Gunnebo Global nr 1/2013

287 views
196 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
287
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Gunnebo Global nr 1/2013

 1. 1. EN KUNDTIDNING FRÅN SÄKERHETSKONCERNEN GUNNEBO #1 2013– stark efterfrågan från kollektivtrafiksektornTILLTRÄDESKONTROLLUnika tjänsterger fullkomligtrygghetTemaBankfackmodell störrei ParisInget slinker igenomfängelsets nyasäkerhetskontroll...3614
 2. 2. INNEHÅLLI PARIS ÄR BARA DET STÖRSTA GOTT NOG........................ 3TEMA: TILLTRÄDESKONTROLLVÄXANDE STÄDER KRÄVEREFFEKTIVA SÄKERHETSSYSTEM .................................... 4.ÅTER PÅ SPÅRET I INDIEN............................................ 4STOR TUNNELBANEUTBYGGNAD I KINA.......................... 5Säkerhetssystem stoppar insmuggling på fängelser... 6Biometrisk banksäkerhet på Sparkasse Hochfranken.. 6Su får byggbranschen att nätverka på webben ....... 8Från sport och fritid till kultur och nöje .............. 9Säkerhetslösningar som smälter in ..................... 10Storbritanniens största valvrum......................... 11SÄKRA KONTANTBETALNINGAR.................................. 12DEN PERFEKTA LÖSNINGEN FÖR NYZEELÄNDSKT FÖRETAG. 13”Maximal driftssäkerhet medPerformance Maintenance”................................. 14LÖSER PROBLEMEN INNAN DE UPPSTÅR........................ 15Worldwide......................................................... 16En viktig del av Gunnebos strategi är att gradvis flyttakoncernens tyngdpunkt till marknader utanför Europamed god tillväxtpotentialPer Borgvall, VD och koncernchef för GunneboI nuläget är vi denenda banken iParis som erbjuderså här rymligabankfackOM GUNNEBOGunnebo är ett varumärke med anorända från 1764. I början tillverkadeföretaget spik och sålde senare ävenkättingar och lyftsystem. Sedan 1995har mer än 40 företag köpts upp världenöver. Under 2006-2007 integreradessamtliga dessa i en gemensam strukturunder ett gemensamt namn – Gunnebo.Visionen var att göra Gunnebo tillvärldsledande leverantör av en säkrareframtid för kunder inom Bank Security &Cash Handling, Secure Storage, GlobalServices och Entrance Control.ANSVARIG UTGIVAREPer BorgvallTelefon +46 10-20 95 000per.borgvall@gunnebo.comREDAKTIONKarin Wallströmkarin.wallstrom@gunnebo.comLinda Gårdlövlinda.gardlov@gunnebo.comBhargav Bharadwajbhargav.bharadwaj@gunnebo.comJocelyne Benisrijocelyne.benisri@gunnebo.comAurelia Gilbertaurelia.gilbert@gunnebo.comAmel Loukalamel.loukal@gunnebo.comEvelyne Gartenmannevelyne.gartenmann@gunnebo.comLouise Harperlouise.harper@gunnebo.comThomas Porquetthomas.porquet@gunnebo.comSujata Redijsujata.redij@gunnebo.comClaudia Reitzclaudia.reitz@gunnebo.comRob Suddabyrob.suddaby@gunnebo.comPenny Yupenny.yu@gunnebo.comJudy Tangjudy.tang@gunnebo.comDeirdre Doyledeirdre.doyle@gunnebo.comEmma Sheldonemma.sheldon@gunnebo.comJanne Pedersenjanne.pedersen@gunnebo.comMATERIALADRESSGunnebo AB, Att: Gunnebo GlobalBox 5181, SE-402 26 GöteborgGRAFISK DESIGN & PRODUKTIONTommy Apelqvisttommy.apelqvist@newsroom.sePROJEKTLEDAREMats Ekendahlmats.ekendahl@newsroom.seÖVERSÄTTNINGComactiva Translations ABTRYCKIneko ABPAPPER, OMSLAGCocoon silk 250g, 100% recycled fibrePAPPER, INLAGATom&otto silk.ÅTERVINNINGProdukten kan återvinnas i pappersåter-vinningen.OMSLAGMelbournes tunnelbana.Foto: Gunnebo Australia.Besök oss på nätetAUSTRALIEN, NYA ZEELANDwww.gunnebo.com.auBELGIEN, LUXEMBURGwww.gunnebo.beBRASILIENwww.gunnebo.com.brDANMARKwww.gunnebo.dkFINLANDwww.gunnebo.fiFRANKRIKEwww.gunnebo.frINDIENwww.gunnebo.inINDONESIENwww.gunnebo.com/idITALIENwww.gunnebo.itKANADAwww.gunnebo.caKINAwww.gunnebo.cnMELLANÖSTERNwww.gunnebo.aeMALAYSIAwww.gunnebo.com.myMexIKOwww.gunnebo.comNEDERLÄNDERNAwww.gunnebo.nlNORGEwww.gunnebo.noPOLENwww.gunnebo.plPORTUGALwww.gunnebo.ptSINGAPORE, VIETNAMwww.gunnebo.sgSCHWEIZwww.gunnebo.chSPANIENwww.gunnebo.esSTORBRITANNIEN, IRLANDwww.gunnebo.com/ukSVERIGEwww.gunnebo.seSYDAFRIKAwww.gunnebo.co.zaTJECKIENwww.gunnebo.czTYSKLANDwww.gunnebo.deUNGERNwww.gunnebo.huUSAwww.hamiltonsafe.comÖSTERRIKE www.gunnebo.atÖvriga marknader:www.gunnebo.comDet finns bara ett Champs-Élysées. Och detfinns bara en bank som kan erbjuda sinakunder bankfack som är så väl tilltagna att dekan rymma en stor, värdefull tavla.– Våra kunder kräver inte bara högstasäkerhet, utan för dem är bankfackensstorlek också väldigt viktig, säger PatrickIskin på HSBC i Frankrike.HSBC:s bankkontor på Champs-Élysées äromgivet av exklusiva märkesbutiker. Ochi den miljön duger bara det största ochbästa. I slutet av 2011 beslutade HSBC därför attbyta ut bankkontorets 4 000 bankfack och samti-digt passa på att höja säkerhetsnivån ett snäpp.För HSBC var det mycket viktigt att hitta enmodern teknik som kunde användas i en skräd-darsydd installation där filialens befintliga utrym-men utnyttjades optimalt. Som bankens valdaleverantör måste Gunnebo lösa två konkretautmaningar: dels skulle bankfacken vara större änvad som är standard, dels fick inga förändringargöras i själva byggnaden. Dessutom måste helainstallationen vara förenlig med en rad mycketstränga säkerhetsföreskrifter.– För att vi skulle få plats med så mångabankfack som möjligt i den befintliga byggna-den måste den bärande strukturen ha en visshöjd. Vi ville också att några av facken skullevara stora nog att rymma mer skrymmandeföremål, till exempel konstverk, säger PatrickIskin, bankdirektör på HSBC:s kontor Champs-Élysées Balzac.För att hela utrymmet skulle kunna utnyttjasmåste särskilda bankfacksrader med en höjd på2,4 meter designas, och tre olika fackstorlekarkombinerades. Varje bankfack försågs med hög-säkerhetslås som håller högsta säkerhetsstan-dard. De rymligaste facken är 1,2 meter höga,606 millimeter breda och 547 millimeter djupa.De har konstruerats och testats för att klara envikt på upp till 300 kg.– I nuläget är vi den enda banken i Paris somerbjuder bankfack med den här kapaciteten. Vårförhoppning är att de både ska hjälpa oss att be-hålla våra mest krävande kunder och locka nya,säger Patrick Iskin.De nya bankfackssystemen installerades pårekordtid, utan att åtkomsten till valvet påver-kades.– En hög servicenivå är absolut centralt förHSBC. Gunnebo lyckades hålla bankens tidsplanoch genomföra installationen effektivt. ■4610811I Paris är bara det största gott nogStrategiskt läge. Ett av HSBC:s kontor i Frankrike ligger mitt på den berömda avenyn Champs-Élysées. Kunderna kräver inte bara högsta säkerhet, utan bankfackens storlek ärockså väldigt viktig. Foto: AximageTEXT I Amel LoukalStorleken har inte betydelse. Kunderna kanförvara tavlor och andra stora värdeföremål i deextrastora bankfacken från Gunnebo.2 GLOBAL #1 2013 3Global #1 2013
