Your SlideShare is downloading. ×
De slechtste kweekvijver van Nederland
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

De slechtste kweekvijver van Nederland

449

Published on

Is de Tweede Kamer een kweekvijver voor zakelijk talent? Een rondgang langs 150 oud-kamerleden toont aan dat het antwoord op deze vraag bedroevend is.

Is de Tweede Kamer een kweekvijver voor zakelijk talent? Een rondgang langs 150 oud-kamerleden toont aan dat het antwoord op deze vraag bedroevend is.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
449
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. .:.j+..S.*H*-=*€5.--!-€W
  • 2. 10 JAAR NA DE KAMER 'Een tf f an de 150 Kamerleden van tien jaar achtergrond. Voor veel mensen is het VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes (64) signaleert nog een ander obstakel: Kamerlidmaatschap en bijbehorend Y eeleden hebben er een schamele verschil 'Jaren geleden heeft iemand besloten salaris al een enorme stap, eentje die ze tien na hun vertrek uit de Kamer een vind ik de dat Kamerleden geen bijbanen mogen buiten de Kamer waarschijnlijk niet zakelijke carridre opgebouwd. Daarbij gemaakt zouden hebben.quot; hebben. Er is niets mooier dan af en toe hanteren we het begrip zakelijk ruim: flexibititeit' Niettemin denken veel Kamerleden kunnen ruiken aan het bedrijfsleven. van die tien zijn er slechts vier op een Kamerleden moeten gewoon een partti- in eersteinstantie wel in aanmerking te hoge managementpositie terechtgeko- komen voor een goede baan na Den me functie kunnen uitoefenen als ze men. Daarbij tekenen we nog aan dat Haag. Langeveld:quot;Veel Kamerleden den- het merendeel van deze tien carridre- dat willen.quot; De klooftussen bedrijfsleven en poli- ken dat hun kostje is gekocht als zij het makers al actief was in het bedrijfsleven tiek is dan ook diep. Hollander: quot;Wij Binnenhofverlaten. Dat is echt zelfover- v66r zij de Kamer ingingen. De conclu- hebben twee jaar geleden een ontmoe- sie lijkt daarmee gerechtvaardigd dat de schatting. Maar het is ook niet eenvou- dig om, ontdaan van je Tweede Kamer- ting in Nieuwspoort (perssoci€teit van TweedeKamer geen springplank is voor de Tweede Kamer, red.) georganiseerd. een glanzende carridre in het bedrijfsle- kleding, weer helemaal naakt op de arbeidsmarkt te staan. Dat mensen 120 ondernemers kwamen kennisma- ven. Maar klopt dat ook? We woegen opnieuw proberen vast te stellen wat ken met kamerleden om de ldoof tussen het een aantal oud-kamerleden, aan een jouw laaraliteitenzijn.quot; bedrijfsleven en politiek te overbrug- recruiter en de voorzitters van het NCD gen. Dat was althans de bedoeling. Van enVNO-NCW. Springptank de 150 Kamerleden hadden zich er Mismatch De Tweede Kamer fungeert dus niet als slechts 33 aangemeld. En daarvan laua- men er maar 4 opdagen! Beschamend springplank naar de boardroom? Recruiter Hans Langeveld is in ieder Volgens Willem Hollander (63),voorzit- geval niet te spreken over het niveau toch? Het is helaas typerend voor de situatie zoals hij is. Het bedrijfsleven is ter van het Nederlands Centrum van van Kamerleden wat betreft opleiding Directeuren en Commissarissen (NCD) de economische motor van ons land, en achtergrond. Hij vindt het over maar in politiek opzicht volstrekt niet denkt het bedrijfsleven niet aan ex-poli- het algemeen betreurenswaardig. tici, maar aan doelen, targets en gaat belangrijk. Ik vind het niet goed dat veel Langeveld is managing partner van men op zoek naar de mensen die die mensen met min of meer dezelfde ach- Maes & Lunau, bureau voor executive doelen kunnen waarmaken. Als reden tergrond de cultuur en het beleid bepa- search.Hij heeft ze wel aan zijn bureau gehad. Kamerleden die na Den Haag voor de beperkte instroom vanuit het len.quot; bedrijfsleven naar de politiek, wijst hoopten op een mooie zakelijke positie. Bernard Wientjes is zich ook bewust Hollander naar de facilitering van een van de grote afstand tussen bedrijfs- Langeveld drukt zich nog voorzichtig politieke carridre.'Ambtenaren en leven en