Bibliotekets system och söktjänster - var står vi och vart är vi på väg
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Bibliotekets system och söktjänster - var står vi och vart är vi på väg

on

 • 1,807 views

En genomgång av det pågående paradigmskiftet för bibliotekens infrastruktur för informationsförsörjningen.

En genomgång av det pågående paradigmskiftet för bibliotekens infrastruktur för informationsförsörjningen.

Statistics

Views

Total Views
1,807
Views on SlideShare
1,678
Embed Views
129

Actions

Likes
1
Downloads
15
Comments
0

7 Embeds 129

http://www.betabib.org 95
http://www.slideshare.net 25
http://hdabibit.blogspot.com 5
http://static.slidesharecdn.com 1
http://translate.googleusercontent.com 1
http://feeds.feedburner.com 1
http://facebook.slideshare.com 1
More...

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Bibliotekets system och söktjänster - var står vi och vart är vi på väg Presentation Transcript

 • 1. Bibliotekens system och söktjänster
  - var står vi och vart är vi på väg?
  Daniel Forsman
  Chalmers bibliotek
  26 maj 2010
 • 2. ”Basic scholarly information usepracticeshaveshiftedrapidlyin recent years,
  and as a result the academiclibrary is increasinglybeingdisintermediated from the
  discoveryprocess, riskingirrelevancein one of itscorefunctionalareas”
  Ithaka S+R 2009 FacultySurvey Report
  The future of libraries? Technology has created a verydifferent contextfor the
  missions of academic and research libraries
  No Brief Candle, DaphneeRentfrow
 • 3. Rapporter ur/i tiden
  LOPAC
  Databrunnar
  Samsök under luppen
  The state of the Art in Library Discovery 2010
  Library technology reports
  Eight trends that are redefining IT
  A Vision for the Future of Information Technology
  Research Libraries, Risk and Systemic Change
  Libraries and 21st century skills
  The Research Library’s Role in Digital Repository Services
  Edgeless University: why higher education must embrace technology
  The Condition of U.S. Libraries
  Perceptions 2009: An International Survey of Library Automation
  Online Catalogs: What Users and Librarians Want
  Perceptions of Libraries and Information Resources
  Arcadia om mobila bibliotekstjänster & behovet av strategisk kompetensutveckling|planering
  Scientific libraries : past developments and future changes
  Framtidsfrågor – SUHF
  Open Source Integrated Library Systems
  Horizon report
  … ...
  ...
 • 4. Paradigmskifte?!
  P -> E
  Plattformsoberoende
  SaaS
  DaaS
  SOA
  Konvergens & samarbeten
 • 5. LIBRIS
  ILS
  OPAC
  CAT
  ACQ
  ILL
  CAT
  OPAC
  Patron
  DB
  CIRC
 • 6. OA
  Arkiv
  Linked data
  Fed. search
  Link
  Resolv.
  ERM
  LIBRIS
  ILS
  Aggr.
  Rekommendation
  Proxy & SSO
  OPAC
  CAT
  ACQ
  ILL
  CAT
  RDF
  ILL
  OPAC
  Patron
  Aggr. DB
  Discovery
  CIRC
  Integratedsearch
  Amazon
  Google
  Enskild DB
  OER
  Digitalisering
 • 7. Vikten av Öppenhet i en tjänstebaserad värld
  Open standards
  Open Access
  Open educationalresources
  Open source
  Open platform
  Open data
  Garanti för teoretisk valfrihet
  ”Openness is a culture” - Oren Beit-Arie, ChiefStrategy Officer, Ex Libris
 • 8. Vikten av Öppenhet i en tjänstebaserad värld
  Open standards
  Open Access
  Open educationalresources
  Open source
  Open platform
  Open data
  Garanti för teoretisk valfrihet
  Orginalgrafik: Anders Söderbäck, LIBRIS
 • 9.
 • 10. Behovet av en flexibel infrastruktur för informationsförsörjning
  Datatjänster
  Resurshantering
  Sök &
  uppfyllelse
  Ett strategiskt ramverk som går att applicera lokalt, nationellt och från en leverantör
 • 11. CKB
  Statistik
  Analys
  Rekommendationstjänster
  Share the common – focus on unique
  OA-arkiv
  Lokal mediebeskrivning
  Urval & förvärv
  Fjärrlån
  Cirkulation
  Användare
  Länkserver
  Lärobjekt
  Digitalisering
  Single-point-of-management
  Webb
  Länkserver
  Integreradsökning
  Parallellsökning
  Listor
  Beställningsfunktioner
  Single-point-of-entry
 • 12. ”Implications for librarieswhich are shared by multiple studies
  * The library serves manyconstituencies, with different needs and behaviours
