P0034 projektiosaaminen diat

4,841 views
4,400 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,841
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
920
Actions
Shares
0
Downloads
37
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

P0034 projektiosaaminen diat

 1. 1. P0034 Projektiosaaminen Lilja Palo
 2. 2. Mikä on projekti? <ul><li>Projectum (lat.) ”eteen heitetty”, ehdotus, suunnitelma sekä suunnitelman toteutus </li></ul><ul><li>Tavoitteellisuus </li></ul><ul><li>Kertaluonteisuus </li></ul><ul><li>Organisoitu </li></ul><ul><li>Resurssoitu </li></ul>
 3. 3. 1.Tavoitteellisuus <ul><li>Selvästi osoitettu tehtävä, tavoite </li></ul><ul><li>Mitä keskeiset osallistujaorganisaatiot haluavat projektilta? </li></ul><ul><li>Tehtäviä voi olla useita => HANKE </li></ul><ul><li>Hanke jaetaan useaan projektiin </li></ul><ul><li>Kun tavoitteeseen on päästy, projekti päätetään </li></ul>
 4. 4. 2. Kertaluonteisuus <ul><li>Projektilla on selvä ALKU ja LOPPU </li></ul><ul><ul><li>uusi vaihe kuten projektin seuranta ei kuulu enää projektiin vaan siitä tehdään oma suunnitelma </li></ul></ul><ul><li>Selvä jaksotus ja aikataulutus </li></ul><ul><ul><li>vastuuhenkilöt, vastuualueet sekä tehtäväkokonaisuuksien järjestys määritelty </li></ul></ul>
 5. 5. 3. Organisointi <ul><li>Tehtävää suorittamaan on koottu joukko asiantuntijoita </li></ul><ul><li>Projektin johtaja = projektipäällikkö </li></ul><ul><li>Ryhmän ulkopuolelta toimintaa seuraa / ohjaa johtoryhmä tai ohjausryhmä </li></ul>
 6. 6. 4. Resurssointi <ul><li>Projektisuunnitel- </li></ul><ul><li>massa määritellään tarvittavat henkilö-, aika-, materiaali ja muut taloudelli-set resurssit, tilat ja välineet </li></ul><ul><li>Projektille laaditaan budjetti </li></ul>
 7. 7. Projektisuunnitelman runko <ul><li>1. Projektin tausta ja tarve </li></ul><ul><ul><li>lähtökohdat ja perustelut (käytäntö ja tutkimus) </li></ul></ul><ul><li>2. Asiakkaat ym. sidostahot </li></ul><ul><ul><li>asiakkaat kohderyhmänä, muut hyödynsaajat </li></ul></ul><ul><li>3. Tarkoitus ja tavoitteet </li></ul><ul><ul><li>toiminta-ajatus, pitkän ja lyhyen ajan tavoitteet </li></ul></ul><ul><li>4. Tuotokset </li></ul><ul><ul><li>konkreettiset palvelut, toimintamuodot, tieto </li></ul></ul>
 8. 8. Projektisuunnitelman runko jatkuu… <ul><li>5. Toteutusstrategia ja työsuunnitelma </li></ul><ul><li>6. Budjetti </li></ul><ul><li>7. Oletukset ja riskit </li></ul><ul><ul><li>oletukset, joihin onnistuminen perustu </li></ul></ul><ul><ul><li>riskien tunnistaminen ja varasuunnitelmat </li></ul></ul><ul><li>8. Organisaatio ja johtaminen </li></ul><ul><ul><li>johtamismalli ja vastuuhenkilöt </li></ul></ul><ul><li>9. Arviointi ja raportointi </li></ul>
 9. 9. 1. Projektin tausta ja tarve lähtökohdat ja perustelut (käytäntö ja tutkimus) <ul><li>Tarve </li></ul><ul><li>- mistä tarve nousee? </li></ul><ul><li>- mitä esimerkkejä tarpeesta on? </li></ul><ul><li>kenen tarve? </li></ul><ul><li>miten tarvetta on koitettu aikaisem-min täyttää? </li></ul><ul><li>Projektin tausta </li></ul><ul><li>- mitä tutkimustietoa </li></ul><ul><li>aiheesta on? </li></ul><ul><li>- mitä vastaavia pro-jekteja on tehty? </li></ul><ul><li>miten muut projektit sujui, mitä ongelmia, miten ne resurssoitiin? </li></ul>
 10. 10. 2. Asiakkaat ym. sidostahot asiakkaat kohderyhmänä, muut hyödynsaajat <ul><li>Asiakkaat kohde- </li></ul><ul><li>ryhmänä </li></ul><ul><li>mitä erityistä </li></ul><ul><li>mitä ominais-piirteitä? </li></ul><ul><li>esim. ikä, sairaus, </li></ul><ul><li>Muut hyödynsaajat </li></ul><ul><li>esim. koulutettiin perhetyöntekijöitä hankkeessa, myöhemmin koulutus yleistyi ja perhetyöntekijöitä palkattu neuvoloihin </li></ul><ul><li>- lapsiperheet </li></ul>
