• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
PO Pre conference Sociale media en uw organisatie - Machiel van de Laar
 

PO Pre conference Sociale media en uw organisatie - Machiel van de Laar

on

 • 267 views

PO Pre conference Sociale media en uw organisatie - Machiel van de Laar

PO Pre conference Sociale media en uw organisatie - Machiel van de Laar

Statistics

Views

Total Views
267
Views on SlideShare
267
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • Conferentie Oogst, 31 mrt 09, Ede
 • Conferentie Oogst, 31 mrt 09, Ede
 • Conferentie Oogst, 31 mrt 09, Ede
 • Conferentie Oogst, 31 mrt 09, Ede
 • Conferentie Oogst, 31 mrt 09, Ede

PO Pre conference Sociale media en uw organisatie - Machiel van de Laar PO Pre conference Sociale media en uw organisatie - Machiel van de Laar Presentation Transcript

 • Machiel van de LaarSociale media en calamiteiten: als eenramp óf als een kans de school treft!?Nationaal Congres Onderwijs en Sociale Media
 • Twitter@ncosm@MachielvdLaar@kpcgroep@calamiteitenteam#socialmedia#socialeveiligheid#alseenrampdeschooltreft#calamiteitenteam
 • Aanleiding• Vierde editie boek`Als een ramp de school treft´(OCW/KPC Groep, 2012) incl. nieuwhoofdstuk over social media• Calamiteitenteam (2000)• Social media en/in onderwijs• Telefoontje NCOSM
 • Expert Gebruiker
 • Pedagogiek – sociale veiligheid#pedagogischklimaat#teamcultuur#gedrag#risicojongeren#pesten#agressie#schoolveiligheid#leerlingparticipatie#ouderparticipatie
 • VO7078Vier pijlers van schoolveiligheid
 • VO7078Veiligheid in relatie tot de interactie tussen personeel, leerlingen en ouders.• Leef- en werkklimaat• Grensoverschrijdend gedrag• Communicatie leerlingen, ouders en personeel• Sociaal emotionele ontwikkeling• Gedrags- en omgangsregels voor leerlingen,personeel en ouders• Visie op ouders als partners• Scholing en training (m.b.t. pedagogisch en sociaal-emotioneel klimaat)• Protocollen
 • VO7078Veiligheid in relatie tot het verzorgen van aantrekkelijk onderwijs• Binnen- en buitenschools leren• Belevingswereld en de ‘passie’• Eigenaarschap en zelfverantwoordelijkheid leerproces• Differentiatie (leerstijlen en werkvormen)• Borgen van doorgaande leerlijnen• Vaardigheden en competenties van leerlingen• Loopbaanleren• Onderwijs op maat• Actief burgerschap• Sociale integratie• Kennismaking en communicatie met• verschillende culturen• Maatschappelijke oriëntatie
 • VO7078Veiligheid in relatie tot de ruimte in en om het schoolgebouw• Gedragsregels• Verzuim• Leerlingenvervoer• Media• ARBO• Coördinatie veiligheid• Ontruiming• Het gebouw (lokalen, gangen en trappen, sanitair, etc• De omgeving• Toezicht (taken en verantwoordelijkheden)• Protocollen
 • VO7078Veiligheid in relatie tot samenwerking met relevante externe partners• Omgeving• Ketenpartners• Onderwijs en (kinder)opvang• Zorg en begeleiding• Interne samenwerking en communicatie• Formeel, informeel• Protocollen
 • Veiligheidsmodel SAFEBestaat uit onderdelen die invloed hebben op elkaaren een fundament vormen voor proactief, preventiefen curatief veiligheidsbeleid
 • Curatief : we hebben de tools om te handelenwanneer het misgaat (stappenplan, acties)Preventief : we hebben de tools om tevoorkomen dat het misgaat (voorschriften,regels)Proactief : we gaan met elkaar aan de slag zodatwe de tools niet nodig hebben (behoeften,afstemming)
 • Social media op school – de schaduwzijdeo Cyberpesteno Dreigtweets, Facebooko Bangalijsteno Foto’s en filmpjeso Terreur
