Oppimisprosessin suunnittelu

916 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
916
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
50
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Oppimisprosessin suunnittelu

 1. 1. VERKKO-OPPIMISPROSESSIN SUUNNITTELU 01.11.2010 KAJAANIN AMK Verkko-opetus haltuun Hanne Koli
 2. 2. TAVOITTEENA • oppia suunnittelemaan oppimisprosessi verkkoon • oppia suunnittelemaan oppimis-/opetustilanteita verkko-oppimisprosessiin • oppia suunnittelemaan oppimistehtäviä + valitsemaan materiaaleja/ideoimaan kuinka niitä käytetään • pohtimaan erilaisia menetelmiä 1.11.2010
 3. 3. SUUNNITTELUN VAIHEITA • valitse opintojakso • kerää tarvittava tieto suunnittelutyötä varten • analysoi käytössä oleva aineisto • etene vaihe vaiheelta systemaattisesti • tee työskentelysuunnitelma • toteuta ja viimeistele suunnitelmasi 1.11.2010
 4. 4. 1. OPINTOJAKSON VALINTA – opintojakson tavoitteet – opintojakson sisältö – mahdolliset arviointikriteerit 1.11.2010
 5. 5. 2. AINEISTOJEN ANALYSOINTI TAVOITTEET + SISÄLTÖ – tavoitteista muokataan mitä, miksi, miten kysymyksiä – saadaan esiin oppimisen kohteena olevaa – kysymykset rypästellään yhteen --> saadaan teemoja – mietitään teemojen luonnollista oppimisjärjestystä CASE Heikki Myllynen: Kuinka voin palvella? 1.11.2010
 6. 6. 3. SUUNNITTELUN ALOITUS ANALYYSIN POHJALTA • suunnitellaan oppimisprosessi teemojen avulla • suunnitellaan jokaiseen teeman oppimistapahtumat: teeman tavoitteet, oppimistehtävä(t), materiaalien valinta ja käyttö, muut lähteet ja niiden käyttö 1.11.2010
 7. 7. 4. HAHMOTTELLAAN OPPIMISPROSESSIKUVAAJA OPPIMISPROSESSI- kesto, pituus, muoto TAVOITTEENA OLEVA OSAAMINEN - prosessin lopputulema LÄHTÖTILANNE - vaadittava osaaminen OPPIMIS TILANNE OPPIMIS TILANNE OPPIMIS TILANNE OPPIMIS TILANNE OPPIMIS TILANNE 1.11.2010
 8. 8. 5. YKSILÖ - RYHMÄPROSESSI MAHDOLLISTETAANKO HENKILÖKOHTAINEN AIKATAULU JA ETENEMINEN? Oppimistehtä vin ohjattu prosessi Yksilön oppimisprosessi Itseopiskelu OPISKELEEKO RYHMÄ YHDESSÄ? Pienryhmä n oppimisprosessi Suurryhmä n oppimisprosessi Verkkokeskusteluna toteutettava prosessi Kehittä mishanke TARVITAANKO PORTAALI? Ryhmä n toimintaa tai jonkin asian ympä rille muodostettava sivusto Tarkoituksena tiedonjakaminen Tieto löydettä vissä yhdestä paikasta 1.11.2010
 9. 9. ESIMERKKEJÄ ERILAISISTA PROSESSEISTA 1.11.2010
