Olcme

21,587 views
21,045 views

Published on

www.kpss10.com

0 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
21,587
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
136
Actions
Shares
0
Downloads
397
Comments
0
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Olcme

  1. 1. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Bülent ÇELEBİ Psikolojik Danışman
  2. 2. EĞİTİM NEDİR? <ul><li>Eğitim: Bireyde kendi yaşantısı sonucu istendik, kalıcı izli davranış değişikliği sağlama sürecidir. </li></ul><ul><li>Bir başka deyişle eğitim ; öğrenciyi belli bir hedefe ulaştırmak için yapılan etkinliklerin tümüdür. </li></ul>
  3. 3. EĞİTİM PROGRAMI NEDİR? İÇERİK (KONU) EĞİTİM DURUMLARI ÖLÇME DEĞERLENDİRME HEDEF (AMAÇ)
  4. 4. Eğitimde Değerlendirmenin Yeri <ul><li>Eğitim Sistemi </li></ul><ul><li>Girdiler Süreç Çıktılar </li></ul><ul><li>(Eğitim Etkinlikleri) </li></ul><ul><li>Değerlendirme </li></ul>
  5. 5. Ölçme Nedir? <ul><li>ÖLÇME: Bir özelliğin veya değişkenin bir araç yardımıyla gözlenerek gözlem sonuçlarının sayı ya da sembolle gösterilmesine ölçme denir. </li></ul><ul><li>Ölçme özelliklere bir miktar verme işlemidir. Ölçme ile yapılan iş ölçülen özelliğin hangi bireyde ne miktarda olduğunu belirlemektir. </li></ul><ul><li>Örnek: Ahmet matematik sınavında 70 puan aldı. </li></ul>
  6. 6. Ölçüt Nedir? <ul><li>ÖLÇÜT: Ölçme sonuçlarının anlamlandırıl-masında kullanılan ve bireyler hakkında karar vermemizi sağlayan önceden belirlen-miş kurallar veya standartlardır. </li></ul><ul><li>Örnek: Üç sınav ortalaması 45 puan ve üstünde olanlar başarılı olacaktır. </li></ul><ul><li>Örnek: Sınıfın aritmetik ortalamasına eşit ve üstünde alanlar başarılı olacaktır. </li></ul>
  7. 7. Değerlendirme Nedir? <ul><li>DEĞERLENDİRME: Ölçme sonuçlarını bir ölçütle karşılaştırarak karar verme işidir. Değerlendirme anlamsız olan ölçme sonuçlarına anlam katma işidir. Ölçme ile özelliğin sahip olduğu miktar belirlenir, değerlendirme ile bu miktarın yeterli olup olmadığına bakılır . </li></ul><ul><li>Örnek: Ahmet’in üç sınav ortalaması 45 puanı geçtiği için başarılı oldu. </li></ul><ul><li>Örnek: Ayşe sınıfın aritmetik ortalamasının altında puan aldığı için başarısız oldu. </li></ul><ul><li>Ölçme Ölçüt Karar </li></ul><ul><li> 70 45 Geçti </li></ul><ul><li> Değerlendirme Süreci </li></ul>
  8. 8. DEĞERLENDİRME İLKELERİ: <ul><li>DEĞERLENDİRME İLKELERİ: Yapmış olduğu-muz ölçme ve değerlendirme işlemlerinin güvenilir ve geçerli olması için aşağıdaki ilkelere dikkat edilmesi gerekmektedir. </li></ul><ul><li>1. Bütünlük Kapsamlık İlkesi: Öğrenciyi değerlen-dirirken onu tek bir yönüyle değil tüm yönleriyle birlikte değerlendirmek gerekir. Eğitim sistemimiz öğrencilerin daha çok bilişsel özellikleri ile ilgilenmekte; duyuşsal ve psikomotor özellikler ihmal edilmektedir. </li></ul>
  9. 9. DEĞERLENDİRME İLKELERİ: <ul><li>2. Süreklilik İlkesi: Tek bir ölçme sonucuna göre değil öğrencinin değişik zamanlardaki ölçme sonuçlarına bakılarak karar verilmelidir. </li></ul><ul><li>3. Çeşitlilik İlkesi: Tek bir ölçme aracından elde edilen ölçme sonuçlarına göre değil farklı ölçme araçlarının sonuçlarının birlikte değerlendirilmesidir. </li></ul><ul><li>4. Uzmanlık İlkesi: Çocukla ilgili kararlar verilirken o konuda uzman kişilerden yardım alınmasıdır. </li></ul>
  10. 10. DEĞERLENDİRME İLKELERİ: <ul><li>5. Tüm Personelin Katılımı: Öğrenci ile ilgili kararlar verilirken ilgili tüm personel bu sürece dahil edilmelidir (Diğer branş öğretmenleri, rehber öğretmen, okul idaresi, aile vs). </li></ul><ul><li>Yapmış olduğumuz değerlendirmelerimizde yukarıda bulunan ilkelere uygun hareket edersek verdiğimiz kararların güvenirlik ve geçerliği artmaktadır. </li></ul>
  11. 11. Neden Ölçme ve Değerlendirme? <ul><li>Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini belirlemek </li></ul><ul><li>Öğrencilerin gelişimlerini izlemek </li></ul><ul><li>Öğrencilerin gelişimlerine yönelik geri bildirimde bulunmak </li></ul><ul><li>Öğrenme güçlüklerini belirlemek </li></ul><ul><li>Öğretimin ve öğretim materyallerinin etkinliğini belirlemek </li></ul>
  12. 12. Neden Ölçme ve Değerlendirme? <ul><li>Gelecekteki öğrenme süreçlerini planlamaya veri sağlamak </li></ul><ul><li>Öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkarmak </li></ul><ul><li>Öğretim programlarının yeterliliğini belirlemeye bilgi sağlamak </li></ul>
  13. 13. <ul><li>Değerlendirme, öğrenmenin ayrılmaz bir parçası olarak görülür. </li></ul><ul><li>Öğrencilerin ezber bilgileri değil, üst düzey becerilerinin değerlendirilmesi hedeflenir. </li></ul><ul><li>Sadece öğrenme ürünü değil, öğrenme süreçleri de değerlendirilir. </li></ul><ul><li>Değerlendirme, öğrencilerin neyi bilmediğini değil, ne bildiklerini görmeye yarayan bir araçtır. </li></ul>Programların Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımı-I
  14. 14. Programların Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımı-II <ul><li>Not vermenin yanı sıra etkili ve zamanında geribildirime ağırlık vermeyi önemsemektedir. </li></ul><ul><li>Öğrencinin gerçek yaşam durumlarını yansıtmasını, gerçek yaşamla kendi bilgileri arasında ilişki kurmasını gerektirir. </li></ul><ul><li>Öğrencilerin karşılaştığı problemlere farklı çözüm yolları üretebilmesini önemser. </li></ul>
  15. 15. Programların Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımı-III <ul><li>Ne kadar öğrenildiğini tespit etmenin yanı sıra nasıl öğrenildiğini de belirlemeyi vurgular. </li></ul><ul><li>Değerlendirme sürecine öğrenciyi de katar. </li></ul><ul><li>Öğrencileri değerlendirmek için farklı ölçme tekniklerinden yararlanmayı önerir. </li></ul><ul><li>Klasik ölçme ve değerlendirmenin yanında yeni ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının kullanımını da önerir. </li></ul>
  16. 16. Geleneksel Yaklaşıma Göre Ölçme ve Değerlendirmede Öne Çıkan Beceriler <ul><li>Derinliği olmadan çok sayıda kavram ve ilkeyi öğrenme </li></ul><ul><li>Rutin problemleri çözebilme </li></ul><ul><li>Bilgi ezberleme </li></ul><ul><li>Yazılı materyallerden bilgiyi aynen aktarma </li></ul>
  17. 17. Programlardaki Ölçme ve Değerlendirme Sürecinde Önem Kazanan Beceriler <ul><li>Okuduğunu anlama, kritik etme, yorumlama </li></ul><ul><li>Bilgi toplama, analiz etme ve bir sonuca ulaşma </li></ul><ul><li>Grafik ya da tablo halinde verilen bilgilerden sonuç çıkarma </li></ul><ul><li>Gözlem yapma, gözlemlerden sonuca ulaşma </li></ul><ul><li>Günlük hayatta karşılaşılan problemleri çözebilme </li></ul><ul><li>Sahip olduğu bilgileri yeni durumlarda kullanabilme </li></ul><ul><li>Araştırma yapma </li></ul><ul><li>Öğrendikleri ile gerçek yaşam arasında ilişki kurma </li></ul>
  18. 18. Ölçme ve Değerlendirme Araç ve Yöntemleri Performans görevleri, ürün dosyaları, projeler, öz değerlendirme vb. Ölçme ve Değerlendirmede Yeni Yaklaşımlar (Alternatif - Authentic ) Çoktan seçmeli, eşleştirmeli, doğru yanlış testler; yazılı yoklamalar vb. Geleneksel Araç ve Yöntemler Araçları Değerlendirme Yaklaşımı
  19. 19. Ölçme ve Değerlendirme Araç ve Yöntemleri Karşılaştırma (Yöntem) Yapılandırılmış Grid Soru – cevap Poster Uzun cevaplı yazılı yoklamalar Öz değerlendirme Kısa cevaplı yazılı yoklamalar Grup ve/veya akran değerlendirmesi Tamamlama (boşluk doldurma) soruları Kavram haritaları Eşleştirme gerektiren sorular Öğrenci ürün seçki dosyası (portfolio) Doğru-yanlış sorularda oluşan testler Performans değerlendirme Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testler Öğrenci Merkezli Değerlendirme Yöntemleri Geleneksel Yöntemler
