Your SlideShare is downloading. ×
Tc orman suçları ve uygulamalı çözümler
Tc orman suçları ve uygulamalı çözümler
Tc orman suçları ve uygulamalı çözümler
Tc orman suçları ve uygulamalı çözümler
Tc orman suçları ve uygulamalı çözümler
Tc orman suçları ve uygulamalı çözümler
Tc orman suçları ve uygulamalı çözümler
Tc orman suçları ve uygulamalı çözümler
Tc orman suçları ve uygulamalı çözümler
Tc orman suçları ve uygulamalı çözümler
Tc orman suçları ve uygulamalı çözümler
Tc orman suçları ve uygulamalı çözümler
Tc orman suçları ve uygulamalı çözümler
Tc orman suçları ve uygulamalı çözümler
Tc orman suçları ve uygulamalı çözümler
Tc orman suçları ve uygulamalı çözümler
Tc orman suçları ve uygulamalı çözümler
Tc orman suçları ve uygulamalı çözümler
Tc orman suçları ve uygulamalı çözümler
Tc orman suçları ve uygulamalı çözümler
Tc orman suçları ve uygulamalı çözümler
Tc orman suçları ve uygulamalı çözümler
Tc orman suçları ve uygulamalı çözümler
Tc orman suçları ve uygulamalı çözümler
Tc orman suçları ve uygulamalı çözümler
Tc orman suçları ve uygulamalı çözümler
Tc orman suçları ve uygulamalı çözümler
Tc orman suçları ve uygulamalı çözümler
Tc orman suçları ve uygulamalı çözümler
Tc orman suçları ve uygulamalı çözümler
Tc orman suçları ve uygulamalı çözümler
Tc orman suçları ve uygulamalı çözümler
Tc orman suçları ve uygulamalı çözümler
Tc orman suçları ve uygulamalı çözümler
Tc orman suçları ve uygulamalı çözümler
Tc orman suçları ve uygulamalı çözümler
Tc orman suçları ve uygulamalı çözümler
Tc orman suçları ve uygulamalı çözümler
Tc orman suçları ve uygulamalı çözümler
Tc orman suçları ve uygulamalı çözümler
Tc orman suçları ve uygulamalı çözümler
Tc orman suçları ve uygulamalı çözümler
Tc orman suçları ve uygulamalı çözümler
Tc orman suçları ve uygulamalı çözümler
Tc orman suçları ve uygulamalı çözümler
Tc orman suçları ve uygulamalı çözümler
Tc orman suçları ve uygulamalı çözümler
Tc orman suçları ve uygulamalı çözümler
Tc orman suçları ve uygulamalı çözümler
Tc orman suçları ve uygulamalı çözümler
Tc orman suçları ve uygulamalı çözümler
Tc orman suçları ve uygulamalı çözümler
Tc orman suçları ve uygulamalı çözümler
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Tc orman suçları ve uygulamalı çözümler

6,185

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
6,185
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Ankara Orman Bölge MüdürlüğüAnkara Orman Bölge MüdürlüğüAnkara Orman Bölge Müdürlüğü ORMAN KANUNUNDAAnkara Orman Bölge Müdürlüğü 5728 SAYILI KANUNLA GETĠRĠLENAnkara Orman Bölge Müdürlüğü DEĞĠġĠKLĠKLERAnkara ORMAN SUÇLARI ve UYGULAMALI Orman Bölge MüdürlüğüAnkara Orman Bölge Müdürlüğü ÇÖZÜMLERAnkara Orman 12.05.2011 Müdürlüğü BölgeAnkara Orman Bölge Müdürlüğü Av. Ayla YurdakulAnkara Orman Bölge MüdürlüğüAnkara Orman Bölge MüdürlüğüAnkara Orman Bölge MüdürlüğüAnkara Orman Bölge MüdürlüğüAnkara Orman Bölge MüdürlüğüAnkara Orman Bölge MüdürlüğüAnkara Orman Bölge MüdürlüğüAnkara Orman Bölge Müdürlüğü
 • 2. ORMAN SUÇLARI:Kesme (Orman Kanunu 14/a-b ve 91 nci Maddeleri) Ġzinsiz Maden Ocağı Açmak (Orman Kanunu 16 ve 92 nci Maddeleri) ĠĢgal ve Faydalanma (Orman Kanunu 17 ve 93 ncü Maddeleri) Orman ürünlerini iĢleyecek orman hudutları içinde veya orman hudutlarına 1 km‘ye kadar taĢ, kumtoprak; 4 km‘ye kadar hızar Ģerit kurulması ve kireç, kömür, terebentin, katran, sakız ve benzeri gibiiĢletilmesinde ağaç kullanılan ocakların açılması ve balık üretmek üzere tesis kurulması Orman GenelMüdürlüğünün iznine bağlı olup, Ġzinsiz her çeĢit fabrika kurulması (Orman Kanunu 14/c-e – 18 ve 94ncü Maddeleri) Ormanlardan izinsiz her türlü ürün toplamak (palamut, ıhlamur çiçeği, mazı kozalağı, orman örtüsü,tıbbi, sınai nebat, orman tohumlarını toplamak; ticari amaç olmaksızın kendi, ihtiyacı için kum, toprak,çakıl, çıkarmak suçtur. (Orman Kanunu 14/c ve 94/3 Maddeleri) Ormanlara izinsiz hayvan sokma (otlatma) (Orman Kanunu 19 ve 95 nci Maddeleri) Devlet Ormanları içinde bulunan yaylak, kıĢlak ve otlaklarla sulama yerlerine hakları olanlarıngösterilecek yollardan geçmesi dıĢardan toplu olarak veya sürü halinde hayvan sokulması ile ilgili planlaraaykırı girmek. (Orman Kanunu 20 - 21 ve 96 ncı Maddeleri) Damgalanan ağaçları tespit edilen hadden daha yüksekten kesmek ve damga çekiçlerini taklit etmeyeveya kullanmak. (Orman Kanunu 27 ve 97 nci Maddeleri ile TCK 202 NCĠ Maddesi) Zati ihtiyacı, köy müĢterek ihtiyacını yerinde kullanmamak ve elden çıkarmak. (Orman Kanunu 31 –32 - 33 ve 98 nci Maddeleri) Orman Kanunu 37 nci Maddesindeki tedbir ve Ģartlara riayet etmemek. (Her nevi orman ürün veartıklarını tayin olunan mıntıka ve süreler içinde toplayıp çıkarmak üzere kooperatiflere veya iĢyerindekilereveya civar köylülerce tarife bedeli ödenme Ģartıyla izin verilebilir. Zararlı ağaççıkların ormandançıkarılmasına karar verilebilir) Orman ürün ve artıkları için tedbir vs. uymama (Orman Kanunu 37 ve 99ncu Maddeleri) Her çeĢit orman emvalini nakliye tezkeresiz, faturasız veya sevk irsaliyesiz, damgaya tabii isedamgasız nakletmek. (Orman Kanunu 41 – 100/4 ve 108 nci Maddeleri) Özel Ormanların hudutlarını belirlememek. (Orman Kanunu 50 ve 101 nci Maddeleri) Özel Ormanlarda yapılması gereken (ormanın geliĢtirilmesi, ağaçlandırılması, hastalıklarla mücadelegibi yapılması gerekli iĢler) iĢleri yapmamak. (Orman Kanunu 51 ve 102 nci Maddeleri) Orman ağacı tohumlarının menĢe Ģahadetnamesi verilmiĢ tohumlardan olması Ģarttır. Yurt dıĢınasevki ile ithali halinde menĢe Ģahadetnameleri ilgili orman idaresince iznini almamak. devlet veya kime aitolursa olsun, tohumlama alanları ile fideliklerde ve orman yetiĢtirme alanlarında girmek suretiyle veyahayvan sokulmak suretiyle zarar vermek. (Orman Kanunu 67 ve 103 ncü Maddeleri) Orman içinde veya yakınında ateĢ ve yangın belirtisini, orman idaresine, en yakın muhtarlığa,jandarma veya mülki amirlerine derhal haber vermemek. (Orman Kanunu 68 ve 104 ncü Maddeleri) Ormanidaresine ait telefon Ģebekesi, tesisleri ile her türlü aletlerine zarar verenler (Orman Kanunu 104 ncüMaddesi ve TCK 152 nci Maddesi) Orman yangınlarını söndürmekle görevli oldukları halde söndürmeye gitmemek veya çalıĢmamak.(Orman Kanunu 69 ve 105/1 nci Maddeleri) Orman yangınını söndürmek üzere, 69 nci maddede yazılı kiĢilerin alaka göstermemeleri ve ormanteĢkilatında görevlilerin yardım gönderilmeme suretiyle alaka göstermemeleri suçtur. (Orman Kanunu 105/2ve TCK 170 nci Maddeleri) Orman Yangınları için çekilen telgrafı çekmeye ve yerine göndermeye telgraf memurları ve istasyonmemurları görevlidirler. Aykırılık Orman Kanunu 72 ve 73 Maddelerine aykırılık TCK 257 nci Maddesicezalandırılır. (Orman Kanunu 106 ncı Maddesi)
 • 3.  Henüz sönmemiĢ tehlikesi devam eden ormana girilmesi mülki amirce men edilebilir iĢleri olanlarıniĢleri tatil edilebilir. Ormana men edildiği halde girmek. (Orman Kanunu 74 ve 107 nci Maddeleri) Kaçak Orman emvali nakletmek, iĢlemek, kullanmak, satmak veya bulundurmak (Orman Kanunu108 nci Maddesi) Ağaçlarda bulunan resmi damga ve numaraları bozanlar. Orman hudutlarındaki iĢaretleri, levhaları,orman kadastrosunda sınır noktası gösteren sabit taĢ veya beton kazıkları kaldırmak (Orman Kanunu 109ncu Maddesi) Orman idaresince belirlenen konak yerlerinden baĢka yerlerde gecelemek. (Orman Kanunu 76/a ve110/1 nci Maddeleri) Ormanlarda belirlenen yer dıĢında ateĢ yakmak, yakılan ateĢi söndürmeden ayrılmak, Ormanlara sönmemiĢ sigara veya yangına dolaylı yol açabilecek madde atmak, Ormanlara 4 km. mesafede, 31 ve 32 nci maddeleri kapsamına giren köyler hudutları içinde anızveya benzeri bitki örtüsü yakmak. (Orman Kanunu 76/b-c-d ve 110/2 nci Maddeleri) Dikkatsizlik ve özen yükümlülüğüne aykırı, kasten, terör amaçlı orman yangını (Orman Kanunu110/3-4-5-6 ncı Maddeleri) Sahipli araziden her türlü yapacak ve yakacak ihtiyaçları orman idaresine haber vermek ve birtutanakla tevsik edilmek suretiyle karĢılanabilir. bu yerlerden sahiplerinin pazar satıĢları için yapacakları hertürlü kesimler, keĢif damga ve nakliye iĢlemlerine tabidir. Aykırılık suçtur. (Orman Kanunu 116ncıMaddesi) 6831 Sayılı Orman Kanunu, 2004 yılında değiĢtirilen Türk Ceza Kanunu ve Ceza MuhakemeleriKanunu değiĢikliğine ve ihtiyaçlara uyum sağlamak üzere 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı yasa ile 70nci maddeden baĢlamak üzere önemli değiĢiklikler yapılmıĢtır. Orman suçlarına iliĢkin tutanaklar ile ekleri, suçun iĢlenmesinin hemen akabinde toplanan delilleriiçermesi bakımından kapsam itibariyle çoğu zaman davanın sonuçlanması aĢamasına oldukça fazla etkilidir.Bu nedenle suç tutanağında suçun vasfına, suçun iĢleniĢ Ģekline ve özellikleri ile suçun konusuna iliĢkinbilgileri ihtiva etmelidir. Tutanak mümziileri Orman Muhafaza Memurları, zabıtlarda, suça ne Ģekilde ulaĢıldığı, ne gibidelillerin elde edildiği, suç yeri, iĢleme zamanı, elde edilen suç aleti ile birlikte emvalin ne ile kesildiği vb.yeterli açıklamalarda bulunmalı, çekilen fotoğraflarla da desteklenmelidir. 6831 Sayılı Kanunun 83/2 nci maddesi uyarınca orman davaları ACELE MEVADDAN olup, adlitatilde de görülebilen davalardandır. Ġlk baĢta toplanmayan deliller ve bunların toplanmasının beklenmesi,geç yapılan keĢif vs. nedenlerle, acele iĢlerden olma özelliği kaybolmaktadır. Orman Yasasının 4 sayılı; Kanuna aykırılık oluĢturan fiillerin takibi baĢlıklı kısmında:79.maddeden baĢlamak üzere 90 nci maddesine kadar, suçun tespiti- tutanak düzenlenmesi- arama-elkoyma ve müsadereye iliĢkin hususlar düzenlenmiĢtir.6831 SAYILI YASA Madde 84- (değiĢik 23.01.2008- 5728/195 md.) Orman Kanununa aykırılık oluĢturan fiillerden dolayı elkonulan ağaç, tomruk, kereste, yakacak ve sair mahsuller, vazifeli orman memurları tarafından muhafazaedilmek üzere orman depolarına, orman deposu yoksa ve fiilin iĢlendiği yer belediye hudutlarında ise o yerbelediyesine, köy hudutları içinde ise o köy muhtarına, yokluğunda vekiline, onun da yokluğunda ihtiyarheyeti üyelerinden birine yediemin senedi mukabilinde teslim olunur. Belediye veya köy yetkililerine teslimedilen bu mallar en kısa zamanda orman depolarına idarece nakledilir. Bunlardan çürüyecek veya bozulacakolanlarla muhafazası zor ve masraflı bulunanlar, Ceza Muhakemesi Kanununun 132 nci maddesinin birinci
 • 4. ve ikinci fıkraları hükümlerine uygun olarak orman iĢletme müdürlüklerinin müsadereli mallar satıĢkomisyonlarınca, mahallinde veya pazar yerlerinde ilan edilmek suretiyle derhal satılır.Nakil vasıtası ve suç aletleri ile orman emvalinin satıĢ bedelinin tamamı Orman Genel Müdürlüğü hesabınairat kaydedilir.84 ncü madde bu kanuna aykırı olarak elde edilen suç aletleri ve vasıtası Belediye veya köy yetkililerinegeçici olarak teslim edilebilir. El koyma kararı ile alınan emvaller, mahsuller ve suç aletleri orman deposunanakil edilmelidir.Elde edilen emval, canlı hayvan, çürüyecek ve muhafazası zor ise, soruĢturma aĢamasında CumhuriyetBaĢsavcılığından, KovuĢturma aĢamasında ise Mahkeme Hakiminden satılmak ve parası emanete konulmaküzere Orman Kanunu 84 ve CMK.nın 132 ncu maddesi gereğince elden çıkarılır. CMK 132 ncu maddesine göre çürüme ihtimali olan orman emvallerini, hüküm kesinleĢmeden de eldençıkarabileceğiz. Henüz dava açılmamıĢsa evrak soruĢturma safhasındadır ve bu aĢamada C.Savcısı, davaaçılmıĢsa kovuĢturma safhasında olup bu evrede Hakim tarafından elden çıkarma kararı verilebilecektir.Orman emvalin ġüpheli tarafından sahibi olduğu iddia ediliyorsa, Hakim veya Cumhuriyet Savcısı sahibinidinleyerek elden çıkarma kararı verir ve karar kendilerine tebliğ olunur.Orman Kanunu 84/son maddesi uyarınca satıĢ bedelinin tamamı Orman Genel Müdürlüğü hesabına iradkaydedilir denmektedir.CMK 132/6 ncı maddesine göre ―el konulan eĢya, delil olarak saklanmasına gerek kalmaması halinde, rayiçdeğerinin derhal ödenmesi karĢılığında, ilgiliye teslim edilebilir. Bu durumda müsadere kararının konusunu,ödenen rayiç değer oluĢturur.‖ Denmektedir.Suç nakil vasıtası bir eĢekse, hayvanın bakımı gözetimi meĢakkatli olacaktır. El konma kararı ile birlikteeĢeğin rayiç değerini komisyon oluĢturarak hemen tespit etmemiz gerekmektedir. Hakim veya CumhuriyetSavcısı rayiç değerin Ġdaremize ödenmesi koĢulu ile ilgilisine teslimini istememiz uygundur.
 • 5. ÇÜRÜYÜP-BOZULMAYA BAġLAMIġ ODUNLARIN SATIġI TALEBĠ VE ÖRNEK MAHKEME KARARI: T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Ankara Orman Bölge Müdürlüğü Beypazarı Orman ĠĢletme MüdürlüğüSAYI: B.18.1.OGM.1.04.02.HM/KONU: Çürüyen emvale satıĢ izni hk. 04.02.2011 SULH CEZA HAKĠMLĠĞĠNE BEYPAZARI Orman kanununa muhalefet suçundan yargılaması …… tarihine bırakılan Sanık …… hakkındakiHakimliğinizin 2011/1 esas sayılı dosyasında yediemine teslim edilen emvaller 09.06.2004 tarihinden beriaçıkta UruĢ deposunda beklemektedir. Mahkemenizce suç tutanağına konu emvaller üzerinde keĢif yapılmıĢ ve Orman BilirkiĢisince20.09.2006 tarihinde rapor düzenlenmiĢtir. Odunların ormandan kaçak temin edildiği açıkça anlaĢılmaktadır. Yediemine teslim edilen ve ekte bir fotokopisi sunulan yediemin senedindeki Toplam: 81 adet(5988 m3) çam sanayi odun ve çam maden direklerden oluĢan Orman emvallerinin, çürüyüp bozulmayabaĢlamıĢ ve üzerinde mantarlar oluĢmaktadır. Değerlerini yitiren emvallerin Orman Kanununun 84. veCMK.nun 132. madde hükümlerine uygun olarak Orman ĠĢletme Müdürlüğümüzce satıĢı ile parasınınemanete konulmak üzere izin verilmesine karar verilmesini arz ederim. ĠĢletme Müdür YardımcısıEK: 1 adet Yediemin teslim tutanağı fotokopisi. 2 sayfa bilirkiĢi rapor sureti.
 • 6. T.C. BEYPAZARI SULH CEZA MAHKEMESĠDosya No: 2011/1 esas ORMAN ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ‘NE BEYPAZARI Kaçak Orman emvali nakletme, biçme, iĢleme, kabul etme, kullanma, satma, satın alma veyabulundurma suçundan sanık hakkında Mahkememizde yapılan açık duruĢmasında verilen ara kararıgereğince, ―Orman Kanununa aykırılık oluĢturan fiillerden dolayı el konulan ağaç, tomruk, kereste, yakacakve sair mahsuller, vazifeli orman memurları tarafından muhafaza edilmek üzere orman depolarına, ormandeposu yoksa ve fiilin iĢlendiği yer belediye hudutlarında ise o yer belediyesine, köy hudutları içinde ise köymuhtarına, yokluğunda vekiline, onun da yokluğunda ihtiyar heyeti üyelerinden birine yediemin senedimukabilinde teslim olunur. Belediye veya köy yetkililerine teslim edilen bu mallar en kısa zamanda ormandepolarına idarece nakledilir. Bunlardan çürüyecek veya bozulacak olanlarla muhafazası zor ve masraflıbulunanlar, Ceza Muhakemesi Kanununun 132/1.,2. fıkralarına uygun olarak orman iĢletme müdürlüklerininmüsadereli mallar satıĢ komisyonlarınca, mahallinde veya Pazar yerlerinde ilan edilmek suretiyle derhalsatılır.‖ denildiğinden; MüĢteki vekilinin talebi doğrultusunda suça konu emval üzerinde keĢfin yapıldığı bilirkiĢininraporunu ibraz ettiği ve belirtilen emvallerin çürüyüp bozulmaya baĢladığı bu nedenle satıĢına izin verilmesitalep edilmiĢ olmakla 6831 S.Y. nın 84. ve CMK.nun 132.md.gereğince Orman ĠĢletme Müdürlüğününtalebinin kabulü ile suça konu ve müzekkeremiz ekinde gönderilen suç tutanağında belirtilen ve yediemindebulunan emvallerin; tüm dosya kapsamına ve 6831 S.Y.nın 84. ve CMK.nun 132md. gereğince SATIġINAĠZĠN VERĠLMESĠNE, ĠĢ bu hususta düzenlenecek satıĢ iĢlem dosyasının (SatıĢı yapıldıktan sonra makbuzun vs. hükümkurulurken iĢlem yapılacağından dolayı) onaylı ve okunaklı bir suretinin Mahkememize gönderilmesi ricaolunur. 07.02.2011 Hakim 38702 imzaEk: Suç tutanağı, yediemin senedi, iddianame
 • 7. 6831 SAYILI YASA CEZA HÜKÜMLERĠ: 1- KESME (O.K.14/A-B. ve 91.md.) ― Madde 91 – (DeğiĢik : 23/1/2008-5728/198 md.)14 üncü maddenin (A) ve (B) bentleri ile yasak edilen fiillerden dikiliden ağaç kesenler, kökünden sökenlerveya hayatiyetini sona erdirecek Ģekilde boğanlar, ağaçlardan yalamuk, pedavra, hartama çıkaranlar üçaydan beĢ yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır. Ancak suçun konusununmünhasıran yakacak nitelikte emval veren ağaç olması halinde, verilecek ceza yarı oranında indirilir.Suçun konusunun fidan olması halinde birinci fıkraya göre verilecek ceza bir kat artırılır.Fidan ekim sahasını bozan kiĢi bir yıldan beĢ yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.Birinci fıkradaki ağaç kesme ve sökme fiillerinin iĢlenmesinde motorlu araç ve gereçler kullanılması halindeverilecek ceza bir kat artırılır. Ancak, fidanlar hakkında bu hüküm uygulanmaz.DeğiĢiklik(14.04.2011 T.ve 27905 s.resmi g. 6217 S.Yasa.md.11)14 üncü maddenin (A) ve (B) bentleriyle yasak edilen ve yukarıdaki fıkralarda yazılı bulunmayan fiilleriiĢleyenlere 250 Türk Lirasından Ġkibin Türk Lirasına kadar Ġdari para cezası verilir. Bu fiillerin, 3 üncümadde gereğince orman rejimi altına alınan yerlerde veya 23 üncü, 24 üncü ve 25 inci maddeler gereğincemuhafaza ormanı veya milli park olarak ayrılmıĢ ormanlarda iĢlenmesi halinde verilecek idari para cezasıbeĢyüz Türk Lirasından az olamaz. Bu fiilin konusunu oluĢturan veya iĢlenmesi suretiyle elde edileneĢyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine de karar verilir.(ESKĠ YASA 91/5.md.si : 14 cü maddenin (A) ve (B) bentleriyle yasak edilen ve yukarıdaki fıkralarda yazılı bulunmayan fiilleriiĢleyenler, üç aya kadar hapis ve yüz güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. ) Bu Kanunun 14 üncü maddesinin (A) ve (B) bentlerine muhalif hareket edenler orman sahipleri ise ikiseneye kadar hapis ve adlî para cezasıyla cezalandırılır. Ancak kendi arazisi üzerinde tohum ekmek veyafidan dikmek suretiyle yetiĢtirilecek ormanların sahipleri yukarıdaki fıkra hükmüne tabi değildir. ( Madde 14 – Devlet ormanlarında: A) YetiĢmiĢ veya yetiĢtirilmiĢ fidanları kesmek, sökmek, ekim sahalarını bozmak, yaĢ ağaçlarıboğmak, yaralamak, tepelerini veya dallarını kesmek veya koparmak veya ağaçlardan yalamuk, pedavrahartama çıkarmak; B) Dikili yaĢ veya kuru ağaçları kesmek veya bunları kökünden sökmek veya bunlardan kabukveya çıra veya katran veya sakız çıkarmak, yatık veya devrik ağaçları kesmek veya götürmek, kök sökmek,kömür yapmak; ………. Yasaktır.)91/1.MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA: Bu fıkrada 14. maddenin (A) ve (B) bentlerinde yasak edilen fiillerden yapacak-yakacak her türlüorman emvalini DĠKĠLĠDEN KESENLER; emvalin çokluğuna ve azlığına bakılmaksızın üç aydan beĢ yılakadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır denilmektedir. Fidan dahil ağaçlardan Dikiliden kesilme eylemi, kökünden sökülme, boğma Ģeklinde olabileceğigibi, Yalamuk, pedavra, hartama çıkarmak eylemleri ağacın hayatiyetini kaybetmesine sebebiyetverdiğinden temel ceza bu madde ile tayin edilecektir. Ancak kanun fidan dıĢında ağaç kesiminde, ağaçların yaĢ veya kuru olmasında bir ayırımyapmamıĢtır. Ağaç, tabii olarak en az 8 m. boy yapabilen kökü gövdesi, tepesi olan odunsu bitkilerdir. Bu tanımiçerisinde, odunsu bitkinin yaĢı ve çapına bir önem verilmemiĢtir. Ağacın kesildiği andaki kendiözelliklerinin, örneğin yaĢadığı ortam itibariyle hiçbir zaman 8 metreye ulaĢamayacak olmasının bir önemiyoktur. Tanım, genel bir tanımdır. O bitki türünün normal ortamlar içerisinde belirtilen boya ulaĢabilecekcinsten olması ağaç sayılması için yeterlidir. Eylemin bu fıkra kapsamında ağaç kesimi tarifinde kalabilmesi için kuru ağacın dibinden kesilmesi,yaĢ ağacın hayatiyetini, yaĢama gücünü kaybettirecek ölçüde bulunması gereklidir. YaĢ ağacın gövdesi
 • 8. kesilmemekle birlikte dalları kesilmiĢse, bu kesim nedeniyle ağacın yaĢama gücünü kaybetmesi halinde bumadde kapsamında değerlendirilir. Ġbreli tür ağaçlar, dallarının bir bölümünün yada tepesinin kesilmesiyle genellikle hayatiyetinikaybettikleri halde, yapraklı tür ağaçlar bütün dalları, hatta tepeleri de kesilse hayatiyetlerinikaybetmeyebilirler. Yapraklılarda ağacın dipten kesilmesi ile de hayatiyetini kaybetmeyip tekrar sürebilir. Ancak, birkökten, müstakilen yetiĢmiĢ gövdenin baz alınması gerekir. Gövde kesilmiĢse dikiliden kesme eylemi degerçekleĢmiĢ olacaktır. Ağacın yapacak vasıflı olması tabirinden, yakma dıĢında, iĢlenerek baĢka amaçlarda kullanılabilmesiözelliğinde bulunması anlaĢılmalıdır. Tomruk, maden direk, sanayi ordunu, tel direk, kâğıtlık odun, lifyonga odunu, sırık çubuk yapacak vasıflı emvaldir. Yapacak emvalin oduna doğranması eylemin niteliğinideğiĢtirmez. Odunların parçalanmasından önceki vasıfları tespit ettirilmelidir. Uygulamada sırık tabiri karıĢıklıklara yol açmaktadır. Sırık ince, düz ve uzun ağaç cinsinden bitkilereverilen isimdir. Bunlar düz ve uzun olduklarından yapacak vasıflıdırlar. Sırıklar genellikle tek köktenyetiĢme müstakil ağaç niteliğinde olurlarsa da, bazı ağaç türlerinde yetiĢme ortamlarına göre sürgünlerdende oluĢabilirler. Cezalandırmaya gidebilmek için bu hususunda tereddüte yer bırakmayacak Ģekildeaçıklanması gerekir. Sürgünler ağaç sayılmazlar. Ancak bunlar sonradan geliĢtikleri zaman ağaç sayılırlar. Diğer sürgünlerkesilerek tek bir sürgün bırakılmıĢsa, bu sürgün baĢka sürgünler olmadığı için geliĢip ağaç vasfınakavuĢacaktır. Bu husus suç tutanağına geçilmelidir. Yapraklı ağaçlar sürgün verebilmektedirler. Sürgünler ağaç sayılmadıkları için , kesilme eylemi için91/1.madde hükümleri uygulanmaz, ancak dal budama ile ilgili 91/5. madde hükümleri tatbik olunmalıdır.Ġbreli ağaçlar sürgün vermeyeceği için kök mü sürgün mü olduğunun araĢtırılmasına gerek yoktur. Kuru fidanların kesimi eylemi, fidanlar hayatiyetlerini önceden kaybettiklerinden dolayı 91/5. maddekapsamında kalır. 14. maddede kuru ve yaĢ ağaçların kesimi yasaklandığı halde, fidan kesiminde böyle birayrıma gidilmemesi, bizi bu sonuca götürmektedir. Ağaç kesme suçlarında ağacın kesim tarihi tam olarak tespit edilmeli, özellikle para cezası tayininde butarih nazara alınmaktadır. Ağacın kesilmesinden sonra taĢınması yada bir yerde kullanılması eylemleri, Ağaç kesme suçu dıĢındabaĢka bir suç oluĢturmazlar. Aynı anda birden fazla ağaç kesimi tek bir suç oluĢturur. Ancak her bir kesme eyleminden sonra davaaçılmıĢsa, sonraki kesmeler için tek bir suç oluĢturmaz. Dikiliden yaĢ-kuru fark etmeksizin ağaç kesilmesi halinde, O.K. 113. ve 114. maddeleri uyarıncatazminat raporu düzenlenir. Suç tutanağı düzenlenirken emvalin dikiliden- yapacak veya yakacak ayrımı ile ne kadar adet, nemiktar olarak kesildiğini suç tutanağına yazmamız gerekmektedir. Çünkü Kanun, Hakime,cezalandırılmanın en az ve en fazla haddini göstermekte, kesilen ağacın çokluğu cezanın takdirindedeğerlendirilmesine etkilidir. 1. fıkranın son cümlesinde, ġüpheli sadece yakacak emval kesti ise cezasının yarı oranda ineceğihükmü getirilmiĢtir. Ġdare olarak suç tutanaklarına kesilen ağacın yaĢ mı-kuru mu, dikili mi hangi vasıflardave ne kadar olduğu mutlaka yazılmalıdır.91/2. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA: DeğiĢtirilen yasa maddesinde fidanın tarifi yapılmamıĢ, ancak eski yasa maddesindeFidan: 8 cm. den daha az orta kuturlu ağaç ve ağaççıkların fidelik, çırpılık, çubukluk saflarındaki hali olarakbelirtilmiĢtir. Fidanın kesildiğinin kabulü için dibinden kesilmesi, ya da hayatiyetini kaybedecek Ģekilde dal veyatepelerin kesilmesi gereklidir. Dikili iken kesilen KURUMUġ FĠDANLARIN, kesilmesi halinde bu maddehükmü uygulanmaz. Çünkü ilerde geliĢip ağaç halini hiçbir zaman alamayacaklarından, 91/5. maddedekieylemi oluĢturur. 91/2. fıkrada, ağaçların fidan halindeyken kesilmesi halinde 1.fıkraya göre verilecek cezaların 1.katarttırılacağı hükmü getirilmiĢtir. Fidan kesimi halinde 6831 S.Y.nın 112. maddesi uyarınca tazminathesaplaması yapılır.