 3. 3. Biljettförsäljningen är den främsta in-täktskällan för kollektivtrafiken och attden fungerar är därför viktigt för att eninvestering ska bli lönsam och ett projekt varaekonomiskt hållbart.Samtidigt vill resenärerna kunna röra sig alltfriare, så lösningarna för tillträdeskontroll ochbiljetthantering måste tillåta stora passagerar-flöden och fungera tillförlitligt. I industriländer-na blir det allt vanligare att olika transportnätlänkas samman för att öka rörligheten och fåfler att resa kollektivt.Sammanlänkningen innebär att resenärernaanvänder flera olika färdmedel under resan. Detställer krav på ny teknik, och även på en sam-ordning av lösningarna för tillträdeskontroll såatt systemet blir enkelt och begripligt för rese-närerna och flödet blir mer friktionsfritt.Numera har vi tunnelbanestationer på flyg-platser, motorvägar under landningsbanor ochvidsträckta flygplatsnät.Utvecklingen av identifieringsteknik och olikaläsare har lett till en övergång från de tidigaremagnetkortssystemen till den trådlösa RFID-tekniken, där läsarna är mycket mindre.Förändrad efterfråganPå sistone har många börjat efterfråga mobilteknik med så kallad närfältskommunikation,som låter resenärerna boka online och användamobilen som färdbevis utan att behöva an-Gunnebo har levererat lösningar förtillträdes­kontroll till tunnelbanesystemeti New Delhi. Nu har det indiska dotter­företaget även tagit hem ett kontrakt somgäller komponenter i spärrarna i det nyatunnelbanesystemet i Chennai.Metropolen Chennai (f.d. Madras)växer så det knakar. För att möta denenorma efterfrågan på transportlåter staden nu bygga ett nytt tunnelbane­system med spår både ovan och under jord.Att staden valde att bygga ett bekvämt tun-nelbanesystem berodde på att det är ett hållbartframtidsalternativ som dels ger lägre luftföro-reningar, dels klarar monsunregnen bättre änbusslinjer. Lösningen kommer givetvis också attkorta ner restiderna i staden och bidra till attbussarna inte blir lika överfulla i fortsättningen.Eftersom tunnelbanan får biltrafiken att minskakommer den även att rädda liv.Totalt blir det 35 stationer med 150 spärrar iden nya tunnelbanan. I den första fasen kom-mer Gunnebo att leverera 67 tvådelade klaff-spärrar till åtta stationer.– Det främsta skälet till att Chennai MetroCorporation valde oss var att vår tillträdesteknikär tillförlitlig och hållbar, säger Chetanya Vali, VicePresident Institutional Sales på Gunnebo Indien.Affären innebär att Gunnebo är tillbaka påtunnelbanespåret, efter pausen sedan tunnelbane­projektet i New Delhi slutfördes för några år sedan.Enligt miljöorganisationen Parisar väntasIndien investera 40 miljarder dollar i nya tunnel­banelinjer under de närmaste tio åren. Så tillträ-deslösningar är helt klart ett område med storpotential.– Det här kontraktet har stor strategisk bety-delse för oss eftersom det befäster Gunnebosställning som leverantör av lösningar för tillträ-deskontroll till den indiska tunnelbane­sektorn,säger Per Borgvall, Gunnebos vd och koncern­chef. Utrustningen tillverkas på Gunneboskinesiska produktionsanläggning i Kunshan ochbyggs sedan in i spärrarna av japanska NipponSignals. ■Stadstrafik i EU:ƒƒ I EU (27 länder) görs fler än 60 miljarder passagerarresorper år. Det är cirka 120 resor per invånare och år, med entopp på över 300 resor per invånare i storstäderna.ƒƒ I EU ökar resandet i kollektivtrafiken med mer än 3 procentom året och mer än 6 procent per år i vissa städer. Ökning-en är fortsatt störst i storstadsregioner.ƒƒ Kollektivtrafiken står för omkring 1,2 procent av BNP iEuropa.Åter på spåret i Indien Stor tunnelbaneutbyggnad i KinaOM halvhöga grindarDe flesta av Gunnebos produkterför de kinesiska tunnelbanornasäljs som ett paket som äveninkluderar det automatiska bil-jetthanteringssystemet. Hela lös-ningen installeras sedan i spär-rarna av det företag som ansva-rar för systemintegrationen.Logisk programvara för PC ingåralltid i paketet. Några exempel påklaffspärrspaket:ƒƒ Standard Flap Kit 300 mm andWide Flap Kit 300 mm for Xi’anMetro.ƒƒ Standard Flap Kit 250 mm forGuangzhou Metro.ƒƒ Wide Flap Kit 310 mm for HongKong Metro.För alla tunnelbaneprojektgenomförs en tydlig upphandlingdär kvaliteten är den viktigastefaktorn.TEXT I Emma SheldonTEXT I Mats EkendahlTEXT I Mats EkendahlVäxande storstäder kräver effektiva säkerhetssystemvända separata biljetter eller kort.Därmed har själva spärrarna fått enviktigare roll och även blivit en tyngrekostnadspost i biljetthanteringssystemen.Genom att spärrarna exempelvis utrustasmed LCD-displayer med instruktioner tillanvändarna blir tillverkarna tvungna attbygga in mer teknik i dem.Förbättrad detekteringsteknikNya säkerhetskrav har också tillkommit, tillexempel för att förhindra att passagerarefastnar i spärrarna eller se till så att barnkan passera, antingen ensamma eller isällskap med en vuxen, samtidigt som rättavgift tas ut. Därför har bättre detekte-ringsteknik utvecklats.De ökade kraven på tillförlitliga produk-ter med lägre ägandekostnad och längrelivstid har också lett till att nya mekaniskaoch elektroniska lösningar utvecklats förden här marknaden. ■Befolkningsökning i städerna:ƒƒ I genomsnitt 1,5 procent om året åtminstone fram till år2050, vilket motsvarar minst 60 miljoner människor per år.ƒƒ Starkast ökning i mindre utvecklade länder: nästan 5 pro-cent om året i Afrika.ƒƒ Ökningstakt på 2,4 procent i Indien och Kina.ƒƒ Ökning på cirka 1 procent i utvecklade regioner somEuropa och USA.Jättar. Indien och Kina har ett stortbehov av effektiva kollektivtrafiklös-ningar – som tunnelbanan på bilden– och således även av snabba ochsäkra system för tillträdeskontroll.Efter att framgångsrikt ha installeratlösningar för tillträdeskontroll i tunnel­banan i flera kinesiska storstäder harGunnebo fått fem nya beställningarfrån Guangzhou, Harbin, Hongkong,Shenzhen­och Xi’an.Det samlade ordervärdet uppgår tillöver 17 miljoner kronor och gällertotalt ett tusental så kallade halv-höga grindar, en lösning som konstrueratsför stora trafikvolymer.– Gunnebo är alltjämt den ledande le-verantören av tillförlitliga och effektivalösningar för tillträdeskontroll till den snabb-växande kinesiska tunnelbanesektorn, sägerGunnebos vd och koncernchef, Per Borgvall.Alla spärrarna kommer att tillverkas i Gun-nebos kinesiska fabrik i Kunshan, i närhetenav Shanghai. Med en egen produktionsan-läggning i Kina kan Gunnebo tillgodose detuffa kraven i den här typen av projekt, ifråga om såväl kvalitet som leveranstid.– Det är viktigt, och det stärker vår kon-kurrenskraft ytterligare, säger Per Borgvall.Spärrarna som Gunnebo levererar till denkinesiska tunnelbanemarknaden är kända föratt vara tillförlitliga och hållbara samt klarastor genomströmning.