Grief And Bereavement Seperation And Divorce

 • 1,170 views
Uploaded on

 

More in: Travel , Business
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
1,170
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
11
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. CarineKappeyne van de Coppello:
  1.rouw bijkinderen en jongeren
  2. en kinderen van ouders, die scheiden
  door overlijden
 • 2. Kinderen rouwen anders dan volwassenen
  1. Door hun cognitieve en emotionele ontwikkeling verandert hun kijk op de dood
  2. Uiten hun gedachten en gevoelens in gedrag en spel en niet met een ‘goed gesprek’
  3. Kinderen rouwen ‘in stukjes’; niet in staat lange tijd achter elkaar met pijn bezig te zijn.
 • 3. het begrijpen van het concept dood inontwikkelingsstadia
  wordt beïnvloed door een ervaring gerelateerd aan dood
  en cognitieve rijping
 • 4. 0-2 jaar
  reageren geschokt
  huilen meer
  vertonen zoekgedrag
  verlies interesse in omgeving
 • 5. 2-5 jaar
  ervaren dood als tijdelijk
  wakkerkussen
  denken magisch
  denken animistisch
  denken concreet
 • 6. 6-8 jaar
  beseffen dood is onomkeerbaar
  zien de dood speels; wegrennen
 • 7. 9-11 jaar
  iedereen gaat dood
  alles wat leeft gaat dood
  zelfstandiger dus meer alleen doen
  niet weten hoe iets uit te drukken
  bang om voor gek te staan
  psychosomatische symptomen
  schuldfantasieën
  fobieën
 • 8. 12 jaar en ouder
  abstract denken over leven en dood
  behoefte aan zelfstandigheid versus behoefte aan bescherming
  pubers kunnen rouw uitstellen
  handelen niet altijd naar de wetenschap sterfelijk te zijn
 • 9. Rouwreacties van kinderen
  Regressie
  Angst, paniek
  Boosheid, woede
  Verdriet, eenzaamheid
  Terugtrekken en somber
  Schok
  Ontkennning
  Ongeconcentreerd
  Jaloezie
  Lichamelijke symptomen
  Schuld
  uitstellen
 • 10. Nieuwe inzichten = nieuwe gedachten en gevoelens
  Per ontwikkelingsstadium begrijpt een kind de dingen die hij heeft meegemaakt en de dood weer op een nieuwe manier. Dat brengt nieuwe hevige gedachten en vragen met zich mee en nieuwe intense emoties, dus veel later nog kunnen er rouwreacties optreden.
 • 11. Rouwreacties zijn geen proces
  De reacties kunnen voorkomen; hoeft niet per se
  Zijn geen fasen die je in bepaalde volgorde doorloopt
  Manieren van reageren op/ coping met een zeer ingrijpende situatie
 • 12. Secundaire verliezen
  De andere ouder
  Veiligheid
  Identiteit
  Toekomstperspectief
  Activiteiten
  Plezier en gezelligheid
  Financiele verandering (leef- en school situatie)
  Sociale aanpassingen
 • 13. Wanneer hulp?
  Intensiteit en duur symptomen afgezet tegen
  1. omstandigheden van het kind
  (relatie tot overledene, persoonlijheidskenmerken, systeem context, cultuur)
  2. manier waarop sterven heeft plaatsgevonden
 • 14. Rouwvragenlijst
  In 2009 brengt de UvU
  een RVL uit
  voorkinderen 8 - 12 jaar
  voorjongeren 13 -18 jaar
 • 15. Classificatie
  DSM Diagnostic and statististical manual of the mental disorders
  Op basis van huidigeinzichten is het waarschijnlijkdat ‘gecompliceerderouw’ alsappartestoornis in de DSM V zalwordenopgenomen
  Gecompliceerderouwonderscheidtzich van
  depressie
  gegeneraliseerde angststoornis
  posttraumatische stress-stoornis
 • 16. A: Oorzakelijk criterium
  Overlijden meegemaakt van een belangrijke ander
 • 17. B: Separatie angst:
  Kind ervaart 1 van de onderstaande symptomen dagelijks of in ontwrichtende maten
  • Intrusieve herinneringen in relatie tot het verlies
  • 18. Golven van wanhoop, pijn , verdriet
  • 19. Intens verlangen naar overleden persoon.
