Elektrokemi.ppt gzl

2,821 views
2,356 views

Published on

Sammanfattning om elekrokemi

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,821
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
314
Actions
Shares
0
Downloads
34
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • {}
 • Elektrokemi.ppt gzl

  1. 1. Elektrokemi
  2. 2. ATOMENS BYGGNAD Kärna Positiva Protoner Neutrala Neutroner Runt om Negativa Elektroner
  3. 3. ELEKTRISK STRÖM Elektroner som rör sig i en ledare Eller joner som rör sig i en lösning ( elektrolyt) Mg 2+
  4. 4. Detta kan du, Vad är joner? Atomer som är laddade kallas joner När atomer ger från sig (tappar) elektroner bildas positiva joner Metaller och väte bildar positiva joner När atomer tar upp elektroner bildas negativa joner
  5. 5. Vanliga negativa joner. Syrejonen kallas oxidjon O 2Klorjonen kallas kloridjon Cl Svaveljonen kallas sulfidjon S 2-
  6. 6. MOLEKYLER Gaserna väte , syre , kväve & klor bildar molekyler där atomerna sitter ihop två och två H2 H H O2 O N2 N O N Cl2 Cl Cl
  7. 7. Hur bildas joner När atomer tappar elektroner bildas positiva joner När atomer tar upp elektroner bildas negativa joner Vad har hänt??- fyll i. Cu …………..  Cu2+ Al …………….  Al3+ S …………….  S2Br …………….  Br 2 H + …………….  H2 2 Cl - …………….  Cl2 2 O 2- …………….  O2
  8. 8. Hur bildas joner När atomer tappar elektroner bildas positiva joner När atomer tar upp elektroner bildas negativa joner Cu Al S + Br + 2 H+ + 2 Cl - 2 O 2- + 2 e3 e2 ee2 e2 e4 e-        Cu2+ Al3+ S2Br H2 Cl2 O2
  9. 9. Hur bildas joner När atomer tappar elektroner bildas positiva joner När atomer tar upp elektroner bildas negativa joner Cu Al S + Br + 2 H+ + 2 Cl - 2 O 2- + 2 e3 e2 ee2 e2 e4 e-        Cu2+ Al3+ S2Br H2 Cl2 O2
  10. 10. Vätejon ………….. Järnjon ………….. Aluminiumjon ………….. Zinkjon ………….. Sulfidjon ………….. Natriumjon………….. Oxidjon ………….. Kloridjon ………….. Magnesiumjon ………….. Kopparjon ………….. Kalciumjon ………….. Kaliumjon …………..
  11. 11. Vätejon H+ Järnjon Fe 2+ Fe 3+ Aluminiumjon Al 3+ Zinkjon Zn2+ Sulfidjon S 2Natriumjon Na + Oxidjon O 2Kloridjon ClMagnesiumjon Mg 2+ Kopparjon Cu2+ Kalciumjon Ca 2+ Kaliumjon K+ Sammansatta joner Nitratjon NO 3- Sulfatjon SO 42Hydroxidjonen OH -
  12. 12. Skriv kemisk beteckning för Sulfatjon, Nitratjon och Karbonatjon?
  13. 13. OXIDATION ELLER REDUKTION Oxidation = Då ett ämne reagerar med syre eller att ett ämne lämnar ifrån sig elektroner. Reduktion = Då ett ämne ”befrias” från syre eller att ett ämne tar upp elektroner.
  14. 14. Vad visar den elektrokemiska spänningsserien?
  15. 15. Spänningsserien ( oxidationsskalan) En metall som lätt bildar joner kallas OÄDEL En metall som inte vill bilda joner kallas ÄDEL OÄDLA ÄDLA
  16. 16. Vilka metaller är oädla? Vilka metaller är ädla?
  17. 17. Dem järnspik i kopparjonlösning Koppar är en ädlare än järn
  18. 18. LAB järn (Fe) och koppar( Cu) Fe Temp Cu2+ Temp Fe 2+ Detta har hänt Cu2+ + 2 e Cu Fe 2 e Fe 2+ _________________________________ = Cu2+ + Fe  Cu + Fe 2+
  19. 19. Varför skall man spika fast ett koppartak med kopparspik? Varför skall man inte spika fast ett plåttak med kopparspik?
  20. 20. Ädlare metaller kan skyddas av oädlare metaller Järn skyddar koppar eftersom järn är oädlare än koppar. Mg är oädlare än järn , och en bit magnesium till tanken av järn kan skydda järnet genom att förhindra järnet korroderar så snabbt. Mg oxideras och löses upp istället för järntanken. Magnesium skyddar järnet. Man kan säga att ”den oädlare metallen offrar sig för den ädlare”
