B mormancilik organizasyonları

408 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
408
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

B mormancilik organizasyonları

 1. 1. 21/12/2010 Antalya“BM’de Ormancılık Organizasyonu” Dr. Kenan KILIÇ & Sadettin KOÇAK
 2. 2. 21/12/2010 Birleşmiş Milletler, BM Antalya• BM, uluslararası organizasyon, merkezi New York• Kuruluşu; 2. Dünya Savaşı sonrası, 1945• 51 ülke (Türkiye); o Uluslararası barış ve güvenliği sürdürme o Milletler arasında dostluk ilişkileri geliştirme o Sosyal gelişim sağlama o Daha iyi yaşam standartları sağlama o İnsan hakları www.un.org.tr 2
 3. 3. 21/12/2010 BM Temel Organları Antalya• Genel Kurul; temel görüşme/danışma organı, 192 üye ülketemsilcisi, BM’nin yıl içindeki faaliyetlerini talimatlar• Ekonomik ve Sosyal Konsey (ECOSOC); BM ve uzmankuruluşların ekonomik ve sosyal işlerini koordine eder• Uluslararası Adalet Divanı; BM hukuksal organı, üye ülkelerarasındaki yasal anlaşmazlıkları çözer, tavsiyelerde bulunur• Güvenlik Konseyi; uluslararası barış ve güvenliğinsürdürülmesinden asıl sorumludur• Vesayet Konseyi; 7 üye ülke yönetiminde bulunan 11güvenlik bölgesine uluslararası gözetim sağlar• Sekretarya; BM’nin rutin işlerini yürütür, 44.000 çalışan 3
 4. 4. 21/12/2010 BM Temel Organları Antalya• Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konseyile diğer organ ve komiteleri vasıtasıyla, sahip olduğu özeluluslararası karakter ve güç sayesinde; o Geniş ölçüde sorunlara karşı harekete geçebilmekte, o 192 üye ülkeye görüşlerini sunması için forum sunmakta 4
 5. 5. 21/12/2010 BM - Uzman Kuruluşlar Antalya• Uzman Kuruluşlar; BM ile çalışan otonom organizasyonlardır• Devletler arası düzeyde ECOSOC koordinasyonmekanizması çalışmaktadır• FAO, Dünya Bankası, ILO, UNESCO, WHO, IMF, ICAO,IMO, ITU, UPU, WMO, WIPO, IFAD, UNIDO, UNWTO 5
 6. 6. 21/12/2010 BM - Uzman Kuruluşlar - FAO Antalya• FAO; açlığı yok etmek üzere uluslararası çabalara liderlik• Kuruluş tarihi 1945, merkezi Roma, 192 ülke + AB• 1,736 profesyonel + 1,905 destek personel = 3,645• Hem gelişmiş, hem de gelişmekte olan ülkelere hizmet eder• Tüm milletlerin anlaşmaları görüşmek ve politikaları tartışmaküzere eşit olarak buluştuğu, tarafsız bir forumdur• Bilgi ve enformasyon kaynağıdır• Gelişmekte olan ülkelerin; tarım, ormancılık ve balıkçılığınımodernize etmek ve geliştirmek üzere yardımcı olur www.fao.org 6
 7. 7. 21/12/2010 BM - Uzman Kuruluşlar – FAO (Faaliyetler) Antalya• Enformasyon Sağlama; bilgi ağı olarak uzman kadrolarlakalkınmaya yardım edecek verileri toplar, analiz eder, yayar• Politika Uzmanlığı Sağlama; üye ülkelerde kırsal kalkınma veaçlığı önlemek üzere politika, planlama, yasa oluşturma vestrateji geliştirme desteği verir• Ülkelerin Buluşma Yeri; Dünya genelindeki politikabelirleyiciler ve uzmanlar, BM Ofislerinde gıda ve tarımkonularını görüşür, tarafsız forum olarak zengin ve fakir ülkeleribir araya getirir, ortak anlayış sağlar• Bilgiyi Sahaya Taşıma; Dünya genelinde binlerce sahaprojesi ile bilgiler test edilir, projelere kaynak aktarılır 7
