หมู่บ้านดุซงญอ ตลาดดุซงญอ ประวัติความเป็ นมา สภาพทัวไป กบฏดุซงญอ สถานที่สาคัญในดุซงญอ โดยคนดุซงญอ             ...
หมู่บ้านดุซงญอ ตลาดดุซงญอ ประวัติความเป็ นมา สภาพทัวไป กบฏดุซงญอ สถานที่สาคัญในดุซงญอ โดยคนดุซงญอ             ...
หมู่บ้านดุซงญอ ตลาดดุซงญอ ประวัติความเป็ นมา สภาพทัวไป กบฏดุซงญอ สถานที่สาคัญในดุซงญอ โดยคนดุซงญอ             ...
หมู่บ้านดุซงญอ ตลาดดุซงญอ ประวัติความเป็ นมา สภาพทัวไป กบฏดุซงญอ สถานที่สาคัญในดุซงญอ โดยคนดุซงญอ             ...
หมู่บ้านดุซงญอ ตลาดดุซงญอ ประวัติความเป็ นมา สภาพทัวไป กบฏดุซงญอ สถานที่สาคัญในดุซงญอ โดยคนดุซงญอ             ...
หมู่บ้านดุซงญอ ตลาดดุซงญอ ประวัติความเป็ นมา สภาพทัวไป กบฏดุซงญอ สถานที่สาคัญในดุซงญอ โดยคนดุซงญอ             ...
หมู่บ้านดุซงญอ ตลาดดุซงญอ ประวัติความเป็ นมา สภาพทัวไป กบฏดุซงญอ สถานที่สาคัญในดุซงญอ โดยคนดุซงญอ             ...
หมู่บ้านดุซงญอ ตลาดดุซงญอ ประวัติความเป็ นมา สภาพทัวไป กบฏดุซงญอ สถานที่สาคัญในดุซงญอ โดยคนดุซงญอ             ...
หมู่บ้านดุซงญอ ตลาดดุซงญอ ประวัติความเป็ นมา สภาพทัวไป กบฏดุซงญอ สถานที่สาคัญในดุซงญอ โดยคนดุซงญอ             ...
หมู่บ้านดุซงญอ ตลาดดุซงญอ ประวัติความเป็ นมา สภาพทัวไป กบฏดุซงญอ สถานที่สาคัญในดุซงญอ โดยคนดุซงญอ             ...
หมู่บ้านดุซงญอ ตลาดดุซงญอ ประวัติความเป็ นมา สภาพทัวไป กบฏดุซงญอ สถานที่สาคัญในดุซงญอ โดยคนดุซงญอ             ...
หมู่บ้านดุซงญอ ตลาดดุซงญอ ประวัติความเป็ นมา สภาพทัวไป กบฏดุซงญอ สถานที่สาคัญในดุซงญอ โดยคนดุซงญอ             ...
หมู่บ้านดุซงญอ ตลาดดุซงญอ ประวัติความเป็ นมา สภาพทัวไป กบฏดุซงญอ สถานที่สาคัญในดุซงญอ โดยคนดุซงญอ             ...
หมู่บ้านดุซงญอ ตลาดดุซงญอ ประวัติความเป็ นมา สภาพทัวไป กบฏดุซงญอ สถานที่สาคัญในดุซงญอ โดยคนดุซงญอ             ...
หมู่บ้านดุซงญอ ตลาดดุซงญอ ประวัติความเป็ นมา สภาพทัวไป กบฏดุซงญอ สถานที่สาคัญในดุซงญอ โดยคนดุซงญอ             ...
หมู่บ้านดุซงญอ ตลาดดุซงญอ ประวัติความเป็ นมา สภาพทัวไป กบฏดุซงญอ สถานที่สาคัญในดุซงญอ โดยคนดุซงญอ             ...
หมู่บ้านดุซงญอ ตลาดดุซงญอ ประวัติความเป็ นมา สภาพทัวไป กบฏดุซงญอ สถานที่สาคัญในดุซงญอ โดยคนดุซงญอ             ...
หมู่บ้านดุซงญอ ตลาดดุซงญอ ประวัติความเป็ นมา สภาพทัวไป กบฏดุซงญอ สถานที่สาคัญในดุซงญอ โดยคà
ข้อมูลสำคัญดุซงญอ.Pdf 1
ข้อมูลสำคัญดุซงญอ.Pdf 1
ข้อมูลสำคัญดุซงญอ.Pdf 1
ข้อมูลสำคัญดุซงญอ.Pdf 1
ข้อมูลสำคัญดุซงญอ.Pdf 1
ข้อมูลสำคัญดุซงญอ.Pdf 1
ข้อมูลสำคัญดุซงญอ.Pdf 1
ข้อมูลสำคัญดุซงญอ.Pdf 1
ข้อมูลสำคัญดุซงญอ.Pdf 1
ข้อมูลสำคัญดุซงญอ.Pdf 1
ข้อมูลสำคัญดุซงญอ.Pdf 1
ข้อมูลสำคัญดุซงญอ.Pdf 1
ข้อมูลสำคัญดุซงญอ.Pdf 1
ข้อมูลสำคัญดุซงญอ.Pdf 1
ข้อมูลสำคัญดุซงญอ.Pdf 1
ข้อมูลสำคัญดุซงญอ.Pdf 1
ข้อมูลสำคัญดุซงญอ.Pdf 1
ข้อมูลสำคัญดุซงญอ.Pdf 1
ข้อมูลสำคัญดุซงญอ.Pdf 1
ข้อมูลสำคัญดุซงญอ.Pdf 1
ข้อมูลสำคัญดุซงญอ.Pdf 1
ข้อมูลสำคัญดุซงญอ.Pdf 1
ข้อมูลสำคัญดุซงญอ.Pdf 1
ข้อมูลสำคัญดุซงญอ.Pdf 1
ข้อมูลสำคัญดุซงญอ.Pdf 1
ข้อมูลสำคัญดุซงญอ.Pdf 1
ข้อมูลสำคัญดุซงญอ.Pdf 1
ข้อมูลสำคัญดุซงญอ.Pdf 1
ข้อมูลสำคัญดุซงญอ.Pdf 1
ข้อมูลสำคัญดุซงญอ.Pdf 1
ข้อมูลสำคัญดุซงญอ.Pdf 1
ข้อมูลสำคัญดุซงญอ.Pdf 1
ข้อมูลสำคัญดุซงญอ.Pdf 1
ข้อมูลสำคัญดุซงญอ.Pdf 1
ข้อมูลสำคัญดุซงญอ.Pdf 1
ข้อมูลสำคัญดุซงญอ.Pdf 1
ข้อมูลสำคัญดุซงญอ.Pdf 1
ข้อมูลสำคัญดุซงญอ.Pdf 1
ข้อมูลสำคัญดุซงญอ.Pdf 1
ข้อมูลสำคัญดุซงญอ.Pdf 1
ข้อมูลสำคัญดุซงญอ.Pdf 1
ข้อมูลสำคัญดุซงญอ.Pdf 1
ข้อมูลสำคัญดุซงญอ.Pdf 1
ข้อมูลสำคัญดุซงญอ.Pdf 1
ข้อมูลสำคัญดุซงญอ.Pdf 1
ข้อมูลสำคัญดุซงญอ.Pdf 1
ข้อมูลสำคัญดุซงญอ.Pdf 1
ข้อมูลสำคัญดุซงญอ.Pdf 1
ข้อมูลสำคัญดุซงญอ.Pdf 1
ข้อมูลสำคัญดุซงญอ.Pdf 1
ข้อมูลสำคัญดุซงญอ.Pdf 1
ข้อมูลสำคัญดุซงญอ.Pdf 1
ข้อมูลสำคัญดุซงญอ.Pdf 1
ข้อมูลสำคัญดุซงญอ.Pdf 1
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ข้อมูลสำคัญดุซงญอ.Pdf 1

2,229 views
2,102 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
2,229
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ข้อมูลสำคัญดุซงญอ.Pdf 1

 1. 1. หมู่บ้านดุซงญอ ตลาดดุซงญอ ประวัติความเป็ นมา สภาพทัวไป กบฏดุซงญอ สถานที่สาคัญในดุซงญอ โดยคนดุซงญอ ่ 1 บทนา เว็บไซด์นี ้จัดทาด้วยความสานึกรักบ้ านเกิดและเป็ นอีกความภาคภูมิใจของคนดุซงญอ เพื่อเป็ นแหล่งความรู้ที่ สะท้ อนองค์ความรู้ในประเด็นต่างๆโดยยึดหลักการอ้ างอิงข้ อมูลของนักวิชาการ นักประวัติศาสตร์ บางส่วน ทีสาคัญอาศัย ่ การสอบถาม สัมภาษณ์คนในพื ้นที่ ซึ่งจะสะท้ อนความรู้สึกนึกคิด วิถีชวิต จารี ตประเพณี ความเชือและประวัติศาสตร์ ทั ้ง ี ่ ยังเป็ นการสร้ างคนในพื ้นที่ให้ มีความรู้และทักษะในการค้นหาข้ อมูล สามารถนามาประมวลผลหรื อเป็ นการต่อยอดไปสู่ การพัฒนาเพื่อสร้ างความเข้มแข็งให้ แก่คนในพื ้นที่อย่างยังยืน ่ ทั ้งนี ้ผู้ก่อตั ้งเว็บไซด์นี ้หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า ผลการค้ นหาข้ อมูลของเนื ้อหาดังกล่าวนี ้ จะเป็ นการช่วยสื่ อสารให้ พี่ น้ องชาวไทยที่อาศัยอยู่นอกพื ้นที่สามจังหวัดภาคใต้ ได้ รับองค์ความรู้ในประเด็นต่างๆทั ้งปั ญหาที่เกิดขึ ้นจริ งใน ชีวิตประจาวัน รวมถึงสิ่งดีๆเกี่ยวกับขนมธรรมเนียมต่างๆในพื ้นที่ที่ควรรักษาไว้ เป็ นการสร้ างความเข้ าใจอันดีทมีต่อพี่น้อง ี่ ในสามจังหวัดภาคใต้และพี่น้องชาวไทยทัวประเทศ ขอบคุณแหล่งที่มาของข้ อมูลที่ได้ จากผู้อาวุโสในชุมชน / หมู่บ้าน ่ ดูซงญอและหมู่บ้านใกล้ เคียง ข้ อเท็จจริ งที่ปรากฏจะประกอบไปด้ วยเนื ้อหาของเรื่ องราวความเป็ นมา เหตุการ์ ต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในอดีตสู่ปัจจุบน ั เริ่ มตั ้งแต่การจาเหตุการณ์ในสถานการณ์จริ งและยังมีการสันนิฐาน จากคาบอกเล่า ทั ้งนี ้เพื่อให้ อนุชนรุ่นหลังได้ ทราบ ประวัติและแนวทางการพัฒนาอย่างสันติวิธี ร่วมกันพัฒนาให้ ชมชนมีความเจริญก้ าวหน้ า มีความรัก ความสามัคคี การ ุ อยู่ร่วมกัน เอื ้ออาทรต่อกัน ไม่อคติ ไม่แบ่งชนชั ้นทางความคิด ความเชื่อ เอกตลักษณ์ และชาติพนธุ์ ั ด้ วยจิตคาราวะ admin: www.dusongyo.com 1 ตลาดดุซงญอ หมู่ที่ ๑ ตาบลดุซงญอ อาเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๒๒๐ : 2011 - 2012 | [พิมพ์ที่อยู่บริ ษัท]