overheid. VNO-NCWdoet daar- uit als hij zegt dat hij een mismatch om een proef waarbij hoge ambtenaren onderwijzers hebben een terugkeerga- constateert tussen de verwachting van Kamerleden en de realiteit. quot;Ik wil niets en een topmanagers van plaats ruilen. rantie, dat is voor bedrijven nauwelijks te realiseren. De overheid als leveran- Wientjes hoopt zo het wederzijdse afdoen aan de inspanning die iemand begrip te vergroten. quot;Het is een hele die in de Kamer heeft geleverd, maar deze cier van Kamerleden doet het dus van- pe kloof. Dat heeft ook te maken met )) mensen ontberen vaak een bepaalde zelfsorekend beter.quot; 9?71: KAMERLEDEN 16-1tr-? fop Etla Kalsbeek l52l PvdA Saskie Noorman-den Uyl Adri DuiYestaiin[571 16rl. Nu: voorzitter van de rvb van Nu: wethouder votkshuisves- ALtra, een instelting ting in Almere voor Nu: voorzitter de rvt van van Karin Adelmrnd ltl jeugdzorg speciaat en overteden 21 oktober2005 op onder- Sensis,een instelling voor wijs in Amsterdam gehandicapten visueeI Jaap Jelte Feeffitra l53l Nu: voorzitter de fietsers- van ThanasisApostolou 151l Bert Koenders l49l Rob Oudkerk l52l N u : c o i i r d i n a to r'l n fo rma t bond drug poticy dialogue'vanuit de Nu: ministervoor Nu: Lector'teefstijtverande- r i ng bi j j onger en' de Papandreou Stichting uit g 0ntwikketingssamenwerkin aan Wim YanGetder 160l Athen e Nu: zetfstandig consuttant. Haagse Hogeschool asso- en Johanneke Liemburg l55l Daarnaast voorzitter ryt ci6 bij adviesbureau de van l,lieke Y.n der Burg 162l Nu: burgemeester van Cinop, ryt Axioncontinu lid en Bunt Nu: ondervoorzitter de van Littenseradiet tid rvt HKU Commissie Gelijke Gerrilian Yan Ovenl59l Be h a n d e t i n g John Lilipaty 164l Nu: raadsheer het bij Rob Yan Gijzet l53l Nu: voorzitter gerechtshof NationaaI Park Nu: mede-eigenaar zake- en DenHaag Dick de Cloe l59l l.lieke Sterk l5ll 0osierschetde tijk teidervan adviesbureau Nu: waarnemend burgemees- N u: i n d e w a o Potitea Rick van der Plosg l51l Servaas Huys [671 ter van Schoonhoven vooT- en Bert Middel l55l Nu: hoogleraar verschil- aan z i t t e rv a nd e GH 0 R. van het Nu: voorzitter WitlieSwitdens-Rozendaal l62l Nu: burgemeester van [endeuniversiteiten bin- in Pct€r van Heemrt l55l Faunafonds Nu: Voorzitter de regiona van Smattingertand nen-en bui tenl and Nu: raadslid fractievoor- en Ferd Crone l53l [e toetsingscommissie eutha- zitter PvdARotterdam Nu: burgemeestervan Aria de Jong l54l nasie.Daarnaast een nog Jeltie Yan Nieuwenhoven Peter Rehwinket l43l Leeuwaroen Nu: in dienst i nter i m - ats aantatlokateen regionale Hamid Houda [531 Nu: burgemeester van t64l manager/projectteider bij toez i c h t h o u d e n e n b e s t u u r Nu: OV-ambassadeur de Nurzetfstandig ondernemer namens Naarden lid van de en Sharon Dijksma l36l het ministerie V&W Nu: staatssecreia.isOCW van tijkefuncties HoudaTextieI Transitium EersteKamer 19 16.11-2007MA N A GEME N TTE A MI 69 I
  • 3. 10 JAAR NA DE KAMER de Kamer ingaan. Het reputatierisico is die spastische discussie over de inko- erg groot. Het bedrijfsleven is zwaar mens. Daardoor wofdt het onmogelijk ondervertegenwoordigd in de Kamer, om nog over de andere aspecten te pra- dat is betreurenswaardig. Het is een pro- ten. Ik ben zelf mijn leven lang onderne- bleem van de partijen zelf. Een eryaren mer geweesten ik merk dat ik erg veel man uit het bedrijfsleven gaat niet de tijd kwijt ben om in Den Haag de onder- Kamer in om vervolgens afgescheeptte nemersboodschapvoor het voetlicht te worden met de portefeuille voor kokkel- krijgen.quot; visserij.quot; Comfortzone Bernard Wientjes: quot;Wij moedigen onze leden aan om als het enigszins kan Levert een parlementair verleden dan politiek actief te worden. Als er topma- helemaal niets op? Recruiter Langeveld nagers zijn die dit nu lezen en denken: ziet het niet helernaal somber in: ja dat wil ik wel,laat ze contact met ons quot;Opdrachtgeverszijn wel geinteresseerd opnemen. Dan gaan wij wel aan de in oud-Kamerleden. maar dan voor lob- poorten in Den Haag rammelen.quot; byachtige