– Kunderna väljer oftast våra produkterdärför att Gunnebo är ett mycket välkäntvarumärke i det här marknadssegmentet.Vi har också många referensprojekt i Kinasstörsta städer. Och sist men inte minst harvi fått positiva reaktioner från tunnelbane-företagen för produkternas höga kvalitet,som har visat sig efter flera års tillförlitligtillträdeskontroll, säger Davis Zhang, SalesDirector på Gunnebo Kina.Hittills har Gunnebo levererat lösningarför tillträdeskontroll till tolv kinesiska stor-städer, bland dem återfinns Peking ochShanghai.Ytterligare 21 kinesiska städer planerarför närvarande att bygga tunnelbanesysteminom den närmaste framtiden, och 17 avdem har redan påbörjat arbetet. ■Den urbana befolkningen i Kina och Indien ökar med 2,4 procent om året. I mindre ut-vecklade länder går ökningen ännu snabbare. Ett växande antal resenärer i städer med välutbyggda kollektivtrafiknät ökar även behovet av effektiva säkerhetssystem som spänneröver flera transportnät.Marknadenhar förändratsgenom att nyidentifieringsteknikoch nya läsare harutvecklats”4 GLOBAL #1 2013 5Global #1 2013
 4. 4. TEXT I Mats EkendahlOm HÖGsäkerhetsslussarSlussarna har testats enligt olika stan-darder för att klara inbrottsförsök,skjutvapen och explosioner:ƒƒ SkySas EV (f.d. Cristal II) – den endasäkerhetsslussen på marknaden som ärlika bred som hög, med fullt certifieratskydd mot intrång och skjutvapen­attacker. Rekommenderas även avaustraliensiska staten.ƒƒ SkySas CU (f.d. Transit) – perfekt närmått och utförande behöver anpassas.ƒƒ UniSas BA (f.d. Escort) säkerhetssluss– kostnadseffektiv lösning för högsäkerhet.Om säkerhetsslussarƒƒ CompacSas EV (f.d. Compact­Save)– en utrymmeseffektiv lösning somförenar högt genomflöde med godsäkerhet.ƒƒ CompacSas BA (f.d. HiSec) – veri-fieringen av in- och utpasserandesker i två steg för högsta säkerhet.Kompakt utförande i tre versioner:Inbrotts- och skottsäkert glas samtmetalldetektorer finns som tillval.ƒƒ SkySas BA (f.d. Transloc) – med tvåinbrottssäkra gångjärnsupphängdadörrar. Slussdörrarna ökar möjlighetenatt kontrollera tillträdet till områdenmed extra höga säkerhets­krav.Om installationerna påfängelserna:ƒƒ Majoriteten valde Gunnebos CristalII, i kombination med metalldetekto-rer från CEIA.ƒƒ Det finns nu 27 Cristal-enheter i aus-traliensiska fängelser.ƒƒ Dessutom har 15 HiSec-enheter medviktsensorer som förstärker slus-sarnas säkerhet installerats. Sensor-systemet används för att kontrolleradels att bara en person passerar itaget, dels att inga föremål lämnaskvar. Om exempelvis ett skjutvapenlämnas kvar inne i HiSec stängs slus-sen och säkerhetslarmet går.ƒƒ Kriminalvården har också köpt in denslagsäkra säkerhetsdörren Magtekoch skottsäkra Dartek, båda i alu-minium, samt skiljeväggar som göratt de inte stör metalldetektorernaselektromagnetiska fält.Ett fängelse ska inte bara hindra fångarnafrån att ta sig ut. Det måste också hindraobehöriga personer och insmugglade före-mål från att ta sig in.Lösningen är säkerhetsslussar.Under de senaste sju åren har Gunneboinstallerat system för tillträdeskontrollpå 20 fängelser i Australien, med ut-märkta resultat. De populäraste lösningarna ärsäkerhetsslussar.– Våra slussar är så omtyckta att vi nu ärförvald leverantör av högsäkerhetssystem förtillträdeskontroll i nya fängelsebyggnader i Aus-tralien, säger Laurie Mugridge på Gunnebo.Säkerhetsslussar är ett utmärkt val både fören mellanhög säkerhetsnivå och där man vill hahögsta tänkbara säkerhet. De mestavancerade kan stå emotsåväl inbrottsförsök som skjutvapenattacker.– De klarar till och med tryckvågorna från enexplosion, säger Laurie Mugridge.Det unika med Gunnebos teknik är att säker-hetsslussen som omger metalldetektorn germinimala störningar, så att det går att upptäckabetydligt mindre föremål än med konkurrerandeprodukter.– Den automatiska detekteringen i våra slus-sar är dessutom mycket tillförlitligare än andrasökmetoder.Han syftar på att fel som beror på den mänsk-liga faktorn minimeras. Sådana fel kan inte heltundvikas om man exempelvis använder hand-hållna metalldetektorer.Produktutbudet omfattar även lösningarsom effektivt förhindrar obehöriga från att tasig in genom att ta häng på någon behörig sompasserar genom slussen. Det finns också olikautföranden som gör det lätt att hitta en brabalans mellan den önskade säkerhetsnivån ochgenomflödestakten. På fängelserna är man väl-digt nöjda med installationerna. Valet av Gun-nebo grundades på företagets goda anseende,många referensinstallationer och välutbyggdaservicenät.– Men man ska komma ihåg att kriminalvår-den hela tiden håller utkik efter nya lösningarmed ännu högre säkerhet som ger ännu bättreförutsättningar att upptäcka insmugglade före-mål, så det går inte att vila på lagrarna, avslutarLaurie Mugridge. ■Säkerhetssystem stopparinsmuggling på fängelserFingeravtryckslåsen gör de bankanställdas arbetesnabbare och enklare, samtidigt som kontantför-varingen blir säkrare.Gunnebo levererade totalt 22 sedelboxar av modellSafePoint TT Plus som del av en stororder från SparkasseHochfranken.Fyra SafeGate-system installerades också på olikaSparkasse-filialer i fjol, och under de närmaste månader-na tillkommer ytterligare åtta passersystem. Gunnebohade redan tidigare installerat säkerhetsentréer på tre avbankens kontor. När lösningarna ses över kommer dessaatt uppgraderas med senaste maskinvara och program-vara och integreras i det optimerade helhetskonceptet.Enkelt och säkertDe viktigaste innovationerna i helhetslösningen är denbiometriska identifieringen och att alla separata lös-ningar kopplas upp mot en central ledningsplattform.Resultatet är att kontanthanteringen inte bara blir enk-Biometrisk banksäkerhet på Sparkasse HochfrankenSnabb, enkel och säker kundservice med fingeravtryckslåslare, utan också snabbare och effektivare.Bankens personal identifierar sig direkt ge-nom att placera fingret på läsaren vid kassaskå-pet eller i säkerhetsentrén. På så sätt behöver deinte titta in i läsaren, utan fingeravtrycket räckerför att bekräfta att medarbetaren är närvarandevid transaktionen.Central flexibilitetDen smidiga identifieringen gör att banktjäns-temannen i stället får mer tid över till kunden,men uppfyller ändå kraven. Processen är enkeloch snabb för både kunden och medarbetaren,samtidigt som säkerheten är mycket hög.