 2. 2. หมู่บ้านดุซงญอ ตลาดดุซงญอ ประวัติความเป็ นมา สภาพทัวไป กบฏดุซงญอ สถานที่สาคัญในดุซงญอ โดยคนดุซงญอ ่ 2 ส่ วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานตาบลดุซงญอ ประวัติตาบล ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธหล้านภาลัย (พ.ศ.๒๓๕๒ – ๒๓๖๗ )เกิดความไม่สงบบ่อยครัง ดังนั ้นจึง ้ โปรดเกล้ าฯให้ พระยาอภัยสงครามและพระยาสงขลา (เถี่ยนจ๋อง)ผู้กากับดูแลหัวเมืองมลายู แบ่งเมืองตานีออกเป็ น ๗ หัว เมือง และแต่งตั ้งให้ พระยาเมืองเป็ นผู้ปกครองตั ้งแต่ปี พ.ศ. ๒๓๕๙ เป็ นต้ นมา ได้ แก่ ๑.เมืองปั ตตานี ต่วนสุหลง เป็ นเจ้าเมือง ๒.เมืองยะหริ่ ง นายพ่าย เป็ นเจ้าเมือง ๓.เมืองสาย นายนิเดะห์ เป็ นเจ้าเมือง ๔.เมืองหนองจิก ต่วนนิ เป็ นเจ้ าเมือง ๕.เมืองระแงะ นิดะห์ เป็ นเจ้าเมือง ๖.เมืองรามันห์ ต่วนมันโซร์ เป็ นเจ้ าเมือง ๗.เมืองยะลา ต่วนยาลอร์ เป็ นเจ้าเมือง ตั ้งแต่ปี พ.ศ. ๒๓๕๙ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธหล้านภาลัย ได้ แยกหัวเมืองต่างๆ ทางภาคใต้ เป็ น ๗ หัวเมือง และหมู่บ้านดุซงญอ อันประกอบไปด้ วยสุคิริน บองอ บือโลง(รัฐเปรัฐ) อยู่ภายใต้ การปกครองของเมืองระแงะ นิ ดะห์ เป็ นเจ้ าเมืองอยู่ในสมัยนั ้น โดยมีพระตาหนักอยู่ที่บ้านตันหยงมัส ในปั จจุบน ั ‘’ดุซงญอ ‘’ เป็ นชื่อของ สวนเจ้ าพระยาเมืองระแงะ ตามประวัติ เจ้าเมืองระแงะ จะเสด็จไปเยียมสวนที่หมู่บ้าน ‘’ ่ ลือแฆ๊ ะ ‘’ ( อยู่ในเขตอาเภอสุคิริน) โดยใช้ พาหนะช้ างในการเดินทางตามเส้นทางระแงะ-สุคิริน จนชาวบ้านในสมัยนั ้นจะ เรี ยกเจ้ าเมืองระแงะว่า (รายอลือแฆ๊ ะ) และขากลับจะแวะที่บ้านดุซงญอ (สวนเจ้าพระยา)และจะเสด็จ เป็ นประจา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ บ้ านดุซงอยกฐานะเป็ นตาบลดุซงญอ เดิมเป็ นส่ วนหนึ่งของอาเภอระแงะ ต่ อมาได้ แยกเป็ นตาบลดุซงญอ กิ่งอาเภอจะแนะ คาว่า "ดุซงญอ" หมายถึงชื่อของสวนเจ้ าของเมืองระแงะที่ได้ มาทาสวน ในพืนที่บ้านดุซงญอ จึงได้ เอาชื่อมาตั ้งเป็ นชื่อตาบลตั ้งแต่น ั ้นเป็ นต้ นมา ้ 2 ตลาดดุซงญอ หมู่ที่ ๑ ตาบลดุซงญอ อาเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๒๒๐ : 2011 - 2012 | [พิมพ์ที่อยู่บริ ษัท]
 3. 3. หมู่บ้านดุซงญอ ตลาดดุซงญอ ประวัติความเป็ นมา สภาพทัวไป กบฏดุซงญอ สถานที่สาคัญในดุซงญอ โดยคนดุซงญอ ่ 3 ๑.๑ สภาพภูมิศาสตร์ ที่ตั ้งและอาณาเขต ตาบลดุซงญอ เป็ น ๑ ใน ๔ ตาบลของอาเภอจะแนะอยูทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอาเภอจะแนะ โดย ่ อยู่ห่างจะทีว่าการอาเภอจะแนะ ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร ดุซงญอ อาเภอดุซงญอ(จะแนะ) จังหวัดนราธิวาส ๙๖๒๒๐ มี ่ พื ้นที่ประมาณ ๑๑๔.๓๕ ตารางกิโลเมตร หรื อประมาณ ๗๑,๔๖๘.๗๕ ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ ๑๘.๑๑ ของพื ้นที่อาเภอจะแนะ แบ่ งเขตการปกครองออกเป็ น ๘ หมู่บ้าน ได้ แก่ หมู่ที่ ๑ บ้ านดุซงญอ มีพื ้นที่จานวน ๔.๖๔ ตารางกิโลเมตร นายมะรอยาลี บาโด เป็ นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้ านแมะแซ มีพื ้นที่จานวน ๔.๓๑ ตารางกิโลเมตร นายสะตอพา ดอเลาะ เป็ นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้ านสุแฆ มีพื ้นที่จานวน ๔.๔๙ ตารางกิโลเมตร นายมาหะมะ สะมะแอ เป็ นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้ านรื อเปาะ มีพื ้นที่จานวน ๑๘.๘๔ ตารางกิโลเมตร นายอับดุลการิ ม บูละ เป็ นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้ านกาแย มีพื ้นที่จานวน ๒๓.๙๔ ตารางกิโลเมตร นายมาหามะสักรี หะมิ เป็ นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้ านกาเต๊ าะ มีพื ้นที่จานวน ๑๙.๖๒ ตารางกิโลเมตร นายรอซิม เจ๊ ะอามะ เป็ นกานัน หมู่ที่ ๗ บ้ านน ้าหอม มีพื ้นที่จานวน ๓๒.๙๐ ตารางกิโลเมตร นายมาหะมะ ยีตา เป็ นผู้ใหญ่บ้าน และหมู่ที่ ๘ บ้ านสาเมาะ มีพื ้นที่จานวน ๕.๖๑ ตารางกิโลเมตร นายมาหะมะ ดอเลาะ เป็ นผู้ใหญ่บ้าน 3 ( หมายเหตุ : รายชื่อผู้ดารงตาแหน่ งผู้ใหญ่ บ้านของแต่ ละหมู่บ้านอาจมีการเปลี่ยนแปลง ) ตลาดดุซงญอ หมู่ที่ ๑ ตาบลดุซงญอ อาเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๒๒๐ : 2011 - 2012 | [พิมพ์ที่อยู่บริ ษัท]
