Battle Of Concepts - Sparta

1,547
-1

Published on

Sparta wil inspiratie opdoen om uiteindelijk een eigen co-creatieplatform op te zetten waarbij klanten ideeën en behoeften kunnen achterlaten en hierover met elkaar in discussie kunnen gaan.

I-use ontwikkelt een online concept met ideeën, aandachtspunten en marktontwikkelingen.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,547
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Battle Of Concepts - Sparta

 1. 1. mijnSparta<br />*<br />Innovatielab & designcenter<br />Op welke wijze kan Sparta haar klanten betrekken bij het innoveren van fietsen?<br />INHOUD VAN DE PRESENTATIE<br />Slide titel<br />2 Sparta: eenintroductie<br />3 & 4 Sparta & co-creatie<br />5 & 6 Meerwaardevoor de consument<br />7 & 8 Voorbeelden co-creatie<br />9, 10 & 11 mijnSparta<br />12 Promotie van mijnSparta<br />* Uitgangspunt van de presentatieHet bouwenvan een co-creatie platform maaktslechtseenkleinonderdeeluit van de uitdaging. De grootsteuitdagingzit in het bereikenen latenparticerenvan (niet-)klanten.<br />slide1 / 15<br />
 2. 2. 01.OVER SPARTA<br /> 01.Over Sparta<br />1. Missie van SPARTA‘Marktleider worden op het gebied van de ontwikkeling en verkoop van consumentengoederen met betrekking tot mobiliteit voor de korte afstand en actieve recreatie.’<br />6. Toekomst van SPARTAVraagvan de consument:<br /><ul><li>Kleine(re) series produceren
 3. 3. Custom made producten</li></ul>- Zelffietssamenstellen (i.s.m. de officiële Sparta dealer)<br />Innovatie:<br />- Onderscheidend<br />- Innovatief (e-Bikes, doelgroepgericht)<br />- Vernieuwend design<br />Bedrijf:<br />- Kortere time-to-market<br />- Intensieveresamenwerking met de dealers / vakhandel<br />- After sales belangrijkvooradvies & service van consument.<br />2.Kernwaarden van SPARTAKwaliteit: Bijna 100 jaar ervaring (sinds <br />1917),brommerfabrikant & de <br />Spartamet<br />Innovatie: E-bikes: Sparta ION <br /> Heart Support Module <br />(trapbekrachtiging) –<br />Fiets Innovatie Award 2010<br />Product design: Onderscheidendeproducten<br />die de consument aanspreekt<br />Maakkennis met…<br />SPARTA SOMETHING SPECIAL<br />3. Producten van SPARTASpecialistische (doelgroep)fietsen, E-bikes, fitness en (fiets)accessoires<br />4. Doelgroep van SPARTASpecialistische (doelgroep)fietsen voor klanten met een specifieke behoefte. Bv. Ouders, jongeren (urbanbikes).Waarden van de ConsumentDe consument legt de focus op de gezondheid en het milieu. Watbetreftfietsenzijn de kernwaardeninnovatie, veiligheid, en comfort.<br />5. Marketing van SPARTA- Dealernetwerk met instoreadvertising<br /><ul><li> Radio & tv commercials
 4. 4. Advertenties in dagbladen, huisaanhuis folders</li></ul>- Website & online marketing<br />- ION club (community)<br />slide2 / 15<br />