posities, niet voor het hoger Hollander: quot;Voor Kamerleden die aan- management. Je bent namelijk wel zichtbaar en merkbaar geweesten hebt sluiting willen bij het bedrijfsleven, bie- den wij bij deze een ldasje aan. Het klas- naamsbekendheid. Je komt in functies je van het NCD.Dan gaan wij die kamer- terecht waar het netwerk dat je in je leden leren wat er in het zakenleven politieke tijd hebt opgedaan belangrijk E u van je gevraagd wordt. Wat onderne- is. Of je wordt bijvoorbeeld voorzitter F je : men is, welk risico moet nemen en van de Nederlandse verenging van X. a Blijf je leld<erin je comfortzone, dezelf- o onder welke drukje moet kunnen ope- E = reren. Ik ga het niet voor maar 66n de kleur, geur en smaak als wat je al m o deed en wat je kon.quot; Ook Willem doen, maar als er een grocpje F Kamerlid o L Hollander nuanceert: quot;Ik denk dat veel heeft...Onskunnen ze bellen.quot; interesse sen die capabel zijn en een bijdrage zou- Kamerleden echt wel ondernemende Rogervan Boxtetl53l den willen leveren aan het landelijk competenties hebben. Ze zijn nieuws- Wa s 1 0 j a a r t e r u g : gierig, nemen risico's,hebben een dui- bestuur, maar zij lopen tegen een muur k a m e r l i dn a m e n sD 6 6 van andersdenkenden op. Er wordt delijke drive. Maar dat alleen is niet gesproken over het 'old boys & girls net- N u : v o o r z i t t e r v b M e n zi s n vo o r zi tte r e genoeg,het gaat om leiderschap.quot; v a n h e t b e s t u u rv a n d e NPS werk' in het bedrijfsleven, maar diezelF Reputatierisico de cultuur heb je ook in de politiek. Daar kom je niet tussen, dat is een quot;Voordat ik de Kamer inging, werkte ik En de beweging in omgekeerde rich- gesloten circuit. Hans Langeveld: 'Je als organisatieadviseur en interim- ting? Zakelijke toppers die de Kamer ingaan?Willem Hollander: quot;Ik ken men- ziet maar heel zelden echte topmensen manager. Na mijn vier Kamerjaren en DettaLoydd verzekerings Dev etopm ent AtettaJacobsprijs voorzit- en Hans HiLlen160l Garrit Yal,kl52l C onsum ent de AFMen van Agr icuttur aI groepen tid rvc Nestt6 Nu: [id EersteKamen N u : e i g e n a ar nV a tka d vi e s. va lid van de rvt van RTV ter van de Schoitenprijs IIFAD] onderandere:Lid Daarnaast Daarnaast van het bestuur lid Drenihe RaadvanAdviesCvZlCoitege van het Max Euwecentrum Ann6ke Assen l57l DzsingiszGabor l67l Wim Yande Camp156l tid en president-commissaris voorZorgverzekeringenl, AZ. Eisso Woltjer l65l Nu: docent bestuur s k unde N u: gepens i oneernogw el d, rvc Arriva,voorzitter van aande Radbou d ni v er s i tei t U N u: voor zitter Stichting eenaantatbes tuur l i j kfunc - e Centrumvoor Merk en Josephine Yerspaget t61l Wereldvoedselvraagstuk ti es i n H ongar i j e C om m u n i c a t ie n [ i d v a nh e t Merten Beinema l?5! e N u :w i I h e t ni e tze g g e n n e g o o i td e h o orno p d e h a a k daqel i i k s e s t u u r a nV N 0 - b v Nu: voorzitter Scoop, van Jan van Zijt l55l Henkde Haanl65l NC-W- Nu: voorzitter van de Raad voorsociate Zeeuwsinstituut Nu: secretaris van het Margo Vtiegenthart l49l voorW er ken Inkom en & cultureteontwikkeling bestuurvan het Centrefor Mariavan der Ho_eYen Nu: voorzitter van de MB0 l58l European SecurityStudies N u: m tn rs t ev a n L Z r Pieter Jan Biesh6uvet l58l Raad, Kroontid van de Sociaal i,lartin Ziitstra l63l van de RU Groningen Nurvoorziiter overtegorgaan E c o n o m i s c hRa a d S E Rl L i d e N u: voor zitter de van i , Jaap de Hoop Schefier l59l {0PVien van de rvt van de Hoges€hool S tichting Veter aneninstituut Personenvervoer Bob Heeringa168l generaat Nu: secretaris NAVo voorzittervan Cedris Utrechten lid van de rva van N u: gepens i oneerN ogw eI d. de Sociale Verzekeringsbank Marjet Yan Zuiiten l40l Jan ten Hoopen[511 Nur partner bij de Deloitte Ank Bijleveld-Schouten l45l actiefais lid van de ryt van Nu: staatssecretaris BZK van N u: k am e rl i d Henk Vos ltl H um anCapital oup, ec- Gr djr TBSinsteLling 0ldenkotte, De overteden 1999 in teur Corporate Strategy& lid vande rvc van de Oerrit de Jong 163l PubticAffairs CeesBremmer [591 R abobank c hede- Ens ver- N urti d A t g e me n e JacquesWallage Nu: algemeensecretaris 16tl Haaksbergen voorzitter en eniqing cAN eder tand YM R ek enk a me r Nu : b u r q e me e ste r n va CDA vande ctidntenraad Livio van Gr o n i n g e n Nu: kamertiden voorzitter Alis Koekkoek ltl Agnes YanArdenne-Yander Piet Bukman l73l Frans Joref van der Heiiden vastekamercommissie 0CW Overleden 2005 in Tineke Witteveen-Hevinga Nu: voorzitter van het IPC Hoeven l57l t6fl N ui per m anent llnter nationaIood& F ve.tegen- t60l Nu: werkzaamats adviseur Nancy Denkers lil TradePolicy Ad Lansink l?31 Nu: Manietzorger Daarnaast woordiger voor NederLand bij Agricultural bij uitgeverijHotaPress. overLeden 2005 in Nu: voorzitler van de voorzitter van de beroepsver- de FAo,de voedsel- land- en Council.l W as hi ngton in Voorzitter van een Teuma ryt GetderseMilieufederatie e n i g i n g o o rh e l p e n d e n n v e b ouwor ganisatie de van verpleeghuis, vande rvt lid ali Doetman.Pet usl v e r z o r g e n d el n ti n g l n vo o r- e Verenigde Naties,vertegen- Vincent Yander Burg l52l S penni ng- N u: gepens i oneerN ogw el d. Par nas s i Bav o, a cerd Leers 156l zittervan het expertisebureau woordigerbij het World Food Nu:Jur idischadv i s eurz el f- , betr ok k en j de Sti c hti ng bi meesterFondsbijzondere gevestigd Zeist. Nur burqemeester van v a nd e St i n g. i dva nd e L Programme IWFPIen bij het standig te ptv. Leergeld, voorzitter de van rvc M aas tr i c h t C o m m i s s i e i n a n ci i i l e F l nter nationaI Fundfor Daarnaast voorzitter nodenRotterdam 70 I MANA G E M E N T A M1 9 I 1 6 - 1 1 - 2 0 0 7 TE
  • 4. 10.'AARNA DEKAMER 'Politiekis ook meer in faciliteren. Anderhaif jaar vier jaar ministerschap,in 2002, kreeg ben afgesproken dat ze tot aan een geleden kwam ddn van mijn managers bepaald punt tijd mag investeren in ik het adviesvan Hans Wijers om niet td geenaf- snel ja te zeggen tegen eventuele aan- naar mij toe. ZIj wilde politiek actief haar maatschappelijke betrokkenheid. spiegeting Daarentegen begrijp ik ook wel dat een biedingen. Dat heb ik ook niet gedaan. zijn in haar woonplaats. Ik was bang dat van de Ik was nog behoorlijk jong toen, 48. In ze zou gaarr zeggen dat zij haar baan kleine middenstander dat minder ging opgeven, maar ze wilde het juist gemald(elijk kan zeggen. Maar zeg nou 2003 ben ik bij Menzis aan de slag gamen- gaan combineren en woeg wat ik daar- gegaan. eerlijk: iemand die in brede zin bij wil leving' van vond.. Wij hebben daar toen een dragen aan onze samenleving, dat is Ik zie wel overeenkomsten tussen toch alleen maar toe te juichen.quot; reeel gesprel( over gevoerd en wij heb- politiek en bedrijfsleven. Je moet goed kunnen onderhandelen en snappen waarom dat nodig is. Een Kamerlid g4e! MarjetvanZu;lten heeft wel wat weg van een mkb'er. Was X0jaar terug: Iemand die een ddnmanszaak runt, met i , a m c r L i d d f r e n sd e P v d A n de ondersteuningvan ddn assistent. Het - N u : p a r t n e rb i j d e D e t o i tte m a r ke ti n q , is aanpoten hoor. Je bent met zoveel bezig. Het politieke handwerk, compro- c o m m u n i c a t i o r r s b u s i n e ss & devetopment missen leren sluiten, slim amenderen op bepaaldevoorstellen.Je retorisch ver- quot;Ik zit nu zevenjaar bij Deloitte, waar- mogen aanscherpen. Dat zijn allemaal van vijf jaar als partner. Ik ben dit vaardigheden die je later goed kunt gelijk na mijn I(amerlidmaatschap gebruiken. gaan doen. Voor ik de kamer inging, Een verschil vind ik de flexibiliteit. werkte ik als recruiter bij IGN. Ik heb Ik krijg een bedrijf snellbr een bepaalde mijn wortels in het bedrijfsleven. Het kant op dan in politiek Den Haag moge- was ook altijd mijn bedoeling om daar- lijk is. Ookvoel ikveel meer de ogenvan coliega's en werknemers op me gericht. naar toe terug te keren. Ik heb heel veel geleerd van mijn I(amerperiode. Het Zij kijken toch naar mij als de verant- werken in een politiek-bestuurlijke woordelijke voor hun belegde boter- omgeving laat zich goed vergelijken hammen. Ambtenaren zien