 • C: emotionele reacties tenminste vijf van:
  Verwarring eigen rol
  Moeite accepteren van verlies
  Vermijding van zaken rond verlies
  Onvermogen anderen te vertrouwen
  Bitterheid of boosheid door verlies
  Moeite met doorgaan met leven
  Verdoofdheid
 • 20. Leegte
  Verbazing/verdwazing/shock
 • 21. Gecompliceerde rouw
  = vastlopen in het rouwproces
  Chronische rouw
  Ontkende rouw
  Getraumatiseerde rouw
  Uitgestelde rouw
  Gesomatiseerde rouw
  Systeemgeblokkerde rouw
 • 22. theorieën over rouw
  Biologisch: stress door rouw tast immuun systeem aan
  Psychoanalytisch: realiteit onder ogen komen en pijnlijke emoties aangaan
  Cognitieve gedragstheorie: desensitisatie bij pijnlijke herinneringen en gedachten
  Systeemtheorie: erkennen van gedeeld verlies en reorganisatie van rollen, regels en taken
  Fasen theorie: beweging van fase naar fase tot acceptatie
  Psychosociale transitie theorie: taak is herzien van de tegenstrijdigheden tussen de eigen assumpties en de buiten wereld.
 • 23. Rouwen is een werkwoord
  Gaat niet vanzelf; tijd heelt geen wonden
  Het gaat om hoe de tijd gebruikt wordt;
  Rouwarbeid verrichten
  Ieder doet dat op zijn eigen tempo en tijdstip
  rouwtaken lopen door elkaar heen
  Rouwenden zijn vaak moe
 • 24. Vier RouwtakenvanJ.W. Worden
  1. Realiseren dat het echt waar gebeurd is
  Rouwreacties= schok, ontkenning, zoeken
  Kinderen (ook volwassenen) zien vaak nog de overledenen; gewoontegedrag in de vorm van waanvoorstellingen = normaal
  Belangrijk dat kinderen de overledene/ dood zien (niet dwingen)= tastbaar maken
  Het niet aangaan van deze taak is blijven steken in ontkenning
 • 25. Vier RouwtakenvanJ.W. Worden
  2. Ervaren van de pijn van het verlies
  Rouwreacties= verdriet, , boosheid, angst, schuld, eenzaamheid
  Niet aangaan van de pijn komt vaak jaren later terug in een ander ziektesymptoom, af(ont)wijkend gedrag, slaap/eetproblemen
 • 26. Vier RouwtakenvanJ.W. Worden
  3. Het aanpassen aan een leven en omgeving waarin de overledene ontbreekt
  Wie is de overledene voor de andere=welke rollen
  Nieuwe vaardigheden leren/ taken oppakken/ oplossingen vinden
  Mensen vinden die een deel kunnen overnemen
  Niet aangaan van de taak = hulpeloos opstellen, terugtrekken, idealiseren van de overledene
 • 27. Vier RouwtakenvanJ.W. Worden
  4. De overledene een nieuwe emotionele plek geven en de draad van het leven weer oppakken
  Niet voltooien van de taak = niet meer binden, niet meer houden van mensen en het leven.