 5. 5. 02.SPARTA & co-creatie<br />02.Sparta & co-creatie<br />Redenenvan Sparta omaanco-creatietedoen?<br />Innovatie Eenfocuspunt van Sparta: innovatiem.b.t. modellen, techniek, ontwerp, functionaliteit en accessoires. ConsumentenkunnenSparta helpenbijhet innoveren. Bv. feedback / input leveren over boutjes, kleuren, de fietsbel, zadel, etc..<br />DoelgroepdenkenIn contact komen met de consument kaninzichtgeven in de noden & wensenvan de klant. Antwoordgeven op de vraagwaar de consument behoefteaanheeft.<br />VragenbeantwoordenVragenbeantwoorden over trends (nieuwekleuren, vormgeving, technologischeontwikkelingen).<br />Definitie van co-creatie:<br />“Co-creatie is een situatie waarbij een organisatie waardecreatie laat plaatsvinden door een samenwerking aan te gaan met een groep consumenten, eindgebruikers of andere belanghebbenden.” (bron: Wikipedia - http://nl.wikipedia.org/wiki/Co-creatie) <br />Redenenvan de consument om<br />aanco-creatietedoen?<br />+ Positieve redenen:<br /><ul><li>Mensen vinden het leuk om actief te participeren.</li></ul>Uitvinders, de merktrouwe consument, mensen die hun standpunten / ideeën willen delen met anderen.<br />- Negatieve redenen:<br /><ul><li>De consument is ontevreden (hoeft niet slecht te zijn mits de organisatie er goed mee weet om te gaan)</li></ul>Co-creatie door Sparta<br />SPARTA & de consument<br />Waarde van co-creatie: Structureel externe partijen inzetten bij ontwikkelen en verbeteren van producten/diensten.<br />slide3 / 15<br />
 6. 6. 03.Het co-creatie platform<br />03.Het co-creatie platform<br />Succesfactoren<br />Het bouwen van een co-creatie platform maaktslechtseenkleinonderdeeluit van de uitdaging. De grootsteuitdagingzit in het bereikenen latenparticerenvan (niet-)klanten.<br />De succesfactorenzijnde antwoorden op de volgendevragen:<br />Hoe mensenkennistelatennemen van het bestaan van het platform?<br />Hoe mensen ‘overhalen’ omteparticiperen?<br />Hoe niet Sparta-klantenovertuigenhunideeën met Sparta tedelen (en niet met een concurrent)?<br />Redenen van de consument omteparticiperen?<br />Wat wilt de klant? Wat verwacht de klant in ruil voor het participeren? Het is de taak van Sparta om te innoveren. De consument verwachtinnovatievekwalitatiefhoogstaandefietsen.<br />Doelgroep van het co-creatie platform?<br />De doelgroepbestaatuit:<br /><ul><li>Klanten:Personen die een Sparta fietshebbengekocht: Personen die ervaringhebben met producten van Sparta en ideeënvoorverbeteringen / innovatieshebben.
 7. 7. Niet-klanten:(Fietsende) niet-klanten met ideeën / klachten / input voorverbeteringen.
 8. 8. Ontwerpers / uitvinders:Personen met (innovatieve) ideeën: Uitvinders, ontwerpers, designers, etc..</li></ul>Motivatiesvoor de consument?<br />CONSUMENT & Sparta<br />Uitdagingenbij co-creatie<br />Hoe de consument over tehalenomteparticiperen (bekendheid met internet)?<br />Hoe voorkom je dat het platform een ‘klaagmuur’ wordt? (Bv. Dell)<br />Is het co-creatie platform kosten-technischgezienrendabel? Hoeveelontwerpers / uitvinderszijner in Nederland die gaanparticiperen?<br />Hoe zorg je ervoordat Sparta déautoriteitwordtm.b.t. de fiets & co-creatie?<br />slide4 / 15<br />
