Practicalppm
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
360
On Slideshare
360
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ¾½º¿ ½º º º º ­¾¼¼½ º ºüº þ þ ü ÿ ü ÈÈÅ ÈÈÅ ¸ ¹ ´ µ º ï ½º þ ÈÈÅ ¸ º ´ µ ¹ º º ÈÈÅ ÈÈÅÁÁ ´ÈÈÅ Û Ø ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÁÒ Ö Ø Ò µº þ ï ¾ ¹ ÈÈÅ º þ ï ¿ ¹ ´ µ¸ ï ï º þ ï ¹ ÈÈÅÁÁ ¸ ¸ º ï ¾º º ü ÈÈÅ Å ¾ ÜÒ Ü½ ÜÒ ¸ Ü ¾ Ò º ü ¹ ´ µ ´ µ É ÜÒ ÜÒ ¾ Ò Ò ½¾ ¸ ´ µ ½ É Ü¼ É ÜÒ ´ µ ¾ ´ µ É ÜÒ ¸ Õ ÜÒ´ µ ¾ º ¹ ´  ÐÓ É´Ü µ · ¾µº ¾ Ò þ ÜÒ·½ ¾ ¹ × ÜÒ ÜÒ  ·½ ¾ ¸ ¹ º Ź º ´ µ Ù ½
 • 2. ¸ Ùº Ù ¹ ÜÒ Ù´ µ¾Ü Ò Ü ¸ Ü  ½ Ü   Ù Ù º ¸ Õ ´ ×µ ÜÒ Ù º ´µ ´ Ü Ù Ò ´ µµ ´ Ùµ ÜÒ Ù ¸ ´µ ¹ ´Ù Ü µ ´Ùµ ´ Ùµ ¼ ´µ ´Ùµ Ò Ò Ò Ò ¸ ÑÒ Ù Ò º º ¸ ¹ Ü ´×µ Ò ¸ º þ ¸ ¸ ´×µº Ò ÈÈÅ ½ ´ µ ¹ ´ µ ׸ ´ µ º þ ÈÈÅ ¸ º × ¸ ÜÒ ÜÒ ½ ¹ ´µ ´ µ ¼ ´µ ´µ Ò × ¸ × × ´ ´ µ  ½µ Õ£ ´ ×µ ´ × ×µ Ò Ò ¸ £ ÕÒ ¸ ¾ ´×µ Ò Ò × Ò ´ × Ô µ¸ ´ ¸ µ º ÿ ÈÈÅ ÜÒ·½ ¾ ¾ ¿ ´ Õ ÜÒ·½ Ü Ò µ Õ£ ´ Ò × × µ £ ´ ÕÒ ÜÒ·½ × µ ´ × ÜÒ·½ µ ´½µ ·½ × ×´ µ¸ ´ ´Ü µÒ·½ ¸ ½µº ´ ×µ ØÌ´ ´××µµ ¾ £ ´×µ Õ£ ´ × ×µ Ø Ì ××µ×µ £ ÕÒ ´ ´ Ò Ò Ò Ò ´¾µ Ò Ò £ ´×µ ´×µ Ò ´×¼µ¸ ×¼ × ¸ Ø ´¡ ×µ Ü ´×µ Ì ´×µ Ò Ò Ò Ò Ò Ò º ¹ ¸ Ø´¡ ×µ Ø´¡ ×µ ´¡ ×µ · ´¡ ×µº ¸ ÈÈÅ ¾ Ò ´ ×µ ´ × ×µ ¼ ÈÈÅ ¿ ´ ×µ  ½ ¾ ´ × ×µ  Ñ´×µ ¾º ¸ ÈÈÅ ÈÈÅ ´ × ×µ  ´Ñ´×µ · ½ ¾µ ¾º þ Ò ¹ ¸ ´ Ü ÐÙ× ÓÒ×µº ý ¸ ¹ ¸ ¸ º ÜÒ·½ ´ ¹ µ × ¾ º ½ ¹ ¾ Ò ´ ÙÐÐ ÙÔ Ø ×µ¸ × Òº ¾ ´ÙÔ Ø Ü ÐÙ× ÓÒ×µ¸ ¾