Även om medarbetarna på Sparkasse Hoch-franken arbetar på mer än ett kontor kan deidentifiera sig i de olika filialernas respektivesystem med hjälp av biometriska data.Medarbetarnas fingeravtryck finns lagradei en central databas. Alla Gunnebos kassaskåpoch säkerhetsentréer är anslutna till sammalednings­program. Därmed slipper företaget denkomplexa administrationen av åtkomstlösningaroch nya pin-koder om någon medarbetare byterkontor. Behörigheten kan i stället enkelt tilldelas,förlängas och återkallas centralt via lednings-plattformen. På så vis bidrar säkerhetslösningentill en mycket effektiv personalhantering. ■Den automatiskadetekteringen i våraslussar är myckettillförlitligare änandra sökmetoderTEXT I Claudia ReitzAtt lämna ut stora summor kontanter är en vanliguppgift på bankerna. För att kunna fortsätta erbjudaden tjänsten på ett smidigt sätt ville den tyskabanken Sparkasse Hochfranken hitta sätt attoptimera kontanthanteringen. Sedan oktober2012 har banken därför använt sedelboxaroch entrésystem med biometriska lås frånGunnebo på fler än 30 kontor.Här vaktar Gunnebo. Bilden visar Gunnebo SkySas EV,en säkerhetssluss som används i australiensiska fängelser.Om Sparkasse Hochfrankenƒƒ Den största banken i Hochfranken med en marknads­andel på 50 procent.ƒƒ 60 kontor i Hochfranken (som omfattar stor­kommunerna Hof och Wunsiedel i Oberfranken/Bayern).ƒƒ Kreditinstitut med nästan 900 anställda inom marknadoch administration.ƒƒ Utsågs till ”bästa bank i Hof” av tidskriften FOCUSMONEY 2011 och 2012.Om biometriska kontantsystemƒƒ SafePoint TT Plus sedelboxar och SafeGate säkerhets­entréer.ƒƒ Effektiva filiallösningar.ƒƒ Bankkontorens kontanthantering uppfyller försäkrings­bolagens krav och förebygger risker.ƒƒ Biometrisk identifiering utan krav på ögonkontakt.ƒƒ Största möjliga flexibilitet i personalhanteringen.ƒƒ Central styrning via SafeControl IDentry® 2.0.6 GLOBAL #1 2013 7Global #1 2013
 5. 5. Su Butcher är intresserad av förhållandetmellan hur byggnader fungerar och hur deser ut.– Om jag ritade byggnader i dag skullejag bli oerhört frustrerad, säger hon. Det ärså mycket fokus på det estetiska och intetillräckligt på funktion. Nu arbetar hon istället med att hjälpa byggindustrin skapalönsamma relationer på internet.Under 1980- och 1990-talen studeradeoch undervisade Su Butcher i arkitek-tur på University of Liverpool School ofArchitecture and Building Engineering.– För mig handlar arkitektyrket om att samlaalla trådar i dagens komplexa byggda miljöer –struktur, ergonomi och tjänster, säger hon.I allmänhet måste arkitekter ta hänsyn tilltre saker i sina beslut: utseende, funktion ochkostnader.– När man kommer in i en byggnad är det in-trycket man får som besökare som dominerar,så hur själva byggnaden ser ut är viktigt.I ett system för tillträdeskontroll är detgivetvis i stället funktionen som är det grund-läggande, och en arkitekt har knappast densakkunskap som krävs på området. Här kom-mer andra specialister in för att i samarbetemed arkitekten ta fram ett utförande sompassar kunden.– Därför måste en bra arkitekt även vara enbra projektledare, säger Su.Efter att ha lämnat den akademiska världen1997 kom hon till London, där hon blev PracticeManager på MAAP, ett företag som är speciali-serat på sjukhusarkitektur. Hon har även drivitInkpen Downie Architects i Colchester, som ärspecialiserat på historiska byggnader och kyrkor.2006 slog hon in på en ny bana när hon blevPractice Manager på den stora arkitektfirmanBarefoot Gilles i Ipswich.– Jag öppnade ett nytt kontor åt firman iChelmsford där jag arbetade med marknads-föring och att hitta nya kunder. Bland annatbyggde jag upp en ny webbplats och skaffadefirman en framträdande plats i sociala medier.2010 hjälpte Barefoot Gilles en kund attdra in tre miljoner pund till ett nytt barnsjuk-hus tack vare Sus skickliga nätverkande påwebben som fick byggbranschen att bidra. Detär ett projekt som hon är väldigt stolt över.Su var tidigt ute med att använda bådeLinkedIn och Twitter. Med åren började hon fåfler och fler förfrågningar om att hållaföredrag eller diskuterasitt arbete i sociala medierför byggbranschen, och detvar en uppgift som kändesväldigt givande.Nätet skapar affärerFör knappt två år sedan lämna-de hon därför jobbet på arkitekt-byrån och blev heltids­konsult inomsociala medier med det egna företagetJust Practising.– Jag har märkt att nätet, och socialamedier i synnerhet, erbjuder många sätt attskapa nya affärer.Men byggindustrin har varit ganska trögatt komma igång med att använda internet,delvis på grund av att branschen är så konser-vativ. I dag ökar antalet arkitekter på Twitteroch sajten börjar bli ett accepterat verktyg föryrkesmässigt nätverkande.– De närmaste åren kommer inte att bli lättaför byggindustrin, men efter att ha lett flera ar-kitektbyråer genom lågkonjunkturer vet jag attde företag som lyckas leta upp möjligheternakommer att blomstra, förklarar Su.För egen del samarbetar hon med Gunneboinför en ny produktlansering 2013.Kommer den att diskuteras i sociala medier?Förmodligen. Blir det en bra blandning avdesign och funktion?Definitivt! ■TEXT I Hanna LindahlHon får byggbranschenatt nätverka på webbenFrån sport och fritidtill kultur och nöjeEfter många framgångsrika år i Nederländernaoch Belgien börjar Gunnebo och Syx Automa-tions nu samarbeta även i Storbritannien.– Vi har öppnat ett kontor i Barlaston iStaffordshire för att stärka vår kundserviceoch försäljning, säger Robbert Vermazen,Operations Manager på Syx Automations.Syx Automations ärmarknadsledande i norraEuropa på program ochmaskinvara som riktar sig tillfritidssektorn och har varit verk-samt i branschen i mer än 25 år.Företaget erbjuder en helhets-lösning, som förutom den egna platt­formenReCreateX även omfattar it-infrastruktur, nät-verkshantering, tillträdeskontrollsystem ochkameraövervakning.Gunnebo och Syx samarbetar sedan flera år iNederländerna och Belgien, och hittills har Syxinstallerat lösningar för tillträdeskontroll frånGunnebo på fler än 200 fritidsanläggningar.Först var det främst i idrottsanläggningar ochsimhallar som Gunnebos produkter installerades,men nu har Syx breddat sin marknad och förseräven teatrar, museer och nöjesparker med entré-lösningar.