VO-MBO Pre conference Sociale media en uw organisatie - Machiel van de Laar

686 views

Published on

VO-MBO Pre conference Sociale media en uw organisatie - Machiel van de Laar

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
686
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Conferentie Oogst, 31 mrt 09, Ede
 • Conferentie Oogst, 31 mrt 09, Ede
 • Conferentie Oogst, 31 mrt 09, Ede
 • Conferentie Oogst, 31 mrt 09, Ede
 • Conferentie Oogst, 31 mrt 09, Ede
 • VO-MBO Pre conference Sociale media en uw organisatie - Machiel van de Laar

  1. 1. Machiel van de LaarSociale media en calamiteiten: als eenramp óf als een kans de school treft!?Nationaal Congres Onderwijs en Sociale Media
  2. 2. Twitter#ncosm#MachielvdLaar#kpcgroep#calamiteitenteam#socialmedia#socialeveiligheid#alseenrampdeschooltreft
  3. 3. Aanleiding• Vierde editie boek`Als een ramp de school treft´(OCW/KPC Groep, 2012) incl. nieuwhoofdstuk over social media• Calamiteitenteam (2000)• Social media en onderwijs• Telefoontje NCOSM
  4. 4. Expert Gebruiker
  5. 5. Pedagogiek – sociale veiligheid#pedagogischklimaat#teamcultuur#gedrag#risicojongeren#pesten#agressie#schoolveiligheid#leerlingparticipatie#ouderparticipatie
  6. 6. VO7078Vier pijlers van schoolveiligheid
  7. 7. VO7078Veiligheid in relatie tot de interactie tussen personeel, leerlingen en ouders.• Leef- en werkklimaat• Grensoverschrijdend gedrag• Communicatie leerlingen, ouders en personeel• Sociaal emotionele ontwikkeling• Gedrags- en omgangsregels voor leerlingen,personeel en ouders• Visie op ouders als partners• Scholing en training (m.b.t. pedagogisch en sociaal-emotioneel klimaat)• Protocollen
  8. 8. VO7078Veiligheid in relatie tot het verzorgen van aantrekkelijk onderwijs• Binnen- en buitenschools leren• Belevingswereld en de ‘passie’• Eigenaarschap en zelfverantwoordelijkheid leerproces• Differentiatie (leerstijlen en werkvormen)• Borgen van doorgaande leerlijnen• Vaardigheden en competenties van leerlingen• Loopbaanleren• Onderwijs op maat• Actief burgerschap• Sociale integratie• Kennismaking en communicatie met• verschillende culturen• Maatschappelijke oriëntatie
  9. 9. VO7078Veiligheid in relatie tot de ruimte in en om het schoolgebouw• Gedragsregels• Verzuim• Leerlingenvervoer• Media• ARBO• Coördinatie veiligheid• Ontruiming• Het gebouw (lokalen, gangen en trappen, sanitair, etc• De omgeving• Toezicht (taken en verantwoordelijkheden)• Protocollen
  10. 10. VO7078Veiligheid in relatie tot samenwerking met relevante externe partners• Omgeving• Ketenpartners• Onderwijs en (kinder)opvang• Zorg en begeleiding• Interne samenwerking en communicatie• Formeel, informeel• Protocollen
  11. 11. Veiligheidsmodel SAFEBestaat uit onderdelen die invloed hebben op elkaaren een fundament vormen voor proactief, preventiefen curatief veiligheidsbeleid
  12. 12. Curatief : we hebben de tools om te handelenwanneer het misgaat (stappenplan, procedures)Preventief : we hebben de tools om tevoorkomen dat het misgaat (voorschriften, regels,codes)Proactief : we gaan met elkaar aan de slag zodatwe de tools niet nodig hebben (behoeften,afstemming)
  13. 13. Social media op school – de schaduwzijdeo Cyberpesteno Dreigtweets, Facebooko Bangalijsteno Foto’s en filmpjeso Terreur
  14. 14. Cyberpesten• Is niet wezenlijk anders dantraditioneel pesten• Uitschelden, beledigen, uitlachen,roddelen, belachelijk maken,buitensluiten, bedreigen, hacken• Komt meest voor tussen 12 – 16 jaar• Pestprotocol actualiseren• Gedragscode social media• Bewustwording leerlingen, docentenen ouders