  20. 20. Ölçme ve Değerlendirme Araç ve Yöntemleri Karşılaştırma Birbirini tamamlayan becerilerin ölçümü Birbirinden ayrılmış kopuk becerilerin ölçümü Sürekli ölçüm Zaman zaman yapılan ölçümler Çoklu yöntemlerle ölçüm Tek yöntemle ölçüm Performansa dayalı ölçümler Yazılı sınavlar Yeterli ve zamanında geribildirim Çok az geribildirim Bilginin uygulanması Bilginin hatırlanması Sürece odaklı Sonuca odaklı Öğrenci Merkezli Değerlendirme Yöntemleri Geleneksel Yöntemler
  21. 21. SINAV PLANI <ul><li>Geçerli ve güvenilir ölçümler, dikkatlice planlanmış testlerle elde edilebilir. Testin planlanması esnasında “Niçin ölçme yapılacak?”, “Ne ölçülecek?” ve “Nasıl ölçülecek?” soruları cevaplandırılmalıdır. </li></ul><ul><li>Test Planında Yapılması Gerekenler; </li></ul><ul><li>1. Sınavın amacını belirleme. </li></ul><ul><li>Öğrenciler arasında seçme yapmak için. </li></ul><ul><li>Öğrencileri tanıma ve bir programa – alana yerleştirmek, öğrenme düzeyini ve öğrenme eksikliklerini belirlemek için. </li></ul><ul><li>Öğrencilerin öğrenmelerine ilişkin sonuç belirlemek için yapılıyor olabilir. </li></ul>
  22. 22. SINAV PLANI <ul><li>2. Ölçülecek davranışların belirlenmesi. </li></ul><ul><li>3. Belirtke tablosunun hazırlanması. </li></ul><ul><li>Dersin içeriğinin (işlenecek konuların) hangi hedef – davranış alanlarına göre gerçekleştirilebileceğine bakılarak uygun soru geliştirilir. </li></ul><ul><li>Sorulacak soruların evrenini temsil gücü yüksek ve geçerli sorular belirlenir. </li></ul><ul><li>4. Soru Tipinin Belirlenmesi. </li></ul><ul><ul><li>Soru sayısını belirleme. </li></ul></ul><ul><ul><li>Soruların güçlük derecesini belirleme. </li></ul></ul><ul><ul><li>Öğrencilerin düzeyi. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sınavın amacı. </li></ul></ul><ul><li>Kullanılacak soru tipi belirlemede ölçülmesi istenilen hedef davranışların alanı (bilişsel, psikomotor, duyuşsal) ve konunun özelliği dikkate alınır. </li></ul>
  23. 23. SINAV PLANI <ul><li>5. Sınavın güçlük derecesini belirleme. </li></ul><ul><li>Öğrenme düzeyini ve başarıyı ölçmeyi amaçlayan bir sınavın güçlük derecesi “orta düzey” (pj=0,50) olmalıdır. Yani sınav ne çok zor, ne de çok kolay olmalıdır. </li></ul><ul><li>Eğer test çok sayıda öğrenciden belli ve az sayıda öğrenciyi seçmek için kullanılacaksa güçlük düzeyi buna göre hazırlanmalıdır. ÖR: 400 kişiden 40 kişi seçilecekse güçlük düzeyi 0,10 olmalıdır. </li></ul><ul><li>Eğitim-Öğretimde kullanılan testlerin güçlüğü (0,50) civarında olmalı, test içerisinde çok kolay, kolay, zor ve çok zor maddeler yer almalıdır. Ancak en fazla orta güçlükteki maddeler yer almalıdır. Çünkü en ayıt edici maddeler orta güçlükteki maddelerdir. </li></ul><ul><li>6. Sınavın süresini belirleme . Bir sınavın amacı, soru sayısı, zorluk düzeyi, soru tipi öncelikle ve sınava giren öğrencilerden en zayıf olan öğrencinin durumu dikkate alınarak bir düzenleme yapılır. </li></ul>
  24. 24. SINAV PLANI <ul><li>7. Soruların yazımı. </li></ul><ul><li>Soruları yazmadan önce mutlaka sınavın başına bir yönerge konmalıdır. (sınavın süresi, soru sayısı, cevaplama biçimi, puanlama biçimi ve düzeltme formülü uygulanıp uygulanmayacağı vb.) </li></ul><ul><li>Sorular mümkünse Bilgisayar veya daktilo ile yazılmalıdır. Elle yazılabilir ancak düzgün ve okunacak şekilde olmalı. </li></ul><ul><li>Sorular açık, net ve anlaşılır olmalı. </li></ul><ul><li>Dilbilgisi kurallarına uygun olmalı. </li></ul><ul><li>Sorular kolaydan zora sıralanmalı. </li></ul>
  25. 25. SINAV PLANI <ul><li>8. Puanlamanın nasıl olacağını belirleme. </li></ul><ul><li>Her sorunun önem düzeyine göre ağırlığının belirlenmesi ve puanlama güvenirliğinin nasıl sağlanacağının (hatalar arındırılması) belirlenmesidir. </li></ul><ul><li>Puanlamanın elle mi yoksa makineyle mi yapılacağı belirlenmelidir. </li></ul><ul><li>Soru kitapçığından ayrı bir cevap kâğıdı kullanılıp kullanılmayacağı belirlenmelidir. (Soru tipine ve cevaplayıcıya göre değişir. Küçükler yanlış işaretleyebilir.) —Kısa cevap ve tamamlama maddelerinde cevap kâğıdı ayrılmaz.) </li></ul><ul><li>Maddelerin her birine verilecek puan belirlenmelidir. </li></ul><ul><li>Puanları şans başarısından arıtmak için düzeltme formülü kullanılıp kullanılmayacağının belirlenmesi. (Özellikle seçmeli testler için zorunludur) </li></ul>
  26. 26. EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI(Geleneksel) <ul><li>1. Yazılı Yoklamalar (Essey-Kompozisyon tipi sınavlar) </li></ul><ul><li>2. Sözlü Sınavlar (Mülakat) </li></ul><ul><li>3. Çoktan Seçmeli Testler </li></ul><ul><li>4. Doğru-Yanlış Testi </li></ul><ul><li>5. Eşleştirme Maddeleri </li></ul><ul><li>6. Kısa Cevaplı Testler ( Boşluk Doldurma veya Tamamlama Testi) </li></ul>
  27. 27. <ul><li>7. Ödev ve Projeler </li></ul><ul><li>8. Performans Testi </li></ul><ul><li>9. Öğrenci Ürün Dosyası (Portfolyo- Tümel Değerlendirme) </li></ul><ul><li>10. Ayrıntılı puanlama Anahtarı (Rubric) </li></ul><ul><li>11. Kontrol Listeleri </li></ul><ul><li>12. Gözlem Fişleri </li></ul><ul><li>13. Öz Değerlendirme </li></ul><ul><li>14. Grup veya Akran Değerlendirme </li></ul><ul><li>15. Poster </li></ul><ul><li>16. Kavram Haritaları </li></ul><ul><li>17. Yapılandırılmış Grid </li></ul>EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI
  28. 28. EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI YAZILI YOKLAMALAR <ul><ul><li>1.YAZILI YOKALAMALAR (Essey-Kompozisyon tipi sınavlar): Hazırlanmasının kolay olması, uzun zaman almaması ve öğretmenlerce iyi biliniyor olmasından dolayı sık tercih edilen bir sınavdır. Yazılı yoklamaların en önemli tarafı (avantajı) bilgi düzeyinin üstündeki üst düzey zihinsel işlemler (uygulama, analiz, sentez, değerlendirme, organize etme, bilgileri değişik durumlarda uygulama, orijinal görüş ve ürünler ortaya koyabilme) gerektiren türdeki hedefleri ölçebilmesidir. </li></ul></ul>
  29. 29. EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI YAZILI YOKLAMALAR <ul><li>Özellikleri: </li></ul><ul><ul><ul><li>Az sayıda soru sorulur. Bu nedenle geçerlik ve güvenirlik düşüktür. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Öğrenciye cevap özgürlüğü tanınır. Öğrenci istediği cevabı vermede özgürdür. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hazırlanması kolay ancak puanlanması güç ve zaman alır. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Şans başarısı düşüktür. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Puanlanması sübjektiftir. Çoğu kez değerlendirmeye puanlayıcı yanlılığı karışır. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Üst düzey zihinsel hedef alanlarını ölçebilir. </li></ul></ul></ul>
  30. 30. EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI YAZILI YOKLAMALAR <ul><li>Hangi Durumlarda Kullanılmalı: </li></ul><ul><li>Sınava girecek öğrenci sayısının az ise kullanılmalı. </li></ul><ul><li>Öğrencilerin gelecekleri ile ilgili kritik kararlar güvenilir sınavlara dayandırılmalıdır. Soru sayısının az, puanlama güvenirliğinin düşük olması nedeni ile yazılı yoklama bu amaç için kullanılmamalıdır. </li></ul><ul><li>Öğrencinin yazılı ifade gücü, noktalama işaretlerini doğru kullanabilme, dilbilgisi gibi özelliklerini ölçmede kullanılabilir. </li></ul><ul><li>Sentez ve değerlendirme gibi üst düzey zihinsel davranışları ölçmede kullanılabilir. </li></ul>
