boekhouden
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

boekhouden

on

 • 7,170 views

 

Statistics

Views

Total Views
7,170
Views on SlideShare
7,138
Embed Views
32

Actions

Likes
2
Downloads
125
Comments
0

5 Embeds 32

http://www.slideshare.net 28
http://127.0.0.1:51235 1
http://student.hro.nl 1
http://stud.hro.nl 1
https://elov.vvkso.be 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

boekhouden boekhouden Presentation Transcript

 • Boekhouden Een kennismaking
  • Handboek:
   • Boekhouden: Een kenismaking
   • van Karel Saenen
  • Agenda:
   • dokeos
 • H1: Boekhouden in de onderneming
 • Boekhoudsysteem rapporteren Voor beheer Voor partijen Informatie opslaan registreren Van de financi ële gevolgen van de onderneming
 • Wat bestuderen?
  • Dubbel boekhouden van de onderneming
   • = informatieverwerkend systeem met regels en methodes
   • = verzamelt informatie die financieel van aard is
 • boekhoudwetgeving
  • Bestaat sinds 1975
  • Wie?
   • Natuurlijke personen = koopman
   • Vennootschappen (nv, bvba,cva,...)
  • Systeem
   • Vereenvoudigde boekhouding
   • Volledige boekhouding = dubbel boekhouden
 • Jaarrekening
  • = belangrijkste boekhoudkundige verslag op het einde van het boekjaar
  • Balans
   • vermogenselementen
  • Resultatenrekening
   • Analyseert het eindresultaat
  • Toelichting
   • Verklaart bepaalde aspecten van de balans en de resultatenrekening
  • Sociale balans
   • Gegevens over de tewerkstelling
 • Enkele boekhoudprincipes
  • Principe van de periodiciteit
   • Begrip boekjaar
   • Boekjaar = 12 maanden
   • Begint niet noodzakelijk op 1 januari
  • Principe van de verantwoordingsstukken
   • Elke boeking geschiedt aan de hand van gedagtekend verantwoordingsstuk waarnaar zij verwijst
   • Interne en externe documenten
    • Methodisch nummeren en klasseren
     • AF/9
     • VF/9...
  • Principe van de boekhoudkundige entiteit
   • Onderneming
   • = zelfstandige entiteit, met haar eigen bezittingen, schulden, rechten en plichten
  • Principe van het getrouwe beeld
   • De jaarrekening moet een waarheidsgetrouw beeld geven
 • Boekhoudkundige verplichtingen
 • Kleine ondernemingen
  • Criteria
   • Natuurlijke personen die koopman zijn
   • Vennootschappen onder firma
   • Gewone commanditaire vennootscappen
    • Omzet, excl BTW ≤ 500 000,00 euro
    • Onbeperkte aansprakelijkheid
  • Boekhouding: enkelvoudige boekhouding
   • Verrichtingen in dagboeken
    • (zonder uitstel, volledig, getrouw, naar tijdsorde)
    • Aankoopdagboek
    • Verkoopdagboek
    • Financieel dagboek
   • Op basis van gedagtekende verantwoordingsstukken
   • In euro
   • Minstens 1x per jaar een inventaris
    • (voorraden, schulden, vorderingen, eigen middelen, geldmiddelen in kas of op de bank, andere bezittingen)
   • Jaarrekening voor intern gebruik
   • Geen sociale balans
  • Jaarverslag
   • Niet verplicht (tenzij één of meer vennoten rechtspersonen zijn)
  • Controleverslag
   • Enkel indien vrijwillig een commissaris - revisor aangesteld werd
  • Publicatie balanscentrale NBB
   • Openbaarmaking jaarrekening niet verplicht (tenzij één of meer vennoten rechtspersonen zijn)
 • Middelgrote ondernemingen
  • Criteria
   • Ondernemingen die maximum één van volgende criteria overschrijden:
    • Jaargemiddelde personeelsbestand 50
    • Omzet, excl BTW 7 300 000,00 euro
    • Balanstotaal 3 650 000,00 euro tenzij het gemiddeld aantal werknemers meer dan 100 bedraagt
  • Boekhouding:
  • volledige boekhouing = dubbele boekhouding
   • MAR (Minimum Algemeen Rekeningenstelsel)
   • Op basis van gedagtekende verantwoordingsstukken
   • In euro
