Your SlideShare is downloading. ×
Anayasa
Anayasa
Anayasa
Anayasa
Anayasa
Anayasa
Anayasa
Anayasa
Anayasa
Anayasa
Anayasa
Anayasa
Anayasa
Anayasa
Anayasa
Anayasa
Anayasa
Anayasa
Anayasa
Anayasa
Anayasa
Anayasa
Anayasa
Anayasa
Anayasa
Anayasa
Anayasa
Anayasa
Anayasa
Anayasa
Anayasa
Anayasa
Anayasa
Anayasa
Anayasa
Anayasa
Anayasa
Anayasa
Anayasa
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Anayasa

6,291

Published on

Published in: Education, Business
0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
6,291
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
110
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. mehmetyarligac@yahoo.com ANAYASA 1. 1982 Anayasasının Kanun Numarası ve Kabul Tarihi Kaçtır? 6. Yasama Yetkisi Kimindir? 18.10.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet 2. Cumhuriyetin Nitelikleri Nelerdir? Meclisinindir. Bu yetki devredilemez. Toplumun huzuru, milli dayanışma ve 7. Yürütme Yetkisi ve Görevi Kimindir? adalet anlayışı içinde, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu a) İnsan haklarına saygılı, tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun b) Atatürk milliyetçiliğine bağlı, olarak kullanılır ve yerine getirilir. c) Başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, 8. Anayasanın Bağlayıcılığı ve Üstünlüğü Konusundaki Maddeler Nelerdir? d) Demokratik, e) Laik a) Anayasa hükümleri, yasama, yürütme f) Sosyal bir hukuk devletidir. ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan 3. Anayasanın Değiştirilemeyecek Olan temel hukuk kurallarıdır. Hükümleri Nelerdir? b) Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz a) Devletin şekli 9. Anayasaya Göre Temel Hak ve b) Cumhuriyetin nitelikleri Hürriyetlerin Niteliği Nelerdir? c) Devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti a) Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve 4. Anayasaya Göre Devletin Temel Amaç ve hürriyetlere sahiptir. Görevleri Nelerdir? b) Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı a) Türk milletinin bağımsızlığını ve ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, 10. Anayasaya Göre Temel Hak ve kişilerin ve toplumun refah, huzur ve Hürriyetlerin Sınırlanması Nasıl Olur? mutluluğunu sağlamak b) Kişinin temel hak ve hürriyetlerini, Temel hak ve hürriyetler, özlerine sosyal hukuk devleti ve adalet dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili ilkeleriyle bağdaşmayacak surette maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal ve ancak kanunla sınırlanabilir. engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine 5. Anayasaya Göre Türk Milleti aykırı olamaz Egemenliğini Kimin Aracılığıyla Kullanır? 11. Anayasaya Göre Temel Hak ve Anayasanın koyduğu esaslara göre, Hürriyetlerin Kısmen veya Tamamen yetkili organları eliyle kullanır. Durdurulması Hangi Hallerde Olur? NOT: Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette a) Savaş hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. b) Seferberlik Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan c) Sıkıyönetim almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz d) Olağanüstü Hal 1
 • 2. mehmetyarligac@yahoo.com b) Bir mahkeme kararının veya kanunda öngörülen bir yükümlülüğün gereği 12. Yukarda Sayılan Temel Hak ve olarak ilgilinin yakalanması veya Hürriyetleri Durdurma Nedenlerinde Bile tutuklanması Hangi Haklar Durdurulamaz? c) Bir küçüğün gözetim altında ıslahı veya yetkili merci önüne çıkarılması a) Kişinin yaşama hakkına, maddi ve için verilen bir kararın yerine manevi varlığının bütünlüğüne getirilmesi dokunulamaz (savaş hukukuna uygun d) Toplum için tehlike teşkil eden bir akıl fiiller sonucu meydana gelen ölümler hastası, uyuşturucu madde veya alkol dışında) tutkunu, bir serseri veya hastalık b) Kimse din, vicdan, düşünce ve yayabilecek bir kişinin bir müessesede kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve tedavi, eğitim veya ıslahı için kanunda bunlardan dolayı suçlanamaz belirtilen esaslara uygun olarak alınan tedbirin yerine getirilmesi c) Suç ve cezalar geçmişe yürütülemez; e) Usulüne aykırı şekilde ülkeye girmek suçluluğu mahkeme kararı ile isteyen veya giren, ya da hakkında sınır saptanıncaya kadar kimse suçlu dışı etme yahut geri verme kararı sayılamaz. verilen bir kişinin yakalanması veya tutuklanması 13. Anayasaya Göre Yabancıların Temel Hak ve Hürriyetlerinin Sınırlanması Nasıldır? 17. Anayasaya Göre Yakalanan veya Tutuklanan Kişilere, Yakalama Veya Milletlerarası hukuka uygun olarak Tutuklama Sebepleri Ve Haklarındaki kanunla sınırlanabilir. İddialar Ne Zamana Kadar Bildirilir? 14. Anayasaya Göre Hangi Öldürme Fiilleri Herhalde yazılı ve bunun hemen Hukuka Uygundur? mümkün olmaması halinde sözlü olarak derhal, toplu suçlarda en geç hâkim huzuruna a) Meşru müdafaa hali, çıkarılıncaya kadar bildirilir. b) Yakalama ve tutuklama kararlarının yerine getirilmesi, 18. Anayasaya Göre Gözaltı Süreleri Ne c) Bir tutuklu veya hükümlünün Kadardır? kaçmasının önlenmesi, d) Bir ayaklanma veya isyanın Yakalanan veya tutuklanan kişi, tutulma bastırılması, yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için e) Sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde gerekli süre hariç en geç kırksekiz saat ve toplu yetkili merciin verdiği emirlerin olarak işlenen suçlarda en çok dört gün içinde uygulanması sırasında silah hâkim önüne çıkarılır. Bu süreler olağanüstü kullanılmasına kanunun cevaz verdiği hal, sıkıyönetim ve savaş hallerinde uzatılabilir. zorunlu durumlarda meydana gelen öldürme fiilleri 19. Anayasanın Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması ile İlgili Hükümler Nelerdir? 15. Anayasaya Göre Neler Angarya (Zorla Çalıştırma) Sayılmaz? a) Özel hayatın gizliliği b) Konut dokunulmazlığı a) Hükümlülük veya tutukluluk süreleri c) Haberleşme hürriyeti içindeki çalıştırmalar; b) Olağanüstü hallerde vatandaşlardan 20. Hangi Sebeplerle Özel Hayatın Gizliliği istenecek hizmetler; İhlal Edilmesi Anayasaya Uygundur? c) Ülke ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı alanlarda öngörülen vatandaşlık ödevi niteliğindeki beden ve fikir çalışmaları a) Milli güvenlik, b) Kamu düzeni, c) Suç işlenmesinin önlenmesi, 16. Anayasaya Göre Neler Kişinin d) Genel sağlık ve genel ahlakın Hürriyetinden Yoksun Bırakılma Sayılmaz? korunması e) Başkalarının hak ve özgürlüklerinin a) Mahkemelerce verilmiş hürriyeti korunması kısıtlayıcı cezaların ve güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesi 2
 • 3. mehmetyarligac@yahoo.com NOT: Hâkim kararı veya Yetkili merciin kararı Vatandaş sınır dışı edilemez ve yurda gerekir. (24x48) girme hakkından yoksun bırakılamaz 21. Hangi Sebeplerle Konut 27. Anayasanın Din ve Vicdan Hürriyeti ile Dokunulmazlığının İhlal Edilmesi Anayasaya İlgili Hükümleri Nelerdir? Uygundur? a) Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat a) Milli güvenlik, hürriyetine sahiptir b) Kamu düzeni, b) Kimse, ibadete, dini ayin ve törenlere c) Suç işlenmesinin önlenmesi, katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini d) Genel sağlık ve genel ahlakın açıklamaya zorlanamaz; dini inanç ve korunması kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve e) Başkalarının hak ve özgürlüklerinin suçlanamaz korunması c) Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılmaması şartıyla ibadet, dini NOT: Hâkim kararı veya Yetkili merciin kararı ayin ve törenler serbesttir gerekir. (24x48) d) Din ve ahlak eğitim ve öğretimi Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlak öğretimi 22. Hangi Sebeplerle Haberleşme ilk ve ortaöğretim kurumlarında Hürriyetinin İhlal Edilmesi Anayasaya okutulan zorunlu dersler arasında yer Uygundur? alır. Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak, kişilerin kendi isteğine, a) Milli güvenlik, küçüklerin de kanuni temsilcisinin b) Kamu düzeni, talebine bağlıdır. c) Suç işlenmesinin önlenmesi, d) Genel sağlık ve genel ahlakın 28. Anayasanın Düşünce ve Kanaat Hürriyeti korunması ile İlgili Hükümleri Nelerdir? e) Başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması a) Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. NOT: Hâkim kararı veya Yetkili merciin kararı gerekir. (24x48) b) Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce 23. Yerleşme Hürriyeti Hangi Nedenlerle kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve Sınırlanabilir? suçlanamaz a) Suç işlenmesini önlemek, 29. Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti b) Sosyal ve ekonomik gelişmeyi Hangi Nedenlerle Sınırlanabilir? sağlamak, c) Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek a) Milli güvenlik, d) Kamu mallarını korumak; b) Kamu düzeni, c) Kamu güvenliği, 24. Seyahat Hürriyeti Hangi Nedenlerle d) Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Sınırlanabilir? Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, a) Suç soruşturma ve kovuşturması e) Suçların önlenmesi, suçluların sebebiyle cezalandırılması, b) Suç işlenmesini önlemek amacıyla f) Devlet sırrı olarak usulünce belirtilmiş bilgilerin açıklanmaması, 25. Vatandaşın Yurtdışına Çıkma Hürriyeti g) Başkalarının şöhret veya haklarının, Hangi Nedenlerle Sınırlanabilir? özel ve aile hayatlarının yahut kanunun öngördüğü meslek sırlarının korunması a) Vatandaşlık ödevi h) Yargılama görevinin gereğine uygun b) Ceza soruşturması veya kovuşturması olarak yerine getirilmesi sebebiyle 30. Süreli veya Süresiz Yayınlar Hangi 26. Anayasaya Göre Vatandaş Sınır Dışı Sebeplerle ve Kimin Kararı ile Toplanabilir? Edilebilir mi? 3
 • 4. mehmetyarligac@yahoo.com a) Kanunun gösterdiği suçların Kişilerin haysiyet ve şereflerine soruşturma veya kovuşturmasına dokunulması veya kendileriyle ilgili gerçeğe geçilmiş olması hallerinde hâkim aykırı yayınlar yapılması hallerinde tanınır ve kararıyla kanunla düzenlenir. b) Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, milli güvenliğin, kamu 35. Düzeltme ve Cevap Yayımlanmazsa, düzeninin, genel ahlakın korunması ve Yayımlanmasının Gerekip Gerekmediğine suçların önlenmesi bakımından Hakim Tarafından İlgilinin Müracaat gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Tarihinden İtibaren En Geç Kaç Gün de kanunun açıkça yetkili kıldığı İçerisinde Karar Verilir? merciin emriyle toplatılabilir. Yedi (7) gün içinde NOT: Toplatma kararı veren yetkili merci, bu kararını en geç yirmi dört saat içinde yetkili 36. Dernek Kurma Hürriyeti Hangi hakime bildirir; hakim bu kararı en geç kırk Sebeplerle Sınırlanabilir? sekiz saat içinde onaylamazsa, toplatma kararı hükümsüz sayılır. a) Milli güvenlik, b) Kamu düzeni, 31. Türkiye'de yayımlanan süreli yayınlar c) Suç işlenmesinin önlenmesi, hangi sebeple hâkim kararıyla kapatılabilir? d) Genel sağlık ve genel ahlakın korunması Devletin ülkesi ve milliyetle bölünmez e) Başkalarının hürriyetlerinin korunması bütünlüğüne, Cumhuriyetin temel ilkelerine, milli güvenliğe ve genel ahlaka aykırı 37. Dernekler Kim Tarafından Kapatılabilir? yayımlardan mahkum olma halinde, a) Dernekler, kanunun öngördüğü Kapatılan süreli yayının açıkça devamı hallerde hakim kararıyla kapatılabilir niteliğini taşıyan her türlü yayın yasaktır; bunlar veya faaliyetten alıkonulabilir. hakim kararıyla toplatılır. b) Milli güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamını 32. Anayasanın Süreli ve Süresiz Yayın önlemenin yahut yakalamanın Hakkı ile İlgili Hükümleri Nelerdir? gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, kanunla bir merci, a) Süreli veya süresiz yayın önceden izin derneği faaliyetten men ile alma ve mali teminat yatırma şartına yetkilendirilebilir. bağlanamaz. b) Süreli yayın çıkarabilmek için kanunun NOT: Bu merciin kararı, yirmidört saat içinde gösterdiği bilgi ve belgelerin, kanunda görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, belirtilen yetkili mercie verilmesi kararını kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, yeterlidir. bu idari karar kendiliğinden yürürlükten kalkar. c) Kanun, haber, düşünce ve kanaatlerin serbestçe yayımlanmasını engelleyici NOT: Bu madde hükümleri vakıflarla ilgili veya zorlaştırıcı siyasal, ekonomik, olarak da uygulanır. mali ve teknik şartlar koyamaz. d) Süreli yayınlar, Devletin ve diğer kamu 38. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı tüzelkişilerinin veya bunlara bağlı Hangi Nedenlerle Sınırlanabilir? kurumların araç ve imkânlarından eşitlik esasına göre yararlanır. a) Milli güvenlik, b) Kamu düzeni, 33. Basın Araçları Müsadere Edilebilir mi? c) Suç işlenmesinin önlenmesi, d) Genel sağlık ve genel ahlakın Kanuna uygun şekilde basın işletmesi korunması olarak kurulan basımevi ve eklentileri ile basın e) Başkalarının hürriyetlerinin korunması araçları, suç aleti olduğu gerekçesiyle zapt ve müsadere edilemez veya işletilmekten 39. Anayasaya Göre Mülkiyet Hakkı Hangi alıkonulamaz. Nedenlerle Sınırlanabilir? 34. Anayasaya Göre Düzeltme ve Cevap Hakkı Hangi Hallerde Tanınır? 4