 9. 9. 04.Meerwaardevoor de consument<br />04.Meerwaardevoor de klant<br />Co-creatiebegint met het creëren van meerwaardevoor de consument!<br />De focus moetliggen op de consument en de meerwaarde die de consument ervaart. Co-creatiemoetniet het uitgangspuntzijn.<br />Het is van grootbelangom het co-creatieprocesonderdeeltelatenuitmaken van een platform waarin de consument centraalstaat. Door informatieaantebieden, al dannietgekoppeldaan de customer life cycle, kan Sparta een platform ontwikkelenwaarbij de consument actiefbetrokken is énblijft. Sparta krijgtveelinformatie (data) van (niet-)klanten en creëerteen online platform om co-creatieteinitiëren. Met dezeinformatiekan Sparta eenautoriteitvormen, retentiestrategieëninzetten en feedbackloopsinitialiseren.<br />Gebruiken<br />Kopen<br />Service <br />After-sales<br />Aankoopproces<br />Ervaringen<br />Consument helpen<br />ná de aankoop van eenfiets<br />(Iedereenmag lid worden)<br /><ul><li>Mijn SpartaOnline dashboard met jouw model fiets,pers. gegevens en onderhoudsgegevens (+ evt. suggestiesvooronderhoud)
 10. 10. KilometerstandenbijhoudenOnline tool voor het bijhouden van je geredenfietsroutes & kilometerstanden
 11. 11. Fietsroutes(downloaden): geredenfietsroutes en suggestiesvooranderefietsroutes
 12. 12. Tips & trucsover gebruiken onderhoud (incl. tips van andereleden)
 13. 13. Nieuws / updates over Sparta & diensproducten: innovaties / nieuweproducten
 14. 14. Klantcontactdagen, demosessie / bijeenkomsten
 15. 15. Innovatielab & designcenter</li></ul>Consument helpenbij<br />het aankoopproces<br /><ul><li>Welkefiets past bijjou? (hulpbij het kiezen van jouwfiets)
 16. 16. Overzicht van dealers
 17. 17. Antwoorden op veelgesteldevragen
 18. 18. Maak je fiets persoonlijk (zelf samenstellen)(i.s.m. dealer of een online configurator)
 19. 19. Forum(voor en door de consument)
 20. 20. Nieuwe trendsvan het seizoen</li></ul>Oriëntatie<br />Motivatiesvoor de consument?<br />CONSUMENT & Sparta<br />slide5 / 15<br />
 21. 21. 05.Resultaten van creërenmeerwaarde<br />05.Creërenmeerwaarde<br />Voordelen van het creëren van een online meerwaardevoor de consument<br />AutoriteitHet claimen van autoriteit op het gebied van (digitale) innovatie en klantvriendelijkheid: ‘Sparta, ván en vóór de consument!’. Dezezelfgecreeërdeautoriteitzorgtvoorvoldoendedraagvlak. Het zorgtervoordatmensen met eenideenaar Sparta gaan en nietnaar de website van een concurrent. Bijkomend, nietteonderschatten, voordeel is imagobuilding: een online platform komtovereen met de kernwaarden van Sparta: strevennaarinnovatie & kwaliteit.<br />CommunityConsumentenzieneenmeerwaarde in het online platform; het zorgtvooreenkritischemassa. ZowelSparta alsniet-Sparta eigenarenkunneneen account aanmaken en informatieopvragendanwelinformatiegeven. Mensenkunneninteracteren en informatie met elkaardelen.<br /><ul><li>Enquêtes/ pollsOver de huidigefiets van de consument – follow-up naaankoop: gebruikerservaringenzijn van grotewaarde.</li></ul>Meerwaardevoor Sparta<br />1 & 2<br />SPARTA & de consument<br /><ul><li>ConsumentenpanelsOnline sessiesorganiseren; leden in eenvroeg stadium betrekkenbijnieuweinnovaties.</li></ul>Resultaat:<br />Een online platform waarbij de consument betrokkenis bij Sparta. Co-creatieis niet het uitgangspuntgeweestomteparticerenmaarconsumentenhebbenweleenmening en willenhunideeën, kennis en ervaringendelen.<br />Sparta kandit platform alsuitgangspuntnemenomeensamenwerkingaantegaan met de consument.<br />DATABASE- Gebruikers- Ideeën- Feedback- Onderzoeksresultaten<br /><ul><li>MarktonderzoekWatzijn de trends? Waar is behoefteaanbij de consument?
