• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
ค่ายคณิตศาสตร์
 

ค่ายคณิตศาสตร์

on

 • 28,573 views

การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์

การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์

Statistics

Views

Total Views
28,573
Views on SlideShare
27,883
Embed Views
690

Actions

Likes
0
Downloads
77
Comments
1

7 Embeds 690

http://mathkrukao.wordpress.com 269
http://chisukajung.wordpress.com 236
http://nongkamnoy.wordpress.com 157
http://jittraphat.wordpress.com 22
http://www.slideshare.net 2
http://webcache.googleusercontent.com 2
url_unknown 2
More...

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

11 of 1 previous next

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  ค่ายคณิตศาสตร์ ค่ายคณิตศาสตร์ Presentation Transcript

  • โครงการค่ายคณิตศาสตร์
   •  
  • การจัดค่ายคณิตศาสตร์
   •      การจัดค่ายคณิตศาสตร์เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน   มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนคณิตศาสตร์   ทำให้วิชาคณิต ศาสตร์ไม่น่าเบื่ออย่างที่คิด   กิจกรรมนั้น ๆ จะทำให้ผู้เรียนสนุกสนานไปพร้อม ๆ กับได้ความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์
   • เห็นประโยชน์ของการนำคณิตศาสตร์ไปใช้   และก่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์
   •      กิจกรรมที่เราจะเสนอต่อไปนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดเท่านั้น   ผู้สอนหรือผู้ดำเนินการจัดค่ายคณิตศาสตร์สามารถดัด
   • แปลงไปตามสภาพการณได้หรือความเหมาะสมอื่นได้  
  • จุดประสงค์ของการเข้าค่ายคณิตศาสตร์
   •          1 . เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางคณิตศาสตร์
   •          2 . เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดและมีความคิดสร้างสรรค์ในทางคณิตศาสตร์
   •          3 . เพื่อให้การเรียนการสอนคณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพมากที่สุด
   •          4 . เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาส   ศึกษา   ค้นคว้า   และเรียนรู้ธรรมชาติไปด้วย
   •          5 . เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยเป็นคนช่างสังเกตุ   ค้นหาข้อมูล   เก็บรวบรวมข้อมูล   วางแผและสรุปสิ่งที่พบเห็นได้ด้วยตนเอง
   •           6 . เพื่อนำเอาประสบการณ์ที่ผ่านการเข้าค่ายมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
   •           7 .   เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงนอกเหนือจากที่เรียนในห้องเรียน
   •           8 . เพื่อฝึกให้นักเรียนได้อยู่ร่วมกัน และรู้จักปรับตัวเข้ากับผู้อื่น   และช่วยเหลือผู้อื่นได้
   •           9 . เพื่อฝึกให้มีวินัย   รู้จักเสียสละ   ตรงต่อเวลา ร่วมกับเพื่อนแก้ปัญหา และรู้จักเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี  
  • หลักเกณฑ์การจัดค่ายคณิตศาสตร์ควรปฏิบัติดังนี้
   •            1 . กำหนดเนื้อหาของการจัดค่ายให้ชัดเจน
   •            2 . สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่กำหนดไว้   และเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ตรงจากการเข้าค่ายจริง
   •            3 . กิจกรรมที่จัดต้องเน้นด้านคณิตศาสตร์ และเสริมสร้างความรูปตามหลักสูตรคณิตศาสตร์
   •            4 . เน้นกิจกรรมทั้งด้านวิชาการและนันทนาการที่นักเรียนที่นักเรียนได้ร่วมกันเป็นกลุ่ม เพื่เสริมสร้างความสามัคคีมีมนุษยสัมพันธืที่ดี   และมีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
   •            5 . ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักในการจัดค่าย   อาทิ   การเดินทาง   ที่พัก กิจกรรมที่จัด ฯลฯ
   •            6 . ต้องคำนึงถึงความเหมาะสม   กิจกรรมที่จัดต้องไม่เป็นการท้าทาย   ขัดศิลธรรมวัฒนธรรม   และวัยของผู้เข้าค่าย
   •            7 . ช่วงเวลาที่จัด อาทิ ฤดูกาล ช่วงเวลาเช่น 1-2 วัน   หรือ   2-3  วัน   สถานที่ตั้งค่าย   เป็นต้น
  • กิจกรรมในการจัดค่ายคณิตศาสตร์
   •   1 . กิจกรรมวิชาการ
   •       1.1  การบรรยายทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์   เน้นเชิญวิทยากรที่มีความรู้ทางคณิตศาสตร์มาบรรยาย
   •     1.2  การดูงานสถานที่และโรงเรียนต่าง ๆ
   • 1.3  จัดกิจกรรมรวมด้านความคิดสร้างสรรค์   เช่นให้นักเรียนได้สร้างสรรค์ภาพศิลป์จากรูปเรขาคณิต   เป็นต้น
  • กิจกรรมนันทนาการ
   •     1 . เล่นเกมต่าง ๆ
   •     2. การร้องเพลงประกอบท่าทางถ้าเป็น
   • ไปได้ควรใช้เพลงคณิตศาสตร์
   •     3. การตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์
  • กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
   •          ฐานดังกล่าวมีดังนี้
   • 1.1  ฐานบิงโก
   • 1.2  ฐานจิ๊กซอเรขาคณิต   1.3  ฐานตัวเลขมหัศจรรย์ 1.4  ฐานเกมต่อจุด
  •   ฐานบิงโก
  • ฐานจิ๊กซอเรขาคณิต
  • ฐานตัวเลขมหัศจรรย์
  • ฐานตัวเลขมหัศจรรย์
  • รวมภาพกิจกรรม
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
   • น . ส สุปราณี เกตุวุฒิ
   • 15012051
   • คณะครุศาสตร์ เอกคณิตศาสตร์