 • Cyberpesten• Is niet wezenlijk anders dantraditioneel pesten• Uitschelden, beledigen, uitlachen,roddelen, belachelijk maken,buitensluiten, bedreigen, hacken• Komst meest voor tussen 12 – 16 jaar• Pestprotocol actualiseren• Gedragscode social media• Bewustwording leerlingen, docentenen ouders
 • Bangalijsten http://www.youtube.com/watch?v=0zX1grDm-CgMeldpunt: www.bangalijst.nl
 • Bedreigingen – Twitter, Facebook, WhatsApp, …http://www.youtube.com/watch?v=vCHK12iM-5U
 • De WTF-generatie
 • Uitdaging beleid social media• Schooltijd en privétijd lopen door elkaar• Belevenissen (dus ook problemen) van thuis en op straatgaan mee naar school en vice versa• Gaat om gedrag van leerlingen èn volwassenen dus ookbeleid voor leerlingen en volwassenen
 • Social media en crisis• Inzet Twitter, WhatsApp• Gebruik Facebook
 • Calamiteiten in het onderwijs, alseen ramp de school treft.Rouw op school: onverwachte dood, suïcide•Gevolgen van rampen:Volendam, Bijlmer, Enschede (2000)•Moord op Hans van Wieren(januari 2004)•Moord op Jesse, Basisschool Hoogerheide(december 2006)
 • Suïcide op school• Grote impact op school en daarbuiten• Gevaar van heroïek en imitatie• Rouw en kiezen voor het leven• Psycho-educatie:rol van psychiatrie enimpulsiviteit; signalen,gevaar van geheimen
 • Fundamenten in tijden van nood• Een veilig, pedagogisch klimaat• Een goed veiligheidsplan op maat• Oog en respect voor verschillen• Een goede zorgstructuur• Sterk leiderschap• Heldere afspraken rond (social) media
 • Hoe goed is uw school voorbereid?❏ Er ligt een draaiboek klaar met protocollen en belangrijketelefoonnummers❏ De school heeft een crisisteam samengesteld dat snel bijelkaar kan worden geroepen in geval van calamiteiten❏ Er is een mediawoordvoerder die het woord doet in het gevalvan een ramp❏ Het crisisteam komt af en toe bij elkaar om de protocollendoor te nemen en te kijken of er nog iets ontbreekt.
 • Crisisteam- iemand die overzicht heeft en leiding kan geven(bijvoorbeeld de schoolleider of bestuurder)- iemand die goed kan omgaan met de (social) media (datwordt de perswoordvoerder)- iemand die goed zicht heeft op het klimaat binnen deschool en het welzijn van de leerlingen (bijvoorbeeld eenIB’er of leerlingbegeleider)- iemand die contact houdt met externe instanties zoalspolitie en GGD
 • TipsZie leerlingen als experts en benut hun kennisBesef als school je verantwoordelijkheidZorg voor eenduidige afspraken en handhavingBetrek alle stakeholders en relevante externenEvalueer het beleid en pas het tijdig aanGeef het goede voorbeeld
 • Kortom: verzetten tegen social media opschool is zinloos, maar afspraken zijn goedmogelijk, openheid naar leerlingen (enouders) loont.
 • Good practice POAnder voorbeeld: http://www.youtube.com/watch?v=xP3H24z6a2E
 • Good practice VOProject Veiligheid en Participatiehet Agnieten College te Wezep• Doel: vergroten sociale veiligheid• Middel: gebruik social media en ict• Leerlingen – ouders – docenten leren van en met elkaar• Kansen en gevarenAnder voorbeeld: Loopbaanleren en social media (V)MBO (Mariëlle Rutten)
 • Social media en sociale veiligheidProactief : we hebben een duidelijke (gedeelde) visie opons pedagogisch klimaat, sociale veiligheid en gebruik (enmisbruik) van social media en we onderhouden deze.Preventief : we hebben duidelijke afspraken met elkaargemaakt over wat we van elkaar verwachten(gedragscode, school en klassen gedragsregels etc. eniedereen kent ze.Curatief : we hebben draaiboeken en stappenplannenwanneer dit nodig is en we weten hoe we ze toe moetenpassen.
 • Dank u wel en tot ziens!ContactEmail: m.vdlaar@kpcgroep.nlWebsite: www.kpcgroep.nlMobiel : 06 - 10436501Twitter : @MachielvdLaar
 • Tot slot: social media in noodsituaties …