  31. 31. EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI YAZILI YOKLAMALAR <ul><li>Dikkat Edilecek Noktalar : </li></ul><ul><li>İyi bir sınav planı yapılmalı, sınavın amacı belirlenmelidir. (Hangi konuları kapsayacak – kaç soru olacak – hangi davranışlar ölçülecek gibi). </li></ul><ul><li>Soru sayısının az olması geçerlik ve güvenirliği düşürdüğü için uzun cevaplı az sayıda soru yerine, kısa cevaplı çok sayıda soru sorulmalıdır. </li></ul><ul><li>Sorular açık, net ve anlaşılır olmalı, yoruma açık ifadeler kullanılmamalıdır. </li></ul>
  32. 32. EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI YAZILI YOKLAMALAR <ul><li>Dikkat Edilecek Noktalar : </li></ul><ul><li>Çok zorunlu değilse seçimlik soru bulundurulmamalıdır. (Bazı sorular arasında seçim şansı vermek iyi bir test psikolojisi yaratabilir) </li></ul><ul><li>Açık kitap sınavı yapmaktan kaçınılmalıdır. (Çok sayıda formül gerektiren ve bu formüllerin ezberlenmesinin gerekli olmadığı durumlarda kullanılır.) Bu tür sınavlarda okuma hızı yüksek ve sınavdan önce kitabı okumuş dikkatli bireyler başarılı olur. </li></ul><ul><li>Sorular önceden yazılıp çoğaltılmış olmalı, öğrencilere sorular yazdırılmamalıdır. </li></ul><ul><li>Açıklama ya da yönerge bulunmalıdır. </li></ul>
  33. 33. EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI YAZILI YOKLAMALAR <ul><li>Puanlanması: </li></ul><ul><li>Cevap anahtarı kullanılmalıdır. </li></ul><ul><li>Sınav kâğıdı birden fazla puanlayıcı tarafından okunmalı (puanlama güvenirliği). </li></ul><ul><li>Puanlama yapılırken her öğrencinin birinci sorusu değerlendirildikten sonra ikinci sorulara geçilmelidir. </li></ul><ul><li>Öğretmen isimlere bakmamalı (Puanlayıcının kâğıdın sahibinin etkisinde kalabilir); puanlamaya yazı güzelliği, anlatım gücü, sayfa düzeni ve noktalama gibi ölçülmesi amaçlanmayan etkenler karışmamalıdır. </li></ul>
  34. 34. EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI YAZILI YOKLAMALAR <ul><li>Puanlanması: </li></ul><ul><li>Okuma sırasında zaman geçtikçe puanlayıcının yorulması nedeniyle puanlamadaki standartlar bir kâğıttan diğerine değişebilir. </li></ul><ul><li>Puanlayıcının o an içerisinde bulunduğu ruhsal durum puanlamayı etkiler. </li></ul><ul><li>Birinci soruyu iyi cevaplayan bir öğrencinin öbür cevapları iyi olmasa bile puanlayıcıya iyi gelebilir. Ya da tam tersi bir durum söz konusu olabilir. </li></ul>
  35. 35. EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI SÖZLÜ SINAVLAR <ul><li>2. SÖZLÜ SINAVLAR (Mülakat): Öğretmenlerin çok eskiden beri kullana geldiği bir sınav türüdür. Yazılı yoklamaların ve özellikle objektif testlerin kullanılmaya başlamasıyla eski önemini yitirmiştir. Bununla birlikte, öğrencilerin sözlü performanslarının ölçülmesinde vazgeçilmezdir. Sözlü yoklamalardan değişik biçimlerde yararlanılabilir. (Konu başında önceki konu yoklanabilir veya öğrencinin derse hazırlıklı gelip gelmediği belirlenir. Öğrenciyi çalışmaya yöneltir.) Sınıf öğretmenlerince, genellikle öğrencilere verilecek notun belirlenmesinde, başarının ölçüsü olacak veriler elde etmek için kullanılır. Sözlü sınavların geçerliği ve güvenirliği düşüktür. Bu sınavları geçerli ve güvenilir yapmak için bazı kurallara uymak gerekir. </li></ul>
  36. 36. EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI SÖZLÜ SINAVLAR <ul><li>Hangi Durumlarda Kullanılmalı: </li></ul><ul><li>İngilizce, Türkçe gibi sözlü ifade becerisini geliştirmeyi ve ölçmeyi amaçlayan derslerde kullanılır. </li></ul><ul><li>Bireyin jest, mimik ve beden dilini kullanma becerisi belirlenirken. </li></ul><ul><li>Öğrencinin sözel iletişim becerileri belirlenirken. </li></ul>
  37. 37. EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI SÖZLÜ SINAVLAR <ul><li>Özellikleri: </li></ul><ul><li>Bazı derslerin hedefleri arasında sözlü anlatım yeteneği, topluluk önünde sıkılmadan konuşma gibi davranış örüntüleri vardır. Sözlü performansın ölçüldüğü İngilizce, Türkçe, gibi derslerde vazgeçilmez bir yöntemdir. Bu, sözlü sınavların diğer sınavlara olan bir üstünlüğüdür. </li></ul><ul><li>Bilginin daha geniş ve derinlemesine ölçülmesine izin verir. </li></ul><ul><li>Düşünme, ifade etme gibi becerileri ölçebilir. </li></ul><ul><li>Sözlü yoklama sorularının hazırlanması kolaydır ve az zaman alır. Ancak her öğrenciye farklı soru sorma zorunluluğu bu özelliğini yok etmektedir. </li></ul><ul><li>Uygulaması çok zaman alır. </li></ul>
  38. 38. EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI SÖZLÜ SINAVLAR <ul><li>Özellikleri: </li></ul><ul><li>Her öğrenciye farklı sorular hazırlanmalıdır. </li></ul><ul><li>Öğrencinin sözlü anlatım yeteneği, giyimi, kuşamı gibi başka faktörler puanlamada etkili olabilir. </li></ul><ul><li>Bir defada ancak tek bir birey sınava alınır. Bütün bireylerin sınavının yapılması çok zaman alır. Ayrıca fazla soru sorulamaması da geçerlik ve güvenirliği düşürür. </li></ul><ul><li>Sözlü sınavlarda öğrencilere ayrı sorular sorulmasından dolayı soruların güçlük düzeylerini ayarlamak sorun olabilir. </li></ul><ul><li>Öğretmen de bazı öğrencilere kolay bazı öğrencilere zor sorular yöneltebilir. Öğretmen bazı öğrencilere ipucu verebilir, bazılarını ise yanıltabilir. </li></ul>
  39. 39. EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI SÖZLÜ SINAVLAR <ul><li>Özellikleri: </li></ul><ul><li>Verilen cevapların kaydının yapılmaması onların bir kez daha gözden geçirilmesini olanaksız kılar. Bu konuda imkânlar ölçüsünde ses ve görüntü kayıt cihazlarından yararlanılabilir. </li></ul><ul><li>Her sorunun güçlük düzeyi farklı olabilir. Ama sorular kolaydan zora doğru sıralanmalıdır. </li></ul><ul><li>Öğretmenin yaklaşımından, soruların güçlük düzeyinden ve sınavın yapıldığı ortamdan (öğrencilerin huzurunda) kaynaklanan nedenlerden dolayı psikolojik faktörler etkili olabilir. </li></ul><ul><li>Kapsam geçerliği düşük, şans başarısı da düşüktür. </li></ul><ul><li>Öğrencilerin kişilik özellikleri puanı etkiler. </li></ul><ul><li>Puanlamaya hata karıştığı için güvenirliği ve geçerliği düşüktür. </li></ul>
  40. 40. EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI SÖZLÜ SINAVLAR <ul><li>Sözlü sınavların yapılmasında göz önünde bulundurulacak noktalar : </li></ul><ul><li>Öncelikle diğer sınavlarda olduğu gibi bir sınav planı hazırlamak gerekir. </li></ul><ul><li>Eğer çok sayıda öğrenci yoklanacaksa kısa cevaplı sorular tercih edilmelidir. </li></ul><ul><li>Sorular sınavdan önce hazırlanmalı ve yazılmış olmalıdır. </li></ul><ul><li>Sorulara verilmesi beklenen muhtemel cevaplar ve puanlama önceden belirlenmelidir. </li></ul><ul><li>Öğrenci hemen soru yağmuruna tutulmamalı, öncelikle psikolojik olarak rahatlatılmalıdır. </li></ul><ul><li>Sorular yavaş ve yüksek sesle okunmalı, öğrencinin anlayacağı bir ifade kullanılmalıdır. </li></ul>
  41. 41. EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLER <ul><li>3. ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLER: Öğrencilere bir soru kökü ile birlikte bu sorunun cevabı ve onun cevabı sanılabilecek olan ifadeler verilen ve öğrencinin bu seçeneklerden hangisinin sorunun cevabı olduğunu belirlemesini gerektiren madde türleridir. Soru kökünde doğrudan soru cümlesi kullanılarak öğrenciye soru yöneltilebileceği gibi; bir konu, olay, durum, sorun, haber, düşünce vb verilerek buna ilişkin bir soru da sorulabilir </li></ul><ul><li>Bir çoktan seçmeli madde; </li></ul><ul><li>Sorunun sorulduğu kök, </li></ul><ul><li>Kökteki seçeneğin doğru cevabı olan doğru ya da anahtar cevap , </li></ul><ul><li>Kökteki sorunun cevabı olmayan çeldirici kısımlarında oluşur. </li></ul>