 • 3. × × ×´ µº þ º ×Ò ¹ Ò¸ ¸ ¸ ¹ º º ¸ ×Ò ¹ ¸ ×Ò º ý × ¸ Ñ × ´µ ½ ¹ ¸ º º Õ ´ ×µ ½   Õ´ × ×µº × ·½ × × ·½ × ¾ ¸ × × ·½ º ï ¿º þ º þ ¹ Ø ´ ×µ ؼ ´ ×µ· ƽ ´ × × ·½ µ· ƾ ´ ×  ½ × × ·½ µ ´¿µ × × ´ µ¸ ¸ × ´× ¾ µº ½» º ¹ × ´ µ ¸ Ø ´ ×µ ¿½º ¸ ¹ × ´Ø´ × µ ¼µº ½ · Ì ´Ø×´ µ × µØ´ ½ µ   ×   Ì × ´ µ ¼ ؼ ´ ×µ ´ µ Ì × ´ µ ¡ Ø´ × µ ´ µ ¼ Ì × ´ µ   Ø´ × µ · Ì ´× µ   Ñ´× µ Ì × Æ½ ´ × × ·½ µ ¿ × × ´ µ Ø´ × µ ¾ Ø´× µ ´ µ ½ × × ´ µ ´Ø´ × µ ¾ Ø´× µ µ ƽ × × ·½ ½¾ × ·½ × ´ µ Ø´ × µ ·½ ´ µ ¼ Ø × ´µ Ì × ´ µ ´Ñ´×µ · ½µº Æ ´ ×  × × µ ¾ ½ ·½ ÜÒ·½ ׸ × ¸ ¹ ´Ì ´× µ ¼ Ì ´× µ ¼ ·½ Ì × ´ µ ´ Ì ×  ½ µ Ô ´ ×µ Ô´ ×  ½ µµº þ ¿
 • 4. ´ ×  ½ × × ·½ µ ´ µ Ì ×  ½ Ø´ ×  ½ µ   Ø´ × µ Ì ´× µ · Ì ´×   µ ƾ ´ µ ½ Ø´ ×  ½ µ Ø ´ ×  ½ µ Ì ´Ì ´× µ   Ø´ × µ µ ×   µ   Ø´ ×   ½ ½ º º þ ÈÈÅ º º ¸ ¸ ¹ º ÈÈÅ ¹ ¸ º ý ¹ º þ × ´Ì ´× µ ¼µ ¸ ¹ ´Ø ´ × µ ¼µ¸ × ×´ µº ý º ¸ ¸ ¹ ÈÈŹ ¸ º º ¸ º ¸ ¸ × ¸ ¸ ¸ ¸ × ¸ ¹ × º ¹ × ¸ × º × ´ ×µ ½ ؼ ص ½´ × Ø ´ ×µ ½·Ø ´ × ×µ Ì ´× µ   ½ · Ì ´ µ ¼ ¼ ¼ ½ Ñ´× µ Ì ´ µ   Ø´ × × µ   Ì × Ø¼ ´ Ò × µ ·½ Ò ½ Ì ¸ × ¸ ¹ ؼ ´ × ×µ º ü ¸ × ´ ׵ؼ Ø ´ × µ Ø ´ × µ · Ì ´× µ ´ µ·Ì ´ µ ¼ Ì ×