 • 5. mehmetyarligac@yahoo.com Kamu yararı amacıyla sınırlanabilir. NOT: Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden aykırı olamaz. yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir. 40. Anayasanın Suç ve Cezalara İlişkin Hususları Nelerdir? 44. Anayasaya Göre Kamulaştırma Bedeli İle a) Kimse, işlendiği zaman yürürlükte Kesin Hükme Bağlanan Artırım Bedeli bulunan kanunun suç saymadığı bir Nakden Ve Peşin Olarak Ödenir. Ancak fiilden dolayı cezalandırılamaz; Hangi Hallerde Taksitle Ödemede kimseye suçu işlediği zaman kanunda o Yapılabilir? suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez. a) Tarım reformunun uygulanması, b) Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik b) Büyük enerji ve sulama projeleri tedbirleri ancak kanunla konulur. c) İskân projelerinin gerçekleştirilmesi, c) Suçluluğu hükmen sabit oluncaya d) Yeni ormanların yetiştirilmesi, kadar, kimse suçlu sayılamaz e) Kıyıların korunması d) Hiç kimse kendisini ve kanunda f) Turizm amacıyla gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz. 45. Kamulaştırmadaki Taksitlendirme Süresi e) Kanuna aykırı olarak elde edilmiş Kaç Yılı Aşamaz? bulgular, delil olarak kabul edilemez. f) Ceza sorumluluğu şahsidir. Beş (5) yılı aşamaz g) Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine NOT: Kamulaştırılan topraktan, o toprağı getirememesinden dolayı doğrudan doğruya işleten küçük çiftçiye ait özgürlüğünden alıkonulamaz. olanlarının bedeli, her halde peşin ödenir. h) Ölüm cezası ve genel müsadere cezası verilemez NOT: taksitlendirmelerde ve herhangi bir i) İdare, kişi hürriyetinin kısıtlanması sebeple ödenmemiş kamulaştırma bedellerinde sonucunu doğuran bir müeyyide kamu alacakları için öngörülen en yüksek faiz uygulayamaz (silahlı kuvvetler istisna) uygulanır. j) Uluslararası Ceza Divanına taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler 46. Devletleştirme Hangi Hallerde hariç olmak üzere vatandaş, suç Yapılabilir? sebebiyle yabancı bir ülkeye verilemez. Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel 41. Eğitim ve Öğretim Hürriyeti Neyi teşebbüsler, kamu yararının zorunlu kıldığı Ortadan Kaldırmaz? hallerde devletleştirilebilir Anayasaya sadakat borcunu NOT: Devletleştirme gerçek karşılığı üzerinden yapılır 42. Anayasaya Göre Eğitim ve Öğretim Kurumlarında Hangi Faaliyetler Yürütülür? 47. Devlet Özel Teşebbüsler İçin Hangi Tedbirleri Alır? a) Eğitim b) Öğretim Özel teşebbüslerin milli ekonominin c) Araştırma gereklerine ve sosyal amaçlara uygun d) İnceleme yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır. 43. Kıyılar Kimin Tasarrufu Altındadır? 48. Anayasanın Çalışma ile İlgili Hükümleri Devletin Nelerdir? a) Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. 5
 • 6. mehmetyarligac@yahoo.com b) Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne işyerinde sebep oldukları maddi uymayan işlerde çalıştırılamaz. zarardan sendika sorumludur. c) Dinlenmek her çalışanın hakkıdır. c) Grev ve lokavtın yasaklandığı hallerde veya ertelendiği durumlarda 49. Anayasaya Göre Kimler Çalışma Hayatı ertelemenin sonunda, uyuşmazlık Bakımından Özel Olarak Korunurlar? Yüksek Hakem Kurulunca çözülür. d) Uyuşmazlığın her safhasında taraflar a) Küçükler da anlaşarak Yüksek Hakem Kuruluna b) Kadınlar başvurabilir. c) Bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar e) Yüksek Hakem Kurulunun kararları kesindir ve toplu iş sözleşmesi hükmündedir. 50. Anayasaya Göre Çalışanlar ve İşverenler f) Siyasi amaçlı grev ve lokavt, Hangi Nedenlerle Sendika Kurabilirler veya dayanışma grev ve lokavtı, genel grev Sendikaya Üye Olabilirler? ve lokavt, işyeri işgali, işi yavaşlatma, verimi düşürme ve diğer direnişler Üyelerinin çalışma ilişkilerinde, yapılamaz. ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini g) Greve katılmayanların işyerinde korumak ve geliştirmek için izin almaksızın çalışmaları, greve katılanlar tarafından sendika kurabilirler hiç bir şekilde engellenemez. 51. Sendika Kurma Hakkı Hangi Nedenlerle 54. Anayasaya Göre Ücret Neyin Sınırlanabilir? Karşılığıdır_ a) Milli güvenlik, Emeğin karşılığıdır. b) Kamu düzeni, c) Suç işlenmesinin önlenmesi, 55. Asgari Ücretin Tespitinde Hangi Şartlar d) Genel sağlık ve genel ahlakın Göz Önünde Bulundurulur? korunması e) Başkalarının hürriyetlerinin korunması a) Çalışanların geçim şartları b) Ülkenin ekonomik durumu NOT: Aynı zamanda ve aynı işkolunda birden fazla sendikaya üye olunamaz. 56. Anayasaya Göre Sosyal Güvenlik Bakımından Özel Olarak Korunması 52. Toplu İş Sözleşmesi ile İlgili Hükümler Gerekenler Kimlerdir? Nelerdir? a) Devlet harp ve vazife şehitlerinin dul a) İşçiler ve işverenler, karşılıklı olarak ve yetimleriyle, malul ve gazileri ekonomik ve sosyal durumlarını ve b) Sakatları çalışma şartlarını düzenlemek amacıyla c) Yaşlıları toplu iş sözleşmesi yapma hakkına d) Korunmaya muhtaç çocukları sahiptirler. b) Aynı iş yerinde, aynı dönem için, birden fazla toplu iş sözleşmesi 57. Anayasaya Göre Devlet Yabancı yapılamaz ve uygulanamaz. Ülkelerde Çalışan Vatandaşlar ile İlgili Ne Tür Tedbirler Alır? c) Kamu işçileri ile yapılan toplu iş sözleşmesi bakanlar kurulunun onayına sunulur a) Aile birliğinin, çocuklarının eğitiminin, kültürel ihtiyaçlarının ve sosyal güvenliklerinin sağlanması, 53. Grev ve Lokavt ile İlgili Hükümler b) Anavatanla bağlarının korunması Nelerdir? c) Yurda dönüşlerinde yardımcı olunması için gereken tedbirleri alır. a) Grev hakkı ve lokavt iyiniyet kurallarına aykırı tarzda, toplum 58. Anayasanın Türk Vatandaşlığı ile İlgili zararına ve milli serveti tahrip edecek Hükümleri Nelerdir? şekilde kullanılamaz b) Grev esnasında greve katılan işçilerin ve sendikanın kasıtlı veya kusurlu a) Türk Devletine vatandaşlık bağı ile hareketleri sonucu, grev uygulanan bağlı olan herkes Türktür 6
 • 7. mehmetyarligac@yahoo.com b) Türk babanın veya Türk ananın çocuğu 64. Anayasanın Siyasinin Partiler ile İlgili Türktür. Hükümleri Nelerdir? c) Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda a) Parti üyesi olabilmek için onsekiz belirtilen hallerde kaybedilir yaşını doldurmuş olmak gerekir. d) Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla b) Siyasi partiler, demokratik siyasi bağdaşmayan bir eylemde hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. bulunmadıkça vatandaşlıktan c) Siyasi partiler önceden izin almadan çıkarılamaz. kurulurlar e) Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar d) Siyasi partilere, Devlet, yeterli düzeyde ve işlemlere karşı yargı yolu ve hakça mali yardım yapar kapatılamaz. 65. Kimler Siyasi Partilere Üye Olamaz? 59. Seçimlerin Yapılması ile İlgili Hükümler Nelerdir? a) Hâkimler ve savcılar, b) Sayıştay dâhil yüksek yargı organları Seçimler ve halkoylaması; mensupları, c) Kamu kurum ve kuruluşlarının memur a) Serbest, statüsündeki görevlileri, b) Eşit, d) Yaptıkları hizmet bakımından işçi c) Gizli, niteliği taşımayan diğer kamu d) Tek dereceli, görevlileri, e) Genel oy, e) Silahlı Kuvvetler mensupları f) Açık sayım ve döküm esaslarına göre f) Yükseköğretim öncesi öğrencileri yapılır 66. Yüksek Öğretim Elemanlarının Siyasi 60. Seçimler Kimin Yönetim ve Denetimi Partilere Üye Olabilirler mi? Altında Yapılır? Siyasi partilerin merkez organları dışında Yargı yönetim ve denetimi altında kalan parti görevi alamazlar yapılır. 67. Anayasaya Göre Siyasi Partilerin 61. Anayasaya Göre Kimler Oy Kullanamaz? Uyacakları Esaslar Nelerdir? a) Silah altında bulunan er ve erbaşlar ile a) Siyasi partiler, ticari faaliyetlere askeri öğrenciler, girişemezler b) Taksirli suçlardan hüküm giyenler b) Siyasi partilerin gelir ve giderlerinin hariç ceza infaz kurumlarında bulunan amaçlarına uygun olması gereklidir hükümlüler c) Siyasi partilerin faaliyetleri, parti içi düzenlemeleri ve çalışmaları 62. Ceza İnfaz Kurumları Ve Tutukevlerinde demokrasi ilkelerine uygun olur Oy Kullanılması Ve Oyların Sayım Ve Dökümünde Seçim Emniyeti Açısından 68. Siyasi Partilerin Mal Edinimleri İle Gelir Alınması Gerekli Tedbirler Kim Tarafından Ve Giderlerinin Kanuna Uygunluğunun Alınır? Tespiti, Bu Hususun Denetimi Kim Tarafından Yerine Getirilir? Tedbirler Yüksek Seçim Kurulu tarafından tespit edilir ve görevli hâkimin Anayasa mahkemesi tarafından yerine yerinde yönetim ve denetimi altında yapılır. getirilir. Anayasa Mahkemesi, bu denetim görevini yerine getirirken Sayıştay’dan yardım 63. Seçim Kanunları Hangi İlkeleri İçermesi sağlar. Gerekir? 69. Siyasi Partilerin Kapatılması Davası a) Temsilde adalet Nerede Görülür? b) Yönetimde istikrar Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının NOT: Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, açacağı dava üzerine Anayasa Mahkemesince yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde kesin olarak karara bağlanır yapılacak seçimlerde uygulanmaz. 7
 • 8. mehmetyarligac@yahoo.com 70. Bir Siyasi Partinin Temelli Kapatılmasına e) Taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya Beyan Veya Faaliyetleriyle Sebep Olan daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına Kurucuları Dâhil Üyeleri, Anayasa hüküm giymiş olanlar Mahkemesinin Temelli Kapatmaya İlişkin f) Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, Kesin Kararının Resmi Gazetede Gerekçeli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, Olarak Yayımlanmasından Başlayarak Kaç inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas Yıl Süreyle Bir Başka Partinin Kurucusu, gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, Üyesi, Yöneticisi Ve Deneticisi Olamazlar? resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa Beş (5) yıl süreyle vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik 71. Yabancı Devletlerden, Uluslararası suçlarından biriyle hüküm giymiş Kuruluşlardan Ve Türk Uyrukluğunda olanlar, affa uğramış olsalar bile Olmayan Gerçek Ve Tüzel Kişilerden Maddi Yardım Alan Siyasi Partilere Ne Tür 77. Kimler Görevlerinden Çekilmedikçe Yaptırım Uygulanır? Aday Olamazlar Ve Milletvekili Seçilemezler? Siyasi partiler temelli olarak kapatılır. a) Hâkimler ve savcılar, NOT: Temelli kapatılan bir parti bir başka ad b) Yüksek yargı organları mensupları, altında kurulamaz. c) Yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, d) Yükseköğretim Kurulu üyeleri, 72. Anayasaya Göre; e) Kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevliler a) Kamu hizmetlerine girme hakkı f) Yaptıkları hizmet bakımından işçi b) Mal bildirimi niteliği taşımayan diğer kamu c) Vatan hizmeti görevlileri d) Vergi ödevi g) Silahlı Kuvvetler mensupları e) Dilekçe hakkı 78. Yenilenmesine Karar Verilen Meclisin Hangi Bölüme Girmektedir? yetkileri Ne Zamana Kadar Devam Eder? Siyasi Haklar ve Ödevler bölümüne Yeni Meclisin seçilmesine kadar girmektedir. 79. Anayasaya Göre TBMM Seçimleri Hangi 73. Maliye Politikasının Sosyal Amacı Nedir? Nedenle Geriye Bırakılabilir? Vergi yükünün adaletli ve dengeli Savaş sebebiyle yeni seçimlerin dağılımı yapılmasına imkan görülmezse, Türkiye Büyük Millet Meclisi, seçimlerin bir yıl geriye 74. Anayasaya Göre Dilekçe Nerelere bırakılmasına karar verebilir. Verilebilir? NOT: Geri bırakma sebebi ortadan a) Yetkili makamlara kalkmamışsa, erteleme kararındaki usule göre b) Türkiye Büyük Millet Meclisine bu işlem tekrarlanabilir. 75. Milletvekili Seçilme Yaşı Kaçtır? 80. TBMM Ara Seçimleri ile İlgili Hususlar Nelerdir? 25 yaş a) Her seçim döneminde bir defa yapılır 76. Kimlerin Milletvekili Seçilme Yeterliliği ve genel seçimden otuz ay geçmedikçe Yoktur? ara seçime gidilemez b) Genel seçimlere bir yıl kala, ara seçimi yapılamaz a) En az ilkokul mezunu olmayanlar, b) Kısıtlılar, c) Boşalan üyeliklerin sayısı, üye c) Yükümlü olduğu askerlik hizmetini tamsayısının yüzde beşini bulduğu yapmamış olanlar, hallerde, ara seçimlerinin üç ay içinde d) Kamu hizmetinden yasaklılar, yapılmasına karar verilir. 8