 • 28. Voorbestemmende factoren (predispositie)
  Persoonlijk
  Contextueel
  In stand houdende factoren
  Persoonlijk
  • biologisch
  • 29. psychologisch
  Contextueel
  • behandelings-systeemfactoren
  • 30. gezins-systeemfactoren
  • 31. ouderlijke factoren
  • 32. sociaal netwerk factoren
  Protectieve factoren
  Persoonlijk
  • biologisch
  • 33. psychologisch
  Contextueel
  • behandelings-systeemfactoren
  • 34. gezins-systeemfactoren
  • 35. ouderlijke factoren
  • 36. sociaal netwerk factoren
  Teweegbrengende factoren (precipitatie)
  Psychologisch probleem
  Carr, 2006; p. 42-43: Algemeen model
 • 37. Verlies gerelateerde spanningen kunnen gecompliceerde rouw teweegbrengen (precipitatie)
  Ontijdig overlijden
  Plotselinge dood of ziekte
  Betekenis van de overledene voor het kind (ouder)
  Gewelddadige of traumatische dood
  Dood was te voorkomen
  Suïcide, ongevallen, AIDS
  Stigma door verlies
  Geen afscheid hebben kunnen nemen, overledene niet kunnen zien, geen keuze gehad/ onvolledige informatie
  Verlies betwijfelen of dubbel ervaren
 • 38. Voorbestemmendefactoren (predispositie)/kwetsbaarder
  Persoonlijk:
  Geschiedenis van ziekte en dood, genetisch
  Laag zelfvertrouwen, externe locus of control, Laag IQ, moeilijk aanpassen.
 • 39. Voorbestemmendefactoren (predispositie)/kwetsbaarder
  Contextueel: Hechtingsproblemen, misbruik, niet afgestemde ouders (te autoritair of te toegeeflijk), verwaarlozende ouders
  (psychologische) problemen van de ouders,
  Unfinished business
 • 40. In stand houdende factoren
  Verlengde shock, extreme ontkenning, aanhoudende woede, schuld geven en ervaren, vermijding, intense angst
  Familie en school vermijden het onderwerp op allerlei manieren
  De rol/betekenis die de overledene heeft: hoe centraler hoe lastiger.
 • 41. Protectieve factoren
  Persoonlijk:
  zelfvertrouwen, interne locus of control, hoog IQ, copings strategieën.
  Contextueel:
  als de familie ervaring heeft met het adequaat omgaan met verlies, geen gecompliceerde rouw van de ouders,
  als kind kwetsbaar mag zijn / gevoelens mag uiten
  duidelijke communicatie met de buitenwereld over wat er gebeurde/gebeurt/zal gebeuren
  open communicatie = eerlijkheid, geen eufemismen
 • 42. Hoe kun je kinderen helpen?
  Eerlijke informatie
  • geen bedekkende termen
  • 43. ouders willen kinderen graag beschermen tegen de harde werkelijkheid; help hen de waarheid te zeggen
  • 44. kinderen nemen de waarheid zoals volwassenen het ze presenteren
  • 45. fantasie van kinderen is vaak gruwelijker dan de niet vertelde werkelijkheid
  • 46. Als de waarheid door iemand anders verteld wordt verliest het kind ook nog vertrouwen
 • Hoe kun je kinderen helpen?
  Concrete informatie
  - afgestemd op het niveau van het kind
  • geen bedekkende termen
  • 47. een dood lichaam kan niet meer ademen, denken, voelen, eten of drinken
  • 48. bij een opgebaard lichaam kind voorbereiden door te beschrijven hoe het lichaam erbij ligt, welke kleur, hoe het ruikt (ga de zintuigen af)
  • 49. begraven is een gat in de grond graven waar de kist met het lichaam erin in gaat
  • 50. cremeren is het lichaam verbranden
 • Hoe kun je kinderen helpen?
  Helpen gevoelens en gedachten over het verlies te uiten met ook aandacht voor ambivalentie
 • Hoe kun je kinderen helpen?
  Contact en communicatie over verlies
  • de dode niet ook nog doodzwijgen
  • 57. lotgenotencontact
 • 58.
 • 59. Hoe kun je kinderen helpen?
  Herhalen
  - 1001ste keer nog niet genoeg
  • is veilig dat wat je gister vertelde, hetzelfde is, als je morgen zal vertellen
  • 60. door hun ontwikkeling snappen kinderen het steeds weer op een nieuwe manier
 • Hoe kun je kinderen helpen?
