Talousjohtamisen perusteita pk-yrityksille

6,625 views
6,101 views

Published on

Tuloslaskelma, tase ja vakavaraisuus

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
6,625
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
34
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Talousjohtamisen perusteita pk-yrityksille

 1. 1. Tuloslaskelma ja tase pk-yrityksen johtamisessa Projektipäällikkö Hannele Rahkala, Hämeen ELY-keskus Suosittelen lukemaan lisää Toivo Kosken kirjasta Pk-yrityksen strateginen talousjohtaminen
 2. 2. <ul><li>kuvastaa yritystoiminnan kannattavuutta ja se laaditaan suoriteperusteisesti (samalle tilikaudella jaotellusti). Siitä ei näe, mistä rahat tulevat ja lähtevät, eikä se kuvaa rahavirtoja. </li></ul><ul><li>Liikevaihto sisältää kauppoja, joista raha saadaan vasta myöhemmin. </li></ul><ul><li>Kulu syntyy vasta kun raaka-aine on otettu käyttöön tuotetta varten. </li></ul><ul><li>Investoinnit jaksotetaan useammalle tilikaudelle siinä suhteessa, kuin niistä saadaan tuottoa. </li></ul><ul><li>Pk-yrityksen sisäisessä laskentatoimessa käytetään usein kululajipohjaista tuloslaskelmaa. </li></ul>Tuloslaskelma
 3. 3. Tase kertoo yrityksen varallisuuden <ul><li>VASTAAVAA puolella ovat yrityksen varat. </li></ul><ul><li>Vastaavaa sisältää PYSYVÄT VASTAAVAT eli aineettomat hyödykkeet, aineelliset hyödykkeet kuten koneet ja laitteet, sijoitukset. VAIHTUVAT VASTAAVAT eli vaihto-omaisuus (aineet, tarvikkeet, keskeneräiset ja valmiit tuotteet), saamiset (myynti- ja lainasaamiset), rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset. </li></ul>
 4. 4. Tase kertoo yrityksen varallisuuden <ul><li>VASTATTAVAA puolella yrityksen rahoituslähteet eli se, miten varat on rahoitettu. </li></ul><ul><li>Vastattavaa sisältää OMAN PÄÄOMAN (joka sisältää osakepääoman, ylikurssirahaston, arvonkorotusrahaston, muut rahastot, edellisen tilikauden voiton tai tappion, tilikauden voiton tai tappion), TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄN, PAKOLLISET VARAUKSET, VIERAAN PÄÄOMAN (eli pitkäaikaisen vieraan pääoman ja lyhytaikaisen vieraan pääoman). </li></ul>
 5. 5. Tuloslaskelma, myyntikate ja käyttökate <ul><li>Vaikka nykyinen kirjanpitoasetus ei edellytä sitä, kannattaa tuloslaskelmassa erotella muuttuvat ja kiinteät kustannukset. Tämä siksi että silloin on helpompi analysoida yrityksen kustannusrakennetta ja selvittää, millä tavalla myyntimäärien ja –hintojen muutokset vaikuttavat kannattavuuteen. </li></ul><ul><li>MYYNTIKATE on summa, joka saadaan kun liikevaihdosta (eli arvonlisäverottomasta myynnistä) vähennetään muuttuvat materiaalit ja palvelut, muuttuvat henkilöstökulut ja muut muuttuvat kulut. Muuttuvat kulut ovat tuotesidonnaisia ja ne muuttuvat siinä määrin, kuin tuotteen tai palvelun myyntimäärät laskevat tai nousevat. </li></ul><ul><li>KÄYTTÖKATE on summa joka saadaan kun myyntikatteesta vähennetään kiinteät kulut. </li></ul>Yritys ten Hä me
 6. 6. Tuloslaskelma, myyntikate ja käyttökate <ul><li>Kun käyttökatteesta vähennetään poistot ja arvonalentumiset saadaan LIIKEVOITTO tai TAPPIO. </li></ul><ul><li>Kun siitä vähennetään rahoitustuotot tai –kulut, saadaan VOITTO tai TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ. </li></ul><ul><li>Vähennettynä satunnaiset erät saadaan VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA. </li></ul><ul><li>Tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen jää TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO). </li></ul><ul><li>Ensimmäisenä kannattaa tarkastaa, tekeekö yritys voittoa. </li></ul><ul><li>Myynnin kriittinen piste on se summa, jonka verran yrityksen on tehtävä rahaa kattaakseen kustannuksensa. </li></ul>
 7. 7. Myynnin kriittinen piste <ul><li>Auttaa hahmottamaan, kuinka paljon myynti voi laskea, ja edelleen tehdään voittoa. </li></ul><ul><li>Auttaa laskemaan kuinka paljon asiakkuuksia tulee olla, jotta tulos on positiivinen. </li></ul><ul><li>Tilanteessa jossa suurin osa yrityksen kustannuksista on muuttuvia, se sopeutuu myynnin vaihteluihin paremmin kuin jos suurin osa sen kustannuksista olisi kiinteitä. Kasvavan ja vasta aloittaneen yrityksen kannattaa pitää kustannusrakenne muuttuviin kustannuksiin painottuvana ja vakiinnuttuaan muuttaa kustannuksia kiinteiksi, jolloin saadaan usein kustannussäästöä ilman että se vaikuttaa liikevaihtoon ja liikeriskiin. </li></ul>