 • 5. ¸ º ´ µ¸ ´ µ º ¸ ¸ º º  ½ ¸ ¸ ¹ × ¸ ؼ ´¡ × µº × Ì º Ì × ´ µ ¼ ´ × ×µ ؼ ÈÈÅ ÈÈÅ ´ ¹ ¹ µº Ø´ × × µ ؼ ´ ×µ ÈÈÅ º ´ µ¸ ´ µ ¹ Ø ´ × µ¸ ¼ ´ µº ´ µ ¸ ´ µ¸ ´ µ º ´ µ ¸ ؼ ´ ×µ ¹ × º ¸ × ¹ ×¼ ×¼ ´ µ × ¸ ؼ ´ ×µ × º º þ ÈÈŸ ¹ ¸ ¹ ¸ º ¹ ؼ ´ × µº ¹ º º ¸ ¹ º þ ¹ Ø ´ ×µ ×´ µ¸ ½»¾ ×  ½ × ´ ¿ ´ µµº ¹ ¸ º ¹ ¸ Ø ´ ×  ½ µ ×´µ º º º ¸ ¹ ´ Ì × ´ µµ¸ º þ ÈÈÅÁÁ ½ ¹ ¸ ´Ì ´× µ ´ Ì ×  ½ µµ ¹ ´Õ´ ½ × µ Õ ´ ½ ×  ½ µµº ؽ ´ ½ × µ ¹ Ø´ ½ ×  ½ µ ´ º ´ µµº ¹
 • 6. ¸ ½ º ´ ´ × µ ¾µµ Ò ´Ø Ò ¹ ´ ´Ø´× µ µ¸ Ø´×µ Ì ´×µ ´Ñ´×µ·½µ ¹ ¸ µº ¿» ¸ ´ ½ ´ µµº ï º ü ¸ ´ º ï ¾µ¸ º º º ¸ ¼ ¼± º ¹ Õ ´ ×µ ½   Õ´ × ×µº º ¸ ¹ × Û × ´ µ ´Û ½ Û µ¸ º ¸ Ë ´× ÓÒ ÖÝ × Ô ×Ø Ñ Ø ÓÒµ ¸ Ë ¹ º Ë ¹ Õ ´ × Ûµ ½ Æ ´Û µ ´ µ Æ ´Û µ Æ Û ´ µ ½ Æ ½¸ ¹ ´ µ¸ Æ ¼ ¸ Æ Û ´ µ º ÈÈÅÁÁ ¹ º Æ Æ È Æ¼ ¸ ´½   ½ Æ µ ¼ º Ë Æ Æ Æ ´ Æ Ë Æ¼ µ¸ º º Ë ¡Ë Æ  Ë Æ º ¼ Ƽ º Û × ´µ Õ ´ × Ûµ º ¹ ¸ ÈÈÅÁÁ ´ µº ½µ þ ¹ × ¸ Ë ¹ ½¾ º ¾µ ü ÈÈÅ ¸ ¹ Ñ ×  ½ ´ µ ¸ ¸ × º ¹ ¸ ¸ Ë ¹ º
 • 7. ¿µ ¸ º þ ¹ ¿ ¸ ¹ º ¸ Ë ¹ ¹ ¸ º µ Ä ¹ ¸ ¸ Ä ¸ ½»¾º þ ¸ ÈÈŹ Ä º ¸ Ë ¹ ´ µ¸ ¸ º µ ¸ º þ Ë ¹ ¹ º Ë ¹ ¹ Ë ¹ º Ë ¹ ¸ ¼¸ ¸ ½ º ü º Ë ¹ ¸ Ë ¹ º ¸ Ë ¹ ½¾ ¢ ¢ ¾ ¢ ¾ ¢ ½¿ Ë ¹ º Ë ¹ ¸ Ë ¹ ¸ º Ë ¹ º ´ ¹ µº ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ º ¹ ¸ ÈÈÅ º ý ¸ ¹ ¸ º º Õ ´ Ò × µ Ò ´½   µ Ò ¼½¾ ´½¼µ ¸ ¹ ¸ ؼ ´ × ×µ ¸ º ¹ ¸ º ´ Ø × × µ ¹