 • 9. 91/3. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA: Fidan ekim sahasını bozanlar için 1 ile 5 yıla kadar hapis Cezası getirilmiĢtir.Üzerinde fidan bulunan ekim sahalarını bozmak olarak anlaĢılması gerekir. Tohum ekilen yerlerinbozulmasını maddede belirtilen eylem olarak anlamamak gerekir. Fidanlık sahasında, fidanların hayatiyetlerine son verecek Ģekilde hayvan otlatılmasında, Ģayethayvan güden bu iĢlemin oluĢmasına bilerek ve isteyerek sebep vermiĢse, eylemi 6831 sayılı kanunun 91/3.maddesi kapsamında değerlendirilmelidir. Örnek verirsek: Suç tutanağında, Hayvan güdenin hayvanlarınbaĢında bulunup, hayvanların fidan yediğini kendisinin de gördüğünü; fidanların görülebilecek büyüklükteoldukları da tutanağa geçirmelidir. Fidanlık sahadan ot biçimi esnasında fidanların kesilmesi de aynı Ģekilde değerlendirilir.Fidan ekim sahası bozulması eyleminde bu kanun 112. madde uyarınca Ġdarece, tazminat hesaplanır.91/4. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA: 91/4.fıkrasında ise dikiliden emval KESME VE SÖKME eyleminde motorlu testerenin kullanımındaise ceza 1 KAT arttırılıyor. Ancak fidanın motorlu testere ile kesilmesinde bu ceza artırımıuygulanmıyacaktır. Suç tutanağına emvalin balta-motorlu testere vs. ne ile kesildiğinin yazılmasıgerekmektedir. 91/5. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA: DĠKĠLĠDEN AĞAÇ KESĠLMESĠ DIġINDAKĠ EYLEMLER NEDENĠYLE (O.K.nun 14 maddesiA ve B bentleriyle yasak edilen kısaca; 91/1,2,3 maddesindeki belirtilen eylemler dıĢındaki eylemler) Devlet ormanlarından Ġzinsiz orman emvali elde edenler için ceza miktarı değiĢtirilmiĢ. 14 Nisan2011 tarihinde yürürlüğe giren yasa gereğince; 250,00.-TL sından 2.000,00.-TL sına kadar idari para cezasıtedbiri getirilmiĢtir. Bu suçun Orman rejimi altına alınan yerler ile muhafaza veya milli park olarak ayrılmıĢormanlardan iĢlenmesi halinde verilecek Ġdari para cezası 500,00.-TL sından az olamaz. Kaçak ormanemvalinin de Mülkiyetinin Kamuya Geçirilmesine karar verilecektir. Bu cezaları vermeye Ġlgili ĠĢletme ġefiyetkilidir. (Bu fıkra kapsamına giren suçlara örnek verecek olursak: Dal budama, düĢük ve devrikten emvaltoplama, dikili kuru fidan kesmek, ticari amacı olmaksızın kendi ihtiyacı için izinsiz emval getirmek suçlarısayılabilir.) Sanık, yatık, ağaç niteliği kaybolmuĢ kırık, devrik yada baĢkalarınca kesilmiĢ bulunan emvalüzerinde hiçbir iĢlemde bulunmadan, nakil halinde ormandan emvali çıkarmadan yakalanırsa eylem tamteĢebbüs, henüz yükleme tamamlanmadan yakalanmıĢsa eksik teĢebbüs aĢamasında kalmıĢtır. Emvalüzerinde kesme, yontma, kömür yapma gibi Ģekil değiĢikliğine sebep olacak Ģekilde bir iĢlemde bulunursa91/5. maddesine uyan suç tamamlanmıĢ olur. BaĢkaları tarafından elde edilen emvali, kendisi için olmayıp, baĢkası yararına taĢıyan sanıklarıneylemleri bu kanunun 108/1. maddesine tekabül eder. Uygulamada suça konu yaĢ ve çok sayıda emvalin baĢkaları tarafından kesilmiĢ olduğunu iddiaedildiği hallere sıkça rastlanmaktadır. Emvalin dikiliden kesim tarihi, emvalin yakalanma tarihi ile aynı ise,bu miktarda emvalin aynı gün baĢkaları tarafından kesilerek orman içine bırakılmasının mümkün olupolmayacağının, ağaççıkların kesildiği yerin konumu gibi diğer delillerle birlikte değerlendirilmesi ve suçtutanağına geçmesi gerekmektedir. Aynı kökten ―ocak‖ tabir edilen Ģekilde birden fazla olarak yetiĢen ağaçtüründen bitkilerin kesilmesi de sürgün kesimi ile aynı hükümlere tabidir. 91/5. madde uyarıncacezalandırılmayı gerektirir. BaĢkası tarafından kesildiği halde, hakkında zabıt tutulmuĢ Sanık tarafından kesilmiĢ halinden dahaküçük parçalara ayrılmak suretiyle Orman Ġdaresinin zarara uğramasına yol açılmıĢsa bu kanunun112.maddesi uyarınca tazminat hesap edilir. Bulunduğu halde elde edilen ve yediemine teslim edilen emvaliçin Sanık aleyhine tazminat talep olunamaz. Önceki kanun fıkrasında 91/5.maddesindeki eylemlere, 3 aya kadar hapis ve 100 güne kadar adlipara cezası verilmektedir. Faile yalnızca, hapis ve para cezasının aĢağı sınırı uygulanarak soruĢturmagiderleri ile birlikte Cumhuriyet BaĢsavcılığınca tebliğinden itibaren 10 gün içinde ilgili mercie ödenmesihalinde faile hakkında dava açılmamaktaydı. Bu eylem, 14 Nisandaki kanun değiĢikliğinden sonra Ġdari Para cezasına dönüĢtü.
 • 10. 91/6. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA: Bu fıkra özel orman sahiplerinin, sahibi bulundukları özel ormanlarda 14. maddenin (A) ve (B)bentlerine aykırılık teĢkil eden eylemlerinin cezalandırılacağını belirtmektedir. 14 maddenin A ve Bbentlerindeki eylemler 91/1., 5.maddelerinde belirtilen suçları oluĢturan eylemlerdir. Haklarında verilecektemel cezanın 2 seneye kadar hapis ve Adli para cezası olduğu görülmektedir. Ancak, kendi sahipli ormanında 14.maddenin (A) ve (B) maddelerine muhalif hareket edenlerin,bu ormanları kendi arazi üzerine tohum ekmek veya fidan dikmek suretiyle yetiĢtirmiĢ olmaları halinde,91/6. maddenin ilk cümlesindeki yaptırıma tabi değillerdir. ÖRNEK OLAY: KESME SUÇU VE YAPILACAKLAROLAY 1- Orman Muhafaza memurlarınca kontrol-koruma amaçlı arazi gezilirken, bir Ģahsın Evinin önünde açıkta, 5 kental çam ağacına ait kuru yakacak takoz halinde ağaçlar bulunmuĢtur. Bu yer Ģehirden çok uzakta bir köy, Cumhuriyet Savcısına ulaĢılamamıĢsa, kaçak odunların kaybolma ihtimali bulunmaktadır.Yapılacaklar: Öncelikle, odunların bulunduğu yerin ev sahibi aranacak ve olayla ilgili suç tutanağıdüzenlenecek. Odunların yediemine tesliminden önce, el koyma tutanağının da yapılması gerekmektedir. Orman Kanunun 79. maddesine göre el koyma CMK.daki hükümlere göre el konulur. CMK.yagöre: ―Hakim kararına göre veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet Savcısına, CumhuriyetSavcısına ulaĢılamadığı hallerde ise kolluk amirinin yazılı emri ile kolluk görevlileri, el koyma iĢleminigerçekleĢtirebilir‖ denilmektedir. Orman Kanunun 79.maddesi devamında da Cumhuriyet Savcısına ULAġILAMAYAN HALLERDE ELKOYMA Orman ĠĢletme ġEFĠNĠN YAZILI EMRĠ ĠLE YAPILIR denildiğinden, Suç tutanağı düzenlenenyer Ģehirden oldukça uzak olduğundan, Cumhuriyet Savcısına ulaĢılamamıĢ ve ĠĢletme ġefliğimizce elkoyma tutanağı yapılmalıdır. Örnek: ĠġLETME ġEFĠNCE VERĠLEN EL KOYMA TUTANAĞI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Beypazarı Orman iĢletme Müdürlüğü-Beypazarı Orman ĠĢletme ġefliğiSAYI: B.18.l.OGM. 1.04.02.HM.001/KARAR NO: 2011/ 25.04.2011 EL KOYMA KARAR TUTANAĞI ………….. tarihinde ĠĢletme ġefliğimiz Orman Muhafaza memurlarınca hakkında, Orman KanununaMuhalefet suçundan suç tutanağı düzenlenen, Beypazarı Ġlçesi ……… köyünden … oğlu … doğumlu …..nın evi önünde bulunan, ormandan kaçak temin edilen 5 kental kuru yakacak çam takoz odunlara; Suç tutanağı düzenlenen yer ile Ģehrin uzaklığı, havanın kararmaya baĢlaması nedeniyleC.Savcısına ulaĢılamadığından, 5 Kental kuru yakacak çam takoz odunlarına, CMK.nun 127/1. ve O.K.nun 79. maddeleri uyarıncaEL KOYMA KARARI verilmiĢtir.
 • 11. Beypazarı Orman ĠĢletme ġefi imza T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Beypazarı Orman iĢletme Müdürlüğü-Beypazarı Orman iĢletme MüdürlüğüSAYI: B.18.l.OGM. 1.04.02.HM.001/KONU: El koyma kararına onay verilmesi hk. 25.04.2011 CUMHURĠYET BAġSAVCILIĞI‘NA BEYPAZARI Beypazarı Orman ĠĢletme ġefliğince verilen ………. tarih ve ……. Sayılı el koyma kararı ve suçtutanağı sureti yazımız ekinde sunulmuĢtur. El koyma kararına CMK.nun 127/3. maddesi uyarınca Beypazarı Sulh Ceza Mahkemesindenonay alınması ve ĠĢletme Müdürlüğümüze gönderilmesine müsaadelerinizi arz ederim. ĠĢletme Müdür YardımcısıEk: 1 El Koyma Kararı 1 suç tutanağı sureti.ÖNEMLĠ NOT: --CMK.nun 127/3. maddesine göre, ĠĢletme ġefince verilen el koyma iĢlemi 24 SAAT ĠÇĠNDEgörevli Hakimin onayına sunulur. Hâkim kararını 48 saat içinde açıklar. 48 saat içinde onay vermezse el koyma iĢlemi kendiliğindenortadan kalkar. Suç tutanağı ve el koyma kararı da onandıktan sonra, olay yerine ait basit kroki yapılıp suçtutanağına eklenecek. Dikiliden kesilmiĢse yeri Orman Kadastro haritasında gösterilip tutanağa eklenecek,tazminat raporu yapılmıĢsa o yıla ait 112, 113, 114 tazminat cetveli, Ģüphelinin nüfus kaydı ve olay yerifotoğrafı da çekilerek evrak tamamlandıktan sonra dava açılmak üzere Ġlgili C.BaĢsavcılığına gönderilir.ÖRNEK OLAY: ARAMA KARARI ĠSTEMLĠ KESME SUÇU VE YAPILACAKLAROLAY 2- ĠĢletme santraline gelen Telefon ihbarı ile, bir Ģahsın dikiliden kaçak ve yaĢ meĢe,karaçam ağaçlarını kesip, Geceleyin evinin alt katındaki samanlığına taĢımakta olduğu ihbarı verildi.YAPILACAKLAR: 1- Telefon santral görevlisi, ihbarcının kimliğini ve adres bilgilerini sormalıdır.Kimliğine dair bilgi vermek istemediğinde; Ġhbar ettiği olayla ilgili Ģüpheli veya Ģüphelilerin açık kimlik veadreslerini sormalıdır. Kimlik bilgilerini alırken harf harf tekrarlattırarak doğru yazmalıdır. Dikiliden kesilenağaçların nerden-ne zaman-ne ile kesildiğini-evine hangi araçla getirdiği sorularak açıklığa kavuĢturmalıdır.TELEFON ĠHBAR TUTANAĞIDIR 05.04.2011 tarihinde saat: 20.00 sıralarında, ĠĢletme Müdürlüğümüz Santraline, kimliğiniaçıklamayan bir Ģahıs;Beypazarı Ġlçesi …….. Nahiyesinden/ Köyünden ve aynı yer ……… Mah. No:…..de oturan ……….‘ünevine, ………………………. mevkiindeki ormandan meĢe-karaçam ağaçlarını kaçak keserek, ……….Plakalı traktör ile getirip, Ģu an evinin alt katındaki Samanlığına taĢıdığı, ihbar ve Ģikayet edilmiĢtir.
 • 12. ĠĢ bu tutanak tarafımdan tanzimle imza altına alındı. 05.04.2011 saat:20.00 Santral memuru2-Yapılan ihbar tutanakla tespit edildikten sonra, Ġlgili Orman ĠĢletme ġefliğinin defterine kayıt verilerek,Arama izni almak üzere mesai saatleri içerisinde Ġlgili Mahkemeden arama ve el koyma kararı istenmelidir. T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Ankara Orman Bölge Müdürlüğü Beypazarı Orman ĠĢletme MüdürlüğüSAYI: B.18.1.OGM.1.04.02.HM/KONU: Arama ve el koyma kararı verilmesi hk. 05.04.2011 CUMHURĠYET BAġSAVCILIĞI‘NA BEYPAZARI 05.04.2011 günü ĠĢletme Müdürlüğümüz santraline, Beypazarı Ġlçesi……….Nahiyesinden/Köyünden ve aynı yer …….. Mah. No:…de oturan …………‘ün evine, mevkidekiormanlardan meĢe-karaçam ağaçlarını kaçak kesip, …… plakalı traktör ile getirdiği ve evinin alt katındakiSamanlığına taĢıdığı, ihbar ve Ģikayet edilmiĢtir. Telefon arama tutanağı yazımız ekinde sunulmuĢ olup, Beypazarı-…….. Nahiyesinden/Köyünden ……..‘ün evinin alt katındaki samanlığında, ……… plakalı traktörde, kaçak orman emvali olupolmadığın tespiti ve el konulması için, ………….‘ün Beypazarı –……….Nahiyesi/Köyü …………. Mahallesindeki evi, samanlığı vemüĢtemilatı ile ….. plakalı traktöründe, geceleyin bir defaya mahsusu olmak üzere CMK. 119 ve 6831S.Y.nın 5728 sayılı yasa ile değiĢik 88.maddesi uyarınca ARAMA KARARI ve, Arama sonucu suça konu emvalin elde edilmesi halinde CMK. 127 ve O.K. 79. maddesi uyarıncaEL KOYMAYA da karar verilmesi için, Beypazarı Sulh ceza Mahkemesinden karar alınmasını arz ederim. ĠĢletme Müdür YardımcısıEk: 1 ad. telefon ihbar tutanağı3- Geceleyin ve acele hallerde yapılacak arama izni ve el koyma izni C.Savcısından istenmektedir.C.savcısına geceleyin arama talebi iletilerek Sözlü Arama Ġzni alınmaktadır. CMK. nun da C.Savcısınınsözlü arama izin verme yetkisi bulunmaktadır.4- Gerekli arama izni alındıktan sonra, Ev sahibi evde bulunuyorsa, ona ihbar ve Ģikayet anlatılarakC.Savcısından arama izni alındığı ve arama yapmak üzere eve giriĢ izini alınmalıdır. Evde ev sahibininbulunması halinde birlikte , C.Savcısınca arama izni verilen yerler samanlık- araç- vs. aranır. Aramatutanağa bağlanırken, C.Savcısı veya Mahkemeden arama ve el koyma izni alınmıĢsa …. Tarihli arama ve elkoyma kararı ile arandığı belirtilmelidir. Ele ne geçirilmiĢse, emvalin cins ve özellikleri ile aranan yerinneresinde bulunduğu da belirtilerek, birlikte tutanağa yazılır. Arama sonucunda maddi bir zarar meydanagelip gelmediği, yazılarak Tutanak arama iĢlemine katılmıĢ olanlar ve hazır bulunanlarca imzalanır. kaçakorman emvali bulunduğundan tutulan arama tutanağı ile birlikte tutularak altı Orman Muhafaza memurları,Ev sahibi tarafından imzalanır.5- Arama TUTANAĞI (ev sahibi varsa) ARAMA TUTANAĞI
 • 13. 05.04.2011 tarihinde saat:21.00 sıralarında, Beypazarı C.BaĢsavcılığınca verilen aynı tarihli Aramave el koyma izni kararı gereğince Beypazarı Ġlçesi …….. Bucağı/Köyü …………….. Mah. No:….tebulunan ……………‘nin evine gelindi. Evin önünde 06 ABC 00 plakalı kırmızı renkli…. marka traktörün ve römorkunda da meĢe ağacınaait yapraklı dalların olduğu görüldü. Ev sahibi ve Ģüpheli …… Oğlu ….. doğumlu Beypazarı- Bucağı/Köyü nüfusuna kayıtlı …..……….‘e, aramanın konusu ve C.BaĢsavcılığınca verilen arama izni dahilinde ev, traktör ve müĢtemilatınınaranacağı anlatıldı. Aramaya geçildi; Traktör üzerinde 20 kental yapraklı yeni kesilmiĢ yaĢ meĢe dallarının olduğu ve karaçam ağacı kabukkırıntıları görüldü. Evin alt katında bulunan samanlığın kuzeye bakan köĢe kısmında, motorlu testere ile kesilmiĢ,takozlanmıĢ 3 ster kadar yaĢ meĢe ağaçları ve 4 adet 20 cm. orta kutrunda 4 m. boylarında kabuklarısoyulmuĢ kuru karaçam sanayi tomrukları görüldü. Ev sahibi …………‘den, bu emvalleri nasıl ve nerden,ne Ģekilde temin ettiği soruldu: ― Gördüğünüz tomrukları dikili kuru ağaçlardan motorlu testere ile kestim.Evimin tamirinde kullanacaktım. MeĢe ağaçlarını da yapraklarını hayvanlarıma yedirmek için, odununu dayakmak için, …………… Mevkiinden ormandan kestim ve 06 ABC 00 plakalı traktörüme yükledim veevime getirdim.‖ dedi. ‖Getirdiğim ağaçları ormandan izinsiz getirdim. Kendi ihtiyacım için kullanacaktım.‖dedi. Kaçak getirilen ağaçların yeri ve traktör üzerindeki yeri fotoğraflandı. Arama, ev sahibine hiçbir hasar verilmeden aynı gün sona erdi. ġüpheli ………….e aramada herhangi bir zararının bulunup bulunmadığı soruldu.‖olmadığını‖söyledi. Kaçak orman emvallerine el koyma kararı gereği el konularak, ĠĢletme deposuna nakledildi. ĠĢ bu arama tutanağı tarafımızdan mahallinde tanzim edilerek, ev sahibi ve aramada hazırbulunanlarca imzalandı. Orman Muh. Me. Orman Muh.Me ġüpheli- Ev sahibi Köy muhtarı veya aza Ġmza imza imza imza6- Suç tutanağı düzenlenecek. Odunların ele geçirildiği samanlıktaki yerin, traktörün yerinin krokisidüzenlenmesi ve fotoğraflanmalıdır. Ağaçların kesildiği yerde orman kadastro çalıĢması yapılmıĢ ve kesinleĢmiĢse, bu haritadaki yerigösterilip iĢaretlenmelidir. Orman kadastro çalıĢması yapılmamıĢ ise, Orman Amenajman haritası ve Gizlimemleket haritasında yeri gösterilip iĢaretlenmelidir. Suç tutanağına eklenmelidir.SUÇ TUTANAĞI: Suç Tutanağının Doldurulması ile ilgili Açıklamalar: ġüpheli veya Ģüphelilerin Kimlik ve adresleri: Nüfus kaydına göre T.C. Noları ile birlikte yazılır.Nüfus cüzdan fotokopisi alınarak doldurulur. Bulunmazsa köy muhtar ve azalarından alınacak bilgilerdoğrultusunda doldurulacaktır. Suçun türü bölümü: iĢlenen suç ne ise( kesme, nakil, bulundurma, açma ve otlatma vb. ) Oyazılacaktır. Mülki hudut bakımından suçun iĢlendiği yer bölümü; suçun iĢlendiği yerin Mülki olarak hangiyerleĢim biriminde kaldığı yazılacaktır.(Köyü-belde-mahalle –Ģehir )Bölme no bölümü; Suçun iĢlendiği yer meĢcere haritasında hangi bölme no içerisinde kalıyorsa, O bölme noadı yazılacak, varsa ormanın mahalli adı ilave edilecektir. Mevkii bölümü;Suçun iĢlendiği yerin mevkii adı yazılacaktır. Alan bölümü; Tahrip edilen alan, miktarı (kesme-açma-yerleĢme ve otlatma suçlarında m2 veyadekar olarak yazılacaktır.) Niteliği Bölümü: Koru, baltalık, koruya tahvil, muhafaza ormanı, gibi ormanın teknik olarak tanımıyazılacaktır. Ayrıca milli park, tabiat parkı, tabiatı koruma alanı, ağaçlandırma sahası, mesire yeri vb.özelliği varsa ilave edilecektir. El konulan suç aletlerinin cinsi bölümü; el konulan suç aletinin cinsi yazılacaktır. (Balta-motorlutestere-tahra vb.)
 • 14. El konulan suç aletlerinin adedi Bölümü: El konulan suç aletlerinin adedi yazılacaktır. El konulan suç aletlerinin özellikleri Bölümü: El konulan suç aletinin özellikleri(eski-yeni-kullanılırdurumda olup olmadığı yazılacaktır.) El konulan nakil vasıtalarının cinsi bölümü: El konulan canlı veya cansız, nakıl vasıtalarcinsi.(Kamyon-taksi-kamyonet-merkep-at- katır vb.) yazılacaktır. El konulan nakil vasıtalarının Plaka,adedi ve modeli bölümü: Nakil vasıtası plakası, adedi ve modeliyazılır. El konulan vasıtaların özellikleri bölümü: El konulan nakil vasıtalarının özellikleri, canlı-eski-yeni-tekerleği iyi-kullanılır durumda olup olmadığı gibi özellikleri yazılacaktır. Suç konusu emvalin Kesim tarihi Bölümü; Suç konusu emvalin kesildiği tarih yazılacaktır. Suç konusu emvalin cins ve tür bölümü; Ağaç, tomruk, tel direk, maden direk, sanayi odunu, kağıtlıkodun, yakacak odun, odun kömürü, vb. usülsüz olarak temin edilen her türlü orman emvalinin özelliklerinibelirtir cins ve nev‘i yazılacaktır. Suç konusu emvalin orta kuturu bölümü: Orta kutur cm. olarak yazılacaktır. Suç konusu emvalin boyu bölümü: suç konusu emvalin boyu metre (m.) olarak yazılacaktır. Suç konusu emvalin geniĢliği bölümü: Suç konusu emvalin geniĢliği cm. olarak yazılacaktır. Suç konusu emvalin Kalınlığı bölümü: Emvalin kalınlığı cm. olarak yazılacaktır. Suç konusu emvalin adedi bölümü: Emvallerin adetleri yazılacak. Suç konusu emvalin ölçü toplamı bölümü: Emvallerin ölçü toplamı m, Dm3 , ster veya Kentalolarak yazılacak.Metin kısmına örnek olarak: SUÇ TUTANAĞI:ġüpheli ve tanıkların ifadeleri, olayın oluĢ Ģekli, deliller ve kanaat:―Yukarıda, kimliği yazılı Ģüphelinin ormandan kaçak emval kesip getirdiği ihbar edilerekBeypazarı C.BaĢsavcılığınca, 05.04.2011 tarihli arama ve koyma izni kararı gereğince samanlığındayapılan aramasında yukarıda yazılı kaçak emvallere el konulmuĢtur.Arama tutanağında da açıklandığı gibi,yukarıdaki adresinde bulunan Evinin önünde 06 ABC 00 plakalı kırmızı renkli…. marka traktörün verömorkun üzerinde 20 kental yapraklı yeni kesilmiĢ yaĢ meĢe dallarının olduğu ve karaçam ağacı kabukkırıntıları görüldü. Evin alt katında bulunan samanlığın kuzeye bakan köĢe kısmında, motorlu testere ile kesilmiĢ,takozlanmıĢ 3 ster kadar yaĢ meĢe ağaçları ve 4 adet 20 cm. orta kutrunda 4 m. boylarında kabuklarısoyulmuĢ kuru karaçam sanayi tomrukları görüldü. Ev sahibi …………‘den, bu emvalleri nasıl ve nerden,ne Ģekilde temin ettiği soruldu: ― Gördüğünüz tomrukları dikili kuru ağaçlardan motorlu testere ile kestim.Evimin tamirinde kullanacaktım. MeĢe ağaçlarını da yapraklarını hayvanlarıma yedirmek için, odununu dayakmak için, …………… mevkiindeki ormandan kestim ve 06 ABC 00 plakalı traktörüme yükledim veevime getirdim‖. Dedi. ‖Getirdiğim ağaçları ormandan izinsiz getirdim. Kendi ihtiyacım içinkullanacaktım.‖ Dedi. Kaçak getirilen ağaçların yeri ve traktör üzerindeki, …. Nolu bölmeden kesildiğiyerler fotoğraflandı. Kaçak emvallerin getirildiği ….nolu bölmede yaptığımız inceleme de, Ģüpheli tarafındankesilerek köklerinden ayrılmıĢ, gövdelerinin bir kısmı orada olan 10 adet ağaç henüz(yeni)kesilmiĢti. Gövde ve dip kütüklerinden suları ve reçineleri akıyordu. Kesilen ağaçlarla samanlıktabulunan ağaçlar birbirlerine kuturları ve k esim tarih itibariyle de uyum sağlamaktaydı. "ġüpheli hakkında kanuni iĢlem yapılmak üzere iĢ bu suç tutanağı tarafımızdan suç mahallindedüzenlendi…/../…. Orman Muh.me. Orman Muh. Me. ġüpheli Tanık Ġmza imza“Önemli Not: Kesilen ağaçların da Ģüpheli tarafından kesildiği iddiasının güçlendirilmesi için,delil ve emareler tutanakta açıkça gösterilmeli, memurlarımız mahkemeye çağrıldığında da aynıĢeyleri tekrar etmelidirler.”