 10. 10. OPPIMISTEHTÄVIN OHJATTU PROSESSI KOKONAISUUS SUUNNITELLAAN USEIDEN ERILLISIN OPPIMISTEHTÄVIN ETENEVÄKSI PROSESSIKSI 1. OPPIMISTEHTÄVÄ OHJE AINEISTO 2. OPPIMISTEHTÄVÄ OHJE AINEISTO 3. OPPIMISTEHTÄVÄ OHJE AINEISTO JNE. 1.11.2010
 11. 11. ASTEITTAIN SYVENEVÄ ONGELMANRATKAISUPROSESSI KOKONAISUUS SUUNNITELLAAN ASTEITTAIN SYVENEVÄKSI JA ETEVÄKSI PROSESSIKSI, JOSSA EDELLINEN OPPIMISTEHTÄVÄ AINA VALMISTAA SEURAAVAAN VAIHEESEEN 1. OPPIMISTEHTÄVÄ jossa virittä ydytä ä n teemaan Ohje miten työskennellä Aineisto joka virittä ä teemaan 2. OPPIMISTEHTÄVÄ jossa edellisestä teemasta jatketaan hieman syvemmä lle Ohje miten työskennellä Aineisto saattaa tuoda toista nä kökulmaa asiaan 3. OPPIMISTEHTÄVÄ jossa mennä ä n yhä syvemmä lle kä siteltä vä ä n asiaan Ohje miten työskennellä Aineisto auttaa yhä syvemmä lle aiheeseen JNE. 1.11.2010
 12. 12. TEEMOITETTUNA VERKKOKESKUSTELUNA TOTEUTETTAVA OPPIMISPROSESSI SUUNNITTELE OPPIMISPROSESSI: otsikko, laajuus, tavoitteet, arviointi jne. I VAIHE 1. OSALLISTUJAT ESITTÄYTYVÄT II VAIHE - SUUNNITTELE TEEMOITETUN KESKUSTELUN VAIHEET 1. TEEMA – HYVÄ KYSYMYS TAI ONGELMA JOTA KÄSITELLÄÄN - Ohjeet keskustelulle - Ohjauksen suunnittelu, jos ohjataan 2. TEEMA – HYVÄ KYSYMYS TAI ONGELMA JOTA KÄSITELLÄÄN - Ohjeet keskustelulle - Ohjauksen suunnittelu, jos ohjataan 3. TEEMA – HYVÄ KYSYMYS TAI ONGELMA JOTA KÄSITELLÄÄN - Ohjeet keskustelulle - Ohjauksen suunnittelu, jos ohjataan JNE. Tämän tyyppinen oppimisprosessi sopii, kun - Osallistujat samanaikaisesti prosessissa - Eri aikaan prosessissa 1.11.2010
 13. 13. PROSESSIN JUONI • ESIMERKKI • OPPIMISPROSESSIN /OPINTOJAKSON ALUSSA tutustut aihealueeseen pohtimalla sitä mitä tiedä t aihealueesta entuudestaan ja missä olet asiaan aikaisemmin tutustunut. Tä mä tapahtuu siten että kirjoitat teemasta ” Mitä .. maksimissaan yhden A4 verran. Sen jä lkeen teet monivalintatehtä vä n, jossa arvioit omaa osaamistasi suhteessa tä mä n opintojakson tavoitteisiin • TOISESSA VAIHEESSA pä ä set kahden casen avulla tutustumaan aiheeseen hieman enemmä n ja … • KOLMANNESSA VAIHEESSA jatkat toiseen vaiheen aihealueen tarkastelua ... Ja katsomme missä kaikissa tilanteissa arkimaailmassa aiheeseen voi törmä tä . • NELJÄNNESSÄ VAIHEESSA kä sittelemme muutamaa keskeistä kä sitettä , myös niiden syntyhistoriaa. • OPPIMISPROSESSIN /OPINTOJAKSON LOPUKSI teet kokoavan PowerPoint-esityksen siitä miten olet opintojakson eri osa-aikoina kehittynyt 1.11.2010
