IREC - introduction

447 views
337 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
447
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
27
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

IREC - introduction

  1. 1. Israel Renewable Energy Cooperative ‫רקע‬‫כללי‬ ‫קואופרטיב‬‫אנרגיה‬‫מתחדשת‬‫ישראל‬)IREC(1 ‫הוא‬‫אגודה‬‫שיתופית‬‫למטרות‬‫רווח‬‫שמטרתו‬‫קידום‬ ‫מעורבות‬‫ציבור‬‫הרחב‬‫ביישום‬‫של‬‫אנרגיות‬‫מתחדשות‬‫והתיעלות‬‫אנרגטית‬.‫בישראל‬IREC‫יתמקד‬ ‫בפיתוח‬‫ויישום‬‫פרויקטים‬‫בעזרת‬‫השקעה‬‫כספית‬‫משותפת‬‫של‬‫הציבור‬‫ויאפשר‬ ,‫וחינוך‬ ,‫לובי‬ ,‫הרחב‬ ‫בכך‬‫לציבור‬‫להיות‬‫מעורב‬‫באופן‬‫ישיר‬‫בקביעת‬‫עתיד‬‫משק‬‫האנרגיה‬.‫בישראל‬ ‫מגזר‬‫החשמל‬‫בישראל‬ ‫חוק‬‫החשמל‬‫מאפשר‬‫את‬‫כניסתם‬‫של‬‫יצרנים‬‫פרטיים‬‫לשוק‬‫עד‬‫היקף‬‫של‬20%‫מיכולת‬‫יצור‬‫החשמל‬ ‫למרות‬ .‫במדינה‬‫מאמצי‬‫הממשלה‬‫לקדם‬‫את‬‫כניסתם‬‫של‬‫יזמים‬‫פרטיים‬‫המכשולים‬ ,‫לשוק‬‫רבים‬ ‫והתהליך‬‫כמעט‬‫ואינו‬‫צריכת‬ .‫מתקדם‬‫החשמל‬‫בישראל‬‫גדלה‬‫בשנים‬‫האחרונות‬‫בשיעור‬‫שנתי‬‫שבין‬ 3%-‫ל‬7%‫ורזרבות‬‫היצור‬‫של‬‫חברת‬‫החשמל‬‫כה‬‫נמוכות‬‫כיום‬‫שקיימת‬‫סכנה‬‫שייווצר‬‫מחסור‬‫בחשמל‬ ‫במהלך‬‫אירועי‬‫מזג‬‫אוויר‬‫בשנים‬ .‫קיצוניים‬‫האחרונות‬‫נעשו‬‫מספר‬‫צעדים‬‫לעידוד‬‫הקמה‬‫של‬‫מתקנים‬ ‫להפקת‬‫חשמל‬‫ממקורות‬‫מתחדשים‬‫כולל‬‫הבטחת‬‫תעריפים‬‫למרות‬ ,‫מיוחדים‬‫זאת‬‫אין‬‫עדיין‬‫פרויקטים‬ ‫מסוג‬‫זה‬‫בשלבים‬‫במידה‬ .‫מעשיים‬‫ולא‬‫יפותחו‬‫מקורות‬‫אנרגיה‬‫חלופיים‬‫ולא‬‫ישתנו‬‫דפוסי‬,‫הצריכה‬ ‫ישראל‬‫תישאר‬‫תלויה‬‫לחלוטין‬‫במקורות‬‫אנרגיה‬‫מיובאים‬‫המשק‬ ,‫ומזהמים‬‫הישראלי‬‫ימשיך‬‫להיות‬ ‫רגיש‬‫לתנודות‬‫במחירי‬‫הדלקים‬‫והציבור‬ ,‫בעולם‬‫ימשיך‬‫לסבול‬‫מההשלכות‬‫הבריאותיות‬‫סביבתיות‬‫של‬ ‫המשך‬‫השימוש‬‫בדלקים‬.