 • 15. DĠKĠLĠDEN KESĠLEN AĞAÇLARDA 113.MD.UYARINCA TAZMĠNAT HESABI ÖRNEĞĠ:CĠNSĠ / DĠP KÜTÜK / ORTA KUTUR / 1.30 KUTRU / ADET / DĠKĠLĠ HACMĠÇam Mad.Dr. 26cm 13cm 21cm 1 0.195 M3(Uzun Boy)Ġbreli Yak.Od 0.15 kental6831 S.Y.113.Tazminatı: ÇAM.Maden Dr. Uzun B: 0.195 m3x135,00YTL/m3 = 26,32YTL113 Tazminatı Yakacak odun : 0.15 kental x 14,00 YTL = 2,10 YTLĢeklinde hesaplama yapılmalıdır.Dikiliden kesilen ağaç yakacak vasıfta ise baltalık veya ağaçtan dal kesilmiĢse ölçü kental olarakyapılıp, suç tutanağına öyle yazılacaktır.Suç tutanaklarına, ağacın kütük çapı ve 130 cm deki göğüs çapı hiçbir Ģekildeyazılmayacaktır.Suç tutanaklarında bunların yazılacağı yer yoktur.Orta çapı yazılacaktır.ORTA ÇAPIN BULUNMASIOrta çap =Kütük çapı (d 0 ) x 0.5Orta çap - =130 cm deki dikili göğüs çapı (d 1.30 ) /1.6130 cm deki dikili göğüs çapı =Orta çap x 1.6130 cm deki dikili göğüs çapı =Kütük çapı x 0.8Kütük çapı =Orta çap (d ½) x 2e)-Kesilen ağaçlarda vasıf:6831 sayılı Orman Kanunumuza göre kerestelik vasıfta ağaçların dikiliden kesiminde, kesilen ağacın sondurumu ne olursa olsun orta kutur üzerinden Kabuklu Gövde Hacmi(KGH) metreküp olarak hacimlendirmeyapılmalıdır.Yapacak emval üretilebilecek ağaç kesilip yakacağa doğranmıĢsa suç yine ağaç kesmektir.Burada yapılacakölçü kental değil orta çap üzerinden (Kabuklu Gövde Hacmi) metreküp olarak hacimlendirme yapılmalıdır.f)-Dal kesme :Dal kesme neticesi ağaç hayatiyetini kaybetmiĢse suç dikiliden ağaç kesme olacağından hacimlendirme ortaçap üzerinden (K.G.H.) yapılacaktır.Ağaç hayatiyetini kaybetmemiĢ ise sadece dal kesme suçu vardır ve ölçükental olarak yapılmalıdır.g)-Fidan kesilmesi sökülmesi:112/B bendinde geçen fidan, kanunun uygulanmasında, ağaçlandırma sahalarına dikilen veya ormanlarda tabiisurette yetiĢen, ağaç veya ağaççıkların, fidelik(gençlik, kültür) çırpılık, çubukluk safhalarındaki halidir.Ağaçlar bu hayat devresinde, ortalama olarak çapça 8 cm. ye boyca 8 metreye kadar büyürler. Fidanlıklardafidanların azami boyu 1 metre ve dip kuturları 1-2 cm.dir. YaĢ, türe göre 1-2 yıl arasında değiĢir.8 cm.nin altı, küçük ağaçların sökülmesi, kesilmesi halinde bunlar için suç tutanağı fidan olarak tanzimedilecektir. 6831 Sayılı Kanunun 112/B maddesi uyarınca tazminat bir misli fazla olarak hesaplanacaktır.h)-Kök kesme (sökme) :Ölçüm hesapları kentale göre yapılacaktır.Kökler boylu ve kerestelik durumda iseler ölçüm orta kutur vemetreküp esasına göre olacaktır. DĠKĠLĠDEN KESĠLEN AĞAÇLARDA 114.MD.UYARINCA TAZMĠNAT HESABI ÖRNEĞĠ:Bir ağacın zeminde kapladığı alanın 1,30 kutrunun 16 katı olduğu kuralından hareketle;130 kutur: 21 cm. = 0,21 m. x 16 = 3,36 m ÇAP3,36 m. çapx ½ =1,68 m. Yarı ÇapıSUÇA KONU AĞACIN ALANI: 1,68m x 1,68 mx 3,14= 8,86 m2 Ağacın Kapladığı alan büyüklüğü1) AĞAÇLANDIRMA GĠDERĠ: 8,86 M2 x 400,500 TL = 3,55.-TL (1 ağaç için ağaçlandırma gideri)
 • 16. 2) ġüphelice o civardan kesilen 3 adet ağaççık içinAğaçlandırma gideri : 3x400,500.-TL = 4,00.-TL 3000 adet /HATOPLAM AĞAÇLANDIRMA GĠDERĠ: 1+2= 3,55+4,00= 7,55.-TLÖRNEK OLAY 3-: BAġKASININ KESTĠĞĠ EMVALĠ BULUNDURANLARLA KENDĠSĠ YAKMAKÜZERE GETĠRENLERLE ĠLGĠLĠ 91/5. MADDESĠNE GÖRE ĠDARĠ YAPTIRIM KARARI Örneği VEYAPILACAKLARġüpheli hakkında suç tutanağı düzenlendikten sonra, ĠĢletme Ģefince her yıl için Ġdari Yaptırım Karartutanaklarının takıldığı ve her karar için bir sayı ilerleyen dosya tutulur. T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Beypazarı Orman iĢletme Müdürlüğü-Beypazarı Orman iĢletme ġefliğiSayı: B.18.l.OGM. 1.04.02.HM.001/Ġdari Yaptırım Karar No: 2011/ 14.05.2011 ĠDARĠ YAPTIRIM KARARIKabahati ĠĢleyenAdı Soyadı : Mehmet Bal -(T.C.No: …..) ….Açık kimliği ve adresi yazılacak.Kabahatin ĠĢlendiğiTarih ve Yer : 12.05.2011- Beypazarı- ……. köyüĠdari Yaptırım nedeniKabahat Konusu : 6831 S.Y.nın 91/5. maddesine aykırılık.(Dikili kurudan fidan kesmek ve baĢkası tarafından kesilen orman emvalini izinsiz getirmek)OLAYLAR (Olayın geliĢimi-alınan beyanlar ve diğer açıklamalar): Olay tarihinde Mehmet Bal‘ın Beypazarı ……… köyündeki …… mevkiindeki OrmanKadastrosunca da kesinleĢmiĢ Devlet ormanından amenajman haritasının …….nolu bölmesindenbaĢkalarınca bırakılan tomruk haldeki 3 kental karaçam yakacak odununu , yanında getirdiği balta ile ufakparçalara ayırdığı ve dikili kurudan da 1 adet fidanı balta ile kestiği ve evinde yakmak üzere, kahverengirenkli 7 yaĢındaki eĢeğine yükleyerek getirirken yolda görevlilerce yakalanmıĢ ve 12.05.2011 tarih ve …..sayılı suç tutanağı düzenlenmiĢtir. Kabahatli Mehmet Xyz de ifadesinde olayın bu Ģekilde olduğunu, ilk kez ormandan izinsiz emvalgetirdiğini beyan etmiĢtir. Tutanak Ģüpeli Mehmet Xyz tarafından da imzalanmıĢtır. Orman Ġdaresindenizinsiz ağaç getirdiğini ancak izinsiz ağaç getirmeyeceğini beyan etmekle, Kabahatlinin yukarıda belirtilen kabahati iĢlediği, suç tutanağı, orman kadastro haritası ve elegeçirilen balta, nakil ettiği kahverengi renkli eĢek ve kendi beyanı ile anlaĢılmıĢtır. 6831 sayılı yasanın 91/5. maddesinde ĠĢletme ġefliğimize 250,00.-TL den 2.000,00.-TL ye kadarĠdari para cezasına hükmedilme olanağı verilmiĢ; ancak ġüphelinin ilk kez ormandan izinsiz emval getirmesuçunu iĢlediği ve bir daha da iĢlemeyeceği hususundaki samimi beyanları ile piĢmanlığı anlaĢılmakla,aĢağıda belirtildiği gibi idari yaptırım kararı vermek tarafımızca uygun görülmüĢtür.KARAR : 1- Yukarıda açık kimliği yazılı olan Kabahatli Mehmet Xyz‘nin, 6831 S.Y.nın 91/5. maddesiuyarınca, hakkında 250,00.-TL Ġdari Para Cezası yaptırımının uygulanmasına; 2- Ġdari para cezasının iĢ bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde yasal yollara baĢvurmadanönce peĢin ödenmesi halinde, 5326 Sayılı Kanunun 17. maddesi gereğince ¼ ünün (62,50.-TL nin)indirilmesi ile sonra kalan 187,50.-TL nin BEYPAZARI MAL MÜDÜRLÜĞÜ‘ne ÖDENMESĠNE,
 • 17. 3- Ġdari Para Cezasının tebliğinden itibaren, 1 aylık süre içinde ödenmesi halinde (15 günlük süreningeçmesinden sonra), 250,00.-TL olarak, Beypazarı Mal Müdürlüğünüze ödemeniz, 4- PeĢin Ödeme yapılmayarak, karar tebliğinden itibaren 1yıl içinde ödenmesi istenmesi halinde;ekonomik durumunuz dikkate alınarak verilen idari para cezasının ilk taksidini 1 ay içinde PEġĠN ödemekkoĢuluyla, 1 yıl içinde 4 eĢit taksit halinde Tahsiline, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde,kalan kısmının bir defada tahsiline (Kabahatler K.17/3.md.), (Taksitlendirme dilekçesi Orman ĠĢletmeMüdürlüğümüze verilip, idaremizce taksitlendirme yapılabilir) 5- Kabahatin ĠĢlenmesinde kullanılan 1 adet normal EL BALTASININ, 7 yaĢındaki Kahverengirenkli EġEĞĠN ve 3 kental karaçam yakacak ODUNLARININ, Kabahatler K.nun 18. maddesi gereğinceMÜLKĠYETLERĠNĠN KAMUYA GEÇĠRĠLMESĠNE; 6- Verilen karara karĢı tebliğden itibaren 15 gün içinde BEYPAZARI SULH CEZAMAHKEMESĠNE itiraz hakkının bulunduğuna, 7- Ġtirazda bulunulduğunda ise, Beypazarı Orman ĠĢletme ġefliğimize tarafınızdan bilgi verilmesigerektiğini, 8- Usulen tebligatı yapılan bu karara karĢı süresi içerisinde itiraz edilmediği takdirde kararınkesinleĢmesine, 9- Yukarıda yazılan cezayı ilgili mercie 1 aylık süresi içinde ödemediğiniz takdirde Beypazarı VergiDairesi Müdürlüğünce, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki yasa uyarıncahakkınızda, takibata geçileceğini, Ġtirazı kabil olmak üzere, Kabahatler Kanunu 16., 17.,18.,22., ve 25. maddeleri gereğince kararverilmiĢtir. 14.05.2011 Beypazarı Orman ĠĢletme ġefi ĠmzaĠZĠNSĠZ MADEN OCAĞI AÇMAK ( O.K.16 ve 92.md.)YENĠ YASA Madde 92 – (DeğiĢik : 23/1/2008-5728/199 md.)Bu Kanunun 16 ncı maddesi gereğince izin almadan ormanlardan açılan maden ocakları idarece kapatılır.Çıkarılan madenler ve her türlü tesisler ile alet, edevat ve nakil vasıtalarına elkonulur. Elkonulan mallar,Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre müsadere edilir.Bu Kanunun 16 ncı maddesi gereğince izinsiz maden ocağı açanlara veya iĢletenlere, 91 inci maddehükümleri saklı kalmak üzere iki yıldan yedi yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası verilir.Kanun hükümlerine göre verilen ruhsat veya izin belgesindeki sürenin dolmasına rağmen maden ocağıiĢletmeye devam edenler ya da izin verilen alandaki sınırı aĢanlar, 91 inci madde hükümleri saklı kalmaküzere, bu Kanunun 93 üncü maddesi hükümlerine göre cezalandırılır. BaĢkaca zarar husule gelmiĢ ise bu zarar ayrıca genel hükümlere göre hukuk mahkemesinde davaaçmak suretiyle tazmin ettirilir. Ġzin alarak bu nevi ocakları açanlar idarece kendilerine veya temsilcilerinetebliğ edilecek tedbirlere riayet etmezler ise beĢbin Türk Lirasından yüzbin Türk Lirasına kadar idarî paracezası verilir. Ayrıca, bu tedbirlere riayet edilinceye kadar ocaklar iĢletilmekten men edilir. (Madde 16 – (Değişik birinci fıkra: 26/5/2004-5177/34 md.) Devlet ormanları hudutları içerisinde maden aranması veişletilmesi, Maden Kanununun 7 nci maddesinde belirtilen şartlara uyularak, ruhsat grubu gözetilmeksizin yapılır. Ormanhudutları içinde alınan muvafakat süresi, temdit dahil işletme ruhsat süresi sonuna kadar devam eder. Ayrıca madencilikfaaliyetleri için zorunlu; tesis, yol, enerji, su, haberleşme ve alt yapı tesislerine fon bedelleri hariç olmak üzere orman mevzuatıhükümlerine göre bedeli alınarak izin verilir. Ruhsatname veya imtiyaz almış olanlarla, ruhsatname veya imtiyaz alacaklar, işe başlamadan evvel çalışma sahalarınıorman idaresine haber vermeye ve ormana zarar gelebilecek hallerde, orman idaresinin göstereceği tedbirleri almaya veyapmaya mecburdurlar. (Ek fıkra: 26/5/2004-5177/34 md.) Madencilik faaliyetlerinin ve faaliyetlerle ilgili her türlü yer, yol, bina ile tesislerinhükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlarda veya özel ormanlarda yapılmak istenmesi halinde Çevre ve OrmanBakanlığınca izin verilebilir. Bu takdirde kullanım bedeli, kullanım süresi, yapılan bina ve tesislerin devri gibi hususlar genelhükümlere uygun olarak taraflarca tespit edilir.)92/1. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA:
 • 18. Bu maddede Ormanlarda, 16.maddesi uyarınca izin alınmadan açılan maden ocaklarınınkapatılacağı, çıkartılan madenler ile tesislerin, maden ocağı açımında kullanılan aletler, makineler ve madentaĢınmasında kullanılan nakil vasıtalarına da el konulup müsadere edileceği belirtilmiĢtir. El koyma 5271 sayılı CMK.nun 127. maddesi uyarınca Hakim Kararı üzerine alınmalıdır. ÇünküCMK. 128. maddesi ― ….. TaĢınmazlara, Kara , deniz veya ulaĢım araçlarına…. (9) bu madde hükümlerinegöre el koymaya ancak hakim karar verebilir.‖ Demektedir. Benim düĢünceme göre, Mahkemeden el koyma talep edilirken, Maden ve tesislerin kapatmasuretiyle, alet ve edevatında Ġdaremize Yediemine teslimi suretiyle gerçekleĢtirilmesi talep edilmelidir. Nakil vasıtalarına Hakim kararıyla el konulmaktadır. Mahkemece, CMK. 128/4. maddesielkoymanın, ―aracın kayıtlı bulunduğu sicile Ģerh verilmek suretiyle gerçekleĢeceğini‖ hüküm altınaalmıĢtır. Ġzin alınmadan açılan maden ocağı ile ilgili olarak suç tutanağı düzenlendikten sonra, tesis, nakilvasıtası, alet ve edevata el konulma ilgili Hakimlikten talep olunacak ve düzenlenen evrak; Müsaderekonusunun düzenlendiği Türk Ceza Kanununun 54. maddesi ve O.K.92. maddesi hükümlerine göremüsaderesine karar verilmesi talep edilmek üzere C.BaĢsavcılığına gönderilecektir. Müsadere kararıverebilmek için tesisler ile alet edevat ve nakil vasıtalarının suçta kullanılmaları gerekir.92/2. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA: Ġzinsiz Maden ocağı açanlara veya iĢletenlere 2 yıldan 7 yıla kadar Hapis ve 20.000 güne kadarAdli para cezası verilir. Kanun metninde 91. madde hükümleri saklı kalmak üzere denilmekle; Ġzinsiz maden ocağı açmaeylemi Devlet Ormanında gerçekleĢtirilebileceğinden aynı zamanda Dikiliden Ağaç kesilmiĢse, bu suç ayrıbir olarak değerlendirilecek, fail hakkındaki tutanakta dikiliden kesilen ağaçlarda göstermek suretiyletazminat da talep olunacaktır.92/3. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA: Bu yasanın 16. maddesine göre verilecek izinlerde, iki aĢamalı gerçekleĢmektedir. Ġlk olarak izinalacaklar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından, mermer, taĢ vs. maden çıkarılacak yerde belli süreyekadar, Ön Ġzin alması gerekmektedir. Belli bir tarihe kadar alınan ruhsattan sonra, Orman GenelMüdürlüğünden ―Madencilikle ilgili faaliyetler yönetmeliği‖ gereği tesis ve yol izni alınması gerekmektedir. Kanunda ruhsat ifadesinden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca verilen ruhsat süresinin sonunu;izin belgesindeki süreden de; Orman Genel Müdürlüğünce ruhsat süresi sonuna kadar verilen belli bedelkarĢılığı verilen izin olurunun geçerli olacağı süre anlaĢılır. Sürelerden herhangi birinin bitmiĢ olmasına rağmen Maden ocağını iĢletmeye devam edenler yadaizin verilen alandaki sınırı aĢarak ormanlık alanda faaliyet gösterenlerin de tek bir eylemle değil diğereylemlerden de ayrı ayrı cezalandırılırlar. Maden ocağı sahasını aĢarak ormanda açma yapılmıĢsa 93.maddesi uyarınca, dikiliden ağaç kesilmiĢse 91. madde uyarınca da cezalandırılmak üzere haklarında suçtutanağı düzenlenecektir. Ġdarenin, eylemin Dikiliden ağaç kesilmesi gerçekleĢmesinde 113., 114. maddeleri uyarınca, Orman örtüsü oluĢtuktan sonra, üzerinde kesilmiĢ ağaç yoksa yapılan ilk AÇMA eyleminde 114.maddesine göre, tazminat raporu düzenlenecektir. Eylem, arazi üzerinde orman örtüsü yoksa ve iĢgal ve yerleĢme olarak gerçekleĢmiĢse herhangi birtazminat talep edilmeyecektir. Açma eyleminde açılan alan miktarı ölçülecek, orman tahdit haritasında gösterilecektir. Kesilenağaç varsa ölçülendirilerek suç tutanağına yazılacak, orman tahdit haritasında kesilen yerleri gösterilecektir.Orman kadastrosu geçmeyen bir yerdeki açma suçu amenajman haritası ile gizli memleket haritasında yeriiĢaretlenecek ve suç tutanağına eklenerek C.BaĢsavcılığına gönderilecektir.92/4. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA: Ġdarenin, 16.maddeye aykırı eylemler nedeniyle tazminat, gerçek zarar ve ağaçlandırma gideri gibibaĢkaca zararlar husule geldi ise ilgili Hukuk Mahkemesinde dava açmak suretiyle tazmini istenecek.
 • 19. Maden ocağı açanların, maden ocağının iĢletilmesi ile ilgili idarece gösterilen kendilerine tebliğedilen tedbirlere riayet etmeyenlere de 5000.-TL sından 100.000.-TL ye kadar ĠġLETME ġEFĠNCE idaripara cezası verilecek. O.K.nun 111/a. Maddesi ile ― Bu kanunda mercii belirtilmemiĢ Ġdari yaptırım kararları, OrmanĠĢletme ġefleri tarafından Verilir.‖ Hükmü bulunmaktadır. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 16. maddedeĠdari yaptırım kararlarının 1) Ġdari Para Cezası ve 2) Ġdari Tedbirlerden ibaret olduğunu söyler. ĠdariTedbirler de Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi ve kanunlarda yer alan diğer tedbirlerdir. Ġdari Para cezaların verilmesi, tahsili ve itirazı ile ilgili hususlar, 5326 Sayılı Kabahatler KanunundadüzenlenmiĢtir. Kabahatler Kanunun 17/7. maddesine göre ― Kanunda belirtilen idari para cezası miktarlarıher yıl yayımlanan YENĠDEN DEĞERLEME ORANINA göre artırılarak uygulanmaktadır. ‖ Bu nedenle, 2011 yılında 92/4. maddesindeki 5000.-TL rakamı 6163,00.-TL, 100.000.-TL rakamıise 123.277.-TL olmuĢtur. Ġlgili ĠĢletme ġefince Ġdari Yaptırım Kararı ile Ġdari para cezasına ve kanunhükmü gereğince bu tedbirlere riayet edilinceye kadar ―ocaklar iĢletilmekten men kararı‖ verecektir. Karar ilgiliye tebliğ edilecek, tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ödenen para cezalarındanKabahatler Kanunun 17/6. maddesine göre ¾ ü tahsil edilir. KiĢinin ekonomik durumunun müsait olmaması halinde; Ġdari yaptırım kararının tebliğindenitibaren ödeme süresi olan 1 ay içerisinde 1. taksit peĢin olmak üzere, diğerleri 1 yıl içerisinde 3 taksithalinde 17/3. maddesine göre ödenebilir. Orman Kanunu uyarınca verilen Ġdari para cezaları, Kabahatler Kanununun 17/3. maddesi gereğiGenel Bütçeye gelir kaydedilmektedir. Ġlçemizdeki uygulamada: Ġndirimli peĢin ödeme ve 1 yıl içerisinde 1i peĢin 3 taksit ödemelerde, Ġdari yaptırım kararı veren yerdeki Mal Müdürlüğüne; 1 aylık ödeme süresigeçtikten sonraki ödenecek idari para cezaları aynı yerdeki Vergi Dairesi Müdürlüğüne yatırılmaktadır. Ġdari yaptırım tutanağının ilgiliye tebliğinden itibaren 1 aylık ödeme süresi geçtikten sonra, ilgiliyerdeki Vergi Dairesi Müdürlüğüne, Ġdari yaptırım tutanağı tahsil edilmek üzere gönderilmesigerekmektedir.Uygulanacak Ġdari Para Cezası Yaptırım Tutanağı: T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Beypazarı Orman ĠĢletme Müdürlüğü-Beypazarı Orman ĠĢletme ġefliğiĠDARĠ YAPTIRIM KARARISayı : B.18.l.OGM. 1.04.02.HM.001/Karar No: 2011/ Ġdari yaptırım. 10.05.2011Kabahati ĠĢleyenAdı Soyadı : …… A.ġ. Çankaya Sok. AnkaraKabahatin ĠĢlendiğiTarih ve Yer : 01.04.2011- Beypazarı- ………. köyüĠdari Yaptırım nedeniKabahat Konusu : 6831 S.Y.nın 92/4. maddesine aykırılık.(Orman Ġdaresince, ormana zarargelebilecek hallerde belirtilen tedbirlere riayet etmemek.)Ġdarece alınması istenen TEDBĠRĠNTebliğ tarihi ve sayısı : Beypazarı Orman ĠĢletme ġefliğinin …/…/…. Tarih ve ….. sayılı yazısıolup 07.04.2011 tarihinde ġirket temsilcisi ………….tebliğ edilmiĢtir.OLAYLAR (Olayın geliĢimi-alınan beyanlar ve diğer açıklamalar):
 • 20. Olay tarihinde ……….. A.ġ.ne maden ocağı izni verilen Beypazarı Sekli köyü köyündeki ……mevkiindeki Orman Kadastrosunca da kesinleĢmiĢ Devlet ormanında heyelan tehlikesi bulunan yola istinatduvarı yapılması bildirimli ve yol üstündeki 50-80 kadar dikili ağacın yıkılması ve yoldan geçenlere zarargelme ihtimali bulunduğu halde gerekli önlemi, yukarıda belirtilen yazımıza rağmen almamıĢlardır.Ekte belirtilen tutanakla yol kenarındaki ağaçların 24 tanesinin devrildiği ve yolu da kapattığı 01.04.2011tarihli tutanakla anlaĢılmaktadır. Ayrıca zarar gören ağaçlar nedeniyle………………..TL zararımız oluĢmuĢve Tazminat raporu yapılmıĢtır.Kabahatli tarafından yapılan tebligata rağmen hiçbir önlem alınmamıĢtır ve yol düzeltilmemiĢtir.ġüphelinin yukarıda belirtilen kabahati iĢlediği, Olay Tutanağı, tebliğ yazıları Maden ocağı izini belgelerive tazminat raporu ile anlaĢılmıĢtır.6831 sayılı yasanın 92/4. maddesinde ĠĢletme ġefliğimize 2011 yılı için, 6.163,00.-TL den 123.277,00.-TLye kadar Ġdari para cezası ve Tedbirlere riayet edilene kadar Ocak ĠĢletilmesinden Men Cezası ve oluĢanzararın tahsilinin talep edilebileceği belirtilmektedir.Kabahatlinin, tebliğ edilen tedbirlere riayet etmeme eyleminin ilk kez gerçekleĢtiği kayıtlarımızınincelemesinden anlaĢılmakla, aĢağıda belirtildiği gibi idari yaptırım kararı vermek tarafımızca uygungörülmüĢtür.KARAR : 1- Yukarıda yazılı Kabahatlinin, 6831 S.Y.nın 92/4. maddesi uyarınca, hakkında 6.163,00.-TL ĠdariPara Cezası yaptırımının uygulanmasına; 2- Ġdari para cezasının iĢ bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde yasal yollara baĢvurmadanönce peĢin ödenmesi halinde, 5326 Sayılı Kanunun 17. maddesi gereğince ¼ ünün (1.540,75.-TL nin)indirilmesi ile sonra kalan 4.622,25.-TL nin BEYPAZARI MAL MÜDÜRLÜĞÜ‘ne ÖDENMESĠNE, 3- Ġdari Para Cezasının tebliğinden itibaren, 1 aylık süre içinde ödenmesi halinde (15 günlük süreningeçmesinden sonra), 6.163,00.-TL olarak, Beypazarı Mal Müdürlüğünüze ödemeniz, 4- PeĢin Ödeme yapılmayarak, karar tebliğinden itibaren 1 yıl içinde ödenmesi istenmesi halinde;ekonomik durumunuz dikkate alınarak verilen idari para cezasının ilk taksidini 1 ay içinde PEġĠN ödemekkoĢuluyla, 1 yıl içinde 4 eĢit taksit halinde Tahsiline, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde,kalan kısmının bir defada tahsiline (Kabahatler K.17/3.md.), (Taksitlendirme dilekçesi Orman ĠĢletmeMüdürlüğümüze verilip, idaremizce taksitlendirme yapılabilir) 5- Kabahatlinin, Kabahatin ĠĢlenmesi nedeniyle halen Ġdaremizce belirtilen tedbirlere riayetedilmediği ve halen bu durumun da devam ettiği nedeni ile, tedbirlere uyuluncaya kadar OCAKĠġLETĠLMEDEN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, 6- 6831 S.Y.nın 113., 114. maddeleri uyarınca hesap edilen ………. Tarihli tazminat raporu ilehesaplanan ……….TL tazminatın rızaen ödenmemesi halinde, tahsili için ilgili Hukuk MahkemesindeKabahatli hakkında alacak davası açılmasına, 7- Verilen karara karĢı tebliğden itibaren 15 gün içinde BEYPAZARI SULH CEZAMAHKEMESĠNE itiraz hakkının bulunduğuna, 8- Ġtirazda bulunulduğunda ise, Beypazarı Orman ĠĢletme ġefliğimize tarafınızdan bilgi verilmesigerektiğini, 9- Usulen tebligatı yapılan bu karara karĢı süresi içerisinde itiraz edilmediği takdirde kararınkesinleĢmesine, 10- Yukarıda yazılan cezayı ilgili mercie 1 aylık süresi içinde ödemediğiniz takdirde BeypazarıVergi Dairesi Müdürlüğünce, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki yasa uyarıncahakkınızda, takibata geçileceğini, Ġtirazı kabil olmak üzere, Kabahatler Kanunu 16., 17., 18., 22., ve 25. maddeleri gereğince karar verilmiĢtir. 10.05.2011 Beypazarı Orman ĠĢletme ġefi Ġmza3- ĠġGAL ve FAYDALANMA (O.K. 17. ve 93.md.)YENĠ YASA
 • 21. Madde 93 – (DeğiĢik : 23/1/2008-5728/200 md.)Bu Kanunun 17 nci maddesinde yasak edilen fiilleri iĢleyenler veya izne bağlı iĢleri izinsiz yapanlar, 91 incimadde hükümleri saklı kalmak üzere altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.ĠĢgal ve faydalanma suçunun yeniden tarla açmak suretiyle veya yanmıĢ orman sahalarında ya dakesinleĢmiĢ orman kadastrosu sınırları içerisinde iĢlenmesi halinde verilecek ceza bir kat artırılır.Bu maddede tanımlanan suçların konusunu oluĢturan, iĢlenmesinde kullanılan ve iĢlenmesiyle elde edileneĢya veya mahsul Türk Ceza Kanununun müsadereye iliĢkin hükümlerine göre müsadere edilir. Müsadereolunan mahsuller satılarak bedeli Orman Genel Müdürlüğünce irad kaydolunur. Müsadere olunan tesisler iseOrman Genel Müdürlüğünce aynen muhafaza edilebileceği gibi ihtiyaç görüldüğü takdirde ormancılık veyadiğer kamu hizmetlerinde kullanılabilir. Aksi takdirde ilgili orman idaresince, yıkılmak suretiyle karar infazolunur. Ġdarenin bu husustaki talebi halinde genel zabıta kuvvetleri idareye yardım etmekle mükelleftir.17 nci maddenin üçüncü fıkrasındaki yerleri amaç dıĢı kullananlar ve amaç dıĢı kullanılmasına izin verenlerbir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.DeğiĢiklik geçici 3.madde eklendi : (31.03.2011tarih ve 6217S.Y. –geçici 3. madde)GEÇĠCĠ MADDE 3- Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, 31.08.1956 tarihli ve 6831 Sayılı OrmanKanununun 93 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre müsadere olunan tesisler 29/06/1956 tarihli ve 6762sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında fabrika veya ticarethane ise ve Cumhuriyet baĢsavcılığı tarafındankovuĢturmaya yer olmadığına dair karar yada yargılama sonucunda mahkeme tarafından beraat kararıverilmiĢ ise müsadere olunan bu tesisler bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde OrmanGenel Müdürlüğünce 29 yıllığına kiraya da verilebilir.(Madde 17 – Devlet ormanları içinde bu ormanların korunması, istihsal ve imarı ile alakalı olarak yapılacak her nevi bina vetesisler müstesna olmak üzere; her çeşit bina ve ağıl inşası ve hayvanların barınmasına mahsus yerler yapılması ve tarla açılması,işlenmesi, ekilmesi ve orman içinde yerleşilmesi yasaktır.Devlet ormanlarının herhangi bir suretle yanmasından veya açıklıklarından faydalanılarak işgal, açma veya herhangi şekildeolursa olsun kesme, sökme, budama veya boğma yollarıyla elde edilecek yerlerle buralarda yapılacak her türlü yapı ve tesisler,şahıslar adına tapuya tescil olunamaz. Buralara doğrudan doğruya orman idaresince el konulur. (Mülga son iki cümle:17/6/2004-5192/1 md.) (Ek cümle: 17/6/2004-5192/1 md.) Yanan orman alanlarındaki her türlü emval Orman GenelMüdürlüğünce değerlendirilir.(Değişik fıkra: 22/5/1987 - 3373/7 md.; İptal: Ana. Mah.nin 17/12/2002 tarihli ve E.:2000/75, K.:2002/200 sayılı Kararı ile;Yeniden düzenleme: 17/6/2004-5192/1 md.) Savunma, ulaşım, enerji, haberleşme, su, atık su, petrol, doğalgaz, altyapı ve katı atıkbertaraf tesislerinin; sanatoryum, baraj, gölet ve mezarlıkların; Devlete ait sağlık, eğitim ve spor tesislerinin ve bunlarla ilgili hertürlü yer ve binanın Devlet ormanları üzerinde bulunması veya yapılmasında kamu yararı ve zaruret olması halinde, gerçek vetüzel kişilere bedeli mukabilinde Çevre ve Orman Bakanlığınca izin verilebilir. Devletçe yapılan ve/veya işletilenlerden bedelalınmaz. Bu izin süresi kırkdokuz yılı geçemez. Bu alanlarda Devletçe yapılanların dışındaki her türlü bina ve tesisler iznin sonaermesi halinde eksiksiz ve bedelsiz olarak Orman Genel Müdürlüğünün tasarrufuna geçer. Söz konusu tesisler Orman GenelMüdürlüğü veya Çevre ve Orman Bakanlığı ihtiyacında kullanılabilir veya kiraya verilmek suretiyle değerlendirilebilir. İzin amaçve şartlarına uygun olarak faaliyet gösteren hak sahiplerinin izin süreleri; yer, bina ve tesislerin rayiç değeri üzerindenbelirlenecek yıllık bedelle doksandokuz yıla kadar uzatılabilir. Bu durumda devir işlemleri uzatma süresi sonunda yapılır. Verilenizinler amaç dışında kullanılamaz.(Ek fıkra: 23/9/1983 - 2896/10 md.; İptal: Ana. Mah.nin 17/12/2002 tarihli ve E.:2000/75, K.:2002/200 sayılı Kararı ile; Yenidendüzenleme: 17/6/2004-5192/1 md.) Yukarıdaki fıkrada belirtilen bina ve tesislerin hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine aitormanlarda veya hususi ormanlarda yapılmak istenmesi halinde de Çevre ve Orman Bakanlığınca izin verilebilir. Bu takdirdekullanım bedeli, süresi, yapılan bina ve tesislerin devri gibi hususlar genel hükümlere uygun olarak taraflarca tespit edilir.)Orman Kadastro Sınırı: Her çeşit taşınmaz malların ormanlarla müşterek sınırlarının tayin ve tespiti, orman kadastrokomisyonlarınca yapılır. Orman Kadastro Komisyonlarınca yapılan ve ilan edilerek kesinleşen sınırlara denir.93/1. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA:93/1 md.ne göre, 17. maddede yasak edilen fiilleri iĢleyenlerin ve izne bağlı iĢleri izinsiz yapanlarıncezalandırılacağı belirtilmiĢtir. Bu fiilleri;Orman içerisine her çeĢit bina, ağıl ve hayvanların barınmalarına mahsus yerler yapılması, öncedenyapılanların kullanılması,Evvelce açılmıĢ olan yerlerin ekilip, iĢlenmesi,Orman içine yerleĢilmesi,Orman boĢluğunun sürülüp ekilmesi,Orman içine yol yapılması, suyolu yapılması,Ġzne bağlı iĢlerin izinsiz yapılması,Ormanlık alana devamlılık arz eder Ģekilde toprak, atık ve benzerlerin atılması,Orman arazisinin etrafının çit, duvar benzerleri ile çevrilmesi gibi belirtilebilir.