 • 9. mehmetyarligac@yahoo.com d) Bir ilin veya seçim çevresinin, Türkiye sendikalar ve bunların üst Büyük Millet Meclisinde üyesinin kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs kalmaması halinde, boşalmayı takip veya ortaklıkların yönetim ve denetim eden doksan günden sonraki ilk Pazar kurullarında görev alamazlar, vekili günü ara seçim yapılır olamazlar, b) Herhangi bir taahhüt işini doğrudan veya dolaylı olarak kabul edemezler, temsilcilik ve hakemlik yapamazlar. c) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, yürütme organının teklif, inha, atama veya onanmasına bağlı resmi veya özel herhangi bir işle görevlendirilemezler. 81. Seçimlerin Başlamasından Bitimine NOT: Bir üyenin belli konuda ve altı ayı Kadar, Seçimin Düzen İçinde Yönetimi Ve aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca verilecek Dürüstlüğü İle İlgili Bütün İşlemleri Yapma geçici bir görevi kabul etmesi, Meclisin kararına Ve Yaptırma, Seçim Süresince Ve Seçimden bağlıdır. Sonra Seçim Konularıyla İlgili Bütün Yolsuzluklar, Şikâyet Ve İtirazları İnceleme 86. Anayasanın Yasama Dokunulmazlığı ile Ve Kesin Karara Bağlama Ve Türkiye İlgili Hükümleri Nelerdir? Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Seçim Tutanaklarını Kabul Etme Görevi Kime Aittir? a) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri Yüksek Seçim Kuruluna aittir. düşüncelerden, o oturumdaki Başkanlık Divanının teklifi üzerine Meclisce 82. Yüksek Seçim Kurulunun Kararları başka bir karar alınmadıkça bunları Aleyhine Nereye Başvurulabilir? Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamazlar Kararları kesindir. Başka bir merciiye b) Seçimden önce veya sonra bir suç başvurulamaz işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, 83. YSK Kaç Üyeden Oluşur ve Üyeleri sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve Kimlerden Seçilir? yargılanamaz c) Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına Yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur. başlanılmış olmak kaydıyla Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Anayasanın 14 üncü maddesindeki Kurullarınca kendi üyeleri arasından üye durumlar bu hükmün dışındadır. tamsayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile d) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi seçilir. hakkında, seçiminden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine 84. TBMM Üyeleri Kimi Temsil Ederler? getirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır; üyelik süresince Seçildikleri bölgeyi veya kendilerini zamanaşımı işlemez. seçenleri değil, bütün Milleti temsil ederler. e) Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma, Meclisin 85. TBMM Üyelerinin Üyelikle Bağdaşmayan yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına İşleri Nelerdir? bağlıdır f) Türkiye Büyük Millet Meclisindeki a) Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinde siyasi parti gruplarınca, yasama ve bunlara bağlı kuruluşlarda; Devletin dokunulmazlığı ile ilgili görüşme veya diğer kamu tüzelkişilerinin yapılamaz ve karar alınamaz. doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak katıldığı teşebbüs ve ortaklıklarda; özel 87. Anayasanın Milletvekilliği Düşmesi ile gelir kaynakları ve özel imkanları İlgili Hükümleri Nelerdir? kanunla sağlanmış kamu yararına çalışan derneklerin ve Devletten a) İstifa eden milletvekilinin yardım sağlayan ve vergi muafiyeti milletvekilliğinin düşmesi, istifanın olan vakıfların, kamu kurumu geçerli olduğu Türkiye Büyük Millet niteliğindeki meslek kuruluşları ile 9
 • 10. mehmetyarligac@yahoo.com Meclisi Başkanlık Divanınca tespit c) Bakanlar Kuruluna belli konularda edildikten sonra, Türkiye Büyük Millet kanun hükmünde kararname çıkarma Meclisi Genel Kurulunca kararlaştırılır. yetkisi vermek b) Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme d) Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını veya kısıtlanma halinde düşmesi, bu görüşmek ve kabul etmek husustaki kesin mahkeme kararının e) Para basılmasına ve savaş ilanına karar Genel Kurula bildirilmesiyle olur. vermek c) Milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir f) Milletlerarası andlaşmaların görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar onaylanmasını uygun bulmak eden milletvekilinin milletvekilliğinin g) Türkiye Büyük Millet Meclisi üye düşmesine, yetkili komisyonun bu tamsayısının beşte üç çoğunluğunun durumu tespit eden raporu üzerine kararı ile genel ve özel af ilanına karar Genel Kurul gizli oyla karar verir. vermek d) Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içerisinde toplam 92. Kanun Teklif Etmeye Kim Yetkilidir? beş birleşim günü katılmayan milletvekilinin milletvekilliğinin a) Bakanlar kurulu düşmesine, durumun Meclis Başkanlık b) Milletvekilleri Divanınca tespit edilmesi üzerine, Genel Kurulca üye tamsayısının salt 93. TBMM’ce Kabul Edilen Kanunlar çoğunluğunun oyuyla karar verilebilir. Cumhurbaşkanı Tarafından Kaç Gün İçinde e) Partisinin temelli kapatılmasına beyan Yayımlanır? ve eylemleriyle sebep olduğu Anayasa Mahkemesinin temelli kapatmaya 15 gün içinde yayımlanır ilişkin kesin kararında belirtilen milletvekilinin milletvekilliği, bu NOT: Yayımlanmasını kısmen veya tamamen kararın Resmi Gazetede gerekçeli uygun bulmadığı kanunları, bir daha olarak yayımlandığı tarihte sona erer görüşülmek üzere, bu hususta gösterdiği gerekçe ile birlikte aynı süre içinde, Türkiye 88. Milletvekili Meclis Çalışmalarına Büyük Millet Meclisine geri gönderir Özürsüz Veya İzinsiz Olarak Ne Kadar Süre ile Katılmazsa Vekilliği Düşer? 94. Hangi Kanunlar Cumhurbaşkanı Tarafından Tekrar Görüşülmek Üzere İade Bir ay içerisinde toplam beş birleşim Edilemez? günü katılmayan milletvekilinin vekilliği düşer Bütçe kanunları 89. Partisinin Temelli Kapatılmasına Beyan Ve Eylemleriyle Sebep Olduğu Anayasa 95. Türkiye Cumhuriyeti Adına Yabancı Mahkemesinin Temelli Kapatmaya İlişkin Devletlerle Ve Milletlerarası Kuruluşlarla Kesin Kararında Belirtilen Milletvekilinin Yapılacak Andlaşmaların Onaylanması Milletvekilliği Ne zaman Sona Erer? Usulü Nedir? Kararın Resmi Gazetede gerekçeli olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin yayımlandığı tarihte sona erer. onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır. 90. Yasama Dokunulmazlığı Kaldırılan veya Milletvekilliği Düşürülen Milletvekili Ne NOT: Ekonomik, ticari veya teknik ilişkileri Kadar Sürede ve Nereye Müracaat Edebilir? düzenleyen ve süresi bir yılı aşmayan andlaşmalar, Devlet Maliyesi bakımından bir Meclis Genel Kurulu kararının alındığı yüklenme getirmemek, kişi hallerine ve tarihten başlayarak yedi gün içerisinde Anayasa Türklerin yabancı memleketlerdeki mülkiyet Mahkemesine başvurabilir. haklarına dokunmamak şartıyla, yayımlanma ile yürürlüğe konabilir. Bu takdirde bu 91. TBMM’nin Görev ve Yetkileri Nelerdir? andlaşmalar, yayımlarından başlayarak iki ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin a) Kanun koymak, değiştirmek ve bilgisine sunulur. kaldırmak b) Bakanlar Kurulunu ve bakanları 96. Usulüne Göre Yürürlüğe Konulmuş denetlemek Milletlerarası Andlaşmaların Hükmü Nedir? 10
 • 11. mehmetyarligac@yahoo.com Kanun hükmündedir. Bunlar hakkında komisyonları ve Genel Kurulunda Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa öncelikle ve ivedilikle görüşülür Mahkemesine başvurulamaz. e) Yayımlandıkları gün Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmayan 97. Usulüne Göre Yürürlüğe Konulmuş kararnameler bu tarihte, Türkiye Temel Hak Ve Özgürlüklere İlişkin Büyük Millet Meclisince reddedilen Milletlerarası Andlaşmalarla Kanunların kararnameler bu kararın Resmi Aynı Konuda Farklı Hükümler İçermesi Gazetede yayımlandığı tarihte Nedeniyle Çıkabilecek Uyuşmazlıklarda yürürlükten kalkar Hangi Hüküm Esas Alınır? f) Değiştirilerek kabul edilen kararnamelerin değiştirilmiş Milletlerarası antlaşma hükümleri esas hükümleri, bu değişikliklerin Resmi alınır. Gazetede yayımlandığı gün yürürlüğe girer. 98. Bakanlar Kurulana Kanun Hükmünde Kararname Çıkarma Yetkisini Kim Verir? 102. Milletlerarası Hukukun Meşru Saydığı Hallerde Savaş Hali İlanına Ve Türkiye'nin Taraf Olduğu Milletlerarası Andlaşmaların TBMM tarafından verilir Veya Milletlerarası Nezaket Kurallarının Gerektirdiği Haller Dışında, Türk Silahlı 99. Sıkıyönetim Ve Olağanüstü Haller Saklı Kuvvetlerinin Yabancı Ülkelere Kalmak Üzere Hangi Konular Hakkında Gönderilmesine Veya Yabancı Silahlı KHK Çıkarılamaz? Kuvvetlerin Türkiye'de Bulunmasına İzin Verme Yetkisi Kime Aittir? a) Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel a) TBMM haklar, kişi hakları ve ödevleri b) Anayasanın dördüncü bölümünde yer b) Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde veya ara vermede iken ülkenin ani bir alan siyasi haklar ve ödevler silahlı saldırıya uğraması ve bu sebeple silahlı kuvvet kullanılmasına derhal 100. Yetki Kanununda Çıkarılacak Olan karar verilmesinin kaçınılmaz olması KHK’nin Hangi Hususları Belirtilir? halinde Cumhurbaşkanı a) Amacını, 103. TBMM Ne Zaman Toplanır? b) Kapsamını, c) İlkelerini, Her yıl Ekim ayının ilk günü d) Kullanma süresini kendiliğinden toplanır. e) Süresi içinde birden fazla kararname çıkarılıp çıkarılamayacağını 104. Meclis Bir Yasama Yılında En Çok Ne Kadar Tatil Yapabilir? NOT: Bakanlar Kurulunun istifası, düşürülmesi veya yasama döneminin bitmesi belli süre için verilmiş olan yetkinin sona ermesine sebep En çok üç ay tatil yapabilir olmaz. 105. TBMM Ara Verme Veya Tatil Sırasında 101. KHK ile İlgili Diğer Hususlar Nelerdir? Kim Tarafından Toplantıya Çağrılabilir? a) Sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde a) Doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanının Başkanlığında b) Bakanlar Kurulunun istemi üzerine toplanan Bakanlar Kurulunun kanun Cumhurbaşkanı hükmünde kararname çıkarabilir c) Doğrudan doğruya TBMM Başkanı b) Kanun hükmünde kararnameler, Resmi d) Üyelerin beşte birinin yazılı istemi Gazetede yayımlandıkları gün üzerine TBMM Başkanı yürürlüğe girerler c) Kararnameler, Resmi Gazetede 106. TBMM Başkanlık Divanı Kimlerden yayımlandıkları gün Türkiye Büyük Oluşur? Millet Meclisine sunulur. d) Yetki kanunları ve bunlara dayanan a) Meclis Başkanı, kanun hükmünde kararnameler, b) Başkanvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi c) Katip üyeler 11
 • 12. mehmetyarligac@yahoo.com d) İdare Amirleri c) Karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye tamsayısının dörtte birinin bir 107. TBMM Başkanlık Divanının Görev fazlasından az olamaz. Süresi Ne Kadardır? 112. TBMM’nin Bilgi Edinme ve Denetim Bir yasama döneminde iki seçim yapılır. Yolları Nelerdir? İlk seçilenlerin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenlerin görev süresi üç yıldır. a) Soru b) Gensoru 108. TBMM Başkanının Seçilme Usulü c) Genel Görüşme Nasıldır? d) Meclis Araştırması e) Meclis Soruşturması a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan adayları, Meclis üyeleri içinden, 113. Soru Nedir? Meclisin toplandığı günden itibaren beş gün içinde, Başkanlık Divanına Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı bildirilir olarak cevaplandırılmak üzere Başbakan veya b) Başkan seçimi gizli oyla yapılır bakanlardan bilgi istemektir c) İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye 114. Meclis Araştırması Nedir? tamsayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk Belli bir konuda bilgi edinilmek için sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy yapılan incelemedir alan iki aday için dördüncü oylama yapılır; dördüncü oylamada en fazla oy 115. Genel Görüşme Nedir? alan üye, Başkan seçilmiş olur d) Başkan seçimi, aday gösterme süresinin bitiminden itibaren, on gün Toplumu ve Devlet faaliyetlerini içinde tamamlanır. ilgilendiren belli bir konunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesidir NOT: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başkanvekilleri, üyesi bulundukları siyasi 116. Gensoru ile İlgili Hususlar Nelerdir? partinin veya parti grubunun Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine; görevlerinin gereği olan a) Gensoru önergesi, bir siyasi parti grubu haller dışında, Meclis tartışmalarına adına veya en az yirmi milletvekilinin katılamazlar; Başkan ve oturumu yöneten imzasıyla verilir Başkanvekili oy kullanamazlar. b) Bakanlar Kurulu veya bakan hakkında verilir 109. TBMM Çalışmalarını Neye Göre c) Bakanlar Kurulunun veya bir bakanın Yürütür? düşürülebilmesi, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla olur; oylamada yalnız TBMM İçtüzüğüne göre yürütür güvensizlik oyları sayılır. d) Gensoru önergesi, verilişinden sonraki 110. Siyasi Parti Grupları En Az Kaç üç gün içinde bastırılarak üyelere Milletvekilinden Oluşur? dağıtılır; dağıtılmasından itibaren on gün içinde gündeme alınıp 20 milletvekili alınmayacağı görüşülür e) Gensorunun görüşülmesi, gündeme alma kararının verildiği tarihten 111. Anayasada Başka Bir Hüküm Yok ise başlayarak iki gün geçmedikçe TBMM Toplantı ve Karar Yeter Sayısı yapılamaz ve yedi günden sonraya Kaçtır? bırakılamaz. f) Gensoru görüşmeleri sırasında üyelerin a) Üye tamsayısının en az üçte biri ile veya grupların verecekleri gerekçeli toplanır güvensizlik önergeleri veya Bakanlar b) Toplantıya katılanların salt çoğunluğu Kurulunun güven isteği, bir tam gün ile karar verir geçtikten sonra oylanır. 12
