• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Informationsförsörjningens infrastruktur & tjänsteutveckling
 

Informationsförsörjningens infrastruktur & tjänsteutveckling

on

 • 1,050 views

En presentation för Sahlgrenskas bibliotek. Om utvecklingen av system och tjänster för biblioteken.

En presentation för Sahlgrenskas bibliotek. Om utvecklingen av system och tjänster för biblioteken.

Statistics

Views

Total Views
1,050
Views on SlideShare
1,004
Embed Views
46

Actions

Likes
0
Downloads
7
Comments
0

2 Embeds 46

http://www.betabib.org 43
http://static.slidesharecdn.com 3

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Informationsförsörjningens infrastruktur & tjänsteutveckling Informationsförsörjningens infrastruktur & tjänsteutveckling Presentation Transcript

  • Informationsförsörjningensinfrastruktur & tjänsteutveckling
   MedicinskabibliotekenSU
   17 december 2010
   Daniel Forsman
   Chalmers Bibliotek
  • ”Basic scholarly information usepracticeshaveshiftedrapidlyin recent years,
   and as a result the academiclibrary is increasinglybeingdisintermediated from the
   discoveryprocess, riskingirrelevancein one of itscorefunctionalareas”
   Ithaka S+R 2009 FacultySurvey Report
   The future of libraries? Technology has created a verydifferent contextfor the
   missions of academic and research libraries
   No Brief Candle, DaphneeRentfrow
  • Utfallmediabudget t o m 15 december 2010, Huvudbiblioteket
   Böcker 1,8%
   E-böcker 8,7%
   Forts 0,4 %
   Tidskrifter 0,4%
   E-tidskrifter 70,6%
   Databaser 16,5 %
   Artikelkopior 0,9%
   Mediabudget 2011, Chalmers bibliotek
   Böcker 3,41%
   E-böcker 6,20%
   Forts 0,7%
   Tidskrifter 1,67%
   E-tidskrifter 68,22%
   Databaser 18,8%
   Artikelkopior 1,01%
  • Tenopir, “Investment in the Library: What’s the Return?” Madrid, April 2009
  • Systeminfrastrukturförinformationsförsörjning 1999
   Integrated Library System
   Samkat
   CAT
   OPAC
   ILL
   CIRC
   DB
   ACQ
   Report
  • Management
   Webscale
   E-media
   Bibliographic service
   … as a Service
   Webservices
   Platform independent
   Cloud
   Convenience
   API
   Discovery
   DRM
   ILL
   Data
   Software
   Knowledgebase
   Link resolver
   Catalog
   Swedish research
   Google
   Standards
   Tender
   WorldCat
   Union catalog
   Open Access
   Open Data
   Control
   Coverage
   Raw data
   Digitalisering
   Licensing
   Priviligies
   Aggregate
  • Öppenhet i en tjänstebaserad värld
   Open standards
   Openaccess
   Open educationalresources
   Open source
   Open platform
   Open data
   Garanti för teoretisk valfrihet
   Bild: Anders Söderbäck, KB - LIBRIS
  • ”Implications for librarieswhich are shared by multiple studies
   • The library serves manyconstituencies, with different needs and behaviours
   • Librarysystems must do better at providingseamless access toresources
   • Librariansmust increasinglyconsider a greatervariety of digital formats and content
   • Moredigital resources of all kinds arebetter
   • Librarysystems and content must be prepared for changinguserbehaviours
   • Librarysystems need to look and functionmore like searchengines, i.e., Google and Yahoo, and Web services, i.e. Amazon.com, sincethese are familiar to userswhoare comfortable and confident in usingthem
   • High-quality metadata is becomingmoreimportant for discovery of appropriateresources
   • The library must advertiseits brand, itsvalue, and itsresourcesbetterwithin the community”
   The digital information seeker:
   Findings from selected OCLC, RIN and JISC user behaviour projects
  • Grundläggande perspektiv på infrastrukturen för informationsförsörjning
   Infrastrukturens segment
   Försörjning, Gränssnitt, Länkning
   Infrastrukturens horisonter
   Lokalt, regionalt, tematisk, nationellt, globalt
   Infrastrukturens villkor
   Kommersiell, Egen utveckling (OS?), Kollaborativ (CC), Hybrid
  • Försörjning – Allt det som rör uppbyggnaden av våra samlingar. Det kan röra sig om förvärv av enskilda informationsresurser, mediebeskrivning, kataloguppbyggnad och upprättandet av avtal. Det som systemleverantörerna kallar för ”the back end”, dvs bibliotekens interna hantering av informationsresurserna.