 22. 22. Co-creatieDe consument geeftzelfideeën en reageert op ideeën van Sparta of andereleden.</li></ul>slide6 / 15<br /><ul><li>VragenbeantwoordenWaar zit de consument mee? Watkanbeter?</li></li></ul><li>06.Voorbeeldenco-creatie: Albert Heijn<br />06.Voorbeeldenco-creatie<br />CONSUMENT<br />ALBERT HEIJN<br />1. MeerwaardeHet creëren van een toegevoegde waarde voor de consument. De consument kan snel & eenvoudig:<br />Receptenbewaren / delen: ‘Mijnkookschrift’<br />Profiteren van aanbiedingen<br />Geschiedenisbijhouden (boodschappenuit het verleden)<br />Boodschappenlijstjesmaken<br /> Op de hoogteblijven<br />Koppeling met de webwinkelom direct tebestellen<br />1. Succes- 145.000 gebruikers van ‘Mijn ah.nl’- 94.000 recepten op Mijn Albert.nl<br />- Bezoekersaantallenonbekend.<br />2. Meerwaarde<br />Database met klantgegevens.<br />Mogelijkhedenom in contact tekomen met de klant: pushkanaalvooracties & aanbiedingen, maarookvoorenquêtes / vragen.<br />Anoniemeklantinformatie: trends, ideeënen activiteiten.<br />Maakkennis met…<br />2. CommunityHet delen van kennis en ervaringen met anderepersonen: het delen van recepten en het plaatsen van reactiesbijandermansrecepten.<br />Mijn AH - Albert Heijn – www.ah.nl/mijn<br />3. Impact & kosten<br />Opstartkostenzijn erg hoog; systeem is erg uitgebreid. Kan modulairwordenopgebouwd.<br />Impact op de organisatie is beperkt (mitsgoedeinrichtingdatabeheer). Mede afhankelijk van intensiteit van gebruik: promoties, acties, feedback, etc.<br />Wat is ‘Mijn AH.nl’?Mijn ah.nl maakt alles makkelijker: online boodschappen doen, recepten bewaren, boodschappenlijstjes maken en op de hoogte blijven.Waarom is dit een goed voorbeeld?Albert Heijn biedt de consument een meerwaarde door online recepten / boodschappenlijstjes, etc. te beheren. Consumenten gebruiken het waardoor er veel marktdata verzameld wordt dat kan worden gebruikt voor het analyseren en optimaliseren van de dienstverlening & productgamma.<br />3. Offline & onlineMijn Albert werktnauwsamen met de Allerhande, het magazine datdientvoor de kookgek / koopjesjager: inspirerend, kleurrijk, volideeën,recepten en foto’s.<br />slide7 / 15<br />
 23. 23. 07.Voorbeeldenco-creatie: Trnd.nl – Bosch Uneo<br />07.Voorbeeldenco-creatie<br />CONSUMENT<br />TRND.nl / BOSCH<br />1. MeerwaardeConsumenten hebben de kans om een product te testen en hun mening te geven.<br />De consument wordtserieusgenomen: naarzijn/haarmeningwordtgeluisterd.<br />De consument kanhelpenbij het optimaliseren van een product: ideënaandragen (co-creatie).<br />De consument krijgt in ruilvoorparticipatie het product cadeau (extrinsiekemotivatiekanbelangrijkzijnvoorparticipatie!).<br />1. Succes700 borenzijnuitgedeeldondertestpersonen(naeen ‘online intakegesprek’). Testpersonenhebbenfilmpjes, foto’s en berichtengepost over projecten die met de Bosch Uneozijnuitgevoerd. Zie: http://bosch-uneo.trnd.nl/page/2/ .<br />2. Meerwaarde<br />Waardevolle feedback over het product: waarloopt de consument tegenaan? Welkezakenmoetenverbeterdwordenbijtoekomstigeproducten? <br />Mond-tot-mondreclame:Erwordtgepraat over het product. Het kandienenalsaanjagervoor de markt- introductie van het product.<br />Maakkennis met…<br />Trnd– Bosch Uneo– http://bosch-uneo.trnd.nl/<br />2. CommunityHet delen van kennis en ervaringen met anderetestpersonen; overleg en discussie. Het geven van feedback aan Bosch.