מבחן ראשון רכיבי מחשב

2,509 views
2,283 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,509
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
43
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

מבחן ראשון רכיבי מחשב

  1. 1. ‫מחשב‬ ‫רכיבי‬ ‫ראשון‬ ‫מבחן‬ 1. 2.‫על‬ ‫ואחראי‬ ‫המחשב‬ ‫של‬ ‫העצבים‬ ‫מערכת‬ ‫למרכז‬ ‫נחשב‬ ‫במחשב‬ ‫רכיב‬ ‫איזה‬ .‫המידע‬ ‫עיבוד‬ ‫א‬.RAM ‫ב‬.CPU ‫ג‬.‫וידאו‬ ‫כרטיס‬ ‫ד‬.‫קול‬ ‫כרטיס‬ ‫ה‬.‫ההפעלה‬ ‫מערכת‬ 3.‫מדף‬ ‫מחשב‬ ‫ברכישת‬ ‫היתרונות‬ ‫שני‬ ‫מהם‬preassembled)‫שניים‬ ‫(בחר‬ ‫א‬..‫יותר‬ ‫נמוך‬ ‫מחיר‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫ב‬.‫ספצי‬ ‫באופן‬ ‫ויבחרו‬ ‫יוגדרו‬ ‫הרכיבים‬‫פי‬ ‫ג‬..‫המחשב‬ ‫הרכבת‬ ‫עד‬ ‫יותר‬ ‫ממושך‬ ‫המתנה‬ ‫זמן‬ ‫ד‬..‫הרגילים‬ ‫היישומים‬ ‫רב‬ ‫להפעלת‬ ‫מתאים‬ 4.‫רכיב‬ ‫איזה‬ .‫במחשב‬ ‫זמנית‬ ‫בו‬ ‫יישומים‬ ‫מספר‬ ‫להפעיל‬ ‫מתכנן‬ ‫מחשב‬ ‫משתמש‬ ?‫זאת‬ ‫לאפשר‬ ‫כדי‬ ‫חיוני‬ ‫במחשב‬ ‫א‬.RAM ‫ב‬.NIC ‫ג‬.‫וידאו‬ ‫כרטיס‬ ‫ד‬.‫קול‬ ‫כרטיס‬ ‫ה‬.)‫קשיח‬ ‫(כונן‬ ‫אחסון‬ ‫אמצעי‬ 5.‫הרחבה‬ ‫כרטיס‬ ‫איזה‬‫המחשב‬ ‫למערכת‬ ‫מאפשרת‬‫מחשב‬ ‫מערכות‬ ‫במידע‬ ‫לשתף‬ ?‫מקומית‬ ‫ברשת‬ ‫אחרות‬ ‫א‬.‫מודם‬ ‫כרטיס‬ ‫ב‬.‫בקר‬ ‫ג‬.‫וידאו‬ ‫כרטיס‬
  2. 2. ‫ד‬.‫קול‬ ‫כרטיס‬ ‫ה‬.‫רשת‬ ‫כרטיס‬
  3. 3. 6.?‫ניידים‬ ‫ומחשבים‬ ‫נייחים‬ ‫מחשבים‬ ,‫שרתים‬ ‫שמשמש‬ ‫העיקרי‬ ‫האחסון‬ ‫כונן‬ ‫מהו‬ ‫א‬.‫טייפ‬ ‫ב‬.‫קשיח‬ ‫כונן‬ ‫ג‬.( ‫אופטי‬ ‫כונן‬DVD) ‫ד‬.‫דיסקטים‬ ‫כונן‬ 7.( ‫פתאומית‬ ‫חשמל‬ ‫קפיצת‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫בנוי‬ ‫רכיב‬ ‫איזה‬spikes)‫מתח‬ ‫ועליות‬ (surges?