 8. 8. 21/12/2010 BM - Uzman Kuruluşlar – FAO (Dept.) Antalya• Genel Müdürlük Ofisi• Tarım ve Tüketici Koruma Departmanı• Ekonomi ve Sosyal Kalkınma Departmanı• Balıkçılık ve Su Kültürü Departmanı• Ormancılık Departmanı o Orman Ekonomileri, Politikaları ve Ürünleri Bölümü o Orman Değerlendirme, Yönetim ve Muhafaza Bölümü• Doğal Kaynaklar Yönetimi ve Çevre Departmanı• Teknik İşbirliği Departmanı• Kurumsal Hizmetler, İnsan Kaynakları ve Finans Departmanı 8
 9. 9. 21/12/2010 BM - Uzman Kuruluşlar - FAO (Orm. Dept.) Antalya• Ülkelerin ormanlarını sürdürülebilir yönetmesinde yardımcı• Sosyal, ekonomik ve çevresel hedefleri dengeleyerek;• Dünya orman kaynaklarının sağladığı faydaları, geleceknesillerin ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde kullanılması• FAO Ormancılık Stratejisi, 2010-2013• Hızla değişen çevreye etkili yanıt vermek, yeni paydaşlarlabirlikte hareket etmek, geleneksel ormancılık sektörü dışınaulaşmak, ormancılık konularında uluslararası arenada küreselliderlik yapmak http://www.fao.org/forestry/en/ 9
 10. 10. 21/12/2010 BM - Uzman Kuruluşlar - FAO (Orm. Dept.) Antalya• FAO Ormancılık Stratejisi; genişletilmiş “Ormancılık” tanımı;“Ormancılık; geniş ve çok disiplinli bir kavram olup, sosyal,ekonomik ve çevresel yönleri kapsar. Ormancılık, insanlarlailgilidir. Ormancılık, sosyal sorunları, politikaları ve kuruluşları,ürün, hizmet ve bunlara bağlı olarak iş üretimini, ormanındışında cereyan eden ormanla ilişkili geçinme ve piyasayıkapsar. Ormancılık, ormana odaklanmakla beraber, ormansınırlarını aşarak; şehirlerde yaşayanlar kent ormancılığına,çiftçiler ise tarım-ormancılığına (agro-forestry) dahil olur.Ormancılık disiplinler arası olup, dünyadaki pek çok farklıorman ekosistemini ve içinde orman ve ağaçların olduğu genişpeyzajların sosyal ve ekolojik karmaşıklığını dikkate alır” 10
 11. 11. 21/12/2010 BM - Uzman Kuruluşlar - FAO (Orm. Dept.) Antalya• FAO’nun ormancılıktaki esas görevi ülkelere direkt olarakteknik destek sağlamaktır• Ormanlarla ilgili teknik ve politik konuları tartışmak üzeretarafsız bir forum altında ülkeleri bir araya getirmekte• 2010-2011, yaklaşık olarak 1,2 milyar $ gönüllü katkıyapılması beklenilmekte• FAO bünyesinde 2008 yılında köklü bir organizasyonel reformbaşlatıldı• İnsan kaynağı öncelikli ve ciddi yatırımlar yapılıyor 11
 12. 12. 21/12/2010 BM - Uzman Kuruluşlar - FAO (Orm. Dept.) Antalya• Bölgesel Ormancılık Komisyonları; http://www.fao.org/forestry/30106/en/ o Avrupa Ormancılık Komisyonu (EFC)  Çalışma Grupları (WP-MMW) o Yakın Doğu Ormancılık Komisyonu (NEFC)...• Bölgesel Ofisler; http://www.fao.org/forestry/organization/2117/en/ o Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi (REU);  Orta ve Doğu Avrupa Alt Bölge Ofisi (SEUR)  Orta Asya Alt Bölge Ofisi (SEC)• Ormancılık Komitesi (COFO) http://www.fao.org/forestry/cofo/en/• Dünya Ormancılık Kongresi (WFC) http://www.fao.org/forestry/wfc/en/• Tek. Kur. (Silvamed) http://www.fao.org/forestry/49275/en/ 12
 13. 13. 21/12/2010 BM - Ekonomik & Sosyal Konsey, ECOSOC Antalya• Bölgesel Komisyonlar;(ECA, ECE, ECLAC, ESCAP, ESCWA) o Avrupa Ekonomik Komisyonu (ECE - UNECE)  Kereste Komitesi (Timber Committee - TC)  Uzmanlar Takımı (ToS)• BM Orman Forumu (UNFF) o Ormancılık İşbirliği Ortaklığı (CPF) http://www.unece.org/ 13