 • 8. ¸ ¸ ÈÈÅ ¸ º ý ´ Ø × × µ ƽ ½¾ ¾Ñ´× µ ´ ´ µµ Ñ × ´½½µ Ñ × ´µ ׺ ¸ ƾ ½ Ø ´ ×µ ¼ ؼ ´ ×µ ½ ´½¾µ ´ Ø × × µ ؼ ´ × × µ · ´Æ ´× ×´ µµ · Æ ´ ½ ¾ × µµ ´½¿µ ؼ ´ × ×µ ¸ ¹ ¸ × ¸ ƽ ƾ ´½½µ ´½¾µ º ¹ º º ¸ Ë ¹ ¸ ¸ º ¹ ¸ ¸ ¹ º º ´ ¹ ¾ µº ¸ ¹ ¹ ¸ ¸ º Ë ¹ º Ë ¹ ´ µº ´µ Ø × Ì × ´ µ ´Ñ´×µ · ½µ¸ º º º º Ë ¹ ¾¢ ¢¾¢¾ ¾º ï º ÈÈÅÁÁ ïï ¿¸ ¸ º ¸ ¸ ¸ Ä ÏÌ º ¸ ï ¿¸ ¹ º
 • 9. º ¹ ¸ ¹ ¸ ¹ ¸ º ¸ ´ × ´µ µ¸ ¹ ¸ ¸ º ¾ ½¼± º ´ï ¿µ ¹ ¸ º ´ µº ¹ Ë ¹ ¸ Ë ¹ º ¹ Ë ¹ ¸ ¸ ¸ ¸ ¹ º ¸ ¹ º º ½» ½» º ï º ÈÈÅÁÁ ¹ ·· º ¹ ÈÈÅÁÁ ÈÈÅÓÒ×ØÖº Ü ¸ ÈÈÅ º Ü º þ Ð ÖÝ ÓÖÔÙ× º º þ ¹ ÈÈÅÁÁ º þ º ½ ¹ ´ µ ÌÏ ´ ½¼ µ¸ ÿº ý ´ µ ½½ ¸ ºý ËÅ ¹ ½¾ ¸ ÈÈÅ ¾ º ý ½¿ º þ ÈÈÅÁÁ ¸ ½ º ¸ ÌÏ ¸ º ü ÈÈÅÁÁ ¸ ÓÓ ½¸ Ó ½ Ô º ÓÓ ½ ÌÏ ¸ º ¹ ¸ ¸ ¹ º ¹ ¸ Ó ½¸ Ð ÖÝ ÓÖÔÙ׺ þ Ô ½ ¸ ¸ ¹ ¸ ¸ º
 • 10. ½ ÌÏ ËÅ ÈÈÅ ¾ ÈÈÅÁÁ ¹ ÈÈÅÁÁ ¹ ÈÈÅÁÁ ¹ ½ ½¸ ¾ ½¸ ¿ ½¸ ½¸ ½ ½¸ ¼ ½¸ ½ ½¸ ½¾ ÓÓ ½ ¾¸½ ¾¸¿½ ¾¸½ ¾¸½ ¾¸½ ½ ¾¸½ ¾¸½ ÓÓ ¾ ½¸ ½¸ ¿ ½¸ ¾ ½¸ ½¸ ½¸ ¾½ ½¸ ½ Ó ¸ ¼ ¸ ¸ ¸ ¸¿¿¾ ¸¿¾ ¸¿¾¾ Æ Û× ¾¸¿¾¾ ¾¸¿½ ¾¸¾ ¾¸¾¼ ¾¸¾ ¼ ¾¸½ ¾¸½ Ç ½ ¿¸ ½ ¿¸ ¿¸ ¿¸ ½ ¿¸ ¿¸ ¾ ¿¸ ¼ Ç ¾ ¾¸ ¿ ¾¸¾¼½ ¾¸¾ ¿ ¾¸¾ ½ ¾¸¾ ¾¸½ ¾¸½ ¼ È Ô Ö½ ¾¸¾ ¾¸¿ ¿ ¾¸¾ ¼ ¾¸¾½ ¾¸¾½½ ¾¸½ ¾¸½ ¿ È Ô Ö¾ ¾¸½ ¼ ¾¸¿¿ ¾¸¾½¿ ¾¸½ ¾¸½ ¾¸½ ½ ¾¸½ È ¼¸ ¼¼ ¼¸ ¼¸ ½ ¼¸ ½ ¼¸ ¼¸ ½ ¼¸ ÈÖÓ ¾¸¿¿¼ ¾¸¿¿¾ ¾¸¾ ½ ¾¸¾ ¾¸¾ ¾¸¾¼¿ ¾¸½ ÈÖÓ Ð ½¸ ½¸ ¼ ½¸ ½¸ ½¸ ½¸ ½ ½¸ ¾¿ ÈÖÓ Ô ½¸ ¿ ½¸ ¼¾ ½¸ ¿½ ½¸ ¼ ½¸ ¼ ½¸ ½ ½¸ ¿ ÌÖ Ò× ½¸¿ ½¸¾ ¿ ½¸¿¾ ½¸¾½ ½¸¿ ½¸¾ ¾ ½¸¾½¼ Ô ¾¸¾¿¼ ¾¸¾¼½ ¾¸½ ¾¸½ ¼ ¾¸½ ¾¸½¼ ¾¸¼ º þ ¹ ÈÈÅÁÁ ¹ ÈÈÅÁÁ Ä ´ ÁÈ ½ µ¸ ÏÌ ´ ÁȾ ½ µ¸ ÈÈŶ ´ÈÈÅ ¾ ½¿ µº ¾ ÈÈÅÁÁ ÈÈÅÁÁ Ô þ ¸ º Ô þ ¸ º ¾ ¾¸ ¿¸¾ ¼¸ ¾¸ ¿ ¸ ¼¸ ¿ ¾¸¿ ¿¸ ½¸¾ ¾¸¿ ¸¼ ½¸¿ ¾¸¾½ ¸ ¾¸¾ ¾¸¾¾½ ¸½ ¾¸¿ ¾¸½ ¸¿ ¸½ ¾¸½ ¸¿ ¸¾ ¾¸½ ¼ ¸¾ ¸ ¾¸½¾ ¸ ¼ ¸ ¾¸½¿ ¸ ½ ¸ ¾¸½¼ ½½¸ ¾ ½ ¸ ½¼ ¾¸½¾ ¸¼¼ ¿¿¸½ ¾¸¼ ½¾¸¼¾ ¿¿¸¾ ½ ¾¸½¾¿ ¶ ¿¸ ¾¸¼ ¶ ¿¸ ÁÈ ¹ ¾¸ ¸ ¿ ¼¸ ÁȾ ¹ ¾¸¿ ¸ ¸ ÈÈÅ ¾ ¾¸½ ¼ ¶ ½¼¼ ¶ ¹ º ½¼
 • 11. þ ÈÈÅ ¾ ¹ ´ÁÒØ Ð Úº º¼µ º ¹ ÈÁÁ ¾¿¿ ´¾ ¾µ ÿ ý Ï Ò ÓÛ× Ì¿¾º ¸ ¸ º ´ µ¸ ´ µ ´ µ º ¾º ¸ ÈÈÅÁÁ º ´¾ ¿µ ¸ ÁÈ ÁȾ¸ ¸ ÁȾº ¹ ´ µ ¸ ÁȾº ¸ ½ ¹ ÈÈÅ ¾ ¸ º ÈÈÅÁÁ¸ ¸ ¹ ¸ º ´¾ µº ¸ ¸ Ë ¹ ¸ º ü º º º ½ Ð ÖÝ Âº º Ò Ï ØØ Ò ÁºÀº Ø ÓÑÔÖ ×× ÓÒ Í× Ò ÔØ Ú Ó Ò Ò È ÖØ Ð ËØÖ Ò Å Ø Ò ¸ »» Á ÌÖ Ò׺ ÓÑÑÙÒº ½ º κ ¿¾º í º Ⱥ ¿ ¼¾º ¾ ÅÓ Ø º ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ò Ø ÈÈÅ Ø ÓÑÔÖ ×× ÓÒ Ë Ñ ¸ »» Á ÌÖ Ò׺ ÓÑÑÙÒº ½ ¼º κ ¿ º í ½½º Ⱥ ½ ½ ½ ¾½º ¿ ÀÓÛ Ö Èº ºÌ × Ò Ò Ò ÐÝ× × Ó ÒØ ÐÓ××Ð ×× Ø ÓÑÔÖ ×× ÓÒ ×Ý×Ø Ñ׸ È Ø × ×º ÖÓÛÒ ÍÒ Ú Ö× Øݸ ½ ¿º Ö Âº¸ Ë Ø Ö ÓÚ ÙºÅº Ò ËÑ Ø× ºÂºÅº ÅÙÐØ ÐÔ Ø Ó Ò Û Ø × Ô Ö Ø ÐÔ Ø × Ö ÔØ ÓÒ¸ »» ÈÖÓ º Ó ÓÑÔÖ ×× ÓÒ Ò ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ó Ë ÕÙ Ò × ¸ ÈÓ× Ø ÒÓ¸ Ë Ð ÖÒÓ¸ ÁØ Ðݸ Á ÓÑÔº ËÓ º ÈÖ ×׸ ½ º Ⱥ º ÐÓÓÑ º ËÓÐÚ Ò Ø ÈÖÓ Ð Ñ× Ó ÓÒØ ÜØ ÅÓ Ð Ò ¸ ½ º ÛÛÛº ÐÓÓѺ ÓÑ»Ô Ô Ö×»º Ë ÖÒ º ÈÈÅ ×Ø ÈÈÅ ÓÑÔÖ ××ÓÖ ÓÖ Ø ÜØÙ Ð Ø ¸ ¾¼¼¼º ØÔº Ð º×ØÙ º× »ÔÙ »Ô »Ô »ÔÔÑ ºÖ Öº ¹Ñ Ð × Ö Ò Ö×Ø ÐºÖÙ Ì Ð ÖÝ ÓÑÔÖ ×× ÓÒ ÓÖÔÙ׺ ØÔº Ô× ºÙ Ð Öݺ »ÔÙ »ÔÖÓ Ø×»Ø Üغ ÓÑÔÖ ×× ÓÒº ÓÖÔÙ×» ÎÓРȺ ºÂº Ì ÜØ ÓÑÔÖ ×× ÓÒ Ñ Ø Ó × × ÓÒ ÓÒØ ÜØ Û Ø Ò ¸ »» Ì Ò Ð Ö ÔÓÖغ ËØ Ò ÖÑ Ò× ÁÒ×Ø ØÙØ ¸ Ò ÓÚ Ò ÍÒ Ú Ö× ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý¸ ½ º ½½
 • 12. Ï ÐÐ Ñ× º¸ Ë Ø Ö ÓÚ º Ò Ì Ð Ò× Ìº Ì ÓÒØ ÜعÌÖ Ï Ø Ò Å Ø Ó × ÈÖÓÔ ÖØ ×¸ »» Á ÌÖ Ò׺ ÁÒ ÓÖѺ Ì ÓÖݸ ½ º κ ½ í ¿º Ⱥ ¿ º ½¼ ÎÓРȺ ºÂ Ò Ï ÐÐ Ñ× ºÅºÂº ËÛ Ø Ò ØÛ Ò ØÛÓ ÙÒ Ú Ö× Ð ×ÓÙÖ Ó Ò Ð ÓÖ Ø Ñ׸ »» ÈÖÓ º Á Ø ÓÑÔÖ ×× ÓÒ ÓÒ º ½ º Ⱥ ½ ¼¼º ½½ ý ÿº ü ¸ »» ¸ ½ º í º º½¼ ¾¾º ½¾ ÙÒØÓÒ Ëº ÇÒ¹Ð Ò ×ØÓ ×Ø ÔÖÓ ×× × Ò Ø ÓÑÔÖ ×× ÓÒ¸ È Ø × ×¸ Ï × Ò ØÓÒ¸ ½ º ½¿ ÐÓÓÑ º ÈÈÅ ¾ À ÓÑÔÖ ×× ÓÒ Å Ö ÓÚ ÈÖ Ø Ú Ó Ö¸ ½ º ÛÛÛº ÐÓÓѺ ÓÑ»×Ö »º ½ ÁÒ Ó¹ ÁÈ ÖÓÙÔº Ô Úº¾º¿ ÓÑÔÖ ×× ÓÒ Ò Ð Ô Ò ÙØ Ð Øݸ ½ º ÛÛÛº ÖÓѺ ÓÑ»ÔÙ » Ò ÓÞ Ô»º ½ Ë Û Ö Âº Ô¾ Úº½º¼ ÐÓ ¹×ÓÖØ Ò Ð ÓÑÔÖ ××ÓÖ¸ ¾¼¼¼º ÛÛÛºÑÙÖ ÖÓ º ÑÓÒº ÓºÙ »º ½¾