Published in: Education, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
828
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Digitaalsete õppematerjalide tüübid, koostevahendid, litsentsid, kvaliteet

  1. 1. Digitaalsete õppematerjalide tüübid,koostevahendid, litsentsid, kvaliteet Hans Põldoja Tallinna Ülikool
  2. 2. cbaSee materjal on avaldatud Creative Commons Autorileviitamine–Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsi alusel.Litsentsi terviktekstiga tutvumiseks külastage aadressihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ee/
  3. 3. Digitaalse õppematerjali mõiste
  4. 4. Mõisted• Õpiobjekt (learning object)• Sisupakett• Elektroonne õppematerjal• Digitaalne õppematerjal• Veebipõhine õppematerjal
  5. 5. Lego klotsid õpiobjekti metafoorina (Väljataga, 2005)
  6. 6. Õpiobjekti tunnused• Käideldavus (accessibility) — õpiobjekt on kättesaadav• Koostalitlusvõime (interoperability) — õpiobjekt töötab erinevatel riistvara- ja tarkvaraplatvormidel• Kohandatavus (adaptability) — õpiobjekti on võimalik kohandada õppurile või õpisituatsioonile• Korduvkasutus (reusability) — õpiobjekt ei ole seotud kontekstiga ja on korduvkasutatav erinevate õppuritega• Vastupidavus (durability) — õpiobjekt töötab ilma muutmata uuemal riist- ja tarkvaral• Granulaarsus (granularity) — õpiobjekti on võimalik lahutada väiksemateks osadeks (ADLNet, 2006)
  7. 7. Pealkiri Aine Vanus Kirjeldus KeelLitsents Märksõnad Õppematerjali tüüp Autor Avaldamise aeg (Maadvere, 2009)
  8. 8. (Hermann, 2002)
  9. 9. Õpiobjektidekoostamise vahendid
  10. 10. Õpiobjektide koostamise vahendid• Sisupakettide koostamise vahendid• Veebipõhised keskkonnad õppematerjalide loomiseks• Multimeediumitarkvara ja Veeb 2.0• Küsimuste ja testide koostamise vahendid
  11. 11. http://exelearning.org
  12. 12. http://lemill.net
  13. 13. http://lemill.net
  14. 14. http://ait.opetaja.ee/tats/
  15. 15. Digitaalseteõppematerjalide kogud
  16. 16. Digitaalsete õppematerjalide kogud• Repositoorium — andmebaasirakendus, mis sisaldab digitaalseid õppematerjale ja nende metaandmeid• Referatoorium — andmebaasirakendus, mis sisaldab digitaalsete õppematerjalide metaandmeid ja viiteid nende asukohale
  17. 17. http://www.koolielu.ee
  18. 18. http://www.e-ope.ee/repositoorium
  19. 19. http://www.merlot.org
  20. 20. http://lreforschools.eun.org
  21. 21. Õppematerjalid ja autoriõigus
  22. 22. Kaitstavad teosed• Autoriõigus kaitseb kirjandus-, kunsti- ja teadusteoseid• Teoseks loetakse mis tahes originaalset tulemust, mis on väljendatud mingisuguses objektiivses vormis ja on selle vormi kaudu tajutav ning reprodutseeritav kas vahetult või mingi tehnilise vahendi abil• AÕS loetleb 23 tüüpi teoseid, sh ilukirjandus, teaduslikud teosed, arvutiprogrammid, suulised teosed (kõned ja loengud), muusikateosed, audiovisuaalsed teosed, fotograafiateosed, kartograafiateosed, standardid jne.