 14. 14. 21/12/2010 BM - Genel Kurul - Program & Fonlar - UNDP Antalya• BM Kalkınma Programı (UNDP)• Kuruluş tarihi 1965, merkezi New York• Sürdürülebilir insan gelişimine yardım eder,• Yoksulluğu azaltma, iş olanakları, çevresel iyileştirmeler o Küresel Çevre Fonu (GEF) o Avrupa ve BDT Bölge Bürosu (RBEC)  Türkiye Ülke Ofisi www.undp.org 14
 15. 15. 21/12/2010 BM - Genel Kurul - Program & Fonlar - UNEP Antalya• BM Çevre Programı (UNEP)• Kuruluş tarihi 1972, merkezi Nairobi• Çevre sorunlarına karşı liderlik görevi• Çevre durumu ve çevresel trendleri analiz• Çevresel tehditlere karşı uyarır, politika desteği sağlar o Avrupa Bölge Ofisi (ROE)  Ulusal Komiteler (RBEC)  Türkiye Çevre Vakfı www.unep.org 15
 16. 16. 21/12/2010 BM - Uzman Kuruluşlar - Dünya Bankası Antalya• Dünya Bankası (World Bank Group)• 4 kurumun birleşmesi (IBRD, IFC, IDA, MIGA)• Merkezi Vaşington• Yoksul ülkelerin ekonomilerini güçlendirerek, ekonomikbüyüme ve kalkınma yoluyla yoksulluğu azaltmak, yaşamstandartlarını geliştirmek o Dünya Bankası Türkiye Ofisi o Orman Programı (PROFOR) www.worldbank.org 16
 17. 17. 21/12/2010 BM Ormancılık Bilgi Servisleri Antalya• FAOSTAT http://faostat.fao.org/site/291/default.aspx• 2010 FRA Raporu http://www.fao.org/forestry/62318/en/• Dünya Ormanları (SOFO) http://www.fao.org/forestry/sofo/en/• Orman Bilgi Servisi (FIS) http://www.fao.org/forestry/library/en/• Infosylvia http://www.fao.org/forestry/infosylva/en/• Unasylvia http://www.fao.org/forestry/unasylva/en/• FAO İletişim Servisi http://www.fao.org/forestry/networking/en/• FAO Ormancılık Rehber Kitapları http://www.fao.org/forestry/guidelines/en/• Ormancılık Eğitim Enstitüleri http://www.fao.org/forestry/databases/29425/en/• Ormancılık Araştırma Enstitüleri http://www.fao.org/forestry/databases/29426/en/ 17
 18. 18. 21/12/2010 BM Ormancılık Bilgi Servisleri Antalya• Ülkelerin Ormanlık Alan Bilgileri http://www.fao.org/forestry/country/en/• Yangın Yönetimi Bilgi Sistemihttp://www.fao.org/nr/gfims/gf-home/en/• BM Resmi Doküman Servisi http://documents.un.org/welcome.asp?language=E• İstatistik Veri Bankası http://w3.unece.org/pxweb/Dialog/• Ülkelerin Bakanlık Birimleri http://www.unep.org/resources/gov/MEnvironment.asp• Ülkelerin Uydu Görüntüleri http://www.fao.org/ag/agl/agll/terrastat/#terrastatdb• Küresel Dünya Gözlem Servisi http://www.fao.org/gtos/• Terminoloji Sözlüğü http://www.fao.org/termportal/en/• Ormancılık Fotoğraf Arşivi http://www.fao.org/mediabase/forestry/• Orman Genetik Kaynak Veri Bankası http://www.fao.org/forestry/reforgen/index.jsp• Kurslar http://www.fao.org/forestry/databases/29424/en/ 18
 19. 19. 21/12/2010 Önemli BM Dokümanları Antalya• Binyıl Kalkınma Hedefleri (MDGs)• 4 Küresel Orman Hedefi (UNFF)• BM İklim Değişikliği Çerçeve Anlaşması (UNFCCC)• Biyolojik Çeşitlilik Anlaşması (CBD)• BM Çölleşmeyle Mücadele Anlaşması (UNCCD)• Tüm Orman Tipleri Üzerinde Yasal Bağlayıcılığı OlmayanBelge (UNFF ve BM Genel Kurulu)• Rio Çevre ve Kalkınma Deklarasyonu (BM Çevre veKalkınma Konferansı - UNCED, Dünya Zirvesi) , Gündem 21(Agenda 21), Orman Prensipleri 19
 20. 20. 21/12/2010 Uluslararası Orman Yılı 2011 Antalya• BM Genel Kurulu’nun 20 Aralık 2006 tarihli 61/193 kararı 20
 21. 21. 21/12/2010 AntalyaSaygılarımızla arz ederiz kenankilic@ogm.gov.tr sadettinkocak@ogm.gov.tr

×