 • 22. Ormana bina yapmak için, bina yapılan yer dıĢında, baĢka bir yerden kaçak olarak ağaç kesilmiĢse, bu eylemayrı bir suç teĢkil eder. Ağaç kesildiği için 113. ve 114. maddeleri uyarınca tazminat hesaplanması gerekir.17. maddedeki eylem, Orman içine ―yerleĢme‖ de temel atma ile birlikte gerçekleĢmek- tedir. Sanıkhakkında Ġddianame ile Mahkemede dava açılmadan önce inĢaat tamamlandı ise hukuki kesintioluĢmamıĢtır. Fail hakkında teĢebbüs hükümleri değil tamamlanmıĢ suça göre ceza tayin edilir.Temel atma ile fail hakkında iddianame ile kamu davası açılmıĢ, daha sonra da temel halindeki inĢaattamamlanmıĢsa, Fail hakkında yeniden suç tutanağı düzenlenmesi ve suçun tamamlanmıĢ durumuna görecezalandırılması gerekmektedir.Ormanın iĢgali devamlılık arzeden, temadi eden suçlardan olduğundan, eylem iddianame tanzim edilip,hukuki kesinti oluĢturulmadıkça TEKTĠR ve Tek bir CEZAYI gerektirir. SUÇ TARĠHĠ ZABIT TANZĠMTARĠHĠDĠR.ĠĢgal eylemi, toprağın üretim gücünden yararlanmak amacı taĢımaksızın, bir kısım orman örtüsününkaldırılması suretiyle meydana getirilmiĢse, bu durumda tahribata uğrayan yer için bu kanunun, 114.maddesine göre AĞAÇLANDIRMA gideri hesaplanıp talep edilmelidir. Ancak iĢgal edilen yerde hiçbirorman diri örtüsü tahribatı yapılmamıĢsa bu halde ağaçlandırma giderine hükmedilmez.Ormanlık alana bina, ağıl veya benzer yapılar yapılması dıĢında diğer Ģekillerde oluĢturulan iĢgaleylemlerinde, örneğin yol yapılmasında teĢebbüs hükümleri uygulama alanı bulmaz. Yapılması düĢünülenyolun çok az miktarı yapılmıĢ olsa da suç tamamlanmıĢtır.93/2. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA:93/2.md. ne muhalefet edenlere, yani ĠĢgal ve faydalanma suçunun yeniden tarla açmak suretiyle veyayanmıĢ orman sahalarına ya da kesinleĢmiĢ orman kadastrosu sınırları içerisinde iĢlenmesi halinde verilecekceza bir kat arttırılır.YENĠDEN TARLA AÇMAK DEMEK, Toprağın üretim gücünden yararlanmak amacıyla ORMANIN DĠRĠÖRTÜSÜNÜN YOK EDĠLMESĠDĠR. Ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerler yanında, sağladığı nem sebebiyleağaççıkların sahaya yerleĢmesini sağlayan, orman refakat florası olarak adlandırılan eğrelti otları, canlıçalılar, çayırlarda diri örtü olarak kabul edilmekte çünkü bunlar, orman tohumlarının korunmasını vegeliĢmesini sağlamaktadırlar.Bir yerde orman tahdidi yapılmıĢ ve kesinleĢmiĢse, bu hususun herkes tarafından bilinmesi gerektiği kabuledilmektedir. ġahıslar adına tapulu bir arazinin orman tahditi sınırları içerisine alınması ve tahdidinkesinleĢmesi ile tapu kaydı hukuki geçerliliğini yitirir. Bu yerlerde yapılan iĢgal ve açma eylemlericezalandırmayı gerektirir.93/3. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA:Devlet Ormanında yapılan iĢgal, faydalanma ve açma suçlarına konu elde edilen eĢyaya, mahsul ( arpa-ekin-meyve ağaç ürünleri gibi), bina ve ağıl (tesis) gibi yerlerin müsaderesi; Türk Ceza Kanunu 54.maddehükümlerine göre müsadere edilecektir.Bir olayla örnek verelim;ġüpheli tarafından ilk defa ormanlık alanın sürülerek buğday ekilmesi halinde Açma suçu oluĢur. Açılanalanda dikili ağaç kesilmemiĢse sadece toprağın diri örtüsü sürülmek suretiyle bozulmuĢsa bu yasanın 114.maddesi uyarınca Ağaçlandırma gideri tanzim edilecek. Buğdaylar için CMK. 127.maddesi uyarıncaMahkemeden el koyma kararı istenmesi gerekir. Ancak Elkonulan eĢya buğday MAHSULÜ olup, ZARARAUĞRAMASI MÜMKÜN olduğundan (çünkü henüz büyümemiĢtir) CMK. 132/5. maddesi uyarınca bakımve gözetimi ile ilgili tedbirleri almak ve istendiğinde derhal iade edilmek koĢuluyla Yediemin olarakönceden olduğu gibi köy muhtarı veya azalarına teslim edilmek üzere talepte bulunulmalıdır. O.K.nun 84.maddesi Orman kanununa aykırılık oluĢturan fiillerden dolayı el konulan sair mahsulleri köy muhtarına,yokluğunda vekillerine, onunda yokluğunda ihtiyar heyeti üyelerinden birine yediemin senedi mukabilindeteslim olunur. Hükmünü taĢımaktadır.Buğdayın hasat zamanı geldiğinde de, Ġlgili Mahkemeden; O.K.nun 84. maddesinin 3.cümlesine göreÇürüyecek ve bozulacak olması nedeniyle CMK.nun 132/1-2. maddesi gereği hasat edip , 84. madde
 • 23. uyarınca satıĢına ve satıĢ masraflarının düĢüldükten sonra geri kalan paranın emanet hesabına alınmasıyönünde karar istenmelidir.CMK.nun 132/6. maddesi ―El konulan eĢya, delil olarak saklanmasına gerek kalmaması halinde, rayiçdeğerinin derhal ödenmesi karĢılığında, ilgiliye teslim edilebilir. Bu durumda müsadere kararının konusunu,ödenen rayiç değer oluĢturur.‖ Demektedir.Buğdayın yediemine teslimi ve hasadı yapılarak satıĢı uzun iĢlem olduğundan, ĠĢgal suçuna konu buğdayınsuç tutanağı düzenlenmesinden sonra, oluĢturulacak komisyonlarımızca rayiç değerinin tespit ettirilmesi vebuğdayı eken Ģahsa rayiç değerini; ĠĢletmenin emanet hesaba yatırtılması istenilmeli ve C.Savcılığından132/6. madde uyarınca, bu konuda talepte bulunulmalıdır. Mahkeme aĢamasında da, rayiç değerinmüsaderesine karar verilmesi istenmelidir. Müsadere kararı ilgili mahkemece TCK. 54 ve devam edenmaddeleri gereği karar verilir.Ormanlık alan üzerine yapılan ve Müsaderesine karar verilen bina, vs. çeĢitli tesislerin Orman GenelMüdürlüğünce, aynen muhafaza edilebileceği gibi, ihtiyaç görüldüğünde ormancılık ve diğer kamuhizmetlerinde de kullanılabilir‖ ifadesi getirilmiĢtir. Orman Genel Müdürlüğünün aynen muhafaza veyaormancılık, diğer kamu hizmetlerinde kullanılabilir emri yoksa ilgili orman idaresince, yıkılmak suretiylekarar infaz olunur.93/4. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA:Müsadere kararı verilen Devlet Ormanlarında bulunan bina vs. Tesislerin Orman Genel Müdürlüğünce,uygun gördüğü Ģekilden baĢka Ģekilde KULLANANLAR ve amaç dıĢı kullanılmasına izin verenĠLGĠLĠLER 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.Müsadere kararı bulunan yapılarla ilgili amaç dıĢı kullanılma halinde; yasanın bu maddesi ihlaledilmektedir.ORMAN ÜRÜNLERĠNĠ ĠġLEYECEK ORMAN HUDUTLARI ĠÇĠNDE veya ORMANHUDUTLARINA 1 KM. ye KADAR TAġ-KUM VE TOPRAK; 4 KM.ye KADAR Hızar-ġeritKurulması, ve kireç , kömür, terebentin, katran, sakız ve benzeri gibi iĢletilmesinde AĞAÇ kullanılanocakların açılması ve balık üretmek üzere tesis kurulması Orman Genel Müdürlüğünün iznine bağlıolup, ĠZĠNSĠZ HER ÇEġĠT FABRĠKA KURULMASI SUÇTUR (O.K.18., 14/ C-E ve 94.md)YENĠ YASAMadde 94 – (DeğiĢik : 23/1/2008-5728/201 md.)Bu Kanunun 18 inci maddesinde belirtilen ve yapılması izne bağlı fabrika, hızar ve Ģeritlerle, kireç,terebentin, katran, sakız, 92 nci madde kapsamı dıĢında kalan taĢ, kömür, toprak ve buna benzer ocaklar ilebalık üretim tesislerini orman sınırları içinde izinsiz kuranlar, 91 inci madde hükümleri saklı kalmak üzerealtı aydan iki yıla kadar hapis ve beĢbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca, bunlarıniĢletilmesi men edilerek tesislerin Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre müsaderesine hükmolunur.Bu Kanunun 18 inci maddesinde belirtilen ve birinci fıkrada yazılı fiili orman sınırları dıĢında iĢleyenlerebin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir ve bunların iĢletilmesi yasaklanır.Bu Kanunun 14 üncü maddesinin (C) ve (E) bentlerinde yazılı fiilleri iĢleyenlere yüz Türk Lirası idarî paracezası verilir. ( Madde 18 – (Degişik : 23/9/1983 - 2896/11 md.) Orman ürünlerini işleyecek her çeşit fabrika kurulması Tarım ve Orman Bakanlığının; Devlet ormanları hudutlarıiçinde veya bu orman sınırlarına BİR KİLOMETREYE kadar olan yerlerde taş, kum ve toprak, DÖRT KİLOMETREYE kadarolan yerlerde ise hızar, şerit kurulması ve kireç, kömur, terebentin, katran, sakız ve benzeri gibi işletilmesinde ağaç kullanılanocakların açılması ve balık üretmek üzere tesis kurulması Orman Genel Müdürlüğünün iznine bağlı olup, ruhsatname alınmasıve rüsum hakkındaki hükümler saklıdır. Yangın görmüş ormanlarla, gençleştirmeye ayrılmış veya ağaçlandırılan sahalarda ve baraj havzalarında birincifıkradaki faaliyetlere hiçbir surette izin verilemez.)(Madde 14 – Devlet ormanlarında: …….. C) (Değişik : 3/11/1988 - 3493/1 md) Palamut, ıhlamur çiçeği, her çeşit orman örtüsü, mazı kozalağı tıbbi ve sınainebatları veya orman tohumlarını toplayıp götürmek; E) (Ek : 3/11/1988 - 3493/1 md) Ticaret amacıyla olmaksızın kendi ihtiyacı için toprak, kum ve çakıl çıkarmak; Yasaktır.)
 • 24. 94/1. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA: 18. madde ile yapılması izne bağlı fabrika, hızar ve Ģeritlerle, kireç, terebentin, katran, sakız, 92.madde kapsamı dıĢında kalan taĢ, kömür, toprak ve buna benzer ocaklar ile balık üretim tesislerini ormaniçinde ĠZĠNSĠZ kuranlar,91. madde hükümleri saklı kalmak üzere 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve beĢ bin günekadar adli para cezası ile cezalandırılır. ĠĢletmeden men edilme hükmü bulunmaktadır. Bu hüküm, Mahkemece tesisin müsaderesine kararverilinceye, kadar ĠĢletme ġefince 5326 Sayılı Yasanın 16/2.madde kapsamında verilen yetki gereği;alınacak bir tedbirdir. ĠĢletme ġefliğince verilen Ġdari Yaptırım Kararılarına dair bir dosyanın da olmasıgerekmekte, Ġdari yaptırım kararı ile ĠĢletmeden Men cezası verecektir. Verilen karara sulh CezaMahkemesinde 15 günlük itiraz süresi olup, aynı zaman süresi sonunda da kesinleĢecektir. Ve uygulanmaküzere ocak mühürlenmek suretiyle kapanmalıdır. Bu maddede 91.madde hükümleri saklı kalmak üzere denilmekle, eğer Ģüpheli taĢ, kömür, toprak vebuna benzer ocak açarken balık üretim tesisi kurarken dikiliden emval kesmiĢ ise ayrıca bu suçtan dacezalandırılacağını ifade etmektedir. Suç tutanağında bu hususta dikkatli olunacaktır.94/2. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA: Bu kanunun 18. maddesinde belirtilen ve birinci fıkrada yazılı fiili, ORMAN SINIRLARI DIġINDAiĢleyenlere, ORMAN ĠġLETME ġEFĠ TARAFINDAN 1232.-TL dan 12.327.-TL sına kadar idari paracezası verilir ve bunların iĢletilmesi yasaklanır. Suç tutanağı düzenlenerek ve fiilin iĢlendiği yer orman tahdit haritasında, orman sınırlamasıyapılmamıĢsa amenajman- gizli memleket haritasında yerin gösterilmesi de gerekmektedir.94/2.maddesinde, değiĢen oranlarda ĠĢletme ġefine idari para cezası ve iĢletmeden yasaklama cezasıverilmesine dair hüküm getirilmiĢtir. Bu cezalar Ġdari para cezası olduğu için alt ve üst sınırı belirlemeyetkisi ĠĢletme ġefine aittir.5- ORMANDAN ĠZĠNSĠZ HER TÜRLÜ ÜRÜN TOPLAMAK- KENDĠ ĠHTĠYACI ĠÇĠNKUM-TOPRAK-ÇAKIL ÇIKARMAK SUÇTUR94/3. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA: 14.maddenin C bendine göre, Devlet ormanlarından Palamut, ıhlamur çiçeği, her çeĢit orman örtüsü,mazı kozalağı tıbbi ve sınai nebatları veya orman tohumlarını toplayıp götürmek; E bendine göre, Ticaretamacıyla olmaksızın kendi ihtiyacı için toprak, kum ve çakıl çıkarmak; Yasaktır. Yukarıdaki fiillerin iĢlenmesi halinde ĠġLETME ġEFĠNCE bu kanunun 111/a. Maddesi gereğince,122,00.-Türk lirası Ġdari Para Cezası verilmesi gerekmektedir.ORMANLARA ĠZĠNSĠZ HAYVAN SOKMA (OTLATMA) (O.K.19.ve 95. md.)YENĠ YASA Madde 95 – (DeğiĢik : 23/1/2008-5728/202 md.)Bu Kanunun 19 uncu maddesi hükümlerine aykırı olarak ormanlara izinsiz hayvan sokanlarla, ormana baĢıboĢ hayvan girmesine sebep olanlara beher kıl keçi için altı Türk Lirası, büyükbaĢ hayvanların beheri için üçTürk Lirası, küçükbaĢ hayvanların beheri için bir Türk Lirası idarî para cezası verilir.Bu suretle verilecek idarî para cezası yirmi Türk Lirasından az olamaz.Ormanlara izinsiz hayvan sokma fiilini, fiilin iĢlendiği orman içi köy nüfusuna kayıtlı ve fiilen bu köydeoturanlar dıĢındakilerin iĢlemesi hâlinde, yukarıdaki cezalar iki kat artırılır. YanmıĢ orman sahaları ile alelumum gençleĢtirme sahalarına, gençleĢtirmeye tefriki tarihindenitibaren onbeĢ sene içinde hayvan sokulması veya baĢıboĢ bırakılmak yüzünden girmesi hâlinde yukarıdayazılı cezalar iki kat tatbik olunur. Madde 19 – (Değişik : 23/9/1983 - 2896/12 md.) Ormanlara her türlü hayvan sokulması yasaktır. (Değişik ikinci cümle: 13/2/2011-6111/182 md.)Ancak, kamu yararı gereklerine uygun olarak, orman idaresince belirlenen orman alanlarında; ormanidaresince tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde hayvan otlatılmasına izin verilebilir.
 • 25. Hayvan otlatılmasına izin verilecek sahaların ve hayvan türlerinin belirlenmesi ile otlatma zamanıve süresinin tayinine ve ilgililere duyurulmasına ilişkin hususlar yönetmelikle düzenlenir. Yangın görmüş ormanlarla, gençleştirmeye ayrılmış veya ağaçlandırılmış sahalarda hiç bir surettehayvan otlatılamaz.95/1. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA: Bu kanunun 19. maddesine aykırı olarak ormanlarda hayvan otlatılması yasaktır.Ormanlarda Kılkeçisi-BüyükbaĢ ve KüçükbaĢ hayvanların Ġzinsiz otlatılması, suçunu iĢleyenlere 95/1. maddede öngörülenve otlatılan havyan adedince idari para cezası verilmelidir. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 17/7. maddesinegöre 95. ve 97. maddedeki cezalar NĠSPĠ PARA CEZASI olduğundan, Yeniden Değerleme Oranına göreher yıl artırılamazlar. Kanunda yazıldığı miktarı ile idari para cezası verilecektir. Ġdari Para cezalarının artırımında, Yeniden Değerleme oranlarının uygulanacağı yönündeki 6831Sayılı yasanın EK-7.maddesi, 5728 S.Kanunun ―u‖ maddesi uyarınca yürürlükten kaldırılmıĢtır. 5326 sayılıKabahatler Kanunu 17/7. maddesine göre 95. ve 97. maddedeki cezalar NĠSPĠ PARA CEZASI olduğundan,YENĠDEN DEĞERLEME ORANI UYGULANARAK ARTIRILAMAZLAR. Kanunda yazıldığı miktarı ileidari para cezası verilecektir.95/2. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA: Otlatma suçu nedeniyle verilecek ceza da, hayvan sayısı az olsa bile en az verilecek idari para cezası20.-TL sı olmalıdır.95/3. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA: Bu fıkrada, suçu iĢleyenlerde özellik aranmaktadır. Suçun iĢlendiği ORMAN ĠÇĠ KÖYÜNÜFUSUNDA KAYITLI DEĞĠLSE VE O KÖYDE DE OTURMUYORSA yukarıda belirtilen paracezaları 2 kat arttırılacaktır.(1+2=3 yani otlatılan hayvan kıl keçisi ise 6+12 TL=18.-TL idari para cezasıverilecek) . En az verilecek para cezası 60,00.-TL dır.95/4. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA: 95/4.madde de ise, YanmıĢ orman sahaları ile alelumum gençleĢtirme sahalarına, gençleĢtirmeyetefriki tarihinden itibaren on beĢ sene içinde hayvan sokulması veya baĢıboĢ bırakılmak yüzünden girmesihâlinde yukarıda yazılı cezalar iki kat tatbik olunur. (1+1=2 ) Bu maddede ormanlık sahanın YanmıĢ orman sahası mı, gençleĢtirme sahası mı olduğuönemlidir.OTLATMA- Örnek Ġdari Yaptırım Kararı T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Beypazarı Orman iĢletme Müdürlüğü-Güdül Orman iĢletme ġefliğiĠDARĠ YAPTIRIM KARARISayı : B.18.l.OGM. 1.04.02.HM.001/Karar No: 2011/ Ġdari yaptırım. 30.04.2011Kabahati ĠĢleyenT.C.No ve Adı Soyadı : …… …. ……….Kabahatin ĠĢlendiğiTarih ve Yer : 20.04.2011- …… köyü ….. mevkii – GüdülĠdari Yaptırım nedeniKabahat Konusu : 6831 S.Y.nın 95/3. maddesine aykırılık.( Ġzinsiz hayvan otlatmak)
 • 26. OLAYLAR (Olayın geliĢimi-alınan beyanlar ve diğer açıklamalar): Yukarıda açık kimliği yazılı Kabahatli……….nin 20.04.2011 tarihinde Devlet Ormanı Güdül Serisi………….. mevkiinde Orman Kadastrosu kesinleĢmiĢ …… nolu orman bölmesinde sara sahibi olduğukoyunlarını, Orman Kanununa aykırı Ģekilde, izinsiz otlatırken yakalanmıĢ ve hakkında …./…/… tarih ….Sayılı suç tutanağı düzenlenmiĢtir. Kabahatli ……. nin …… orman içi köyü nüfusunda kayıtlı olmayıp orman içi köyünde deoturmadığı ekli nüfus kaydı ile de anlaĢılmaktadır. Kabahatli alınan beyanında, koyunlarını otlatacak baĢka saha olmadığını ve bu nedenle Ġdaredenherhangi bir izin almaksızın burada otlattığını kabul etmektedir. Otlatılan Koyunların 170 adet olduğu tespitedilmiĢtir. Kabahatlinin eyleminin 6831 Sayılı yasanın 95/3. maddesine aykırılık oluĢturan eylemi nedeniyle,aĢağıda belirtildiği gibi idari yaptırım kararı vermek tarafımızca uygun görülmüĢtür.KARAR : 1- Yukarıda yazılı Kabahatlinin, 6831 S.Y.nın 95/3. maddesi uyarınca, hakkında 510,00.-TL ĠdariPara Cezası yaptırımının uygulanmasına; 2- Ġdari para cezasının iĢ bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde yasal yollara baĢvurmadanönce peĢin ödenmesi halinde, 5326 Sayılı Kanunun 17. maddesi gereğince ¼ ünün (1.540,75.-TL nin)indirilmesi ile sonra kalan 382,50.-TL nin GÜDÜL MAL MÜDÜRLÜĞÜ‘ne ÖDENMESĠNE, 3- Ġdari Para Cezasının tebliğinden itibaren, 1 aylık süre içinde ödenmesi halinde (15 günlük süreningeçmesinden sonra), 510,00.-TL olarak, Güdül Mal Müdürlüğüne ödemeniz, 4- PeĢin Ödeme yapılmayarak, karar tebliğinden itibaren 1 yıl içinde ödenmesi istenmesi halinde;ekonomik durumunuz dikkate alınarak verilen idari para cezasının ilk taksidini 1 ay içinde PEġĠN ödemekkoĢuluyla, 1 yıl içinde 4 eĢit taksit halinde Tahsiline, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde,kalan kısmının bir defada tahsiline (Kabahatler K.17/3.md.), (Taksitlendirme dilekçesi Orman ĠĢletmeMüdürlüğümüze verilip, idaremizce taksitlendirme yapılabilir) 5- Verilen karara karĢı tebliğden itibaren 15 gün içinde GÜDÜL SULH CEZA MAHKEMESĠNEitiraz hakkının bulunduğuna, 6- Ġtirazda bulunulduğunda ise, Güdül Orman ĠĢletme ġefliğimize tarafınızdan bilgi verilmesigerektiğini, 7- Usulen tebligatı yapılan bu karara karĢı süresi içerisinde itiraz edilmediği takdirde kararınkesinleĢmesine, 8- Yukarıda yazılan cezayı ilgili mercie 1 aylık süresi içinde ödemediğiniz takdirde Güdül MalMüdürlüğünce, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki yasa uyarınca hakkınızda,takibata geçileceğini, Ġtirazı kabil olmak üzere, Kabahatler Kanunu 16., 17.,18.,22., ve 25. maddeleri gereğince kararverilmiĢtir. 30.04.2011 Güdül Orman ĠĢletme ġefi ĠmzaDevlet Ormanları Ġçinde bulunan Yaylak, kıĢlak ve otlaklarla Sulama yerlerine hakları olanlarıngösterilecek yollardan geçmesi ile , DIġARIDAN toplu olarak veya sürü halinde hayvan sokulması ileilgili planlara aykırı GĠRMEK. (O.K. 20.-21. ve 96.md.)YENĠ YASA Madde 96 – (DeğiĢik : 23/1/2008-5728/203 md.)Bu Kanunun 20 nci ve 21 inci maddelerinde yazılı hükümlere aykırı hareket edenlere yüz yirmi Türk Lirasıidarî para cezası verilir.
 • 27. (Madde 20 – Devlet ormanları içinde bulunan yaylak, kışlak ve otlaklarla sulama yerlerinde haklarıolanlardan buralara hayvanlariyle yahut hayvansız olarak girip çıkmak istiyenler; bu yerlere ormanidaresinin göstereceği yollardan geçmeye ve ormanlara zarar vermemeye matuf tedbirlere riayetemecburdurlar. Madde 21 – (Değişik : 23/9/1983 - 2896/13 md.) Devlet ormanlarındaki otlaklara dışardan toplu olarak veya sürü halinde hayvan sokulupotlatılması, tanzim olunacak planlara göre orman idaresinin iznine bağlıdır. Planlar otlak zamanından evvel tanzim ve orman işletme müdürlüklerince tasdik olunur.) Orman içinde yaylak, kıĢlak ve otlaklarla, sulama yerlerinde hakları olanların orman içine ne Ģekildegirecekleri idarece belirlenmiĢse, bu yollar haricinde geçilmeyerek ormana zarar verilmiĢse, CezaOTLATMA dan değil bu kanunun 96. maddesinden düzenlenecek. Tek bir ceza verilecek o da 2011 yılı için146,00.-TL dir.Ġdarece hazırlanan TOPLU OTLATMA PLANLARI na aykırı Ģekilde hayvan sokulup otlatılması otlatmasuçuna değil, yasanın bu maddesine aykırılık teĢkil eder.Damgalanan AĞAÇLARI tespit edilen HADDEN DAHA YÜKSEKTEN KESMEK ve DAMGAÇEKĠÇLERĠNĠ TAKLĠT ETMEYE VEYA KULLANMAK. (O.K.27. ve 97.maddesi ve TCK.202.md.)YENĠ YASAMadde 97 – (DeğiĢik : 23/1/2008-5728/204 md.)Devlet çekici ile damgalanan ağaçları keserken bu damgayı orman idaresince tespit edilen Ģekilde dip kütüktebırakmayanlarla damgalı ağaçları tespit edilen hadde nazaran daha yüksekten kesenlere kesilen her ağaç için altmıĢTürk Lirası idarî para cezası verilir. Bu Kanunun 27 nci maddesinde yazılı damga çekiçlerini taklit edenler veya taklit fiiline iĢtirak etmeksizinkullananlar Türk Ceza Kanununun 202 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre cezalandırılırlar. (Madde 27 – (Değişik birinci fıkra : 23/9/1983 - 2896/17 md.) Devlet ormanlarından kesilecek veyaherhangi bir sebeple devrilmiş veya kesilmiş ağaçlardan, hangilerinin diplerinin ve hangi ürün çeşidininkimler tarafından numaralanıp damgalanacağına, orman mahsullerinin kesim, imal, toplama, koruma vesatış icaplarına göre nakil, istif ve ölçme işlerine, nakliye tezkerelerinin tanzim ve kullanılmasına ait şekil veesaslar Orman Genel Müdürlüğünce tayin ve tespit olunur. (Değişik ikinci fıkra: 5/11/2003-4999/8 md.) Damga çekiçleri dört çeşit olup şekilleri, bu Kanuna bağlı levhada tespit edilmiştir. Buçekiçlerin yetkililerden başkası tarafından kullanılması yasaktır.(Değişik üçüncü fıkra: 5/11/2003-4999/8 md.)Orman Genel Müdürlüğünce belirlenecek esaslara göre damgaya tâbi iken damgasız, nakliyetezkeresine tâbi iken nakliye tezkeresiz, faturaya tâbi iken faturasız veya sevk irsaliyesiz olan orman emvali kaçak sayılır. Fatura veya sevkirsaliyesinin nakliye tezkeresi yerine geçerli sayılabilmesi için dayandığı nakliye tezkeresinin asgari olarak cilt, sayfa ve tarih bilgilerinitaşıması gerekir.) OK 97.md. ile belirtilen hadden daha yükte kesenlere, HER BĠR AĞAÇ için 60.-TL ĠĢletme ġefinceidari para cezası verilecektir. Bu ceza da Kabahatler kanunu 17/7. maddesi kapsamında kadar NĠSBĠ PARACEZASIDIR. Kanunda gösterildiği gibi her bir ağaç için 60,00.-TL idari para cezası verilecek, Yenidendeğerleme oranına göre her yıl artırılamayacak. 97/2.fıkrasına göre de damga çekici taklit eden ve taklit etmeksizin kullananlara TCK.nun202.maddesi uyarınca Mühürde sahtecilik suçundan 1 yıldan 6 yıla kadar ceza verilmesi öngörülmektedir.Zati Ġhtiyacı, köy müĢterek ĠHTĠYACINI YERĠNDE KULLANMAMAK ve ELDENÇIKARMAK.(O.K.31.,32.,33. ve 98.md.)YENĠ YASAMadde 98 – (DeğiĢik : 23/1/2008-5728/205 md.) 31 inci, 32 nci ve 33 üncü madde hükümlerine göre, köylülere zati ihtiyaçları ile köy müĢterekihtiyaçları için verilen yapacak orman emvalini; yerinde kullanmayıp her ne surette olursa olsun eldençıkaranlar, bunları veriliĢ gayesine uygun kullanmayanlar, yirmi günden az olmamak üzere adlî paracezasıyla cezalandırılır.Zati ihtiyaç emvali amacına uygun olarak kullanmayıp da, satanlara veya bağıĢlayanlar veya idareden izinalmadan baĢka yerle nakledenlerin cezalandırılacakları hükme bağlanmıĢtır.