‫למחשב‬ ‫להזיק‬ ‫שעלולות‬ ‫החשמל‬ ‫בקו‬ ) ‫א‬.CPU ‫ב‬.‫ברקים‬ ‫מגן‬ ‫ג‬.‫אם‬ ‫לוח‬ ‫ד‬.‫קשיח‬ ‫כונן‬ 8.?‫במחשב‬ ‫פלט‬ ‫לרכיבי‬ ‫דוגמאות‬ ‫שתי‬ ‫מהן‬ ‫א‬.‫מדפסת‬ ‫ב‬.‫רמקולים‬ ‫ג‬.‫פלאש‬ ‫כונן‬ ‫ד‬.DVD‫חיצוני‬ ‫ה‬.‫חיצוני‬ ‫מודם‬ 9.‫ה‬ ‫מספק‬ ‫פונקציות‬ ‫שתי‬ ‫איזה‬-UPS‫מספק‬ ‫אינו‬ ‫הברקים‬ ‫שמגן‬)‫שתיים‬ ‫(בחר‬? ‫א‬.?‫מתח‬ ‫מעליות‬ ‫המחשב‬ ‫על‬ ‫מגן‬ ‫ב‬..‫פנימי‬ ‫ממצבר‬ ‫חשמל‬ ‫גיבוי‬ ‫מספק‬ ‫ג‬.‫פתאומיות‬ ‫חשמל‬ ‫מקפיצות‬ ‫המחשב‬ ‫על‬ ‫מגן‬ ‫ד‬..‫החשמל‬ ‫לחברת‬ ‫להתקשר‬ ‫כדי‬ ‫זמן‬ ‫במחשב‬ ‫למשתמש‬ ‫מספק‬ ‫ה‬.‫המחשב‬ ‫את‬ ‫בטוחה‬ ‫בצורה‬ ‫לכבות‬ ‫כדי‬ ‫זמן‬ ‫במחשב‬ ‫למשתמש‬ ‫מספק‬ .‫חשמל‬ ‫הפסקת‬ ‫בזמן‬
  4. 4. 11.?‫תמלילים‬ ‫מעבד‬ ‫מהו‬ ‫א‬..‫במחשב‬ ‫פיסי‬ ‫רכיב‬ ‫זה‬ ‫ב‬..‫מסויימות‬ ‫פעולות‬ ‫לבצע‬ ‫שתוכנן‬ ‫יישום‬ ‫זה‬ ‫ג‬..‫המחשב‬ ‫במשאבי‬ ‫ששולט‬ ‫יישום‬ ‫זה‬ ‫ד‬.‫המחשב‬ ‫של‬ ‫ההפעלה‬ ‫ממערכת‬ ‫חלק‬ ‫זה‬ 11.‫קוד‬ ‫של‬ ‫המטרה‬ ‫מה‬ASCII? ‫א‬..‫לבייטים‬ ‫ביטים‬ ‫לתרגם‬ ‫ב‬..‫לדיגיטאלי‬ ‫גרפי‬ ‫מאות‬ ‫להעביר‬ ‫ג‬..‫הבינארית‬ ‫לשפה‬ ‫הדיגיטאלית‬ ‫מהשפה‬ ‫לתרגם‬ ‫ד‬..‫בביטים‬ ‫ומספרים‬ ‫סימנים‬ ,‫אותיות‬ ‫לייצג‬ 12.?‫עודפים‬ ‫או‬ ‫כפולים‬ ‫רכיבים‬ ‫יש‬ ‫בשרתים‬ ‫מדוע‬ ‫א‬.‫ד‬ ‫שרתים‬.‫רכיבים‬ ‫יותר‬ ‫דורש‬ ‫וזה‬ ‫כח‬ ‫יותר‬ ‫ורשים‬ ‫ב‬..‫זמן‬ ‫בכל‬ ‫נגישים‬ ‫להיות‬ ‫צריכים‬ ‫שרתים‬ ‫ג‬.‫מעוצבים‬ ‫להיות‬ ‫יכולים‬ ‫שרתים‬‫עצמאיים‬ ‫כמחשבים‬‫או‬ ‫כ‬-rack mounted. ‫ד‬..‫כפולים‬ ‫חלקים‬ ‫עם‬ ‫יהיו‬ ‫ששרתים‬ ‫קובע‬ ‫רשתות‬ ‫של‬ ‫הסטנדרט‬ 13.?‫מחשבים‬ ‫של‬ ‫סוגים‬ ‫מתארים‬ ‫מושגים‬ ‫שלושה‬ ‫אילו‬ ‫א‬..‫הפעלה‬ ‫מערכת‬ ‫ב‬.‫רשת‬ ‫ג‬.‫נייד‬ ‫מחשב‬ ‫ד‬.‫שולחני‬ ‫מחשב‬ ‫ה‬.‫חלונות‬ ‫ו‬.‫מרכזי‬ ‫מחשב‬