 4. 4. หมู่บ้านดุซงญอ ตลาดดุซงญอ ประวัติความเป็ นมา สภาพทัวไป กบฏดุซงญอ สถานที่สาคัญในดุซงญอ โดยคนดุซงญอ ่ 4 คณะผู้บริหารองค์ การบริหารส่ วนตาบลดุซงญอ มีจานวน ๔ ตาแหน่ งด้ วยกัน คือ ๑.นายกองค์การบริ หารส่วนตาบลดุซงญอ ๒.รองนายกองค์การบริ หารส่วนตาบลดุซงญอ ๓.รองนายกองค์การบริ หารส่วนตาบลดุซงญอ ๔.เลขานุการนายกองค์การบริ หารส่วนตาบลดุซงญอ สมาชิกสภาองค์ การบริหารส่ วนตาบลดุซงญอ มีจานวน ๑๖ คน เลือกตังจากราษฏร หมู่บ้านละ ๒ คน ้ ๑.ประธานสภาองค์การบริ หารส่วนตาบลดุซงญอ จานวน ๑ คน ๒.รองประธานสภาองค์การบริ หารส่วนตาลดุซงญอ จานวน ๑ คน ๓.เลขานุการสภาองค์การบริ หารส่วนตาบล จานวน ๑ คน ๔.สมาชิกสภาท้ องถิ่นหมู่ที่ ๑ จานวน ๒ คน ๕.สชิกสภาท้ องถิ่นหมู่ที่ ๒ จานวน ๒ คน ๖.สมาชิกสภาท้ องถิ่นหมู่ที่ ๓ จานวน ๒ คน ๗.สมาชิกสภาท้ องถิ่นหมู่ที่ ๔ จานวน ๒ คน ๘สมาชิกสภาท้ องถิ่นหมูที่ ๕ ่ จานวน ๒ คน ๙.สมาชิกสภาท้ องถิ่นหมู่ที่ ๖ จานวน ๒ คน ๑๐.สมาชิกสภาท้ องถิ่นหมู่ที่ ๗ จานวน ๒ คน ๑๑.สมาชิกสภาท้ องถิ่นหมู่ที่ ๘ จานวน ๒ คน ( หมายเหตุ : ตาแหน่ งประธานสภา ฯ และรองประธาน ฯ เลือกจากสมาชิก และตาแหน่ งเลขานุการสภาฯ เลือกจากสมาชิกสภาฯ หรือปลัด องค์ การบริหารส่ วนตาบล ) 4 ตลาดดุซงญอ หมู่ที่ ๑ ตาบลดุซงญอ อาเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๒๒๐ : 2011 - 2012 | [พิมพ์ที่อยู่บริ ษัท]
 5. 5. หมู่บ้านดุซงญอ ตลาดดุซงญอ ประวัติความเป็ นมา สภาพทัวไป กบฏดุซงญอ สถานที่สาคัญในดุซงญอ โดยคนดุซงญอ ่ 5 ตาบลดุซงญอมีอาณาเขตติดต่ อดังนี ้ ทิศเหนือ จรดตาบลบองอ อาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ทิศใต้ จดตาบลช้ างเผือก อาเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ทิศตะวันออก จดตาบลจะแนะ ตาบลผดุงมาตร อาเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ทิศตะวันตก จดอาเภอศรี สาคร อาเภอศรี สาคร จังหวัดนราธิวาส ๑.๒ ภูมิประเทศ สภาพพื ้นที่ และลักษณะของภูมิประเทศของตาบลดุซงญอส่วนใหญ่เป็ นแนวภูเขาสูงและแนวภูเขาสลับซับซ้ อน ๑.๓ สภาพภูมิอากาศ เนื่องจากส่วนใหญ่พื ้นที่ประกอบด้ วยภูเขามากมายจึงทาให้ สภาพภูมิอากาศมีลกษณะฝนตกชุกตลอดทั ้งปี ั ๑.๔ ประชากร ประชากรของตาบลดุซงญอ มีท ั ้งสิน ๙,๓๕๗ คน เป็ นชาย ๔,๗๑๔ และหญิง ๔,๖๔๓ คน (ข้ อมูล ณ กรกฏาคม ๒๕๕๔ ๒.สภาพทางเศรษฐกิจ อาชีพของประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทาสวนยางพารา รับราชการ ทางานบริษัท ค้ าขายเป็ นอาชีพหลัก อาชีพรอง ทาสวนผลไม้ ได้ แก่ ลองกอง ทุเรียน เงาะ และเลี ้ยงสัตว์ ๓. ด้ านสถานศึกษา - โรงเรี ยนมัธยมศึกษา จานวน ๑ แห่ง - โรงเรี ยนประถมศึกษา จานวน ๕ แห่ง - โรงเรี ยนบ้ านดุซงญอ - โรงเรี ยนบ้ านแมะแซ - โรงเรี ยนบ้ านรื อเปาะ 5 - โรงเรี ยนบ้ านกาแย - โรงเรี ยนบ้ านน ้าหอม ตลาดดุซงญอ หมู่ที่ ๑ ตาบลดุซงญอ อาเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๒๒๐ : 2011 - 2012 | [พิมพ์ที่อยู่บริ ษัท]
 6. 6. หมู่บ้านดุซงญอ ตลาดดุซงญอ ประวัติความเป็ นมา สภาพทัวไป กบฏดุซงญอ สถานที่สาคัญในดุซงญอ โดยคนดุซงญอ ่ 6 - ศูนย์พฒนาเด็กเล็กและอนุบาลเด็ก ๓ ขวบ ั จานวน ๓ แห่ง - ศูนย์พฒนาเด็กเล็กบ้ านดุซงญอ ั - ศูนย์พฒนาเด็กเล็กบ้ านรื อเปาะ ั - ศูนย์พฒนาเด็กเล็กบ้ านน ้าหอม ั - ศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยน จานวน ๑ แห่ง - ห้ องสมุดประชาชน จานวน ๑ แห่ง ๔. ด้ านศาสนา - สานักสงฆ์ จานวน ๑ แห่ง - สานักสงฆ์ธรรมนิมิตพัฒนารามบ้ านดุซงญอ - มัสยิด / ผู้นาศาสนา จานวน ๑๐ แห่ง ชื่อมัสยิด ชื่อผู้นาศาสนา - มัสยิดมูฮามาดีย์ บ้ านดุซงญอ นายอับดุลฮาดี เจ๊ ะแต - มัสยิดอัลอิสละห์ บ้ านยือนือเร๊ ะ นายอุสมาน มะ - มัสยิดดารุลอีมาน บ้ านแมะแซ นายรอฮิม บือซา - มัสยิดคอยรี ยะห์ บ้ านสุแฆ นายอดินนท์ ั บาฮา - มัสยิดอัลฮูรียะห์ บ้ านรื อเปาะ นายมุกตาร์ มาเสาะ - มัสยิดยามาตุลอิสลามียะห์ บ้ านกาแย นายมะนาเซ สาแม - มัสยิดอิสลามียะห์ บ้ านกาเต๊ าะ นายมาหามะ สาและ - มัสยิดนูรุลอีบาดะห์ บ้านน ้าหอม นายอายิ สะมะแอ - มัสยิดอีบาดัต บ้ านสาเมาะ นายมาหะมะ เจ๊ ะมะ 6 - มัสยิดนูรุลฮูดา บ้ านบาลูกา นายมาหามะ มานะ ตลาดดุซงญอ หมู่ที่ ๑ ตาบลดุซงญอ อาเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๒๒๐ : 2011 - 2012 | [พิมพ์ที่อยู่บริ ษัท]
 7. 7. หมู่บ้านดุซงญอ ตลาดดุซงญอ ประวัติความเป็ นมา สภาพทัวไป กบฏดุซงญอ สถานที่สาคัญในดุซงญอ โดยคนดุซงญอ ่ 7 ๕. ด้ านสาธารสุข - สถานีอนามัย/สถานพยาบาลชุมชน จานวน ๒ แห่ง - โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพประจาตาบลดุซงญอ - โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพบ้ านกาเต๊ าะ - คลินิก จานวน ๑ แห่ง ๖.ด้ านดูและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ สิน - สถานีตารวจยุทธ์ศาสตร์ ตาบลดุซงญอ จานวน ๑ แห่ง - กองร้ อยทหารราบ จานวน ๑ แห่ง ๗.ด้ านการโทรคมนาคมและด้ านการไฟฟา ้ - ที่ทาการไปรษณีย์โทรเลข จานวน ๑ แห่ง - สถานีย่อยโทรคมนาคม จานวน ๑ แห่ง - จุดรับส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ จานวน ๓ แห่ง - ที่ทาการสถานีการไฟฟาย่อยสาขาอาเภอจะแนะ ้ จานวน ๑ แห่ง ๙.ด้ านสถานีบริการเชือเพลิงนามัน ้ ้ - ปั มน ้ามัน ปตท. ้ จานวน ๑ แห่ง - ปั มน ้ามัน ซัสโก้ ้ จานวน ๑ แห่ง ๑๐.สถานบริการเคาเตอร์ เซอร์ วิซ / บริการทางการเงิน - กลุ่มออมทรัพยกสิกรเซ็นเตอร์ เซอร์ วิซ จานวน ๑ แห่ง ๑๑.องค์ การบริหารส่ วนตาบลดุซงญอ - (นิติบคคลเป็ นราชการบริหารส่วนท้ องถิ่น) ุ จานวน ๑ แห่ง (ที่มา : องค์ การบริหารส่ วนตาบลดุซงญอ . ๒๕๕๕) 7 ตลาดดุซงญอ หมู่ที่ ๑ ตาบลดุซงญอ อาเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๒๒๐ : 2011 - 2012 | [พิมพ์ที่อยู่บริ ษัท]