  23. 23. AÕS ei kohaldata• Ideedele, kujunditele, mõistetele, teooriatele, meetoditele jne.• Rahvaloominguteostele• Õigusaktidele ja haldusdokumentidele ning nende ametlikele tõlgetele• Kohtulahenditele ning nende ametlikele tõlgetele• Riigi ametlikele sümbolitele ja organisatsioonide sümboolikale• Päevauudistele• Faktidele ja andmetele• Ideedele ja põhimõtetele, millele rajanevad arvutiprogrammi elemendid, kaasa arvatud programmi kasutajaliidese aluseks olevad ideed ja põhimõtted
  24. 24. Autoriõiguse teke ja kestvus• Autoriõigus tekkib koheselt koos teose loomisega ja kehtib nii avalikustamata kui avalikustatud teostele• Autoriõigus kehtib kogu autori eluaja ja 70 aastat pärast tema surma
  25. 25. Autori õigused• Isiklikud õigused• Varalised õigused
  26. 26. Isiklikud õigused• Õigus teose autorsusele• Õigus autorinimele• Õigus teose puutumatusele• Õigus teose lisadele• Õigus autori au ja väärikuse kaitsele• Õigus teose avalikustamisele• Õigus teose täiendamisele• Õigus teos tagasi võtta• Õigus nõuda oma autorinime kõrvaldamist
  27. 27. Varalised õigused• Õigus teose reprodutseerimisele• Õigus teose levitamisele• Õigus teost avalikult esitada• Õigus teost tõlkida• Õigus teha teosest kohandusi• Õigus teost üldsusele edastada• Õigus teha teos üldsusele kättesaadavaks• Õigus koostada ja välja anda teoste kogumikke• Õigus teoseid üldsusele näidata
  28. 28. http://www.autor.ee
  29. 29. Teose vaba kasutamine teaduslikel ja hariduslikel eesmärkidel• Õiguspäraselt avaldatud teose tsiteerimine ja refereerimine motiveeritud mahus on lubatud, kui järgitakse refereeritava või tsiteeritava teose kui terviku mõtte õige edasiandmise kohustust.• Õiguspäraselt avaldatud teose kasutamine illustreeriva materjalina on lubatud õppe- ja teaduslikel eesmärkidel motiveeritud mahus ja tingimusel, et selline kasutamine ei taotle ärilisi eesmärke.
  30. 30. Teose vaba kasutamine teaduslikel ja hariduslikel eesmärkidel• Õiguspäraselt avaldatud teose reprodutseerimine on lubatud õppe- ja teaduslikel eesmärkidel motiveeritud mahus haridus- ja teadusasutustes, mille tegevus ei taotle ärilisi eesmärke.
  31. 31. Probleemid• Mis on motiveeritud maht?• Kust lõppevad hariduslikud ja teaduslikud eesmärgid (illustratsioonide kasutamisel)?• Õppematerjali tõlkimiseks või kohandamiseks on vaja varaliste õiguste omaniku nõusolekut
  32. 32. Avatud sisulitsentsid
  33. 33. Mis on litsents?• Litsents on luba (näiteks luba kasutada kellegi autoriõiguse alusel kaitstavat teost)• Litsentsilepinguga annab üks isik (litsentsiandja) teisele isikule (litsentsisaaja) õiguse teostada intellektuaalsest varast tulenevaid õigusi kokkulepitud ulatuses ja kokkulepitud territooriumil, litsentsisaaja aga kohustub maksma selle eest tasu (litsentsitasu) (Karja, 2010)
  34. 34. http://creativecommons.org
  35. 35. Creative Commons litsentsid• Attribution• Attribution-Share Alike• Attribution-Noncommercial• Attribution-Noncommercial-Share Alike• Attribution-Noncommercial-No Derivative Works• Attribution-No Derivative Works
  36. 36. Creative Commons piirangud Attribution — kohustus viidata teoseleb autori poolt määratud viisil Share Alike — muudatusi ja tuletatuda teoseid tuleb edasi levitada sama, lähedase või ühilduva litsentsi alusel Noncommercial — teost ei tohi kasutadan ärilistel eesmärkidel No Derivative Works — teost ei tohid muuta ega kasutada tuletatud teoste loomisel
  37. 37. Creative Commons õigused Share — õigus teost kopeerida, levitada jas edasi andar Remix — õigus teost kohandada
  38. 38. Litsentsi esitusviisid• Lühikokkuvõte (nn. Commons deed)• Litsentsi terviktekst• Litsentsi kood
  39. 39. Creative Commons Eesti litsentsid• Autorile viitamine• Autorile viitamine – Jagamine samadel tingimustel• Autorile viitamine – Mitteäriline eesmärk• Autorile viitamine – Mitteäriline eesmärk – Jagamine samadel tingimustel• Autorile viitamine – Mitteäriline eesmärk – Tuletatud teoste keeld• Autorile viitamine – Tuletatud teoste keeld
  40. 40. http://www.creativecommons.ee
  41. 41. Teised avatud sisulitsentsid• GNU Free Documentation License (GNU FDL) — GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsents• Public Domain — autoriõiguse alla mitte kuuluvad materjalid
  42. 42. Kuidas avatudsisulitsentsi ära tunda?