 • 28. Suçun oluĢması için, vatandaĢlara verilen zati ve müĢterek emvalin, bu iĢte kullanılmayarak,BaĢkasına satılması,Hibe edilmesiOrman idaresinden izin almadan imal maksadıyla baĢka yere nakledilmesi, biçimindeki eylemleringerçekleĢmiĢ olması gerekir. Böylece kanun koyucu ekonomik bakımından zayıf durumda bulunan ormaniçi köylülerini koruma amacı güderek köylünün elinden malını alanları cezalandırmak amacını gütmüĢtür. Adli para cezası öngörülmüĢ.C.Savcılığınca verilebilecek bir ceza. Önceki kanuna göre cezalar azaltılmıĢtır.O.K. 37.maddesindeki tedbir ve Ģartlara riayet etmemek.( Her nevi orman ürün ve artıklarını tayinolunan mıntıka ve süreler içinde toplayıp çıkarmak üzere kooperatiflere veya iĢyerindekilere veyacivar köylülerce tarife bedeli ödenme Ģartıyla izin verilebilir. Zararlı ağaççıkların ormandançıkarılmasına karar verilebilir…) ORMAN ÜRÜN ve ARTIKLARI ĠÇĠN TEDBĠR VS.UYMAMA(O.K.37. ve 99.md)YENĠ YASA Madde 99 – (DeğiĢik : 23/1/2008-5728/206 md.)37 nci madde gereğince verilen izinlerde gösterilecek tedbir ve Ģartlara riayet etmeyenlere ikiyüz Türk Lirasıidarî para cezası verilir.(Madde 37 – (Değişik : 23/9/1983 - 2896/25 md.) Devlet ormanlarından çıkarılacak tomruk, tel direk, maden direk, sanayi odunu, kağıtlık odun, lif -yonga odunu, sırık, çubuk, yakacak odun, reçine, sığla yağı, çıra ve şimşir gibi yıllık üretim programınaalınmış orman ürünlerinin dışındaki her nevi orman ürün ve artıklarını, tayin olunacak mıntıka ve süreleriçinde toplayıp çıkarmaları için, öncelik sırasına göre 40 ıncı maddede belirlenen orman köylerinikalkındırma kooperatiflerine veya işyerindeki veya civarındaki köylülere ilanen duyurulmak suretiyle vetarife bedelini ödemeleri şartıyla izin verilir. Bu yerlerdeki halkın veya kooperatiflerin bu işe istekli olmadıklarının veya iş güçlerinin yeterlibulunmamasının tespit ve tevsiki halinde, bu ürün ve artıkların diğer isteklilerce toplanıp çıkarılmasına aynışartlarla izin verilebilir veya orman idaresince istihsal olunup satılabilir. Orman Genel Müdürlüğünce belirlenecek ormana zararlı ağaççıklar ve kökler ile diğer ormanzararlılarının, orman idaresince tespit edilecek şartlarla kesilerek, köklenerek, sökülerek veya toplanarakormandan çıkarılması için isteklilere izin verilebilir. Bunları kesen, kökleyen, söken veya toplayan kişilerdenpara alınmaz.)ORMAN ÜRÜNLERĠNE VERĠLECEK TAġIMA BELGELERĠNE AĠT YÖNETMELĠKToplanması Ġzne Bağlı Odun DıĢı ÜrünlerMadde 33 — Odun dışı ürünlerin toplanması aşağıdaki şekilde yapılır:a) Toplanması 6831 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile orman idaresinin iznine tabi tutulan odun dışı ürünlerin ormandançıkarılması ve taşınması nakliye tezkeresi alınmasına bağlıdır.b) Odun dışı ürünlerin şekil değişikliğinden sonra elde edilen ürünlere ayrıca nakliye tezkeresi düzenlenmez. Ancak, odun dışıürünler ve bunların şekil değişikliğinden elde edilen mamullerinin yurt içi taşımaları ile depo, fabrika ve imalathanelerdeyapılacak sondaj kontrollerde mal sahipleri ilk düzenlenen nakliye tezkerelerini ibraz etmek zorundadırlar.c) Sahipli arazilerden elde edilen odun dışı ürünler muhtarlıktan alınacak belge ile taşınabilir. Bu maddede 37. maddede belirtilen yıllık üretim programına alınmıĢ yapacak nitelikli emval ileyakacak odun, reçine, sağla yağı, çıra ve ĢimĢir gibi ürünler dıĢında kalan her nevi orman ürün ve artıklarınıtarife bedelini ödemeleri Ģartıyla belirtilen mıntıka ve süreler içerisinde ormandan toplayıp çıkarmalarınaizin verilenlerle, ormana zararlı bitkilerle, kökleri verilecek izin üzerine bedelsiz olarak ormandançıkaracakların, belirtilip, gösterilecek tedbir ve Ģartlara riayet etmemeleri halinde cezalandırılacaklarıbelirtilmiĢtir. O.K.nun 99.maddesinde ĠĢletme ġefliğince verilecek temel ceza belirlenmiĢtir her yıl yenidendeğerleme oranında arttırıldığı için 2011 yılı için 245,00.-TL ye çıkarılmıĢtır.HER ÇEġĠT ORMAN EMVALĠNĠ NAKLĠYE TEZKERESĠZ,FATURASIZ VEYASEVK ĠRSALĠYESĠZ , DAMGAYA TABĠ ĠSE DAMGASIZ NAKLETMEK. (O.K. 41.100/4. ve 108.md.)
 • 29. YENĠ YASA Madde 100 – (DeğiĢik : 23/9/1983 - 2896/45 md.) (DeğiĢik birinci fıkra:5/11/2003-4999/12 md.)41 inci maddeye aykırı olarak her çeĢit orman emvalini nakliye tezkeresiz, faturasız veya sevk irsaliyesiz,damgaya tâbi olanları damgasız olarak nakledenler 108 inci madde gereğince cezalandırılır. Nakliye tezkeresini değiĢtirmeksizin ağaç,odun,kömür ve diğer orman mahsullerini taĢıyanlarınmalları, kaçak olup olmadığının incelenmesi için 84 üncü maddede gösterilen Ģekilde alıkonulur. Kaçakolmadığı ve nakliyesinin yenilenmediği tahakkuk ederse, alıkonulan mallar derhal taĢıyana teslim edilereknakliyesi verilir. Malların kaçak olduğu anlaĢılırsa 108 inci madde hükmü tatbik olunur. (DeğiĢik dördüncü fıkra: 23/1/2008-5728/207 md.) Nakliye tezkeresini değiĢtirmeden nakliyatyapanlara bin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ormandan kesilen ağaçlardan damgaya tabi ormanemvalini damgasız olarak orman idaresinin istif yerlerine götürenlere beĢyüz Türk Lirası idarî para cezasıverilir.(Madde 41 –(Değişik birinci fıkra: 5/11/2003-4999/9 md.) Herhangi bir suretle satışı yapılmış ormanemvali, bedeli ödenmeden veya karşılığı banka teminat mektubu veya Devlet tahvili temin edilmeden,damgaya tâbi olanlar damgalanmadan ve gayri mamûl orman emvali nakliye tezkeresi alınmadan, yarımamûl ve mamûl orman emvali fatura veya sevk irsaliyesi olmaksızın nakledilemez. Bunlar içindüzenlenecek belgelerde emvalin adedi, cinsi, nevi, vasfı, ebadı, miktarı, bedeli, hareket tarihi ve saati ilemesafe dikkate alınarak tanınan geçerlilik süresi gösterilir. Nakliye tezkereleri mal sahibinin istediği yere ve taşıyıcının taşıma imkânlarına göre müddetliolarak verilir. Malın ilk götürüldüğü yerlerden başka yerlere taşınmasında, taşıyanın eski nakliyeyi mal mevcudunagöre yeniletmesi lazımdır. (Değişik dördüncü fıkra: 5/11/2003-4999/9 md.) Orman emvali; adedi, cinsi, nevi, vasfı, ebadı,bedeli, hareket tarihi ve saati ile geçerlilik süresi itibarıyla ibraz olunan nakliye tezkeresi, fatura veya sevkirsaliyesine uyduğu ve damgaya tâbi olanlar damgalı bulunduğu takdirde, hepsi üzerinden hacmen yüzde onve veznen yüzde onbeşine kadar çıkacak fazlalık için, nakliye tezkeresi, fatura veya sevk irsaliyesinde yazılısatış bedeli üzerinden tutarı ve bu tutarın yüzde on fazlası alınarak serbest bırakılır. Yukarıdaki hadleri aşan miktar, bütün fazlalığa şamil olmak üzere kaçak sayılarak idarece müsadereolunur.)ORMAN ÜRÜNLERĠNE VERĠLECEK TAġIMA BELGELERĠNE AĠT YÖNETMELĠKTezkere DeğiĢtirilmesi ve DeğiĢtirilmeden TaĢımaMadde 25 — DeğiĢikliğe tabi tutulmayan gayri mamul ürünlerin; nakliye tezkeresinde yazılı ilk götürüldüğü yerden baĢka yeretaĢınmasında taĢıyıcının eski nakliye tezkeresini ürün mevcuduna göre yeniletmesi ve bu maksatla elindeki nakliye tezkeresinemüsteniden yeni nakliye tezkeresi alması mecburidir.Tezkeresini değiĢtirmeksizin orman ürünü taĢıyanların ürünleri kaçak olup olmadığını incelemek üzere alıkonulur. Kaçakolmadığı ve tezkeresinin değiĢtirilmediği anlaĢılırsa alıkonulan ürünler sahibine teslim edilerek götürülmek istenilen yer için yeninakliye tezkeresi verilir. Kaçak olduğu anlaĢılan ürünler hakkında 6831 sayılı Kanunun 91 nci maddesi hükmüne göre iĢlemyapılır. Tezkeresi değiĢtirilmeden taĢıma yapılan ürünlerden dolayı 6831 sayılı Kanunun 100 üncü maddesinin son fıkrası hükmügereğince failleri hakkında takibata giriĢilir.Aynı TaĢıma Belgeleri ile Birden Fazla TaĢımaMadde 26 — Aynı nakliye tezkeresi veya sevk irsaliyesi ile birden fazla taĢındığı anlaĢılan ürünler zapt olunur. Bu ürünlerinfailleri hakkında gerekli kovuĢturma yapılır.Nakliye Tezkeresinin veya Sevk Ġrsaliyesinin Zayi Olduğu ĠddiasıMadde 27 — Bir yerden baĢka bir yere taĢınan ürünlere ait nakliye tezkereleri ile sevk irsaliyesinin zayi olduğu iddia olunursaiddianın doğruluğu tahakkuk edinceye kadar bu ürünler bulunduğu yerde alıkonulur.Tahkikat sonunda bunların taĢınması için ürünün çıktığı yerden usulüne göre nakliye tezkeresi veya sevk irsaliyesinin verildiğiibraz edilirse sahibine iade edilir. Aksi halde zapt olunarak failleri hakkında duruma göre 6831 sayılı Kanunun 84 üncü maddesiveya genel hükümler uygulanır.Orman Ürünlerinin DenetimiMadde 28 — 6831 sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereğince orman memurları; orman ürünlerini iĢleyenleri, taĢıyanları,bulunduranları, kullananları, satanları ve satın alanları denetler ve bu denetimlerde orman emvalinin; sevk irsaliyesine müstenitolan nakliye tezkerelerindeki ebat, cins ve miktarlarına uygunluğunu, satın alanların ve satanların, bulunduranların vekullananların yasal yollardan temin edip etmediklerini kontrol ederler ve 6831 sayılı Kanuna aykırı eylem yapıldığı tespitedildiğinde gerekli yasal iĢlemi yaparlar. 100/1. fıkrada emval kaçak, yani ormandan kanuni yollarla temin edildiği belirlenemeyen orman malıdır.Emvalin kaçak olmadığı, menĢeinin belirli olduğu, kanuni yollarla elde edildiği tespit edilirse, bunların nakilleri
 • 30. 108/1. madde kapsamında değerlendirilmez. MenĢei belirli emvalin nakliyesiz olarak nakledilmesi 100/4. maddekapsamında kalır. 100/4.madde 1.CÜMLESĠ gereği NAKLĠYE TEZKERESĠNĠ DEĞĠġTĠRMEDEN nakliyat yapanlara 1.232.-TL idari para cezası verilir. Örneğin 37. madde uyarınca orman ürün ve artıklarının toplanması için izin verilen vebedel karĢılığı civar köylülere satılan odunların; nakliyelerinin kesildiği köyden baĢka bir yere nakliye tezkeresiolmaksızın götürülmesi halinde BUMADDE UYARINCA 2011 yılı için 1232,00.-TL idari para cezasıuygulanmalıdır. Ormandan kesilen ağaçlardan damgaya tabi orman emvalini, damgasız olarak orman idaresinin istif yerlerinegötürenlere 616.-TL idari para cezası verilir. ĠĢletme ġefince verilecek idari para cezalarındandır.ÖZEL ORMANLARIN HUDUTLARINI BELĠRLEMEMEK.(O.K. 50. ve 101.md.)YENĠ YASA Madde 101 – (DeğiĢik birinci fıkra: 23/1/2008-5728/208 md.) Yazılı olarak yapılan tebligat tarihindenitibaren iki yıl içinde 50 nci maddede yazılı iĢaretlerle ormanların hudutlarını belli etmeyen hususi ormansahiplerine beĢbin Türk Lirası idarî para cezası verilir.(DeğiĢik ikinci fıkra: 23/1/2008-5728/208 md.) Orman sahipleri bu cezanın kesinleĢmesinden sonra bir yıliçinde yine bu mükellefiyeti ifa etmezler ise bunlara onbin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Son hükmün infazından itibaren 1 yıl içinde tahdit muamelesi yine yapılmadığı takdirde masrafıbilahare orman sahibinden alınmak üzere bu muamele orman, idaresi tarafından yapılabilir. (Madde 50 – Hususi orman sahipleri, bu kanunun 7 nci maddesi hükümlerine göre tayin olunan ormanhudutlarına Ziraat Vekaletince tesbit edilecek işaretleri koymaya mecburdurlar.) Özel Orman sahipleri orman hudutlarını yazılı tebligatın yapılmasından sonra 2 yıl içerisindeHUDUTLARINI belli etmek zorundadırlar. Hudut sınırlandırılması yapılmazsa ĠĢletme ġefince 6163,00.-TLidari para cezası verilir. Bu cezanın ilgili tebliğ edilerek kesinleĢmesinden itibaren 1 yıl içinde tekrarhudutlarını belli etmezlerse, bu seferde 10.000,00.-TL idari para cezası verilir. 3üncü yıl sonunda, para cezaları verildiği halde sınırlandırma yapılmazsa, Orman Ġdaresi masraflarıözel orman sahiplerinden alınmak üzere kendisi sınırlama yapabilir.ÖZEL ORMANLARDA YAPILMASI GEREKEN (Ormanın geliĢtirilmesi, ağaçlandırılması,Hastalıklarla mücadele gibi yapılması gerekli iĢler) ĠġLERĠ YAPMAMAK. (O.K.51.ve 102.md) YENĠ YASA Madde 102 – (DeğiĢik birinci fıkra: 23/1/2008-5728/209 md.) 51 inci madde gereğince tanzim, kabul vetasdik olunan orman amenajman planlarında ormanın imarı, geliĢtirilmesi, ağaçlandırma yapılması, hastalıkve haĢerelerle mücadele edilmesi gibi yapılmasına lüzum gösterilen iĢleri plan dairesinde ve verilen müddetiçinde yapmayan ve gerekli tedbirleri almayan orman sahiplerine beĢbin Türk Lirası idarî para cezası verilir. (Madde 51 – Hususi ormanlar, sahipleri tarafından yaptırılıp orman idaresince tasdik olunacak harita veamenajman planlarına göre işletilir ve idare olunur. Bu plana riayeti orman idaresi kontrol eder. Tayinolunacak müddet içinde bu planları yaptırıp tasdik ettirmeyenlerin harita ve amenajman planları ormanidaresince yapılır ve masrafı iki yılda ve dört müsavi taksitte kendilerinden alınır.) Özel orman sahiplerinin, 51.madde gereğince ormanlarına yaptırılacak harita ve amenajmanplanlarına göre iĢletmemesi, haĢere ve böceklerle mücadele gibi iĢleri planda gösterildiği gibi yapmama,halinde ĠĢletme ġefince kendisine 2011 yılındaki suçlar için, 6.163,00.-TL idari para cezası verileceğikonusunda yaptırımı içermektedir.ORMAN AĞACI TOHUMLARININ MENġE ġAHADATNAMESĠ VERĠLMĠġTOHUMLARDAN OLMASI ġARTTIR. Yurt dıĢına sevki ile ithali halinde menĢeĢahadetnameleri için Ġlgili Orman Ġdaresince izinini almamak.DEVLET VEYA KĠME AĠT OLURSA OLSUN, TOHUMLAMA ALANLARI ĠLE FĠDELĠKLERDEve ORMAN YETĠġTĠRME ALANLARINDA Girmek suretiyle veya HAYVAN SOKULMAKSURETĠYLE ZARAR VERMEK. (O.K. 67. ve 103.md.)
 • 31. YENĠ YASAMadde 103 – (DeğiĢik : 23/1/2008-5728/210 md.) 67 nci madde hükümlerine aykırı hareket edenlere bin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Devletveya her kime ait olursa olsun yeniden orman yetiĢtirme veya orman boĢluğu ile göçük, devrik ve heyelangibi hâllerle meydana gelen açıklıkları doldurmak veya satıĢ maksadıyla iĢlenen sahalarda geçici olmakkaydıyla yapılan tohumlama alanlarıyla fideliklere herhangi bir Ģekilde veya hayvan sokulması veya girmesisuretiyle orman yetiĢtirme alanlarında zarara sebebiyet verenlere üçbin, diğer alanlarda zarara sebebiyetverenlere bin Türk Lirası idarî para cezası verilir. (Madde 67 – Devlete ait fidanlıklarla diğer fidanlıklarda kullanılacak veya orman yetiştirmek maksadıylaekilecek orman ağacı tohumlarının, orman idaresinin kontrolü altında toplanmış, muayene edilmiş ve menşeşahadetnamesi (Sertifika) verilmiş tohumlardan olması şarttır. Orman fidanlıklarından yurt dışına sevk edilecek fidanlarla, orman ağacı tohumlarına ormanidaresince bir menşe şahadetnamesi (Sertifika) verilir. Yabancı memleketlerden ithal edilecek orman ağacıfidanları ile tohumlarının cins, nevi ve sair hususlarını belirten menşe şahadetnameleri (Sertifika) alakalıorman idaresince incelendikten sonra giriş izni verilir. Orman fidanlığı kuracak hususi müteşebbislere Orman Umum Müdürlüğünce parasız tohumverilebilir)103/1. cümle ; 67.madde hükümlerine aykırı hareket edenlere 2011 yılı için 1.232,00.-TL idari para cezasıiĢletme ġefince verilir. 103/2. cümle; Orman BoĢluklarını, göçük,devrik ve heyelan gibi hallerle oluĢan açıklıkları doldurmakyasaktır.satıĢ maksadıyla iĢlenen sahalara, tohumlama alanları ile fideliklere herhangi bir Ģekilde hayvansokulması yasaktır. Aykırı fiiller hakkında ĠĢletme Ģefince 3.697,00.-TL idari para cezası verilir.103/3.cümle; Diğer alanlarda zarara sebebiyet verenlere 1.232,00.-TL para cezası verilir.ORMAN ĠÇĠNDE VEYA YAKININDA ATEġ VE YANGIN BELĠRTĠSĠNĠ, ORMANĠDARESĠNE-EN YAKIN MUHTARLIĞA-JANDARMA DAĠRELERĠNE VEYAMÜLKĠ AMĠRLERĠNE DERHAL HABER VERMEMEK. (O.K.68. ve 104.md.)ORMAN ĠDARESĠNE AĠT TELEFON ġEBESĠ-TESĠSLERĠ ĠLE HER TÜRLÜ ALETLERĠNEZARAR VERENLER (O.K.104.md.ve TCK. 152.md.)YENĠ YASA Madde 104 – (DeğiĢik : 23/1/2008-5728/211 md.)68 inci maddedeki mecburiyete riayet etmeyenler altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.Orman idaresine ait telefon Ģebekesi ve tesislerine her türlü alet ve malzemesine zarar verenler Türk Ceza Kanununun152 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince cezalandırılırlar.Bu suç Mayıs ayı baĢından Kasım ayı sonuna kadar devam eden yangın mevsiminde iĢlenirse ceza iki katına çıkarılır. (Madde 68 – Ormanların içinde veya yakınında ateş ve yangın belirtisi görenler bunu derhal ormanidaresine veya en yakın muhtarlığa, jandarma dairelerine veya mülkiye amirlerine haber vermeyemecburdurlar. Yangın ihbarında Devlete ait her türlü askeri ve mülki haberleşme vasıtalarından derhal ve parasızolarak faydalanılır. PTT merkezleriyle, demiryolları istasyonlarından çekilen yangın ihbarına ait telgraflarla yangınınseyrini bildiren ve yangın hakkındaki yardım taleplerini ve söndürülmesine ait direktifleri ihtiva edentelgraflardan ve aynı hususlara taalluk eden telefon muhaberatından ücret alınmaz. Yangın haberleşmesini en seri şekilde sağlamak üzere ormanlardaki yangın gözetleme kule vekulübeleriyle bakım merkezi ve orman teşkilatının kuruluş merkezleri arasında orman idaresince gerektiğiyerlerde telefon devreleri ve İcra Vekilleri Heyeti kararıyla ruhsat almak suretiyle telsiz alıcı ve vericiistasyonları tesis olunur. Telefon devreleri PTT İdaresi santrallerine ve PTT İdaresinin santrali olmayan yerlerde jandarmasantrallerine bağlanabilir. PTT santrallerine bağlı olanlar hariç olmak üzere hususi telefon hatları için hiçbir ücret, resim,vergi ve ruhsat parası verilmez.)
 • 32. 104.md. si , Orman içindeki yangını görüp haber vermeyenler 6 aya kadar hapis cezası ilecezalandırılıyor. Orman idaresi telefon Ģebekesi ve tesislerine zarar verenlerin TCK 152.md. uyarınca kamu malınazarar vermek suçundan cezalandırılacaklarını belirtiyor. Eski kanunda yangın mevsimi kabul edilen Haziran ayı baĢı ve ekim ayı sonu değiĢtirilmiĢ, MayısbaĢı Kasım ayı sonuna kadar yangın mevsimi kabul edilmiĢtir. Orman idaresine ait telefon Ģebekesi, tesisleri ile her türlü aletine zarar verenler bu eylemi yangınmevsiminde iĢlerlerse cezaları iki katına çıkarılacaktır.ORMAN YANGINLARINI SÖNDÜRMEKLE GÖREVLĠ OLDUKLARI HALDE SÖNDÜRMEYEGĠTMEMEK VEYA ÇALIġMAMAK. (O.K.69. ve 105/1.md.)ORMAN YANGININI SÖNDÜRMEK ÜZERE, 69. maddede yazılı kiĢiler ve Orman TeĢkilatındagörevlilerin YARDIM GÖNDERMEMEK VE ALAKA GÖSTERMEMEK (O.K. 105/2. ve TCK.170.md.)YENĠ YASA Madde 105 – (DeğiĢik : 23/1/2008-5728/212 md.)69 uncu maddeye göre ormanlarda vukua gelecek yangınları söndürmek için yetkili memurlar ve ormanteĢkilatı tarafından yangın mahalline gitmeleri emrolunmasına veya mahallî mutat vasıtalarla ilan edilmesinerağmen orman yangınını söndürmeye gitmekten imtina edenler veya gidip de çalıĢmayanlar ve verilen iĢiyapmayanlar hakkında, mahallin en büyük mülkî amiri tarafından ikiyüz Türk Lirası idarî para cezasıuygulanır.Bu maddede yazılı memurlarla orman teĢkilatında vazifeli olanlardan yangın yerine yardımgöndermeyenlerle alaka göstermeyenler, Türk Ceza Kanununun 170 inci maddesinde tanımlanan suçuihmali davranıĢla iĢlemiĢ olmak dolayısıyla cezalandırılır. (Madde 69 – Orman yangınlarında yangına civar köy ve kasabaların 18 yaşını bitirip 50 yaşınıdoldurmamış bütün erkek nüfusu beraberinde mevcut balta, kürek, kazma, testere gibi yangın söndürmeyeyarayacak aletleriyle yangın yerine gitmeye ve yangını söndürmeye mecburdurlar. Söndürme işine gelenler yangını söndürmeye kâfi gelmezse daha ilerdeki köy ve kasaba halkındanmükellef olanlar da yangın yerine gönderilirler. Aynı şekilde, vali, kaymakam, nahiye müdürü ve köymuhtarları ve civardaki asker ve jandarma birlik kumandanları bölgedeki orman başmüdürü ve onun lüzumgöstereceği orman memurları yangın mahalline yardımcı göndermeye ve bizzat gitmeye mecburdurlar.Yangın söndürülmesinde çalışanların bu yüzden hasara uğrayan zati eşya ve teçhizatını Devletormanlarında orman idaresi, diğer ormanlarda alakalıları tazmine mecburdurlar. Bu maddenin tatbikatı hakkında Milli Müdafaa, Dâhiliye ve Ziraat Vekâletlerince bu kanunun neşritarihinden itibaren üç ay zarfında bir talimatname hazırlanır.) MADDE ĠLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAMA: 105.md. 69. maddesinde sayılan mükelleflerin yangın söndürmeye gitmemesi halinde ilgililerhakkında kiĢi hakkında 2011 yılı rakamları ile 245,00.-TL idari para cezası Ġlgili ĠĢletme ġefi tarafındanverilecek ve Mülki amirce Ġdari para cezasının verilmesinin UYGUN görüldüğü onaylanmak suretiyle evraktamamlanması gerekmektedir.