  5. 5. 14.?‫ברשת‬ ‫מתחנה‬ ‫שרת‬ ‫מחשב‬ ‫שונה‬ ‫במה‬ ‫א‬.‫כ‬ ‫עובד‬ ‫השרת‬-standalone ‫ב‬.."‫ל"לקוחות‬ ‫שירותים‬ ‫מספק‬ ‫השרת‬ ‫ג‬..‫שמותקנות‬ ‫תוכנות‬ ‫מספר‬ ‫רק‬ ‫יש‬ ‫לתחנה‬ ‫ד‬..‫אליה‬ ‫שמחוברים‬ ‫משתמשים‬ ‫יותר‬ ‫שי‬ ‫לתחנה‬ 15..‫הבינארית‬ ‫הסיפרה‬ ‫את‬ ‫לייצג‬ ‫יכולים‬ ‫ערכים‬ ‫כמה‬ ‫א‬.1 ‫ב‬.2 ‫ג‬.4 ‫ד‬.8 ‫ה‬.9 ‫ו‬.16 16.?‫המחשב‬ ‫של‬ ‫העיבוד‬ ‫מהירות‬ ‫את‬ ‫מייצגת‬ ‫מידה‬ ‫איזו‬ ‫א‬.‫ביט‬–bits ‫ב‬.‫פיקסל‬–pixels ‫ג‬.‫הרץ‬-hertz ‫ד‬.‫בייט‬–bytes 17.‫אלקטרו‬ ‫חשמל‬ ‫למנוע‬ ‫כדי‬ ‫להשתמש‬ ‫אפשר‬ ‫במה‬-‫סטטי‬ESD. ‫א‬..‫לחות‬ ‫ללא‬ ‫יבש‬ ‫אויר‬ ‫ב‬.‫לקיר‬ ‫מקיר‬ ‫שטיח‬ ‫ג‬.‫אנטי‬ ‫יד‬ ‫רצועת‬-‫סטטית‬ ‫ד‬.‫מסודר‬ ‫עבודה‬ ‫משטח‬
  6. 6. 18.‫הארכיט‬ ‫לסיווג‬ ‫משמשות‬ ‫קטגוריות‬ ‫שתי‬ ‫איזה‬‫(בחר‬ ‫המעבד‬ ‫של‬ ‫קטורה‬ ?)‫שתיים‬ ‫א‬.ATX ‫ב‬.BTX ‫ג‬.CISC ‫ד‬.PnP ‫ה‬.RISC ‫ו‬.ZIF 19.‫לגבות‬ ‫צריך‬ ‫טכנאי‬4GB‫מידע‬ ‫של‬‫תתאים‬ ‫מדיה‬ ‫איזו‬ .‫אחת‬ ‫אחסון‬ ‫מדית‬ ‫על‬ ?‫מידע‬ ‫של‬ ‫כזו‬ ‫לכמות‬ ‫א‬.Floppy disc ‫ב‬.CD-RW ‫ג‬.CD-R ‫ד‬.DVD+/-R 21.‫מערכת‬ ‫משאבי‬ ‫של‬ ‫סוג‬ ‫לאיזה‬?‫מהמעבד‬ ‫מידע‬ ‫לבקש‬ ‫כדי‬ ‫המחשב‬ ‫רכיבי‬ ‫פונים‬ ‫א‬.DMAs ‫ב‬.I/O addresses ‫ג‬.IRQs ‫ד‬.Memory addresses 21.‫של‬ ‫לממשק‬ ‫יש‬ ‫חיבורים‬ ‫סוגי‬ ‫שני‬ ‫אילו‬1394a?)‫שניים‬ ‫(בחר‬ ‫א‬.2-pin ‫ב‬.4-pin ‫ג‬.6-pin ‫ד‬.8-pin ‫ה‬.9-pin ‫ו‬.15-pin
