พุทธสาวก และพุทธสาวิกา
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

พุทธสาวก และพุทธสาวิกา

on

 • 6,666 views

 

Statistics

Views

Total Views
6,666
Views on SlideShare
6,268
Embed Views
398

Actions

Likes
2
Downloads
17
Comments
0

3 Embeds 398

http://socialm3.blogspot.com 343
http://www.socialm3.blogspot.com 54
http://www.google.co.th 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

พุทธสาวก และพุทธสาวิกา Presentation Transcript

 • 1. 1.พระอัญญาโกณฑัญญะเกิดที่ หมู่บ้านใด2.โกณฑัญญะ ทำานายเจ้าชาย สิทธัตถะว่าอย่างไร3.โกณฑัญญะออกผนวช รวมกับ เพื่อน 4 คนรวมเรียกว่า อะไร
 • 2. 4.ธรรมทีพระพุทธเจ้าแสดงและ ่ ทำาให้อัญญาโกณฑัญญะ เห็นธรรม มีชื่อว่าอะไร5.หลานชายที่อญญาโกณฑัญญะ ั ชักชวนให้มาบวช ชื่อว่าอะไร6.คุณธรรมทีเป็นแบบอย่างขอ ่ งอัญญาโกณฑัญญะ มีอะไรบ้าง
 • 3. 1.พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี ก่อน บวชมีความ สัมพันธ์กบ ั พระพุทธเจ้าอย่างไร2.โคตมี หมายถึงอะไร3.เถรี คืออะไร4.พระมหาปชาบดีโคตรมีเถรี ทรง อ้อนวอนในการขอบวชถึง 3 ครั้ง
 • 4. 5.พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระอานนท์ อย่างไร ถ้าพระนางปชาบดีโคตมี เถรีประสงค์จะบวช6.พระพุทธเจ้าทรงยกย่องพระ ภิกษุณีวามีรัตตัญญูภาพ หมาย ่ ถึงอะไร7. คุณธรรมทีเป็นแบบอย่าง พระ ่ นางปชาบดีโคตมีเถรี มีอะไรบ้าง
 • 5. 1.พระเขมาเถรี ทรงอภิเษกสมรส กับใคร2.พระเจ้าพิมพิสารมีประสงค์จะให้ พระนางเขมาเถรีไปเฝ้า พระพุทธเจ้าและฟังธรรม โดย ออกอุบายใด3. พระเขมาเถรี เห็นสตรีที่
 • 6. 4. พระเขมาเถรี ได้รับการ ยกย่องจากพระพุทธเจ้าในด้าน ใด และได้รับการแต่งตั้งจาก พระพุทธเจ้าให้เป็นพระอัคร สาวิกาเบื้องใด5.คุณธรรมทีควรเป็นแบบอย่าง ่ ของพระเขมาเถรี คืออะไรบ้าง
 • 7. 1.พระเจ้าปเสนทิโกศล ทรง พระราชทานความอุปถัมภ์บำารุง พระพุทธศาสนาในเรื่องอะไรบ้าง2.ภิกขุนูปัสสัย คืออะไร3.พระเจ้าปเสนทิโกศล ทรง สวรรคตเพราะอะไร4.คุณธรรมทีเป็นแบบอย่างของ ่ พระเจ้าปเสนทิโกศล
 • 8. 1.หม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัย เป็น พระราชธิดาของใคร2.งานพระราชนิพนธ์ชิ้นแรกที่ทำาให้ พระนามของพระองค์แพร่หลาย คือ หนังสือสอน พระพุทธศาสนาแก่เด็ก เรื่องอะไร
 • 9. 4.คุณธรรมทีเป็นแบบอย่างของ ่ หม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัย มี อะไรบ้าง
 • 10. ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศัก
 • 11. 1. ศาสตราจารย์สญญา เป็น ั บุตรของใคร2. ศาสตราจารย์สญญา เป็นหนึ่ง ั ในสามทีเริ่มก่อตั้งองค์กรใด ่3. ศาสตราจารย์สญญา ท่านได้ ั รับเลือกจากนานาชาติให้ดำารง ตำาแหน่งใด
 • 12. 4. ศาสตราจารย์สญญา ถูก ั เรียกว่า “ หลวงตา”เพราะเหตุใด5.คุณธรรมทีเป็นแบบอย่างของ ่ ศาสตราจารย์สญญา มีอะไร ั บ้าง