  * Library systems must dobetter at providingseamless access to resources
  * Librarians must increasinglyconsider a greatervariety of digital formats and content
  * More digital resources of all kinds are better
  * Library systems and content must be prepared for changinguserbehaviours
  * Library systems need to look and functionmore like searchengines, i.e., Google and Yahoo, and Web services, i.e. Amazon.com, sincethese are familiar to users who are comfortable and confident in usingthem
  * High-quality metadata is becomingmoreimportant for discovery of appropriateresources
  * The library must advertiseits brand, itsvalue, and itsresourcesbetterwithin the community”
  The digital information seeker:
  Findings from selected OCLC, RIN and JISC user behaviour projects
 • 13. Den nationella infrastrukturen i fokus!
  L-OPAC
  ”Vi vill så långt det är möjligt hitta lösningar som inte innebär att biblioteken måste köpa tjänster av systemleverantören. ”
  ”En integrerad lösning, där användaren kan se sina lån, reservera, m.m. i LIBRIS miljö, kräver någon form av protokoll, som gör att systemen kan kommunicera med varandra om cirkulationsfrågor. En lösare koppling kan bestå av en eller flera länkar över till det lokala systemet. Självklart skulle det kunna förekomma hybrider mellan protokolls- och länklösningar.”
  ”Genom att biblioteken deltar aktivt och utför delar av arbetet själva kan de också påverka utvecklingen av widgets, gränssnittsteman/skins osv. Det finns även en vinst med att biblioteken samarbetar och delar med sig av olika lösningar enligt communitytanken, istället för att utveckla samma saker parallellt på biblioteken. Biblioteken behåller och utvidgar sin kompetens för att arbeta med olika webbplattformar.
  Lösningen är flexibel, vilket ger biblioteken möjlighet att välja olika grad av komplexitet utifrån behov och resurser. ”
 • 14.
 • 15. Nationell databrunn – möjligheter utmaningar och behov
  ”Centralt lagrat metadata för (främst licensierade) e-artiklar, e-tidskrifter och e-böcker som står till förfogande för LIBRIS-biblioteken. Databrunnen understödjer integrerad sökning och export respektive import av data.”
  ”Innebär en nationell databrunnslösning att KB konkurrerar med kommersiella leverantörer
  och är detta i så fall KB:s roll, eller ska man istället satsa på att komplettera de tjänster de
  kommersiella leverantörerna erbjuder? ”
 • 16. ”Den ena handlar om fri och öppen tillgång till bibliografiska data, där allt fler bibliotek menar att öppen tillgång till biblioteksdata både stärker bibliotekens position gentemot systemleverantörer och ger förutsättningar för nytänkande och innovation både i och utanför biblioteksorganisationer. Mega-aggregaten kan ses som exempel på en motsatt trend där data blir mindre tillgängligt än vad det var tidigare. Data samlas här i stora aggregat som inte är tillgängliga annat än via sökgränssnitt och leverantörskontrollerade API:er.
  En konsekvens av detta skulle kunna bli att biblioteken skaffar sig en bättre position vad gäller tillgång till det traditionella biblioteksdatat samtidigt som man, vad gäller det elektroniska beståndet, knyts än hårdare till leverantörer och aggregatorer.”
 • 17. ”Det är inte något som är självklart för de kommersiella systemleverantörerna och inte heller något de tillåter när det gäller artiklar som denna förstudie specifikt tittar på. För att en nationell lösning ska ge något mervärde jämfört med en upphandlad lösning bör även export av data (och på sikt även fulltexter) för lokal indexering hos de bibliotek som deltar tillåtas. En svensk databrunn hos LIBRIS men utan möjlighet att exportera data skulle visserligen ge LIBRIS mer flexibilitet kring utformningen av söktjänster och bättre kontroll över datat, men för biblioteken skiljer detta sig inte nämnvärt från en upphandlad lösning utan möjlighet att exportera data.”
  ”Vi ser Scenario Egenutveckling som den långsiktigt hållbara modellen för att åstadkomma detta.”
 • 18. Samsök under luppen
 • 19. Frågan om den nationella infrastrukturen handlar om hur mycket
  vi litar på LIBRIS att tillgodose våra behov i framtiden