 14. 14. 6. SUUNNITTELLAAN OPPIMISTILANTEET OPPIMISPROSESSI OHJE OPPIMIS- TEHTÄV Ä MATERI- AALIT VÄLINEET OPPIMISTILANNE - otsikko - tavoitteet - kuvaus - oppimistehtävät - materiaalit - materiaalien käyttö - ohjeet OSATAVOITTEET OPPIMIS TILANNE OHJE OPPIMIS- TEHTÄV Ä MATERI- AALIT VÄLINEET OSATAVOITTEET OPPIMIS TILANNE 1.11.2010
 15. 15. TEEMA TAI OPPIMISTILANNE – OPISKELIJAN KERRALLA HAHMOTTAMA KOKONAISUUS • MITEN NIMETÄÄN KUVAAVASTI? • MITÄ OVAT TILANTEEN TAVOITTEET? • MINKÄLAINEN TEHTÄVÄ TAI TOIMEKSIANTO OHJAA OPPIJAA? • MITEN VIRITETÄÄN AIHEESEEN? • MITEN SUUNNITELLAAN YKSILÖ/RYHMÄTYÖSKENTELY? • MITEN OHJEISTETAAN YKSILÖ/RYHMÄTYÖSKENTELY? • MINKÄLAISIA TIETOLÄHTEITÄ VALITAAN JA MIKSI? • MITEN OPPIJAT OHJEISTETAAN TIETOLÄHTEIDEN KÄYTTÖÖN? • TARVITAANKO TILANTEESEEN OHJAAJAN SELOSTUSTA? • MITEN JA MISTÄ PALAUTETTA ANNETAAN? • MITEN TYÖSKENTELYÄ / OPPIMISTA REFLEKTOIDAAN? • KÄYTETÄÄNKÖ OPPIMISPÄIVÄKIRJAA / PORTFOLIOTA JA MITEN OHJEISTETAAN? • JNE. 1.11.2010
 16. 16. OPETUS/OPPIMISTILANTEIDEN SUUNNITTELU OPETUS / OPPIMISTILANNE -Otsikko -Tavoite -Sisältö -konteksti OPPIMINEN – OPETUS -Miten tavoite opitaan? -Mitä menetelmiä käytetään? Millä vaikutetaan oppimiseen? - Oppimistehtävä(t) - Arviointi OPPIMISYMPÄRISTÖ Missä oppiminen ja opiskelu / työskentely tapahtuu? TIETO-OBJEKTIT, TIETOLÄHTEET Mitä tieto-objekteja tarvitaan? Mitä aineistoja? Suunnittele ja valmista omat jos tarvetta TIEDONPROSESSOINTI, TOIMINTA, VUOROVAIKUTUS Mitä tiedonprosessointia oppiminen edellyttää? Mitä toimintaa edellyttää? Mitä vuorovaikutusta tilanteeseen liittyy: mitä, minkä ja keiden välille? OHJAUS Mitä ohjataan, miten ja miksi? Tiedottaminen Ohjeet Ohjaushetket Palautteet Arviointi Jne. 1. OPPIMISTILANNE - Otsikko - Tavoite - Sisältö - konteksti MITEN PROSESSI ALOITETAAN? Esim. aikaisemman osaamisen herättely 2. OPPIMISTILANNE -Otsikko -Tavoite -Sisältö -konteksti 3. OPPIMISTILANNE 4. OPPIMISTILANNE 5. OPPIMISTILANNE 6. OPPIMISTILANNE N. OPPIMISTILANNE MITEN PROSESSI PÄÄTETÄÄN? 1.11.2010
 17. 17. OPPIMISTEHTÄVÄT
 18. 18. OPPIMISTEHTÄVÄ – KESKEISIN MENETELMÄ • TEHTÄVÄÄ TYÖSTÄMÄLLÄ OPITAAN UUSIA ASIOITA • TEHTÄVÄ OHJAA HAVAINTOA, TULKINTAA, TIEDONPROSESSOINTIA JA TYÖSKENTELYÄ • TEHTÄVÄN AVULLA VOIDAAN EDISTÄÄ MM. METAKOGNITIIVISTEN JA ONGELMANRATKAISUTAITOJEN KEHITTYMISTÄ • IDEOITA PEDAGOGISISTA MALLEISTA YMS. • ESIM. – TUTKIVA OPPIMINEN – AKTIVOIVA OPETUS – CASE – PBL – PROJEKTI 1.11.2010