<br />Wat is Trnd?Trnd is Europa’s grootste Marketing-Community voor marketing ‘om aan mee te doen’. Consumenten kunnen producten testen voordat deze op de markt komen.Waarom is dit een goed voorbeeld?Doel van Trnd en participerende bedrijven is het beïnvloeden van toekomstige productontwikkelingen: het verbeteren op basis van meningen van consumenten.<br />De consument wilparticiperenmaarwel in ruilvoorietsanders: in ditgevalkregenalletestpersonen de Bosch Uneocadeau.<br />3. Impact & kosten<br />De kostenzijnbeperkt; deelsafhankelijk van de beloning die in ruilwordtgegeven.<br />Eenmedewerker (project manager) die allesorganiseert en reageert op berichten / vragen.<br />3. Buzz / Mond-tot-mondHet aangaan van eendergelijk project toontaandat Bosch de consument serieusneemt: het creëertdraagvlakbijconsumenten.<br />slide8 / 15<br />
 24. 24. 08.Platform: mijnSparta<br />08.MijnSparta<br />slide9 / 15<br />
 25. 25. 09.Platform: mijnSparta<br />09.MijnSparta<br />mijnSparta<br />Fietsroutes<br />Mijnfietsroutes<br />Nieuwefietsroutemaken<br />Nieuwefietsroutesbijjou in de buurt<br />Fietsroutes van anderegebruikers<br />INHOUD van mijnSparta<br />Mijn Sparta<br />Persoonlijkegegevens<br />Mevr. A. Janssen<br />38 jaar, omgeving Utrecht<br />http://mijn.sparta.nl/janssen(Fictiefvoorbeeld)<br />Mijnfiets(en)<br />Kilometerstanden<br />Ervaringenmet mijnfiets:Geefuwmening!<br />Welkefiets past bijmij?Uwnieuwe Sparta fiets<br />Innovatielab<br />Geef je mening<br />Tips & ideeën van leden<br />Innovaties van Sparta<br />Mijn dealer<br />Mijn dealer<br />Onderhoudsbeurten<br />Tips & trucs<br />Designcenter<br />Trends voor 2010-2011<br />Ontwerp je eigenfiets<br />Maken of kraken? Geef je mening over ontwerpen.<br />BELANGRIJK:<br />Voor de consumentzal het primairedoel (van het merendeel van de gebruikers) van mijnSparta de meerwaarde van user-generated content zijn: persoonlijkegegevens, informatie over de dealer, vraag & antwoorden de diverse fietsroutes.<br />Voor Sparta is het doelomsamen met de consument aaninnovatie / productontwikkelingtedoen. Sparta zalzelf de gangmakervoor co-creatiemoetenzijn door adviestevragen, vragenlijsten op testellen en de online conversatietestarten.<br />Klantenservice<br />Veelgesteldevragen<br />Forum<br />Steleenvraag<br />Chat met eenmedewerker<br />Neem contact op met de helpdesk<br />Nieuws<br />Nieuwsvoor A. Janssen<br />Nieuws van Sparta<br />Innovaties<br />Aankomendeactiviteiten<br />slide10 / 15<br />
 26. 26. 10.mijnSparta: Techniek & impact<br />mijnSparta<br />10.Techniek & impact<br />TECHNIEK van mijnSparta<br />TECHNIEK<br />Webbased community website<br />Gebaseerd op bestaande (open-source) software. Mogelijkerwijseen mash-up van bestaande software zoalsWordpress (cms), phpBB (forum) en eenkant-en-klaarcommunicatiesysteem (e-mail / sms / enquete tool) voorcommunicatie met de klant.<br />Custom-made programmatuur<br />Voorbepaaldeaspecten van de site (bv. Fietsroutes, km-stand berekenen) dientmaatwerkprogrammatuur van pas tekomen (i.c.m. Google Maps – API).<br />Het systeemkanmodulairopgezetwordenzodat het uitbreidbaar is (stapsgewijsnieuwefunctionaliteitentoevoegen)<br />Back-end<br />De back-end (beheerfunctionaliteiten) kan op basis van eenbestaand CMS ingevuld en uitgebreidworden.<br />ORGANISATIE<br />De impact op de organisatie van Sparta zal, na in gebruikname van het systeem, vooral in handenkomen van de marketing- en communicatieafdeling. Het is eennieuwemanier van het benaderen van (potentiële) klanten.<br />Taken zulleno.a. zijn:<br /><ul><li>Het monitoren van het systeem