   • Minstens 1x per jaar een inventaris
   • Jaarrekening (verkort wettelijk schema, in euro)
   • sociale balans
  • Jaarverslag
   • Niet verplicht
  • Controleverslag
   • Enkel indien vrijwillig een commissaris - revisor aangesteld werd
  • Publicatie balanscentrale NBB
   • Openbaarmaking jaarrekening verplicht
   • Uitzonderingen:
    • Handelaars,VOF,GCV en co öperatieve vennootschappen waarvan alle (onbeperkte en hoofdelijk aansprakelijke) vennoten natuurlijke personen zijn
    • Landbouwvennootschappen
    • Non-profit organisties
    • Sociaal-profitondernemingen
 • Grote ondernemingen
  • Criteria
   • Ondernemingen die meer dan één van volgende criteria overschrijden:
    • Jaargemiddelde personeelsbestand 50
    • Omzet, excl BTW 7 300 000,00 euro
    • Balanstotaal 3 650 000,00 euro of waarbij het gemiddeld aantal werknemers meer dan 100 bedraagt
  • Boekhouding:
  • volledige boekhouing = dubbele boekhouding
   • MAR (Minimum Algemeen Rekeningenstelsel)
   • Op basis van gedagtekende verantwoordingsstukken
   • In euro
   • Minstens 1x per jaar een inventaris
   • Jaarrekening (volledig wettelijk schema, in euro)
   • sociale balans
  • Jaarverslag
   • verplicht
  • Controleverslag
   • verplicht
  • Publicatie balanscentrale NBB
   • Openbaarmaking jaarrekening verplicht
   • Uitzonderingen:
    • Handelaars,VOF,GCV en co öperatieve vennootschappen waarvan alle (onbeperkte en hoofdelijk aansprakelijke) vennoten natuurlijke personen zijn
    • Landbouwvennootschappen
    • Non-profit organisties
    • Sociaal-profitondernemingen
 • H2: Balans en resultatenrekening
 • Vermogen
  • Om een handelszaak te kunnen voeren een heeft een handelaar
  • GELD nodig
    • Infrastructuur voor de zaak
      • Gebouwen
      • Magazijn
      • Bestelwagen...
    • Voorraad aankopen
  • We moeten KOOPKRACHT hebben of VERMOGEN tot kopen
 • Welke schulden liggen aan de basis van het vermogen Welke bezittingen maken deel uit van het vermogen Welk is de oorsprong van het vermogen Welk is de aanwending van het vermogen Wie heeft het vermogen ter beschikking gesteld van de zaak Op welke manier is het vermogen terug te vinden in de zaak Waar wordt het vermogen gehaald Waartoe is het vermogen gebruikt
 • Oorsprong van het vermogen Schulden vermogensbronnen Aanwending van het vermogen Bezittingen 84 000 84 000 Inbreng eigenaar 50 000 Kaskrediet 29 000 Schuld leverancier 5 000 Winkelruimte 60 000 Winkelmeubilair 10 000 Artikelen in voorraad 5 000 Vorderingen op klant 700 Bankrekening 8 000 Geld in kas 300
  • Fundament boekhouden
   • er moet gelijkheid zijn tussen aanwending en oorsprong van het vermogen
   • Balans
    • = weergave van de samenstelling van het vermogen
    • Geeft de toestand op 1 ogenblik weer
    • momentopname
   • balansevenwicht
 • balans
  • Aanwending vh vermogen
  • ACTIVA
    • Links
    • actiefzijde
  • Bezittingen
  • vorderingen
  • Vermogensbronnen
  • PASSIVA
    • Rechts
    • Passivazijde
  • Eigen vermogen
  • Vreemd vermogen
  • Totaal van de activazijde = totaal van de passivazijde
  • BALANSEVENWICHT
 • Indeling van de balans
  • Nieuwe voorstelling “xbrl”
  • Zie “jaarrekening Dossche”
 • Balans ../../.. Totaal vermogen Totaal vermogen =
  • Oorsprongsbronnen van het vermogen
   • eigen vermogen
   • Voorzieningen en uitgestelde belastingen
   • schulden
  • Aanwendingsvormen van het vermogen
   • Vaste activa
   • Vlottende activa
 • Indeling van de activa
  • Vaste activa
   • Hebben NIET het doel deze middelen om te zetten in geld
   • Maken geen deel uit van de bedrijfscyclus
   • Lange termijn
  • Vlottende activa
   • Onderdeel van de bedrijfscyclus
   • Doel: omzetten in geld