 • 13. mehmetyarligac@yahoo.com 117. Meclis Soruşturması ile İlgili Hususlar c) Cumhurbaşkanının görev süresinin Nelerdir? dolmasından otuz gün önce veya Cumhurbaşkanlığı makamının a) Başbakan ve bakanlar hakkında verilir boşalmasından on gün sonra b) TBMM üye tamsayısının en az onda Cumhurbaşkanlığı seçimine başlanır birinin vereceği önerge ile soruşturma d) Seçime başlama tarihinden itibaren açılması istenebilir. otuz gün içinde sonuçlandırılır. c) Meclis, bu istemi en geç bir ay içinde e) Bu sürenin ilk on günü içinde adayların görüşür ve gizli oyla karara bağlar. Meclis Başkanlık Divanına bildirilmesi d) Soruşturma açılmasına karar verilmesi ve kalan yirmi gün içinde de seçimin halinde, 15 kişiden oluşan komisyon tamamlanması gerekir. oluşturulur f) Oylamaların ilk ikisinde üye e) Komisyon, soruşturma sonucunu tamsayısının üçte iki çoğunluk oyu belirtilen raporunu iki ay içinde sağlanamazsa üçüncü oylamaya geçilir, Meclise sunar. Soruşturmanın bu üçüncü oylamada üye tamsayısının salt sürede bitirilememesi halinde, çoğunluğunu sağlayan aday komisyona iki aylık yeni ve kesin bir Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. Bu süre verilir. oylamada üye tamsayısının salt f) Rapor Başkanlığa verildiği tarihten çoğunluğu sağlanamadığı takdirde itibaren on gün içinde dağıtılır, üçüncü oylamada en çok oy almış dağıtımından itibaren on gün içinde bulunan iki aday arasında dördüncü görüşülür ve gerek görüldüğü takdirde oylama yapılır, bu oylamada da üye ilgilinin Yüce Divana sevkine karar tamsayısının salt çoğunluğu ile verilir. Cumhurbaşkanı seçilmiş olur g) Yüce Divana sevk kararı ancak üye tamsayısının salt çoğunluğunun gizli 122. Oylamalarda Cumhurbaşkanı oyuyla alınır. Seçilemezse Ne Olur? h) Meclisteki siyasi parti gruplarında, Meclis soruşturması ile ilgili görüşme TBMM seçimleri yenilenir yapılamaz ve karar alınamaz NOT: Seçilen yeni Cumhurbaşkanı göreve 118. Cumhurbaşkanı Olma Nitelileri başlayıncaya kadar görev süresi dolan Nelerdir? Cumhurbaşkanının görevi devam eder. Türkiye Büyük Millet Meclisince kırk 123. Cumhurbaşkanının Yasama ile İlgili yaşını doldurmuş ve yükseköğrenim yapmış Görev ve Yetkileri Nelerdir? kendi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları a) Gerekli gördüğü takdirde, yasama arasından seçilir yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde açılış konuşmasını yapmak, 119. Cumhurbaşkanlığı Süresi Ne Kadardır? b) Türkiye Büyük Millet Meclisini gerektiğinde toplantıya çağırmak, Yedi (7) yıl c) Kanunları yayımlamak, d) Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri 120. Cumhurbaşkanlığına TBMM Üyeleri göndermek, Dışından Aday Gösterilebilmesinin Şartı e) Anayasa değişikliklerine ilişkin Nedir? kanunları gerekli gördüğü takdirde halk oyuna sunmak, Meclis üye tamsayısının en az beşte f) Kanunların, kanun hükmündeki birinin yazılı önerisi gerekir kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün, 121. Cumhurbaşkanlığı Seçiminin Usulü tümünün veya belirli hükümlerinin Nasıldır? Anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları a) TBMM üye tamsayısının üçte iki gerekçesi ile Anayasa Mahkemesinde çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir iptal davası açmak, b) TBMM toplantı halinde değilse hemen g) Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantıya çağrılır. seçimlerinin yenilenmesine karar vermek, 13
 • 14. mehmetyarligac@yahoo.com 124. Cumhurbaşkanının Yürütme ile İlgili 127. Cumhurbaşkanının Resen İmzaladığı Görev ve Yetkileri Nelerdir? Kararlar Ve Emirler Aleyhine Nereye Dava Açılabilir? a) Milletlerarası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak, Anayasa Mahkemesi dâhil, yargı b) Türkiye Büyük Millet Meclisi adına mercilerine başvurulamaz, dava açılamaz Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil etmek, 128. Cumhurbaşkanının Vatana İhanetten c) Türk Silahlı Kuvvetlerinin Yargılanabilmesinin Usulü Nedir? kullanılmasına karar vermek, d) Genelkurmay Başkanını atamak, TBMM üye tamsayısının en az üçte e) Milli Güvenlik Kurulunu toplantıya birinin teklifi üzerine, üye tamsayısının en az çağırmak, dörtte üçünün vereceği kararla suçlandırılır f) Milli Güvenlik Kuruluna Başkanlık etmek, 129. Cumhurbaşkanının Hastalık Ve Yurt g) Başkanlığında toplanan Bakanlar Dışına Çıkma Gibi Sebeplerle Geçici Olarak Kurulu kararıyla sıkıyönetim veya Görevinden Ayrılması Hallerinde, Görevine olağanüstü hal ilan etmek ve kanun Dönmesine Kadar; Ölüm, Çekilme Veya hükmünde kararname çıkarmak, Başka Bir Sebeple Cumhurbaşkanlığı h) Kararnameleri imzalamak, Makamının Boşalması Halinde De Yenisi i) Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama Seçilinceye Kadar Cumhurbaşkanlığı sebebi ile belirli kişilerin cezalarını Makamına Kim Vekâlet Eder? hafifletmek veya kaldırmak, j) Devlet Denetleme Kurulunun üyelerini TBMM Başkanı ve Başkanını atamak, k) Devlet Denetleme Kuruluna inceleme, araştırma ve denetleme yaptırtmak, l) Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek, 130. Devlet Denetleme Kurumu Kime Bağlı m) Üniversite rektörlerini seçmek, Olarak Çalışır? 125. Cumhurbaşkanının Yargı ile İlgili Cumhurbaşkanına bağlı olarak Görev ve Yetkileri Nelerdir? 131. Devlet Denetleme Kurumunun Görevi a) Anayasa Mahkemesi üyelerini seçmek Nedir? b) Danıştay üyelerinin dörtte birini seçmek Cumhurbaşkanının isteği üzerine c) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve idarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı vekilini verimli şekilde yürütülmesinin ve seçmek geliştirilmesinin sağlanması amacıyla denetleme d) Askeri Yargıtay üyelerini seçmek yapar e) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini seçmek 132. Devlet Denetleme Kurumu Nereleri f) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Denetleyebilir? üyelerini seçmek. a) Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında 126. Anayasaya Göre; Cumhurbaşkanının, b) Sermayesinin yarısından fazlasına bu Anayasa ve Diğer Kanunlarda Başbakan Ve kurum ve kuruluşların katıldığı her İlgili Bakanın İmzalarına Gerek Olmaksızın türlü kuruluşta Tek Başına Yapabileceği Belirtilen İşlemleri c) Kamu kurumu niteliğinde olan meslek Dışındaki Bütün Kararları, Başbakan ve kuruluşlarında İlgili Bakanlarca İmzalanır. Bu Kararlardan d) Her düzeydeki işçi ve işveren meslek Kim Sorumlu Olur? kuruluşlarında e) Kamuya yararlı derneklerle vakıflarda Bu kararlardan Başbakan ve ilgili bakan sorumludur 133. Devlet Denetleme Kurumu Nerelerde Denetleme Yapamaz? a) Silahlı Kuvvetler b) Yargı organları 14
 • 15. mehmetyarligac@yahoo.com 134. Devlet Denetleme Kurumu Üye ve b) Bakanlar Kurulu, bu siyasetin Başkanını Kim Seçer? yürütülmesinden birlikte sorumludur c) Bakanların görevlerinin Anayasa ve Cumhurbaşkanı kanunlara uygun olarak yerine getirilmesini gözetmek ve düzeltici 135. Bakanlar Kurulu Kimlerden Oluşur? önlemleri almakla yükümlüdür d) Her bakan, Başbakana karşı sorumlu olup ayrıca kendi yetkisi içindeki Başbakan ve Bakanlardan işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden de sorumludur. 136. Yürütme Kimden Oluşur? 142. Herhangi Bir Sebeple Boşalan Bakanlığa Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulundan En Geç Kaç Gün İçerisinde Atama Yapılır? 137. Başbakan Kim Tarafından Atanır? 15 gün içerisinde yapılır Cumhurbaşkanınca, Türkiye Büyük 143. Bir Bakan Kaç Bakana Vekillik Millet Meclisi üyeleri arasından atanır Edebilir? 138. Bakanlar Kim Tarafından Atanır? Bir (1) bakana vekillik edebilir TBMM üyeleri veya milletvekili seçilme 144. TBMM Kararı ile Yüce Divana Sevk yeterliğine sahip olanlar arasından Başbakanca Edilen Başbakan veya Bakanını Durumu Ne seçilir ve Cumhurbaşkanınca atanır. Olur? a) Yüce Divana verilen bir bakan bakanlıktan düşer 139. Bakanların Görevine Kim Son Verir? b) Başbakanın Yüce Divana sevki halinde hükümet istifa etmiş sayılır. Başbakanın önerisi üzerine Cumhurbaşkanınca görevlerine son verilir. 145. TBMM Genel Seçimlerinden Önce Hangi Bakanlıkların Bakanları Geri Çekilir? 140. Bakanlar Kurulunun Programı Ne Kadar Sürede TBMM’de Okunur ve Güven a) Adalet Bakanı Oyuna Sunulur? b) İçişleri Bakanı c) Ulaştırma Bakanı Kuruluşundan en geç bir hafta içinde Başbakan veya bir bakan tarafından Türkiye 146. Seçimler Dolayısıyla Çekilen Büyük Millet Meclisinde okunur Bakanlıklara Atamayı Kim Yapar? Güvenoyu için görüşmeler, programın Türkiye Büyük Millet Meclisi içinden okunmasından iki tam gün geçtikten sonra veya dışarıdan bağımsızlar Başbakanca atanır başlar ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra oylama yapılır. 147. Seçimler Dolayısıyla Çekilen Bakanlıklara Atama Ne Kadar Sürede Güven istemi, ancak üye tamsayısının Yapılır? salt çoğunluğuyla reddedilebilir a) Seçimin başlangıç tarihinden üç gün NOT: Başbakan, gerekli görürse, Bakanlar önce Kurulunda görüştükten sonra, TBMM’den güven isteyebilir. b) Seçim dönemi bitmeden seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde ise, bu karardan başlayarak beş gün 141. Başbakanın Sorumluluğu Nedir? içinde a) Bakanlar Kurulunun başkanı olarak, 148. Bakanlar Kurulunun Güven Oyu Bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar Alamaması veya Güvensizlik Oyuyla ve hükümetin genel siyasetinin Düşürülmesi veya 45 Gün İçinde Yeni yürütülmesini gözetir Bakanlar Kurulu Kurulamadığı veya 15
 • 16. mehmetyarligac@yahoo.com Kurulduğu Halde Güvenoyu Alamadığı Cumhurbaşkanınca imzalanır ve Takdirde Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük kanunlar gibi yayımlanır Millet Meclisi Başkanına Danışarak, Seçimlerin Yenilenmesine Karar Verilmesi 156. Cumhurbaşkanı Hangi Hallerde TBMM Halinde Ne Olur? Başkanına Danışarak Seçimlerin Yenilenmesi Kararını Verebilir? Bakanlar Kurulu çekilir ve Cumhurbaşkanı geçici Bakanlar Kurulunu a) Bakanlar kurulunun güvenoyu kurmak üzere bir Başbakan atar. alamaması ve 45 gün içinde Bakanlar kurulunun kurulamaması veya kurulsa 149. Geçici Bakanlar Kurulu Kimlerden bile güvenoyu alamaması Oluşur? b) Bakanlar kurulunun güvensizlik oyu ile düşürülmesi ve 45 gün içinde Bakanlar Geçici Bakanlar Kuruluna, Adalet, kurulunun kurulamaması veya kurulsa İçişleri ve Ulaştırma bakanları TBMM’deki bile güvenoyu alamaması veya Meclis dışındaki bağımsızlardan olmak c) Başbakanın güvensizlik oyu ile üzere, siyasi parti gruplarından, oranlarına göre düşürülmeden istifa etmesi üzerine 45 üye alınır. gün içinde Bakanlar Kurulunun kurulamaması 150. Geçici Bakanlar Kurulu İçin Siyasi Parti d) Yeni seçilen Türkiye Büyük Millet Gruplarından Alınacak Üye Sayısını Kim Meclisinde Başkanlık Divanı Tespit Eder? seçiminden sonra yine 45 gün içinde Bakanlar Kurulunun kurulamaması TBMM Başkanı tespit ederek Başbakana bildirir 151. Geçici Bakanlar Kurulu Kaç Gün İçerisinde Kurulur? 157. Başkomutanlık Kim Tarafından Temsil Yenilenme kararının Resmi Gazete'de Olunur? ilanından itibaren 5 gün içinde kurulur. TBMM’nin manevi varlığından NOT: Geçici Bakanlar Kurulu için güvenoyuna ayrılamaz ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil başvurulmaz. olunur. 152. Geçici Bakanlar Kurulu Ne Zamana Genelkurmay Başkanı; Silahlı Kadar Vazife Görür? Kuvvetlerin komutanı olup, savaşta Başkomutanlık görevlerini Cumhurbaşkanlığı Seçim süresince ve yeni Meclis namına yerine getirir. toplanıncaya kadar vazife görür 158. Milli Güvenliğin Sağlanmasından ve 153. Tüzükleri Kim Çıkarır? Silahlı Kuvvetlerin Yurt Savunmasına Hazırlanmasından, Türkiye Büyük Millet Meclisine Karşı Kim Sorumludur? Bakanlar Kurulu, kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak ve Bakanlar Kurulu sorumludur. Danıştayın incelenmesinden geçirilmek şartıyla tüzükler çıkarabilir. 159. Genelkurmay Başkanının Atanma Usulü Nedir? 154. Tüzük Niçin Çıkarılır? Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine, a) Kanunun uygulanmasını göstermek Cumhurbaşkanınca atanır b) Emrettiği işleri belirtmek üzere 160. Genelkurmay Başkanı Görev ve 155. Tüzükler Kim Tarafından İmzalanır? Yetkilerinden Dolayı Kime Karşı Sorumludur? 16
 • 17. mehmetyarligac@yahoo.com Başbakana karşı sorumludur Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, yurdun bir veya birden fazla 161. Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bölgesinde veya bütününde süresi altı ayı Kimlerden Oluşur? geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir. a) Cumhurbaşkanının başkanlığında Meclis her defasında 4 ayı geçmemek b) Başbakan üzere süreyi uzatabilir. c) Genelkurmay Başkanı d) Başbakan yardımcıları 167. Şiddet Olaylarının Yaygınlaşması ve e) Adalet Bakanı Kamu Düzeninin Ciddi Şekilde Bozulması f) Milli Savunma Bakanı Sebepleriyle Olağanüstü Hal İlanına Kim g) İçişleri Bakanı Karar Verir? h) Dışişleri Bakanı i) Kara Kuvvetleri Komutanı Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan j) Deniz Kuvvetleri Komutanı Bakanlar Kurulu, Milli Güvenlik Kurulunun da k) Hava Kuvvetleri Komutanı görüşünü aldıktan sonra yurdun bir veya birden l) Jandarma Genel Komutanı fazla bölgesinde veya bütününde, süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir. 162. MGK’nın Gündemi Kim Tarafından Belirlenir? Meclis her defasında 4 ayı geçmemek üzere süreyi uzatabilir. Başbakan ve Genelkurmay Başkanının önerileri dikkate alınarak Cumhurbaşkanınca NOT: Olağanüstü hal ilanına karar verilmesi düzenlenir. durumunda, bu karar Resmi Gazetede yayımlanır ve hemen Türkiye Büyük Millet 163. Cumhurbaşkanı Katılamadığı Zamanlar Meclisinin onayına sunulur. Türkiye Büyük Milli Güvenlik Kuruluna Kim Başkanlık Millet Meclisi tatilde ise derhal toplantıya Eder? çağırılır. Meclis, olağanüstü hal süresini değiştirebilir. Başbakan NOT: Olağanüstü hal süresince, 164. MGK’nın Görevi Nedir? Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin gerekli Devletin milli güvenlik siyasetinin kıldığı konularda, kanun hükmünde tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili alınan kararnameler çıkarabilir. Bu kararnameler, tavsiye kararları ve gerekli koordinasyonun Resmi Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye sağlanması konusundaki görüşlerini Bakanlar Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur Kuruluna bildirir. 168. Sıkıyönetim Kararı Hangi Hallerde Kurulun, Devletin varlığı ve Alınır? bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun huzur ve güvenliğinin a) Anayasanın tanıdığı hür demokrasi korunması hususunda alınmasını zorunlu düzenini veya temel hak ve hürriyetleri gördüğü tedbirlere ait kararlar Bakanlar ortadan kaldırmaya yönelen ve Kurulunca değerlendirilir. olağanüstü hal ilanını gerektiren hallerden daha vahim şiddet 165. Olağanüstü Hal İlanını Gerektiren hareketlerinin yaygınlaşması Sebepler Nelerdir? b) Savaş hali c) Savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi a) Tabii Afet ve Ağır Ekonomik Bunalım Sebebiyle Olağanüstü Hal İlanı d) Ayaklanma olması b) Şiddet Olaylarının Yaygınlaşması ve e) Vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli Kamu Düzeninin Ciddi Şekilde ve eylemli bir kalkışmanın veya Bozulması Sebepleriyle Olağanüstü ülkenin ve milletin bölünmezliğini Hal İlanı içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması 166. Tabii Afet ve Ağır Ekonomik Bunalım Sebebiyle Olağanüstü Hal İlanına Kim Karar 169. Sıkıyönetim Kararını Kim Verir? Verir? 17