bewindslie- den en I(amerleden komen en gaan. Dat met het werken aan de top van een onderneming. Je moet goed onder is toch anders. Als je kijkt naar de samenstelling druk kunnen werken, stressbestendig zijn. Je moet vanuit een bepaaldevisie van de Kamer is het overgrote deel - een leidraad - problemen en onder- afkomstig uit de ambtelijke, semi- publieke of publieke sfeer. Dat kan werpen kunnen benaderen.Aan de ene kant moet je altijd samenwerken,maar )) beter. Daar kan het bedriifsleven zelf JanHendrik Ktein lrotekamp Lei den, on- ex ec uti v er ec - N Ren6Yander Linden [641 Cathar ina- ziekenhuis Marry visser-Yan Doorn l57l di Enric Hessing [591 tor bi j Ai r F r anc e Nu: gepension eerVi c e- d. t58l Nu: EersteKamerliden voor- KLM ,Li d an v Nu: adviseur lnterptan, E indhoven bij de rvc van de Nederlandsche N urgep e n s i o n e e rd .a s zittervan de Parlementaire voor ziiter Natio naal W voorzittervan de Stichting Banken adv i s eur j van Glasm useum Leer dam , bi Assemblee de Raadvan v oor z i t t ev a nd e v e re n i g i n g r Gerrit Terpstra l53l G eor ge . M ar s halF unden C l Pricewate ouseCoope rh tid rvc Rabobank rs Europa van afvalbedrljven, nu doet IPACE) Nu: EersteKamerlid, daar- voorzittervan de Stichting Vijfherenianden lid van de en 400jaar V0C tijdetijkevenniets naastondermeer van de lid OussamaCberribi [681 scoutingcom mi s s ianhet ve Wim Matemanl62l RvTvan de Sticht;ng N u: doc ent CDA aan de Em or y N u : w e t h o u d efi n a n ci i i nn r i Benk Korthals 163l Vtuchteting, van de tid Pieter.Hofstra 151l University AttantaIVSJ in Rijswijk Nu: Voorzitter groep rvc K lachtencom m issie het van N u: Eer s teKam er ti d, daar - Frans Wott€rs ltl gerechtsdeurwaarders CNVen tid vande naastondermeer van de lid Ctemens Cornielje l49l overteden 2005 in Theo l,leijer 160l Nedertand, voorziiter vande Klachtencommissie de van rvavan de Goalntra Groep, N u: C om m i s s ar ider s Nu: voorzitter rvt betaatd voetbalKNVB 5 ER. tid van de rvcvan Roordink Koni ngi n anGel der tand v WD Hoofdproductschap Bedrijfswagencentrum lid en Akkerbouw Mariike van Lente-Huiskamp MaximeVerhagen 151l v ande C om m er c i 6te l ub C Theo van den Doel l55l Jan Dirk Btaauw 166l Nu: m inister van l53l G r oni ngen Nu:J.D.Btaauw ons uttanc y . N u: auteurv an het boek : Nel l,lulder-Yan Dam l71l C N u: bur g me e s t e ra nE p e v zaken B uitenlandse 'Bi nnenhoia' en z el fs tandi g 1 Nur bestuurstid de van 0ndersteunt adviseert en Henk Yan Hoot l59l c ons ul tant het gebi ed an op NEBAS voornametijk internaiionale v Nu: voorzitter de stichting van partementariiirs Defensie Nationale en LVO Vei l i ghei d Jacob Reitsma l52l Piet Blauw l68l N u : b u r g m e e ste r n va HansHoogervorst l5tl Sari Yan Heemskerck Pitlis- van het Wymbritseradiet Nu: voorzilter Nurvoorzitter de AFM van pr oductschap ank en Duvekot 167l Dr Nu: voorzitter de stichtinq van Ries Smite 163l - Henk Kampl55l 400jaar Michielde Ruytef, N u : t i d g e m e e n te ra aD e n d AnkeYan Bterck-Woerdman N u: k am er ti d Zeifstandig strategie-adviseur H a a gs i n d s20 0 6 l63l i n s am enw er k i ng et Nu: lid vande r aadv oor m Margreet Kamp ltl Votksgezondheid Zorg Winketman van Hessen & en l.larian Soutendijk-Yan en ov er Leden 1998 in VIM.AC Consultancy. Appetdoorn l59l D aar naas s z i j onder m eer it Frit5 Botkestein U4l Nu: rechterbij de arrondisse- Willem Keur l57l vice-voorzitte. de UNES- van te Nu: bijzonder hoogl er aar mentsrechtbank grondslagen C0, tid van de rvt van de N u:w ethouder onom i s c he ec van Roiterdam voorzitter en van inte[[ectueLe potitieke Wereidom.oepen tid van het ontw i k k el i ng de in ontwik k el i ngen aan de ctiiintenraad het van H ets i nkC om i t6 i de TU Detften de Universiteii Noordoostpotder 7 2 I MANA G E M E N T T E A9 1 1 6 - 1 1 - 2 0 0 7 IM
