Elektrokemi
ATOMENS BYGGNAD

Kärna
Positiva Protoner
Neutrala Neutroner
Runt om
Negativa Elektroner
ELEKTRISK STRÖM
Elektroner som rör sig i en ledare

Eller joner som rör sig i en lösning
( elektrolyt)
Mg 2+
Detta kan du, Vad är joner?
Atomer som är laddade kallas joner
När atomer ger från sig (tappar) elektroner bildas
positiva...
Vanliga negativa joner.
Syrejonen kallas oxidjon O 2Klorjonen kallas kloridjon Cl Svaveljonen kallas sulfidjon S 2-
MOLEKYLER
Gaserna väte , syre , kväve & klor
bildar molekyler där atomerna sitter ihop
två och två

H2
H
H

O2
O

N2
N

O
...
Hur bildas joner
När atomer tappar elektroner bildas positiva joner
När atomer tar upp elektroner bildas negativa joner
Va...
Hur bildas joner
När atomer tappar elektroner bildas positiva joner
När atomer tar upp elektroner bildas negativa joner

C...
Hur bildas joner
När atomer tappar elektroner bildas positiva joner
När atomer tar upp elektroner bildas negativa joner

C...
Vätejon
…………..
Järnjon
…………..
Aluminiumjon …………..
Zinkjon
…………..
Sulfidjon
…………..
Natriumjon…………..
Oxidjon
…………..
Kloridjo...
Vätejon
H+
Järnjon Fe 2+ Fe 3+
Aluminiumjon Al 3+
Zinkjon
Zn2+
Sulfidjon
S 2Natriumjon
Na +
Oxidjon
O 2Kloridjon
ClMagnesi...
Skriv kemisk beteckning för Sulfatjon,
Nitratjon och Karbonatjon?
OXIDATION ELLER
REDUKTION
Oxidation = Då ett ämne reagerar med syre
eller att ett ämne lämnar ifrån sig elektroner.
Redukt...
Vad visar den elektrokemiska
spänningsserien?
Spänningsserien
( oxidationsskalan)
En metall som lätt bildar joner kallas OÄDEL
En metall som inte vill bilda joner kalla...
Vilka metaller är oädla?
Vilka metaller är ädla?
Dem järnspik i kopparjonlösning
Koppar är en ädlare
än järn
LAB järn (Fe) och koppar( Cu)

Fe

Temp

Cu2+

Temp

Fe 2+

Detta har hänt
Cu2+ +
2 e
Cu
Fe
2 e
Fe 2+
__________________...
Varför skall man spika fast ett koppartak
med kopparspik?
Varför skall man inte spika fast ett plåttak
med kopparspik?
Ädlare metaller kan skyddas av
oädlare metaller
Järn skyddar koppar eftersom järn är oädlare än koppar.
Mg är oädlare än j...
Korrosion
Kopperplåt som är fastspikat med järnspik. Mellan spiken och plåten kan
komma i regnvatten som innehåller lite j...
KORROSION
När oädla metaller påverkas av fuktig luft
kallas det korrosion ex. järn som rostar.
Hur förzinkar man ett metallföremål?
Hur förkopprar man ett metallföremål?
förkoppring eller förzinkning
Metallsföremål kan skyddas mot korrosion
genom att täckas med ett skikt av en
annan metall. ...
Två olika metaller ger galvanisk
korrosion
Galvaniskt element(batteri)

2 olika elektroder
Lösning med joner (elektrolyt)
Zn - CU elektroder ger 1,5 V = vanligt
batt...
Vad är ett galvaniskt element?
Vad tävlar de båda metallerna om i ett
galvaniskt batteri?
Hur mäter man det?
Vilken elektr...
Elektrolys
I batterier omvandlas ämnen med hög
energi till ämnen med låg energi. Den
energi som då släpps lös blir elektri...
Elektrolys
Anod +

Elektroder

Katod -

Elektrolyt = lösning med joner
= lösning
Vad menas med elektrolys?
LAB Galvaniskt element
V
Metall
Kolelektrod

Elektrod
Bly
Zink
Aluminium
Järn
Koppar
Magnesium
Silver

Elektrolyt ex. vatt...
Ackumulator
Ett batteri som kan laddas upp kallas
ackumulator .
Ex
Bilbatteri ( blyplattor i svavelsyra)
NiCd batteri ( ni...
a) Beskriv elektrolys av saltsyra?
Rita uppställning och skriv upp
elektrodreaktioner samt summareaktion
b)Hur skulle du k...
Vid katoden reduceras vätejoner till väteatomer.
Vid anod oxideras kloridjoner till kloratomer
PANK
Positiv
Anod
Negativ
Katod
Elektrolys
av
kopparklorid