 • 18. mehmetyarligac@yahoo.com Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan veya milletlerarası tahkim yoluyla Bakanlar Kurulu, Milli Güvenlik Kurulunun da çözülmesi öngörülebilir. Milletlerarası görüşünü aldıktan sonra, süresi altı ayı aşmamak tahkime ancak yabancılık unsuru üzere yurdun bir veya birden fazla bölgesinde taşıyan uyuşmazlıklar için gidilebilir. veya bütününde sıkıyönetim ilan edebilir. c) Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemler ile Yüksek Askeri Şuranın NOT: Türkiye Büyük Millet Meclisi gerekli kararları yargı denetimi dışındadır gördüğü takdirde sıkıyönetim süresini d) İdare, kendi eylem ve işlemlerinden kısaltabilir, uzatabilir veya sıkıyönetimi doğan zararı ödemekle yükümlüdür. kaldırabilir e) Yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile NOT: Sıkıyönetim süresinde, sınırlıdır. Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan f) Yürütme görevinin kanunlarda Bakanlar Kurulu sıkıyönetim halinin gerekli gösterilen şekil ve esaslara uygun kıldığı konularda kanun hükmünde kararname olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, çıkarabilir idari eylem ve işlem niteliğinde veya takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez. 170. Sıkıyönetim Süresi Kim Tarafından ve Ne Kadar Uzatılabilir? 176. İdari İşlemlere Karşı Açılacak Davalarda Süre Ne Zaman Başlar? Sıkıyönetimin her defasında 4 ayı aşmamak üzere uzatılması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararına bağlıdır. Savaş Yazılı bildirim tarihinden başlar hallerinde bu dört aylık süre aranmaz. 177. Yargı Hangi Hallerde Yürütmenin 171. Sıkıyönetim Komutanları Kime Bağlı Durdurulması Kararını Verebilir? Olarak Görev Yaparlar? a) İdari işlemin uygulanması halinde Genelkurmay Başkanına telafisi güç veya imkânsız zararların doğması b) İdari işlemin açıkça hukuka aykırı 172. İdarenin Kuruluş ve Görevleri Hangi olması Esaslara Dayanır? 178. Merkezi İdare Kuruluş Bakımından a) Merkezden yönetim Hangi Şartlara Göre İllere, İllerde Diğer b) Yerinden yönetim Bölümlere Ayrılır? 173. Kimler Yönetmelik Çıkarabilir? a) Coğrafya durumuna b) Ekonomik şartlara a) Başbakanlık c) Kamu hizmetlerinin gereklerine b) Bakanlıklar c) Kamu tüzel kişileri 179. İllerin İdaresi Hangi Esasa Dayanır? 174. Yönetmelik Nedir? Yetki Genişliği esasına dayanır Kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını 180. Hangi Amaçla Birden Çok İli İçine Alan gösterir. Merkezi İdare Teşkilatı Kurulabilir? NOT: Hangi yönetmeliklerin Resmi Gazetede Kamu hizmetlerinin görülmesinde verim yayımlanacağı kanunda belirtilir. ve uyum sağlamak amacıyla 175. Anayasaya Göre İdarenin Yargı Yolu ile 181. Mahalli İdareler Nelerdir? İlgili Hükümleri Nelerdir? a) İl a) İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine b) Belediye karşı yargı yolu açıktır c) Köy b) Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinde bunlardan doğan uyuşmazlıkların milli 18
 • 19. mehmetyarligac@yahoo.com NOT: Mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri 187. Anayasaya Göre Memurlar ve Diğer ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun Kamu Görevlileri Neye Göre Faaliyette olarak kanunla düzenlenir. Bulunmak Zorundadırlar? 182. Mahalli İdare Seçimleri Ne Zaman Anayasa ve kanunlara sadık kalarak Yapılır? 188. Anayasaya Göre Hangi Disiplin Cezaları Beş (5) yılda bir yapılır. Ancak, Yargı Denetiminin Dışındadır? milletvekili genel veya ara seçiminden önceki veya sonraki Bir (1) yıl içinde yapılması a) Uyarma gereken mahalli idareler organlarına veya bu b) Kınama organların üyelerine ilişkin genel veya ara seçimler milletvekili genel veya ara seçimleriyle birlikte yapılır. 189. Üniversiteler Kim Tarafından Kurulur? 183. Görevleri ile İlgili Bir Suç Sebebi İle a) Devlet Hakkında Soruşturma Veya Kovuşturma b) Kazanç amacına yönelik olmamak şartı Açılan Mahalli İdare Organları Veya Bu ile vakıflar tarafından Organların Üyelerini Geçici Bir Tedbir Olarak, Kesin Hükme Kadar Kim Görevden 190. Rektörler Kim Tarafından Atanır? Uzaklaştırabilir? Cumhurbaşkanı İçişleri Bakanı 191. Dekanlar Kim Tarafından Seçilir ve Atanırlar? Yüksek Öğretim Kurulunca tarafından 192. Üniversite Yönetim Ve Denetim Organları İle Öğretim Elemanları Kim 184. Merkezi İdarenin, Mahalli İdareler Tarafından Görevden Uzaklaştırabilir? Üzerinde, Mahalli Hizmetlerin İdarenin Bütünlüğü İlkesine Uygun Şekilde a) Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Yürütülmesi, Kamu Görevlerinde Birliğin b) Üniversitenin yetkili organları Sağlanması, Toplum Yararının Korunması Ve Mahalli İhtiyaçların Gereği Gibi NOT: Vakıflar tarafından kurulan Karşılanması Amacıyla Üzerinde Denetim yükseköğretim kurumları, mali ve idari Yapma Yetkisine Ne Denir? konuları dışındaki akademik çalışmaları, öğretim elemanlarının sağlanması ve güvenlik İdari Vesayet yönlerinden, Devlet eliyle kurulan yükseköğretim kurumları için Anayasada 185. Mahalli İdarelerin Belirli Kamu belirtilen hükümlere tabidir. Hizmetlerinin Görülmesi Amacı İle Kendi Aralarında Birlik Kurmalarına Kim İzin 193. Yüksek Öğretim Kurulu Üyeleri Verir? Kimlerden Oluşur? Bakanlar Kurulu a) Cumhurbaşkanınca atanan üyeler b) Cumhurbaşkanınca doğrudan doğruya 186. Devletin, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Ve seçilen üyeler Diğer Kamu Tüzelkişilerinin Genel İdare Esaslarına Göre Yürütmekle Yükümlü 194. Üniversite Bütçeleri Hangi Bütçeye Oldukları Kamu Hizmetlerinin Gerektirdiği Dâhildir? Asli Ve Sürekli Görevler Kim Tarafından Yürütülür? Yükseköğretim Kurulunca tetkik ve onaylandıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığına a) Memurlar sunulur ve merkezi yönetim bütçesinin bağlı b) Diğer kamu görevlileri olduğu esaslara uygun olarak işleme tabi tutularak yürürlüğe konulur 19
 • 20. mehmetyarligac@yahoo.com 195. Yüksek Öğretim Kurulunun Görevi d) Meslek mensuplarının birbirleri ile ve Nedir? halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak a) Yükseköğretim kurumlarının e) Meslek disiplini ve ahlakını korumak öğretimini planlamak, düzenlemek, yönetmek, denetlemek 201. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek b) Yükseköğretim kurumlarındaki eğitim Kuruluşları ve Üst Kuruluşlarının Niteliği - öğretim ve bilimsel araştırma Nedir? faaliyetlerini yönlendirmek c) Bu kurumların kanunda belirtilen amaç Kamu tüzelkişileridir ve ilkeler doğrultusunda kurulmasını, geliştirmesini ve üniversitelere tahsis 202. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek edilen kaynakların etkili bir biçimde Kuruluşları ve Üst Kuruluşları ile İlgili Diğer kullanılmasını sağlamak Hususlar Nelerdir? d) Öğretim elemanlarının yetiştirilmesi için planlama yapmak a) Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli 196. Radyo ve Televizyon Faaliyetlerini görevlerde çalışanların meslek Düzenlemek Ve Denetlemek Amacıyla kuruluşlarına girme mecburiyeti Kurulan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu aranmaz. (RTÜK) Kaç Üyeden Oluşur? b) Kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar. 9 üyeden oluşur c) Bu meslek kuruluşları ve üst kuruluşları organlarının seçimlerinde 197. RTÜK Üyelerini Kim Seçer? siyasi partiler aday gösteremezler. Siyasi parti gruplarının üye sayısı 203. Amaçları Dışında Faaliyet Gösteren oranında belirlenecek üye sayısının ikişer katı Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek olarak gösterecekleri adaylar arasından, her Kuruluşları Hakkında Ne Tür Bir İşlem siyasi parti grubuna düşen üye sayısı esas Yapılır? alınmak suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca seçilir. Sorumlu organlarının görevine, kanunun belirlediği merciin veya Cumhuriyet savcısının 198. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek istemi üzerine mahkeme kararıyla son verilir ve Kurumu’nun Görevi Nedir? yerlerine yenileri seçtirilir. Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve Ancak, milli güvenliğin, kamu inkılâplarını, Türk kültürünü, Türk tarihini ve düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamını Türk dilini bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği ve yaymak ve yayınlar yapmak hallerde gecikmede sakınca varsa, kanunla bir merci, meslek kuruluşlarını veya üst 199. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek kuruluşlarını faaliyetten men ile Kurumu Kime Bağlıdır? yetkilendirilebilir. Bu merciin kararı, yirmi dört saat içerisinde görevli hâkimin onayına sunulur. Atatürk'ün manevi himayelerinde, Hâkim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar; Cumhurbaşkanının gözetim ve desteğinde, aksi halde, bu idari karar kendiliğinden Başbakanlığa bağlıdır yürürlükten kalkar. 200. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek 204. Anayasaya Göre Kanunsuz Emir Nedir? Kuruluşları ve Üst Kuruluşlarının Görevi Nedir? Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse, üstünden aldığı a) Belli bir mesleğe mensup olanların emri, yönetmelik, tüzük, kanun veya Anayasa müşterek ihtiyaçlarını karşılamak hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve b) Mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak bu aykırılığı o emri verene bildirir. Ancak, üstü c) Mesleğin genel menfaatlere uygun emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile olarak gelişmesini sağlamak yenilerse, emir yerine getirilir; bu halde, emri yerine getiren sorumlu olmaz. 20
 • 21. mehmetyarligac@yahoo.com Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir 210. Hâkim ve Savcıların Görevlerini; suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse Kanun, Tüzük, Yönetmeliklere ve sorumluluktan kurtulamaz Genelgelere (Hâkimler İçin İdari Nitelikteki Genelgelere) Uygun Olarak Yapıp 205. Hâkimlik ve Savcılık Teminatı Nedir? Yapmadıklarını Denetleme; Görevlerinden Dolayı veya Görevleri Sırasında Suç İşleyip a) Hâkimler ve savcılar azlolunamaz İşlemediklerini, Hal ve Eylemlerinin Sıfat ve Görevleri İcaplarına Uyup Uymadığını b) Kendileri istemedikçe Anayasada Araştırma ve Gerektiğinde Haklarında gösterilen 65 yaşından önce emekliye İnceleme ve Soruşturma Kim Tarafından ayrılamaz Yapılır? c) Bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa, aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından Adalet Bakanlığının izni ile adalet yoksun kılınamaz. müfettişleri tarafından yapılır 206. Hâkimlik ve Savcılık Teminatının 211. Askeri Yargı Nelerdir? İstisnaları Nelerdir? a) Askeri mahkemeler a) Meslekten çıkarılmayı gerektiren bir b) Disiplin mahkemeleri suçtan dolayı hüküm giymiş olanlar b) Görevini sağlık bakımından yerine 212. Askeri Yargı Hangi Davalara Bakar? getiremeyeceği kesin olarak anlaşılanlar a) Asker kişilerin; askeri olan suçları ile c) Meslekte kalmalarının uygun bunların asker kişiler aleyhine veya olmadığına karar verilenler askeri mahallerde yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak 207. Hâkimler Hangi Esasa Göre Görev İfa işledikleri suçlara ait davalara Ederler? b) Asker olmayan kişilerin özel kanunda belirtilen askeri suçları ile kanunda gösterilen görevlerini ifa ettikleri sırada a) Mahkemelerin bağımsızlığı veya kanunda gösterilen askeri b) Hâkimlik teminatı mahallerde askerlere karşı işledikleri suçlara c) Savaş veya sıkıyönetim hallerinde bazı suçlara 213. Yüksek Mahkemeler Nelerdir? 208. Hâkimlik ve Savcılık Mesleği ile İlgili Diğer Hususlar Nelerdir? a) Anayasa Mahkemesi b) Yargıtay a) Hâkimler ve savcılar adli ve idari yargı c) Danıştay hâkim ve savcıları olarak görev d) Askeri Yargıtay yaparlar e) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi b) Kanunda belirtilenlerden başka, resmi f) Uyuşmazlık Mahkemesi ve özel hiçbir görev alamazlar. c) İdari görevleri yönünden Adalet 214. Anayasa Mahkemesi Kaç Üyeden Bakanlığına bağlıdırlar. Oluşur? 209. Anayasaya Göre Mahkemelerde 11 Asıl ve 4 Yedek üyeden duruşmalar herkese açıktır. Duruşmaların bir kısmının veya tamamının kapalı 215. Anayasa Mahkemesi Üyelerini Kim yapılmasına Hangi Hallerde Karar Seçer? Verilebilir? Cumhurbaşkanı Genel ahlakın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde 216. Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesi Üyelerini Nerden Seçer? NOT: Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması, yargının görevidir. a) 2 asıl ve 2 yedek üyeyi Yargıtay’dan 21