– Tack vare Gunnebos utökade produktutbudgör samarbetet att vi kan erbjuda våra kunderden bästa lösningen för deras behov och garan-tera högsta kvalitet, sägerRobbert Vermazen.Ett av de senaste samar-betena gällde Sorghvliedt,en bad- och fritidsanlägg-ning i stadsdelen Hobokeni Antwerpen, där SyxAutomations har instal-lerat flera SpeedStiles ochGlasStiles. Lösningensstyrka ligger i integreringenmellan Gunnebos lösningaroch programmet ReCreateX. Besökarna påanläggningen använder kodade plastkort somkontrolleras av en kortläsare vid entrén.Den brittiska enheten kommer att erbjudahela det produktutbud som redan finns i deandra länderna, däribland tillträdeskontroll.Dessutom har programvaran anpassats för attsvara mot behoven på de enskilda marknaderna,exempelvis för att kunna hantera välgörenhets-programmet Gift Aid i Storbritannien. ■TEXT I Hanna LindahlRobbertVermazenSyxAutomationsGrundat: 1985.Antal anställda:Fler än 80.Kontor: Ypres(Belgien), Nijkerk(Nederländerna)och Barlaston,Staffordshire(Storbritannien).I Sorghvliedtanläggningen i Antwerpen finns flera vändkors av typen SpeedStiles och GlasStiles som installeratsav Syx Automations.Su ButcherÅlder: 46.Familj: Gift, en son på 8 år.Bor: Frinton on Sea, Essex, Storbritannien.Yrke: Konsult inom sociala medier för byggbranschen.Intressen:MatlagningochLegoStarWars(medsonen).Favoritbyggnad: Boots Wets-fabriken i Beestonstrax utanför Nottingham, därför att det var denförsta byggnad jag besökte som arkitektstudentsom fick mig att verkligen tappa andan. Eller WillisFaber Dumas-byggnaden i Ipswich som ritades avFoster Associates och stod klar 1975. Det var ettbanbrytande projektoch en av de förstakontorsbyggnaderdär man verkligen toghänsyn till användar-nas sociala liv när manbyggde.8 GLOBAL #1 2013 9Global #1 2013
 6. 6. UDG är Storbritanniens största logistik-företag i läkemedels- och hälsovårds-branschen. Den kraftiga tillväxten isektorn gjorde att UDG behövde byggaut sitt valvrum för säker läkemedels-förvaring.Som en del av sitt åtagande gente-mot kunderna i hälsovårdssektornmåste UDG erbjuda valv somuppfyller det brittiska läkemedelsverketsbestämmelser och brittiska statens kravpå hanteringen av licensläkemedel.Behovet av säker förvaring i den brit-tiska läkemedelssektorn har ökat kraftigtunder de senaste åren, främst till följdav att allt fler läkemedel omfattas av dehöga säkerhetskrav som staten fastställtFler läkemedel betyder högre omsätt-ning, men samtidigt ökar också behovetav säkra förvaringsutrymmen.UDG hade vuxit ur sina befintliga valvoch hade därför begränsade möjligheteratt utöka sin kundbas. För att lösa proble-met valde UDG att ta hjälp av Gunnebo.– Vi har en stark relation med Gunnebosom har utvecklats genom att de förstårbehoven i vår verksamhet och erbjuderfungerande lösningar, säger Mark Lang-ton, Director of Operations på UDG.Gunnebo är godkänt av brittiska statensom leverantör och installatör av valv ochhar på senare år byggt några av de störstavalven någonsin i landet.UDG behövde utöka valvkapacitetentillräckligt för att få plats med ytterligare1 000 europallar. Samtidigt måste ettantal andra krav också vara uppfyllda:ƒƒ Den nya valvkapaciteten måste finnasi samma område som den befintligaverksamheten och ligga i direkt anslut-ning till det befintliga valvrummet.ƒƒ Installationen av den nya valvutbygg-TEXT I Mats EkendahlUDG (UniDrugDistributionGroup)ƒƒ Erbjuder speciali-serade lager- ochtransporttjänsterför företag somtillverkar läkeme-dels-, hälsovårds-,veterinär- och kon-sumentprodukter.ƒƒ I nuläget har UDG2 250 pallar i säkerförvaring (en mark-nadsandel på 63procent).Utbyggnaden avvalvrummetƒƒ 25 långtradareanvändes för atttransportera stålkon-struktionen och Cen-turion-valvpanelernamed säkerhetsklassGrade VI från Gun-nebo Markersdorf iTyskland till anlägg-ningen i Storbritan-nien.ƒƒ 694 Centurion-valv-paneler med GradeVI användes.ƒƒ Den tillbyggda valv-delen är 10,5 meterhög, 16,5 meter bredoch 52 meter lång.ƒƒ Installationen slut-fördes på åtta veckorav ett arbetslag påfem personer.ƒƒ Investeringen upp-gick till 1,1 miljonerpund.ƒƒ UDG räknar med attinvesteringen skabetala sig på tre år.Banco de Portugals huvudkontor ligger iPombaline, en av huvudstadens äldstastadsdelar. Banken har köpt upp områdetbit för bit under loppet av tvåhundra år. Detsenaste förvärvet är kyrkan Igreja de S. Julião,som byggdes ovanpå ruinerna efter jordbäv-ningen 1755.Det nyrenoverade huvudkontoret vilar påsamma historiska lämningar. Projektet tog femår att slutföra och kostade 296 miljoner kronor.Målet var att anpassa den befintliga byggna-den till modern bankverksamhet som uppfyllerkraven i dagens EU-lagstiftning. Eftersom dethandlar om en bank stod säkerheten givetvishögt på prioritetslistan, men att byggnadenskulle vara jordbävningssäker var också mycketviktigt.Fler än 130 företag var inblandade i projek-tet. Gunnebo vann ett stort kontrakt och fick iuppdrag att leverera en helhetslösning för denfysiska säkerheten.Säkerhetssystemet måste givetvis skydda deviktigaste delarna av bankens nya huvudkontor.Men många av kraven gällde även arkitektoniskaaspekter och gick ut på att utrustningen skullesmälta in väl i den eleganta byggnadsmiljön. ■TEXT I Mats EkendahlSäkerhetslösningar som smälter inStorbritanniensstörsta valvrumVarsamma ingrepp. Banco de Portugal har lyckats renovera sitt huvudkontor i Lissabons historiskakvarter utan att förstöra de eleganta byggnadernas aura.naden fick inte störa den dagliga verk-samheten.ƒƒ Utbyggnaden av det befintliga valvrum-met måste vara förenlig med lagenskrav på hantering av licensläkemedel, sådet befintliga rummet måste vara oin-tagligt under hela arbetets gång.Gunnebo presenterade en lösningför hur panelerna kunde monteras, ochden gjorde det möjligt att bygga ut detbefintliga valvet. Säkerheten i det be-fintliga valvrummet påverkades inte allsunder ombyggnationen.När de tillbyggda väggarna och takethade säkrats togs dörrar upp för bådefotgängare och palltransporter mellande ursprungliga och tillbyggda rummen,så att UDG kunde fortsätta sin dagligaverksamhet.En annan fördel var att verksamhetenkunde fortsätta i samma lagerbyggnadsom tidigare.Utrymmesökningen som skapadeplats för ytterligare 1 000 pallar har gjortatt UDG dels kan tillgodose sina nuvar-ande kunders behov, dels har kapacitetför framtida tillväxt.Företaget är väldigt nöjda med detnya valvrummet.– Det här projektet genomfördes heltutan störningar för vår dagliga verksam-het och fullbordades en vecka tidigare änplanerat! ,avslutar Mark Langton, Direc-tor of Operations på UDG. ■När Banco de Portugal renoverade sitt huvudkontor i centrala Lissabon var det viktigt attsäkerhetsutrustningen skulle smälta in i den eleganta byggnaden.Imponerande höjd. Det brittiska företaget UDG behövde utöka sitt förvaringsutrymme när verk-samheten växte. Gunnebo byggde ut valvrummet och installerade extremt stora säkerhetsdörrar.10 GLOBAL #1 2013 11Global #1 2013