  42. 42. EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLER <ul><li>Özellikleri: </li></ul><ul><li>Hazırlaması çok uzun zaman gerektirir ve uzmanlık ister. Ancak puanlanması az zaman alır ve kolaydır. Bir defa hazırlandıktan aynı test gizliliği sağlanarak tekrar kullanılabilir. </li></ul><ul><li>Elde edilen puanlar üzerinde istatistikî işlemler ve madde analizi yapılabilir. Bu da amaca uygun istenilen soruların seçilmesini kolaylaştırır. </li></ul><ul><li>Çok iyi hazırlanırlarsa analiz basamağına kadar davranışları ölçebilir. </li></ul><ul><li>Cevaplama süresi kısadır. Bu nedenle belli bir süre içerisinde çok sayıda soru sorulabilir. Soru sayısının artması geçerlik ve güvenirliği arttırır. </li></ul><ul><li>Değerlendirmeleri objektiftir. Puanlamayı kim yaparsa yapsın aynı sonuca ulaşılır. </li></ul>
  43. 43. EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLER <ul><li>Özellikleri: </li></ul><ul><li>Geçerliği ve güvenirliği en yüksek olan sınav türüdür. </li></ul><ul><li>Maddeleri kesinlikle doğru, kesinlikle yanlış diye ayırmak mümkündür. </li></ul><ul><li>Yazılı yoklamalarda olduğu gibi kısmi puanlama yapılamaz. </li></ul><ul><li>Şans başarısı vardır. Konuyu hiç bilmeyen öğrenci şansla doğru cevabı bulabilir. </li></ul><ul><li>Çeldiriciler, bilmeyen öğrenciye ipucu vermemelidir. Çeldiriciler konuyu bilenleri değil bilmeyenleri yanıltmalıdır. Çeldiriciler madde kökündeki konuyla ilgisiz olmamalıdır. Çeldiricilerin doğru cevaba yakınlığı arttıkça madde zor bir soru olur ve bilenle bilmeyeni ayırt etme gücü artar. </li></ul><ul><li>Cevaplayıcının okuma hızı ve okuduğunu anlama gücü, alacağı puan üzerinde etkilidir. Test, hız testi değilse tüm sorulara yetecek süre verilmelidir. Okuduğunu anlama gücü ölçülmüyorsa da sorular açık ve anlaşılır olmalıdır. </li></ul>
  44. 44. EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLER <ul><li>Özellikleri: </li></ul><ul><li>Olumsuz özellikler ile ilgili çeldirici bulmakta zorlandığında, madde kökü olumsuz cümle formatı kullanılmalıdır. </li></ul><ul><li>Aşağıdakilerin hangisi daha doğrudur gibi bir soru olursa eğer, seçeneklerin hepside doğru olmalı ama cevap en doğru olmalıdır. </li></ul>
  45. 45. EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLER <ul><li>Dikkat Edilecek Noktalar: </li></ul><ul><li>Her madde öğrenme ürünü olan ve dersin hedefleriyle doğrudan ilgili bulunan bir davranışı ölçmelidir. Önemsiz ayrıntılar ölçülmeye çalışılmamalıdır . </li></ul><ul><li>Bir maddenin cevaplandırılması, sunulan bir materyale bağlıysa, materyal madde kökünden ayrı yazılmalıdır. </li></ul><ul><li>Sorular açık, net ve anlaşılır ifade edilmelidir. </li></ul><ul><li>Çeldiriciler madde kökü ile uyumlu olmalıdır. </li></ul><ul><li>Seçeneklerde tek doğru olmalıdır. </li></ul><ul><li>Madde kökünde çift olumsuz cümle kullanılmamalı onun yerine cümle olumlu kipte yazılmalıdır. </li></ul>
  46. 46. EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLER <ul><li>Dikkat Edilecek Noktalar: </li></ul><ul><li>Olumsuz kök yazılacaksa mutlaka koyu yazılmalı ve olumsuz kısmın altı çizilmelidir. </li></ul><ul><li>En doğru cevabın istendiği madde kökünde bu kısmın altı çizilmeli ve koyu yazılmalıdır. </li></ul><ul><li>Madde kökünde gereksiz kelime tekrarından kaçınılmalıdır. </li></ul><ul><li>“ Hepsi” veya “Hiçbiri” gibi seçenekler kullanmamaya özen gösterilmeli ; her ikisi birlikte aynı madde içerisinde kullanılmamalıdır. </li></ul><ul><li>Seçeneklerin hepsi kök cümleye uygun olmalı ve eşit ya da yakın uzunlukta olmalıdır. </li></ul>
  47. 47. EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLER <ul><li>Dikkat Edilecek Noktalar: </li></ul><ul><li>Okuma ve algılama kolaylığı sağlamak amacıyla sayısal seçenek kullanılacaksa seçenekler büyüklük sırasına ; seçenek olarak kelimeler kullanılacaksa alfabetik sıraya konmalıdır. </li></ul><ul><li>Kökü eksik cümle olan maddelerde, madde kökü ile seçeneklerin her biri birleştirildiğinde gramer ve anlam bakımından tam bir cümle ortaya çıkmalıdır. Bu tip madde yazmak zordur. </li></ul><ul><li>Seçeneklerde az bilinen kelime ve terimlere yer verilmemelidir. </li></ul><ul><li>Bir madde içerisinde diğer bir maddenin cevabını bulmayı kolaylaştıran ipuçları bulunmamalıdır. </li></ul><ul><li>İlköğretimin 1,2,3,4. sınıflarında test hazırlanırken seçenekler 3 ; 5,6,7,8. sınıflarda ise seçenek sayısı 4 ve daha üst sınıflarda 5 olmalıdır. </li></ul>
  48. 48. EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLER <ul><li>Dikkat Edilecek Noktalar: </li></ul><ul><li>Şansla soruları doğru cevaplama imkânı bulunduğundan mutlaka düzeltme formülü kullanarak puanlama güvenirliği sağlanmalıdır. Düzeltme formülü seçmeli testlerde seçenek sayısının bir eksiği yanlış cevabın bir doğru cevabı silmesidir. </li></ul><ul><li>Düzeltme formülü kullanılacaksa bir testte tüm soruların seçenek sayısı eşit olmalıdır. </li></ul><ul><li>Sorunun tamamı tek bir sayfada olmalı , soru bölünmemelidir. </li></ul><ul><li>Seçenekler büyük harflerle belirtilmelidir. </li></ul><ul><li>Doğru cevap sayıları seçeneklere eşit ya da dengeli dağıtılmalıdır. </li></ul><ul><li>Üst üste üç taneden fazla aynı seçeneğin (AAAA) gelmesi engellenmelidir. </li></ul>
  49. 49. EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLER <ul><li>Hangi Durumlarda Kullanılmalı: </li></ul><ul><li>Bilgi, kavrama, uygulama ve analiz düzeyindeki davranışları ve kısmen değerlendirme düzeyindeki davranışları ölçmede etkilidir. Sentez düzeyindeki davranışları ölçemezler. </li></ul><ul><li>Yapılacak sınavın sonuçları öğrenci için çok önemli kararları gerektiriyorsa kullanılmalı. Bunun nedeni ise, geçerliğin, güvenirliğin ve puanlama güvenirliğinin yüksek olmasıdır. </li></ul><ul><li>Sınavla geniş öğrenme konuları ölçmek isteniyorsa kullanılır. Çok sayıda soru sorularak, konuları temsil gücü sağlanır – kapsam geçerliği sağlanır. </li></ul>
  50. 50. EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI EŞLEŞTİRME MADDELERİ <ul><li>4. EŞLEŞTİRME MADDELERİ: Eşleştirmeli testler, çoktan seçmeli testlerin farklı bir biçimidir. İki bölümde verilen bilgiler, kelimeler, numaralar, semboller eşleştirilir. Öğrencilerin bilgiler, nesnesel, olaylar hakkında ilişki kurma güçleri ölçülür. </li></ul><ul><li>İki grup hâlinde verilen ve birbirleriyle ilgili olan bilgi öğelerinin, belli bir açıklamaya göre eşleştirilmesini gerektirir. </li></ul><ul><li>Kim, ne, nerede gibi soruların cevabını oluşturan olgusal bilgilerin ölçülmesinde daha kullanışlıdır. </li></ul><ul><li>İlköğretim seviyesinde sıkça kullanılır. </li></ul>
  51. 51. EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI EŞLEŞTİRME MADDELERİ <ul><li>Eşleştirmeli sorular hazırlanırken aşağıdaki esaslara dikkat edilmelidir: </li></ul><ul><li>Eşleştirme soru ve cevapları, 5 ile 10 madde arasında olmalıdır. Madde sayısının 5’ten az olması, tahmin ihtimalini artırır; 10’dan fazla olması ise, soru ve cevap maddelerini eşleştirmeyi güçleştirir. </li></ul><ul><li>Bir eşleştirme maddesi grubunda yer alan soru ve cevaplar, aynı konu ile ilgili olmalıdır. </li></ul><ul><li>İsimler alfabetik sırada, tarih ve rakamlar ise büyüklük sırasına göre verilmelidir. Bu uygulama, öğrencinin zamandan tasarruf yapmasını sağlar. </li></ul><ul><li>Cevaplar sütunundaki ifadeler sorulardan en az 2–3 sayı daha fazla olmalıdır. Bu durum, öğrencinin eleme yoluyla bir sorunun doğru cevabını bulma ihtimalini azaltır. </li></ul>