 • 22. mehmetyarligac@yahoo.com b) 2 asıl ve 1 yedek üyeyi Danıştay’dan b) Anayasa değişikliklerini ise sadece c) 1 asıl üyeyi Askeri Yargıtay’dan şekil bakımından inceler ve denetler. d) 1 asıl üyeyi Askeri Yüksek İdare c) Yüce Divan sıfatıyla yargılama yapar Mahkemesi’nden d) Siyasi partilerin kapatılması davalarına e) 1 asıl üyeyi Sayıştay’dan bakar f) 1 asıl üyeyi YÖK’ten g) 3 asıl ve 1 yedek üyeyi üst kademe 221. Anayasa Mahkemesi Görevleri ile İlgili yöneticileri ile avukatlar arasından Suçtan Dolayı Kimleri Yüce Divan Sıfatıyla Yargılar? NOT: Anayasa Mahkemesi üyeleri, asli görevleri dışında resmi veya özel hiçbir görev a) Cumhurbaşkanını alamazlar. b) Bakanlar Kurulu üyelerini c) Anayasa Mahkemesi Başkan ve 217. Yükseköğretim Kurumları Öğretim üyelerini Üyeleri İle Üst Kademe Yöneticileri ve d) Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Avukatların Anayasa Mahkemesine Asıl ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Yedek Üye Seçilebilmeleri İçin Şartlar Başkan ve üyelerini, Başsavcılarını, Nelerdir? Cumhuriyet Başsavcıvekilini, e) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu a) Kırk yaşını doldurmuş olmak Başkan ve üyelerini b) Yükseköğrenim görmüş olmak f) Sayıştay Başkan ve üyelerini c) Öğrenim kurumlarında en az 15 yıl öğretim üyeliği veya kamu hizmetinde 222. Kanunların Şekil Bakımından en az 15 yıl fiilen çalışmış veya en az Denetlenmesi Nasıl Yapılmaktadır? 15 yıl avukatlık yapmış olmak Son oylamanın, öngörülen çoğunlukla 218. Anayasa Mahkemesi Başkan ve yapılıp yapılmadığı Başkanvekilinin Görev Süresi Ne Kadardır? 223. Anayasa Değişikliklerinin Şekil 4 yıldır Bakımından Denetlenmesi Nasıl Yapılmaktadır? Teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle görüşülemeyeceği şartına uyulup uyulmadığı hususları ile sınırlıdır 219. Anayasa Mahkemesi Üyeliği Ne Zaman Sona Erer? NOT: Olağanüstü hallerde, sıkıyönetim ve savaş hallerinde çıkarılan kanun hükmünde a) 65 yaşını doldurunca emekliye kararnamelerin şekil ve esas bakımından ayrılırlar Anayasaya aykırılığı iddiasıyla, Anayasa Mahkemesinde dava açılamaz. b) Bir üyenin hâkimlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymesi halinde kendiliğinden 224. Şekil Bakımından Denetleme Kim Tarafından İstenebilir? c) Görevini sağlık bakımından yerine getiremeyeceğinin kesin olarak anlaşılması halinde de, Anayasa a) Cumhurbaşkanı Mahkemesi üye tamsayısının salt b) TBMM üyelerinin beşte biri (1/5) çoğunluğunun kararı ile 225. Şekil Bozukluğuna Dayalı İptal İstemi 220. Anayasa Mahkemesinin Görev ve Ne Kadar Süre Zarfında Yapılmalıdır? Yetkileri Nelerdir? Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren on (10) gün geçtikten sonra, şekil bozukluğuna a) Kanunların, kanun hükmünde dayalı iptal davası açılamaz; def'i yoluyla da kararnamelerin ve Türkiye Büyük ileri sürülemez. Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler. 226. Yüce Divanda Savcılık Görevini Kim Yapar? 22
 • 23. mehmetyarligac@yahoo.com Cumhuriyet Başsavcısı veya Cumhuriyet 232. Anayasa Mahkemesinin İşin Esasına Başsavcıvekili yapar Girerek Verdiği Red Kararının Resmi Gazetede Yayımlanmasından Sonra Ne NOT: Yüce Divan kararları kesindir. kadar Süre Geçmedikçe Aynı Kanun Hükmünün Anayasaya Aykırılığı İddiasıyla 227. Anayasa Mahkemesinin Çalışma ve Tekrar Başvuruda Bulunulamaz? Yargılama Usulü Nasıldır? On (10) yıl geçmedikçe a) Başkan ve on üye ile toplanır, salt çoğunluk ile karar verir 233. Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal b) Anayasa değişikliklerinde iptale ve Kararı Verilen Kanun, Kanun Hükmünde siyasi parti davalarında kapatılmaya Kararname veya Türkiye Büyük Millet karar verebilmesi için beşte üç (5/3) oy Meclisi İçtüzüğü Ya Da Bunların Hükümleri çokluğu şarttır. Ne Zaman Yürürlükten Kalkar? c) Şekil bozukluğuna dayalı iptal davaları Anayasa Mahkemesince öncelikle a) Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte incelenip karara bağlanır yürürlükten kalkar d) Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve b) Gereken hallerde Anayasa Mahkemesi yargılama usulleri kanunla düzenlenir iptal hükmünün yürürlüğe gireceği e) Anayasa mahkemesinin çalışma tarihi ayrıca kararlaştırabilir esasları ve üyeleri arasındaki işbölümü c) Tarih, kararın Resmi Gazetede kendi yapacağı içtüzükle düzenlenir. yayımlandığı günden başlayarak bir f) Anayasa Mahkemesi Yüce Divan yılı geçemez. sıfatıyla baktığı davalar dışında kalan işleri dosya üzerinde inceler. 234. Anayasa Mahkemesinin Kararları Kimleri Bağlar? 228. Kanunların, Kanun Hükmündeki Kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet a) Yasama Meclisi İçtüzüğünün veya Bunların Belirli b) Yürütme Madde ve Hükümlerinin Şekil ve Esas c) Yargı organlarını Bakımından Anayasaya Aykırılığı İddiasıyla d) İdare makamlarını Anayasa Mahkemesinde Doğrudan Doğruya İptal Davası Açabilme Hakkı Kime Aittir? e) Gerçek ve tüzelkişileri a) Cumhurbaşkanına b) İktidar meclis grubuna c) Anamuhalefet partisi meclis grubuna 235. Anayasa Mahkemesinin Kararları ile d) TBMM üye tamsayısının en az beşte İlgili Diğer Hususlar Nelerdir? biri tutarındaki üyelere a) Anayasa Mahkemesinin kararları 229. İktidarda Birden Fazla Siyasi Parti Var kesindir. İptal kararları gerekçesi İse Dava Açma Hakkı Kimindir? yazılmadan açıklanamaz b) Anayasa Mahkemesi bir kanun veya En fazla üyeye sahip iktidar partisine kanun hükmünde kararnamenin aittir tamamını veya bir hükmünü iptal ederken, kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol 230. Ne Kadarlık Süre Zarfında Anayasa açacak biçimde hüküm tesis edemez Mahkemesine Doğrudan Doğruya İptal Davası Açılabilir? c) İptal kararının yürürlüğe girişinin ertelendiği durumlarda, TBMM, iptal kararının ortaya çıkardığı hukuki Resmi gazetede yayımından itibaren 60 boşluğu dolduracak kanun tasarı veya gün içinde teklifini öncelikle görüşüp karara bağlar. 231. Anayasa Mahkemesi, Anayasaya d) İptal kararları geriye yürümez Aykırılığın Bir Davaya Bakan Mahkemece İleri Sürülmesi Halinde Ne Kadarlık Zaman 236. Yargıtay’ın Görevi Nedir? Zarfında Karara Bağlar? Beş (5) ay içinde kararını verir. 23
 • 24. mehmetyarligac@yahoo.com Adliye mahkemelerince verilen ve NOT: Danıştay Başkanı, Başsavcı, kanunun başka bir adli yargı merciine başkanvekilleri ve daire başkanları, kendi bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme üyeleri arasından Danıştay Genel Kurulunca üye merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da tamsayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla dört ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar. yıl için seçilirler. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler 237. Yargıtay Üyeleri Kim Tarafından Seçilir? 242. Askeri Yargıtay’ın Görevi Nedir? Hâkimler ve Savcılar Yüksek Askeri mahkemelerden verilen karar ve Kurulunca seçilir hükümlerin son inceleme merciidir. Ayrıca, asker kişilerin kanunla gösterilen belli NOT: Yargıtay Birinci Başkanı, birinci davalarına ilk ve son derece mahkemesi olarak başkanvekilleri ve daire başkanları kendi üyeleri bakar. arasından Yargıtay Genel Kurulunca üye tamsayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla dört 243. Askeri Yargıtay Üyelerini Kim Seçer? (4) yıl için seçilirler; süresi bitenler yeniden seçilebilirler Cumhurbaşkanınca seçilir 238. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve NOT: Askeri Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, Cumhuriyet Başsavcıvekilini Kim Seçer? İkinci Başkanı ve daire başkanları Askeri Yargıtay üyeleri arasından rütbe ve kıdem Yargıtay Genel Kurulunun kendi üyeleri sırasına göre atanırlar. arasından gizli oyla belirleyeceği beşer aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından dört yıl 244. Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin için seçilirler Görevi Nedir? 239. Danıştay’ın Görevi Nedir? Askeri olmayan makamlarca tesis edilmiş olsa bile, asker kişileri ilgilendiren ve a) İdari mahkemelerce verilen ve kanunun askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden başka bir idari yargı merciine doğan uyuşmazlıkların yargı denetimini yapan bırakmadığı karar ve hükümlerin son ilk ve son derece mahkemesidir. inceleme merciidir b) Kanunla gösterilen belli davalara da ilk NOT: Askerlik yükümlülüğünden doğan ve son derece mahkemesi olarak bakar. uyuşmazlıklarda ilgilinin asker kişi olması şartı c) Davaları görmek aranmaz. d) Başbakan ve Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarıları, kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında iki ay içinde 245. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi düşüncesini bildirmek Üyelerini Kim Seçer? e) Tüzük tasarılarını incelemek f) İdari uyuşmazlıkları çözmek Cumhurbaşkanınca seçilir 240. Danıştay, Başbakan ve Bakanlar Kurulunca Gönderilen Kanun Tasarıları, NOT: Askeri Hâkim dışındaki üyeler, Kamu Hizmetleri İle İlgili İmtiyaz Şartlaşma Genelkurmay Başkanı tarafından Askeri hâkim Ve Sözleşmeleri Hakkında Ne Kadar Sürede olmayan 3 aday arasından Cumhurbaşkanı Görüş Bildirmek Zorundadır? tarafından seçilir. İki (2) ay içinde 246. Askeri Yüksek İdare Mahkemesindeki Askeri hâkim Sınıfından Olmayan Üyelerin Görev Süresi En Fazla Ne Kadardır? 241. Danıştay Üyelerini Kim Seçer? En fazla dört (4) yıldır a) Dörtte üçünü (4/3) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu b) Dörtte birini (1/4) Cumhurbaşkanı NOT: Mahkemenin Başkanı, Başsavcı ve daire başkanları hâkim sınıfından olanlar arasından rütbe ve kıdem sırasına göre atanırlar. 24
 • 25. mehmetyarligac@yahoo.com 247. Uyuşmazlık Mahkemesinin Görevi NOT: Kurul, seçimle gelen asıl üyeleri Nedir? arasından bir başkanvekili seçer. Adli, idari ve askeri yargı mercileri 254. HSYK Kararlarına Karşı Hangi Yargı arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını Merciine Müracaat Edilebilir? kesin olarak çözümlemeye yetkilidir Kurul kararlarına karşı yargı mercilerine 248. Uyuşmazlık Mahkemesinin Başkanlığını başvurulamaz. Kim Yapar? NOT: Adalet Bakanı Hâkimler ve Savcılar Anayasa Mahkemesince, kendi üyeleri Yüksek Kurulunun ilk toplantısında onaya arasından görevlendirilen üye yapar sunulmak üzere gecikmesinde sakınca bulunan hallerde hizmetin aksamaması için hakim ve 249. Diğer mahkemelerle, Anayasa savcıları geçici yetki ile görevlendirebilir. Mahkemesi Arasındaki Görev Uyuşmazlıklarında Kimin Kararı Geçerlidir? 255. Sayıştay, Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki Kamu İdareleri İle Sosyal Anayasa Mahkemesinin Güvenlik Kurumlarının Bütün Gelir Ve Giderleri İle Mallarını Kim Adına Denetler 250. Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulunun ve İnceler? (HSYK) Görevi Nedir? TBMM adına denetler ve inceler a) Adli ve idari yargı hâkim ve savcılarını mesleğe kabul etme, atama ve 256. Sayıştay’ın Kesin Hükümleri Hakkında nakletme, geçici yetki verme, yükselme İlgililer Yazılı Bildirim Tarihinden İtibaren ve birinci sınıfa ayırma, kadro dağıtma, Kaç Gün İçinde Bir Kereye Mahsus Olmak meslekte kalmaları uygun Üzere Karar Düzeltilmesi İsteminde görülmeyenler hakkında karar verme, Bulunabilirler? disiplin cezası verme, görevden uzaklaştırma işlemleri On beş (15) gün içinde b) Adalet Bakanlığının, bir mahkemenin veya bir hâkimin veya savcının NOT: Bu kararlar dolayısıyla idari yargı kadrosunun kaldırılması veya bir yoluna başvurulamaz. mahkemenin yargı çevresinin değiştirilmesi konusundaki tekliflerini karara bağlar. 257. Vergi, Benzeri Mali Yükümlülükler Ve 251. HSYK Kaç Üyeden Oluşur? Ödevler Hakkında Danıştay İle Sayıştay Kararları Arasındaki Uyuşmazlıklarda 7 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur Kimin Kararı Esas Alınır? 252. HSYK Üyelerini Kim Seçer? Danıştay’ın kararı esas alınır a) Adalet Bakanı (Başkan) 258. Mahalli İdarelerin Hesap Ve b) Adalet Bakanlığı Müsteşarı (Doğal İşlemlerinin Denetimi Ve Kesin Hükme üye) Bağlanması Kim Tarafından Yapılır? c) 3 asil ve 3 yedek üyesi Yargıtay üyeleri arasından Cumhurbaşkanınca Sayıştay tarafından yapılır d) 2 asil ve 2 yedek üyesi Danıştay’dan üyeleri arasından Cumhurbaşkanınca 259. Bütçenin Hazırlanması ile İlgili Hususlar Nelerdir? 253. HSYK Üyeleri Kaç Yıllığına Görev Yaparlar? a) Devletin ve kamu iktisadi teşebbüsleri dışındaki kamu tüzel kişilerinin Dört (4) yıl için seçilir. Süresi biten harcamaları, yıllık bütçelerle yapılır. üyeler yeniden seçilebilirler. 25