 27. 27. Vragenbeantwoorden
 28. 28. Contactstrategieënontwikkelen (promoties / aanbiedingen)</li></ul>Co-creatie:<br />Het stimuleren van co-creatiedienttegebeuren door innovatiestedelen met leden van mijnSparta, actief feedback tevragen en pro-actief de meningtevragen van de leden.Het is belangrijk de leden die nietuitzichzelfdezeinformatiezoudengeven, actieftebenaderen en input tevragen.<br />Mevr. A. Janssen<br />38 jaar, omgevng Utrecht<br />http://mijn.sparta.nl/janssen<br />WERKWIJZE<br />Iedereenkaneen account aanmaken (enkelgebruikersnaam & wachtwoordnoodzakelijk) en lid worden. Klanten die een Sparta kopenbijeenofficiële Sparta-dealer krijgeneen folder of wordenautomatisch lid (indienmogelijk). Ookmensen die eenproefritmakenkunnen op verzoek lid worden.<br />Als lid kan je gebruikmaken van alletoepassingen die mijnSpartabiedt.<br />slide11 / 15<br />
 29. 29. 11.Marketing & communicatie<br />11.Marketing & communicatie<br />Focus op de contactmomenten met het merk Sparta & de dealer<br />Het is belangrijkom de focus teleggen op de contactmomenten die de klantheeft met Sparta of de officiële Sparta dealer:<br />Online proefritaanvragenContactmomentkangebruiktwordenom de consument op de hoogtetestellen over de mogelijkheden van mijnSparta.<br />Opstapdagen, demo’s en activiteitenKlanten die participerenkunnengeattendeerdworden op de mogelijkheden van Sparta.<br />Onderhoudsbeurten / contactmoment met de dealerDe klantkanbij het ophalen van eenfiets (bv. nareparatie) een folder krijgen met informatie over mijnSparta. Desgewenstkaneenenquêteformulieraan het stuurt van de fietswordengehangenmet verzoekdeze in tevullen (al danniet via internet). >><br />PUBLICITEIT<br />De basisgedachte van mijnSpartaligtbij de meerwaardevoor de consument. Ditbetekentdat, als het platform naarbehorenwerkt, het zichzelfverkoopt.<br />IN-STORE ADVERTISING<br />Flyers op de toonbank met de locale fietsroutes (gratis aftehalenbij de dealer)<br />Display banner met promotie van mijnSparta (en voordelenvoor consument)<br />DIGITALE MARKETING<br />- Verwijzing op Sparta.nl<br />- Opnemen in de digitalenieuwsbrief<br />- Bannering<br />Promotie van mijnSparta<br />MARKETING van mijnSparta<br />EVENEMENTEN / SPONSORING ACTIVITEITEN (contactmomenten)<br />- Fietsvak 2011 – Promotie / flyering<br />- Sponsoring van wielerkoersen / opstapdagen<br />- Guerilla marketing: Hang een flyer aanalle Sparta fietsen die bijeentreinstationstaangestald(met bv. eenkorting van 50 euro bij de aanschaf van eennieuwefiets)<br />slide12 / 15<br />
 30. 30. mijnSparta<br />*<br />Innovatielab & designcenter<br />Op welke wijze kan Sparta haar klanten betrekken bij het innoveren van fietsen?<br />Conclusie van de presentatieCo-creatie (bijfietsen) zalvooralvoor Sparta van toegevoegdewaardezijn. Het is echterzaak de consument centraaltestellenen vanuitdatuitgangspunt co-creatieeenplaatstegevenbinnen het mijnSparta platform.<br />slide13 / 15<br />

×