10.1.2011

884 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
884
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
51
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

10.1.2011

 1. 1. VERKKO OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ: VÄLINEITÄ, MENETELMIÄ JA VALINTOJA  Kajaani Hanne Koli 10.1.2011 10.1.2011 1
 2. 2. MOODLE 10.1.2011 2
 3. 3. MOODLE 10.1.2011 3
 4. 4. MOODLEN ETUSIVU 10.1.2011 4
 5. 5. OPINTOJAKSON ESITTELY OPPIMISPROSESSI TAI OPINTOKOKONAISUUS – onko nimi kuvaava ja selkeä? LAAJUUS – opintojakson laajuus opintopisteinä, opintoviikkoina, opiskelutunteina. AIKA – milloin opintojakso alkaa ja päättyy. OHJAAJAT – kuka ohjaa, miten ja milloin ohjaaja on tavoitettavissa sekä yhteystiedot (esim. sähköposti, matkapuhelin, Skypenimi). MUISTA   TOTEUTTAJAT – Kuka/ketkä ovat suunnitelleet opintojakson. 1.  Ihminen  toimii  aikaisemmin  opitun  varassa,  se   nopeu9aa  toimintaa,  mu9a  koulu9ajan  tekemät   TERVETULOTOIVOTUS – tervetulotoivotuksen tarkoituksena muutokset   saa9avat  jäädä  huomaama9a  ellei  niitä  osoiteta.   on kertoa opintojaksosta tiiviisti, kiteytetysti ja innostuneesti. 2.  Havaitseminen  on  valikoivaa  –  kaikkea  ei   Sen avulla herätetään kiinnostus aiheeseen ja opiskeluun. Voi olla huomata,  verkossa  teksAä  lähinnä  silmäillään  ja   muodoltaan tekstiä, kuvia, video, äänitiedosto tms. sitä  ei  väl9ämä9ä  lueta  kokonaan.   3.  Ihminen  pystyy  pitämään  mielessään  vain   Aetyn  määrän  Aetoa  yhdellä  kertaa,  joten  älä   OPINTOJAKSON TAVOITTEET – opiskelun ja oppimisen tulee täytä  sivuja  liialla  informaaAolla.   aina olla tavoitteellista. Oppimisen/osaamisen tavoitteet kuvataan 4.  Symbolit  ja  värit  tukevat  ja  edistävät   havaitsemista.  
 6. 6. KUVAT JA TEKSTIT 10.1.2011 6
 7. 7. TAULUKKO MOODLESSA TAULUKON AVULLA –  RYHMITTELET –  SOMMITTELET –  OHJAAT HAVAINTOA –  JÄSENNÄT ASIOITA –  ORGANISOIT TOIMINTAA 10.1.2011 7
 8. 8. MOODLEN TYÖKALUT www.hannekoli.fi/elearning   10.1.2011 8
 9. 9. TOTEUTUSTA TUKEVAN TEKNOLOGIAN VALINTAA JA ETSIMISTÄ 10.1.2011 9
 10. 10. SKYPEN RYHMÄVIDEOVERSIO … Skype_5.0.0.6378.dmg   10.1.2011 10
 11. 11. tai OOVOO www.hannekoli.fi/elearning   UPOTUS  iframen  avulla:   <iframe  width="100%"  height="600"  align="middle"  src="hLp:// videocallroom.oovoo.com/room/somonote/room/1"  border="0"></iframe>     10.1.2011 11
 12. 12. GOOGLE docs www.hannekoli.fi/elearning   10.1.2011 12
 13. 13. FACEBOOK 10.1.2011 13
 14. 14. DIPITY " www.dipity.com   10.1.2011 14
 15. 15. SLIDESHARE " www.slideshare.com   hLp://saumatonurapolku.blogspot.com/   10.1.2011 15