 8. 8. หมู่บ้านดุซงญอ ตลาดดุซงญอ ประวัติความเป็ นมา สภาพทัวไป กบฏดุซงญอ สถานที่สาคัญในดุซงญอ โดยคนดุซงญอ ่ 8 ส่ วนที่ ๒ . ข้อมูลพืนฐานบ้านดุซงญอหมู่ที่ ๑ ตาบลดุซงญอ ้ ๑.สภาพทั่วไปบ้านดุซงญอที่ตงและอาณาเขต ั้ บ้ านดุซงญอ ถนนดุซงญอ – จะแนะ ถนนหลวงหมายเลข ๔๑๑๕ ตั ้งอยู่ในพื ้นที่ องค์การบริ หารส่วนตาบล เป็ น หมู่บ้านขนาดใหญ่ มีความหลายทางเชื ้อชาติ ศาสนา มีคนไทยเชื ้อจีน คนไทยพุทธ และคนไทยมุสลิม อยู่อาศัยร่วมกัน ฉันฑ์พี่น้องมายาวนาน หมู่บ้านดุซงญอใช้ ภาษายาวี เป็ นภาษาทีใช้ ในการสื่อสารในชีวิต ประจาวันกับชาวมุสลิมด้ วยกัน ใช้ ่ ภาษากลางในการติดต่อสื่อสารราชการพูดและเขียนภาษาไทยได้ คิดเป็ นร้ อยละ ๘๐ ในเกณฑ์อายุ ๘ – ๔๕ ปี มีประชากร ประมาณ ๑,๙๖๔ ชาย ๙๖๖ คน หญิง ๙๙๘ คน กว่าคน ๕๕๗ กว่าหลังคาเรื อน ผู้สงอายุมี ๑๓๕ คน คนพิการ ๑๕ คน ู มีเนื ้อที่ ๔.๖๔ ตารางกิโลเมตร การบริหารเพื่อสร้ างความเข้ มแข็งให้ กับชุมชน สามารถแบ่งออกเป็ น ๖ โซนการปกครอง(บริ หาร) แบ่งตาม สัดส่วนของประชาชนจากมากไปหาน้ อย มีดงต่อไปนี ้ ั ๑. เขตบาโงงือบา (ประชากรหนาแน่นทีสด และมีผ้ บคคลที่เป็ นผู้นาชุมชน /ผู้นาศาสนาและผู้นาท้ องถิ่น จากอดีต ่ ุ ู ุ ถึงปั จจุบนแถบทั ้งสิ ้น ไม่วาจะเป็ นอดีต ส.ส.หลายสมัย คือนายปริญญา เจตาภิวฒน์ นายประพัฒน์ เจตาภิวฒน์ ั ่ ั ั (กานัน) นายประพจน์ เจตาภิวฒน์ ( กานัน ๒ สมัย ) นายอารง บาโด( กานัน / ประธานกรรมการบริ หาร อบต.) ั นายอับดุลรอซัค บาโด( นายก อบต. ๒ สมัย ) นายรอยาลี บาโด(สมาชิกสภาท้ องถิ่น อบต. ๑ สมัย /ผู้ใหญ่บ้านคน ปั จจุบน ) นายฮาลูซี บือซา( สมาชิกสภาท้ องถิ่น อบต. ๒ สมัย ) นายรอซะ กาพอ(สมาชิกสภาท้ องถิ่น อบต. ๒ สมัย ั ) นายอับดุลฮาเล็ม ตาปู ( ผู้ใหญ่บ้าน ๑ สมัย )และ(นายอับดุลรอฮิม ยูโซ๊ ะ คอติบคนปั จจุบน) ั ๒. เขตตลาดล่ าง ชุมชนแห่งนี ้ลักษณะความเป็ นอยู่จะเป็ นแบบคนตลาด สภาพความเป็ นลักษณะของบ้ านจะ ติดๆกัน (นายอาดินน ดามะ สมาชิกสภาท้ องถิ่น อบต. ๒ สมัย ) ั ๓. เขตตลาดบน ชุมชนแห่งนี ้ลักษณะความเป็ นอยู่จะเป็ นแบบคนตลาด สภาพความเป็ นลักษณะของบ้ านจะ ติดๆกัน เหมือนตลาดบน ๔. เขตยามู ความเป็ นอยู่ของชุมชนแห่งนี ้จะมีลกษณะบ้ าน ๆ มีความเคารพต่อผู้นาสูง และมีความเป็ นน ้าหนึ่งใจ ั เดียวกัน ๕. เขตแตแร ความเป็ นอยูของชุมชนแห่งนี ้จะเป็ นลักษณะแหล่งธรรมมะ เนื่องจากจะมีสถานที่สอนทางศาสนาแบบ ่ ปอเนาะโบราณ อยู่อย่างสงบ เงียบๆ (นายอับดุลฮาดี เจ๊ ะแต อีหม่ามคนปั จจัน) (นายมะฮัซมาปูดี การี บิลาลคน ปั จจุบน) ั ๖. เขตมะดรามะ (ชุมชนหลังสานักสงฆ์) จะเป็ นชุมชนลักษณะครอบครัวแบบเครื อญาติ จานวนประชากรจะน้ อย ที่สด ความเป็ นอยูแบบบ้ านๆ ุ ่ 8 ตลาดดุซงญอ หมู่ที่ ๑ ตาบลดุซงญอ อาเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๒๒๐ : 2011 - 2012 | [พิมพ์ที่อยู่บริ ษัท]
 9. 9. หมู่บ้านดุซงญอ ตลาดดุซงญอ ประวัติความเป็ นมา สภาพทัวไป กบฏดุซงญอ สถานที่สาคัญในดุซงญอ โดยคนดุซงญอ ่ 9 ๑.๑ สภาพภูมิศาสตร์ / ที่ตงและอาณาเขต ั้ บ้ านดุซงญอ เป็ น ๑ ใน ๘ หมู่บ้านของตาบลดุซงญอ อยูทางทิศเหนือของตาบลบองอ อาเภอระแงะ ห่างจากตัว ่ อาเภอระแงะ ๑๖ กิโลเมตร และห่างจากตัวอาเภอเมืองนราธิวาส ๓๐ กิโลเมตร อยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอาเภอจะ แนะ โดยอยู่ห่างจะที่วาการอาเภอจะแนะ ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร หมูที่ ๑ บ้ านดุซงญอ มีอีก ๗ หมูบ้านประกอบด้ วย หมูที่ ่ ่ ่ ่ ๒ บ้ านแมะแซ หมู่ที่ ๓ บ้ านสุแฆ หมู่ที่ ๔ บ้ านรื อเปาะ หมู่ที่ ๕ บ้ านกาแย หมู่ที่ ๖ บ้ านกาเต๊ าะ หมูที่ ๗ บ้ านน ้าหอม และ ่ หมู่ที่ ๘ บ้ านสาเมาะ สภาพปั ญหาของหมู่บ้านดุซงญอ มี ๓ เรื่ องหลักๆ คือ ๑.ปั ญหาน ้าท่วม เป็ นปั ญหาที่เกิดขึ ้นซ ้าซากมาหลายสิบปี เนื่องจากเป็ นที่ล่มตา ช่องระบายน ้ามีความคับแคบ ลาคลอง ุ ่ ตื ้นเขิน มีต้นไม้ขีดขวางการไหลของน ้า มีการถมดินเพื่อสร้ างที่อยู่อาศัย มีขยะ พื ้นที่ประสบภัยน ้าท่วมประจาทุกปี โซน ตลาดล่าง โซนยามู โซนบาโงงือบาบางส่วนและโรงเรี ยนสวนพระยาวิทยา ๒.ปั ญหาภัยแล้ ง เป็ นอีกหนึ่งปั ญหาที่ย งไม่สามารถแก้ ไขมาหลายปี บ้ านดุซงญอไม่มีที่กับเก็บน ้า ไม่มีประปาหมู่บ้าน ั ชาวบ้ านส่วนใหญ่ใช้ น ้าจากบ่อบาดาล ๙๙% สาหรับการอุปโภคบริ โภค ช่วงฤดูแล้ งใช้ น ้าจากลาคลอง แต่ไม่เพียงพอ เนื่องจากลาคลองตื ้นเขิน มีน ้าน้ อย บริ เวณประสบภัยแล้ งประจาทุกปี ทั ้งหมู่บ้าน ๓.ปั ญหายาเสพติด เป็ นปั ญหาเรื อรังมาตั ้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบน และณ วันนี ้ยาเสพติดเป็ นปัญหาที่แก้ ไขได้ ยากมาก ้ ั เพราะวิธีการเสพและวัตถุดิบที่ใช้ เป็ นสิ่งเสพติดนั ้นหาง่าย และมีเยาวชนจานวนมากนิยมเสพกันคือ ยาม้ า ยาบ้ า ยาแก้ ไอ ผสมน ้าอัดลมยี่ห้อโค้ ก ขี่วว หลอดไฟ ยากันยุง และยาฆ่าหญ้ า ใบกระท่อมหรื อสี่คณร้ อย แต่ทางการและผู้นาชุมชนทุก ั ู ระดับร่ วมกันแก้ ไข แต่ยงไม่เป็ นทีน่าพอใจ ั ่ มีพื ้นที่ประมาณ ตารางกิโลเมตร หรื อประมาณ ไร่ คิดเป็ นร้ อยล่ะ ของพื ้นที่อาเภอจะแนะ มี อาณาเขตติดต่อดังนี ้ ทิศเหนือ จรดหมู่ที่ ๗ บ้ านปาเซ ตาบลบองอ อาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ทิศใต้ จรดหมู่ที่ ๓ บ้ านสุแฆ ตาบลดุซงญอ อาเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ทิศตะวันออก จรดหมู่ที่ ๑ บ้ านเอแจะ ตาบลผดุงมาตร อาเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ทิศตะวันตก จรดหมู่ที่ ๒,๘ บ้ านแมะแซ บ้านสาเมาะ ตาบลดุซงญอ อาเภอจะแนะ จังหวัดนราธิ วาส 9 ตลาดดุซงญอ หมู่ที่ ๑ ตาบลดุซงญอ อาเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๒๒๐ : 2011 - 2012 | [พิมพ์ที่อยู่บริ ษัท]