   Exempel: LIBRIS katalogsystem, lokalt ILS, SFX Knowledgebase, ERM, Institutionellt arkiv
  • Gränssnitt – Allt det som kretsar kring att finna bibliotekens tjänster och resurser. Det handlar om söktjänsternas utformning och omfång. Men även om möjligheten att kunna lista resurser/kompetenser och att förmedla t ex bibliotekens referenstjänster. Systemleverantörerna kallar detta för ”the front end” eller ”Discovery layer”, dvs det som användaren exponeras för och använder.
   Exempel: LIBRIS webbsök, lokal OPAC, Primo, WorldCatLocal, Google, SwePub, Summon, EBSCO Discovery Service
  • Länkning – Länkningen förmedlar information om en enskild resurs och kopplar ihop gränssnitt med informationsförsörjning. Det enklaste sättet att betrakta länkningen är som något som sker från en referensdatabas till en fulltextdatabas. Men systemet för att länka handlar egentligen om att länka ihop information och tjänster om enskilda resurser från flera olika system. Det kan handla om lånestatus och tillgång i fulltext, om Impactfactor, omdömen och liknande resurser. Det kan även gälla länkning till smarta beställningsfunktioner för inköp eller fjärrlån.
   Exempel: Länkserver (t.ex. SFX), LIBRIS lånestatus, Lokalt ILS
  • Hurmöter Chalmers bibliotekparadigmskiftet?
  • Användarservice &
   Lärandestöd
   Informationsresurser &
   Tillgängliggörande
   Publiceringsservice &
   Bibliometri
   IT-utveckling &
   Förvaltning
  • Ur bibliotekets uppdrag
   Informationsresurser
   Biblioteket ska:
   Säkerställa ett effektivt och hållbart tillgängliggörande av åtkomst
   Till informationsresurserna, såväl tryckta som elektroniska, för Chalmers medarbetare
   och studenter
   Göra en årlig översyn av informationsresurserna i förhållande till relevans, nyttjande och
   kostnad och föreslå ändringar
   Säkerställa tillgång till de IT-system som är nödvändiga för informationsförsörjningen på
   Chalmers, t ex Libris och det lokala bibliotekssystemet Chans, samt tillse att de i lämplig
   omfattning är samordnade med Chalmers interna system och det nationella
   biblioteksnätverket.
  • Förvärva
   Beskriva
   Tillgängliggöra
   Utvärdera
   Informationsresurser
   Biblioteketstjänster
  • Bibliotekettillhandahåller en osynliginfrastrukturföranvändaren
   Biblioteketpaketerarochpresenterarsinatjänsterochverksamhet
   Tvåbibliotekstjänstersomärkritiskaföranvändandetavbiblioteketsresurser
   Proxyserver& Länkserver
  • From Wikipedia, the free encyclopedia
   Electronic resource management (ERM) is the practices and software systems used by libraries to keep track of important information about electronic information resources, especially internet-based resources such as electronic journals, databases, and electronic books. The development of ERM became necessary in the early 2000s as it became clear that traditional library catalogs and integrated library systems were not designed to handle metadata for resources as mutable as many online products are.
  • Discovery
   Not Merely Next-Gen Catalogs
   Reconsidering the Role of the ILS
   Modernizing the Look and Features
   Equal Access to Content in All Forms
   Unify User Experiences
   Deeper Indexing
   Serving Mobile Users
   Aim for Web-Scale Discovery
   The State of the Art in Library Discovery 2010Marshall Breeding. Computers in Libraries. Westport: Jan/Feb 2010. Vol. 30
  • Aktuelltbestånd 61,681,887 av 496,254,345
   Täckerungefär 90% av Chalmers bibliotekssamlingar
   Summon inkluderarChans, detelektroniskabeståndoch CPL iettgränssnittoch index
  • “Web-scale discovery indexes and "next generation" library catalogs” - Eric Lease Morgan
  • Enklareföranvändaren men inteförbiblioteket,
   Mängden system ochdataflödetställerkravpåkompetensochgenomtänktalokalaarbetsflöden
   WorldCat?
   BIBSAM
   LIBRIS
   Driver?
   Verde
   Chans
   SwePub/Uppsök
   Summon
   SFX
   CPL
   360 Core
  • Daniel Forsman
   Informationsresurser & Tillgängliggörande
   Chalmers bibliotek
   daniel.forsman@chalmers.se