 • 26. mehmetyarligac@yahoo.com b) Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili İlgili oldukları mali yılın sonundan hükümler dışında hiçbir hüküm başlayarak, en geç yedi ay sonra Bakanlar konulamaz Kurulunca TBMM’ye sunulur 260. Bakanlar Kurulu, Merkezi Yönetim 267. Sayıştay Kesinhesap Kanunu Tasarısı ile Bütçe Tasarısı İle Milli Bütçe Tahminlerini İlgili Genel Uygunluk Bildirimini Ne Zaman Gösteren Raporu Ne Zaman TBMM’ye TBMM’ye Sunar? Sunar? İlişkin olduğu kesinhesap kanunu Mali yılbaşından en az yetmiş beş (75) tasarısının verilmesinden başlayarak en geç gün önce yetmiş beş (75) gün içinde 261. Bütçe Komisyonu Kaç Üyeden Oluşur? NOT: Kesinhesap kanunu tasarısı, yeni yıl bütçe kanunu tasarısıyla birlikte Bütçe 40 üyeden oluşur. Bunun en az 25 üyesi Komisyonu gündemine alınır. Bütçe iktidar grup veya grup üyelerinden oluşur. Diğer Komisyonu, bütçe kanunu tasarısıyla kesinhesap siyasi parti gruplarının ve bağımsızların kanunu tasarısını Genel Kurula birlikte sunar, oranlarına göre temsili göz önünde tutulur. Genel Kurul, kesinhesap kanunu tasarısını, yeni yıl bütçe kanunu tasarısıyla beraber görüşerek 262. Bütçe. Bütçe Komisyonunda Kaç Günde karara bağlar. Görüşülür ve Kabul Edilir? 268. Anayasa Göre, Sermayesinin Yarısından Elli beş (55) günde görüşülür. TBMM’de Fazlası Doğrudan Doğruya Veya Dolaylı ise mali yılbaşına kadar karara bağlanır Olarak Devlete Ait Olan Kamu Kuruluş Ve Ortaklıklarının Denetimini Kim Yapar? 263. TBMM Üyeleri, Bütçe Kanunu Tasarılarının Genel Kurulda Görüşülmesi TBMM’ce yapılır Sırasında, Gider Artırıcı Veya Gelirleri Azaltıcı Önerilerde Bulunabilirler mi? 269. Kalkınma Planları Kim Tarafından Onaylanır ve Kabul Edilir? BULANAMAZLAR TBMM tarafından 264. Merkezi Yönetim Bütçesiyle Verilen Ödenek Neyi Gösterir? 270. Tabii Servet ve Kaynaklar Kimin Tasarrufa Altındadır? Harcanabilecek miktarın sınırını gösterir Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bunların aranması ve işletilmesi hakkı Devlete aittir. Devlet bu hakkını belli bir süre için, gerçek ve tüzelkişilere devredebilir. 265. Bütçe ile İlgili Diğer Hususlar Nelerdir? 271. Anayasanın Ormancılık ile İlgili a) Harcanabilecek miktar sınırının Hükümleri Nelerdir? Bakanlar Kurulu kararıyla aşılabileceğine dair bütçelere hüküm konulamaz. a) Bütün ormanların gözetimi Devlete b) Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde aittir. kararname ile bütçede değişiklik b) Devlet ormanlarının mülkiyeti yapmak yetkisi verilemez. devrolunamaz. c) Cari yıl bütçesindeki ödenek artışını c) Devlet ormanları kanuna göre, öngören değişiklik tasarılarında ve cari Devletçe yönetilir ve işletilir. ve ileriki yıl bütçelerine mali yük d) Ormanlar zamanaşımı ile mülk getirecek nitelikteki kanun tasarı ve edinilemez ve kamu yararı dışında tekliflerinde, belirtilen giderleri irtifak hakkına konu olamaz. karşılayabilecek mali kaynak e) Ormanların tahrip edilmesine yol açan gösterilmesi zorunludur. siyasi propaganda yapılamaz f) Özellikle orman suçları için genel ve özel af çıkarılamaz 266. Kesinhesap Kanunu Tasarıları Ne Zaman TBMM’ye Sunulur? g) Ormanları yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla 26
 • 27. mehmetyarligac@yahoo.com işlenen suçlar genel ve özel af (Cumhurbaşkanı tarafından halkoyuna kapsamına alınamaz sunulması zorunludur) 272. İnkılâp Kanunlarının Amacı Nedir? NOT: Halkoyuna sunulan Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların yürürlüğe a) Türk toplumunu çağdaş uygarlık girmesi için, halkoylamasında kullanılan geçerli seviyesinin üstüne çıkarma oyların yarısından çoğunun kabul oyu olması b) Türkiye Cumhuriyetinin laiklik gerekir. niteliğini koruma 275. Anayasanın Dayandığı Temel Görüş Ve 273. İnkılâp Kanunları Nelerdir? İlkeleri Belirten Başlangıç Kısmı ve Kenar Başlıkları Anayasa Metnine Dâhil midir? a) Tevhidi Tedrisat Kanunu; b) Şapka İktisası Hakkında Kanun; a) Başlangıç kısmı anayasaya dâhildir c) Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin b) Kenar başlıklar anayasaya dâhil Seddine ve Türbedarlıklar ile Bir değildir Takım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun; 276. Anayasa Kaç Maddeden Oluşmuştur? d) 743 sayılı Türk Kanunu Medenisiyle kabul edilen, evlenme akdinin 177 madde ve 16 geçici maddeden evlendirme memuru önünde ibarettir yapılacağına dair medeni nikâh esası ile aynı kanunun 110 uncu maddesi 277. Türkiye Büyük Millet Meclisinin İki hükmü; Milletvekili Genel Seçimi Arasındaki e) Beynelmilel Erkamın Kabulü Süresine Ne Denir? Hakkında Kanun; f) Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki hakkında Kanun; Yasama dönemi g) Efendi, Bey, Paşa gibi Lakap ve Unvanların Kaldırıldığına dair Kanun; 278. Yasama Yılı Ne Zaman Başlar Ne h) Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Zaman Biter? Kanun 1 Ekimde başlayıp 30 Eylülde sona eren 274. Anayasanın Değiştirilme Usulü Nasıldır? süredir. a) Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte biri (1/3) tarafından yazıyla teklif edilebilir. b) Değiştirme teklifinin kabulü Meclisin üye tamsayısının beşte üç (5/3) 279. Birleşim ve Oturum Ne Demektir? çoğunluğunun gizli oyuyla mümkündür. a) Birleşim, Genel Kurulun belli bir c) Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki gününde açılan toplantısıdır. teklifler Genel Kurulda iki (2) defa b) Oturum, bir birleşimin ara ile bölünen görüşülür. kısımlarından her biridir. d) Cumhurbaşkanı tarafından bir kere daha görüşülmek üzere Meclise geri 280. Meclis Ne Zaman Tatile Girer? gönderilen anayasa değişiklikleri üye tamsayısının üçte iki (3/2)çoğunluğu Temmuz ayında tatile girer. ile aynen kabul ederse Cumhurbaşkanı bu Kanunu halkoyuna sunabilir. NOT: Bir yasama yılı içinde üç (3) aydan fazla (Cumhurbaşkanının takdiri söz konusu tatil yapılamaz burada) e) Meclisce üye tamsayısının beşte üçü 281. Meclis Tatildeyken Kim Toplantıya (5/3) ile veya üçte ikisinden (3/2) az Çağırabilir? oyla kabul edilen Anayasa değişikliği hakkındaki Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından Meclise iade edilmediği a) Cumhurbaşkanı, toplantı çağrısını takdirde halkoyuna sunulmak üzere doğrudan doğruya veya Bakanlar Resmi Gazetede yayımlanır. Kurulunun istemi üzerine yapar 27
 • 28. mehmetyarligac@yahoo.com b) TBMM Başkanı doğrudan gerek c) Genel Kurulda evrak okumak; görürse toplantı çağrısına karar d) Yoklama yapmak; verebilir. Üyelerin beşte birinin e) Oyları saymak; imzasını taşıyan gerekçeli önergedeki f) Seçimlerin düzen ve dürüstlük içinde çağrı istemini ise en geç yedi gün geçmesini denetlemek; içinde yerine getirir g) Söz sırasını kaydetmek 282. TBMM Başkanlık Divanı Kimlerden 286. TBMM İdare Amirlerinin Görevi Oluşur? Nedir? a) Başkan a) Türkiye Büyük Millet Meclisinin idari b) Dört Başkanvekili ve mali işleri ile kolluk işlerini Türkiye c) Yedi Katip üye Büyük Millet Meclisi Başkanının d) Üç İdare Amiri talimatına uygun olarak yürütmekle Başkana yardımcı olmak: 283. İçtüzüğe Göre TBMM Başkanının b) Özel törenleri idare etmek; Görevi Nedir? c) Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesine ilişkin tekliflerini Başkana sunmak; a) Türkiye Büyük Millet Meclisini Meclis d) Genel ve özel giriş kartlarını dağıtmak dışında temsil etmek; b) Genel Kurul görüşmelerini yönetmek; c) Tutanak dergisi ile tutanak özetini NOT: Sükûn ve düzenin korunması, düzenlenmesini denetlemek; görüşmelerin açıklık ve serbestliğinin d) Başkanlık Divanına başkanlık etmek ve sağlanması ve gereken hallerde Muhafız Divanın gündemini hazırlamak; taburunun ve emniyet kuvvetinin e) Danışma Kuruluna başkanlık etmek; kullanılmasında Başkanlığın yürütme f) TBMM komisyonlarını denetlemek; vasıtalarıdır; ortak sorumluluk içinde görev işlerde birikme olması halinde yaparlar ve yetki kullanırlar komisyon başkanı ve üyelerini uyarmak ve durumu Genel Kurulun 287. TBMM Danışma Kurulu Kimlerden bilgisine sunmak; Oluşur? g) Başkanlık Divanı kararlarını uygulamak; TBMM Başkanının başkanlığında h) Türkiye Büyük Millet Meclisinin idari siyasi parti grup başkanları veya vekillerinden ve mali işleri ile kolluk işlerini birisi veya onların yazılı olarak görevlendirdiği yürütmek ve denetlemek; birer milletvekilinden kurulur. i) Başkanlık Divanı bünyesinde oluşturulacak "Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu" aracılığıyla Meclisi ve 288. TBMM’de Bulunan Komisyonlar çalışmalarını yurt içinde ve yurt Nelerdir? dışında tanıtıcı tedbirler almak ve yayın yapmak; a) Anayasa Komisyonu; b) Adalet Komisyonu; 284. TBMM Başkan Vekillerinin Görevi c) Milli Savunma Komisyonu; Nedir? d) İçişleri Komisyonu; e) Dışişleri Komisyonu; Başkanın yerine Genel Kurul f) Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor görüşmelerini yönetmek ve yönettiği Komisyonu; oturumlarla ilgili tutanak dergisi ile tutanak g) Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm özetinin düzenlenmesini gözetmektir. Komisyonu; h) Çevre Komisyonu; NOT: Başkanvekillerinin hangi birleşim veya i) Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler oturumları yöneteceklerine Başkan karar verir. Komisyonu; j) Tarım, Orman ve Köyişleri 285. TBMM Katip Üyelerinin Görevi Nedir? Komisyonu; k) Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii a) Tutanakların tutulmasını denetlemek; Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji b) Tutanak özetlerini yazmak; Komisyonu; 28
 • 29. mehmetyarligac@yahoo.com l) Türkiye Büyük Millet Meclisi c) Seçim. Hesaplarını inceleme Komisyonu; d) Oylaması yapılacak işler. m) Dilekçe Komisyonu; e) Meclis Soruşturması Raporları n) Plan ve Bütçe Komisyonu; f) Genel Görüşme ve Meclis Araştırması o) Kamu İktisadi Teşebbüsleri yapılmasına dair ön görüşmeler. Komisyonu; g) Sözlü sorular. p) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu. h) Kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işler. NOT: Plan ve Bütçe Komisyonu ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu hariç diğer NOT: Genel Kurula sevk edilen bir komisyon komisyonların her birinin üye sayısı, Danışma raporu veya herhangi bir metin, aksine karar Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca işaret alınmadıkça dağıtımı tarihinden itibaren 48 saat oyuyla belirlenir geçmeden görüşülemez. 289. Meclis Komisyonlarında Kimler Görev 293. TBMM Genel Kurulunun Toplantı Alamaz? Zamanı Ne Zamandır? a) Plan ve Bütçe Komisyonu ve Dilekçe Resmi tatile rastlamadığı takdirde Komisyonu üyeliğine seçilen TBMM Genel Kurulu, Salı, Çarşamba, milletvekilleri Perşembe günleri saat 15.00 ten 19.00 a kadar b) TBMM Başkanlık Divanı Üyeleri toplanır c) Bakanlar Kurulu üyeleri 294. Görüşmeler Sırasında İşaretle 290. Komisyon Toplantılarına Kimler Oylamaya Geçilirken, Kaç Milletvekili Ayağa Girebilir? Kalkmak Veya Önerge Vermek Suretiyle Yoklama Yapılmasını İsteyebilir? TBMM üyelerine, Bakanlar Kurulu üyelerine ve Hükümet temsilcilerine açıktır 20 milletvekili NOT: Komisyonlarda, Türkiye Büyük Millet 295. TBMM Başkan ve Başkan Vekilleri Meclisi üyeleri ve Bakanlar Kurulu üyeleri söz Genel Kurulda Oy Kullanabilirler mi? alabilirler. Ancak, komisyon üyeleri dışında kimse değişiklik önergeleri veremez ve oy a) TBMM Başkanı oy kullanamaz kullanamaz b) Başkanvekilleri oturuma başkanlık yapmadıkları zaman, oy kullanabilir ve oyunun rengini belirtmek üzere söz alabilirler 296. TBMM Genel Kurulu Kimin Yazılı 291. Tasarı veya Tekliflerle Kanun İstemi Üzerine Kapalı Oturum Yapabilir? Hükmünde Kararnamelerin Esas Komisyonlara Havale Gününden İtibaren En a) Başbakanın Geç Kaç Gün İçinde Sonuçlandırılması b) Bir bakanın Gerekir. c) Siyasi parti grubunun d) 20 milletvekilinin istemi 45 gün içinde sonuçlandırması gerekir 297. Yapılan Kapalı Oturum Tutanakları Ne NOT: Başkanlıkça esas komisyon dışında, tali Kadar Süre Geçtikten Sonra komisyonlara da havale edilmiş olan bir konu Yayımlanabilir? bu komisyonlarca 10 gün içinde sonuçlandırılır. Bu süre Başkanlıkça kısaltılabileceği gibi 10 Yıl geçtikten sonra komisyonun müracaatı halinde en çok 10 gün daha uzatılabilir. 298. Kanun Tasarısı Kim Tarafından Verilir? 292. TBMM Genel Kurulunun Gündemi Nelerdir? Hükümetçe verilir a) Başkanlığın Genel Kurula sunuşları. 299. Kanun Teklifleri Kim Tarafından b) Özel gündemde yer alacak işler. Verilir? 29
 • 30. mehmetyarligac@yahoo.com Milletvekilleri tarafından verilir. 307. Meclis Araştırma Komisyonu Kaç Gün İçinde Araştırmasını Tamamlamak 300. Kanun Tekliflerinde Kaç Milletvekilinin Zorundadır? İmzası Bulunması Gerekir? Araştırmasını 3 ay içinde bitiremeyen Bir veya daha çok imza bulunabilir. komisyona 1 aylık kesin süre verilir 301. TBMM Tarafından Reddedilmiş Olan 308. Meclis Araştırması Kapsamında Kalan Kanun Tasarı veya Teklifleri, Red Konular Nelerdir? Tarihinden İtibaren Ne Kadar Süre Geçmedikçe Tekrar Verilemez? a) Devlet sırları b) Ticari sırlar Bir tam yıl geçmedikçe TBMM’nin aynı yasama dönemi içinde yeniden verilemez. 309. Gensoru Kim Tarafından İstenebilir? 302. Bir Yasama Döneminde a) Siyasi parti grubu Sonuçlandırılamamış Olan Kanun Tasarı ve b) 20 milletvekilinin yazılı önergesi Tekliflerinin veya Önceki Dönemde Verilmiş Soru, Meclis Araştırması, Genel Görüşme ve 310. Görevde Bulunan veya Görevinden Gensoru Önergelerinin Hükmü Ne Olur? Ayrılmış Olan Başbakan ve Bakanlar Hakkında Meclis Soruşturması Açılması Kim Hükümsüz sayılır Tarafından İstenebilir? 303. Bakanlar Kurulunun Herhangi Bir TBMM üye tamsayısının en az onda Sebeple Çekilmesi Halinde Yeni Bakanlar birinin (1/10) vereceği bir önerge istenebilir. Kurulu Güven Oyu Alıncaya Kadar Kanun Tasarı ve Tekliflerinin Durumu Ne Olur? 311. Kurulacak Olan Meclis Soruşturma Komisyonu Kaç Kişiden Oluşur? Anayasa ve İçtüzük değişiklikleri hariç, kanun tasarı ve tekliflerinin komisyonlarda ve 15 milletvekilinden oluşur Genel Kurulda görüşülmesi ertelenir NOT: Ceza Muhakemeleri Kanununa göre Bakanlar Kurulunun öncelikli olduğunu hâkimlerin davaya bakmasına veya karara bir yazı ile başkanlığa bildirdiği kanun tasarı ve katılmasına engel oluşturacak durumlarda tekliflerinin görüşülmesine devam olunur. bulunan, Meclis soruşturması önergesini veren veya daha önce Türkiye Büyük Millet 304. Soru Önergesinde Sorulamayacak Meclisinde ya da dışında bu konudaki görüşünü Sorular Nelerdir? açıklamış milletvekilleri, bu komisyonu seçilemezler. a) Başka bir kaynaktan kolayca öğrenilmesi mümkün olan konular; 312. Kurulacak Olan Meclis Soruşturma b) Tek amacı istişare sağlamaktan ibaret Komisyonunun Görev Süresi Ne Kadardır? konular; c) Konusu, evvelce Başkanlığa verilmiş 2 aylık sürenin sonunda soruşturma gensoru önergesiyle aynı olan sorular. bitirilemezse 2 aylık yeni ve kesin bir süre verilir 305. Genel Görüşme Kim Tarafından İstenebilir? NOT: Yüce Divana sevk kararı ancak üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alınır. a) Siyasi parti grubu b) 20 milletvekilinin yazılı önergesi 313. TBMM’nce Yüce Divana Sevk Kararı Alınırsa Dosya Ne Kadar Bir Süre Zarfında 306. Meclis Araştırması Açılması Kim Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Tarafından İstenebilir? Gönderilir? a) Siyasi parti grubu En geç yedi (7) gün içinde b) 20 milletvekilinin yazılı önergesi 314. Dilekçe Komisyonunun Görevi Nedir? 30