 7. 7. Fler än 100 SafePay™-enheter kommer attinstalleras i kassorna på 16 Conad Pac2000a-butiker innan 2014 är till ända. Detta enligtett tvåårigt avtal som den italienska stor-marknadskedjan har tecknat med Gunneboom den slutna kontanthanteringslösningenSafePay Secure.afePay-lösningen förändrar och förbättrararbetssättet.– Den omvandlar också butikerna i posi-tiv riktning, eftersom kontant­hanteringeninte längre kommer att vara ett problem, sägerPaolo Coletti, POS Manager på Conad Pac2000a.Enligt avtalet ska 16 butiker utrustas medSafePay SCL slutna lösningar, där kassapersonalendeponerar kontanter i säkra, bläckskyddade kas-setter som sedan kan hämtas av butikens värde-transportör.Pengarna behöver inte räknas manuellt ochexponeras aldrig, så kontanthanteringen är heltsluten från det att kunden betalar tills pengarnanår banken.– Vi kommer även att leverera ett antal tillhö-rande tjänster till Conad Pac2000a, bland annatprovning, och professionell support för fjärr­styrning och korrigerande underhåll, säger MarcoDepaoli, Country Manager Gunnebo Italien.– Gunnebo har samarbetat med ledande detal-jister i Europa om utvecklingen av SafePay för attta fram ett effektivt system för sluten kontant­hantering som är både tillförlitligt och säkert. ■Är på språkkollSäkra kontantbetalningarTEXT I Linda GårdlövCONAD Pac2000aƒƒ Grundat i Bologna 1962ƒƒ Verksamheten bedrivs i form av åtta storakooperativa föreningar, inköpscenter och gros-sister: Nordiconad, föreningen för friståendeConad-handlare i centrala och norra Italien,Conad del Tirreno, Pac2000A, Conad Adriatico,Sicilconad Mercury och Conad Sicily.ƒƒ 1 100 snabbköp och butiker över hela Italien.SÄKER BETALNING. Den italienska snabbköpskedjan Conad har installerat ett stort antal SafePay-enheter.I början av året tecknade Gunnebo kontrakt mednyzeeländska Z Energy om leverans av 80 Intelli-Safes. Dessutom ska 120 av företagets befintligaIntelli-Safes, som levererades av Gunnebo 2002,uppgraderas till den nya generationens standard(Gen-10).Inför upphandlingen utvärderade och testade ZEnergy ett antal konkurrerande produkter frånandra leverantörer för att jämföra dem med Gun-nebos Intelli-Safe i praktiken. Testerna visade attIntelli-Safe var den lösning som lämpade sig bäst förZ Energys behov.Gunnebo levererade och installerade Gen-2 ochGen-5 Intelli-Safes på 205 anläggningar över helaNya Zeeland 2002 och har gradvis uppgraderat demtill Gen-5 Intelli-Safes från 2007 och framåt.– Z Energy har använt Gunnebos produkter imånga år, så jag är glad över att vi nu ska kunna tavår tredje Intelli-Safe-generation i bruk efter den härutvärderingen. Något jag verkligen uppskattar är attGunnebo lyssnar på våra behov, förstår vår verksam-het och samarbetar med oss för att utveckla sinaprodukter och leverera rätt lösningar för vårt företag,säger Vance Anderson, Site Systems Manager på ZEnergy. ■Intelli-Safes en perfektlösning i Nya ZeelandZ Energyƒƒ Levererar drivmedel till konsumentsektorn ochstora företagskunder som flygbolag, åke-rier, gruvor, rederier och fordonspark­operatörer.ƒƒ Levererar asfalt till vägarbeten ochtillverkar ingredienser till tvätt­medel och andra hushållsprodukter.ƒƒ Har 209 bensinstationer,74 tankstationer för lastbilaroch 45 på flygplatser.Nyzeeländska Z Energys noggranna utvärdering visadeatt Intelli-Safe passar företagets behov perfekt.Gunnebo lyssnar på vårabehov, förstår vår verksam-het och samarbetar medoss för att utveckla sinaprodukter och leverera rättlösningar för vårt företagS12 GLOBAL #1 2013 13Global #1 2013
 8. 8. Att känna sig fullkomligt trygg och slippa oroa sig, detvill nog de allra flesta. Därför har Gunnebo tagit framett exklusivt serviceavtal – Performance Maintenance.– Den här tjänsten är unik i säkerhetsbranschen. Medfjärrövervakning kan avvikelser upptäckas innan deblir ett problem, säger Hugo Balaguer, Global Services,Gunnebo.Banker och många andra företag är starkt beroende avoptimal driftseffektivitet och tillgänglighet. Nu kanGunnebo hjälpa dem att kapa nedtiden till ett abso-lut minimum med hjälp av Performance Maintenance.– Förutom att avtalet omfattar onlineövervakning ochrealtidsdiagnostik kan vi dessutom vara på plats på nolltidnär något behöver repareras, säger Hugo Balaguer.Tillförlitlig supportGlobal Services har fler än 1 500 högt kvalificerade specia-lister som erbjuder tillförlitlig support var och när som helst,så att kunderna kan känna sig helt trygga.– I praktiken betyder det att man får hjälp innan man ensvet om att man behöver det ...De flesta praktiska problem kan lösas antingen via fjärran-slutning från kundens system till Gunnebo eller genom guidadfelsökning.Hjälp när det behövsKunderna som använder Performance Maintenance kanockså besluta om och när de vill ha tillgång till tekniskassistans på plats: underkontorstid, både vardagaroch helger, dygnet runt ellerpå tider som de själva angertill Gunnebo.– Vi vill garantera kun-derna att deras säkerhetsut-rustning fungerar felfritt såstor del av tiden som möjligt,säger Hugo Balaguer.De största kunderna finnsi banksektorn.– Och servicen fungerarutmärkt i kombination mednågra andra Gunnebo-produkter – SafeStore Auto,SafePay och SafeCash. ■TEXT I Mats EkendahlLöser probleminnan de uppstårHur kontrollerar ni driften och driftssäkerheten?– Det här är en kritisk aspekt, och eftersom vårakunder använder sina bankfack väldigt ofta blirdet genast uppenbart för dem om något inte fung­erar. Där vi konstaterar återkommande problemföljer vi upp de enskilda fallen tillsammans medGunnebos serviceorganisation.Hur reagerar Gunnebo när problemet har upp-täckts och fått en lösning?– Så fort något fel eller problem inträffar somfaller utanför de vanliga ramarna tar Gunnebofram en utförlig avvikelserapport, som äveninnehåller preventiva åtgärder som bör genom­föras på våra övriga bankkontor. Regelbundet tarsäkerhetsföretaget även fram detaljerade rap­porter som gäller samtliga installationer, där allaavvikelser som inträffat under en viss tidsperiodanalyseras. ■Varför valde ni Gunnebo som underhålls­leverantör?– Eftersom det är Gunnebo som har tillverkatvåra system tror vi att de är bäst kvalificerade attsköta underhållet. Det gör att vi kan känna osshelt trygga.Vad omfattar underhållskontraktet medGunnebo­? Hur många bankkontor?– Enligt servicekontraktet för de automatise­rade bankfacken ska systemet ha en tillgänglig­het på 98 procent. Kontraktet omfattar alla de 15bankkontor där vi har installerat de automatise­rade bankfacken SafeStore Auto.Det främsta syftet med kontraktet är att garan-tera ”la Caixa” och dess kunder en utmärkt servi-cenivå. Klarar Gunnebo att leva upp till det?– Det är naturligtvis oerhört viktigt för oss attkunna erbjuda våra bankfackskunder en kvalitets­tjänst. Om kunderna inte kan komma åt fackennär de behöver kan det allvarligt skada våra kund­relationer.Vilka är de främsta fördelarna med ett underhålls-kontrakt som garanterar en viss tillgänglighetsgrad?