 10. 10. หมู่บ้านดุซงญอ ตลาดดุซงญอ ประวัติความเป็ นมา สภาพทัวไป กบฏดุซงญอ สถานที่สาคัญในดุซงญอ โดยคนดุซงญอ ่ 10 ๑.๒ ภูมิประเทศ สภาพพื ้นที่ และลักษณะภูมิประเทศของตาบลดุซงญอส่วนใหญ่เป็ นแนวภูเขาสูงและแนวภูเขาแนวภูเขา สลับซับซ้ อน แต่บ้านดุซงญอเป็ นที่ราบลุ่ม มีภเู ขาล้ อมรอบ ปกคลุมไปด้ วยความเขียวชอุ่มของป่ าไม้ เศรษฐกิจและพื ้นที่ ราบจะอยู่ทางด้ านเหนือที่ราบสูงจากระดับน ้าทะเล ๒๐.๑๕ เมตร ๑.๓ การติดต่ อกับภายนอกชุมชน / หมู่บ้านการคมนาคมและการสื่อสาร ถนนสายที่อยู่เฉพาะภายในเขตพื ้นที่ของหมู่บ้าน ถนนลาดยางหรื อคอนกรี ต มีเส้ นทางคมนาคมติดต่อกับชุมชนภายนอก ได้ สามทาง ติดต่อกับอาเภอระแงะ อาเภอจะแนะ อาเภอศรี สาคร ส่วนการการติดต่อสื่อสาร มีชมสายโทรศัพท์ที่ตั ้งรับ ุ สัญญาณโทรศัพท์บ้าน อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและมือถือ DTAC AIS TOT 3BB และ CAT ที่อยู่เว็บไซด์ศนย์การเรี ยนรู้ไอ ู ทีชมชนบ้ านดุซงญอ 175.41.133.195/ bandusongyuu / index.php ุ ๑.๔ สภาพภูมิอากาศ เนื่องจากส่วนใหญ่พื ้นที่ประกอบด้ วยภูเขามากมายจึงทาให้ สภาพภูมิอากาศมีลกษณะฝนตกชุกตลอดทั ้งปี ั ๑.๔ ผู้ชุมชนการปกครองบ้านดุซงญอ คือ นายรอยาลี บาโด ประกอบคณะกรรมการหมู่บ้านดุซงญอ จานวน ๑๕ คน ๑.๕ ผู้นาศาสนาบ้ านดุซงญอ คือ นายอับดุลฮาดี เจ๊ ะแต คณะกรรมการมัสยิดดุซงญอ จานวน ๑๕ คน ๑.๖ ผู้นาท้ องถิ่นบ้ านดุซงญอ คือ นายอับดุลรอซัค บาโด นายก ผู้บริ หารท้ องถิ่น ( อบต. ) - นายฮาลูซี บือซา สมาชิกสภาท้ องถิ่น ( อบต. ) - นายบัณฑิต อาแว สมาชิกสภาท้ องถิ่น ( อบต. ) ๒.สภาพทางเศรษฐกิจ อาชีพของประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทาสวนยางพารา รับราชการ ทางานบริษัท ค้าขายเป็ นอาชีพหลัก อาชีพรอง ทาสวนผลไม้ ได้ แก่ ลองกอง ทุเรียน เงาะ และเลี ้ยงสัตว์ รายได้ เฉลี่ย โดยประมาณ อยู่ที่ ๒๐,๐๐๐ – ๕๐,๘๓๖.๔๙ บาท ผลิตภัณท์มวลรวม ๓,๙๘๖,๔๐๐.๐๐ บาท พื ้นที่ทาสวนยาง มีพื ้นที่ทาสวนยางทั ้งหมด.... ไร่ ครัวเรื อนที่ทาสวน .......ยางมีจานวน.........ครัวเรื อน 10 ตลาดดุซงญอ หมู่ที่ ๑ ตาบลดุซงญอ อาเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๒๒๐ : 2011 - 2012 | [พิมพ์ที่อยู่บริ ษัท]
 11. 11. หมู่บ้านดุซงญอ ตลาดดุซงญอ ประวัติความเป็ นมา สภาพทัวไป กบฏดุซงญอ สถานที่สาคัญในดุซงญอ โดยคนดุซงญอ ่ 11 ๓.การคมนาคมและการสิ่อสาร ถนนสายที่อยู่เฉพาะภายในเขตพื ้นที่ของหมู่บ้าน ถนนลาดยางหรื อคอนกรี ต ๑๐ กิโลเมตร ถนนทีใช้ เดินทางไปยังอาเภอมีจานวน ๑ เส้ นทาง ่ ๔. ด้ านสถานศึกษา - โรงเรียนมัธยม จานวน ๑ แห่ ง คือ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา โรงเรี ยนสวนพระยาวิทยาจัดตั ้งขึ ้นโดยประชานชาวตาบลดุซงญอ อาเภอจะแนะจังหวัด นราธิวาส ซึ่งมีความประสงค์จะให้ มีโรงเรียนทีเ่ ปิ ดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น โดยมีนาย อารง บาโด ประธาน สภาตาบลดุซงญอ ขอจัดตั ้งโรงเรี ยนมัธยมศึกษาขึ ้นแล้วดาเนินการเสนอเรื่ องตามลาดับและได้ แจ้ ง ความประสงค์ไปยัง นายปริ ญญา เจตาภิวฒน์ และนายเสนีย์ มะดากะกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัด ั นราธิวาส และนายสุพร สิทธิกน นายอาเภอระแงะ เพื่อเร่ งรัดให้กระทรวงศึกษาธิการ ได้ จดตั ้งโรงเรี ยนให้ทนเปิ ด ั ั ั การเรี ยนการสอน ในปี การศึกษา ๒๕๒๔ โดยขอเปิ ดเรี ยน ในชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ตามลาดับต่อมา ซึ่งสภาตาบลดุซงญอ ได้ จดหาที่ดนบริ จาคเพื่อเป็ นที่สาหรับสร้ างโรงเรียน มีเนื ้อทีประมาณ 35 ั ิ ่ ไร่ กระทรวงศึกษาธิการได้ ขออนุมติให้ จดตั ้งโรงเรี ยนแห่งนี ้ ั ั เป็ นกรณีพิเศษ ตามประกาศของ กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๔ ซึ่งสภาตาบลดุซงญอได้ ตั ้งชื่อว่าโรงเรี ยนดุซงญอวิทยา กรม สามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ คดเลือกให้ นายวอยารี หะยีมะเย็ง ดารงตาแหน่งเป็ นผู้บริหารโรงเรี ยนเป็ น ั คนแรก ต่อมาจังหวัดนราธิวาสได้ ขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเพื่อความเหมาะสมและได้ รับ อนุญาตจาก กระทรวง ศึกษาธิการ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๘ มิถนายน ๒๕๒๔ และให้ ชอว่า โรงเรี ยน ุ ื่ สวนพระยาวิทยา และโรงเรี ยนได้ ใช้ อกษรย่อว่า ‘’ ส.พ.’’ นับแต่น ั ้นมา ั ในปี แรกทีขอจัดตั ้งโรงเรี ยนได้ ห้องเรี ยนของโรงเรี ยนบ้ านดุซงญอ เป็ นอาคารเรียนชัวคราว 2 ห้ อง ่ ่ นักเรียนเข้ าเรียนในปี การศึกษา ๒๕๒๔ จานวน ๓๖ คน ครู ๕ คน และนักการภารโรง ๑ คน และได้ อาศัยอาคาร เรี ยนชัวคราวนี ้เป็ นเวลา ๒ ปี และในปี งบประมาณ ๒๕๒๕ ได้ รับงบประมาณสร้ างอาคารเรี ยนแบบ ๑๐๘ ล ่ จานวน ๑ หลัง และสร้ างเสร็ จในปี ๒๕๒๖ โรงเรี ยนจึงได้ ย้ายมาอยู่ ณ ที่ปัจจุบน ั ในปี การศึกษา ๒๕๓๓ และ ๒๕๓๔ โรงเรี ยนได้ เข้าร่วมโครงการ มพชส.รุ่น ๒ และโครงการ ค.อม ต.ส.ส. และในปี กการศึกษา ๒๕๓๖ โรงเรี ยนได้ เข้าโคงการโรงเรี ยนเพื่อพัฒนาคุณชีวิต(รพชส.)ต่อมาในปี การศึกษา ๒๕๓๘ โรงเรี ยนได้ รับอนุมติจากกรมสามัญศึกษาให้ เปิ ดการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ั 11 ปั จจุบนโรงเรี ยนสวนพระยาวิทยาเป็ นโรงเรี ยนในโครงการหนึ่งอาเภอหนึ่งโรงเรี ยนในฝั น ั และได้ ดาเนิน การจัดการศึกษาขึ ้นพื ้นฐานตั ้งแต่ชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ ถึงชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ (ที่มา : วารสารโรงเรียน สวนพระยาวิทยา และ ทีมา : ภาพจาก บล็อก โอเคเนชั่น) ่ ตลาดดุซงญอ หมู่ที่ ๑ ตาบลดุซงญอ อาเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๒๒๐ : 2011 - 2012 | [พิมพ์ที่อยู่บริ ษัท]