  • 5. 10 JAAR NA DE KAMER Leenvan Dijke l52l 'llet tegelijkertijd autonoom en onaftranke- het bedrijfsleven. Toen ik in 2003 de Wa s 1 0 j a a r t e r u g : k a m e r - L i d m e n s lijk kunnen opereren. En natuurlijk na Kamer weer uitging, heb ik mijn vrouw bedrijfs- d e R P FI i s n u C h r i s t e n U n i e ] het belang van netwerken en elkaar beloofd om eerst een halfiaar niets te leven is iets gunnen. N u : m a n a g e rP u b t i c f f a i r se n M V Ob i j A doen en rustig rond te kijken. Dat is b o u w c o n c e rV o l k e r We s s e l s Ik heb het altijd heel erg belangrljk n niet helemaal gelukt, want ik zit nu al echt heet gevonden dat de politiek een afspiege- weer vier jaar hier bij VolkerWessels. Ik anders' quot;Voor ik de Kamer in kwam had ik een ling is van de samenleving,maar dat is ben nu manager Public Affairs en MVO. het niet. De afstand tussen politiek en commerci€le functie bij een bouwtoele- Ik heb dat altijd uitgelegd als dat ik veringsbedrijf. Ik ben dus afl<omstiguit bedrijfsleven is enorm. Ik ben ook vier naar buiten toe het bedrijf vertegen- jaar headhunter geweest en dan merk woordig, maar dat ik hierbinnen het je hoe moeilijk het is om oud-politici publieke belang verdedig. Itoen&Iil ergens binnen te krijgen. Er leven heel Waar ik dat ook in terugrind is in de veel vooroordelen in het bedrijfsleven, rol van bruggenbouwer die ikvaak heb. maar die zijn er omgekeerd ook. Het Na de bouwfraudeaffaire zijn er zowel lijkt bijvoorbeeld wel alsof alleen de aan bouwers- als aan overheidszijde topinkomens nu de moeite van het stellingen betrokken en ik kan tussen besprekenwaard zijn in de politiek. Dat die twee werelden contact maken. Ik soort clichds maakt de afstand alleen spreekbeide talen, vanwegemijn parle- maar gfoter. mentaire en mijn bouw achtergrond. Wat bij mij ook scheelde toen ik Ook zijn wij als fractie nooit een terug wilde keren naar het bedrijfsleven machtsfactor met 40 zetels geweest.Als was dat ik behoorlijk jong was toen ik ik een motie of wetsvoorstel wilde laten de Kamer uitkwam: ik was 32. En ik was slagen rnoest ik dus altijd medestan- ook niet te beroerd om weer op een rela- ders zien te vinden. Ik heb in de Kamer geleerd dat hoewel uitgangspunten tief laag niveau binnen te komen en te bewijzen wat ik kon. Maar je hebt men- zeerkunnen verschillen,de gezamenlij- sen die hun mogelijkheden overschat- ke doelen heel erg dicht bij elkaar kun- ten. Buiten de politiek en het publieke nen liggen. domein maak je geen carridre met een Qua mechanismen gaat het in het Kamerlidmaatschap. Dat is meer een bedrijfsleven substantieel anders dan 'black hole' op je cv dan dat het heel in Den Haag. Daar kan een onderzoek veel toevoegt.En dat zieje trouwens ook waar in eerste instantie iedereen om terug in de aanwasvan nieuwe mensen. stond te roepen, ongelezen in een Ia Want, als de carridrekansen nadien zo verdwijnen. Maakt niet uit dat het een beperkt zijn, is het ook minder aanlok- hoop geld gekost heeft, de karavaan is kelijk om er in te stappen.quot; inmiddels verder eetrold<enen de aan- ) p enop het gebied JokeJorritsma-Yan Oosten RuudLurhtenveld[511 Hubert Ferminalstl van Hoogheem r a ads c hap Guikj€Roethotl5tl Nu: wethouder ruimtelijke Ruimtetijke 0rdeningetc. Holtands Noorderkwartier l66l N u: ei n d e re d a c i e u r. M.D e n P N ui D i r ec teur v an t.1l l an- Ar ordening [ocoburgemees- en Daar naast m eerdan 15 wel N u: gepens i oneerAdv i s eur d. Haag delijk bureauter bestrijding ter in Amersfoort f uncties, waaronder: voorzit- Franr Weisgl,as[511 D 66Z eeLand v anr as s endi s c r i m i nati el ter van de ondernemers- Nu: spr eker dagv oor z i tter en Olga ScheLtema-de Nie 1681 Wim Paeetoors[631 ver enigingTuinbr anche N u: gep e n s i o n e e rdi,dv a n L l,larijn de Koning 164l Francine oiskes [561 Nu: piaatsveryangendrector Neder land lid vande en 066 van de Civiete het Kapittet N urD i r ec teur - ei genaar Nu: voorzitter van de ryt van a a nh e t V ROM aad r 0rde en voorziiter van het bedr i j Iv oor om m uni c ati e- c H IV0S H um ani s ti s c h l Murmettiusgym nasiu m Mariike Augusteijn-E3ser veterinair Tuchtcottege adv i ez en m edi ati on en lnstituutvoor te Alkmaar otto Vos l52l t63l Nu:jur ist en voor zitter 0ntwikketi sSa nwerki ) ng me