– Garantin för maximal driftssäkerhet, snabbsvarstid i akuta situationer och den trygga förviss­ningen om att Gunnebos personal är välkvalificerad.Är du nöjd med driftssäkerheten?– Just nu ligger robotarnas genomsnittliga till­gänglighet på 99,43 procent, alltså mer än de 98procent Gunnebo lovat, så vi är väldigt nöjda medservicenivån. Vi skulle också särskilt vilja betonahur snabba Gunnebo är att skicka ut service­tekniker när något behöver fixas.Hur många gånger används bankfacks­lösningenvarje år?– Bland de 15 installationerna är det en somanvänds vid fler än 4 000 tillfällen om året, medanfem andra används över 1 000 gånger. Resten lig­ger på mellan 500 och 800 tillfällen per år.“Maximal driftssäkerhet medPerformance Maintenance”14 GLOBAL #1 2013TEXT I Deirdre DoyleDen spanska sparbanken ”la Caixa” använder sig sedan tio års tidav Gunnebos högsta serviceavtalsnivå, Performance Maintenance.Global Magazine har träffat Miguel Angel Fernandez Rancaño,säkerhetschef på ”la Caixa”, och ställt några frågor om hur hanupplever lösningen.Om “la Caixa”ƒƒ ”la Caixa” – Caja de Ahorrosy Pensiones de Barcelona– uppstod genom samman­slagningen 1990 av Caja dePensiones, som grundades1904, och Caja de Barcelona,grundat 1844.ƒƒ Banken har ett starktsocialt engagemang ochvill tjäna allmänintresset,både genom sina finansiellatjänster och genom välgö­renhetsprojekt som bidrartill att finansiera sociala,kulturella och vetenskapligaaktiviteter.ƒƒ Har fler än 10,4 miljonerkunder och fler än 5 100bankkontor.Just nu ligger robotarnas genom-snittliga tillgänglighet på 99,43procent, alltså mer än de 98 pro-cent Gunnebo lovat, så vi är väl-digt nöjda med servicenivån.Fördelar med Perfor-mance Maintenanceƒƒ Den unika fördelen avatt ha maximal över-blick och känna fulltrygghet i strategisktviktiga verksamheter.ƒƒ Riskfritt. Gunnebo tarhela ansvaret för hante-ringen av säkerhetspro-cesserna.ƒƒ Kunderna vet hursnabbt det går attfå ordning på derassystem igen efter enincident.ƒƒ Full trygghet.15Global #1 2013
 9. 9.  ITALIEN. Banken BPPB bekräftade nyligen sittförtroende för Gunnebo Italien genom att för-länga det treåriga serviceavtalet för alla bankenssäkerhetssystem, även dem som inte ursprungli-gen levererats av Gunnebo.Det var ett lyckat beslut, som Donato Maino,teknisk servicechef på BPPB, förklarar: – Vi harsamarbetat med Gunnebo imånga år och lyckats förhindraproblem och införa innovativalösningar på ett sätt som bådaparter varit nöjda med. Kunniga,hjälpsamma och snabba teknikersom kan rycka ut med kort varselär grundläggande krav för BPPB.Banca Popolare di Puglia eBasilicata har sitt huvudkontor iAltamura (Bari) och har verksam-het i 12 italienska regioner.Banken grundades 1883 ochhar under 130 års tid byggt upperfarenhet, professionalitet och relationer. Sedanstart har BPPB tillgodosett behoven hos sinakunder över hela Italien, som varierar från regiontill region.Banken sätter sig in i kundernas situation ochgör sitt bästa för att lösa deras problem. Det ärmålet för verksamheten vid alla de 146 bankkon-toren i landet.Samarbetet med en stor multina-tionell koncern har den stora fördelenatt det ger banken tillgång till ettvidsträckt servicenät som kan agerasnabbt var som helst i ItalienDonato Maino understryker attdetta är en viktig aspekt med tankepå att banken finns i 12 av Italiensregioner.– Genom att stärka partnerskapetmed Gunnebo har BPPB fått säker-hetssystem som fungerar på sin fullakapacitetsnivå, säger han.om service­paketet■ Omfattar serviceför elektroniskasystem (inbrotts-skydd, kame-raövervakning ochtillträdeskontroll),kassaskåp och elek-troniska lås.■ Gunnebo harpersonal på platsmåndag till fredagunder kontorstid. NEDERLÄNDERNA. Ett nytt logistikcenter har inrät-tats för central distribution av reservdelar till service-enheterna inom alla Gunnebos säljföretag. De förstareservdelarna har redan levererats till flera länderruntom i Europa från Spares Service Centre (SSC) iNederländerna. SSC kommer att kunna leverera allaslags delar, från små fjädrar till stora motorer ellerkassaskåpslådor. Målet med projektet är att kortaledtiderna och höja servicenivån genom effektivaprocesser och lagerstyrning. Därmed kan vi erbjudavåra kunder en service av ännu högre kvalitet. Störstafördelar för våra kunder::■ Kortare svarstid och åtgärdstid vid avvikelser■ Ökningen av andelen fel som kan åtgärdas vidförsta besöket hos kundenDe produktgrupper som ingår i projektet frånbörjan är SafeStore Auto och SafePay, där en optimalservicenivå är mycket viktigt för alla våra kunder.Nytt reservdelscenterHistorisk bank förlänger serviceavtal Cobra Pro är ett nytillskott i den Grade 1-certifierade Cobra-serien och fick enframgångsrik lansering 2011. Nu finns nya funktioner som låter kunderna välja tillelektroniska lås eller möjligheten att kombinera två låstyper på samma skåp förextra skydd. Både de mekaniska och de elektroniska låsen har den certifiering somkrävs för kassaskåp med Grade 1. De tre Cobra Pro-modellerna har dessutom inner-belysning som tänds automatiskt när dörren öppnas.– Den nya Cobra-modellen har tagits fram utifrånfeedback från marknaden, förklarar Andy Rymill,Product Manager på Gunnebo.– Förbättringarna vi gjort kommer att stärkaCobras position som förstahandsvalet för enklare kas-saskåp bland våra distributörer och slutkunder.Modernare med SafeStore Auto KAZAKSTAN. Ett intensivt säljarbetepågår just nu i Kazakstan. Resultatet blirtvå installationer hos Eurasian Bank, enaktör på Kazakstans finansmarknad.– Förhandlingarna började i mars2011. Först ville banken köpa traditionel-la kassaskåp, men efter flera månadersförhandlingar bestämde sig kunden fören modernare lösning: SafeStore AutoMaxi, säger Alexander Żywuszko påGunnebo­Eastern Europe.Installationen gjordes sommaren2012 och invigdes i slutet av året.Bankens andra SafeStore Auto Maxiinstallerades i det första kvartalet2013. Den gången beställde banken323 fack. Sammanlagt uppgick värdetav de båda installationerna till runt3,5 miljoner kronor. INDONESIEN. Gunnebos indonesiska dotterbolag PTIndolok Bakti Utama har levererat produkter, tjänsteroch säkerhetslösningar av hög kvalitet i fyra decennier.Genom att ta en aktiv roll i utvecklingen på denindonesiska säkerhetsmarknaden och erbjuda indo-nesiska företag ändamålsenliga produkter, lösningaroch tjänster har Gunnebo snabbt kunnat utvidga sittnätverk i Indonesien.I dag har företaget 22 avdelningskontor och 25återförsäljare som erbjuder säker förvaring och brand-skyddsprodukter i hela landet.