   • Korte termijn
    • Realiseerbare activa ( geldmiddelen omzetten via bedrijfscyclus)
    • Beschikbare activa (liquide middelen)
  Graad van liquiditeit klein groot
 • Indeling van passiva
  • Eigen vermogen
   • = vermogen dat aan de onderneming zelf behoort
    • Door: inbreng van de eigenaars
    • winsten
    • kapitaalsubsidies
  • Vreemd vermogen
   • Voorzieningen en uitgestelde belastingen
   • Schulden
    • Aan derden op L.T.en K.T.
  Niet opeisbaar Vlug opeisbaar Graad van opeisbaarheid
 • Nog enkele begrippen
  • Beginbalans en eindbalans
   • EB = samenstelling van vermogen bij het einde van het boekjaar
   • BB = aanvang van het boekjaar
   • = eindbalans van het vorige boekjaar
  • Balans van de jaarrekening
  •  indeling is bij wet voorgeschreven
  • Tussentijdse balans
  •  voor intern gebruik
  • Vreemd vermogen
  • = voorzieningen en UB + schulden
  • Activa = passiva
  • = EV + voorziengen en UB + schulden
  • EV = activa - vreemd vermogen
  • = activa - voorzieningen & UB - schulden
 • resultatenrekening
  • Analyse van het resultaat over een bepaalde boekhoudperiode
  • Het verschil tussen opbrengsten en kosten
  • Kosten
   • = opoffering van productiemiddelen(arbeid, natuur en kapitaalgoederen)
   • Bv inzetten van medewerkers
   • verbruik van grondstoffen
   • aankoop van goederen
  • Opbrengsten
   • = bruto-opbrengst als gevolg van een activiteit
   • ≠ netto-opbrengst (winst)
   • Bv verkopen van handelsgoederen
  • Groepering van de kosten en opbrengsten
   • Scontrovorm: alle kosten gegroepeerd en alle opbrengsten gegroepeerd
   • Staffelvorm: groepering van alle kosten en opbrengsten van eenzelfde groep
  • Bedrijfsresultaat
   • Commerci ële & productieve bedrijfsaciviteit
   • Bedrijfsopbrengsten: bv omzet
   • Bedrijfskosten: bv aankoop van HG
   • aankoop van grondstof
  • Financi ële resultaten
   • Uit financi ële verrichtingen
   • Financi ële opbrengsten
    • Bv verkregen intresten
    • gunstige wisselresultaten
   •  financi ële kosten
   • Bv te betalen intresten
   • ongunstige wisselresultaten
  • Uitzonderlijke resultaten
   • Die niet voortvloeien uit de gewone bedrijfsuitoefening
   • Uitzonderlijke opbrengsten
    • Bv teveel in kas
   •  uitzonderlijke kosten
   • Bv te weinig in kas
  • Verband tussen RR en balans
   • Resultaat  moet op de balans
   •  wijzigt het eigen vermogen
   • WINST  vermeerdering van het EV
   • VERLIES  vermindering van het EV
  • Praktijkvoorbeeld p.33
 • H3: Registratie van de verrichtingen
 • basisprincipes
  • Boekhouden
   • = registreren of “boeken” van verrichtingen
  • Verrichting
   • = gebeurtenis (handeling) die een wijziging meebrengt aan bestanddelen van het vermogen
   • m.a.w. Aan de balanselementen
  • Elke verrichting
   • Zal steeds wijziging  balans
   • Kan ook wijziging  RR
 • Verrichtingen met invloed op de balans
  • Verrichting 1:
  • 01/02:
   • De eigenaar start zijn onderneming door inbreng van een gebouw van 100 000 euro en storting van 10 000 euro op de bankrekening van de onderneming
 • Activa balans op 01/02/20xx passiva 110 000 Totaal der passiva 110 000 Totaal der activa 110 000
  • Eigen vermogen
   • GEPLAATST KAPITAAL
  100 000 10 000
  • Vaste activa
   • gebouw
  • Vlottende activa
   • Bank R/C
  A+ en P+
  • Verrichting 2:
  • 03/02
  • aangaan van een lening bij de bank, in de vorm van een investeringskrediet, voor 12 500 euro. De bank stort deze som op de bankrekening van de onderneming.
 • Activa balans op 03/02/20xx passiva 122 500 Totaal der passiva 122 500 Totaal der activa 110 000 12 500 Eigen vermogen Geplaatst kapitaal Schulden investeringskrediet 100 000 22 500