  15. 15. Bangalijsten http://www.youtube.com/watch?v=0zX1grDm-CgMeldpunt: www.bangalijst.nl
  16. 16. Bedreigingen – Twitter, Facebook, WhatsApp, …http://www.youtube.com/watch?v=vCHK12iM-5U
  17. 17. De WTF-generatie
  18. 18. Uitdaging beleid social media• Schooltijd en privétijd lopen door elkaar• Belevenissen (dus ook problemen) van thuis en op straatgaan mee naar school en vice versa• Gaat om gedrag van leerlingen èn volwassenen dus ookbeleid voor leerlingen en volwassenen
  19. 19. Social media en crisis• Inzet Twitter, WhatsApp• Gebruik Facebook
  20. 20. Calamiteiten in het onderwijs, alseen ramp de school treft.Rouw op school: onverwachte dood, suïcide•Gevolgen van rampen:Volendam, Bijlmer, Enschede (2000)•Moord op Hans van Wieren(januari 2004)•Moord op Jesse, Basisschool Hoogerheide(december 2006)•Suïcide Tim Ribberink (2013)
  21. 21. Fundamenten in tijden van nood• Een veilig, pedagogisch klimaat• Een goed (sociaal)veiligheidsplan op maat• Oog en respect voor verschillen• Een goede zorgstructuur• Sterk leiderschap• Heldere afspraken rond (social) media
  22. 22. Crisisteam- iemand die overzicht heeft en leiding kan geven(bijvoorbeeld de schoolleider of bestuurder)- iemand die goed kan omgaan met de (social) media (datwordt de perswoordvoerder)- iemand die goed zicht heeft op het klimaat binnen deschool en het welzijn van de leerlingen (bijvoorbeeld eenIB’er of leerlingbegeleider)- iemand die contact houdt met externe instanties zoalspolitie en GGD
  23. 23. Hoe goed is uw school voorbereid?❏ Er ligt een draaiboek klaar met protocollen en belangrijketelefoonnummers❏ De school heeft een crisisteam samengesteld dat snel bijelkaar kan worden geroepen in geval van calamiteiten❏ Er is een mediawoordvoerder die het woord doet in het gevalvan een ramp❏ Het crisisteam komt af en toe bij elkaar om de protocollendoor te nemen en te kijken of er nog iets ontbreekt.
  24. 24. TipsZie leerlingen als experts en benut hun kennisMaak gebruik van het sociaal kapitaal in en omde schoolBesef als school je verantwoordelijkheidZorg voor eenduidige afspraken en handhavingBetrek alle stakeholders en relevante externenEvalueer het beleid en pas het tijdig aanGeef het goede voorbeeld
  25. 25. Kortom: verzetten tegen social media opschool is zinloos, maak gebruik van demogelijkheden.Ga het doen!
  26. 26. Good practiceProject Veiligheid en Participatiehet Agnieten College te Wezep• Doel: vergroten sociale veiligheid• Middel: gebruik social media en ict• Leerlingen – ouders – docenten leren van en met elkaar• Kansen en gevarenAnder voorbeeld: Loopbaanleren en social media (V)MBO (Mariëlle Rutten)
  27. 27. Social media en sociale veiligheidProactief : we hebben een duidelijke (gedeelde) visie opons pedagogisch klimaat, sociale veiligheid en gebruik (enmisbruik) van social media en we onderhouden deze.Preventief : we hebben duidelijke afspraken met elkaargemaakt over wat we van elkaar verwachten(gedragscode, school en klassen gedragsregels etc. eniedereen kent ze.Curatief : we hebben draaiboeken en stappenplannenwanneer dit nodig is en we weten hoe we ze toe moetenpassen.
  28. 28. Dank u wel en tot ziens!ContactEmail: m.vdlaar@kpcgroep.nlWebsite: www.kpcgroep.nlMobiel : 06 - 10436501Twitter : @MachielvdLaar
  29. 29. Tot slot: social media in noodsituaties …

  ×