  43. 43. Kuidas avatud sisu leida?
  44. 44. Avatud sisu kogud
  45. 45. http://en.wikipedia.org
  46. 46. http://et.wikipedia.org
  47. 47. http://www.wikimedia.org
  48. 48. Fotod
  49. 49. http://commons.wikimedia.org
  50. 50. http://www.flickr.com/creativecommons
  51. 51. Avatud õppematerjalid
  52. 52. http://ocw.mit.edu
  53. 53. http://www.oercommons.org
  54. 54. http://cnx.org
  55. 55. http://lemill.net
  56. 56. Milline sisulitsents valida?• Töömahukad teosed — CC Attribution-Share Alike• Fotod — CC Attribution
  57. 57. Digitaalseteõppematerjalide kvaliteet
  58. 58. Koolielu portaali õppematerjalide kvaliteedinõuded Teema terviklik käsitlus Õpijuhend Sisu Faktiline õigsus Motiveerivus, eakohasus, Sisaldab autori nime uudsus, õpioskuste arendamineLoomise aeg või viimane muutmine Autorsus Kvaliteedinõuded Struktuur ja liigendatus Viide litsentsile Vahendi otstarbekas valik Viitamine Optimaalne maht Teostus Keeleline õigsus Kujundus Tehniline teostus Ühilduvus
  59. 59. Sisu• Teema terviklik käsitlus• Õpijuhend• Faktiline õigsus• Motiveerivus, eakohasus, uudsus, õpioskuste arendamine
  60. 60. Teostus• Struktuur ja liigendatus• Vahendi otstarbekas valik• Optimaalne maht• Keeleline õigsus• Kujundus• Tehniline teostus• Ühilduvus
  61. 61. Autorsus• Sisaldab autori nime• Loomise aeg või viimane muutmine• Viide litsentsile• Viitamine
  62. 62. Viited• ADLNet. (2006). SCORM 2004 3rd Edition: Shareable Content Object Model. Overview. Advanced Distributed Learning. Retrieved from http://www.adlnet.gov/Technologies/scorm/ SCORMSDocuments/Previous Versions/SCORM 2004 3rd Ed/SCORM.2004.3ED.DocSuite.zip• Autoriõiguse seadus (2010). Loetud aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/13246706• Creative Commons (2010). Frequently Asked Questions. http://wiki.creativecommons.org/ FAQ• Karja, H. (2010). Milleks meile Creative Commons - litsentside eestindamise protsess ja sisu. Loetud aadressil http://www.creativecommons.ee/wp-content/uploads/2010/11/Hele_Karja.pdf• Koolielu portaali õppematerjalide kvaliteedinõuded (2009). http://koolielu.ee/pg/info/readpage/ 8927• Maadvere, I. (2009). Õpiobjektide repositooriumid.• Väljataga, T. (2005). Õpiobjektid ja pedagoogiline kontseptsioon. http://www.e-uni.ee/ konverents/2005/slaidid/Terje_Valjataga.pdf
  63. 63. Kasutatud fotod• marlèned, http://www.flickr.com/photos/marlened/3021346659/
  64. 64. Tänud kuulamast!• hans.poldoja@tlu.ee• http://www.slideshare.net/hanspoldoja/
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×