 • 20. ”EncoreSynergy, the onlydiscovery solution that fullyintegratesnext-generationarticlediscovery technology into a cutting-edgelibrarydiscoveryplatform. ”
 • 21.
 • 22.
 • 23.
 • 24.
 • 25.
 • 26.
 • 27. Inget bibliotek är en ö
  Inget nationalbibliotek är en ö
  Ingen leverantör är en ö
  Vårt behov ligger i en flexibel infrastruktur
  där vi fokuserar på att inte bygga system utan att
  tillsammans med andra integrera system och tjänster,
  lokalt, nationellt och globalt
  Samverka kring det gemensamma och presentera
  Vårt unika utbud av tjänster och media
  Vi måste stödja det nationella initiativet för open data
  och bidra till den nationella infrastrukturen
  Men …
 • 28. Ur bibliotekets uppdrag
  Informationsresurser
  Biblioteket ska:
  Säkerställa ett effektivt och hållbart tillgängliggörande av åtkomst
  Till informationsresurserna, såväl tryckta som elektroniska, för Chalmers medarbetare
  och studenter
  Göra en årlig översyn av informationsresurserna i förhållande till relevans, nyttjande och
  kostnad och föreslå ändringar
  Säkerställa tillgång till de IT-system som är nödvändiga för informationsförsörjningen på
  Chalmers, t ex Libris och det lokala bibliotekssystemet Chans, samt tillse att de i lämplig
  omfattning är samordnade med Chalmers interna system och det nationella
  biblioteksnätverket.
 • 29. Prioriterad verksamhetsutveckling för Chalmers bibliotek 2010-2014
  Utveckla bibliotekets webbplats ytterligare för att skapa mer effektiva
  Samsökningsmöjligheter av informationsresurser …
  Kommunicera och integrera bibliotekets olika system med externa system
 • 30. Vi måste ha egna erfarenheter av de nya tjänsterna för att kunna
  Vara bra partners för våra leverantörer och för LIBRIS när de utvecklar den
  Nationella infrastrukturen.
  LIBRIS kommer inte att kunna göra allt själva –
  tillit, inflytande, fokus och utvecklingstiden är risker
  Community LIBRIS är lockande – inte ett LIBRIS för alla
  Identifiera vilka vi vill samverka med utifrån mål, delad infrastruktur eller plats
  Genom att arbeta tillsammans tvingar vi LIBRIS att förhålla sig till 1:n istället
  för att ha ett 1:1 förhållande
 • 31. Två alternativ
  Att vänta på att LIBRIS skall tillhandahålla hela
  vår infrastruktur är inte ett alternativ
  Vi måste göra något under tiden
 • 32. Voyager
  CPL
  OA
  Verde
  SwePub
  Mill.
  MetaLib
  SFX
  Summa
  CMS
  LIBRIS
  SOPAC
  Integrera och bygga på Summa, gradvis bygga egen databrunn
  Nyttja API:er och fokusera på att skapa mellanlager mellan system där det behövs
  Byta ut licensererade komponenter i takt med att de hamnar på plats
  i den nationella infrastrukturen
  Idealt i samarbete med andra bibliotek för att dela infrastruktur och erfarenheter
  Investera i en lösning med systemutveckling, drift och hårdvara
 • 33. Voyager
  CPL
  OA
  Verde
  SwePub
  Mill.
  MetaLib
  SFX
  Primo
  CMS
  LIBRIS
  Central
  Testa den nya servicemodellen och fokusera på att integrera moln/hostade tjänster.
  Mer fokus på att skapa mellanlager och att integrera än att systemutveckla.
  Den nya tidens bibliotekssystem är inte system – de är media som du licensierar och
  integrerar med lokala tjänster. Sänker vi TCO? Kan vi strömlinjeforma arbetsflöden
  och sömlöst integrera?
  Fokusera på att bygga lokala index som förs upp i discoveryplattformen.
  System som en tjänst gör det lättare att flytta om 3-5 år. Ett projekt tillsammans med andra?
  Byt ut komponenter i takt med att den nationella infrastrukturen faller på plats. Billigare än att
  investera i hårdvara och utveckling som bygger på Summa?
 • 34. tillit
  Substantiv
  Böjningar av tillit  Oräknebart utrum Obestämd Bestämd Nominativ tillittilliten Genitiv tillitstillitens
  1. tillit
  det att en person litar på en annan
  Han har vunnit hennes tillit.
  Synonymer
  Förtroende
  Översättningar
  engelska: trust
  - Wictionary
  "Users are willing to wait as long as theythink that theywill get usefulresults. Their perceptions of time depend on this belief.”
  http://www.cdlib.org/services/d2d/metasearch/docs/core_ucsc_oct2004usability.pdf