‫אלה‬ ‫שימוש‬‫בר-קיימא‬‫באנרגיה‬ ‫ייצור‬‫חשמל‬‫ממקורות‬‫מאובנים‬‫אינו‬ (‫גז‬ ,‫נפט‬ ,‫)פחם‬‫זהו‬ ,‫ראשית‬ .‫בר-קיימא‬‫מודל‬‫קוי‬‫בו‬ (‫)לינארי‬ ‫כורים‬‫מעבדים‬ ,‫משאבים‬‫ושורפים‬‫אותם‬‫לקבלת‬‫ופולטים‬ ,‫אנרגיה‬‫את‬‫הפסולת‬‫ליבשה‬ ,‫לאוויר‬‫או‬.‫לים‬ ‫פליטות‬‫הגזים‬‫לאטמוספרה‬‫גורמות‬‫לנזקים‬‫בריאותיים‬‫וגזי‬ ,‫ותשתיתיים‬‫החממה‬‫מחזקים‬‫את‬‫שינויי‬ ‫האקלים‬‫בייצור‬ .‫העולמיים‬‫אנרגיה‬‫מפחם‬‫נוספת‬‫בעיית‬‫הטיפול‬‫הכולל‬ ,‫באפר‬‫גם‬‫יסודות‬ .‫רדיואקטיביים‬ ‫טכנולוגיות‬ ,‫מאידך‬‫אנרגיה‬‫מתחדשת‬‫מנצלות‬‫אנרגיה‬‫ממקורות‬‫מקומיים‬‫תוך‬‫התחשבות‬‫מרבית‬ ‫בשיקולים‬‫סביבתיים‬‫הן‬ .‫חברתיים‬‫מסוגלות‬‫להקטין‬‫באופן‬‫משמעותי‬‫את‬‫זיהום‬‫והשימוש‬ ,‫האוויר‬‫בהן‬ ‫מפחית‬‫פליטות‬‫של‬‫גזי‬‫חממה‬‫במקביל‬ .‫לאטמוספרה‬‫לתרומה‬‫חברתית‬‫סביבתית‬‫יישום‬ ,‫זו‬‫טכנולוגיות‬ ‫אנרגיה‬‫מתחדשת‬‫יקטין‬‫את‬‫התלות‬‫ביבוא‬‫ייצר‬ ,‫דלקים‬‫מקומות‬‫ויתמוך‬ ,‫עבודה‬‫בכלכלה‬.‫המקומית‬ ‫מודל‬‫הקואופרטיב‬ ‫מודל‬‫הקואופרטיב‬‫)אגודה‬‫מאפשר‬ (‫שיתופית‬‫לקבוצת‬‫אנשים‬‫לאגד‬‫את‬‫משאביהם‬‫לצורך‬‫השגת‬ ‫מטרה‬‫או‬ ,‫חברתית‬ ,‫כלכלית‬‫סביבתית‬‫משותפת‬‫דרך‬‫מיזם‬‫בבעלות‬‫משותפת‬‫ובניהול‬.‫דמוקרטי‬ ‫בהקמת‬‫קואופרטיב‬‫לאנרגיה‬‫חברי‬ ,‫מתחדשת‬‫הקואופרטיב‬‫יכולים‬‫ליהנות‬‫בעצמם‬‫מאנרגיה‬‫המיוצרת‬ 1 Israel Renewable Energy Cooperative–‫זמני‬ ‫שם‬