– Som officiell representant för Sverige är jag stoltöver att ett svenskt företag bidrar till att göra denkommersiella miljön i Indonesien säkrare, samtidigtsom effektiviteten höjs i den dagliga verksamhetengenom säkra lösningar för förvaring, kontanthante-ring, tillträdeskontroll och brandskydd, säger Sverigesambassadör i Indonesien, Ewa Polano.– Gunnebos verksamhet i Indonesien har vuxitsnabbare än den indonesiska marknaden och haft enårlig tillväxt på omkring 15 procent. Under 2012 varIndonesien koncernens åttonde största marknad, sägerGunnebos vd och koncernchef Per Borgvall.40 år av framgångarEurasian Bank i Kazakstan■ Har 18 filialer och 49 enheter.■ Fokus ligger på innovativa lösningar inom bankautomation.Bank installerarhögsäkerhetslås INDIEN. En global multinationell bank i Indien har beslutat attuppgradera sina kassaskåp och låta alla nya skåp utrustas med detelektroniska högsäkerhetslåset GSL 1000 från Gunnebo. Den nyasatsningen ingår i ett globalt projekt som den internationella bank-kedjan inledde i Mellanöstern och nu fortsätter i Indien. Där ska deelektroniska låsen installeras på 93 bankkontor under de närmastetvå åren. Det här är första gången som ett företag installerar GSL1000 i Indien.Låsen gör det möjligt att fjärrövervaka hela installationer och gersäkerhetscheferna omedelbar åtkomst till säkerhetsprotokollen,oavsett avstånd.Installationerna i Indien kommer att utföras av Gunnebos affärsom-råde Global Services. Alla de nya kassaskåpen är redan utrustade medGSL 1000 när de levereras från fabriken.– Den här utländska multinationellabanken har gett oss möjligheten att inledaen ny epok för banksäkerhetssektorn, sä-ger Sandeep Deshpande, Country ManagerGunnebo Indien.S-s-s-säkert... nu med extra bett16 GLOBAL #1 2013 17Global #1 2013
 10. 10.  POLEN. När Shell i Polen säkrar entréerna till sitthuvudkontor strax utanför Kraków väljer man änen gång Gunnebo som leverantör.Som en fortsättning på de senaste årens fram-gångsrika samarbete inom området tillträdeskontrollhar Shell i Polen på nytt utsett Gunnebo att säkra en-tréerna till dess huvudkontor i Krakowski Park Biznesu iZabierzów strax utanför Kraków.– En av kontorsbyggnaderna har redan säkratsfullt ut. Nu fortsätter vi i och med att Shell växeroch går vidare med nästa byggnad, säger KarolGorzkiewicz, Key Account Manager inom affärs-området Entrance Control.Den aktuella installationen av fem passagermed snabbslussen SpeedStile FP1800 komplette-rar befintliga passager med lösningarna SpeedSti-le, GlasStile och RotaSec.Ordern är värd 870 000 kronor. POLEN. Nyöppnade IBM Delivery Center iWrocław valde lösningar från Gunnebo föratt säkra entréerna i två av anläggningens trebyggnader.IBM Delivery Center, som ligger i WojdyłaBusiness Park i den mycket expansiva stadenWrocław, har gett Gunnebo uppdraget attsäkra entréerna i två av de tre byggnaderna.Snabbslussen SpeedStiles FP1800 kommer attsäkra inpasseringen för de över 2 000 medar-betarna vid företaget, som är världsledandeinom it-tjänster och outsourcing av affärspro-cesser. Ordern är värd över en miljon kronor.– En väldigt viktig installation, som vi fick ihård konkurrens med lokala leverantörer sominte kunde matcha vår design, säger KarolGorzkiewicz, Key Account Manager inom af-färsområdet Entrance Control.Han har förhoppningen att samarbetetmed IBM ska utvecklas vidare när den nyaanläggningen har tagits i full drift.Design tog IBM med stormShell säkrar sitt polska huvudkontor Nu finns den nya helautomatiska säkerhetsslussen CompacSas EV påmarknaden. På den fungerar de båda dörrarna samtidigt för att upp tillåtta personer per minut ska kunna passera. Ett patenterat system säkrardet snabba personflödet och förhindrar samtidigt att obehöriga passerargenom att ta häng på någon genom slussen.Det går även att ta bort den yttre slussdörren så att lösningen kanintegreras med en vanlig dörr.– Det finns även förstärkta säkerhetsmodeller som är både inbrotts-och brandsäkra, och som är godkända enligt europeisk standard, sägerPatrick Dhérot, produktchef på Gunnebo.Ny automatisk säkerhetssluss Det helt automatiserade systemetmed robotstyrda bankfack, SafeStoreAuto, har nu klarat ännu tuffare krav påinbrottsskydd och certifierats i säker-hetsgrad VIII och X.Marknaden har förändrats såtillvidaatt de föremål som förvaras i bank-facken blivit allt värdefullare. Därförhar såväl bankkunder som deras försäk-ringsbolag börjat ställa högre krav påinbrottsskydd, i synnerhet i Tyskland.För att möta dessa inleddes encertifieringsprocess 2012. SafeStoreMaxi finns nu i två versioner med högreinbrottsskydd. Uthämtningsstationenframför huvudvalvet är certifierad enligtVdS 2344 och 2450 i Grade VIII, och denfristående uthämtningsstationen på an-nat våningsplan i Grade X, CD-EX.CD- och EX-klassificering innebär attfacken även kan stå emot inbrottsförsökmed borrning eller sprängning.De nya certifierade versionerna avSafeStore Auto Maxi har även en in-byggd vågfunktion. Med hjälp av dennya funktionen kontrolleras lådornasvikt automatiskt, och om en låda ärtyngre än den maxvikt banken tillåterflyttas den inte.Kunden får ett meddelande påpekskärmen och när vikten har mins-kats flyttas lådan automatiskt utanatt kunden behöver göra något mer.Tack vare den nya funktionen går detatt undvika tekniska problem eller attlådornas tyngd blir för stor för golvetsbärkraft.Även SafeStore Auto Midi i Grade VIIhar nu certifierats med denna funktion.Den nya certifieringen kommeratt stärka Gunnebos ställning sommarknadsledande inom bankfacks­automater.Bättre inbrottsskydd med robotstyrning18 GLOBAL #1 2013 19Global #1 2013
 11. 11. I takt med att kollektivtrafiksystemen fort-sätter att växa och stadsnäten blir allt merkomplexa ökar behovet av effektivare säker-hetssystem.Biljettförsäljningen är den viktigasteintäktskällan för kollektivtrafiken. Lösningarför tillträdeskontroll och biljettförsäljningmåste medge höga passagerarflöden, sam-tidigt som det kontrolleras att färdbevisenär giltiga. Allt fler använder mer än etttransportmedel under resan och det krävs nyteknik för att olika biljettsystem ska kunnasamordnas.RFID-läsare för trådlös identifiering harutvecklats och börjat ersätta den tidigaremagnetkortstekniken. Det råder också efter-frågan på så kallad närfältskommunikation,som låter resenärerna använda mobilen föratt boka via nätet, utan att behöva köpabiljett eller annat separat färdbevis.I det här numret av Global Magazine kandu läsa om den framgångsrika installationenav lösningar för tillträdeskontroll i tunnel­banan i flera kinesiska storstäder.Läs mer på www.gunnebo.comEffektivare säkerhetslösningar i tunnelbanan med ny teknikObs! De lösningar och tjänster som Gunnebo presenterar i denna publikation kan variera mellan olika marknader.

×