  52. 52. EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI EŞLEŞTİRME MADDELERİ <ul><li>Eşleştirmeli sorular hazırlanırken aşağıdaki esaslara dikkat edilmelidir: </li></ul><ul><li>Soru ve cevap sütunları, aynı sayfada ve yan yana yer almalıdır. </li></ul><ul><li>Puanlama, her soruya bir ağırlık puanı verilerek yapılmalıdır. </li></ul><ul><li>Cevapların seçileceği sütundaki maddeleri belirtmek için büyük harfler kullanılmalıdır. </li></ul><ul><li>Çizim ya da şekillerin temiz, doğru ve soru cümleleri sütununda olmasına özen gösterilmelidir. </li></ul><ul><li>Öğretmenin puanlama yapmasını kolaylaştırmak amacıyla eşleştirmeler ok çıkararak yapılmamalı, seçeneğin başındaki büyük harf ifadeler kısmının başında bırakılan boşluğa yazılmalıdır. </li></ul>
  53. 53. EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI EŞLEŞTİRME MADDELERİ <ul><li>Örnek: A sütununda verilen başkentlerin bulunduğu ülkelerin adlarını B sütununda bularak yanıt kâğıdında işaretleyiniz. </li></ul><ul><li>A B </li></ul><ul><li>1. (…..) Atina A. Almanya </li></ul><ul><li>2. (…..) Bükreş B. Finlandiya </li></ul><ul><li>3. (…..) Helsinki C. Fransa </li></ul><ul><li>4. (…..) Lizbon D. İngiltere </li></ul><ul><li>5. (…..) Roma E. İtalya </li></ul><ul><li>F. Lüksemburg G. Polonya </li></ul><ul><li>H. Portekiz I. Romanya </li></ul><ul><li>J. Yunanistan </li></ul>
  54. 54. EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI KISA CEVAPLI TESTLER <ul><li>5. KISA CEVAPLI TESTLER (Boşluk Doldurma-Tamamlama) </li></ul><ul><li>Öğrencilerin bir sayı, bir kelime veya bir cümle ile cevaplayabilecekleri sorulara denir. </li></ul><ul><li>Kısa cevaplı sorular soru cümlesi ya da eksik cümle (tamamlamalı) biçiminde iki türlü hazırlanabilir. </li></ul><ul><li>Bir ünite veya konuya yönelik anahtar ve temel kavramların ölçülmesinde kullanılır. </li></ul><ul><li>Hazırlanması kolaydır ve çok sayıda soru sorulabilir. </li></ul><ul><li>Şans başarısı çok düşüktür. </li></ul><ul><li>Objektif değerlendirme imkânı sağlar. </li></ul><ul><li>Her eğitim düzeyinde uygulanabilir. </li></ul><ul><li>Düşük nitelikteki davranışları ölçer ve öğrenciyi ezbere yöneltir. </li></ul>
  55. 55. EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI KISA CEVAPLI TESTLER <ul><li>Kısa cevaplı sorular hazırlanırken aşağıdaki esaslara dikkat edilmelidir: </li></ul><ul><li>Her soru ile önemli bir davranış yoklanmalıdır. Önemsiz ve ayrıntı davranışlar ölçülmeye çalışılmamalıdır. </li></ul><ul><li>Tamamlanacak cümleler kitaptan aynen alınıp kullanılmamalıdır, bu öğrenciyi ezbere yöneltir. </li></ul><ul><li>Bırakılacak boşluklar mümkün olduğunca cümlenin sonunda bırakılmalı. </li></ul><ul><li>Bir cümle içerisinde çok fazla boşluk bırakmamaya özen göstermelidir. </li></ul><ul><li>Bırakılan boşluk doğru cevabın sığacağı kadar olmalı ve boşlukları eşit uzunlukta bırakmak güvenirliği artırır. </li></ul><ul><li>Boşlukların bir çizgi ile bırakılması uygun olmaktadır. </li></ul><ul><li>Mutlaka cevap anahtarı hazırlanmalı ve bırakılan boşluğa öğrenci eş anlamlı kelime yazmış ise doğru kabul edilmelidir. </li></ul>
  56. 56. EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI KISA CEVAPLI TESTLER <ul><li>Örnek: </li></ul><ul><li>1. Çikolata ısıtılırsa, ____________________ gerçekleşir. </li></ul><ul><li>2. Sıcaklığı ölçmek için , ____________________ kullanılır. </li></ul><ul><li>3. Türk kadını hangi tarihte seçme ve seçilme hakkına kavuşmuştur? ____________________ </li></ul><ul><li>4. Yıl içinde en fazla yağışı ilkbaharda alan bölgemiz hangisidir? ____________________ </li></ul><ul><li>5. Uzay teknolojisi ürünü olan iki araç adı yazınız, ____________________ </li></ul>
  57. 57. EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI DOĞRU-YANLIŞ TESTİ <ul><li>6. DOĞRU - YANLIŞ TESTİ: </li></ul><ul><li>Öğrencilerin belli konularındaki yanlış ve doğruları seçme gücünü ölçen test türüdür. Testteki maddeler doğru ve yanlış önermelerden oluşur. </li></ul><ul><li>İlkelerin ve genellemelerin yoklanması ve belli bir konuda seçme yapılması istenildiğinde kullanılan test türüdür. </li></ul><ul><li>Hazırlanması ve cevaplanması kolaydır. </li></ul><ul><li>Puanlanması kolay ve objektiftir. </li></ul><ul><li>Şans başarısı en yüksek sınav türüdür. Öğrenci sorunun cevabını bilmeden şansla bulabilir. Bu da testin güvenirliğini düşürür. </li></ul><ul><li>İlköğretim için ideal bir soru tipidir. Çünkü öğrencilerin seviyelerine uygundur. </li></ul><ul><li>Kısa zamanda çok soru sorulabilir. Bu testin özellikle kapsam geçerliğini artırır. </li></ul>
  58. 58. EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI DOĞRU-YANLIŞ TESTİ <ul><li>Doğru - Yanlış soruları hazırlanırken aşağıdaki esaslara dikkat edilmelidir: </li></ul><ul><li>Her madde ile önemli bir bilgi yoklanmalıdır. </li></ul><ul><li>Sadece doğru yanlış maddelerinden oluşan bir test hazırlanacaksa en az 50 madde olmalıdır. </li></ul><ul><li>Yüzde 50 şansla soruyu doğru cevaplama imkânı olduğu için mutlaka düzeltme formülü uygulanmalı ve her yanlış soru bir doğru cevabı silmelidir. Ya da puanlama güvenirliğini sağlamak için öğrencilerden yanlış olan cümlenin yanlış kısmının altı çizdirilir ve yerine doğrusu yazdırılır. Böylelikle öğrenci şansla soruyu doğru cevaplasa bile doğrusunu yazamadığı zaman puan almaz. </li></ul><ul><li>Hazırlanan doğru ve yanlış önerme sayıları eşit veya yakın sayıda olmalıdır. </li></ul>
  59. 59. EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI DOĞRU-YANLIŞ TESTİ <ul><li>Doğru - Yanlış soruları hazırlanırken aşağıdaki esaslara dikkat edilmelidir: </li></ul><ul><li>Maddeler kesinlikle ya doğru ya da yanlış olmalıdır. </li></ul><ul><li>Bir madde başka bir madde için ipucu niteliği taşımamalıdır. </li></ul><ul><li>Doğru ve yanlış cümleler belli bir sistematikle dizilmemelidir. (2 Doğru 3 Yanlış gibi). </li></ul><ul><li>Mümkünse olumsuz ifade kullanılmamalıdır. Özellikle iki kez olumsuzlaştırılmış ifadelerden kesinlikle kaçınılmalıdır. </li></ul><ul><li>Maddenin doğruluğu ya da yanlışlığı hakkında ipucu verilmemelidir. (Hangi, hiçbir, asla, bütün, daima gibi sözcükle başlayanlar genellikle yanlıştır. Bazı ile başlayanlar ise genellikle doğru ifadelerdir.) </li></ul><ul><li>Her soru birbirinden bağımsız cevaplanabilmelidir. </li></ul>
  60. 60. EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI ÖDEV VE PROJELER <ul><li>7. ÖDEV VE PROJELER: Bir konu hakkında detaylı ve derinlemesine inceleme ve araştırma yapılması amacıyla verilen konu veya sorulara ödev ve projeler denir. </li></ul><ul><li>Bireysel verileceği gibi grup olarak ta verilebilir. </li></ul><ul><li>Araştırma ve inceleme yapmanın yanında öğrencinin üst düzey davranışlar kazanmasını sağlar. </li></ul><ul><li>Ders içinde kazandırılamayan davranışların ders dışı zamanda kazanılmasına imkân verir. </li></ul><ul><li>Derste öğrenilmiş ya da kazanılmış davranışların pekiştirilmesini sağlar. </li></ul><ul><li>Öğrencide sorumluluk ve kendine güvenme duygusu oluşturur. </li></ul>