 19. 19. MITEN OPPIMISTEHTÄVILLÄ EDISTETÄÄN OSAAMISEN KEHITTYMISTÄ? PROSESSIN AIKANA TYÖSTETTÄVÄT JA RATKAISTAVAT TEHTÄVÄT  Edistävät osaamisen kehittymistä, kun oppimistehtävät nivotaan yhteen asteittain syveneväksi ongelmanratkaisuksi. Näin edellinen tehtävä valmistaa ja auttaa seuraavassa tehtävässä onnistumisessa. Prosessi voi sisältää tavoitteiden kannalta ASTEITTAIN SYVENEVIÄ TEHTÄVIÄ ja prosessi ohjaa osaamisen kehittymisen syväsuuntautuneeseen haltuun ottamiseen. OHJAA OPPIJAA MENETELMÄLLISESTI OPPIMAAN UUSIA TIETOJA/TAITOJA: SISÄLTÖÄ - Mitä tietoa oppija prosessoi tehtävässä? TIEDONHAKUA - Mistä oppija löytää tehtävässä tarvittavaa tietoa? HAVAINNOINTIA, AJATTELUPROSESSEJA - Miten oppija prosessoi tietoa tehdessään tehtävää? OHJAA OPPIMISTEHTÄVÄÄ - Miten oppimistehtävä ohjaa oppijan oppimista ja tiedon prosessointia? OHJAA OPPIMISPROSESSIA, OHJAA TYÖSKENTELYÄ - Miten oppijaa ohjataan /mitä palautetta annetaan? 1.11.2010
 20. 20. MITÄ TEHTÄVIÄ PROSESSIN ALUSSA JA PÄÄTTEEKSI? VERKKO-OPPIMISPROSESSIN 2 ENSIMMÄISTÄ OPPIMISTEHTÄVÄÄ ESIM. 1. TEHTÄVÄ – aikaisemman osaamisen esiin nostaminen: Mitä tiedät aiheesta entuudestaan – mitä sinulle tulee mieleen käsitteestä/ilmiöstä...? 2. VALMISTAUTUMINEN JA VALMENTAUTUMINEN VERKKO-PROSESSIIN VERKKO-OPPIMISPROSESSIN VIIMEINEN OPPIMISTEHTÄVÄ VOI OLLA OPPIMISPROSESSIN KOKOAVA TAI REFLEKTIOTEHTÄVÄ ESIM. Miten käsityksesi ovat prosessin aikana muuttuneet – vertaa ensimmäisen tehtävää ja ... tarkastele nykyistä ajatteluasi/tietoasi asiasta? TAI Käy läpi kaikki prosessin tehtävät ja mieti niiden jokaisen merkitystä itsellesi ja työllesi? TAI Tee kooste (valmiin) PowerPoint -esityspohjan avulla eli ns. näyttö osaamisestasi jokaisen oppimisprosessin vaiheen kohdalla JNE. 1.11.2010
 21. 21. VERKKOKESKUSTELUN SUUNNITTELU 1. VERKKOKESKUSTELUN LÄHTÖKOHTA / LÄHTÖTILANNE • Miten opiskelijat aktivoidaan ja heille synnytetä ä n tarve keskustella ja rakentaa tietoa verkossa? • Esim. ongelmanasettelu, casen analysointi. • Miten verkkokeskustelun hyöty konkretisoidaan osallistujille – miksi keskustella verkossa? 2. VERKKOKESKUSTELUN PÄÄMÄÄRÄ, LOPPUTULEMA JA LOPPUTULOS • Mitkä ovat verkkokeskustelun tavoitteet? • Mitä tuloksia / tuotoksia odotetaan saavutettavan? • Miten tuloksia työstetä ä n ja hyödynnetä ä n jatkossa oppimisprosessin aikana? VERKKOKESKUSTELU, KESKUSTELUPROSESSI Ohjaajan interventiot tarvittaessa. Ohjaaja voi ylläpitää ja suuntaa keskustelua tarvittaessa esim. aktivoivilla kysymyksillä Pä ä mä ä rä , lopputulema, lopputuotos Lä htökohta / lä htötilanne esim. case, ongelman-asettelu 1.11.2010