 11. 11. 3. Tarkoitus ja tavoitteet toiminta-ajatus, pitkän ja lyhyen ajan tavoitteet <ul><li>Toiminta-ajatus </li></ul><ul><li>Arvot ja visio </li></ul><ul><li>TA -kertoo, miksi projekti on olemassa ja mikä on toiminnan tarkoitus </li></ul><ul><li>Päätavoite ja välitavoitteet </li></ul><ul><li>kaikki hyväksyvät </li></ul><ul><li>tavoite on saavutettavissa </li></ul><ul><li>tavoite on mitattavissa </li></ul>
 12. 12. 4. Tuotokset konkreettiset palvelut, toimintamuodot, tieto <ul><li>http://www.oulu.ouka.fi/sote/sakke/tuotokset.htm </li></ul><ul><li>tuloksia </li></ul><ul><li>osaamista </li></ul>
 13. 13. 5. Toteutusstrategia ja työsuunnitelma <ul><ul><li>esim. opetuksen hankkeistamisena </li></ul></ul><ul><ul><li>vastuualueet ja -henkilöt nimetty (ryhmät) </li></ul></ul><ul><ul><li>tehtävät kuvattu </li></ul></ul><ul><ul><li>ohjelma aikataulu-tettuna </li></ul></ul><ul><ul><li>kokousaikataulut </li></ul></ul>
 14. 14. 6. Budjetti <ul><li>Projektin vaiheistaminen ja osittaminen . Projektin hallintatekniikkaa, perusajatus on, että projekti etenee suunnitelmallisesti </li></ul><ul><li>Toteutuksen etenemisen seuranta suhteessa aikatauluihin ja budjettiin </li></ul><ul><li>Tehtäväkokonaisuuden osittaminen </li></ul><ul><li>Jokaisessa vaiheessa täytyy tietää, mikä on tavoite, jotta arviointi on mahdollinen </li></ul>
 15. 15. 7. Oletukset ja riskit <ul><ul><li>tavallisimmat riskit </li></ul></ul><ul><ul><li>ennakointi (SWOT, kriittinen polku) </li></ul></ul><ul><ul><li>tunnistaminen, merkittävyys, toteutumisen todennäköisyys </li></ul></ul><ul><ul><li>johtopäätökset (mihin tarvetta kiinnittää huomiota) </li></ul></ul>
 16. 16. 7. Oletukset ja riskit <ul><li>Riskien hallinta-keinojen valinta </li></ul><ul><ul><li>siedettävä riskitaso </li></ul></ul><ul><ul><li>hallittavien riskien priorisointi </li></ul></ul><ul><ul><li>varasuunnitelmat </li></ul></ul><ul><ul><li>ennakoiva seuranta (seurataan merkkejä) </li></ul></ul><ul><ul><li>muutetaan suunnitelma </li></ul></ul><ul><ul><li>siirto, jakaminen (vakuutukset, sopimus) </li></ul></ul>
 17. 17. 8. Projektiorganisaatio <ul><li>Perustetaan määräajaksi </li></ul><ul><li>Projektin asettaja= projektin omistaja </li></ul><ul><li>Johtoryhmä=projektin ulkoinen hallinta </li></ul><ul><li>Ohjausryhmä=ulkoinen hallinta </li></ul><ul><li>Projektipäällikkö=projektin sisäinen hallinta </li></ul><ul><li>Projektiryhmä, ydinryhmä </li></ul><ul><li>Projektisihteeri (suurissa hankkeissa) </li></ul>
 18. 18. (8.) Projektin omistaja (asettaja) <ul><li>Päättää projektin perustamisesta ja lopettamisesta </li></ul><ul><li>Toimeksianto </li></ul><ul><li>Luo organisaation ohjausrakenteeksi </li></ul><ul><li>Nimittää ohjaus- ja johtoryhmän, määrittää tehtävät ja päätösvaltuudet </li></ul><ul><li>Nimittää projektipäällikön </li></ul>
 19. 19. <ul><li>Huolehtii projektille resurssit: rahoituksen hankkiminen, henkilö-, työaika-, työtila- ja laitekustannukset </li></ul><ul><li>Kantaa vastuun viime kädessä riskeistä </li></ul><ul><li>Vastaa siitä, että projektin tulokset ja kokemukset julkaistaan rahoittajien vaatimusten mukaan </li></ul>
 20. 20. (8.)Johtoryhmä ja ohjausryhmä <ul><li>Kootaan ottaen huomioon projektin tarkoituksen ja toiminnan luonne </li></ul><ul><li>Seuraa ja arvioi projektin kokonaisuuden toteutumista, päättää budjetista </li></ul><ul><li>Hyväksyy muutokset projektin tavoitteisiin, aikatauluihin ja toteutusstrategioihin </li></ul><ul><li>Valvoo, ohjaa ja tukee projektipäällikön työtä, hoitaa tiedotuksen omiin taustoihi </li></ul>
 21. 21. (8.) Projektipäällikkö <ul><li>Projektin sisällön kehittäminen, jäsentäminen ja muuntaminen käytännön toiminnaksi </li></ul><ul><li>Pitää projektipäiväkirjaa </li></ul><ul><li>Asioiden edistäminen yhteistyötahojen kanssa </li></ul><ul><li>Toiminnan toteutuksen johtaminen </li></ul><ul><li>Projektin tulosten koonti ja raportointi </li></ul>