 16. 16. SCRIBD www.scribd.com   hLp://opOma.discendum.com/laurea   10.1.2011 16
 17. 17. VOICETHREAD www.voicethread.com   10.1.2011 17
 18. 18. VÄLINEITÄ 10.1.2011 18
 19. 19. TOIMINNAN ORGANISOINNIN VÄLINEITÄ •  TSEKKILISTAT •  OSALLISTUJALISTAT •  EDISTYMISEN SEURANTA •  OPPIMISPROSESSI: AIKATAULU JA OPPIMISTEHTÄVÄT •  JNE. 10.1.2011 19
 20. 20. MALLIPOHJA OMAA OPPIMISPROSESSIA VARTEN •  OPPIMISPROSESSI JA OPPIMISTEHTÄVÄT •  TYÖKALUT •  AINEISTOT •  UPOTETTTU TEKNOLOGIA 10.1.2011 20
 21. 21. HAMK " AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU 13.5.2009 21
 22. 22. AMIEDU hLps://amiedu.moodle.fi/moodle/login/index.php     13.5.2009 22
 23. 23. MENETELMIÄ
 24. 24. MENETELMIEN KÄYTTÖÄ OPPIMISPROSESSIN ERI VAIHEISSA ALKAESSA   KULUESSA   LOPUSSA   •  MENETELMÄT?   •  MENETELMÄT?   •  MENETELMÄT?   MENETELMIEN  SUUNNITTELUA  VOI  TEHDÄ  KOKO  OPINTOJAKSOON     JA/TAI  YKSITTÄISEEN  OPETUSTILANTEESEEN  
 25. 25. PEDAGOGISIA MALLEJA – TAI NIIDEN ELEMENTTEJÄ - VOIDAAN KÄYTTÄÄ OPPIMISPROSESSIN SUUNNITTELUSSA Tutkiva oppiminen – ilmiöt, oppijan omat työskentelyteoriat Ongelmakeskeinen oppiminen – ongelmat Case-pohjainen oppiminen –oppimisen lähtökohtana jokin case DIANA-malli – dialogin merkitys oppimisesta (erityisesti opettajan toimintaa ohjeistava ja kehittävä malli) Yhteistoiminnallinen malli – yhdessä opiskelua ja opitun jakamista Kokemuksellinen oppiminen (Kolb) – kokemusten havainnointi, analysointi, teoretisointi ja uudelleen suuntaaminen Kognitiivinen oppipoikamalli - asiantuntijoiden käyttämiä kognitiivisia prosesseja  ajattelu ja toimintamallit Oppipoikakoulutus – asiantuntijan työskentelytavat
 26. 26. CASE OPPIMISESSA
 27. 27. OPPIPOIKAKOULUTUS •  Oppipoikakoulutuksessa käytetään scaffolding - menetelmää, ns. henkisiä rakennustelineitä tai ajattelun tikapuita •  Tarjottava tuki vähenee sitä mukaa kun oppijan taidot kasvavat •  Oppimistilanteen tulee olla oppijalle haastava, mutta ei liian vaikea tai ylivoimainen
 28. 28. MUISTA POHTIA •  Miten virität uuteen teemaan? •  Miten herätät kiinnostusta? •  Miten saat aikaisemmat tiedot ja käsitykset aktivoitua? •  Miten liität – ankkuroit käsiteltävän aineiston uusiin käyttöyhteyksiin? •  Miten saat oppijat käsittämään ”vaikeita” asioita? •  Miten aikaansaat vuorovaikutusta? Minkä ja keiden välille? •  Miten saat oppimaan uusia käsitteitä? •  Miten visualisoit ”vaikeita” asioita? •  Kuinka paljon arvioit tietyn asian oppimisen vaativan aikaa? •  MITEN MANAGEROIT OPINTOJAKSOA? •  MITEN JOHDAT YKSIN/YHDESSÄ KOLLEGOIDEN KANSSA KOKONAISUUTTA?