  Accepteer de emoties, reacties en ideeën van kinderen
  • Heb begrip voor afreageren maar stel daarbij ook grenzen
  • 61. Vertel niet wat een kind wel of niet behoort te voelen
  • 62. Vraag naar de ideeën en beelden van kinderen
 • Voor de dood
  Opvoedingstaak
  Veiligheid, betrokkenheid ,eerlijke communicatie
  Concrete informatie:ruiken, horen, zien
  Kind betrekken
  Regelmaat en structuur
  Herinneringen en rituelen
 • 63. Ouders, kinderen en echtscheiding
 • 64. Reden tot echtscheiding
  Moeilijkheden in/gebrek aan communicatie en intimiteit
  Machtsevenwicht/rollenpatronen
  Vanaf jaren ‘80 a ‘90 stranden niet alleen de slechte huwelijken maar ook matige huwelijken
  In 2005 is reden bij 4 van de 10 huwelijken:
  -op elkaar uitgekeken
  -botsende karakters
 • 65. Kinderen bij de scheiding
  Meer dan 60.000 kinderen in Nederland maken mee dat hun ouders scheiden
  Bij meer dan 20% van de thuiswonende kinderen hebben de ouders na de scheiding geen contact meer met elkaar (De Graaf).
  80 % blijft bij de moeder wonen
  40 % krijgt een stiefouder
 • 66. Kinderen scheiden mee
  wonen en ouders worden anders
  Wensen dat het weer goed komt
  Verschillende gevoelens: verdrietig, boos, bang, schuldig etc.
  Uiten hun gevoelens in gedrag
  Zijn loyaal
 • 67. Negatieve gevolgen van scheiding voor kinderen
  Op korte termijn (= 2 jaar na scheiding)
  presteren aanzienlijk slechter op school
  meer gedragsproblemen
  voelen zich psychisch en emotioneel minder goed
  hebben een lager zelfbeeld
  hebben meer problemen met sociale relaties
 • 68. Door heftige langdurige conflicten tussen de ouders
  Heeft 1/3 van de kinderen last van
  Depressiviteit
  Angst
  Agressie
  Problemen die leiden tot schooluitval
 • 69. In stand houdende factoren
  Persoonlijk: schuldgevoel, in de steek gelaten door de ouder, disfunctionele copings strategieën, loyaliteit
  Contextueel: aanhoudend vechten van de ouders vaak via de kinderen
  Gebrek aan opvoedings consistentie
  Ouders eigen scheidingsproblemen
 • 70. Beschermende factoren
  Beide ouders hebben een veilige, warme band met het kind,
  zo min mogelijk geconfronteerd worden met ouderlijke conflicten,
  het nakomen van afspraken onder andere over de alimentatie,
  Gevoel krijgen van de andere ouder te mogen houden,
  communicatie
  de eigen vaardigheden van het kind, een goed functionerende verzorgende ouderen steun van familie en de sociale omgeving.