 8. 8. Liikeriski <ul><li>Korkea liikeriski on erityisen vaarallinen jos yritys toimii suhdanneherkällä alalla ja on velkainen. Yleensä tällaisen yrityksen oman pääoman tuottoaste on erittäin hyvä korkeasuhdanteessa, johtuen kiinteästä kustannusrakenteesta ja velan vipuvaikutuksesta. Kysynnän laskiessa tämä yhdistelmä voi kuitenkin ajaa menestyvän yrityksen nopeasti konkurssiin, koska kustannusrakenne ei jousta ja velan vipuvaikutus toimii negatiiviseen suntaan. </li></ul>
 9. 9. Yrityksen varallisuus <ul><li>Aineeton omaisuus on taseessa on usein vaikeasti rahaksi muutettavaa kuin kassa ja pankkitalletukset, jotka taas ovat helpommin rahaksi muutettavia. Vakavaraisemmaksi voisi siis luokitella yrityksen jonka taseen vastaava koostuu kassasta, pankkitalletuksista ja aineellisesta omaisuudesta kuin aineettomasta omaisuudesta, joka saattaa olla markkinointi- ja tuotekehitysmenojen arvioitua vaikutusta tulevaisuuden liiketoiminnan voittoihin. </li></ul><ul><li>Taseeseen ei ole välttämättä järkevää kirjata suuria aineettoman pääoman eriä, koska niistä ei ole varmaa tulonlähdettä. Ammattimaiselle yritystutkijalle se saattaisi jopa tuoda huonon kuvan yrityksen tuloksentekokyvystä ja tavasta tehdä kirjanpitoa. </li></ul>
 10. 10. Vakavaraisuus <ul><li>Pk-yrityksen ja yrittäjän kannalta omavaraisuusasteen tunnusluvun laskemista tärkeämpää on varmistaa, että yrityksen varallisuus joka ilmenee taseen vastaavasta, riittää tilanteessa kuin tilanteessa velkojen pois maksuun. Vaikeasti rahaksi muutettava omaisuus tulisi olla rahoitettu omalla pääomalla. Tällöin yrittäjän henkilökohtainen riski pienenee, mikäli hän on taannut yrityksen velkoja. </li></ul>
 11. 11. Oma pääoma vähintään puolet osakepääomasta <ul><li>Yrittäjän ja pk-yrityksen hallituksen tulee varmistaa, että oma pääoma on aina puolet osakepääomasta. </li></ul><ul><li>Osakeyhtiölain lähtökohtana on sen, että yritystoiminnan tulee olla kannattavaa. Kassavarat voivat kuitenkin olla positiivisia suuren saadun lainan vuoksi, ja yrityksen tehdessä tappiota, yritys voi menettää varallisuuttaan, ja oma pääoma laskea alle puoleen osakepääomasta. Tällöin yrityksen on reagoitava lain määräämällä tavalla, jotteivät sen omistajat joudu henkilökohtaiseen vastuuseen. </li></ul>
 12. 12. Käyttöpääoman tarve <ul><li>Käyttöpääomaa sitoutuu usein raaka-aineisiin sekä työvoima- yms. Kustannuksiin kauan aikaa ennen kuin yritys on tehnyt myyntitapahtuman ja saanut maksun. </li></ul><ul><li>Käyttöpääoman tarpeesta seuraa varastointi yms. Kustannusten lisäksi pääomakustannuksia, koska yritys joutuu rahoittamaan käyttöpääomansa rahalla jolla on hinta. Koska rahoitus on usein yrityksen rajallinen resurssi, toimii käyttöpääoman tarve yrityksen kasvun esteenä. </li></ul>
 13. 13. Käyttöpääoman tarpeeseen voidaan vaikuttaa <ul><li>Varasto ja tuotanto jonka arvo voidaan pitää pienempänä </li></ul><ul><li>Myyntisaamiset </li></ul><ul><li>Käteinen ja pankkitili </li></ul><ul><li>Vuokrat, palkat ja työnantajamaksut on maksettava ajallaan </li></ul><ul><li>Ostovelat </li></ul><ul><li>Rahoitusyhtiöiden tarjoamat palvelut esim. factoring varmistaa, että yritys välttää kaiken myyntilaskutuksen sitoutumisen myyntisaamisiin ja saa osan siitä pikaisesti </li></ul>
 14. 14. EVA eli taloudellinen lisäarvo <ul><li>Taloudellinen lisäarvo tarkoittaa sitä, että yrittäjän on saatava ottamalleen riskille tarpeeksi suuri lisäarvo. </li></ul><ul><li>EVA = tilikauden voitto – oman pääoman tuottovaade </li></ul><ul><li>EVA:n tulisi olla joidenkin asiantuntijoiden mukaan vähintään 20% </li></ul><ul><li>Yrityksen kannattaa sitoa pääomaansa vain parhaiten tuottaviin, ydinosaamistaan edustaviin asioihin. Ydinosaamisen tunnistaminen on tärkeää, se voi olla muutakin kuin tuotannollista. </li></ul>

×