Katod

Anod

Klorgas Cl2

Cl -

Cl Cu2+

Vid anoden bildas klorgas
Vid katoden bildas koppar
Elektrolys
Anodreaktion
Cl - avger elektroner och bildar klorgas
2 Cl - 2 e-  Cl2
Katodreaktion
Cu2+ tar upp elektroner o...
Oxidation eller Reduktion
Oxidation = Då ett ämne reagerar med syre
eller att ett ämne lämnar ifrån sig elektroner.
Redukt...
Konsekvenser av elektrokemiska spänningsserien
Om man skall spika fast ett koppartak så skall man
använda kopparspik. Om m...
Elektrokemi.ppt gzl
Elektrokemi.ppt gzl
Elektrokemi.ppt gzl
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Elektrokemi.ppt gzl

2,010
-1

Published on

Sammanfattning om elekrokemi

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
2,010
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
29
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • {}
 • Elektrokemi.ppt gzl

  1. 1. Elektrokemi
  2. 2. ATOMENS BYGGNAD Kärna Positiva Protoner Neutrala Neutroner Runt om Negativa Elektroner
  3. 3. ELEKTRISK STRÖM Elektroner som rör sig i en ledare Eller joner som rör sig i en lösning ( elektrolyt) Mg 2+
  4. 4. Detta kan du, Vad är joner? Atomer som är laddade kallas joner När atomer ger från sig (tappar) elektroner bildas positiva joner Metaller och väte bildar positiva joner När atomer tar upp elektroner bildas negativa joner
  5. 5. Vanliga negativa joner. Syrejonen kallas oxidjon O 2Klorjonen kallas kloridjon Cl Svaveljonen kallas sulfidjon S 2-
  6. 6. MOLEKYLER Gaserna väte , syre , kväve & klor bildar molekyler där atomerna sitter ihop två och två H2 H H O2 O N2 N O N Cl2 Cl Cl
  7. 7. Hur bildas joner När atomer tappar elektroner bildas positiva joner När atomer tar upp elektroner bildas negativa joner Vad har hänt??- fyll i. Cu …………..  Cu2+ Al …………….  Al3+ S …………….  S2Br …………….  Br 2 H + …………….  H2 2 Cl - …………….  Cl2 2 O 2- …………….  O2
  8. 8. Hur bildas joner När atomer tappar elektroner bildas positiva joner När atomer tar upp elektroner bildas negativa joner Cu Al S + Br + 2 H+ + 2 Cl - 2 O 2- + 2 e3 e2 ee2 e2 e4 e-        Cu2+ Al3+ S2Br H2 Cl2 O2
  9. 9. Hur bildas joner När atomer tappar elektroner bildas positiva joner När atomer tar upp elektroner bildas negativa joner Cu Al S + Br + 2 H+ + 2 Cl - 2 O 2- + 2 e3 e2 ee2 e2 e4 e-        Cu2+ Al3+ S2Br H2 Cl2 O2
  10. 10. Vätejon ………….. Järnjon ………….. Aluminiumjon ………….. Zinkjon ………….. Sulfidjon ………….. Natriumjon………….. Oxidjon ………….. Kloridjon ………….. Magnesiumjon ………….. Kopparjon ………….. Kalciumjon ………….. Kaliumjon …………..
  11. 11. Vätejon H+ Järnjon Fe 2+ Fe 3+ Aluminiumjon Al 3+ Zinkjon Zn2+ Sulfidjon S 2Natriumjon Na + Oxidjon O 2Kloridjon ClMagnesiumjon Mg 2+ Kopparjon Cu2+ Kalciumjon Ca 2+ Kaliumjon K+ Sammansatta joner Nitratjon NO 3- Sulfatjon SO 42Hydroxidjonen OH -
  12. 12. Skriv kemisk beteckning för Sulfatjon, Nitratjon och Karbonatjon?
  13. 13. OXIDATION ELLER REDUKTION Oxidation = Då ett ämne reagerar med syre eller att ett ämne lämnar ifrån sig elektroner. Reduktion = Då ett ämne ”befrias” från syre eller att ett ämne tar upp elektroner.
  14. 14. Vad visar den elektrokemiska spänningsserien?
  15. 15. Spänningsserien ( oxidationsskalan) En metall som lätt bildar joner kallas OÄDEL En metall som inte vill bilda joner kallas ÄDEL OÄDLA ÄDLA
  16. 16. Vilka metaller är oädla? Vilka metaller är ädla?
  17. 17. Dem järnspik i kopparjonlösning Koppar är en ädlare än järn
  18. 18. LAB järn (Fe) och koppar( Cu) Fe Temp Cu2+ Temp Fe 2+ Detta har hänt Cu2+ + 2 e Cu Fe 2 e Fe 2+ _________________________________ = Cu2+ + Fe  Cu + Fe 2+
  19. 19. Varför skall man spika fast ett koppartak med kopparspik? Varför skall man inte spika fast ett plåttak med kopparspik?
