Skal skal ikke_v%c3%a5r_2010[1]

1,089 views
893 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,089
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • I 2009 skal vi jobbe gjennom tre områder: Entreprenørskap - for å få frem et mangfold av nye virksomheter som kan utfordre det etablerte næringslivet og som kan utnytte nye muligheter. Vekst i bedrifter - for at flere bedrifter lykkes i å realisere vekst og internasjonal konkurransekraft . Innovasjonsmiljø – fordi bedrifters innovasjon i samspill med andre aktører gir økt konkurransekraft og verdiskaping. Internasjonalisering og omdømmebygging skal være integrert i alt vi gjør. Utløse er et nøkkelord i vårt formål. I beslutning om bruk av finansielle virkemidler legges det til grunn at vi skal være utløsende. Det er et mål for all vår virksomhet at vi skal utløse innovasjon.
 • Innovasjon Norge skal bidra til økt omfang av nye lønnsomme og bærekraftige bedrifter. Entreprenørskap omfatter gründere og unge bedrifter (0-5 år) Strategien prioriterer følgende tre resultatområder for entreprenørskap: Pådriver for gründere; Innovasjon Norge bidrar med kompetanse, nettverk og kapital Pådriver for entreprenørskapskultur (prioritert i 2009); Innovasjon Norge skal bidra til økt forståelse for entreprenørskap ved å motivere og skape positive holdninger til entreprenørskap. Pådriver for infrastruktur; Innovasjon Norge skal sammen med private og offentlige samarbeidspartnere bidra til etablering av milj ø er, bransjenettverk I 2009 prioriteres entreprenørskapskultur (se ovenfor) og kvinner Kvinner Regjeringens m å lsetting om at kvinneandelen blant nye etablerere skal v æ re minst 40 % innen 2013 vil inneb æ re et skifte i INs arbeid og tjenesteportef ø lje. Innovasjon Norge skal derfor prioritere kvinner og arbeide for en vesentlig ø kning i kvinneandelen innenfor aktuelle program og tjenester
 • Å bringe en ny idlé til lønnsom verdiskaping innebærer en foredling av ideen som normalt går gjennom flere utviklingsfaser. Utgangspunktet for en innovasjon, er en god ide. Men det er ikke nok. Den må settes i en situasjon hvor det kan skapes verdier. Man må gjennom en utviklingsprosess/innovasjonsprosess som nettopp skal leder fram til dette. Innovasjon Norge har valgt å beskrive en innovasjons/utviklingsprosess gjennom fire faser. Dette er en pedagogisk fremstilling for å bevisstgjøre oss de ulike utfordringer man vil møte under prosjektets gang. I praksis er ikke innovasjonsprosessen en lineær prosess som starter med en ide og ender opp med en bedrift i vekst. I de fleste tilfeller vil det være en kontinuerlig veksling fra den ene fasen til den andre gjennom hele utviklingsløpet. Alle innovasjonsprosjekter beveger seg gjennom 4 faser. Og hele tiden ha en basis i idegenerering forut for og gjennom alle fasene.
 • Skal skal ikke_v%c3%a5r_2010[1]

  1. 1. Innovasjon Norge og satsingen på entreprenørskap
  2. 2. Innovasjon Norge utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser i hele landet Innovasjon - Innovasjon Norge ønsker fornyelse basert på mangfold. – Innovasjon Norge ønsker økonomisk vekst gjennom internasjonal konkurransekraft - Innovasjon Norge ønsker sterkere innovasjonstakt gjennom innovasjon i samarbeid I nnovasjons-miljø E ntreprenørskap V ekst i bedrifter Internasjonalisering Omdømmebygging
  3. 3. Strategier for økt entreprenørskap E ntreprenørskap V I <ul><li>Pådriver for: </li></ul><ul><ul><li>Gr ünd ere </li></ul></ul><ul><ul><li>kompetanse, nettverk og kapital </li></ul></ul><ul><ul><li>Entreprenørskapskultur </li></ul></ul><ul><ul><li>skape motivasjon og holdninger </li></ul></ul><ul><ul><li>Infrastruktur </li></ul></ul><ul><ul><li>nettverk, miljøer, inkubatorer etc. </li></ul></ul>Innovasjon Norge skal bidra til økt omfang av nye lønnsomme og bærekraftige bedrifter
  4. 4. Faser i et innovasjonsprosjekt
  5. 5. Innovasjon Norges tilbud til etablerere i Oppland • Etablereropplæring - Innovasjonsreisen - Skal – skal ikke - Etablereropplæring • Finansiering – innovative prosjekter etter søknad • Etablereroppfølging - Temakurs - Individuell oppfølging av stipendmottakere
  6. 6. Kompetanse og nettverk <ul><li>Etablereropplæring </li></ul><ul><ul><li>Skal – skal ikke </li></ul></ul><ul><ul><li>Etablereropplæringen i Oppland </li></ul></ul><ul><li>Etablereroppfølging (fagkurs) </li></ul><ul><ul><li>Temasamlinger for etablerere og unge bedrifter </li></ul></ul><ul><ul><li>Temaer som økonomistyring, markedsføring, salg, design, internasjonalisering etc. </li></ul></ul><ul><ul><li>Samarbeid med andre offentlige aktører i Oppland </li></ul></ul><ul><ul><li>Innovasjon Norge rekrutterer blant stipendmottakere, deltakere etablereropplæring, annonsering, hjemmesider </li></ul></ul>UTVIKLING IDEAVKLARING MARKEDSINTRODUKSJON VEKST
  7. 7. Etablereropplæringen i Oppland <ul><li>Innovasjon Norge Oppland inviterer potensielle etablerere til 30 timers opplæring og tre timer med veiledning </li></ul><ul><ul><li>Har du en forretningsidé? </li></ul></ul><ul><ul><li>Planlegger du å starte egen bedrift? </li></ul></ul><ul><ul><li>Kurset er gratis (egenandel kr 500 til bevertning) </li></ul></ul><ul><ul><li>Forelesninger, gruppearbeid, presentasjon/diskusjon i plenum, bruk av den elektroniske etablererskolen og individuell veiledning </li></ul></ul><ul><ul><li>VINN er ansvarlig for gjennomføring </li></ul></ul>UTVIKLING IDEAVKLARING
  8. 8. Etablererkurs høsten 2009 <ul><li>Fagernes Oppstart 8. mars </li></ul><ul><li>Gran Oppstart 8. mars </li></ul><ul><li>Otta Oppstart 10. mars </li></ul><ul><li>Gjøvik Oppstart 22. mars </li></ul><ul><li>Lillehammer Oppstart 24. mars </li></ul><ul><li>Husk påmeldingsfristen 7 dager før kursstart! </li></ul>UTVIKLING IDEAVKLARING
  9. 9. Kapitalbehov - “blodbadet” IDEAVKLARING UTVIKLING MARKEDSINTRODUKSJON VEKST Akkumulert kontantstrøm

  ×