 • 33. Örnek idari yaptırım kararı: T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Beypazarı Orman ĠĢletme Müdürlüğü-Beypazarı Orman ĠĢletme ġefliğiSayı: B.18.l.OGM. 1.04.02.HM.001/Ġdari Yaptırım Karar No: 2011/ 11.05.2011 ĠDARĠ YAPTIRIM KARARIKabahati ĠĢleyenAdı Soyadı : ……………-(T.C.No: …..) ….Açık kimliği ve adresi yazılacak.Kabahatin ĠĢlendiğiTarih ve Yer : 20.04.2011- Beypazarı- …………. köyüĠdari Yaptırım nedeniKabahat Konusu : 6831 S.Y.nın 105. maddesine aykırılık.(Orman yangınını söndürmemek)OLAYLAR (Olayın geliĢimi-alınan beyanlar ve diğer açıklamalar): Olay tarihinde Kabahatli ………..‘ın Beypazarı ……. köyü …… mevkiindeki Devlet ormanı, ormanamenajman haritasının …….nolu bölmesinde, 20.04.2011 tarihinde saat:14.00 sıralarında orman yangınıçıkmıĢ. Çıkan orman yangınının söndürülmesi için Beypazarı ……. köyünde 18 yaĢını bitirip 50 yaĢınıdoldurmayan erkek Ģahısların mükellef oldukları ve alet-edevatları ile yangını söndürmeye gelmeleri köymuhtarlığınca ilan edilmiĢtir. Orman K.nun 69. maddesi ―Orman yangınlarında yangına civar köy ve kasabaların 18 yaĢını bitirip50 yaĢını doldurmamıĢ bütün erkek nüfusu beraberinde mevcut balta, kürek, kazma, testere gibi yangınsöndürmeye yarayacak aletleriyle yangın yerine gitmeye ve yangını söndürmeye mecburdurlar.‖Demektedir. Civar köylü olan Kabahatli …………… ilan edilmiĢ olmasına rağmen, köy kahvesinde oturmayadevam ederek, katılamayacağını da beyan ettiği, yangına gitmeye bedeni bir mazereti olmaksızınkatılmadığı , yaĢının 24 olduğu, yasada belirtilen yangın söndürme mükellefi olduğu,…………. Tarihlitutanakla dinlenen tanık ……ve …… nın beyanlarından anlaĢılmıĢtır. Kabahatlinin yukarıda belirtilen kabahati iĢlediği, tutanak kapsamı, orman kadastro haritası ve kendibeyanı ile anlaĢılmıĢtır. 6831 sayılı yasanın 105/1. maddesinde bu eylemlerin Mahallin en büyük Mülki Amirince, 245,00.-TL , Ġdari para cezası ile cezalandırılacağı belirtilmektedir. Bu nedenlerle, Kabahatli hakkında aĢağıdabelirtildiği gibi idari yaptırım kararı verilmiĢtir.KARAR : 1- Yukarıda açık kimliği yazılı olan Kabahatli ……………………..‘ın, 6831 S.Y.nın 69. ve 105/1.maddesi uyarınca, hakkında 245,00.-TL Ġdari Para Cezası yaptırımının uygulanmasına; 2- Ġdari para cezasının iĢ bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde yasal yollara baĢvurmadanönce peĢin ödenmesi halinde, 5326 Sayılı Kanunun 17. maddesi gereğince ¼ ünün (61,25.-TL nin)indirilmesi ile sonra kalan 183,75.-TL nin BEYPAZARI MAL MÜDÜRLÜĞÜ‘ne ÖDENMESĠNE, 3- Ġdari Para Cezasının tebliğinden itibaren, 1 aylık süre içinde ödenmesi halinde (15 günlük süreningeçmesinden sonra), 250,00.-TL olarak, Beypazarı Mal Müdürlüğünüze ödemeniz, 4- PeĢin Ödeme yapılmayarak, karar tebliğinden itibaren 1yıl içinde ödenmesi istenmesi halinde;ekonomik durumunuz dikkate alınarak verilen idari para cezasının ilk taksidini 1 ay içinde PEġĠN ödemekkoĢuluyla, 1 yıl içinde 4 eĢit taksit halinde Tahsiline, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde,kalan kısmının bir defada tahsiline (Kabahatler K.17/3.md.), (Taksitlendirme dilekçesi Orman ĠĢletmeMüdürlüğümüze verilip, idaremizce taksitlendirme yapılabilir)
 • 34. 5- Verilen karara karĢı tebliğden itibaren 15 gün içinde BEYPAZARI SULH CEZAMAHKEMESĠNE itiraz hakkının bulunduğuna, 6- Ġtirazda bulunulduğunda ise, Beypazarı Orman ĠĢletme ġefliğimize tarafınızdan bilgi verilmesigerektiğini, 7- Usulen tebligatı yapılan bu karara karĢı süresi içerisinde itiraz edilmediği takdirde kararınkesinleĢmesine, 9- Yukarıda yazılan cezayı ilgili mercie 1 aylık süresi içinde ödemediğiniz takdirde Beypazarı VergiDairesi Müdürlüğünce, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki yasa uyarıncahakkınızda, takibata geçileceğini, Ġtirazı kabil olmak üzere, 6831 S.Y. 69.,105/1. ve Kabahatler Kanunu 16., 17.,18.,22., ve 25.maddeleri gereğince karar verilmiĢtir. 11.05.2011 Beypazarı Orman ĠĢletme ġefi Ġmza UYGUNDUR . …/…./…. BEYPAZARI KAYMAKAMI ĠmzaORMAN YANGINLARI ĠÇĠN ÇEKĠLEN TELGRAFI ÇEKMEYE VE YERĠNE GÖNDERMEYETELGRAF MEMURLARI VE ĠSTASYON MEMURLARI GÖREVLĠDĠRLER. AYKIRILIK O.K.72, ve 73. maddelerine aykırılık TCK.257.md.cezalandırılır. (O.K. 106 md.)YENĠ YASA Madde 106 – (DeğiĢik : 23/1/2008-5728/213 md.)Bu Kanunun 72 ve 73 üncü maddelerine muhalif hareket eden veya ettirenler Türk Ceza Kanununun 257 ncimaddesinin ikinci fıkrası gereğince cezalandırılırlar. (Madde 72 – Orman yangınları için çekilen bilumum telgrafları telgrafhane ve demiryolu istasyonmemurları derhal çekmeye ve telgrafı alan memurlar da bunu hemen mahalline göndermeye mecburdurlar. Madde 73 – Mahalli Hükümetin veya orman memurlarının sevk kâğıdı üzerine istasyon memurlarıyangını söndürmek üzere gidecek olanları asker tarifesiyle ve mahsubu bilahare yapılmak üzere yangınacivar olan mahalde indirmek şartıyla yolcu veya marşandiz katarıyla ve mümkün olan yerlerde hususikatarla götürüp getirmeye mecburdurlar.) 106.md. ile 72 ve 73 maddelere aykırılık suçunu iĢleyenlere TCK.nun 257.md.uyarınca ―görevikötüye kullanma‖ suçundan ceza verileceğini açıklamaktadır.HENÜZ SÖNMEMĠġ YANGIN TEHLĠKESĠ DEVAM EDEN ORMANA GĠRĠLMESĠ MÜLKĠAMĠRCE MEN EDĠLEBĠLĠR ĠġLERĠ OLANLARIN ĠġLERĠ TATĠL EDĠLEBĠLĠR. ORMANAMEN EDĠLDĠĞĠ HALDE GĠRMEK. (O.K. 74.,107.md.)YENĠ YASA Madde 107 – (DeğiĢik : 23/1/2008-5728/214 md.) 74 üncü maddede gösterilen tedbirlere riayet etmeyenlere mahallin en büyük mülkî amiri tarafındanKabahatler Kanununun 32 nci maddesine göre idarî para cezası verilir. (Madde 74 – Orman idaresinin göstereceği lüzum üzerine mahallerinin en büyük mülkiye amirleri,kuraklık veya yangın olup da henüz söndürülmüş fakat sirayet ihtimalleri tamamen bertaraf edilmemişolmak gibi fevkalade zamanlarda muayyen bir müddet için ormanlara girmeyi men ve oralardaki her türlüişlerin tatilini emredebilirler.) 107.madde ile kuraklık veya yangın olup henüz söndürülmüĢ, yangın tehlikesinin geçmemiĢ olduğuve benzeri fevkalade zamanlarda muayyen bir müddet için ormanlara girmeyi men ve oralardaki her türlüiĢlerin ertelenmesine; Mahallin en büyük mülki amirleri karar verilebilir. Ġdari para cezasının
 • 35. KABAHATLER YASANININ 32.maddesinde gösterilen meblağ olduğu açıklanmaktadır. 74.maddeyeaykırılık suçlarında, verilecek 2011 yılı için Ġdari para cezası miktarı 122,00.-TL dır. ĠĢletme Ģefincedüzenlenecek Ġdari Yaptırım Karar tutanağı, Ġlçe Kaymakamınca onaya sunulmak suretiyle , Yukarıda 105.madde ile ilgili verilen örnekteki, iĢlemin gerçekleĢtirilebilir olduğu düĢüncesindeyim.KAÇAK ORMAN EMVALĠ NAKLETMEK, ĠġLEMEK, KULLANMAK, SATMAK VEYABULUNDURMAK. (O.K. 108.md..)YENĠ YASA Madde 108 – (DeğiĢik : 23/1/2008-5728/215 md.)Orman mallarının bu Kanun hükümlerine aykırı olarak kesildiğini, taĢındığını veya toplandığını bildiğihalde; taĢıyanlar, biçenler, iĢleyenler, kabul edenler, kullananlar, satanlar, satın alanlar veya bulunduranlarbir seneye kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.Birinci fıkrada yazılı fiillerin, ticarethane sahibi olsun olmasın, her türlü orman ürünü ticareti ileuğraĢanlarla, kar maksadıyla aldıkları orman mallarını iĢleyerek her ne Ģekilde olursa olsun alet ve eĢyahaline dönüĢtürdükten sonra satanlar tarafından iĢlenmesi halinde, bir seneden yedi seneye kadar hapis vebeĢbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.Suçun konusunu oluĢturan orman ürünlerinin değerinin azlığı göz önünde bulundurularak verilecek cezalaryarısına kadar indirilebilir.Bu Kanunda yazılı suça konu olan her türlü orman emvali, nakil vasıtaları ve suç aletleri Türk Ceza Kanunuhükümlerine göre müsadere edilir. 108/1. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA:Birinci fıkrada: orman mallarının bu kanun hükümlerine aykırı olarak kesildiğini veya taĢındığını veyatoplandığını bildiği halde; o TaĢıyanlar o Biçenler o ĠĢleyenler o -Kabul edenler o Kullananlar o Satanlar o Satın alanlar ve o Bulunduranların Bir seneye kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılacakları belirtilmiĢtir. Belirtilen suçun oluĢması için öncelikle emvalin kaçak olması, yani haĢep madde(orman ürünüticareti ) ile uğraĢanlar dıĢında sanık tarafından bizzat edinildiği belirlenmeksizin ormandan elde edilmiĢolması ya da orman emvali cinsinden emvalin ne suretle elde edildiğinin belirlenememiĢ olması gerekir. Emvalin usulüne uygun olarak elde edildiğini belirleyen bir belge bulunamamaktaysa, menĢeibelirlenemiyorsa, emval kaçak sayılmalıdır. Üzerinde damga bulunması gereken damgasız yapacak nitelikliemval de kaçak sayılmalıdır. Maddede belirtilen eylemleri ifa edenler, bu eylemlerden önce kaçak emvalinmenĢeini araĢtırmamıĢlarsa, emvalin kaçak olduğunu bildikleri kabul edilmelidir. Uygulamada kaçak emvalin, kaçak olmadığını ispatı için baĢka emvale iliĢkin tezkere ve faturalarsunulduğuna rastlanmaktadır. Bu durumlarda yakalanan emval ile sunulan belgede belirtilen emvalinuygunluğunun ilgili, suç tutanağında da değerlendirilmesi davanın kazanılması için daha uygun olacaktır. Dava aĢamasında da, Orman bilirkiĢisinden; emvalin cins, hacim veya ağırlık, kesim tarihi, kesimaracı, boyları, dip ve orta kuturları, ticari iĢletmeden elde edildiği yani fatura ile alındığı iddia ediliyorsa,ticari iĢletmelerin defter kayıtlarına girdi ve çıktılarına, faturalarına uygunluğu, nakil aracın hareketistikameti gibi yönlerden değerlendirmeler yapılmalıdır. Nakliye tezkereli emval içine ormandan sanık tarafından bizzat edinildiği anlaĢılamayıp kaçak olaraktemin edildiği anlaĢılan emval karıĢtırılmıĢsa, kaçak emvalin miktarına bakılmaksızın 108/1. maddeye uyansuç oluĢur. 41/4. maddede belirtilen ve kaçak sayılmayan nakliye tezkeresinde yazılı miktardan hacmen %10, veznen % 15 olan fazlalık, orman depolarında yüklenen emvali ile menĢei kaçak olmayan emvalikapsamaktadır.
 • 36. Emvali ormandan kendisi için temin edip, sonradan yukarıda belirtilen eylemleri yerine getirenlerineylemleri 91. madde kapsamında değerlendirilmelidir. BaĢkasına ait emvalin emek karĢılığında biçilmesi de 108/1. maddede belirtilen suçu oluĢturur.Biçme, emvalin mamul hale getirilmeksizin sadece makinelerde kereste haline getirilmesidir. Emvalin iĢlenmesi, emvalin aletlerle kürek yada balta sapı, parke yada parke taslağı, kapı, pencere,kaĢık, arı kovanı, süs eĢyası gibi alet ve araçlara dönüĢtürülerek mamul hale getirilmesidir. 108/1. madde tatbikinde emval müsadere edilmemiĢse, yada emval üzerinde değer düĢürücü biriĢlemde bulunulmuĢsa, 112.madde uyarınca tazminata hükmedilir. Emval müsadere edilmiĢse ve üzerindedeğer düĢürücü iĢlemde bulunulmamıĢsa, kabul de bulunulmadıkça tazminat talep edilemez. 108/2. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA: Ġkinci fıkrada, birinci fıkrada yazılı fiillerin ticarethane sahibi olsun olmasın,Her türlü orman ürünü ticareti ile uğraĢanlarla,Kar maksadıyla aldıkları orman mallarını iĢleyerek her ne Ģekilde olursa olsun alet ve edevat halinedönüĢtürdükten sonra satanlar tarafından iĢlenmesi halinde belirtilen cezalarla cezalandırılacaklarıbelirtilmiĢtir.Fıkrada belirtildiği üzere, konu suçun iĢlenebilmesi için ticarethane sahibi olunmasına gerek yoktur. Teminedilen kaçak emvalin, elle iĢlenerek satılmak üzere mamul haline getirilmesi hali de bu fıkraya uyan suçuoluĢturur. 108/2.fıkrası ile , 1.maddede sayılan fiillerin orman ürünleri ticareti ile uğraĢanların yapması halindecezalarında 1 seneden yedi seneye kadar hapis ve beĢbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacaklarıyaptırımı getirilmiĢtir. 108/3. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA: 108/3.maddesinde, suça konu orman ürünlerin değerinin azlığı göz önünde bulundurularak cezalarıyarı oranında indirilebiliyor. Bu kanuna aykırı olarak elde edilen emval değerinin azlığı Ġndirim nedeniolarak karĢımıza çıkıyor. Maddede belirtilen değer, emvalin 112., 113. maddeler uyarınca tespit edilecek değeri olmayıp, suçtarihindeki piyasa değeridir. Bu değer uzman bilirkiĢilerce tespit edilebilir. 108/4. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA: 108/son maddesindeki, değiĢiklikle Önceki yasada orman kanununa aykırı olarak elde edilenemvaller ile suçta kullanılan nakil vasıtası ve suç aletlerinin Müsaderesi bu kanuna göre değil TCK.nun54.maddesi uyarınca karar verileceğini belirtiyor.AĞAÇLARDA BULUNAN RESMĠ DAMGA VE NUMARALARI BOZANLAR. ORMANHUDUTLARINDAKĠ ĠġARETLERĠ, LEVHALARI, ORMAN KADASTROSUNDA SINIRNOKTASI GÖSTEREN SABĠT TAġ VEYA BETON KAZIK-LARI KALDIRMAK. (O.K.109.md)YENĠ YASAMadde 109 – (DeğiĢik : 23/1/2008-5728/216 md.)Ağaçlarda bulunan resmi damga ve numaraları bozanlar ve orman hudutlarındaki taksimata mahsus iĢaretlerive levhaları ve orman kadastrosunda sınır noktalarını gösteren sabit taĢ veya beton kazıkları, ormanlardakiotlak, yaylak ve kıĢlakların sınır iĢaretlerini kıranlar, kaldıranlar, belirsiz hâle getirenler, yerlerinideğiĢtirenler, fiilleri suç oluĢturmadığı takdirde, beĢyüz Türk Lirasından dörtbin Türk Lirasına kadar idarîpara cezası ile cezalandırılır. Ağaçlarda bulunan resmi damga ve numaraları bozanlar ve orman hudutlarındaki taksimata mahsusiĢaretleri ve levhaları ve orman kadastrosunda sınır noktalarını gösteren sabit taĢ veya beton kazıkları, sınıriĢaretlerini kıranlar kaldıranlar belirsiz hale getirenler bu eylemlerini baĢka bir suç iĢlemek içinyapmamıĢlarsa, 2011 yılı için 616,00.- TL den 4.930,00.- TL ye kadar idari para cezası ile cezalandırılır.ĠĢletme ġefi idari para cezasını vermeye yetkilidir.
 • 37. ORMAN ĠDARESĠNCE BELĠRLENEN KONAK YERLERĠNDEN BAġKA YERLERDEGECELEMEK. (O.K. 76/a ve 110/1.md.)ORMANLARDA BELĠRLENEN YER DIġINDA ATEġ YAKMAK ,YAKILAN ATEġĠSÖNDÜRMEDEN AYRILMAK,ORMANLARA SÖNMEMĠġ SĠGARA veya YANGINA DOLAYLI YOLAÇABĠLECEK MADDEATMAK,ORMANLARA 4 KM. MESAFADE VEYA BU KANUNUN 31. veya 32. maddeleri kapsamına girenköyler hudutları içinde anız veya benzeri bitki örtüsü yakmak. (OK.76/b-c-d. Ve 110/2.md.)DĠKKATSĠZLĠK VE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI; KASTEN ; TERÖR AMAÇLIORMAN YANGINI. ( O.K. 110/3-4-5-6.md.)YENĠ YASA Madde 110 – (DeğiĢik : 23/1/2008-5728/217 md.) 76 ncı maddenin (a) bendinde belirtilen fiili iĢleyenlere elli Türk Lirası idarî para cezası verilir. 76 ncı maddenin (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen fiilleri iĢleyenler hakkında bir yıldan üç yılakadar hapis ve adlî para cezasına hükmolunur. Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet verenler iki yıldan yedi yılakadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak failin yangının söndürülmesine ve etkilerinin azaltılmasınayönelik çabaları veya meydana gelen zararın azlığı göz önünde bulundurularak, verilecek ceza yarısınakadar indirilir. Zararın belirlenmesinde yangın sonucu tamamen yanan ağaç ve ağaççıkların değeri, kısmenyanan ağaç ve ağaççıkların değerinde meydana gelen azalma, alt tabaka orman örtüsünün yanması nedeniyleoluĢan zarar ve toprağın humuslu tabakasının yanması nedeniyle meydana gelen verim kaybı dikkate alınır. Kasten orman yakan kiĢi, on yıldan az olmamak üzere hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ilecezalandırılır. Devletin güvenliğine karĢı suç iĢlemek amacıyla kurulmuĢ bir örgütün faaliyeti çerçevesinde devletormanlarını yakan kiĢi müebbet hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.Bu maddede yazılı suçların iĢlenmesi sebebiyle, ölüm veya yaralanmanın meydana gelmesi halinde, ayrıcabu suçlardan dolayı cezaya hükmolunur. (Madde 76 – (Değişik : 4/7/1995 - 4114/1 md.) a) Devlet ormanlarında; Orman İdaresince belirlenen konak yerlerinden başka yerlerde gecelemek, b) Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak veya izinverilen yerlerde yakılan ateşi söndürmeden mahalli terk etmek, c) Ormanlara sönmemiş sigara veya yangına dolaylı olarak yol açabilecek maddeatmak, d) Ormanlara dört kilometre mesafede veya bu Kanunun 31 inci ve 32 nci maddeleri kapsamınagiren köyler hudutları içinde anız veya benzeri bitki örtüsü yakmak, Yasaktır.) 110/1. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA: Bu fıkrada, 76/a maddesine aykırı Ģekilde Devlet Ormanlarında, orman idaresince belirlenen konakyerlerinden baĢka yerlerde geceleyenlere, Ġlgili ĠĢletme ġefince 2011 yılı için 61,00.-TL idari para cezasıverilecek. 110/2. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA: 76. maddenin b,c ve d bendinde fiilleri iĢleyenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezasıverilir denilmektedir. Bunlar 1- Ormanlarda izin verilen ocak yeri olarak belirlenen yerler dıĢında ateĢyakmak veya izin verilen yerlerde yakılan ateĢi söndürmeden o yeri terk etmek, 2- Ormanlara sönmemiĢsigara veya yangına dolaylı olarak yol açabilecek madde atmak. 3- Ormanlara 4 km. mesafede veya bukanunun 31., ve 32.maddeleri kapsamına giren köyler hudutları içinde anız veya benzeri bitki örtüsü yakmakeylemleridir. 83.maddeye göre bu davalara bakmakla görevli mahkemeler Sulh Ceza Mahkemeleridir. 110/3. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA: 110/3. fıkrasında dikkatsizlik ve tedbirsizlikle orman yangınına neden olanlara verilen hapis cezası 2yıldan yedi yıla kadar hapis cezası verilir deniliyor. Fakat failin yangın söndürmedeki davranıĢları(yangınınsönmesi için gereken çabayı gerek beden ve gerekse yardım çağırarak bildirmesi gibi), zararın azlığı göz
 • 38. önünde bulundurularak ceza indirilir denilmektedir. Mahkemece yapılacak keĢifte zararın belirlenmesinin detalep edilmesi gerekmektedir. ZARARIN BELĠRLENMESĠ kanun tarafından açıkça tarif edilmiĢtir. Zararın belirlenmesindetamamen yanan ağaç ve ağaççıkların değeri, kısmen yanan ağaç ve ağaççıkların değerinde meydana gelenazalma, alt tabaka orman örtüsünün yanması ile oluĢan zarar ve toprağın humuslu tabakasının yanmasınedeniyle meydana gelen verim kaybı dikkate alınır. Bu maddedeki ÖNEMLĠ değiĢiklik, Ġdaremize yeni bir tazminat belirleme usulü getirmektedir. Bu daVERĠM KAYBI. Bundan böyle yangın suçlarında ĠĢletme ġefi tazminat raporu düzenlerken kanuna göretesbit edeceği VERĠM KAYBINI da eklemek durumundadır. Mahkemece yapılacak keĢifte bilirkiĢiden verim kaybının hesaplanması da talep olunmalıdır. O.K. 83. maddesi gereğince bu davalar görülmek üzere C.BaĢsavcılığı tarafından Asliye cezaMahkemelerine açılır. 110/4. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA: Ormanı Kasten yakan kiĢi, 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 10.000 güne kadar adli para cezasıile cezalandırılır. 83. maddeye göre bu davalar Ağır Ceza Mahkemelerinde görülür. 110/5. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA: Orman yakma fiili Devlet Güvenliği aleyhine ve örgüt faaliyeti olarak yapılmıĢsa yakan kiĢi müebbethapis ve 20.000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Bu davalar 83. maddeye göre CMK. 250.madde uyarınca Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulunca yargı çevresi birçok ili kapsayacak Ģekilde kurulanAĞIR CEZA MERKEZLERĠNDE yargılanacakları hükmü bulunmaktadır. 110/6. MADDEYE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA: Yangın sonucu ÖLÜM ve YARALANMA meydana gelmiĢse fail bu eylemi nedeniyle de Fail ayrıcacezalandırılmaktadır. Yani fail hem yangın suçundan, hem de adam öldürme veya yaralama suçundanyargılanacaktır.YENĠ YASA Madde 111/a – (Ek : 3/11/1988 - 3493/15 md.; DeğiĢik : 23/1/2008-5728/218 md.)Bu Kanunda mercii belirtilmemiĢ idarî yaptırım kararları, orman iĢletme Ģefleri tarafından verilir. O.K.nun 111/a.maddesi ―Merci belirtilmeyen idari yaptırım kararları, Orman ġefleri tarafındanverilir hükmünü getirmiĢtir. ĠĢletme Ģefince verilecek idari para cezalarına itiraz merci, süreler ve ödeme yeri konusundaKabahatler Kanununa göre bakarak, iĢlem yapılacağını anlamaktayız. Çünkü karĢılığında idari yaptırımuygulanmasının öngörüldüğü haksızlıklar hakkında, KABAHATLER KANUNU 3.maddesi gereği, diğerkanunlarda aksine hüküm bulunmaması halinde, bu kanunun uygulanmaktadır. Kabahatler Kanunun 25.maddesinden baĢlayarak takip eden maddelerinde Ġdari yaptırım kararınınhangi konuları içereceği, kararların tebliği, karara karĢı baĢvuru yolu, baĢvurunun incelenmesianlatılmaktadır. Kısaca bu kanuna bakacak olursak, Ġdari Yaptırım kararına iliĢkin tutanakta; - Hakkında idari yaptırım kararı verilen kiĢinin kimlik ve adresi, - Ġdari yaptırım kararı verilmesini gerektiren kabahat fiili, - Bu fiilin iĢlendiğini ispata yarayacak bütün deliller, - Karar tarihi ve kararı veren kamu görevlilerinin kimliği, açık bir Ģekilde yazılı, Tutanakta, ayrıca kabahati oluĢturan fiil, iĢlendiği yer ve zaman gösterilerek açıklanır. Kararların tebliği, tebligat kanunu hükümlerine göre ilgili kiĢiye tebliğ olunur. Tebligat metninde bu karara karĢı baĢvurulabilecek kanun yolu, mercii ve süresi açık bir Ģekilde belirtilir. Ġdari Yaptırım kararı ilgilinin huzurunda verilmiĢse tutanakta bu husus açıkça belirtilerek,baĢvurabileceği kanun yolu, süresi mercii açıkça kendisine de söylenerek tutanakta belirtilmelidir. Tüzel kiĢi hakkında verilmiĢse ilgili tüzel kiĢiye ancak tebligat yapılabilir. Ġdari Para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine iliĢkin idari yaptırım kararına karĢı kararıntebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde, Sulh Ceza Mahkemesine baĢvurulabilir. Busüre içinde baĢvurunun yapılmamıĢ olması halinde idari yaptırım kararı kesinleĢir. Tebliğinden itibaren 15 günlük BaĢvuru Süresi içerisinde ödenen para cezalarından KabahatlerKanunun 17/3. maddesine göre ¾ ü tahsil edilir.
 • 39. KiĢinin ekonomik durumunun müsait olmaması halinde; Kararın tebliğinden itibaren 1 aylık süreiçinde: 1.taksit peĢin diğerleri 3 taksit olmak üzere 1 yıl içerisinde ödenmesine karar verilebilir. Taksitlerinzamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde, idari para cezasının kalan kısmının tamamı tahsil edilir.Kabahatler K.17/3. md. Ġdaremizce ödenmesi gereken para cezaları genel bütçeye kaydedilmesi gereken idari paracezalarından bulunmaktadır. Kabahatler Kanunun 17/4.maddesi gereğince, kararın tebliğinden itibaren1aylık sürede; ödenmeyen idari para cezaları 6183 Sayılı yasaya göre tahsil edilmek üzere Beypazarı VergiDairesi Müdürlüğüne gönderilecektir.YENĠ YASAMadde 112 – (DeğiĢik : 23/1/2008-5728/219 md.)Bu Kanunla yasaklanan; dikiliden ağaç kesilmesi dıĢındaki fiillerin iĢlenmesi nedeniyle meydana gelen zarariçin ayrıca genel hükümlere göre hukuk mahkemesinde gerçek zarar üzerinden tazminat talebindebulunulabilir.Gerçek zarar; a. Bu Kanuna aykırılık oluĢturan fiilin konusu orman emvali ağaçtan elde edilmiĢ ise; fiilin iĢlendiği yere en yakın orman idaresi satıĢ yerinde söz konusu orman emvalinin bir evvelki yıla ait bilanço döneminde yapılan açık artırmalı satıĢlarda, aynı cins ve türdeki emval için beliren satıĢlar ortalamasından, bu tür emvale ait o dönemde yapılmıĢ kesim, taĢıma ve istif giderlerinin çıkarılmasıyla elde olunacak birim fiyat üzerinden hesap edilir. b. Fiilin konusu fidan ise; fiilin iĢlendiği yıl, aynı fidanların her birisinin dikimi ve arazi hazırlanması için hesaplanacak gerçek masraflar ile o yıla kadar kesilen fidanlar için yapılmıĢ bakım giderleri toplamı bir misli fazlasıyla tazmin ettirilir. c. Ormanlardan temin olunan ve değeri para ile ölçülebilecek diğer her türlü orman emvalinin gerçek zarar birim fiyatı ise (A) bendi hükmüne kıyasen hesaplanır.Orman iĢletme müdürlükleri, görev alanları içerisinde bulunan her ilçe merkezi için ayrı olmak üzere, bumadde hükümlerine göre ormanlardan elde edilebilecek her türlü emval için tazminata esas olacak birimdeğerlerini, her yılın ikinci ayının yirminci gününe kadar bir cetvel hâlinde tespit ve tanzim edip bağlıbulunduğu orman bölge baĢmüdürlüğüne tasdik ettirerek bu cetvelleri ilgili bulundukları ilçelerdebelediyeler vasıtasıyla ilan ettirip, derhal birer nüshalarını mıntıkasındaki hukuk mahkemelerine ve budavaların takip olunacağı kendi birimlerine gönderir. Bu cetveller ertesi yılın ikinci ayının son günüakĢamına kadar geçerli sayılır. Tazminatın hesaplanmasında bu cetveller dikkate alınır. OK. 112.md. ne göre GERÇEK ZARAR Dikiliden ağaç kesilmesi dıĢındaki fiillerin iĢlenmesinedeniyle meydana gelen zarardır.Örneğin baĢkası tarafından kesilerek evinin çatısında kaçak orman emvali kullanan Ģahsın suçu sarftır. Busuçu sebebiyle yapılacak tazminat hesabı bu yasanın 112.maddesine göre yapılacaktır. Eski yasada suç tutanağı ile birlikte, davanın görülmekte olduğu Sulh Ceza Mahkemesinden bu zararımızınĢüpheli tarafından tazminini talep edebiliyorduk. Alacağımızın miktarına göre ilgili hukuk mahkemesindendava açarak talep edebileceğiz. Mahkemeden Sanığın cezalandırılması ile birlikte talep edilemeyecektir.YENĠ YASAMadde 113 – (DeğiĢik : 23/9/1983 - 2896/55 md.) Bu Kanunla yasaklanan fiilin dikiliden ağaç kesilmesine taalluku halinde ağaç müsadere edilmiĢ olsadahi talep halinde hükmolunacak tazminat mahalli rayice göre hesaplanır.(DeğiĢik ikinci fıkra: 23/1/2008-5728/220 md.) Mahallî rayiç; bu Kanuna aykırılık oluĢturan fiilin iĢlendiğiyere en yakın orman satıĢ istif yerinde, söz konusu orman mahsulü emvalin bir evvelki yıla ait bilançodöneminde yapılan açık artırmalı satıĢlarda aynı cins ve türdeki emval için beliren satıĢlar ortalamasıdır. 112 nci maddenin son fıkrası hükmü bu madde için de geçerlidir. OK.nun 113.md.si ise mahalli rayiç kavramını açıklamıĢ.