 12. 12. หมู่บ้านดุซงญอ ตลาดดุซงญอ ประวัติความเป็ นมา สภาพทัวไป กบฏดุซงญอ สถานที่สาคัญในดุซงญอ โดยคนดุซงญอ ่ 12 - โรงเรียนประถมศึกษา จานวน ๑ แห่ ง คือ โรงเรียนบ้านดุซงญอ ตั ้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตาบลดุซงญอ อาเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ ๙๖๒๒๐ โทรศัพท์ ๐๗๓-๕๘๙๐๖๔ มีเนื ้อที่ ๖ ไร่ - งาน ๕๖ ตารางวาเปิ ดสอนตั ้งแต่ชั ้นอนุบาล ๓ ขวบ ถึงชั ้นประถมศึกษาปี ที่ ๖ สังกัดสานักงานเขตพื ้นทีการศึกษานราธิวาส เขต ๓ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้น ่ พื ้นฐาน อาณาเขตของโรงเรียน - ทิศตะวันออก จดที่ดินของ นายยูโซ๊ ะ อูมา และนายอาหะมะ เปาะแล๊ ะ - ทิศตะวันตก จดทางหลวงสายดุซงญอ - กาเต๊ า - ทิศเหนือ จดที่ดิน สานักงานอบต.ดุซงยอ และสายตรวต สภต. ดุซงญอ - ทิศใต้ จดถนนสาธารณะ สภาพทั่วไป การก่ อตังโรงเรียน โรงเรี ยนบ้ านดุซงยอ ก่อตั ้งขึ ้นเมื่อ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๕ ปี การศึกษา ้ ๒๔๗๕ นายเพียร นะมาตร นายอาเภอระแงะก่อตั ้งโรงเรี ยน โดยได้ รับการงบประมาณ จากราษฏร บริ จาค จานวน ๑,๐๐๐ บาท สร้ างอาคารเรียนชัวคราว ่ ปี การศึกษา ๒๔๘๑ ได้ รับงบประมาณ จานวน ๒,๐๐๐ บาท สร้ างอาคารเรี ยน แบบ ป.๑ ก จานวน ๓ ห้ องเรี ยน ปี การศึกษา ๒๕๐๓ กรมสามัญอนุมติให้ เปิ ดสอนถึงชั ้นประถมศึกษาปี ที่ ๗ โดยได้ รับการสนับสนุนจากรา ั ษฏรบริ จาคเงินจานวน ๓,๐๐๐ บาท สร้ างอาคารเรียน ปี การศึกษา ๒๕๐๗ ได้ รับงบประมาณจากกรมสามัญ จานวน ๕๕,๐๐๐ บาท สร้ างอาคารเรียน แบบป. ๑ ก พิเศษ จานวน ๓ ห้ องเรี ยน โดยกานันประพัทธ์ เจ๊ ะเต๊ ะ กานันตาบล ดุซงญอ ให้ มาสร้ างใน ที่ดินสาธารณส่วนตาบลในเนื ้อที่ ๖ ไร่ ๑๕ ตารางวา และได้ ย้ายที่เรี ยน โดยให้ นกเรี ยนชั ้น ป.๕ – ป.๗ มาเรียนอาคารใหม่ ส่วนชั ้น ป. ๑ - ป.๔ ยังเรี ยนที่อาคารเรี ยนเก่า ั 12 ปี การศึกษา ๒๕๐๘ ได้ รับงบประมาณต่อเติมอีก ๑ ห้ อง และได้ เปิ ดสอนชั ้นเด็กเล็ก โดยได้ รับ งบประมาณ จากกรมสามัญ ๒๒,๐๐๐ บาท ตลาดดุซงญอ หมู่ที่ ๑ ตาบลดุซงญอ อาเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๒๒๐ : 2011 - 2012 | [พิมพ์ที่อยู่บริ ษัท]
 13. 13. หมู่บ้านดุซงญอ ตลาดดุซงญอ ประวัติความเป็ นมา สภาพทัวไป กบฏดุซงญอ สถานที่สาคัญในดุซงญอ โดยคนดุซงญอ ่ 13 ปี การศึกษา ๒๕๐๙ ได้ รับงบประมาณสร้ างอาคารเรียน จากกรมสามัญ ๖๕,๐๐๐ บาท สร้ างอาคาร เรี ยนแบบ ป.๑ พิเศษ จานวน ๓ ห้ องเรี ยน ปี การศึกษา ๒๕๑๐ ได้ รับงบประมาณจากองค์การบริ หารส่วนจังหวัดนราธิวาส จานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาทสร้ างอาคารเรี ยน แบบ ป. ๑1 ก ๔ ห้ องเรี ยน ปี การศึกษา ๒๕๑๑ ได้ รับงบประมาณจากองค์การบริ หารส่วนจังหวัดนราธิวาส จานวน ๔๕,๐๐๐ บาท สร้ างโรงฝี กงาน แบบ ๓๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๑๓ ได้ รับงบประมาณจากองค์การบริ หารส่วนจังหวัดนราธิวาส จานวน ๒๓๐,๐๐๐ บาทสร้ างอาคารเรี ยนแบบ ๐๑๗ จานวน ๔ ห้ องเรี ยน ปี การศึกษา ๒๕๑๕ ได้ รับงบประมาณจากองค์การบริ หารส่วนจังหวัดนราธิวาส จานวน ๕,๐๐๐ บาท สร้ างส้วม ๑ หลัง ๓ ที่นง และได้ รับงบประมาณจากฝ่ ายปกครอง ให้ สร้ างประปาและไฟฟา ั่ ้ ปี การศึกษา ๒๕๒๑ ได้ รับงบประมาณจากองค์การบริ หารส่วนจังหวัดนราธิวาส จานวน ๑๒๕,๐๐๐ บาท ต่อเติมชั ้นล่าง ๔ ห้ องเรี ยน ปี การศึกษา ๒๕๓๐ ได้ รับงบประมาณจาก สปช. จานวน ๒๙๙,๐๐๐ บาท สร้ างอาคาร เอนกประสงค์ แบบ ๒๐๓/๒๖ จานวน ๑ หลัง ปี การศึกษา ๒๕๓๑ ได้ รับงบประมาณจาก สปช. จานวน ๔๕,๐๐๐ บาทสร้ างถังน ้าซีเมนต์ แบบ ฝ. ๓๐ พิเศษ ปี การศึกษา ๒๕๓๒ ได้ รับงบประมาณจาก สปช. จานวน ๕๐,๐๐๐ บาท สร้ างส้ วม แบบ ๖๐๑/๒๖ จานวน ๑ หลัง ๔ ที่นง ั่ ปี การศึกษา ๒๕๓๘ ได้ รับเงินบริ จาคจากผู้ปกครองนักเรี ยนคณะครู และศิษย์เก่า จานวนเงิน ๗๐,๐๐๐ บาทซื ้อคอมพิวเตอร์ รุ่น ๓.๑๑ จานวน ๑ ชุด ปี การศึกษา ๒๕๓๙ คณะครูปรับปรุงอาคารเรี ยน ทาสี เพื่อเตรี ยมการปฏิรูปการศึกษา ปี การศึกษา ๒๕๔๐ กรรมการโรงเรี ยน คณะครู และผู้ปกครองนักเรี ยน ได้ ร่วมกันจัดสร้ างห้ องพัสดุ ซึ่งอยู่ระหว่างอาคารเอนกประสงค์กับอาคารเรียน ป.๑ ก ใช้ งบประมาณ ทั ้งสิ ้น ๓๐,๐๐๐ บาท ปี การศึกษา ๒๕๔๑ ได้ รับงบประมาณปรับปรุงอาคารเรี ยน จานวน ๑๕,๐๐๐ บาท ได้ กั ้นห้ องโรง 13 ฝึ กงานจานวน ๒ ห้ อง โดยอิฐบล๊ อกก่อ และใช้ ตาข่ายกั ้นห้ อง ได้ รับงบประมาณจาก สปช. ตามโครงการโรงเรี ยน ตลาดดุซงญอ หมู่ที่ ๑ ตาบลดุซงญอ อาเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๒๒๐ : 2011 - 2012 | [พิมพ์ที่อยู่บริ ษัท]
 14. 14. หมู่บ้านดุซงญอ ตลาดดุซงญอ ประวัติความเป็ นมา สภาพทัวไป กบฏดุซงญอ สถานที่สาคัญในดุซงญอ โดยคนดุซงญอ ่ 14 เครื อข่ายอนุบาลจานวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท จัดทารางน ้า ทาสีอาคารเรี ยน ป.