 22. 22. 9. Projektin arviointi <ul><li>Käyttötarpeisiin vastaaminen: arvioinnin tarkoitus, tavoitteet ja tulosten käyttö </li></ul><ul><li>Arviointi kohdistuu arviointitiedon käyttäjien kannalta keskeisiin kysymyksiin </li></ul><ul><li>Käyttäjät osallistuvat arvioinnin suunnitteluun </li></ul><ul><li>Arviointi hyödyntää projektin toiminnan kehittämistä </li></ul>
 23. 23. <ul><li>Tarkoituksenmukaiset painotukset: kohteet priorisoidaan, mukana olennaiset puolet projektista, arvioidaan sekä onnistumista että ongelmia ja tuloksia sekä vaikutuksia </li></ul><ul><li>Aineiston pätevyys: näkökulmien, intressien ja arvojen moninaisuus, aineistot koskevat niitä ilmiöitä joita on tarkoitus arvioida, sekä laadullista että määrällistä tietoa </li></ul>
 24. 24. 9. Arvioinnin kohdistaminen projektissa <ul><li>Kuka käyttää arvioinnissa saatua tietoa? </li></ul><ul><li>Uskottavuus lisääntyy, kun arvioidaan useista näkökulmista </li></ul><ul><li>Mikä on oleellista projektissa? </li></ul><ul><li>Monitorointi=seurataan tunnuslukuja esim. asiakkaiden määrää ja työllistymistä </li></ul><ul><li>Auditointi=katsotaan laajasti etukäteen asetettuja kriteereitä </li></ul>
 25. 25. <ul><li>Kohdentuva arviointi= projektin toteutumi-sen myötä valitaan arvioinnin kohteet, lisänä hyvin kohdennettu itsearviointi </li></ul><ul><li>Yleisarviointi= kokoava arviointi esitetään yleisesti eri kohdista ja katsotaan kokonai-suutta, yritetään tehdä johtopäätöksiä </li></ul><ul><li>Kokonaisarviointi= kallista, onko tarpeen? </li></ul>
 26. 26. 9. Arvioinnista <ul><li>Arvioinnin pitäisi kehittää projektia </li></ul><ul><li>Projektin käyttöön pitää saada tietoa sen aikana, eikä ainoastaan jälkikäteen </li></ul><ul><li>Lähtökohta -analyysi on yksi tapa suhteuttaa tuloksia </li></ul><ul><li>Projektia voidaan arvioida asiakkaan, tuotoksen, henkilöstön osaamisen, hyvinvoinnin sekä prosessin näkökulmasta </li></ul>
 27. 27. 9. Projektin raportointi ja päättäminen <ul><li>Projektin valvonnan ja seurannan työkalu </li></ul><ul><li>Väliraportteja, loppuraportti </li></ul><ul><li>Loppuraportti on historiikki projektin elinkaaresta, siinä kuvataan suunnitelman lisäksi yksityiskohtaisesti projektin toteutuminen, tulokset ja budjetin toteutuminen sekä pohdintaosa </li></ul><ul><li>Tiedotustilaisuudet yleisölle ja medialle </li></ul>
 28. 28. 9. Raportointi ja päättäminen <ul><li>Lopetusvaiheeseen liittyy eniten tiedottamista: Prosessissa on opittu ja oppia on hyvä jakaa </li></ul><ul><li>Projektin onnistumista mitataan prosessin onnistumisella ja saavutetuilla lopputuloksilla </li></ul><ul><li>Projektissa on opittu uusi menetelmä tai toimintatapa, tieto pitää saada käyttöön </li></ul><ul><li>Raportissa kuvataan toteutettu suunnitelm </li></ul>
 29. 29. Projektiraportin rakenne <ul><li>1. Projektin lähtökohdat ja tavoitteet </li></ul><ul><ul><li>tarve, käsitteet, kirjal-lisuuskatsaus, projektisuunnitelma </li></ul></ul><ul><li>2. Projektin kuvaus </li></ul><ul><li>3. Projektin tulokset ja arviointi </li></ul><ul><ul><li>tutkimusmenetelmät </li></ul></ul><ul><ul><li>tulosten vertailu viite-kehykseen, tulosten hyödyntäminen </li></ul></ul>
 30. 30. Lähteet <ul><li>http://hosted.kuntaliitto.fi/intra/julkaisut/pdf/p071005095633P.pdf </li></ul><ul><li>Paavo Viirkorpi. Onnistunut projekti. Kuntaliitto </li></ul><ul><li>http://kehittaminen.turkuamk.fi/msuni/Tyossa/Projektisuunnitelma-malli.pdf </li></ul><ul><li>http://jakkau.site50.net/files/tjmharjoitus.pdf </li></ul><ul><li>Projektiraportti Satumetsän päiväkoti </li></ul><ul><li>http://www.seta.fi/perheprojekti/ </li></ul><ul><li>Sateenkaariperhetyön projekti </li></ul>

×