  61. 61. EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI ÖDEV VE PROJELER <ul><li>Ödev ve projeler hazırlanırken aşağıdaki esaslara dikkat edilmelidir: </li></ul><ul><li>Her öğrenciye veya gruba farklı sorular verilmelidir. Bu öğrencilerin birbirinden kopya etmelerini engeller. </li></ul><ul><li>Öğrencilerin sevdikleri ve ilgi duydukları konular ödev veya proje olarak verilmelidir. Bu öğrencilerin öğrenmelerine daha çok katkı sağlar. </li></ul><ul><li>Sorular ve konular öğrencilerin veya grubun tek başına üstesinden gelebileceği düzeyde olmalıdır. </li></ul><ul><li>İnceleme ve araştırma konuları ödev olarak verilmişse ilgili kaynaklar ve bunlara nasıl ulaşılabileceği öğretmen tarafından öğrencilere söylenmelidir. </li></ul>
  62. 62. EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI ÖDEV VE PROJELER <ul><li>Ödev ve projeler hazırlanırken aşağıdaki esaslara dikkat edilmelidir: </li></ul><ul><li>Ödev ve projeler çok geniş konulardan verilmemeli sınırları iyi çizilmeli. Bazen geniş bir konu parçalara bölünerek her öğrenci veya gruba farklı bir kısmı verilebilir. </li></ul><ul><li>Ödev ve projelerin puanlama işleminin nasıl yapılacağına dair bir puanlama anahtarı (Rubric) hazırlanmalı ve öğrencilere verilmelidir. </li></ul><ul><li>Ödev ve projelerde değerlendirme sübjektiftir. Ayrıca ödevi öğrenci mi, yoksa ailesi mi yaptı bunu ayırt etmek zor olabilir. Bu yüzden ödev ve projeleri ölçme aracı yerine öğrenme aracı olarak kullanmak daha yararlı olacaktır. </li></ul>
  63. 63. EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI İŞ VE PERFORMANS TESTLERİ <ul><li>8. İŞ VE PERFORMANS TESTİ: </li></ul><ul><li>Özellikle psiko – motor düzeydeki hedeflerin (becerilerin) ölçülmesinde kullanılan bir test türüdür. </li></ul><ul><li>Performans testleri öğrencilerin becerilerinin çeşitliliği bakımından ne derece yeterli olduklarının ölçülmesinde kullanılır. </li></ul><ul><li>Beceri eksikliklerini belirleme ve düzeltme, güçlü ve zayıf yönlerini analiz etme ve ölçme işlemini çalışma ya da öğretim (uygulama) sırasında doğrudan yapma gibi olanaklara sahiptir. </li></ul><ul><li>Öğrencilerin ürün ya da performans ortaya koyabilme güçleri, en iyi değişik formatlara göre geliştirilen bu tür testlerle ölçülebilir. </li></ul><ul><li>Ölçme işlemi doğrudan yapılır. </li></ul>
  64. 64. EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI İŞ VE PERFORMANS TESTLERİ <ul><li>8. İŞ VE PERFORMANS TESTİ: </li></ul><ul><li>Uygulaması fazla zaman alır bu nedenle kullanışlı değildir. </li></ul><ul><li>Bu tür testlerin hazırlanması güç ve çok zaman gerektirir. </li></ul><ul><li>Bu tür testleri hazırlayabilmek için o konuda iyi bir donanıma sahip olmak gerekir. </li></ul><ul><li>Değerlendirme yapabilmek için mutlaka puanlama anahtarı (Rubric) kullanılmalıdır. </li></ul><ul><li>Değerlendirmesi sübjektiftir. </li></ul><ul><li>Uygulama esnasında testin uygulanmadığı diğer öğrencilerde disiplin sorunu yaşanabilir. </li></ul><ul><li>İş ve performansın ölçülebilir yanları şunlardır. </li></ul><ul><li>1. İşin yapılmasında izlenen yol. </li></ul><ul><li>2. İşin yapılma hızı. </li></ul><ul><li>3. Bitirilmiş işin yani ürünün kalitesi. </li></ul>
  65. 65. EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI İŞ VE PERFORMANS TESTLERİ <ul><li>8. İŞ VE PERFORMANS TESTİ: </li></ul><ul><li>İş ve performans testlerinde değerlendirme işlemi üç yaklaşımla yapılmaktadır. </li></ul><ul><li>a. Sürecin ölçülmesi (işin aşamalarının izlenerek puanlanması) </li></ul><ul><li>b. Ürünün ölçülmesi (ürünün kalitesi yada mükemmelliğinin puanlanması) </li></ul><ul><li>c. Süreç ve Ürünün Ölçülmesi (hem işin aşamalarına hem de ürünün kalitesine puanlama yapılmasıdır.) </li></ul>
  66. 66. EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI PERFORMANS ÖDEVLERİ <ul><li>9. PERFORMANS ÖDEVLERİ : Öğrencinin gerçekleştirdiği ya da tamamladığı ve belirli performans ölçütlerine göre öğretmen, öğrenci ya da arkadaşları tarafından değerlendirilen etkinlik ya da ödevden oluşur. Performans görevi öğrencilerin bilgi ve becerilerini gerçek yaşam durumları bağlamında kullanmalarını gerektirir. </li></ul><ul><li>Öğrencilerin bilgi ve becerilerini ortaya koyarak oluşturduğu cevap ve ürünlerin değerlendirilmesidir. </li></ul><ul><li>Öğrencinin yeni bilgiyi yapılandırmasını gerektirir. </li></ul><ul><li>Süreç içine yayılmıştır, zamana bağlı değildir. </li></ul><ul><li>Öğrencinin günlük yaşamındaki problemleri nasıl çözeceğini ve problem çözmek için sahip olduğu bilgi ve becerileri nasıl kullanacağını göstermesini ister. </li></ul>
  67. 67. EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI PERFORMANS ÖDEVLERİ <ul><li>9. PERFORMANS ÖDEVLERİ : </li></ul><ul><li>Öğrencilerin becerilerini “gerçek yaşam” ortamında değerlendirmeyi hedefler. </li></ul><ul><li>Gözlenebilen bir performans veya somut bir ürünle sonuçlanır. </li></ul><ul><li>Performans görevlerinde, tek bir cevap yoktur. Görevi tamamlamak için değişik yollar bulunmaktadır. Bu nedenle iyi tanımlanmış bir ölçütle değerlendirmelidir. </li></ul><ul><li>Başarılı bir değerlendirme yapmak için her performans görevi bir dereceli puanlama anahtarı (rubric) ile eşleştirilmelidir. </li></ul><ul><li>Performans değerlendirmek için en çok kullanılan araçlar; performans ödevleri, projeler, öğrenci ürün dosyaları, posterler vb.dir. </li></ul>
  68. 68. EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI PERFORMANS ÖDEVLERİ <ul><li>Yapılacak Değerlendirmenin Performansa Dayalı Değerlendirme Olabilmesi İçin; </li></ul><ul><li>Ürün: yazılı bir makale, kompozisyon, grafik çizme, deney düzeneği oluşturma, proje hazırlama, inceleme yazısı yazma vb. </li></ul><ul><li>Gözlenebilir performans: Ürünün ortaya konmasında geçen süreç (bir ders veya bir dönem) takip edilerek geri bildirim verilmesi, değerlendirilmesi. </li></ul><ul><li>Üst düzey düşünme becerileri: Öğrencilerin bilgiyi aynen aktarmalarından çok bilgiyi edinme, düzenleme, kullanma, kritik etme, yaratıcılığı kullanma vb. üst zihinsel süreçlere dönük olmalıdır. </li></ul><ul><li>Grup çalışması ve sosyal beceriler: Grup çalışmasına yatkınlık, başkalarının fikirlerine önem verme, kendini ifade etme, sunum yapabilme vb. becerilerin gelişmesi beklenir. </li></ul><ul><li>Disiplinler arası geçişin ve bilgi alış verişinin sağlanmış olması gereklidir. </li></ul>
  69. 69. EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI PERFORMANS ÖDEVLERİ <ul><li>Performans Değerlendirme Sürecini Planlarken ve Uygularken Atılacak Adımlar: </li></ul><ul><li>Amacı açıkça ifade etme, neyi ölçeceğine karar verme </li></ul><ul><li>Uygun görev tanımlama </li></ul><ul><li>Performansın ölçütlerini açıkça belirleme </li></ul><ul><li>Belirlenmiş ölçütlere göre dereceli puanlama anahtarını geliştirme </li></ul><ul><li>Neler Performans Ödevi Örnekleri Olabilir? </li></ul><ul><li>Bir gazeteye makale yazma, </li></ul><ul><li>Bir oyun düzenleme / planlama </li></ul><ul><li>Bir tiyatro oyununa eleştiri yazma, </li></ul><ul><li>Bir oyun için sahne ve kostüm hazırlama, </li></ul><ul><li>Bir ev planı çizme, </li></ul><ul><li>Bir müzik parçası çalma, </li></ul><ul><li>Bir dans sergileme, </li></ul><ul><li>Yörelerini tanıtan bir turistik broşür hazırlama, </li></ul><ul><li>Mahallelerinin bir haritasını, krokisini çizme vb. </li></ul>
  70. 70. EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI(RUBRİC) <ul><li>10. DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI (RUBRİC): </li></ul><ul><li>Bir konunun yada ölçme işleminin nasıl puanlanacağını ana hatlarıyla gösteren kriterler kümesidir. </li></ul><ul><li>Öğrenci performansını tanımlayan ölçütleri içeren ve bu ölçütlerle birlikte farklı seviyedeki performansı puanlamaya yarayan bir araçtır. </li></ul><ul><li>Dereceli puanlama anahtarı, öğrencilerin sınavlarını, dosyalarını, ödevlerini veya performanslarını değerlendirmek için geliştirilmiş ölçütleri içerir. </li></ul><ul><li>Rubrikleri hazırlamak zordur ve uzmanlık ister. </li></ul><ul><li>Hazırlanan rubrikler standart hale getirilmelidir. </li></ul><ul><li>Ölçme işleminin daha objektif ve tutarlı olmasını sağlar </li></ul><ul><li>Öğrenci kendisinden ne beklendiğini önceden ve açıkça görür. </li></ul>