๑ ก และใส่กระจกหน้าต่างทุกบานที่ ชารุด กั ้นห้ องสื่อการเรี ยนการสอนในห้ องเอนกประสงค์ และจัดทาปายนิเทศ ้ ปี การศึกษา ๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๔ คณะกรรมการโรงเรี ยน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ร่ วมกันก่อสร้ างอาคารส่งเสริ มจริ ยธรรม ขนาด ๙+๑๒ เมตร งบประมาณทั ้งสิ ้น ๑๕๐,๐๐๐ บาทก่อสร้ างเสร็ จในวันที่ ๑๐ มิถนายน ๒๕๔๔ ุ คณะครู นักการ และวิทยากรโรงเรี ยนบ้ านดุซงยอ ได้ บริ จาคเงินจานวน ๓๐,๐๐๐ บาท และเงินสะสมจาก กิจกรรมสหกรณ์ จานวน ๒๘,๐๐๐ บาท ได้ ก่อสร้ างห้ องพยาบาล โดยใช้ งบประมาณทั ้งสิ ้น ๕๘,๐๐๐ บาท แล้วเสร็ จเมื่อ ๑๕ มิถนายน ๒๕๔๔ ุ ปี การศึกษา ๒๕๔๕ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๕ คณะศิษย์เก่าโรงเรี ยนบ้ านดุซงยอ ได้ ร่วมกันบริ จาคเงิน จานวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ซื ้อเครื่ องคอมพิวเตอร์ จานวน ๕ เครื่ อง และปริ นเตอร์ LQ ๒๐๘๐ จานวน ๑ เครื่ อง เพื่อ ้ สนับสนุนโครงการห้ องสมุดอีเล็กตรอนิค ปี การศึกษา ๒๕๔๙ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และคณะครูร่วมบริ จาคเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ก่อสร้ างรัวความยาว ๑๑๘ เมตร เพื่อสร้ างความปลอดภัยแก่ครูในภาวะความใม่สงบ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ ้ ปี การศึกษา ๒๕๕๐ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชั่ว คราว และอาคารจริ ย ธรรม ด้ า นหน้ า งบประมาณ ทั ้งสิ ้น ๙๘,๐๐๐ บาท ต่อเติมอาคารห้ องประชุมใช้ เป็ นห้ องดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน งบประมาณ ทั ้งสิ ้น ๔๕,๐๐๐ บาท ปี การศึกษา ๒๕๕๑ ปรับปรุงห้ องอนุบาลปูกระเบื ้อง และก่ออิฐระเบีย ง ใช้ งบประมาณ ๕๗,๐๗๕ บาท ใช้ งบประมาณรายหัว ประปี งบประมาณ ๒๕๕๑ - ต่อเติมด้ า นล่า งอาคาร ๑๐๕/๒๙ เพื่อใช้ เป็ นห้ องประชุม ใช้ งบประมาณรายหัว จานวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ปี การศึกษา ๒๕๕๒ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารวาตภัย จานวน ๓ ห้ องเรี ย น งบประมาณทั ้งสิ ้น ๒๘๐,๐๐๐ บาท ได้ รับงบประมาณก่อสร้ างรัวโรงเรี ยนความยาว ๓๐๐ เมตร ๘๔๐,๐๐๐ บาท และได้ รั บงบประมาณสร้ างส้ ว ม ้ จานวน ๔ ที่นง งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ บาท (ที่มา : นายมาหะมะ มะดีเย๊าะ อดีตผู้นอานวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดุซงญอ. ั่ เมษายน ๒๕๕๔) - ศูนย์พฒนาเด็กเล็ก ั จานวน ๑ แห่ง คือ ศูนย์พฒนาเด็กเล็ก อบต. ั 14 ตลาดดุซงญอ หมู่ที่ ๑ ตาบลดุซงญอ อาเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๒๒๐ : 2011 - 2012 | [พิมพ์ที่อยู่บริ ษัท]
 15. 15. หมู่บ้านดุซงญอ ตลาดดุซงญอ ประวัติความเป็ นมา สภาพทัวไป กบฏดุซงญอ สถานที่สาคัญในดุซงญอ โดยคนดุซงญอ ่ 15 - ตาดีกา จานวน ๑ แห่ ง คือ ตาดีกาดุซงญอ ตาดีกาดุซงญอ เริ่ มขึ ้นที่บ้าน นายอารง บาโด กานันตาบลดุซงญอสมัยนั ้น เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๕ – ๒๕๒๔ เปิ ดสอนตาดีกาที่บ้านของ โต๊ ะครู นายยูโซ๊ ะ ดอเลาะ ต่อมาปิ ดด้ วยเหตุผลหลายประการ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๘ – ๒๕๓๐ นายอับดุลรอเซะ ตาปู ได้ เปิ ดตาดีกาที่สเุ หร่าบาโงงือบาและสร้ างอาคาร ด้ วยหลังใบจาก มีนกเรี ยนจานวน ๑๕๐ คน ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้ ปิดอย่างเป็ นทางการและได้ ส่งมอบนักเรี ยนให้ เข้ าเรี ยนที่ ั ศูนย์การศึกษาตาดีกาประจาหมู่บ้าน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ นายมะดาโอ๊ ะ เจ๊ ะอูมา อีหม่ามบ้านดุซงญอร่ วมกับชาวบ้ านใน ได้ ก่อตั ้ง สถานศึกษาอิสลาม ตาดีกา เพื่อสอนเกี่ยวกับศาสนาขั ้นต้ น แต่ยงไม่เสร็จเพราะขาดทุนทรัพย์ ั พ.ศ. ๒๕๓๓ นายยูโซ๊ ะ เจ๊ ะหะ อีหม่าม ได้ ระดมทุนเพื่อสร้ างอาคารเรี ยนร่ วมกับชาวบ้ านในชุมชน ได้ เงินจากการระดมทุนจานวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท สร้ างอาคารจานวน ๒ ชั ้น ชั ้นแรกเป็ นคอนกรี ตเสิรมเหล็ก และชั ้นบนเป็ นไม้ พ.ศ. ๒ ๕๔๑ นายอับดุลฮาดี เจ๊ ะแต อีหม่ามปรับปรุง ตกแต่ง ทาสี อาคารด้ วยการใช้ งบประมาณ SML จานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เสริมคอนกรี ตเสิรมเหล็กจากงบขององค์การบริ หารส่วนจังหวัด และอาคารห้ องน ้า งบจาก องค์การบริ หารส่วนตาบลดุซงญอ ปั จจุบน ตาดีกาดุซงญอ มีอาคารเรี ยน จานวน ๘ ห้ องเรียน มีครู ๘ คน นักเรียน ๒๔๑ คน ระดับ ั การศึกษาชั ้นอนุบาล ถึงชั ้น ๖ - ศูนย์ การสอนอิคเราะห์ จานวน ๑ แห่ง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔ นายอับดุลฮาดี เจ๊ ะแต อีหม่าม มีการประชุมกับชาวบ้ านเพื่อสร้ างอาคาร อเนกประสงค์ และใช้สถานีทนี่เป็ นที่ศนย์สอนอิคเราะห์ ี่ ู - สถาบันศึกษาปอเนาะ จานวน ๑ แห่ง บ้ านดุซงญอมีสถาบันปอเนาะเก่าแก่แห่งหนึ่งสาหรับเป็ นขัดเกลาและส่งเสริ มการเรี ยนรู้ทางศาสนา ก่อตั ้งเมื่อ ปี ๒๔๙๘ ชื่อว่า ‘วาตอนียะห์’ มีจานวนพื ้นที่ ๖ ไร่ โดยนายอับดุลเลาะห์ เจ๊ ะแต และนางคอซีเยาะห์ เจ๊ ะแต ใช้ ดินของตนเอง เพื่อวากัฟเป็ นสถานศึกษาทางศาสนา มีคนในพื ้นทีและบริ เวรใกล้ เคียงมาร่ าเรี ยน ่ เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ จดทะเบียนเป็ นสถาบันปอเนาะ ตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบการจัดการศึกษา เอกชน มีนายมาหามะ เจ๊ ะแต เป็ นผู้บริ หาร และได้ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกี่ยวกับสถาบันศึกษาปอเนาะในสาม 15 จังหวัดภาคใต้ ปั จจุบนมีผ้ สงอายุมาร่าเรียน ๓๐ คน (สัมภาษณ์ : นายอับดุลฮาดี เจ๊ ะแตอีหม่ามบ้ านดุซงญอ ทายาทผู้ ั ู ู ก่อตั ้งสถานศึกษาปอเนาะวอตอนียะห์,๒๕๕๔) ตลาดดุซงญอ หมู่ที่ ๑ ตาบลดุซงญอ อาเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๒๒๐ : 2011 - 2012 | [พิมพ์ที่อยู่บริ ษัท]