  21. 21. Korrosion Kopperplåt som är fastspikat med järnspik. Mellan spiken och plåten kan komma i regnvatten som innehåller lite joner. Då börjar den oädlare järnspiken att oxideras till järnjoner och lösas upp. Det kollas elektrokemi korrosion eller galvanisk korrosion.
  22. 22. KORROSION När oädla metaller påverkas av fuktig luft kallas det korrosion ex. järn som rostar.
  23. 23. Hur förzinkar man ett metallföremål?
  24. 24. Hur förkopprar man ett metallföremål?
  25. 25. förkoppring eller förzinkning Metallsföremål kan skyddas mot korrosion genom att täckas med ett skikt av en annan metall. Skiktet kan antagligen vara en ädelmetall eller en metall som bildar ett skyddande oxidskikt
  26. 26. Två olika metaller ger galvanisk korrosion
  27. 27. Galvaniskt element(batteri) 2 olika elektroder Lösning med joner (elektrolyt) Zn - CU elektroder ger 1,5 V = vanligt batteri
  28. 28. Vad är ett galvaniskt element? Vad tävlar de båda metallerna om i ett galvaniskt batteri? Hur mäter man det? Vilken elektrod (anoden eller katoden) kommer alltid att vinna elektronerna? Vilken elektrod (anoden eller katoden) kommer alltid att förlora elektronerna?
  29. 29. Elektrolys I batterier omvandlas ämnen med hög energi till ämnen med låg energi. Den energi som då släpps lös blir elektricitet som vi kan använda o glödlampor, radioapparater och mycket annat. Men man kan också göra tvärtom – tillföra elektrisk energi till olika ämnen för att omvandla dem till mer energirika ämnen. Det kollas elektrolys
  30. 30. Elektrolys Anod + Elektroder Katod - Elektrolyt = lösning med joner = lösning
  31. 31. Vad menas med elektrolys?
  32. 32. LAB Galvaniskt element V Metall Kolelektrod Elektrod Bly Zink Aluminium Järn Koppar Magnesium Silver Elektrolyt ex. vatten och salt Kemiskt tecken Spänning Ordna metallerna med den som lättast avger e- först Ädlast är Oädlast är
  33. 33. Ackumulator Ett batteri som kan laddas upp kallas ackumulator . Ex Bilbatteri ( blyplattor i svavelsyra) NiCd batteri ( nickel kadmium)
  34. 34. a) Beskriv elektrolys av saltsyra? Rita uppställning och skriv upp elektrodreaktioner samt summareaktion b)Hur skulle du kunna testa vilken gas som bildas vid de båda polerna till ovanstående fråga?
  35. 35. Vid katoden reduceras vätejoner till väteatomer. Vid anod oxideras kloridjoner till kloratomer
  36. 36. PANK Positiv Anod Negativ Katod
  37. 37. Elektrolys av kopparklorid Katod Anod Klorgas Cl2 Cl - Cl Cu2+ Vid anoden bildas klorgas Vid katoden bildas koppar
  38. 38. Elektrolys Anodreaktion Cl - avger elektroner och bildar klorgas 2 Cl - 2 e-  Cl2 Katodreaktion Cu2+ tar upp elektroner och bildar koppar Cu2+ + 2 e-  Cu
  39. 39. Oxidation eller Reduktion Oxidation = Då ett ämne reagerar med syre eller att ett ämne lämnar ifrån sig elektroner. Reduktion = Då ett ämne ”befrias” från syre eller att ett ämne tar upp elektroner.
  40. 40. Konsekvenser av elektrokemiska spänningsserien Om man skall spika fast ett koppartak så skall man använda kopparspik. Om man använder järnspik så kommer järnet att offra elektroner till kopparen eftersom järn är oädlare än koppar.. Det finns ju alltid lite fukt med salter mellan kopparn och spiken på ett tak. En galvanisk ström kommer att bildas, och järnspikarna kommer att oxideras till järnjoner. Kanske kommer den mer hyfsade och allmänt accepterade svordomen "järnspikar" från denna förmodligen surt förvärvade erfarenhet.

  ×