  71. 71. EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI(RUBRİC) <ul><li>10. DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI (RUBRİC): </li></ul><ul><li>Öğrenme ve değerlendirme için ortak bir araçtır. </li></ul><ul><li>Öğrencilerin kendi performanslarını değerlendirmelerine fırsat verir. </li></ul><ul><li>Öğrencilerin yaptıkları işteki güçlü ve zayıf yanlarını görmelerini sağlar. </li></ul><ul><li>Kalıcı öğrenmelerin gerçekleşmesini sağlar. </li></ul><ul><li>Öğrencilerin performanslarının artmasını sağlar. </li></ul><ul><li>Hedeflerin açık ve net olarak belirlenmesini sağlar. </li></ul><ul><li>Analitik ve Holostik olmak üzere iki tür rubrik vardır. </li></ul><ul><li>Analitik Rubrik: Bir işin ya da performansın ortaya konurken her bir aşamasının puanlanması esasına dayanan rubriktir. Üründen çok süreç değerlendirilir. </li></ul><ul><li>Holostik Rubrik: Ortaya çıkan ürünün yada sonucun değerlendirildiği rubriktir. </li></ul>
  72. 72. EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI(RUBRİC) <ul><li>Dereceli Puanlama Anahtarının Hazırlanmasına Yönelik Bazı Öneriler: </li></ul><ul><li>Dereceli puanlama anahtarlarında çok genel ölçütler kullanılmamalıdır. </li></ul><ul><li>İşlevsel olmayan detaylara yer verilmemelidir. </li></ul><ul><li>Sınırlı sayıda boyuta ya da özelliğe odaklanmak gerekir. </li></ul><ul><li>Anahtar nitelikte, öğretilebilir ölçütler kullanılmalıdır. </li></ul><ul><li>Ölçülebilir ölçütler kullanılmalıdır. </li></ul><ul><li>Tanımlayıcılar dikkatlice seçilmelidir. </li></ul><ul><li>Dörtlü bir performans düzeyi kullanmak daha işlevseldir. </li></ul><ul><li>Düzeyler arasındaki uzaklık eşit tutulmaya çalışılmalıdır. </li></ul><ul><li>Gerektiğinde, dereceli puanlama anahtarının ölçütlerinin belirlenmesi sürecine öğrencilerin de katılımı sağlanmalıdır. </li></ul>
  73. 73. EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI(RUBRİC) Puan Ölçütler ( Bütüncül Dereceli Puanlama Anahtarı Örneği ) 4 Konuyu tümüyle iyi anlad ığı n ı gösterdi. Konuyla ilgili öne sürülen dü ş ünceler mant ı kl ı gerekçelerle desteklenmi ş tir. Konuyu farkl ı örneklerle aç ı klad ı . Olaylar ars ı nda farkl ı ba ğ lant ı lar kurdu. Konuyla ilgili çeli ş kili aç ı klama yap ı lmad ı . 3 Konuyu anlad ığı n ı gösterdi. Konuyla ilgili öne sürülen dü ş ünceler mant ı kl ı gerekçelerle desteklenmi ş ti fakat yeterli de ğ ildi. Yaz ı l ı aç ı klamalar yeterliydi. 2 Konunun ço ğ unu anlad ığı n ı gösterdi. Konuyla ilgili öne sürülen dü ş ünceler desteklenmi ş ti fakat yeterli de ğ ildi. Anlat ı mda çeli ş kili aç ı klamalar yap ı ld ı . 1 Konunun biraz ı n ı anlad ığı n ı gösterdi. Örnekler yeterli de ğ ildi. Önemli eksikler var.
  74. 74. Harita İçin Analitik Dereceli Puanlama Anahtarı
  75. 75. EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI ÖĞRENCİ ÜRÜN DOSYASI(PORTFOLYO) <ul><li>11. ÖĞRENCİ ÜRÜN DOSYASI (PORTFOLYO): </li></ul><ul><li>Öğrencilerin zaman içindeki çalışmalarının sistemli olarak bir araya getirilmesidir. </li></ul><ul><li>Öğrenci Ürün Dosyası, öğrencilerin gelişimi hakkında bilgi veren dokümanların toplandığı dosyadır. </li></ul><ul><li>Öğrencinin öğretim faaliyeti içerisinde, başarısının, performansının, yaptığı proje ve ödevlerin örneklerinin bulunduğu ve böylece bireyin gelişiminin izlendiği değerlendirme biçimidir. </li></ul><ul><li>Portfolyo da öğrenci ne biliyor sorusuna cevap aranırken, öğrencilerin birbirleriyle olan farkları değerlendirilmez. </li></ul><ul><li>Öğrencinin gelişimini, velisinin ve öğretmenlerinin izleyebilmesine olanak sağlayan bir çalışmadır. </li></ul>
  76. 76. EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI ÖĞRENCİ ÜRÜN DOSYASI(PORTFOLYO) <ul><li>11. ÖĞRENCİ ÜRÜN DOSYASI (PORTFOLYO): </li></ul><ul><li>Sınıf içi etkinliklerin bir araya getirilip, yansıtılmasıyla oluşan portfolyo, aynı zamanda hem öğretmen hem de öğrenci için bir değerlendirme yöntemidir. </li></ul><ul><li>Portfolyoda, öğrenci ne öğrendi, öğrenirken hangi yolları izledi, yeteneklerini kullanabildi mi, hangi soruları sordu, işbirliği yaptı mı, iletişim becerilerini kullandı mı gibi incelemeler yapılabilir. </li></ul><ul><li>Çok kalabalık sınıflarda uygulanması zordur. </li></ul><ul><li>Bunun yanında objektif değerlendirme yapılamaması ve öğrenciler arasındaki rekabeti kaldırması olumsuz yönü olarak söylenebilir. </li></ul>
  77. 77. EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI ÖĞRENCİ ÜRÜN DOSYASI(PORTFOLYO) <ul><li>Portfolyoların kullanılma amacı </li></ul><ul><li>Öğrencinin öz disiplin ve sorumluluk bilincini geliştirmek ve kendi kendini değerlendirme becerisi kazandırmak, </li></ul><ul><li>Müfredata bağlı olarak gerçekleştirilen yazılı ve sözlü değerlendirmeler ve standart testler dışına çıkarak, yeni bir değerlendirme yöntemi geliştirmek, </li></ul><ul><li>Öğrencinin gelişimini kanıtlarla ve daha sağlıklı izleyebilmek, </li></ul><ul><li>Öğrencinin gelecekteki öğrenmelerine bilgi sunmak ve ışık tutmak, </li></ul><ul><li>Öğrencilerin arkadaşlarının gelişimini izleyerek birbirlerine yardımcı olmalarını sağlamak ve böylelikle gelecekte yapacakları ekip çalışmalarına başlangıç yapmak, </li></ul>
  78. 78. EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI ÖĞRENCİ ÜRÜN DOSYASI(PORTFOLYO) <ul><li>Portfolyoların kullanılma amacı </li></ul><ul><li>Öğrencilerin kendi çalışmalarını değerlendirmeye yardım etmek, </li></ul><ul><li>Öğretmene eğitsel kararlar vermede yardım etmek, </li></ul><ul><li>Aile ile iletişimi sağlamak, </li></ul><ul><li>Ürün ve süreci değerlendirmek için bilgi toplamayı sağlamak, </li></ul><ul><li>Öğrencilerin yeteneklerini sergilemek ve ilgi alanlarını geliştirmek, </li></ul><ul><li>Programın amaçlarını değerlendirmek için eğitimcilere yardım etmek, </li></ul><ul><li>Yazma, okuma ve düşünme becerileri arasında bağlantı sağlamak, </li></ul><ul><li>Öğrencilerin çalışmalarının değerlendirilmesi katılımlarının sağlanması onların çalışmasını teşvik etmek. </li></ul>
  79. 79. EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI ÖĞRENCİ ÜRÜN DOSYASI(PORTFOLYO) <ul><li>Öğrenci Ürün Dosyası Hazırlama Sürecinde Öğretmenin Yapacakları: </li></ul><ul><li>Öğrenci ürün dosyasının sınıfa tanıtılması. Varsa bir örneğinin öğrenciler gösterilmesi. </li></ul><ul><li>Öğrencilere ürün dosyasının bir değerlendirme aracı olduğunun söylenmesi </li></ul><ul><li>Öğrenciye ürün dosyası hazırlamada rehber olacak bir yazı hazırlanması </li></ul><ul><li>Öğrenci ürün dosyalarında nelerin bulunabileceğinin söylenmesi (projeler, araştırmalar, problemler, stratejiler dereceli puanlama anahtarları, yazılar vb.). </li></ul>
  80. 80. EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI ÖĞRENCİ ÜRÜN DOSYASI(PORTFOLYO) <ul><li>Öğrenci Ürün Dosyası Hazırlama Sürecinde Öğretmenin Yapacakları: </li></ul><ul><li>Yapılan çalışmalardan belli periyotlarla en iyi ürünün seçilmesine rehberlik etmek. </li></ul><ul><li>Öğrencilerden, her öğrenme ürünüyle ilgili materyali seçmek için bir gerekçe göstermeleri ve çalışmalarını eleştirmelerinin istenmesi </li></ul><ul><li>Öğrencilere akranlarıyla birlikte ürünlerini paylaşma fırsatı verilmesi </li></ul><ul><li>Her aşamanın nasıl değerlendirileceğinin açıklanması Öğrencilere puanlama </li></ul>
