תכנית אב אפקון תקציר

683
-1

Published on

Published in: Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
683
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

תכנית אב אפקון תקציר

  1. 1. ‫אפקון א.ב. אנרגית רוח בע"מ‬ ‫מקבוצת אפקון תעשיות‬ ‫תכנית אב לניצול אנרגית הרוח בישראל‬ ‫ד"ר אלי בן-דב‬‫ינואר 0102‬ ‫שבט תש"ע‬ ‫למשלוח דואר: ת.ד. 8641, איזור תעשיה קריית ביאליק 00072 • משרד סניף צפון: רח יוסף לוי 84, אזור תעשיה קריית ביאליק.‬ ‫דואר אלקטרוני: ‪elib@afcon.co.il‬‬ ‫פקס: 3104578-40 •‬ ‫•‬ ‫טל: 0067878-40 • נייד: 1734255-250‬
  2. 2. ‫אפקון א.ב. אנרגית רוח בע"מ‬ ‫מקבוצת אפקון תעשיות‬ ‫תקציר‬‫תכנית אב זו מתווה כיוון אפשרי לניצול משאבי הרוח בישראל בהיקף גדול. התכנית אמורה להציע פתרונות‬ ‫ראשוניים לשילוב חוות רוח בשימושי קרקע קיימים באזורים הפוטנציאליים.‬‫שילוב חוות רוח מתאפשרת בייעודי השטח הבאים: בשדות חקלאיים )גידולי שדה, כרמים, מטעים, מרעה(,‬‫בשטחים פתוחים, ואף בחלק משמורות טבע. השילוב מתאפשר הודות לתפיסת השטח המזערית בפועל, ופגיעה‬ ‫מינימאלית ברציפות האקולוגית.‬‫יתרה מכך, הטורבינות מוסיפות תכלית ושימוש נוסף לייעוד הקרקע ומאפשרות הכנסה מניבה נוספת לשטחים, וכן‬ ‫שומרות על אופיים של שטחים אלו מפני הפיכתם לשטחים בנויים.‬‫האתרים הפוטנציאליים לחוות רוח אינם חליפיים זה לזה, אלא מצטרפים ומצטברים לייצור כמות האנרגיה שתחליף‬ ‫מקורות דלק מזהמים.‬‫בהתאם להחלטת ממשלה מס 0544 )חכ/671( מיום 90.10.21, פיתוח משק החשמל יכלול מקורות מתחדשים‬ ‫בהיקף של לפחות %01 מצריכת החשמל עד 0202, עם יעד ביניים של %5 עד 4102.‬‫כדי לממש החלטה זו, יש צורך לקבוע תעריף קבוע )‪ (feed in tariff‬כפי שנעשה עבור אנרגית השמש, המגלם‬‫בתוכו את הפרמיה לאנרגיה נקייה ואשר יהיה תלוי במהירות השנתית הממוצעת באתרים הפוטנציאלים. להלן‬ ‫הצעה ראשונית לתעריף אשר תאפשר כניסה מהירה של יזמים לפיתוח המשאב:‬ ‫‪5.0 m/s‬‬ ‫‪5.25 m/s‬‬ ‫‪5.5 m/s‬‬ ‫‪5.75 m/s 6.0 m/s‬‬ ‫מהירות שנתית ממוצעת בגובה 04 מ:‬ ‫56‬ ‫06‬ ‫55‬ ‫05‬ ‫54‬ ‫תעריף דרוש באגורות לקווט"ש:‬ ‫להלן רשימת האזורים בהם ניתן יהיה להקים חוות רוח על סמך טכנולוגיה מסחרית הקיימת היום :‬ ‫- ערבה 0091 מגוואט‬ ‫- נגב צפון 006,1 מגוואט‬ ‫000,1 מגוואט‬ ‫- רמת הגולן‬ ‫- נגב תיכון 051,1 מגוואט‬ ‫005,1 מגוואט‬ ‫- יו"ש ושפלת החוף‬ ‫- נגב מערב 000,2 מגוואט‬ ‫005,1 מגוואט‬ ‫- אזור הצפון‬‫סה"כ: כ- 056,01 מגוואט בטכנולוגיה העכשווית. ע"י פיתוח תעשייה מקומית בשיתוף תע"א ו/או רפאל, יחד עם‬‫ספק הטורבינות, ניתן יהיה לייצור טורבינה מתאימה יותר לאתרים בארץ, ע"י כך יקטן ההספק המותקן לכ- 000,7‬ ‫מגוואט אשר יפיקו אותה כמות אנרגיה מן האתרים במחיר זול יותר, ויקלו על החיבור לרשת החשמל.‬‫מימוש התכנית תלוי מאד באפשרויות ובעלות אשר תידרש לחיבור החוות לרשת החשמל, ובהשפעת קצב חדירת‬‫ההספק על יציבות מערכת החשמל הארצית לנוכח אופייה האקראי של הרוח. הניסיון בחו"ל מלמד כי קצב חדירה‬‫של כ- %02 אפשרי ללא בעיות מיוחדות )ראה דנמרק וגרמניה(. לנוכח הפיזור הגיאוגרפי של החוות והשוני‬‫במשטרי הרוחות באזורים השונים, הימצאותן של מערכות עזר להקלת החיבור לרשת בטורבינות המודרניות, סביר‬‫להניח שקצב החדירה יוכל לעלות מעבר ל- %02 המקובלים, אבל הדבר ידרוש לימוד מעמיק ופרטני ע"י חברת‬ ‫החשמל.‬‫השטח הדרוש להקמת החוות הנ"ל מוערך בכ- 000,41 דונם )כ- 008 דונם עבור בסיסי הטורבינות, כ- 000,21‬ ‫דונם עבור דרכי השרות, כ- 008 דונם לתחמשי"ם, וכ- 004 דונם למרכזי תפעול, אחזקה ואחסנה(.‬‫הקמת חוות רוח בהיקף הנ"ל תדרוש השקעות ישירות בהיקף של כ- 08 מיליארד ₪ )כ- 02 מיליארד דולר( לאורך‬‫תקופה של כ- 02 שנים )אשר יבואו מן המגזר הפרטי(, תגרום להקמת ענף תעשייה חדש של ייצור טורבינות רוח‬ ‫והקמת תשתיות חשמליות ואזרחיות, ע"י כך תיצור מקומות עבודה בהיקף של כ – 007,31 עובדים לשנה.‬‫התחלת ההקמה של חלק קטן מן החוות שלעיל, יכולה להתניע את מימוש החלטת הממשלה. אפילו בארץ הקודש‬‫ניתן יהיה להתקין כ- 002,1 מגוואט עד 0202, אשר יפיקו כ- ‪ 3,500 GWh‬לשנה, המהווים כ- %4 מתפוקת‬ ‫האנרגיה השנתית הצפויה ב- 0202.‬‫אם תרצו, התכנית הנ"ל אינה אגדה. הדבר נעשה בדנמרק, מדינה בגודל הדומה לישראל. תוך עשר שנים )6991-‬‫5002( הוקמו אלפי טורבינות המייצרות כ- %02 מן האנרגיה החשמלית בדנמרק, תוך פתוח תעשייה המגלגלת‬‫עשרות מיליארדי יורו מדי שנה ! כך גם במרבית מדינות אירופה, ארה"ב, סין, הודו, יפן )אפילו במצרים הוקמו חוות‬ ‫רוח בהיקף של כ- 054 מגוואט(.‬‫התכנית הנ"ל תוכל לצאת לפועל רק ע"י חקיקה מיוחדת וברורה אשר תוטמע בקרב הפקידים שיצטרכו לבצע‬ ‫אותה, ושתוף פעולה מלא מצדה של חברת החשמל לצורך חיבור החוות לרשת.‬‫1‬

×