  7. 7. 22.‫זכרון‬ ‫להתקין‬ ‫התבקש‬ ‫טכנאי‬RAM‫לתקנם‬ ‫יכול‬ ‫ובנוסף‬ ‫שגיאות‬ ‫לאתר‬ ‫שיכול‬ .‫בזכרון‬ ‫שהתרחשו‬ ‫שגיאות‬ ‫מתקן‬ ‫הוא‬ ‫ששם‬ ‫מידע‬ ‫של‬ ‫אחד‬ ‫ביט‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫א‬.Parity ‫ב‬.ECC ‫ג‬.fault tolerant ‫ד‬.CRC 23.‫כבל‬PATA‫הפינים‬ ‫במספר‬ ‫מהשניה‬ ‫אחת‬ ‫הנבדלות‬ ‫תצורות‬ ‫בשתי‬ ‫מופיע‬ )‫שתיים‬ ‫(בחר‬ ‫שבחיבור‬ ‫א‬.6 ‫ב‬.41 ‫ג‬.68 ‫ד‬.81 ‫ה‬.121 24.‫שתי‬ ‫אילו‬‫ת‬‫צורות‬?)‫שתיים‬ ‫(בחר‬ ‫למארזים‬ ‫יש‬ ‫נפוצות‬ ‫א‬.BTX ‫ב‬.NLQ ‫ג‬.ATX ‫ד‬.CLV ‫ה‬.ECC 25.?‫שעליו‬ ‫המידע‬ ‫את‬ ‫לעדכן‬ ‫אפשרות‬ ‫אין‬ ‫זכרון‬ ‫של‬ ‫סוג‬ ‫באיזה‬ ‫א‬.DRAM ‫ב‬.RAM ‫ג‬.ROM ‫ד‬.SRAM
  8. 8. 26.‫לת‬ ‫בהתייחס‬‫המשמש‬ ‫בתמונה‬ ‫המוצג‬ ‫הכבל‬ ‫של‬ ‫המקסימלי‬ ‫האורך‬ ‫מה‬ ,‫צוגה‬ ?‫למדפסת‬ ‫מחבש‬ ‫לחיבור‬ ‫א‬.15 ft (4.5 m) ‫ב‬.20 ft (6 m) ‫ג‬.27 ft (8 m) ‫ד‬.30 ft (9 m) 27.‫הצ'יפסט‬ ‫של‬ ‫הצפוני‬ ‫הגשר‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נשלטות‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫פעילויות‬ ‫שתי‬ ‫אילו‬‫(בחר‬ )‫שתיים‬? ‫א‬.‫ל‬ ‫המעבד‬ ‫בין‬ ‫תקשורת‬-I/O ports. ‫ב‬.‫ל‬ ‫גישה‬-RAM ‫ג‬.‫המע‬ ‫בין‬ ‫תקשורת‬?‫הקשיח‬ ‫לכונן‬ ‫בד‬ ‫ד‬.‫הוידאו‬ ‫לכרטיס‬ ‫גישה‬ ‫ה‬.‫הקול‬ ‫לכרטיס‬ ‫המעבד‬ ‫בין‬ ‫תקשורת‬ 28..)‫שניים‬ ‫(בחר‬ .‫האם‬ ‫בלוח‬ ‫הצ'יפסט‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נקבעים‬ ‫מאפיינים‬ ‫שני‬ ‫אילו‬ ‫א‬..‫להתקין‬ ‫שאפשר‬ ‫המקסימלית‬ ‫הזכרון‬ ‫כמות‬ ‫ב‬..‫ההפעלה‬ ‫מערכת‬ ‫של‬ ‫התאמה‬ ‫ג‬..‫האם‬ ‫לוח‬ ‫על‬ ‫שיהיו‬ ‫הבקרים‬ ‫סוג‬ ‫ד‬..‫המקלדת‬ ‫מערך‬ 29.‫ה‬ ‫לוח‬ ‫של‬ ‫מאפיינים‬ ‫שני‬ ‫אילו‬?‫התצורה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נקבעים‬ ‫אם‬ ‫א‬..‫המעבד‬ ‫של‬ ‫התמיכה‬ ‫סוג‬ ‫ב‬.‫צבע‬ ‫ג‬.‫גודל‬ ‫ד‬.‫בזכרון‬ ‫המקסימלית‬ ‫התמיגה‬ ‫ה‬.‫צורה‬

×