  81. 81. EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI ÖĞRENCİ ÜRÜN DOSYASI(PORTFOLYO) <ul><li>Öğrenci Ürün Dosyası neler içerir? </li></ul><ul><li>Öğretmen tarafından hazırlanan rehber </li></ul><ul><li>Öğrencilerin yazılmış ödevleri(taslak yada bitmiş parçaları) </li></ul><ul><li>Araştırmalar, problemler ve stratejiler </li></ul><ul><li>Diyagramlar, fotoğraflar, resimler </li></ul><ul><li>Video - kaset ve ses kasetleri ya da CD’ler </li></ul><ul><li>Grup ödevleri ve projeler </li></ul><ul><li>Öğretmen anekdotları </li></ul><ul><li>Kelime geliştirme çalışmaları </li></ul><ul><li>Öğrencilerin mektupları, şiirleri, raporları </li></ul><ul><li>Bir kitap incelemesi </li></ul><ul><li>Öğretmen kontrol listeleri </li></ul><ul><li>Özel ödevlerin içinden seçtiği örnekler </li></ul><ul><li>Değerlendirme kâğıtları (öğrenci çalışmalarındaki gelişimleri nasıl değerlendirileceğini gösteren kâğıtlar) </li></ul>
  82. 82. <ul><li>Her ürünün dosyaya konulmasının gerekçeleri için şu sorular sorulabilir: </li></ul><ul><li>Bundan ne öğrendim? Bu çalışma benim için neyi ifade ediyor? </li></ul><ul><li>Bu çalışmanı neden ürün dosyana koymak istiyorsun? </li></ul><ul><li>Hangi konuda çok iyi/başarılı olduğunu düşünüyorsun? </li></ul><ul><li>Çalışmada hangi bölümler, kısımlar geliştirilmelidir? </li></ul><ul><li>Tekrar denesen neleri değiştirir ya da eklerdin? </li></ul><ul><li>Neden bu çalışmayı seçtin? </li></ul><ul><li>Bu çalışmanda en çok neyi beğendin? </li></ul><ul><li>Burada senin için önemli olan ne? </li></ul><ul><li>Bu, yaptığın çalışmaları en iyi temsil eden örnek midir? </li></ul><ul><li>Çalışmayı yaparken beklemediğim nelerle karşılaştım? </li></ul><ul><li>Öğrenci Ürün dosyasının değerlendirilme Ölçütleri </li></ul>Öğrenci Ürün Dosyasının İçeriği-II
  83. 83. EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI ÖZ DEĞERLENDİRME <ul><li>12. ÖZ DEĞERLENDİRME : </li></ul><ul><li>Öğrencilerin kendi katılımlarını, süreçlerini ve ürünlerini değerlendirmeleridir. </li></ul><ul><li>Öğrencilerin okulda yaptıkları çalışmaları, nasıl düşündüklerini ve nasıl yaptıklarını değerlendirmelerini gerektirir. </li></ul><ul><li>Öğrencinin Kendini Değerlendirmesinin Avantajları: </li></ul><ul><li>Öz değerlendirme, öğrencilerin kendi güçlü ve zayıf yönlerini tanımalarına yardım eder. </li></ul><ul><li>Öğrencilere değerlendirme sürecinin bir parçası oldukları duygusunu verir. </li></ul><ul><li>Öğrencilerde motivasyonu artırır. </li></ul><ul><li>Öğrencilerin kendi öğrenmeleri konusunda sorumluluk almaları yönünde cesaretlendirir. </li></ul><ul><li>Kendilerine dışarıdan bakma yetisi geliştirir. </li></ul>
  84. 84. EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI AKRAN DEĞERLENDİRME <ul><li>13. AKRAN DEĞERLENDİRME : Akran değerlendirme, gruptaki öğrencilerin belli ölçütler çerçevesinde birbirlerini değerlendirme sürecidir. </li></ul><ul><li>Akran değerlendirme, öğrencilerin kendilerine olan güvenlerinin artmasını sağlar. </li></ul><ul><li>Öğrenciler, arkadaşlarının çalışmalarındaki yeterlik düzeylerini değerlendirirken kendilerinin eleştirel düşünme becerileri de gelişir. </li></ul><ul><li>Değerlendirmeye temel oluşturan beceri ve ölçütlerin saptanması konusunda öğrenciye bakış açısı sağlar. </li></ul>
  85. 85. EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI AKRAN DEĞERLENDİRME
  86. 86. ÖLÇME DEĞERLENDİRME YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR. <ul><li>Öncelikle iyi bir sınav planı hazırlanmalıdır. </li></ul><ul><li>Sınavın başına mutlaka sınavın uygulanması, puanlanması ve süresi gibi açıklayıcı yönerge konulmalıdır. </li></ul><ul><li>Amacımıza en uygun ölçme aracını belirleyerek onu kullanmalıyız. </li></ul><ul><li>Çok zor veya çok kolay testler uygulanmamalı, mümkün olduğunca orta zorlukta bir test uygulanmalıdır. </li></ul>
  87. 87. ÖLÇME DEĞERLENDİRME YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR. <ul><li>Testte olabildiğince çok soru bulundurarak testin kapsamını geniş tutmalıyız. </li></ul><ul><li>Puanlamalar mutlaka cevap anahtarına göre yapılmalıdır. Eğer mümkünse farklı zamanda tekrar değerlendirme yapılmalıdır. </li></ul><ul><li>Seçtiğimiz soru tipinde öğrencinin şansla soruyu doğru cevaplama ihtimali varsa mutlaka düzeltme formülü kullanılmalı(4 yanlışın 1 doğruyu eksiltmesi gibi). </li></ul>
  88. 88. ÖLÇME DEĞERLENDİRME YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR. <ul><li>Sınavdan önce ipucu verilmemelidir. </li></ul><ul><li>Öğrencilerin kopya çekmesi engellenmelidir. </li></ul><ul><li>Öğretmen puanlama yaparken yanlı davranmamalı , yazı güzelliği, kağıdın tertip ve düzeni, noktalama gibi amacın dışındaki faktörler puanlamaya katılmamalıdır. </li></ul><ul><li>Sınav soruları sınavdan önce hazırlanmalı , aceleye getirmemelidir. </li></ul><ul><li>Sorular açık, net ve anlaşılır olmalı; farklı yorumlamaya izin verilmemelidir. </li></ul>
  89. 89. ÖLÇME DEĞERLENDİRME YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR. <ul><li>Açık kitap sınav yapılmamalıdır. </li></ul><ul><li>Her yıl aynı soruları kullanmak sınavın geçerliliğini düşürmektedir. </li></ul><ul><li>Sınav süresi soru sayısı, zorluk düzeyi, konu alanına göre uygun ölçüde olmalı; çok kısa veya çok uzun olmamalıdır. </li></ul><ul><li>Yazılı yoklamalarda puanlama yapılırken öğretmen hangi öğrencinin kağıdını değerlendirdiğini bilmemeli öğrencinin ismi kapatılmalıdır . </li></ul>
  90. 90. ÖLÇME DEĞERLENDİRME YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR. <ul><li>Yazılı yoklamalarda öğretmen tüm öğrenci-lerin birinci sorularını değerlendirdikten sonra ikinci sorulara geçmelidir. </li></ul><ul><li>Yapılabiliyorsa puanlamayı aynı branştan başka bir öğretmene daha yaptırılmalı ve ortalaması alınmalıdır. </li></ul><ul><li>Öğrencilere sınavların kuralları, sınıf geçme sistemi hakkında bilgi vererek onları bilinçlendirmek gerekir. </li></ul><ul><li>Öğrencilerin tek yönlerini ölçen ölçme araçları yerine çağdaş ölçme araçları (Portfolyo, rubrik, proje vs.) kullanılmalıdır. </li></ul>
  91. 91. ÖLÇME DEĞERLENDİRME YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR. <ul><li>Öğretmenler öğrencilerdeki öğrenme eksikliklerini ve yanlış öğrenmeleri tespit etmek amacıyla izleme testleri kullanmalıdır. Bu sonuçları öğrencilerin notları belirlenirken kullanmamalıdır. </li></ul><ul><li>Aynı gün 2 den fazla sınav yapılmamalıdır. </li></ul><ul><li>Sınav tarihleri öğrencilere önceden bildirilmelidir. </li></ul>
  92. 92. ÖLÇME DEĞERLENDİRME YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR. <ul><li>Sınav sorularını hazırlarken kitabi bilgi isteyen sorular yerine öğrenciyi düşünmeye, analiz etmeye, problem çözmeye, özgün fikirler üretmeye yönelten sorular sorulmalıdır. </li></ul><ul><li>Ölçme ve değerlendirme yapılırken öğrenci ve sınıftaki diğer öğrencilerde değerlendirme sürecine katılabilir. </li></ul>
  93. 93. ÖLÇME DEĞERLENDİRME YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR. <ul><li>Sınav yapılacak ortam ısı, ışık, sıcaklık ve diğer etkenler bakımından sınava uygun olmalıdır. </li></ul><ul><li>Öğrenci testi almaya uygun değilse ( Hasta, stresli vs.) uygun olduğu zaman sınava alınmalıdır. </li></ul>
  94. 94. TEŞEKKÜRLER….! www.kpss10.com Öğretmen Aday Portalı

  ×