 29. 29. ROOLIT •  OPETTAJA •  OHJAAJA •  VETÄJÄ •  OPPIJA •  OPISKELIJA •  KOLLEGA •  ANNETUT ROOLIT
 30. 30. OPPIMISEN JA OPPIMISPROSESSIN TUNTEMINEN KIRJALLINEN   SUULLINEN   VIDEO   LUENTO-­‐ POHJAINEN   KONTEKS-­‐ SIMULAATIOT   TUAALINEN   SÄHKÖISET   VÄLINEET   ERILLISET   TAITO   HARJOITUKSET   TEKNOLOGIA TIETO  SIITÄ   POHJAINEN   ARVIOINTI   AVUSTEINEN   MAHDOLLISUUDET   KUINKA   MALLINTAMINEN   VIESTINTÄ   IHMISET   YMPÄRISTÖT   OPPIVAT   TAPAUS   YKSILÖLLINEN   TUTKIMUS   ITSEOPISKELU   ONGELMA   RYHMÄ   POHJAINEN   YHTEISTOIMIN-­‐ PROJEKTI   NALLINEN   SUUNNITTELEMALLA   PALAPELII   OPPIMINEN  
 31. 31. OPISKELIJAN NÄKÖKULMIA
 32. 32. MINKÄLAISIA OHJEITA JA OHJEISTUKSIA TARVITAAN? OHJEET OVAT OPPIMISPROSESSIN KESKEINEN ETEENPÄIN VIEVÄ VOIMAVARA •  TEHDÄÄN USEIN RAUTALANGASTA VÄÄNTÄMÄLLÄ •  SELKEÄ KIELI •  YKSINKERTAISET LAUSEET •  VÄLTÄ ADJEKTIIVEJA •  VÄLTÄ SIVULAUSEITA •  KAPPALEESSA KORKEINTAAN 6 RIVIÄ  VARMISTETAAN OHJEIDEN PERILLE MENO  MINIMOIDAAN TURHAUTUMINEN 13.5.2009 33
 33. 33. OPPIMINEN KUVATTU PELKISTETYSTI HAVAINTOKEHÄN AVULLA SEKÄ OHJAUKSEN VAIKUTTAMISEN KOHTEET/KEINOT fokusointi ”kaukoputki” aktivointi ulkoistaminen HAVAINTO ohjaa ohjaa reflektiopinta ”silmälasit” ohjaa (Aikaisempi) TULKINTA (1o) TIETÄMYS muuttaa ohjaa muuttaa ohjaa TIEDONPROSESSOINTI menetelmät työkalut
 34. 34. OHJEITA VERKKO-OPISKELIJALLE 1.  Valmistaudu opiskeluun tutustumalla verkko-oppimisympäristöön (Moodle) ja sinne rakennettuun verkkokurssiin, sen vaiheisiin, tehtäviin ja tavoitteisiin 2.  Suunnittele alustavasti oma ajankäyttösi verkkokurssin ajalle – myös KALENTERIIN 3.  Aseta itsellesi myös omia henkilökohtaisia oppimisen ja kehittymisen tavoitteita 4.  Osallistu keskusteluihin verkkoympäristössä, koska oppiminen on myös vuorovaikutteista toimintaa. Keskustelut ja kommentointi edistävät myös omaa oppimista 5.  Kirjoittaminen edistää oppimista ja erityisesti asioiden ymmärtämistä. Tee muistiinpanoja matkan varrella. 6.  Tee myös ajatuskarttoja eli visuaalisia kaavioita, näin pystyt kuvaamaan asioiden välisiä suhteita ja nostat esiin asiaan liittyvät keskeiset ilmiöt. 7.  Hyödynnä saamaasi palautetta 8.  Tarkastele ja arvioi sopivin välein omaa kehittymistäsi ja oppimistasi. Mieti mikä on ollut hyödyllistä, mihin olisi kannattanut panostaa hieman enemmän, mikä jäi kesken. Arvioi omia tuotoksiasi, osallistumistasi yms. Tee muistiinpanoja opiskelustasi ja etenemisestäsi esim. päiväkirjaa. 9.  Kun opiskelet työpaikalla ja haluat keskittyä, niin sulje ovi ja laita oveen viesti: verkkokurssilla! 10.  Rauhoita opiskeluympäristösi. Kun opiskelet niin älä tee muuta. Älä vastaa puhelimeen, sähköposteihin yms. – siis jollei ole pakko
 35. 35. EDELLYTYKSIÄ ITSEOHJAUTUVUUDELLE" Selvitä oppimisen eli oppimistilanteen, oppimistehtävän tai vaikka verkkokeskustelun tavoitteet ja pelisäännöt.   OPPIMISEN TAVOITTEET Pohdi jokaisen tehtävän kohdalla yksin tai yhdessä muiden kanssa miten tavoitteena oleva asia opitaan, miten voit saavuttaa tavoitteena olevan osaamisen. Pohdi myös sitä, mitä oppimisella tarkoitetaan?  OPPIMINEN Luo ennakko-odotus itsellesi oman toiminnan onnistumisesta eli siitä, että tavoite on mahdollista saavuttaa.  ONNISTUMINEN
 36. 36. OPISKELUN SUUNNITTELU AJANKÄYTÖN SUUNNITTELU •  OMAN AIKATAULUN SUUNNITTELU •  AJANVARAUS TEHTÄVÄN MUKAAN •  RYHMÄN KANSSA YHTEISET TEHTÄVÄT JA SOPIMUKSET •  DEAD LINE OHJAA HYVIN TOIMINTAA •  PÄIVÄKIRJAN PITÄMINEN TUKEE PROSESSIA

×