  2. 2. ‫ממקורות‬‫או‬ ,‫מתחדשים‬‫למוכרה‬‫לחברת‬‫חשמל‬‫וליהנות‬‫מההכנסה‬‫במידה‬‫והמיקום‬‫ואו‬‫הרגולציה‬ ‫אינם‬‫מאפשרים‬‫שימוש‬‫ישיר‬‫בחשמל‬‫היתרון‬ .‫המיוצר‬‫במודל‬‫זה‬‫של‬‫בעלות‬‫ציבורית‬‫ישירה‬‫הוא‬ ‫ביכולתו‬‫להימנע‬‫מחסמים‬‫אשר‬‫בדרך‬‫כלל‬‫מגבילים‬‫יישום‬‫רחב‬‫היקף‬‫של‬‫טכנולוגיות‬‫אנרגיה‬ ‫מתחדשת‬‫ושימור‬‫קואופרטיבים‬ .‫אנרגיה‬‫של‬‫אנרגיה‬‫מתחדשת‬‫היו‬‫מהראשונים‬‫שיישמו‬‫טכנולוגיות‬ ‫ליצור‬‫חשמל‬‫מאנרגיית‬‫הרוח‬‫בצפון‬‫אירופה‬‫והם‬‫עדיין‬‫מחזיקים‬‫בחלק‬‫משמעותי‬‫בשנים‬ .‫מהשוק‬ ‫האחרונות‬‫שוב‬‫מובילים‬‫הקואופרטיבים‬‫בפריצת‬‫מוסכמות‬‫בתחום‬‫האנרגיה‬‫המתחדשת‬‫כאשר‬ ‫קהילות‬‫בכל‬‫רחבי‬‫העולם‬‫בוחרות‬‫במודל‬‫זה‬‫כדי‬‫לקדם‬‫יוזמות‬‫פיתוח‬‫הנובעות‬‫מהשטח‬‫ובכך‬‫מפצות‬ ‫על‬‫חוסר‬‫יוזמה‬‫מצד‬‫חברות‬ ,‫רשויות‬‫והמגזר‬ ,‫חשמל‬.‫הפרטי‬ ‫היתרונות‬‫הבולטים‬‫של‬‫קידום‬‫פרויקטים‬‫בעזרת‬‫מודל‬‫זה‬‫הם‬‫היכולת‬‫להעצים‬‫את‬‫כוחו‬‫של‬‫הציבור‬ ‫בכל‬‫הנוגע‬‫לעתיד‬‫משק‬‫האנרגיה‬‫היכולת‬ ,‫בישראל‬‫לקדם‬‫ולפתח‬‫פרויקטים‬‫ברי-קיימא‬‫של‬‫אנרגיה‬ ‫היכולת‬ ,‫מתחדשת‬‫לעודד‬‫יזמות‬‫מקומית‬‫כאמצעי‬‫להשגת‬‫פיתוח‬‫והיכולת‬ ,‫בר-קיימא‬‫לערב‬‫בעלי‬‫עניין‬ ‫מישראל‬.‫והתפוצות‬ ‫נותני‬‫חסות‬‫ושותפים‬‫עסקיים‬ ‫על-מנת‬‫לבסס‬‫את‬IREC‫כארגון‬‫המוביל‬‫בתחום‬‫האנרגיה‬‫המתחדשת‬‫והתיעלות‬‫אנרגטית‬‫בישראל‬ ‫אנו‬‫זקוקים‬‫לנותני‬‫חסות‬‫ושותפים‬‫גורמים‬ .‫עסקיים‬‫המעוניינים‬‫לבדוק‬‫אפשרות‬‫של‬‫מתן‬‫חסות‬‫או‬ ‫שותפות‬‫עסקית‬‫מתבקשים‬‫לפנות‬:‫לדואל‬info@israelrec.org. ‫כיצד‬‫את/ה‬‫יכול/ה‬‫לעזור‬ ‫בקרו‬‫באתר‬‫האינטרנט‬www.israelrec.org‫הרשמו‬ ,‫ב‬‫רשימת‬‫התפוצה‬‫שלנו‬‫והוסיפו‬‫את‬‫שמכם‬ ‫למספר‬‫הולך‬‫וגדל‬‫של‬‫ועסקים‬ ,‫מוסדות‬ ,‫ארגונים‬ ,‫אנשים‬‫המביעים‬‫עניין‬‫בקניית‬‫מניות‬‫בפרויקטים‬‫של‬ ‫אנרגיה‬‫מתחדשת‬‫והתיעלות‬.‫אנרגטית‬

×