ng van Nu: besiuurstid Arthie Schimmel l54l Ursie Lambrechts l52l h et Neder lands isten jur JohanRenkes l56l en Udvan de RvTvan de VogeIbescherming Nedertand N u: s tu d e n f i s c a a ire c h ti n t N u: heeftnu noggeenni euw e Nu:kamerlid com itevooT m ensen- oe Lei denH o o p tp e r v o l g e n d . Sti c hti ngAdv i s er i ng IU N C IIE j aar eene i g e nb e t a s t i n g a d - rechten B€rt Bakker l49l Bestuursrechtspraak voor Jos van Rey l52l Nu: bestuursvoorzitter [4ira vrespTaKllK vTouwen voof M i ti eu R ui m i el i l k e en Nicky van 't Riet l5tl N u i w e t h o u d eva ne co n o mi - r Helta Vo0le-Droste 154l M edia te hebben 0 rden ng i N u: onbek end s c h ez a k e n n Ro e rmo n d i Nu:0nder m eer vande r vt lid van het Kennem er Gasthuis, BobYanden Bos 160l Pieter ter Veer 162l Thom de oraaf l50l Jan Riipstra l52l lid van de rva vande faculteit Nu: voorzitteT de van N uj gep e n s i o n e e rd e e f tv a n H. Nui burgmeester van Nu: burgmeester van Technologie Management van Programmacommissie van zijn boerenbedrijf hobby- een N i j m egen i nds2007 s Tynaarlo de TU Eindhoven, bestuurslid gemaakt. ZoN/Mwvan het Ministerie boerderij Daarnaast van het Electronic Hiqhwav vanVWS,bestuurslid WSPA lid vande rvt van het Anne Lize van der Stoet l53l Jan Hoekema [551 PlatformNedertand rEPNLtid Nedertand bestuurstid en Voedingscentrum N u : n o gn i e t b e ke n dE i n d . van de rya van het Amnesty lnternational N u: bur gm ees teran v september opgestapt wet- ats Nederlands Verbond vao de Neder land MEChtetd Versnel-Schmitz W as s enaari nds2007 s houdervan het stadsdeet Gr oothandel INVGI l6?l Amsterdam-Centrum Nu: gepensioneerd. Roqer Yan Boxtel l53l Voorzitter HansJeeket [531 Bibi de Vri€s 146l Nurvoorzitter Menzis rub en van de VerenigingNederlands N u: topadv i s eurenni s i,nno- k J:n te Yetdhuis 160l Nu: dir ecieurkoepeLs. an- br voorzitter het bestuurvan Cu[tuurtandschap van vatie& internationale samen- N u : l i d v a nd e ki e sra a d chesen be[angenor ganisaties de NPS werkingbij Rijkswaterstaat. b ijAchm ea Stetanie van VLietl40l Voorzitter de Europese van Neuie Yerbugt l50l Boris Dittrich l52l Nu: voorzitter de LVE van oTganrsattes van Nu: zelfstandig adviseur voor l,lonique de Vries 160l Nu:Advocaat H um ans bij verenigingvan llandelijke gemeentes be[angengroe- en Nu: dijkgr aaf het van Rijkswaterstaten. psycholoqenl RightsWatch eerstelilns 7 4 I M A NA G E M E N T A M1 9 I 16 - 1 1 - 2 0 0 7 TE
  • 6. 10 JAAR NA DE KAMER dacht is ergens anders op gericht. Dat Nu ben ik directeur koepels,branches zou in een bedrijf gewoon niet gebeu- en belangenorganisaties bij Achmea. Ik ren. ben dus precies in dat segment werk- Er zijn Kamerleden die zich laten ver- zaam, waarbinnen ik mij de afgelopen blinden doordat alle deuren voor je jaren ook als I(amerlid heb bezig opengaan en dat je een zekere status gehouden.Je kunt niets plannen in je hebt. Die leiden daaruit af dat ze een carriere, het is gewoon een enorme inhoudelijke interessevan me. En je bepaald niveau hebben bereikt en dat kan in de praktijk buiten de I(amer moet natuurlijk w61 weten waar je het over hebt. Vroeger was er, als je een goe- tegenvallen. Er zijn nogal wat backben- chers. Die staan didr al tussen de de politieke functie had gehad, altijd schuifdeuren en buiten de Kamer dus wel ergens een plekje. Die tijd is abso- hoogstwaarschijnlijk ook. Als iemand luut voorbij. Mijn werk waagt om het zeven jaar lang kamerlid is geweest en onderhouden van een groot netwerk. kans heeft gezien om helemaal niet op Dat is absoluut vergelijkbaar met wat te vallen, dan zal hij dat in het bedrijfs- ik als Kamerlid ook al deed, maar leven ook niet doen.quot; manager zijn, dat is heel iets anders.Ik ervaar nu bijvoorbeeld aan den lijve met hoe veel regelgeving je te maken Bibi de Vries l44f hebt als het alleen al om Dersoneel Was 10 ja ar teru g: ka mer ljdnam ens gaat. de V V D Ik ben nu sowieso twee avonden in Nu! dire cteu r koe pe ls, nc hes bra en de week thuis, dat heb ik mijn man ook belangen org an