  20. 20. Ädlare metaller kan skyddas av oädlare metaller Järn skyddar koppar eftersom järn är oädlare än koppar. Mg är oädlare än järn , och en bit magnesium till tanken av järn kan skydda järnet genom att förhindra järnet korroderar så snabbt. Mg oxideras och löses upp istället för järntanken. Magnesium skyddar järnet. Man kan säga att ”den oädlare metallen offrar sig för den ädlare”
  21. 21. Korrosion Kopperplåt som är fastspikat med järnspik. Mellan spiken och plåten kan komma i regnvatten som innehåller lite joner. Då börjar den oädlare järnspiken att oxideras till järnjoner och lösas upp. Det kollas elektrokemi korrosion eller galvanisk korrosion.
  22. 22. KORROSION När oädla metaller påverkas av fuktig luft kallas det korrosion ex. järn som rostar.
  23. 23. Hur förzinkar man ett metallföremål?
  24. 24. Hur förkopprar man ett metallföremål?
  25. 25. förkoppring eller förzinkning Metallsföremål kan skyddas mot korrosion genom att täckas med ett skikt av en annan metall. Skiktet kan antagligen vara en ädelmetall eller en metall som bildar ett skyddande oxidskikt
  26. 26. Två olika metaller ger galvanisk korrosion
  27. 27. Galvaniskt element(batteri) 2 olika elektroder Lösning med joner (elektrolyt) Zn - CU elektroder ger 1,5 V = vanligt batteri
  28. 28. Vad är ett galvaniskt element? Vad tävlar de båda metallerna om i ett galvaniskt batteri? Hur mäter man det? Vilken elektrod (anoden eller katoden) kommer alltid att vinna elektronerna? Vilken elektrod (anoden eller katoden) kommer alltid att förlora elektronerna?
  29. 29. Elektrolys I batterier omvandlas ämnen med hög energi till ämnen med låg energi. Den energi som då släpps lös blir elektricitet som vi kan använda o glödlampor, radioapparater och mycket annat. Men man kan också göra tvärtom – tillföra elektrisk energi till olika ämnen för att omvandla dem till mer energirika ämnen. Det kollas elektrolys
  30. 30. Elektrolys Anod + Elektroder Katod - Elektrolyt = lösning med joner = lösning
  31. 31. Vad menas med elektrolys?
  32. 32. LAB Galvaniskt element V Metall Kolelektrod Elektrod Bly Zink Aluminium Järn Koppar Magnesium Silver Elektrolyt ex. vatten och salt Kemiskt tecken Spänning Ordna metallerna med den som lättast avger e- först Ädlast är Oädlast är
  33. 33. Ackumulator Ett batteri som kan laddas upp kallas ackumulator . Ex Bilbatteri ( blyplattor i svavelsyra) NiCd batteri ( nickel kadmium)
  34. 34. a) Beskriv elektrolys av saltsyra? Rita uppställning och skriv upp elektrodreaktioner samt summareaktion b)Hur skulle du kunna testa vilken gas som bildas vid de båda polerna till ovanstående fråga?
  35. 35. Vid katoden reduceras vätejoner till väteatomer. Vid anod oxideras kloridjoner till kloratomer
  36. 36. PANK Positiv Anod Negativ Katod
  37. 37. Elektrolys av kopparklorid Katod Anod Klorgas Cl2 Cl - Cl Cu2+ Vid anoden bildas klorgas Vid katoden bildas koppar
  38. 38. Elektrolys Anodreaktion Cl - avger elektroner och bildar klorgas 2 Cl - 2 e-  Cl2 Katodreaktion Cu2+ tar upp elektroner och bildar koppar Cu2+ + 2 e-  Cu
  39. 39. Oxidation eller Reduktion Oxidation = Då ett ämne reagerar med syre eller att ett ämne lämnar ifrån sig elektroner. Reduktion = Då ett ämne ”befrias” från syre eller att ett ämne tar upp elektroner.
  40. 40. Konsekvenser av elektrokemiska spänningsserien Om man skall spika fast ett koppartak så skall man använda kopparspik. Om man använder järnspik så kommer järnet att offra elektroner till kopparen eftersom järn är oädlare än koppar.. Det finns ju alltid lite fukt med salter mellan kopparn och spiken på ett tak. En galvanisk ström kommer att bildas, och järnspikarna kommer att oxideras till järnjoner. Kanske kommer den mer hyfsade och allmänt accepterade svordomen "järnspikar" från denna förmodligen surt förvärvade erfarenhet.
  1. A particular slide catching your eye?

   Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

  ×