 22. 22. VERKKOKESKUSTELU DIALOGINEN VERKKOKESKUSTELU Dialogisessa verkkokeskustelussa keskustelijan kirjoittama viesti tai kommentti liittyy aina asiasisä llöllisesti edelliseen, aikaisemmin kirjoitettuun viestiin JÄSENTYMÄTÖN VERKKOKESKUSTELU Usein verkkokeskustelussa osallistujilla ei ole yhteistä päämäärää tai keskustelulla tavoitteita, vaan keskustelijat vievät jokainen keskustelua vähän eri suuntaan, jolloin keskustelu helposti ”levähtää”. JÄSENTYNYT VERKKOKESKUSTELU Jäsentyneessä ja tavoitteellisessa verkkokeskustelussa keskusteluun osallistuvat pyrkivät viesteillä ja kommenteillaan kohti yhteistä päämäärää, esimerkiksi asetetun aloitusongelman ratkaisua. 1.11.2010
 23. 23. OHJEET • OHJEET OVAT OPPIMISPROSESSIN KESKEINEN ETEENPÄIN VIEVÄ VOIMAVARA • TEHDÄÄN USEIN RAUTALANGASTA VÄÄNTÄMÄLLÄ • SELKEÄ KIELI • YKSINKERTAISET LAUSEET • VÄLTÄ ADJEKTIIVEJA • VÄLTÄ SIVULAUSEITA • KAPPALEESSA KORKEINTAAN 6 RIVIÄ • VARMISTETAAN OHJEIDEN PERILLE MENO • Voivat koskea tyä skentelyä , sisä ltöä , prosessia jne. 1.11.2010
 24. 24. AINEISTOJEN VALINTA • Verkko-oppimisympä ristöön valituilla AINEISTOILLA ON MERKITTÄVÄ ROOLI oppimisen ja osaamisen kehittymisen kannalta. Ne ohjaavat oppijoiden ajattelua ja toimintaa. • Aineistojen VALINTA JA JÄSENTÄMINEN ON ERITTÄIN tä rkeä ä , koska niiden avulla opiskelija kehittä ä osaamistaan ja syventä ä ajatteluaan. • Verkkoympä ristöissä TULISI VÄLTTÄÄ LINKKILISTOJEN TYYPPISTÄ, suurta itseohjautuvuutta edellyttä vä ä aineistojen kä yttöä , koska ne saattavat vaikeuttaa tietojen löytymistä ja aikaansaada ajan kä yttöä epä olennaiseen. • • Aika saattaa kulua tiedon etsimiseen tiedonprosessoinnin sijaan – eri asemassa ovat opintojaksot, joissa tavoitteena on tiedonhaku. • Ohjaaja voi kä yttä ä oppimisprosessin eri vaiheissa eri muodoissa olevia aineistoja kä yttötarpeen mukaan. • Aineistot voivat olla ohjaajan tuottamia teksti-, ä ä ni- tai videoklippejä , joiden avulla oppivat pä ä sevä t orientoitumaan aihealueeseen RAUHASSA KESKITTYEN JA VAIKKA USEAAN KERTAAN TOISTAEN. • Aineistojen tarkoituksena voi olla aihealueen selvittä minen siten, että OPPIJAN HUOMIO KIINNITETÄÄN JOHONKIN OLEELLISEEN, VAIKKA AIVAN UUTEEN ASIAAN. Aineistojen tehtä vä on tä llöin toimia OPPIJOIDEN OPPIMISTA EDISTÄVINÄ ELEMENTTEINÄ. 1.11.2010

×