  • Vaste activa
   • gebouw
  • Vlottende activa
   • Bank R/C
  A+ en P+ Activa +: bank R/C + 12 500 Passiva +: investeringskrediet + 12 500
  • Verrichting 3:
  • 04/02:
   • aankoop van meubilair ter waarde van 13 750 euro voor de winkelinrichting. De betaling gebeurt door overschrijving.
    • Opm: in feite 2 verrichtingen, maar hier nog niet relevant... Dus 1 verrichting
 • Activa balans op 04/02/20xx passiva 122 500 Totaal der passiva 122 500 Totaal der activa 110 000 12 500 Eigen vermogen Geplaatst kapitaal Schulden investeringskrediet 100 000 13 750 8 750
  • Vaste activa
   • Gebouw
   • meubilair
  • Vlottende activa
   • Bank R/C
  A+ en A- Activa +: meubilair + 13 750 activa -: bank R/C - 13 750
 • A+ en A- P+ en P- A+ en P+ A- en P-
 • Verrichtingen met invloed op balans en RR
  • Balans: niet geschikt om analyse van de resultaten weer te geven
  • via RR
  Het resultaat Via opbrengst  toename van EV Via kosten  vermindering van EV
  • Wijziging van EV
   • Gebruik balansrubriek: “voorlopig resultaat”
   • = rubriek van het Eigen Vermogen
  • wij bestuderen: handelsonderneming
  • Doel: goederen aankopen om ze door te verkopen
  • Handelsgoederen: ondergaan geen productieproces
  • Hoe boeken?
   • Aankopen van HG  kosten en NIET als toenemen van een actiefbestanddeel VOORRADEN
   • Verkopen van HG  opbrengst
  • Verrichting 4
   • 05/02
   • Aankoop van handelsgoederen ter waarde van 5 000 euro. De leverancier verleent een maand uitstel van betaling.
  Schuld tov lev: P+ 5000 Aankoop van HG  EV -  voorlopig resultaat P- 5000
 • Activa balans op 05/02/20xx passiva 122 500 Totaal der passiva 122 500 Totaal der activa
  • 110 000
  • 5 000
  • 12 500
  • 5 000
  Eigen vermogen Geplaatst kapitaal voorlopig resultaat Schulden Investeringskrediet leveranciers 100 000 13 750 8 750
  • Vaste activa
   • Gebouw
   • meubilair
  • Vlottende activa
   • Bank R/C
 • Resultatenrekening op 05/02/20xx -5000 Voorlopig resultaat
  • 0
  • 5000
  • 5000
  • 5000
  Bedrijfsopbrengsten Bedrijfskosten HG: inkopen bedrijfsresultaat
 •  
  • Verrichting 5
   • 08/02
   • Voor de administratie worden kleine bureau-artikelen zoals schrijfgerei en papier gekocht voor 125 euro. De onderneming betaalt door bankoverschrijving
  • Activa - : bank R/C - 125
  • Passiva -: aankoop van diensten en diverse goederen  EV-  voorlopig resultaat - 125
 • Activa balans op 08/02/20xx passiva 122 375 Totaal der passiva 122 375 Totaal der activa
  • 110 000
  • 5 125
  • 12 500
  • 5000
  Eigen vermogen Geplaatst kapitaal voorlopig resultaat Schulden Investeringskrediet leveranciers 100 000 13 750 8 625
  • Vaste activa
   • Gebouw
   • meubilair
  • Vlottende activa
   • Bank R/C
 • Resultatenrekening op 08/02/20xx -5125 Voorlopig resultaat
  • 0
  • 5125
  • 5000
  • 125
  • 5125
  Bedrijfsopbrengsten Bedrijfskosten HG: inkopen Diensten en DG bedrijfsresultaat
  • Verrichting 6
   • 12/02
   • bij het einde van de week blijkt uit de kasbladen dat alle handelsgoederen werden verkocht in de winkel, voor de som van 6000 euro
  • Activa + kas + 6000
  • Passiva + verkoop van HG
  • EV +
  • voorlopig resultaat + 6000
 • Activa balans op 12/02/20xx passiva 128 375 Totaal der passiva 128 375 Totaal der activa 110 000 +875 12 500 5000 Eigen vermogen Geplaatst kapitaal voorlopig resultaat Schulden Investeringskrediet leveranciers 100 000 13 750 8 625 6000
  • Vaste activa
   • Gebouw
   • meubilair
  • Vlottende activa
   • Bank R/C
   • kas
 • Resultatenrekening op 12/02/20xx 875 Voorlopig resultaat
  • 6 000
  • 5125
  • 5000
  • 125
  • 875
  Bedrijfsopbrengsten Bedrijfskosten HG: inkopen Diensten en DG bedrijfsresultaat