 16. 16. หมู่บ้านดุซงญอ ตลาดดุซงญอ ประวัติความเป็ นมา สภาพทัวไป กบฏดุซงญอ สถานที่สาคัญในดุซงญอ โดยคนดุซงญอ ่ 16 - ศูนย์พฒนาเด็กเล็กและอนุบาลเด็ก ๔ ขวบ ั จานวน ๑ แห่ง - ศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยน จานวน ๑ แห่ง ศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยนอาเภอจะแนะเดิมได้ ย้ายสานักงานและได้ ใช้ อาคารเช่าที่หมู่ ๑ บ้ านดุซงญอ ต. ดุซงญอ อ.จะแนะ เมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๗ สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.narathiwat.nfe.go.th / chance E-mail : nfe_chanec@ hotmail.com - ห้ องสมุดประชาชน จานวน ๑ แห่ง ๕.ด้ านศาสนาและการบริหารชุมชน - ผู้ชุมชนการปกครองบ้ านดุซงญอ คือ นายรอยาลี บาโด ประกอบคณะกรรมการหมู่บ้านดุซงญอ จานวน ๑๕ คน - ผู้นาศาสนาบ้ านดุซงญอ คือ นายอับดุลฮาดี เจ๊ ะแต คณะกรรมการมัสยิดดุซงญอ จานวน ๑๕ คน - ผู้นาท้ องถิ่นบ้านดุซงญอ คือ นายอับดุลรอซัค บาโด นายก ผู้บริ หารท้ องถิ่น ( อบต. ) - นายฮาลูซี บือซา สมาชิกสภาท้ องถิ่น ( อบต. ) - นายบัณฑิต อาแว สมาชิกสภาท้ องถิ่น ( อบต. ) ประชากรส่วนใหญ่นบถือศาสนาอิสลาม ๙๙.๙๙ % และมีศาสนาพุทธ ๐.๐๑ % ภายในหมู่บ้านมีศาสนสถาน ั คือ - สานักสงฆ์ จานวน ๑ แห่ง สานักสงฆ์ดซงญอ มีชื่อว่า’สานักสงฆ์ เทพนิมิตร’หรื อวัดธรรมนิมิตพัฒนาราม ุ เป็ นสานักสงฆ์ เก่าแก่แห่งแรกในตาบลดุซงญอ ในอาเภอจะแนะก็วาได้ ก่อตั ้งขึ ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ตั ้งอยู่ที่ถนนดุซงญอ – กาเต๊ าะหมู่ ๑ ่ บ้ านดุซงญอ ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส โดยชาวบ้ านคนไทยเชื ้อสายจีน และคนไทยพุทธมีพื ้นที่จานวน ๘ ไร่ ๓ งาน นส.๓ ก มีพระจานวน ๑ รูป วันนี ้สานักสงฆ์แห่งนี ้ยังได้ รับความนิยมเป็ นพี่พึ่งทางใจให้กับคนในพื ้นที่ยงไม่เสื่อมคลาย มี ั นายสุธนต์ จันทรประเทศ เป็ นผู้แลสาสักสงฆ์แห่งนี ้ตั ้งแต่เริ่ มการก่อตั ้งจนถึงปั จจุบน จานวนคนไทยเชื ้อจีนและคนไทย ั พุทธในหมู่บ้านดุซงญอ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔ มี จานวน ๒๒ หลังคาเรื อน และตรงข้ ามสานักสงฆ์ยงมีเป็ นที่ตั ้ง ั 16 สุสานคนไทยเชื ้อสายจีน สุสานคนไทยเชื ้อจีนก่อตั ้งขึ ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ มีพื ้นที่จานวน ๑๒ ไร่ ๒ งาน (อ้ างอิง: นายสุธนต์ จันทรประเทศ บ้ านดุซงญอ ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส คนไทยพุทธผู้ดแลสานักสงฆ์ ตังแต่ ปีพ.ศ. ๒๕๐๘ –ปั จจุบน ๒๕๕๔) ู ้ ั ตลาดดุซงญอ หมู่ที่ ๑ ตาบลดุซงญอ อาเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๒๒๐ : 2011 - 2012 | [พิมพ์ที่อยู่บริ ษัท]
 17. 17. หมู่บ้านดุซงญอ ตลาดดุซงญอ ประวัติความเป็ นมา สภาพทัวไป กบฏดุซงญอ สถานที่สาคัญในดุซงญอ โดยคนดุซงญอ ่ 17 - มัสยิด - มัสยิดกลางประจาหมู่บ้านคือมัสยิดมูฮามาดี จานวน ๑ แห่ง มัสยิดดุซงญอ ชื่อดุซงญอตามชื่อของหมู่บ้าน แต่ชาวบ้ านเรี ยกชื่อมัสยิดดุซงญอ มูฮัม มาดียะห์ เพื่อเป็ นการให้ เกียรติผ้ อทิศที่ดินซึ่งอยู่ใจกลางชุมชนแก่ นายมาหะมะ เจะเต๊ ะ หรื อนายประพัฒน์ เจตาภิวฒน์ ูุ ั กานันดุซงญอ ชื่อที่จดทะเบียนไว้กับทางราชการ ชื่อเต็มมัสยิดดุซงญอ ที่ตั ้งหมู่ที่ ๑ ถนนดุซงญอ – จะแนะ บ้ าน ดุซงญอ ตาบลดุซงญอ อาเภอดุซงญอ(จะแนะ) จังหวัดนราธิวาส ๙๖๒๒๐ มัสยิดได้ ก่อสร้ างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๕ มีเนื ้อ จานวน ๕ ไร่ โดยผู้นาชุมชนนายประพัฒน์ เจตาภิวฒน์ และชาวบ้ านได้ ร่วมแรงร่ วมใจสร้ างมัสยิดแห่งนี ้ขึ ้น ด้ วยการ ั มอบหมายให้ นายอาบีดิง ตาปู (ปะจูบีดิง) เป็ นผู้ควบคุมดูแลในการก่อสร้ าง ซึ่งได้ นาแบบของสถาปั ตยกรรมจากมัสยิด ของเมืองอลาสต้ า รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย และมีนายแวเลาะ เยาะ ช่างและหัวหน้ าผู้ก่อสร้ างจนแล้ วเสร็ จ จากนั ้นเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ มีการต่อเติมอาคารมัสยิดให้ขยายกว้ างเพื่อจุคนที่มาประกอบศาสนกิจเพิ่มมากขึ ้นตามการเพิ่ม ประชากรของชุมชน ซึ่งได้ รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิชวิตที่สดใส่ ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตร ฯ ร่ วมกับ ี องค์การบริ หารส่วนจังหวัดนราธิวาสและชาวบ้ านดุซงญอ สร้ างจนแล้วเสร็ จเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๑ (ที่มา นายอับดุลฮาดี เจะแต อี หม่ ามประจามัสยิดดุซงญอ ม.๑ บ้านดุซงญอ ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส) - สุเหร่ า - มัสยิดโซนตลาดล่างคือมัสยิดนูรอลยาตีน จานวน ๑ แห่ง - มัสยิดโซนบาโงงือบา จานวน ๑ แห่ง - มัสยิดโซนแตแรคือมัสยิดวาตอนียะห์ จานวน ๑ แห่ง - มัสยิดโซนยามูคือมัสยิดดารุลนาอีม จานวน ๑ แห่ง มัสยิดดารุลนาอีม เป็ นสร้ างขึ ้นเมื่อ ๒๕๒๔ มีพื ้นที่จานวน ๑.๕ งาน (๔ ห้ อง) พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ มีการ ปรับปรุง ต่อเติม ขยายมัสยิด , พ.ศ.๒๕๕๑ มีการระดมทุนและรับบริ จาค ได้ เงินทั ้งสิ ้นจานวน ๒๒๐,๐๐๐ กว่า บาท เพื่อต่อเติมเพื่อสร้ างที่อาบน ้าละหมาด ห้ องสอนหลักการอ่านอัลกุรอาน กีรออาตี จนแล้ วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ (สัมภาษณ์ : ซัมซูบะห์เร็ง อามิง.๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ) ๖. ด้ านสาธารสุข - สถานีอนามัย/โรงพยาบาลพยาบาลชุมชน จานวน ๑ แห่ง เดิมปี ๒๕๒๑ กระทรวงสาธารสุขได้ จดสรรงบประมาณเพื่อสร้ างสถานีอนามัยแบบเก่าเป็ นอาคารไม้ ั ชั ้นเดียวแบบทรงจัวและบ้ านพักระดับ 1-2 แบบ 422 จานวน ๒ หลัง ตั ้งอยู่ที่หมู่ที่ ๑ ตาบลดุซงญอ อาเภอจะแนะ จังหวัด ่ 17 นราธิวาส ซึ่งบริ จาคโดยประชาชน รับผิดชอบ ๘ หมู่บ้าน ตลาดดุซงญอ หมู่ที่ ๑ ตาบลดุซงญอ อาเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๒๒๐ : 2011 - 2012 | [พิมพ์ที่อยู่บริ ษัท]
 18. 18. หมู่บ้านดุซงญอ ตลาดดุซงญอ ประวัติความเป็ นมา สภาพทัวไป กบฏดุซงญอ สถานที่สาคัญในดุซงญอ โดยคà

×