 • 40. YENĠ YASAMadde 114 – (DeğiĢik : 23/9/1986 - 2896/56 md.) Her türlü orman suçları ile tahrip olunan veya yakılan sahalar için, bu Kanunda yazılıtazminattan baĢka ayrıca, ağaç cinsine göre cari yıl içindeki mahalli birim saha ağaçlandırma gideriesas tutularak ağaçlandırma masrafına da hükmolunur. 112 nci maddenin son fıkrası hükmü bu madde için de aynen uygulanır.(Ek fıkra: 23/1/2008-5728/221 md.) Bu Kanunun 112 ve 113 üncü maddeleri ile bu madde hükümleriuyarınca açılacak tazminata ve ağaçlandırma giderine iliĢkin davalar hukuk mahkemesinde görülür. Budavalarda orman idaresi harçtan muaftır. OK.nun 112, 113 ve 114.md.uyarınca Hukuk Mahkemesine açtığımız dava ile talep edeceğimiztazminat ve ağaçlandırma giderinin HARÇTAN MUAF OLDUĞU konusunda ek hüküm getirilmiĢtir.SAHĠPLĠ ARAZĠDEN HER TÜRLÜ YAPACAK VE YAKACAK ĠHTĠYAÇLARI Orman ĠdaresineHaber vermek ve bir tutanakla tevsik edilmek suretiyle KarĢılanabilir. BU YERLERDENSAHĠPLERĠNĠN PAZAR SATIġLARI ĠÇĠN YAPACAKLARI HER TÜRLÜ KESĠMLER, KEġĠFDAMGA VE NAKLĠYE ĠġLEMLERĠNE TABĠDĠR. Aykırılık suçtur. (O.K. 116.md.)YENĠ YASA Madde 116 – (DeğiĢik : 23/9/1986 - 2896/58 md.) Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen orman sayılmayan yerlerdeki ağaç ve ağaçcıklardan, sahipleri aĢağıdayazılı Ģekillerde faydalanırlar: A) (DeğiĢik birinci fıkra: 5/11/2003-4999/13 md.)(Ç) ve (E) bentlerinde yazılı yerlerden, (D) bendindeki Ģehirmezarlıklarından, (H) bendindeki her nevi meyveli ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerlerden (…) (2) fıstık çamlıkları vepalamut meĢelikleri hariç), sahipleri her türlü zâti ihtiyaçları ve pazar satıĢları için hiçbir kayıt ve Ģarta tâbi olmadankesim ve taĢıma yapabilir. (1) (Ek : 22/5/1987 - 3373/15 md.) Kesilen ağaçların Devlet Ormanlarında bulunan ağaç nevilerinden olması halindebu ağaçlar için bir tutanak düzenlenir, ayrıca damga ve nakliye tezkeresi aranmaz.–––––––––––––––––––(1) (A) bendinin birinci paragrafı değiştirildiği halde, 5/11/2003 tarihli ve 4999 sayılı Kanunun 13 üncü maddesindeki ―(A)bendinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir― hükmüne istinaden ―Değişik birinci fıkra― ibaresi kullanılmıştır.(2) Bu arada yer alan ―... kızılağaçlıklar ile aĢılı kestanelikler, ...‖ sözcükleri, An.Mah.nin 17/3/2004 tarihli ve E.:2003/100,K.:2004/33 sayılı Kararı ile iptal edildiğinden madde metninden çıkarılmıĢtır. B) (DeğiĢik : 22/5/1987 - 3373/15 md.) (F) ve (G) bentlerinde yazılı yerlerden, (D) bendinde belirtilen kasaba ve köyhudutları içerisindeki mezarlıklardan, (H) bendindeki fıstık çamlıkları, palamut meĢeliklerinden sahiplerinin her türlü yapacak veyakacak ihtiyaçları mahalli orman idaresine haber vermek ve bir tutanakla tevsik edilmek suretiyle karĢılanabilir. Bu durumdadamga ve nakliye tezkeresi aranmaz. Bu yerlerden sahiplerinin pazar satıĢları için yapacakları her türlü kesimler, keĢif, damga venakliye iĢlemlerine tabidir. Orman idaresinin yapacağı masraflar arazi sahiplerinden peĢin olarak tahsil edilir. (Ek fıkra:5/11/2003-4999/13 md.; Ġptal: Ana.Mah.nin 17/3/2004 tarihli ve E.:2003/100, K.:2004/33 sayılı Kararı ile.) (DeğiĢik ikinci fıkra: 23/1/2008-5728/222 md.) Bu hükme aykırı hareket edenlere yüz Türk Lirası idarî para cezasıverilir.Sahipli araziden her türlü yapacak ve yakacak ihtiyaçları Orman Ġdaresine Haber vermek ve birtutanakla tevsik edilmek suretiyle karĢılanabilir. Bu yerlerden sahiplerinin Pazar satıĢları içinyapacakları her türlü kesimler, keĢif damga ve nakliye iĢlemlerine tabidir. Aksi halde ilgili iĢletmeĢefince 2011 yılı için 122,00.-TL idari para cezası verilir.ÖRNEK OLAY: Tapulu araziden izinsiz meĢe ağacı kesen ev sahibi ve çalıĢtırdığı iĢçisi için iki ayrı idariyaptırım kararı verilir. (bu olayla ilgili verilen Ġdari yaptırım kararına itiraz edilmiĢ mahkemece deonaylanmasına karar verilmiĢtir.) T.C.
 • 41. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Beypazarı Orman iĢletme Müdürlüğü-Güdül Orman iĢletme ġefliği ĠDARĠ YAPTIRIM KARARISayı : B.18.l.OGM. 1.04.02.HM.001/ BEYPAZARIĠdari Yaptırım Karar No: 2011/ …… 14.05.2011Kabahati ĠĢleyenlerAdı Soyadı : 1- G….. ………(T.C.No: …..) ….Açık kimliği ve adresi yazılacak. 2- ġ……..……..(T.C.No: …) ……açık kimliğiKabahatin ĠĢlendiğiTarih ve Yer : 12.09.2007- AyaĢ- Hacımemi mah.Ġdari Yaptırım nedeniKabahat Konusu : 6831 S.Y.nın 116/B. maddesine aykırılık.(Tapulu yerden izinsiz orman emvali kesmek ve kestirmek)OLAYLAR (Olayın geliĢimi-alınan beyanlar ve diğer açıklamalar): Olay tarihinde AyaĢ Ġlçesi Hacımemi mah. Karadere mevkiindre, bahçe komĢusu T….. K…….. ilesınırlarındaki, 11 adet meĢe ağacının , arazi sahibi Y… eĢi G….. .. nin söylemesi ile çalıĢtırdığı iĢçisi ġ…….‗e Orman idaresinden izin almaksızın kestirdiği, AyaĢ C.BaĢsavcılığının ………….. tarih ve2010/……soruĢturma sayılı evrakının görevsizlik kararı vererek gereği yapılmak üzere ĠĢletmeMüdürlüğümüze göndermiĢtir. Kabahatli G……‘nin tapulu yerden, ĠĢletme Müdürlüğümüzden izin almaksızın meĢe ağaçlarınıġ……… T…………‘a kesmesini söyleyerek onun da kestiği, G………nin eyleminin Kabahatler Kanununun 14. maddesi delaletiyle 6831 S.Y.nın 116/B.Maddesine aykırılık teĢkil ettiği, ġ………..‘in ise eyleminin 6831 S.Y.nın 116/B.maddesine aykırı olduğu, ve eylemlerinin 100,00.-TL idari para cezası yaptırımını öngördüğü, anlaĢılmakla, aĢağıda belirtildiği gibi idari yaptırım kararıvermek tarafımızca uygun görülmüĢtür.KARAR : A-1- Yukarıda açık kimliği yazılı olan Kabahatlilerden G……..….‘ın, Kabahatler Kanunu 14.maddesi ve 6831 S.Y.nın 116/B maddesi uyarınca, hakkında 100,00.-TL Ġdari Para Cezası yaptırımınınuygulanmasına; A- 2- Ġdari para cezasının iĢ bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde yasal yollara baĢvurmadanönce peĢin ödenmesi halinde, 5326 Sayılı Kanunun 17. maddesi gereğince ¼ ünün (25,00.-TL nin)indirilmesi ile sonra kalan 75,00.-TL nin AYAġ MAL MÜDÜRLÜĞÜ‘ne ÖDENMESĠNE, A-3- Ġdari Para Cezasının tebliğinden itibaren, 1 aylık süre içinde ödenmesi halinde (15 günlüksürenin geçmesinden sonra), 100,00.-TL olarak, AYAġ Mal Müdürlüğüne ödemeniz, A- 4- PeĢin Ödeme yapılmayarak, karar tebliğinden itibaren 1yıl içinde ödenmesi istenmesi halinde;ekonomik durumunuz dikkate alınarak verilen idari para cezasının ilk taksidini 1 ay içinde PEġĠN ödemekkoĢuluyla, 1 yıl içinde 4 eĢit taksit halinde Tahsiline, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde,kalan kısmının bir defada tahsiline (Kabahatler K.17/3.md.), (Taksitlendirme dilekçesi Orman ĠĢletmeMüdürlüğümüze verilip , idaremizce taksitlendirme yapılabilir) B-1- Yukarıda açık kimliği yazılı olan Kabahatli‘lerden ġ………….‘ın, 6831 S.Y.nın 116/B maddesiuyarınca, hakkında 100,00.-TL Ġdari Para Cezası yaptırımının uygulanmasına; B-2- Ġdari para cezasının iĢ bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde yasal yollara baĢvurmadanönce peĢin ödenmesi halinde, 5326 Sayılı Kanunun 17. maddesi gereğince ¼ ünün (25,00.-TL nin)indirilmesi ile sonra kalan 75,00.-TL nin AYAġ MAL MÜDÜRLÜĞÜ‘ne ÖDENMESĠNE,
 • 42. B-3- Ġdari Para Cezasının tebliğinden itibaren, 1 aylık süre içinde ödenmesi halinde (15 günlüksürenin geçmesinden sonra), 100,00.-TL olarak, AYAġ Mal Müdürlüğüne ödemeniz, B-4- PeĢin Ödeme yapılmayarak, karar tebliğinden itibaren 1yıl içinde ödenmesi istenmesi halinde;ekonomik durumunuz dikkate alınarak verilen idari para cezasının ilk taksidini 1 ay içinde PEġĠN ödemekkoĢuluyla, 1 yıl içinde 4 eĢit taksit halinde Tahsiline, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde,kalan kısmının bir defada tahsiline (Kabahatler K.17/3.md.), (Taksitlendirme dilekçesi Orman ĠĢletmeMüdürlüğümüze verilip, idaremizce taksitlendirme yapılabilir) 5- Verilen karara karĢı tebliğden itibaren 15 gün içinde AYAġ SULH CEZA MAHKEMESĠNE itirazhakkının bulunduğuna, 6- Ġtirazda bulunulduğunda ise, GÜDÜL Orman ĠĢletme ġefliğimize tarafınızdan bilgi verilmesigerektiğini, 7- Usulen tebligatı yapılan bu karara karĢı süresi içerisinde itiraz edilmediği takdirde kararınkesinleĢmesine, 8- Yukarıda yazılan cezayı ilgili mercie 1 aylık süresi içinde ödemediğiniz takdirde AYAġ MalMüdürlüğünce, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki yasa uyarınca hakkınızda,takibata geçileceğini, Ġtirazı kabil olmak üzere, Kabahatler Kanunu 14.,16., 17.,18.,22., ve 25. maddeleri gereğince kararverilmiĢtir. 14.05.2011 Güdül Orman ĠĢletme ġefi ĠmzaÖnemli not/ idarı para cezaları 1 aylık ödeme süresinde ödenmezse ve itiraz edilmeyerek kesinleĢirse evraktahsil için 6183 sayılı AATUH Kanun gereği ilgili Vergi dairesine evraklar tahsil edilmek üzere gönderilir.Ġtiraz edilip de mahkemece itirazı kabul edilmeyenlerin idari para cezası da kesinleĢtikten sonra ilgili Vergidairesine evraklar tahsil edilmek üzere gönderilir.ORMAN SUÇLARINDA ARAMA YAPMA YETKĠSĠ5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESĠ KANUNU, ORMAN KANUNU VE ADLĠ ARAMA ÖNLEMEYÖNETMELĠĞĠ KAPSAMINDA ARAMA VE EL KOYMAAdli aramanın amacı: Ceza muhakemesinin; Amacına ulaĢması maksadı ile saklanan sanığın ve delillerin elde edilmesiiçin, bir kimsenin meskeninde, etrafı çevrili sair mahallerinde, üzerinde ve eĢyasında yapılan araĢtırmaiĢlemine ―adli arama‖ denilir. Arama bir koruma tedbiri olduğundan genel önĢartlar ve bu arada gecikmedetehlike Ģartı muhakkak aranacaktır. Adli aramanın amacı, ya bir Ģüphelinin yakalanmasıdır veya Ģüphesebeplerini ele geçirmek ve ileride delil olmaları için, bunlara el koymaktır. Arama iĢlemi, saklı olan delil olabilecek belirli bir eĢyanın, veya bir suç iĢlediğinden ĢüphelenilenkiĢinin ―plânlı‖ bir Ģekilde aranmasıdır. Yukarıda gördüğümüz gibi, bir tehlikenin önlemesi için de aramayapılabilir. Ceza muhakemesinde belirtilen adlî arama, saklanan sanığın veya elde edilememiĢ olan delilin veyamüsadere edilecek bir eĢyanın ele geçirilmesi için, bir kimsenin konutunda, üzerinde veya eĢyasında yapılanaraĢtırma olduğundan, amacı, Ģüphe altında bulunan kimsenin yakalanması, müsadereye tâbi eĢyanın veyadelillerin ortaya çıkarılmasıdır.TANIMLAR: CMK.nun 2. maddesinde ve Adli Arama Önleme Yönetmeliğinde, kanunun yönetmeliklerin değiĢikyerlerinde sürekli olarak kullanılan terimlerden ne anlaĢılması gerektiğini baĢtan belirlemek amacıylatanımlara yer verilmiĢtir.ġÜPHELĠ: soruĢturma evresinde , suç Ģüphesi altında bulunan kiĢiyi,SANIK: KovuĢturmanin baĢlamasından itibaren hükmün kesinleĢmesine kadar, suç Ģüphesi altında bulunankiĢiyi,
 • 43. SORUġTURMA: Kanuna göre yetkili mercilerce suç Ģüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulünekadar geçen evreyi,KOVUġTURMA: Ġddianamenin kabulüyle baĢlayıp, hükmün kesinleĢmesine kadar geçen evreyi anlatır.ĠFADE ALMA: ġüphelinin Kolluk görevlileri veya C.Savcısı tarafından soruĢturma konusu suçla ilgiliolarak dinlenilmesini,SORGU : ġüpheli veya Sanığın, hakim veya Mahkeme tarafından soruĢturma veya koğuĢturma konususuçla ilgili olarak dinlenmesini ifade eder.BĠLGĠ ĠSTEME: CMK. 332.md. (1-)„ suçların soruĢturma ve kovuĢturması sırasında C.Savcısı, Hakim veyaMahkeme tarafından yazılı olarak istenilen bilgilere 10 gün içinde cevap verilmesi zorunludur. Eğer bu süreiçinde istenilen bilgilerin verilmesi imkansız ise sebebi de engeç hangi tarihte cevap verilebileceği aynısürede bildirilir.― (2) Bilgi istenilen yazıda yukarıda fıkra hükmü ile,buna aykırı hareket etmenin TCK.nun 257.maddesine aykırılık oluĢturabileceği yazılır. Bu durumda haklarında, kamu davasının açılması, izin veyakarar alınmasına bağlı bulunan kiĢiler hakkında, yasama dokunulmazlığı saklı kalmak üzere, doğrudansoruĢturma yapılır. „ demektedir.TCK.nun 257. maddesi görevi kötüye kullanmak suçunu içermektedir.ARAÇ: Her türlü nakil vasıta ve taĢıtlarını,CUMHURĠYET SAVCISI: Yetkili Cumhuriyet savcısını,El koyma: Suçun veya tehlikelerin önlenmesi amacıyla veya suçun delili olabileceği veya müsadereye tâbiolduğu için, bir eĢya üzerinde, rızası olmamasına rağmen, zilyedin tasarruf yetkisinin kaldırılması iĢlemini,Gece vakti: GüneĢin batmasından bir saat sonra baĢlayan ve doğmasından bir saat evvele kadar devam edensüreyi,Gecikmesinde sakınca bulunan hâl:Adlî aramalar bakımından; derhâl iĢlem yapılmadığı takdirde suçun iz, eser, emare ve delillerininkaybolması veya Ģüphelinin kaçması veya kimliğinin tespit edilememesi ihtimalinin ortaya çıkması vegerektiğinde hâkimden karar almak için vakit bulunmaması hâlini,Hâkim: Yetkili sulh ceza hâkimini veya hâkimi,Kolluk: Jandarma, polis, sahil güvenlik ve gümrük muhafaza görevlilerini,6831 S.Y:77 md.: Orman memurlarının silah taĢıma ve kullanma hak ve selahiyetleri baĢlıklı kısmında ;orman memurlarının, bu kanunda tanımlanan suçların iĢlenmesinin önlenmesi veya iĢlenen suçlarla ilgiliolarak baĢlatılan soruĢturmadaki görevleri kapsamında kolluk görevlisi sıfatını taĢırlar. Demekle, OrmanMuhafaza memurlarının da orman suçları ile ilgili baĢlatılan soruĢturmalarda KOLLUK sıfatını taĢıdıklarınıaçıklamaktadır.Kolluk âmiri: Konuyla ilgili yetkili ve görevli olan kolluk biriminin âmirini, Orman Kanunu 88.maddesine göre de yetkili birim amiri ĠĢletme ġefleridir.Koruma altına alma: Suçun veya tehlikelerin önlenmesi ya da delil olabilecek veya müsadereye tâbi olanyahut güvenliğin sağlanması amacıyla, eĢyayı zilyedinin kendiliğinden vermesini veya el konulana kadargeçici olarak alıkoymayı,Mülkî âmir: Ġllerde vali veya bu konuda yetkilendirdiği yardımcısını, ilçelerde kaymakamı,Suçüstü: a. ĠĢlenmekte olan suçu, b. Henüz iĢlenmiĢ olan fiil ile fiilin iĢlenmesinden hemen sonra kolluk, suçtan zarar gören veya baĢkaları tarafından takip edilerek yakalanan kiĢinin iĢlediği suçu, c. Fiilin pek az önce iĢlendiğini gösteren eĢya veya delille yakalanan kimsenin iĢlediği suçu, ifade eder.
 • 44. MAKUL ġÜPHEMakul Ģüphe, hayatın akıĢına göre somut olaylar karĢısında genellikle duyulan Ģüphedir. Makul Ģüphe,aramanın yapılacağı zaman, yer ve ilgili kiĢinin veya onunla birlikte olanların davranıĢ tutum ve biçimleri,kolluk memurunun taĢındığından Ģüphe ettiği eĢyanın niteliği gibi sebepler göz önünde tutularak belirlenir.Makul Ģüphede, ihbar veya Ģikâyeti destekleyen emarelerin var olması gerekir.Belirtilen konularda Ģüphenin somut olgulara dayanması Ģarttır. Arama sonunda belirli bir Ģeyinbulunacağını veya belirli bir kiĢinin yakalanacağını öngörmeyi gerektiren somut olgular mevcutbulunmalıdır.Aramanın zamanıAdli arama yönetmeliği: Madde 31 - Arama, kararda veya yazılı emirde belirtilen süre içerisinde yapılır.Her arama kararı, aksine bir hüküm içermiyorsa sadece bir kez arama yapma yetkisi verir. Aramanınamacını tehlikeye sokan acil bir durum yoksa, adlî arama gündüz yapılır. Konutta, iĢyerinde veya diğerkapalı yerlerde adlî arama gece yapılamaz. Ayrıca bu yerlerde kolluk âmirinin yazılı emriyle de aramayapılamaz.Ancak; a. Suçüstü hâlinde, b. Gecikmesinde sakınca bulunan hâlde, c. Firar eden kiĢi veya tutuklu veya hükümlünün tekrar yakalanması hâlinde, d. Geceleyin herkesin girip çıkabileceği 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 7 nci maddesinde sayılan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde, gece adlî arama yapılabilir. ………………….. denmektedir.Açıklamalar:1- Önleme aramaları, denetimler ve kontroller her zaman yapılabilir.Adli Arama ve önleme yönetmeliğinde Denetimlerin ve kontrollerin her zaman yapılabileceğibelirtilmektedir. Orman Muhafaza memurları da, Orman Ürünlerine Verilecek TaĢıma Belgelerine aitYönetmelik 28. maddesine göre yapılacak denetimlerini, normal hayat Ģartlarına göre her zaman Ġzinalınmadan yapabilirler.Orman Ürünlerine Verilecek TaĢıma Belgelerine Ait YönetmelikOrman Ürünlerinin DenetimiMadde 28—6831 sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereğince orman memurları; orman ürünlerini iĢleyenleri,taĢıyanları, bulunduranları, kullananları, satanları ve satın alanları denetler ve bu denetimlerde ormanemvalinin; sevk irsaliyesine müstenit olan nakliye tezkerelerindeki ebat, cins ve miktarlarına uygunluğunu,satın alanların ve satanların, bulunduranların ve kullananların yasal yollardan temin edip etmediklerinikontrol ederler ve 6831 sayılı Kanuna aykırı eylem yapıldığı tespit edildiğinde gerekli yasal iĢlemi yaparlar.5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun "ġüpheli ve sanıkla ilgili arama" baĢlıklı 116. maddesinde; ġüpheli veya Sanıkla Ġlgili Arama:CMK. MADDE 116. - (1) Yakalanabileceği veya suç delillerinin elde edilebileceği hususunda makul Ģüphevarsa; Ģüphelinin veya sanığın üstü, eĢyası, konutu, iĢyeri veya ona ait diğer yerler aranabilir.1- Kanunumuz arama için bazı Ģartlar kabul etmiĢtir. Arama yapılabilmesi için, aranılan kiĢi veya eĢyanınorada olduğunu gösteren basit fakat ―makul‖ bir Ģüphe bulunması gerekir (CMK 116).Kolluğun sahip olduğu devlet gücünün hukuka aykırı bir Ģekilde kullanılmasını önlemek için, delil eldeetmenin sınırları yasada gösterilmektedir. Özgürlüğün delil elde etmek üzere herhangi bir Ģekildekısıtlanması Anayasaya aykırıdır. Böyle elde edilen delil ―hukuka aykırı delil‖ dir, hüküm verilirkenkullanılması tartıĢmalı hale gelir. Diğer kiĢilerle ilgili aramaCMK. MADDE 117- (1) ġüphelinin veya sanığın yakalanabilmesi veya suç delillerinin elde edilebilmesiamacıyla, diğer bir kiĢinin de üstü, eĢyası, konutu, iĢyeri veya ona ait diğer yerler aranabilir.
 • 45. (2) Bu hâllerde aramanın yapılması, aranılan kiĢinin veya suçun delillerinin belirtilen yerlerdebulunduğunun kabul edilebilmesine olanak sağlayan olayların varlığına bağlıdır.(3) Bu sınırlama, Ģüphelinin veya sanığın bulunduğu yerler ile, izlendiği sırada girdiği yerler hakkındageçerli değildir. Gece yapılacak aramaCMK- MADDE 118. - (1) Konutta, iĢyerinde veya diğer kapalı yerlerde gece vaktinde arama yapılamaz.(2) Suçüstü veya gecikmesinde sakınca bulunan hâller ile yakalanmıĢ veya gözaltına alınmıĢ olup da firareden kiĢi veya tutuklu veya hükümlünün tekrar yakalanması amacıyla yapılan aramalarda, birinci fıkrahükmü uygulanmaz.GECE VAKTĠ: T.C.K.nun 6. md. ve Adli Arama yönetmeliğinin 4.maddesinde GüneĢin batmasından 1SAAT SONRA, Günesin doğmasından 1 SAAT ÖNCESĠ ne kadar devam eden zamanı anlatır. Arama kararıCMK- MADDE 119. - (1) Hâkim kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyetsavcısının yazılı emri ile kolluk görevlileri arama yapabilirler.(2) Arama karar veya emrinde;a) Aramanın nedenini oluĢturan fiil,b) Aranılacak kiĢi, aramanın yapılacağı konut veya diğer yerin adresi ya da eĢya,c) Karar veya emrin geçerli olacağı zaman süresi,Açıkça gösterilir.(3) Arama tutanağına iĢlemi yapanların açık kimlikleri yazılır. Arama sonucunda bazı eĢyaya elkoyma sözkonusu olduğunda 127 nci maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır.(4) Cumhuriyet savcısı hazır olmaksızın konut, iĢyeri veya diğer kapalı yerlerde arama yapabilmek için o yerihtiyar heyetinden veya komĢulardan iki kiĢi bulundurulur.(5) Askerî mahallerde yapılacak arama, hâkim veya Cumhuriyet savcısının istem ve katılımıyla askerîmakamlar tarafından yerine getirilir.……Orman Kanunu III. Orman memurlarının silah taşıma ve kullanma hak ve salahiyetleri: Madde 77 – (Değişik: 23/1/2008-5728/191 md.)Orman memurları, bu Kanunda tanımlanan suçların işlenmesinin önlenmesi veya işlenen suçlarla ilgiliolarak başlatılan soruşturmadaki görevleri kapsamında kolluk görevlisi sıfatını taşırlar. Orman teşkilatında her sınıf, derece ve vazifede çalışan memurlardan, Çevre ve OrmanBakanlığınca ve Orman Genel Müdürlüğünce lüzum görülecek olanlar, Bakanlar Kurulunca seçileceksilahla teçhiz olunurlar. Bu silahlar memurlara orman idaresince demirbaş olarak verilir. Ayrıca, kolluk görevi yapan ormanmemurları idarece verilecek özel kıyafetle donatılır. Devlet ormanlarından gayrı ormanlarda çalışan orman bekçilerine de umumi hükümler dairesindesilah taşıma izni verilebilir. Madde 78 – 77 nci madde mucibince silah taşımaya salahiyetli olanlar vaziflerini ifa sırasındaaşağıda yazılı hallerde silahlarını kullanabilirler: A) (Değişik: 23/1/2008-5728/192 md.) Türk Ceza Kanununda düzenlenen hakkın kullanılması, meşrusavunma veya zorunluluk hallerinde; B) Tecavüz veya taarruza yarıyan alet ve silahları taşıyanlala alet veya silahların derhal teslimiemredildiği halde bu emre riayet edilmiyerek fiilen tecavüz ve taarruzda bulunulması ve bu tecavüz vetaarruzun da başka şekilde define imkan olmaması; C) (B) bendi gereğince teslim edilen alet ve silahları veya elkonan müsadereye tabi nakil vasıtalarıile orman emvalini veya memurun silahını almak veya orman bölge ve muhafaza binalarına zorla girmekmaksadiyle vakı tecavüz ve taarruzun başka şekilde define imkan bulunamaması. IV. Kanuna aykırılık oluşturan fiillerin takibi: (1) Madde 79 – (Değişik: 23/1/2008-5728/193 md.)Orman memurları, bu Kanuna aykırılık oluşturan fiillere ilişkin delilleri bir tutanakla tespit eder. BuKanuna aykırılık oluşturan fiillerin işlenmesi suretiyle elde edilen orman malları ile bu Kanunda yer alansuçların işlenmesinde kullanılan nakil vasıtası ve sair eşyaya Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre
 • 46. elkonulur. Ancak, Cumhuriyet savcısına ulaşılamadığı hallerde elkoyma, orman işletme şefinin yazılı emriile yapılır. Ayrıca, orman muhafaza memurları Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre şüphelileriyakalama yetkisine sahiptir. Sahipleri tarafından tohum ve fidandan yetiştirilen hususi ormanlarda da bu madde hükümleriuygulanır. Talep vukuunda polis, jandarma, köy muhtar ve bekçileri orman memurlarına yardımamecburdurlar. Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uygulanır. Madde 81 – Orman içinde veya civarında bulunan köylerin muhtar ve ihtiyar meclisi kendi köyhudutları içinde bulunan Devlet ormanlarının muhafazasında orman teşkilatı ile iş birliği yapmaklavazifelidir. Bu maksatla suçların takibi faslında yazılı salahiyetleri, orman teşkilatı mensupları ile birlikte veyaZiraat Vekaletince belirtilecek esaslar dahilinde ayrı olarak kullanırlar. Madde 82 – Orman memurları, bu kanun hükümlerine muhalif hareket edenlerin hüviyetlerini,ikametgahlarını ve suçlarının mahiyetini tesbit ile kendileri, suçlu ve varsa hazır bulunanlardan en az ikikimseye imzalattıracakları bir zabıt tanzim ederler. Hüviyeti tesbit edilemiyen suçlular vakit geçirilmeksizin hüviyeti tesbit edilebilecek en yakın köyünmuhtar veya ihtiyar heyetine ve bunlarla da tesbiti mümkün olmazsa en yakın zabıta merkezine götürülürler. Memurlar, vakit geçirmeksizin bu zabıtları bağlı bulundukları amirlerine gönderirler. Amirlercetetkik edilerek en kısa bir zamanda mahalli cumhuriyet müddeiumumiliğine verilir. Bu zabıtlar, hilafı ispat olununcaya kadar muteberdir.–––––––––––––(1) Bu madde baĢlığı; 23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunun 193 üncü maddesiyle ―IV. Suçların takibi:‖iken metne iĢlendiği Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.Zabıt varakasının hilafına iddia halinde, maznun, mahkemeye bu iddiası hakkında kanaat verecek delillergösterir ve mahkeme bu müdafaayı tamike şayan götürse delillerini istima ve tetkik eder. Neticedemaznunun iddiasını haklı gösterecek bazı sebepler karşısında kalırsa ancak o takdirde, zabıt varakasınıimza etmiş olan memurları çağırıp dinledikten ve başka deliller varsa inceledikten sonra hasıl edeceğikanaate göre davayı intaceder.Madde 83 – (Değişik birinci fıkra : 23/1/2008-5728/194 md.) Bu Kanunda yazılı orman suçlarına ilişkindavalardan; 110 uncu maddenin üçüncü fıkrasında gösterilen suçlara ilişkin davalar asliye cezamahkemesinde; dördüncü fıkrasında gösterilen suçlara ilişkin davalar ağır ceza mahkemesinde; beşincifıkrasında gösterilen suçlara ilişkin davalar Ceza Muhakemesi Kanununun 250 nci maddesi uyarıncagörevlendirilen ağır ceza mahkemesinde; bu suçlar dışında kalan davalar sulh ceza mahkemesinde görülür.Orman suçlarına ait davalar mahkemelerce acele mevaddan sayılır.Madde 84 – (Değişik: 23/1/2008-5728/195 md.)Orman Kanununa aykırılık oluşturan fiillerden dolayı elkonulan ağaç, tomruk, kereste, yakacak ve sairmahsuller, vazifeli orman memurları tarafından muhafaza edilmek üzere orman depolarına, orman deposuyoksa ve fiilin işlendiği yer belediye hudutlarında ise o yer belediyesine, köy hudutları içinde ise o köymuhtarına, yokluğunda vekiline, onun da yokluğunda ihtiyar heyeti üyelerinden birine yediemin senedimukabilinde teslim olunur. Belediye veya köy yetkililerine teslim edilen bu mallar en kısa zamanda ormandepolarına idarece nakledilir. Bunlardan çürüyecek veya bozulacak olanlarla muhafazası zor ve masraflıbulunanlar, Ceza Muhakemesi Kanununun 132 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları hükümlerine uygunolarak orman işletme müdürlüklerinin müsadereli mallar satış komisyonlarınca, mahallinde veya pazaryerlerinde ilan edilmek suretiyle derhal satılır.Nakil vasıtası ve suç aletleri ile orman emvalinin satış bedelinin tamamı Orman Genel Müdürlüğü hesabınairat kaydedilir.Madde 85 – (DeğiĢik birinci fıkra : 23/1/2008-5728/196 md.) Orman içinde kimin tarafından kesildiği veyahazırlandığı belli olmayan veya kaçması sebebiyle faili tespit olunamayan orman mahsulleri ve suç aletleri,orman idaresinin satış usullerine göre satılır ve bedelleri irat kaydolunur.