 • 71. Voorbestemmende factoren (predispositie)
  Persoonlijk
  Contextueel
  In stand houdende factoren
  Persoonlijk
  • biologisch
  • 72. psychologisch
  Contextueel
  • behandelings-systeemfactoren
  • 73. gezins-systeemfactoren
  • 74. ouderlijke factoren
  • 75. sociaal netwerk factoren
  Protectieve factoren
  Persoonlijk
  • biologisch
  • 76. psychologisch
  Contextueel
  • behandelings-systeemfactoren
  • 77. gezins-systeemfactoren
  • 78. ouderlijke factoren
  • 79. sociaal netwerk factoren
  Teweegbrengende factoren (precipitatie)
  Psychologisch probleem
  Carr, 2006; p. 42-43: Algemeen model
 • 80. Behoeften bij scheiden inontwikkelingsstadia
 • 81. 0-3 jaar
  hechtingsfase
  Vasteslaap- en eetrituelen
  Vertrouwdedingen
  Grenzen
  Goedeoverdracht
 • 82. 4-5 jaar
  Egocentrisch:schuld
  Fantaseren zowel angstig als ontkennend
  denken concreet
 • 83. 6-8 jaar
  Ontdekken zichzelf en de wereld in spel; spelen dingen na
  Willen niet ‘anders’ zijn
  Geven moeilijk verdriet en boosheid toe
 • 84. 9-12 jaar
  Prepubers
  Zelfstandigheid is een valkuil
  Zoeken naar feiten als houvast
 • 85. 13 en ouder
  Leeftijdgenoten ipv ouders
  Onafhankelijkheid vs afhankelijkheid
  Grenzen
  Niet afwijzen
  Aanmoediging in contact met andere ouder
 • 86. Gevolgen op ouderschap
  Coöperatieve ouderschap: ouders voeden gelijkgestemd en in overleg op = bij 1 op de 5 gezinnen
  Parallel ouderschap: eigen regels per huishouden maar met overlap
  Conflictueus ouderschap: ouders praten niet met elkaar; kind moet boodschappen overbrengen. Geeft veel spanning bij het kind.
 • 87. Stadia en taken
  Beslissen om te scheiden: eigen aandeel erkennen.
  Scheiding vertellen aan de kinderen: samen vertellen als ouder en niet als ex-partner; blijven beiden beschikbaar voor kinderen
  Scheiding plannen: ouderlijke macht, bezoekregeling en financiën, omgaan met familiereacties
 • 88. Vervolg stadia en taken
  Scheiding: crisis en rouw, nieuwe rollen in ouderschap , conflict buiten ouderschap houden, contact houden met familie en ex-familie, scheiding aanvaarden (denk ook aan taken Worden)
  Na-scheidingsperiode: hernieuwde stabiliteit als ouders en met het sociale netwerk, door ontwikkeling kind of verandering soms problemen
 • 89. Vervolg 2 stadia en taken
  Aangaan nieuwe relatie: emotionele scheiding verder afmaken; nieuwe relatie aangaan
  Plannen nieuwe verbinding: met de ex echtgenoten coöperatieve co-ouderschap, omgaan met loyaliteit van de kinderen, aanpassen aan nog grotere familie
  Een nieuwe familie maken: herorganisatie, integratie
 • 90. therapie
  Psycho-educatie
  Verduidelijken rollen en dagelijkse gang van zaken
  Consistentie in regels bij de verschillende huishoudens
  Opvoedtips
  School en omgeving als steun
  Rouw
 • 91. Ouderverstotingssyndroom
  In heftige scheidingen kan het kind gedwongen worden door de ouder, bij wie het kind woont, om tegen de andere ouder te kiezen. In het uiterste geval kan dat leiden tot het Parental Alienation Syndrome (PAS)
  Amerikaanse psychiater Gardner.
  Betreft niet situaties waarbij kiezen begrijpelijk is vanuit het kind zoals bij misbruik en mishandeling
 • 92. Wet ouderlijke gezag
  Per 1 januari 1998 blijven beide ouders wettelijk belast met ouderlijk gezag, dus zorg en verantwoordelijkheid houden voor opvoeding
  Geen regels echter die dat voorbereiden
  • Afkoelingsperiode alvorens te scheiden
  • 93. Verplichte counseling
  • 94. Gesprek met ouders over negatieve gevolgen voor hun kinderen
 • ouderschapsplan
  Sinds 1 maart 2009
  Dwingt ouders na te denken als co-ouders van hun kinderen en niet als ex-partners
  Vastleggen van afspraken over de zorg van hun kinderen
  Moet iedere ontwikkelingsfase worden bijgewerkt
 • 95. Voor aanmelding vrijwilliger “achter de Regenboog West”
  Kun je een brief met gegevens en motivatie mailen naar carinekappeyne@hotmail.com