isa tiesAc hm ea bij moeten beloven, en ik heb geen week- endverplichtingen meer. Dat is echt quot;Ik heb in Leiden belastingrecht gestu- een zegen.Ook ben il< door mUn nieu- deerd. Daarna heb ik zesenhalfjaar als we omgeving aan het sporten geslagen, 'lk ervaar belastingadviseur in het mkb gewerkt. Kamerlidmaatschapvijf jaar lang voor- daar heb ik nu weer tijd voor. In de poli- Ik ben dus zelf onderdeel geweestvan zitter van de Anko, de werkgeversorga- tiek ben je altijd maar druk, druk druk. de regel- het zakelijke leven voor ik de Kamer in nisatie in de kappersbranche, geweest. Maar ik wilde ook echt graag weer geving nu ging. Tijdens mijn politieke carridre Ik stond dus letterlijk 6dn dag per week terug naar het bedrijfsleven, daar voel aanden ( was ik fiscaal woordvoerder en later met m|n voeten in het mkb. Ik heb ik mij toch het meest senang.quot; ook voor de gebiedensocialezekerheid daar bewustvoor gekozen,omdat ik het lijve' en pensioenen.Onderwerpen die zeker contact met het bedrijfsleven niet wil- ook voor ondernemersvan belang zijn. de verliezen. In die zin was ik wel een Daarnaast ben ik tijdens mijn afi,vijkend Kamerlid. Jan YanWatssm l50l OroenLink5 Paut Rosenmiilter 151l v an de Sti c hti ng um ahan Per tenor bij Hagasonare Nu: pr ogr am mam ak er en l ndodi e c tus ter s anc a.50 Nu: voorzittervan de F05AG v presentator (Koninktijke lK0N en tid raad w oon- z or geenheden i - Tara oedayraj 5ingh Varma r eal C€esYanWingerden l80l Vefenig;ng tsrl van commissarissen NS s eer tv oorl ndi s c he N u: gepens i oneer d Federatie 0ndernemers van Nedertanders Nu: hoofdr edacteuropinie- in het Schilders-, Afwerkings Leoni Sipkes [581 GPV b tadVolkskr ant inam e Sur en an Gl rc? 6 th d d .i i tl Jet Nijpels-Hezemans160l medewerker N l r '. h Surinaamse '.^am a6c t6r N u: gepens i oneer d Koggentand ds2007 sin Eimert van tliddelkoop l58l broodjeszaak Jan-Willem van Waning l6tt N ur m i ni s ter an D efens i e v N u : g e p e n si o n e e rdra i n th e l T. RPF lrlarijke Vos l50l Mohamed Rabbael66l hockeyteam zijn klein- van Nu:wethoudeZ or gen M i ti eu r Gert Schutte 168l Nu: voorzitter Care van dochterbij HDMen hockeyt Amsterdam Leen ven Dijke l52l N url i d v ande k i es r aad Neder Land,ede- initatiefne- m Nu: stafmedewerker zetf nog bij de veteTanen. Pubtic mer van ri6nland,66n CD Affairsen MVobij bouwcon- 5GP HoudtverdereenVoLksk.ant- sam enleving' cernVoLkerWesseLs b t o gb i j HansJanmaatlil Koo5van d€n Berg 165l Overleden 2002 in Andr6 Rouvoet l45l N u: gepens i oneerN ogw eI d. Gerrit Jan Wolff ensperger N u: m i ni s ter anJ e!gd en v UO VanOeC om m l s s r e v an l63l Wil Schuurman [641 uez tnen v r c e- pT em l er advies inzake waterstaats de RemiPoppe169l Nu: ondermeer vertrekkend Nu: onvindbaar wetgeving. Voorzitier de van N u: k ame ri i d bestuursvoorzitter de van Dick Stellingwerf l54l Christetijkebondvan onder- StichtingWortdPressPhoto, N u: i s z i c haan het ber aden Cor ZonneveLd nem e.si n de bi nnenv aar t. ltl lrnie 55+ voorzitter de Vereniging van op wat hij wii gaandoen Overleden 1997 in AantaL kerketijke functies, pLaatsetijk tandetijk. FotografenFederatievoor- en en Vice- Berlus Leerkes ltl groep-Niipets Iex-AOVI AOV voorzittervan de Hudson- zittervande Stichting Burafo Overteden 2000 in Taytor stichting Will Verkerk 169l Liesbeth Aiking-Yan Gerrit Ybema l62t groep-Hendriks l€x-AOVI N u: gepens i oneerLi dv an d. Wageningen l79l BasYander Vties165l Nu: directeuradvies con- en vetebesturen verengingen, en N u: k am er l i d N l ,' n a h 6 n .i ^ n 6 6 r i sultancy bureauYbema Theo Hendriks. U9l Daarnaast waafonder: bestuurvan ouderenadviseur het Economy Solutions. van Lid N u: gep e n s i o n e e rd de stichting Wassenaarse 5P de ryc'svan Nuon,Arcadis en ouder enn bew egi ng de Jhr Ron lleyer U9l i en CordisEuropa. Associ6 bij Nu: M et pens i oen? ben ,k r eoer al te an v Jan Mariinissen 155l Boer & Croon pas79lquot;lspenn i ngm ees ter 0uderenorganisaties.0ok N u: k am er ti d 7 6 I MANA G E M E N T A M1 9 I 16 - 1 1 - 2 0 0 7 TE

×