 • 47. Bu mallarla beraber bulunan nakil vasıtalarının bulunamıyan sahipleri on beĢ gün müddetleyapılacak ilanla araĢtırılır. Ġlan sonunda sahibi meydana çıkmıyan vasıtalar hakkında birinci fıkra hükmütatbik olunur. Madde 86 – Ġzin almadığı veya orman içinde bir hizmeti bulunmadığı halde ağaç kesecek veyanakledecek vasıtalarla orman içinde görülen veya halinden Ģüphe edilen kimseleri orman dıĢına çıkarmayaorman memurları salahiyetlidirler. Madde 87 – Otlatma izni verilmiyen ormanlarda baĢıboĢ görülen hayvanlar en yakın köymuhtarlarına veya belediyelere makbuz karĢılığı teslim olunur. Hayvan sahibi zuhur edip zabıt varakasınıimza ederse hayvan kendisine verilir. Muhtara veya belediyeye teslimden itibaren ilan edilen on beĢ gün içinde sahibi bulunmıyanhayvanlar idarece usulen satılarak bedeli bankaya veya orman idaresi veznesine yatırılır. Bankaya veya orman idaresi veznesine yatırıldıktan sonra bir sene içinde sahibi zuhur etmezse bubedel orman idaresince irat kaydolunur. Hayvan sahipleri bakma masraflarını ödemeye mecburdurlar. Madde 88 – (DeğiĢik : 23/1/2008-5728/197 md.)Bu Kanunda tanımlanan suçlardan dolayı arama, Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre yapılır.Ancak, Ceza Muhakemesi Kanununun 119 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre, Cumhuriyet savcısınaulaşılamadığı hâllerde arama, orman şefinin yazılı emri ile yapılır.Açıklamalar:2-Adli Arama ve Önleme Yönetmeliğinin 7.maddeside CMK.nun 119. maddesine uygun olarak düzenlenmiĢ.Aramanın yapılacağı Ģekil anlatılmaktadır. “Adli aramalarda karar ve emir verme yetkisi hakimindir.Kolluk , arama kararı alınmasını talep ettiği durumlarda , makul Ģüphe sebeplerini belirten ayrıntılıve gerekçeli bir rapor hazırlar ve Cumhuriyet Savcısına baĢvurur.Hakim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet Savcısının, CumhuriyetSavcısına ulaĢılamadığı hallerde ise kolluk amirinin yazılı emriyle arama yapılabilir.Cumhuriyet Savcısına ulaĢılamayan hallerde kolluk amirinin yazılı emriyle gerçekleĢtirilen arama veel koyma iĢlemi üzerine ; ilgili kolluk görevlilerince neden Cumhuriyet Savcısına ulaĢılamadığı ,Cumhuriyet Savcısının hangi vasıtalarla arandığını belirten ayrıntılı tutanak düzenlenerek ilgilisoruĢturma evrakına eklenir.Kolluk amirlerince konutta, iĢyerinde ve kamuya açık olmayan kapalı alanlarda arama kararıverilemez. Sayılan bu yerlerde arama ancak hakim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunanhallerde Cumhuriyet Savcısının yazılı emriyle yapılabilir……‖ denilmektedir.C.Savcısının, kolluk görevlilerine vereceği arama emrini yazılı; ACELE HALLERDE SÖZLÜ olarakverileceği bildirilmektedir.Ceza Muhakemeleri Kanununda, Cumhuriyet Savcısının görev ve yetkileriCMK.161/3.MADDESĠ: “. ……c.Savcısı adli kolluk görevlilerine emirleri yazılı, acele hallerde, sözlüolarak verir.(ek cümle: 25.05.2005-5353/24.md.) Sözlü emir, en kısa sürede yazılı olarak da bildirilir.‖Anayasanın 20. ve 21. maddesine göre her türlü arama için, usulüne göre verilmiĢ hâkim kararı, yineanayasada belirtilen sebeplerle bağlı olmak kaydıyla gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yetkili merciinyazılı emri gerekmektedir. Konut, iĢyeri ve kamuya açık olmayan kapalı alanlarda ise, yetkili merci sadeceCumhuriyet savcısıdır. Cumhuriyet savcısının yazılı emir vermesinin istisnası ise, aynı Yasanın CMK.nun161/3 maddesi uyarınca acele hallerde verilecek olan sözlü emir oluĢturmaktadır. Kanun koyucutarafından, sözlü emrin en kısa sürede yazılı olarak da bildirilmesi zorunluluğu getirilmekle, bu istisnanınen kısa süre esas kurala uygun hale getirilmesi istenilmektedir.Adli Arama yönetmeliğinin 20/son fıkrasına göre, yetkili amirin aramanın yapılması için kollukmemurlarına vereceği sözlü emirler derhal yerine getirilir. Bu konudaki emirlerin yazılı olarak verilmesiistenemez denilmektedir.6831 Sayılı Orman Kanununun ―77.maddesinde Orman Memurları; Bu kanunda tanımlanan suçlarıniĢlenmesinin önlenmesi veya iĢlenen suçlarla ilgili olarak baĢlatılan soruĢturmadaki görevleri kapsamındakolluk görevlisi sıfatını taĢırlar.― hükmünü taĢımaktadır.
 • 48. Orman memurları, CMK.na göre baĢlatılan soruĢturmadaki görevleri kapsamında kolluk görevlilerindenolduğunu anlamaktayız. Kanuna aykırı hazırlanmakta olan eylemi men edebilir, iĢlenmiĢ eylem nedeniylesuç tutanağı düzenlerler.Yine O.K.nun 78.maddesinde, Orman memurlarının Türk Ceza Kanununda düzenlenen hakkınkullanılması, meĢru savunma veya zorunluluk hallerinde yani kanunun A-B-C Ģıklarındaki hususlarlakarĢılaĢtıklarında silah kullanma yetkisinin olduğunu söylemektedir.6831 Sayılı Orman Kanununda aramanın düzenlendiği madde 88. maddedir.O.K.MADDE.88.- Bu kanunda tanımlanan tanımlanan suçlardan dolayı arama, Ceza Muhakemesi Kanunuhükümlerine göre yapılır. Ancak CMK.nun 119‘uncu maddesinin birinci fıkrasına göre, CumhuriyetSavcısına ulaĢılamadığı hallerde arama, orman Ģefinin yazılı emri ile yapılır. DENMEKTEDĠR.Kolluk amirinin acele hallerde ―konut dıĢı‖ aramalar için‖, yazılı emir verme yetkisi kabul edildi.(CMUK.119/1),Orman suçlarından dolayı aramayı gerektiren hallerde iĢyeri, konut ve kamuya açık olmayan KAPALIALANLARDA ancak hakim kararı üzerine arama yapılabilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerdeCumhuriyet Savcısından yazılı arama talep edilmelidir. ĠĢletme Ģefleri kapalı alanlarda ve geceleyin aramakararı veremez.Kural olarak, iĢyeri, konut ve kamuya açık olmayan kapalı alanlarda gece arama yapılamaz. Suçüstü veyaGecikmesinde sakınca bulunan hallerde C.savcısının yazılı emri veya hakim Kararı üzerine arama Gece deyapılabilir.Arama Yönetmeliği, konut veya eklentisinde hakim kararı almadan ―arama‖ yapılabilen üç hali, Kanunlarınadayanarak, kolluğa göstermiĢtir: a) Suç üstü halinde konuta girilebilir (PVSK 20) (AramaY 8f); b) Konuttanimdat çağrısı varsa; c) yakalandıktan sonra kaçan failin girdiği binada hakimden karar almadan aramayapılabilir (YakalamaY 8d).Rızaya dayanan arama yapılamaz. Adli Arama ve önleme yönetmeliğinin ―KARAR ALINMADANYAPILACAK ARAMA‖ baĢlıklı 8nci Md.sinin (f) fıkrasında da özetle, aramaya muhatap olacak kiĢininyapılan iĢleme bir itirazı bulunmayıp rızası varsa, Rıza ve Talep Tutanağı tanzim edilerek kollukça resenarama yapılabileceği belirtiliyor iken; DanıĢtay 10uncu Dairesinin 13/03/2007 tarihli ve 2005/6392E.,2007/948 K. sayılı Kararı ile:"...ilgilinin rızası..." ibaresinin iptal edildiği, baĢka bir deyiĢlekolluğun, arama yapılacak Ģahsın rızası bile olsa, yetkili merciden alınmıĢ bir arama kararı olmadanartık arama yapamayacağı anlaĢılmaktadır.Konut, iĢyeri ve kamuya açık olmayan kapalı alanlarda iĢlenen suçların ―olay yeri incelemesi‖ yapılırken, evsahibinin rızası ile evde delil araması yapılmasının yolu kapatılmıĢtır. Suç iĢlenip bitmiĢse, özel hayatınkorunması amacı ile, aramadaki genel hükümlerin uygulanması istenmiĢtir (AramaY 9/2).Adli Arama ve Önleme Yönetmeliğinin 30. maddesinde KONUT, ĠġYERĠ VE EKLENTĠLERĠNDEARAMANIN YAPILMA ġEKLĠ hususu düzenlenmiĢtir.Madde- 30 Kolluk, arama yapılacak kapalı yerlerde ve eklentilerinde gerekli güvenlik önlemlerini alarakkapıyı çalar. Hakim kararı veya kanunla yetkili kılınmıĢ merciin yazılı emriyle yapılan aramalarda veya kararalınmasını gerektirmeyen iĢlemlerde, mümkünse o yere girme izni verme yetkisine sahip kiĢilerle iletiĢimkurulmasına çalıĢılır, kolaylık gösterilmesi istenir. AĢağıdaki hallerde iletiĢim kurmadan arama amacıyla kapalı yerlere ve eklentilerine girilir.Arama yapılacak olan yerin konut veya yerleĢim yeri olarak kullanılmadığının bilinmesi, Arama esnasında bu yerlerde kimsenin olmadığının anlaĢılması,Bu yerlerde oturan veya izin vermeye yetkili kiĢinin arama öncesinde bilgilendirilmesinin, delilkarartmasına yol açarak aramanın amacını tehlikeye sokacak veya kolulk memurlarına veya diğer bireyleritehlikeye düĢürebilecek olması. Diğer hallerde, kolluk memurları arama kararını gösterirler. Gecikmesinde sakınca veya tehlike bulunması halinde, bilgilendirme içeri girildikten sonra dayapılabilir. Aramayla görevlendirilenler, aramaya karĢı çıkılması halinde, durumun haklı kıldığı ölçüde güçkullanarak direnci ortadan kaldırabilirler. Bilgilendirme yapıldıktan sonra, kapı açılmadığı takdirde güçkullanılacağı ihtar edilir ve buna rağmen kapı açılmazsa zorla eve girilir ve arama gerçekleĢtirilir. Güç,kademeli bir Ģekilde artarak kullanılabilir. ….― Denilmektedir.
 • 49. Kapının kilitli olması halinde arama yapacaklar yanlarında bir çilingir getirerek, çilingir marifetiylekapıyı kırmadan açtırabilirler.Aramada hazır bulunabileceklerCMK. MADDE 120. - (1) Aranacak yerlerin sahibi veya eĢyanın zilyedi aramada hazır bulunabilir; kendisibulunmazsa temsilcisi veya ayırt etme gücüne sahip hısımlarından biri veya kendisiyle birlikte oturmaktaolan bir kiĢi veya komĢusu hazır bulundurulur.(2) 117 nci maddenin birinci fıkrasında gösterilen hâllerde zilyet ve bulunmazsa yerine çağrılacak kiĢiye,aramaya baĢlamadan önce aramanın amacı hakkında bilgi verilir.(3) KiĢinin avukatının aramada hazır bulunmasına engel olunamaz. ……Bununla birlikte, Ģeklen hukuka aykırılık yapılıp, herhangi bir hak ihlal edilmemiĢse, elde edilen delilhukuka aykırı olarak elde edilmiĢ delil sayılmaz.Aramada kiĢinin avukatının hazır bulunmasına engel olunamaz (CMK 120/3).Arama, kiĢilerin özel ve aile hayatının gizliliğine ve konut dokunulmazlığına etkisi nedeniyle Anayasa 20ve 21 maddelerinde, Ġnsan Hakları Avrupa SözleĢmesinde (ĠHAS 8) de özenle ele alınmıĢtır.Hâkim kararı kaide, yetkili merciin emri istisna olarak kabul edilmiĢtir. Ġstisna için gecikmede sakınca(doğrucu tehlike) aranmıĢtır. Mevcut kanunlarımızda adli arama kararı ve emri verme yetkisi hakim ilesavcıya verilmiĢtir (CMK 119). Acele haller bakımından da, savcının adli emirlerini icra ettirmekle görevliolan, ―kolluğuna adli amirlerine‖ bu tür ―arama emri verme yetkisi‖ kanunla Anayasa‘nın hükmü yerinegetirilmiĢtir.ADLĠ ARAMA TUTANAĞI:Adli Arama ve Önleme Yönetmeliğinin 11.maddesi arama tutağınıda nelerin olması gerektiğinianlatmaktadır.―Madde 11 - Adlî arama iĢlemi bir tutanağa bağlanır. Tutanakta; a. Arama kararının tarih ve sayısı, hâkim kararı yoksa verilmiĢ olan yazılı emrin tarih ve sayısı ile emri veren merci, b. Aramanın yapıldığı yer, tarih ve saat, c. Aramanın konusu, d. Aranan kiĢinin kimlik bilgileri, adını söylemediği takdirde eĢkâl bilgileri, e. Araçta, konutta, iĢyeri ve eklentilerinde arama yapılmıĢsa, aracın plaka numarası, markası, konutun, iĢyerinin ve eklentilerinin açık adresi, su üstü aracının aranmasında su üstü aracının cinsi, ismi, sahibi ve kullananı, deniz aracının aranması hâlinde ise deniz aracının cinsi, ismi, donatanı, bağlama limanı, tonajı, acentesi, kaptanı ve arama mevkiî, f. Aramanın sonuçları, el konulan suç eĢyasına iliĢkin belirleyici bilgiler, g. Aramada yakalanan kiĢiler varsa kimlik bilgileri, kimliği belirlenemiyorsa eĢkâl bilgileri, h. Arama sonucunda yaralanma veya maddî bir zarar meydana gelip gelmediği, i. Arama iĢlemini yapanların adı, soyadı, sicili ve unvanı,hususları yer alır.Tutanak arama iĢlemine katılmıĢ olanlar ve hazır bulunanlarca imzalanır. Tutanağın bir sureti ilgiliyeverilir.‖ADLĠ VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMELĠĞĠ DE DĠKKATE ALINARAK UYULMASIGEREKEN HUSUSLAR: - CMK. 120. maddesine göre aranacak yerin sahibi, - Veya eĢyanın zilliyedi, bulunabilir - Bunlardan ikisi bulunmazsa; Aranacak yerin sahibinin Temsilcisi - Veya ayırt etme gücüne sahip olan hısımlarında biri,
 • 50. - Veya kendisiyye oturmakta olan Ģahıslardan biri, - Bunlarda yoksa KOMġUSU hazır bulundurulur. - Veya o mahallin ihtiyar heyetinden en az iki kiĢinin arama tanığı olarak bulundurulmasıgerekir. - Ev sahibi çağırılarak durumunun kendisine anlatılması, - Ev sahibi yoksa eve zorla girelebilir. Ancak durum bir tutanakla tespit edilmesi ve aramanın sonunda - kilit mühürlenerek muhtar veya ihtiyar heyetinden birine teslim edilmesi, - Arama yapıldıktan sonra, kaçak orman emvali bulunmuĢsa nerede, nasıl ve ne miktarda olduğu - tutanağa ayrıntılı olarak yazılacak ve emvallerin bulunduğu yerleri gösterir bir de kroki tutanağa - eklenecektir. - Arama sonunda tanzim edilen tutanağın altı, „Hiçbir hasar yapılmadan, hiçbir eĢyaya zarar - verilmeden ve hiçbireĢya alınmadan aramaya son verildi. ĠĢbu arama tutanağı tarafımızdan imza altına - alındı― Ģerhi konularak bağlanıp aramaya katılanlarca imzalanacaktır. - Atölye ve iĢyerlerinde yapılan aramalarda, kaçak emval bahçede veya atölyenin içinde bulunabilir. - Bu durum krokide belirtilmesi ve bu emvallerin iĢyeri sahibine ait olduğuna dair kanaatler inandırıcı biçimde tutanağa dahil edilmelidir. - Arama yapılırken Ģayet karĢı koymalar olursa, bu durum ayrıca ―mukavemet ve karĢı gelme tutanağı ile tespit edilerek adliyeye gönderilir. - Orman suçlarından mütevellit aramalarda davet edildikleri halde gelmeyen köy muhtarı ile ihtiyar heyeti üyeleri, hakında ayrı bir tutanak tanzim edilerek doğrudan doğruya C.Savcılıklarına durum bildirilmelidir.Arama Sonunda hakkında arama iĢlemi uygulanan kimseye istemi üzerine aĢagıdaki bilgileri içeren bilgilerverebilir.Aramanın hangi nedenle yapılmıĢ olduğu,Kapalı yerleri aranan ġüphelinin soruĢturmaya veya kovuĢturma konusu fiilin niteliği,Aramada el konulan veya koruma altına alınan eĢyanın listesiAramada Ģüpheyi haklı kılan birĢey elde edilmemiĢ ise bunuHakkında arama iĢlemi uygulanan kimsenin, el konulan eĢyanın mülkiyetine iliĢkin görüĢ ve iddialarınıiçeren belge veya belgeler verilir.CMK. 141/1-i benhdinde,―hakkında arama kararı ölçüsüz bir Ģekilde gerçekleĢtirilen― ve aynı maddenin jbendinde, „ eĢyasına veya diğer malvarlığı değerlerine koĢulları oluĢmadığı halde el konulan veyakorunması için gerekli tedbirleri alınmayan yada eĢyası veya diğer malvarlığı değerleri amaç dıĢı kullanılanveya zamanında geri verilmeyen― kiĢiler içcin maddi ve manevi her türlü zararlarını devletttenisteyebilecekleri hüküm altına alınmıĢtır. 143.maddede „Devlet ödediği tazminattan dolayı, koruma tedbiriile ilgili olarak görevini kötüye kullanan kamu görevlilerine rucü eder.― Hükmünü getirmiĢtir. Bu sebeplerlearama yaparken ölçülülük esasına dikkat edilmesi gerekir.Arama sonrasında da adli aramalarda mutlaka bir tutanak düzenlenir Aramanın sonunda hakkında aramaiĢlemi uygulanan kiĢi ―isterse‖ kendisine yapılan aramanın detaylarını gösteren bir belge ile eĢyayaelkonulmuĢsa bunları gösteren bir liste verilir (CMK 121/1). Aramadan Ģüphe sebebi elde edilmemiĢse bunubelirten bir belge istek üzerine ilgiliye verilir.EL KOYMA KARARINI VERME :ELKOYMA KARARINI VERME YETKĠSĠMadde 127 - (1) (DeğiĢik fıkra: 25/05/2005-5353 S.K./16.mad) Hâkim kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerdeCumhuriyet savcısının, Cumhuriyet savcısına ulaĢılamadığı hallerde ise kolluk amirinin yazılı emri ile kolluk görevlileri, elkoymaiĢlemini gerçekleĢtirebilir.(2) Kolluk görevlisinin açık kimliği, elkoyma iĢlemine iliĢkin tutanağa geçirilir.(3) (DeğiĢik fıkra: 25/05/2005-5353 S.K./16.mad) Hâkim kararı olmaksızın yapılan elkoyma iĢlemi, yirmidört saat içinde görevlihâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını elkoymadan itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi hâlde elkoyma kendiliğindenkalkar.
 • 51. (4) Zilyedliğinde bulunan eĢya veya diğer malvarlığı değerlerine elkonulan kimse, hâkimden her zaman bu konuda bir kararverilmesini isteyebilir.(5) Elkoyma iĢlemi, suçtan zarar gören mağdura gecikmeksizin bildirilir.(6) Askerî mahâllerde yapılacak elkoyma iĢlemi, ... Cumhuriyet savcısının istem ve katılımıyla askerî makamlar tarafından yerinegetirilir………….Orman Suçları nedeniyle, suçta kullanılan ve bu kanuna göre müsaderesi gereken baĢkasınınzilliyetliğindeki eĢyaya el koyma hakim kararı ile mümkündür. Gecikmesinde sakınca bulunan haller sözkonusu ise C.Savcaısının yazılı emri ile ulaĢılcmayan hallerde ise ĠĢletme ġefinhin yazılı emri ile el koymaiĢlemi gerçekleĢtirilir. Bu karar 24 saat içinde görevli hakim onayına sunulacaktır. Hakim onay vermezse elkoyma kendiliğinden kalkar.ARAÇLARDA ARAMA: Araçlarda aramaADLĠ ARAMA ÖNLEME YÖNETMELĠĞĠ-―Madde 29 - Araçlarda aramanın gerçekleĢtirileceği yerde,öncelikle kiĢilerin kaçmasını ve saldırmasını engelleyecek Ģekilde gerekli güvenlik tedbirleri alınır.Araç araması sırasında, yapılan aramanın konusu olan eĢyanın ne olduğu veya aramanın yapılmasına temelteĢkil eden sebepler ilgiliye açıklanır.Araç araması, kiĢiye en az sıkıntı verici Ģekilde ve makul olan en kısa sürede yapılır.Araç araması, aracın ilk durdurulduğu yerde veya o yerin yakınında, mümkün olduğu kadar baĢkalarınıngöremeyeceği tarzda yapılır. Detaylı inceleme yapılması gereken hâllerde, baĢka yere götürülerek aramayapılabilir.Deniz Ģartları sebebiyle aramanın denizde mümkün olmaması veya deniz aracının ayrıntılı aranmasınıngerektiği hâllerde Ģüpheli deniz aracı en yakın ve uygun limana çekilerek arama limanda yapılabilir.Araç araması sırasında rastlanan özel kâğıt ve zarflar, içinde müsadereye tâbi bir eĢya bulunması ihtimalidıĢında açılmaz; açılsa dahi yazılı bilgiler okunamaz.Yapılan aramanın neticesinde bir suça iliĢkin iz, eser, emare ve delil elde edilirse, kiĢi yakalanır.BoĢ araçların aranmasında, arama yapıldığını belirten bir not bırakılır. Bu notta, arama tutanağının birkopyasının alınabileceği yer belirtilir.‖Bu maddede yazılı iĢlemler gece de yapılabilir.Araç aranmasında da CMK.119.maddesine göre kapalı alan olduğundan, hakim veya C.Savcısından aramaizni alınmalıdır.
 • 52. ARAÇTA ARAMA VE ELKOYMA KARARI VERĠLMESĠ ÖRNEĞĠ: T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Ankara Orman Bölge Müdürlüğü Beypazarı Orman ĠĢletme MüdürlüğüSAYI : B.18.1.OGM.1.04.02.HM/KONU : Arama ve el koyma kararı verilmesi hk. ../…./2011 (araçta arama-evde ve müĢtemilatta arama) CUMHURĠYET BAġSAVCILIĞI‘NA BEYPAZARI …………………..ĠĢletme Müdürlüğümüz santraline gelen ve ekli telefon ihbar tutanağında dabelirtildiği gibi, Beypazarı UruĢ yolu Güdül ilçesi yol ayrımından Ġlçe merkezine doğru gelen …………plakalı ford marka kırmızı renkli brandalı kamyonette kaçak orman emvali taĢıdığı ihbar ve ĢikayetedilmiĢtir. ……… plakalı kamyonette, kaçak orman emvali olup olmadığın tespiti ve el konulması için,geceleyin bir defaya mahsusu olmak üzere( gündüz ise gündüzleyin denecek), CMK. 119 ve 6831 S.Y.nın88.maddesi uyarınca ARAMA KARARI ve, Arama sonucu suça konu emvalin elde edilmesi halinde CMK. 127 ve O.K. 79. maddesi uyarıncaEL KOYMAYA karar verilmesi için, Beypazarı Sulh ceza Mahkemesinden karar alınmasını arz ederim. ĠĢletme Müdür YardımcısıEk: Telefon ihbar tutanağıEVDE VE SAMANLIK – etrafı duvarla çevrili bahçesi-MÜġTEMĠLATTA ARAMA VE ELKOYMAKARARI VERĠLMESĠ ÖRNEĞĠ: yukardaki baĢlıktan sonra . aĢağıdaki yazılır …………………..ĠĢletme Müdürlüğümüz santraline gelen ve ekli telefon ihbar tutanağında dabelirtildiği gibi, Beypazarı Ġlçesi …… köyünde oturur …………………..evine, civar ormanlardan kaçakkeserek temin ettiği çam tomruklarını getirdiği ve boĢalttığı ihbar ve Ģikayet edilmiĢtir. Beypazarı-Köst köyünden ………………‘nın (…. Oğlu … doğumlu biliniyorsa yazılacak) evi, altkatındaki samanlığı ile müĢtemilatının; kaçak orman emvali olup olmadığın tespiti ve el konulması için, Geceleyin bir defaya mahsusu olmak üzere CMK. 119 ve 6831 S.Y.nın 88.maddesi uyarınca ……evi, samanlığı, etrafı çevrili bahçesi ve müĢtemilatında ARAMA KARARI verilmesini, Arama sonucu suça konu emvalin elde edilmesi halinde CMK. 127 ve O.K. 79. maddesi uyarınca ELKOYMAYA da karar verilmesi için, Beypazarı Sulh ceza Mahkemesinden karar alınmasını arz ederim. ĠĢletme Müdür YardımcısıEk: 1 ad.telefon ihbar tutanağıArama TUTANAĞI (Ev-Samanlık-ve müĢtemilatı ile Duvarları örülü kapalı olan bahçelerde)ARAMA TUTANAĞI 05.04.2011 tarihinde saat:21.00 sıralarında, Beypazarı C.BaĢsavcılığınca verilen aynı tarihli Aramave el koyma emri gereğince kaçak emval bulunduran ………………………………… nın evine gelindi. (Mahkemece arama izni verilmiĢse mahkeme tarih ve sayısı bu sütuna yazılır) Ev sahibi ve Ģüpheli ……..Oğlu ………… doğumlu Beypazarı-…………köyü nüf.k.lı……………….‘e, aramanın konusu ve C.BaĢsavcılığınca verilen arama izni dahilinde evi,samanlık,müĢtemilatın ve bahçesinin aranacağı anlatıldı. Aramaya geçildi. Evin güney cephesinde bahçesinin köĢesinde üzeri çam ağacı yapraklı dalları ile kapatılmıĢ yenikesilmiĢ yaĢ çam maden direkleri ve kuru çam takozlanmıĢ odunlar olduğu görüldü.
 • 53. Ev- samanlık ve eve bitiĢik koyun ahırında, kaçak orman emvaline dair herhangi ürünbulunmamıĢtır. Bahçede görülen maden direklerin motorlu testere ile kesildikleri orta kuturlarının yaklaĢık ……. Cmolup toplamda 12 adet 4 m. boyunda direkler olduğu , ağaçların yaĢken kesildiği ve halen yaĢ oldukları; TakozlanmıĢ odunların ise motorlu testere ile kesili kuru çam ağacı olup 1-2 günlük yeni kesimolduğu kabuklarının dökülmüĢ olduğu kesildiğinde de muhtemelen kuru oldukları tespit edildi. Ev sahibi ……………………………..‘den, bu emvalleri nasıl ve nerden , ne Ģekilde temin ettiğisoruldu: ― Gördüğünüz takozlanmıĢ odunları kesilmiĢ halde yerde ….. mevkiindeki … nolu bölmedenbuldum. Evde yakacak ihtiyacımda kullanmak için getirdim. YaĢ ağaçları da evimi tamir etmek içindikiliden aynı bölmeden motorlu testere ile kestim ve getirdim. GörmüĢ olduğunuz ağaçları ormandanizinsiz getirdim.‖ Dedi. Kaçak getirilen ağaçların yeri ile birlikte krokisi çizilip, fotoğraflandı. Arama, ev sahibine hiçbir hasar verilmeden aynı gün sona erdi. ġüpheli ………….e aramada herhangi bir zararının bulunup bulunmadığı soruldu.‖olmadığını‖söyledi. Kaçak orman emvallerine el koyma kararı gereği el konularak, ĠĢletme deposuna nakledildi. ĠĢ bu arama tutanağı tarafımızdan mahallinde tanzim edilerek, ev sahibi ve aramada hazırbulunanlarca imzalandı. Orman Muh. Me. Orman Muh.Me ġüpheli- Ev sahibi Köy muhtarı veya aza Ġmza imza imza imzaNOT: Ev sahibi evde yoksa - Aranacak yerin sahibinin Temsilcisi - Veya ayırt etme gücüne sahip olan hısımlarında biri, - Veya kendisiyle oturmakta olan Ģahıslardan biri, - Bunlarda yoksa KOMġUSU hazır bulundurulur.Not: Araçta yapılacak aramalarda da yukarıdaki benzerinde tutanak tutulur.Yalnız araç plakası, arama emrini veren makam vs. hususlara dikkat edilir.Araç aramasında araç sahibi olmasa bile arama yapılır araç sürücüsüne tutanak imzalattırılır.

×