 • 31. mehmetyarligac@yahoo.com Türk vatandaşlarının ve karşılıklılık esası c) Meclisten geçici olarak çıkarma gözetilmek kaydıyla Türkiye'de ikamet eden yabancıların kendileriyle veya kamu ile ilgili 321. Milletvekiline Uyarma Cezası Hangi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Hallerde Verilir? Başkanlığına gönderdikleri dilek ve şikâyetleri inceler. a) Söz kesmek; b) Sükûneti ve çalışma düzenini bozmak; 315. Savaş Hali İlanına Kim Karar Verir? c) Şahsiyatla uğraşmak. Bakanlar Kurulunun istemi üzerine, 322. Milletvekiline Kınama Cezası Hangi Türkiye Büyük Millet Meclisince karar verilir. Hallerde Verilir? Bu kararı Cumhurbaşkanı uygular a) Aynı birleşimde iki kere uyarma cezası 316. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Yabancı aldığı halde bunu gerektiren hareketten Ülkelere Gönderilmesine veya Yabancı vazgeçmemek Silahlı Kuvvetlerin Türkiye'de Bulunmasına b) Bir ay içinde üç kere uyarma cezasına Kim Karar Verir? uğramış olmak c) Kaba ve yaralayıcı sözler sarf etmek ve Bakanlar Kurulunun istemi üzerine, hareketler yapmak Türkiye Büyük Millet Meclisince karar verilir. d) Saldırıda bulunmak Bu kararı Cumhurbaşkanı uygular e) Mecliste gürültü ve kavgaya sebep olmak veya Meclisin görevini yerine 317. Bir Milletvekilinin Dokunulmazlığının getirmesini önlemek için toplu bir Kaldırılması Hakkındaki İstemler harekete girişilmesine önayak olmak Başkanlıkça Hangi Komisyona Havale Edilir? 323. Milletvekiline Meclisten Geçici Çıkarma Cezası Hangi Hallerde Verilir? Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyona havale a) Aynı birleşim sırasında üç kere kınama edilir. cezasına uğramak b) Bir ay içinde beş kere kınama cezası 318. TBMM Üyeliği Hangi Hallerde Düşer? almak c) Görüşmeler sırasında a) İstifa Cumhurbaşkanına, Türkiye Büyük Millet Meclisine, Türkiye Büyük b) TBMM’ye seçilmeye engel bir suçtan Millet Meclisi Başkanına ve Türkiye dolayı hüküm giyen, kısıtlanan Büyük Millet Meclisi Başkanlık c) Üyelikle bağdaşmayan bir hizmeti Divanlarına, Başkanlık görevini yerine sürdürmekte ısrar eden getiren Başkanvekiline hakarette d) Meclis çalışmalarına özürsüz veya bulunmak, sövmek veya onları tehdit izinsiz olarak bir ay içinde toplam beş etmek yahut Türkiye Cumhuriyetine birleşim günü katılmayan veya onun Anayasa düzenine sövmek d) Görüşmeler sırasında halkı veya Devlet NOT: Bir yasama yılı içinde izinsiz ve özürsüz kuvvetlerini yahut kamu organ, kuruluş olarak toplam kırkbeş birleşimden fazla yok ve görevlilerini kanun dışı hareketlere, sayılan milletvekilinin yolluklarının üç aylığı ayaklanmaya veya Anayasa kesilir. hükümlerini bozmaya teşvik veya tahrik etmek 319. TBMM’deki Oylama Şekilleri Nelerdir? e) Türkiye Büyük Millet Meclisi bina, bahçe ve arsaları içine silahlı olarak girmek a) İşaretle oylama; f) Meclis yapıları yahut eklentileri içinde b) Açık oylama; yasak bir eylemde bulunmak c) Gizli oylama. NOT: Meclisten geçici olarak çıkarma cezası, 320. Milletvekillerine Verilebilecek Disiplin en çok üç birleşim için verilir. Cezaları Nelerdir? NOT: Geçici olarak Meclisten çıkarma cezasına a) Uyarma uğrayan bir milletvekili izin alıp kürsüden b) Kınama 31
 • 32. mehmetyarligac@yahoo.com açıkça af dilerse Meclise girmek hakkını d) İçtüzük değişiklikleri, TBMM kararı kazanır. olarak Resmi Gazete'de yayımlanmakla yürürlüğe girer NOT: Disiplin cezaları Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında da uygulanır. 329. Dünyada Kralların Otoritesini Sınırlandırdığı Kabul Edilen İlk Yazılı Belge 324. Meclis Muhafız Taburu ve Güvenlik Aşağıdakilerden Hangisidir? Güçleri Kimin Emri Altındadır? 1215 Magna-Karta TBMM Başkanının 325. Kimler Mecliste Silah Taşıyabilir? 330. Tarihte İlk Yazılı Ve Sistematik Anayasa Hangi Ülkeye Aittir? TBMM bina, bahçe, arsa ve eklerine ABD’ye aittir silahla girmek yasaktır. Muhafız taburu ile emniyet kuvvetlerindeki görevlilerle Başkanın 331. Hangi Ülkenin Anayasası Geleneksel istemi üzerine çağırılan silahlı kuvvetler ve Anayasa Olarak Nitelendirilebilir? güvenlik kuvvetleri mensupları hakkında bu hüküm uygulanmaz. İngiltere 326. TBMM İçinde Suç İşlenmesi Halinde Ne 332. Temsili Demokrasi Hangi Devlet Yapılır? Şekillerinden Görülür? a) TBMM bina, bahçe ve arsaları içinde Demokratik Devletlerde milletvekillerinden ve Bakanlar Kurulu üyelerinden başka bir kimse bir suç 333. Kanunlar Gibi Değiştirilebilen işler ve bu suç savcılığın kendiliğinden Anayasalar Hangi Tür Anayasalara Ne kovuşturma açamayacağı fiillerden Denir? olursa, görevliler sanığı dışarı çıkartır. b) Eğer suç, savcılığın kendiliğinden Esnek kovuşturma açabileceği fiillerden ise, sanık hemen savcılığa teslim edilir. 334. Yeni Bir Anayasanın Yapılmasında En c) TBMM üyelerinin suç işlemeleri Az Etkili Olan Nedir? halinde Anayasanın 83 üncü Kültürel ve tarihsel koşullar maddesindeki hükümlere göre işlem yapılır. 335. Yeni bir anayasanın yapılmasında etki eden hususlar nelerdir? a) Yeni bir devletin kurulması 327. TBMM Bütçesini Kim Hazırlar? b) İhtilal ve darbelerle devlet şeklinin değişmesi Meclis idare Amirleri tarafından c) Ekonomik ve sosyal patlamalar hazırlanıp Başkanlığa sunulur. Bütçe tasarısı d) Ayaklanma sonucu devletin bölünmesi Başkanlık Divanınca incelenerek son şeklini e) Kültürel ve tarihsel koşullar alır. 336. Halkın Tamamının Seçme Ve Seçilme 328. İçtüzüğün Değiştirilmesi Nasıl Hakkını Kabul Eden Devlet Yönetimi Yapılmaktadır? Hangisidir? Demokratik Cumhuriyet a) İçtüzükte değişiklik yapılmasını öngören teklifler, Milletvekillerince 337. Hukuk Devletinin Özellikleri Nelerdir? yapılabilir. b) Bunlar hakkında Kanun teklifleri hakkındaki hükümler uygulanır a) Anayasanın halkoyu ile kabul edilmiş c) Bu teklifler, Anayasa Komisyonunda olması incelendikten sonra, bu komisyonun b) Anayasanın yazılı olması raporu esas olmak üzere, Genel c) Anayasada temel hak ve hürriyetlere Kurulda görüşülür ve sonuçlandırılır yer verilmesi d) İdarenin yargı denetimine tabi olması 32
 • 33. mehmetyarligac@yahoo.com 338. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Güç Ve a) Vazgeçilmez olması Otoritesinin Kaynağını Nereden Almaktadır? b) Doğuştan kazanılması c) Doğal hakları olması Hâkimiyetin millete ait olmasından d) Vazgeçilmez ve devredilmez olması 348. Bir Ülkenin Rejiminin Demokratik 339. Temsili Demokrasilerde Yasama Olması İçin Seçimlerde Uyulması Gereken Organınca Yapılan Kanunlar Kim Adına İlkeler Nelerdir? Yapılmış Sayılır? a) Genel oy Millet adına yapılmış sayılır b) Serbest oy c) Eşit oy 340. Hakimiyetin Tek Kişinin Elinde Olduğu d) Çoğulculuk Devlet Şekline Ne Ad Verilir? Monarşi 349. ABD Başkanı Franklin Roosevelt’in 6 Ocak 1941 de Kongreye Sunmuş Olduğu 341. Bir Ülkenin Demokrasi İle Mesajında İnsanların Dört Temel Yönetildiğinin En Önemli Kanıtı Nedir? Özgürlüğünün Tanınmasının Zorunlu Olduğunu İfade Etmiştir. Bu Mesaj Dünyada Egemenliğin millete ait olması Dört Özgürlük Mesajı Olarak Büyük İlgi Görmüştür. Bu Mesajda Belirtilen 342. Hangi Siyasi Teşkilatta Halkın İradesi Özgürlükler Nelerdir? Hâkimdir? a) Konuşma Demokraside b) İnanma c) Korkudan kurtulma 343. Temsili Demokrasinin Özellikleri d) Yoksulluktan kurtulma Nelerdir? a) Anayasa ve bazı kanunların 350. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini, BM yapılmasında referanduma gidilmesi İnsan Hakları bildirisinden ayıran en önemli b) Halktan belli sayıda insanın meclise fark hangisidir? kanun teklifinde bulunması c) Anayasanın öngördüğü sayıdaki Uluslar arası denetim Mekanizması kişilerin bir konuyu veto etme hakkına sahip olması d) Halkın milletvekillerini seçmesi 351. Bir Ülkede Demokrasinin Gerçekleşmesi 344. Doğrudan Doğruya Demokrasinin Öncelikle Hangisine Bağlıdır? Özelliği Nelerdir? Bağımsızlık ve Milli Egemenliğe Halkın iktidarı doğrudan doğruya kendisinin kullanması 352. Hukuk Devletinin En Önemli Özellikleri Nelerdir? 345. Vatandaşların Hiçbir Aracı Olmaksızın Yönetime Katılmaları Ve Karar Alabilmeleri a) Devletin yazılı bir anayasasının Ne Tür Demokrasidir? bulunması b) Anayasa ile kuvvetler ayrılığının kabul Doğrudan doğruya demokrasi edilmesi c) Mahkemelerin bağımsız olması 346. Güç ve Kudret Kaynağı Olan Milli Egemenlik, Neyin Gücü Ve Kudreti Olarak 353. Sınavda Kendisine Düşük Not Verildiği Ortaya Çıkar? Kanısında Olan Bir Öğrenci Hangi Mahkemede Dava Açarak Sınav Kâğıdının Devletin Yeniden Değerlendirilmesi Sağlanabilir? 347. İnsan Hakları Kavramının Ana İdare Mahkemesi Özellikleri Nelerdir? 33
 • 34. mehmetyarligac@yahoo.com 354. Türkiye Hangi Tarihte Avrupa İnsan 363. Bir Devletin Uluslar Arası İlişkilerde Hakları Sözleşmesine Taraf Olmuştur? Diğer Devletlere Karşı Bağımsız Kararlarında Serbest Ve Eşit Olmasına Ne 10 Mart 1954 Denir? 355. Atatürkçülüğün Durağan Bir Düşünce Dış egemenlik Olmaması Hangi İlkeye Dayanmaktadır? 364. Seçmenler Arasında Makam, Zenginlik, İnkılâpçılık Cinsiyet, Soyluluk vb. Ayrım Gözetmeksizin Herkesin Aynı Sayıda Oy Kullanmasına Ne 356. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi Kim Denir? Tarafından Hangi Tarihte Kabul Edilmiştir? Eşit oy ABD-10 Aralık 1948 365. Anayasanın Hazırlandığı Dönemde 357. Hukuk Devletinin Özellikleri Nelerdir? Siyasal Gücü Elinde Tutanlara Ne Denir. a) İdarenin yargısal denetimi Kurucu iktidar b) Kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimi 366. Devletin Temel İdari Ve Siyasi c) Yönetilenlerin devlete karşı korunması Organlarının Kuruluş Ve İşleyişini Düzenleyen Ve Ülkede Yürürlükte Olan Tüm d) Temel hak ve özgürlüklere güvence Diğer Hukuk Kurallarından Daha Üstün Ve sağlanması Bağlayıcı Olan Kurallar Bütününe Ne Denir? 358. Ülkede Yürürlükte Bulunan Tüm Anayasa Hukuk Kuralları Hangisine Uygun Olmak Zorundadır? 367. Belli Bir Yaşa Gelmiş Kısıtlı Olmayan Kadın-Erkek Ayrımı Yapılmaksızın Anayasaya Herkesin Seçimlerde Oy Kullanmasına Ne Denir? 359. Katı Güçler Ayrımına Dayanan Hükümet Sistemi Hangisidir? Genel oy Başkanlık hükümet sistemi 368. 1876, 1909 ve 1961 Anayasalarında Hangi Meclis Sistemi Vardır? Çift Meclis 360. Anayasa Türleri Nelerdir? 369. 1921, 1924 ve 1982 Anayasalarında a) Geleneksel anayasa Hangi Meclis Sistemi Vardır? b) Yazılı anayasa c) Katı anayasa Tek Meclis d) Yumuşak anayasa 370. Yapılma ve Değiştirilmesinde Uygulanan 361. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Usul Bakımından Yumuşak Anayasalar Oluşturulan Organlar Hangisidir? Nelerdir? a) İnsan hakları mahkemesi a) 1918 tarihli Sovyet Anayasası b) Bakanlar komitesi b) 1922 tarihli İrlanda Anayasası c) İnsan hakları komisyonu 371. 1961 ve 1982 Anayasalarımız Yapılma 362. Devletin Sınırları İçerisinde Kullanılan ve Değiştirilmesi Bakımından Ne Tür Ve Ortak Kabul Etmeyen Üstün Kuvvete Ne Anayasadır? Denir? Sert anayasalardır İç egemenlik 372. Kapsam Bakımından Anayasalar Nelerdir? 34
 • 35. mehmetyarligac@yahoo.com Geleneksel – Yazılı diye ikiye ayrılır 383. 1876 Anayasasının Belli Başlı Özellikleri Nelerdir? 373. Hazırlanan Yeni Anayasada Öngörülen İktidara Ne Denir? a) Bu Anayasa çift Meclis sistemini öngörmektedir Kurul iktidar b) Meclis-i umumi üyeleri re’sen kanun teklif edemezler 374. Anayasayı Hazırlayan Uzmanlar c) Heyet-i ayan üyelerini Padişah tayin Kuruluna Ne Denir? eder d) Heyet-i mebusan üyelerini halk seçer. Kurucu Meclis 384. Hangi Anayasamız Bir Ferman 375. Yapılma ve Değiştirilmesinde Uygulanan Anayasası Niteliğindedir? Usul Bakımından Anayasalar Kaça Ayrılır? 1876 Anayasası Yumuşak–Sert 385. 1876’da İlan Edilen Anayasamız Hangi 376. İnsanın Doğmadan Önce Sahip Olduğu Adla Anılmaktaydı? Vazgeçilmeyen Ve Değerler Sisteminde En Üst Sırada Yer Alan Temel Haklara Ne Kanun-i Esasi Denir? 386. 1876 Anayasasının Uygulanması Hangi İnsan Hakları Tarihte Kim Tarafından Askıya Alınmıştır? 377. Yapılmasında ve Değiştirilmesinde 18 Şubat 1878- II. Abdülhamit Uygulanan Usul Bakımından Yumuşak Anayasalar Nelerdir? 387. 1909 Anayasası Hangi Hükümet Sistemini Benimsemiştir? a) 1918 tarihli Sovyet Anayasası b) 1848 tarihli Yugoslav Anayasası Meşruti Monarşi c) 1922 tarihli İrlanda Anayasası 388. Parlamento Üyelerine Hiç Bir 378. Padişahın İradesini Sınırlandırdığı Makamdan İzin Almaksızın Doğrudan Kabul Edilen İlk Yazılı Belge Doğruya Kanun Teklif Etme Yetkisi İlk Kez Aşağıdakilerden Hangisidir? Hangi Anayasada Düzenlenmiştir? Sened-i İttifak 1909 Anayasasında 389. Osmanlı Devleti Döneminde Padişahın İradesinin Üstünde Kanun Gücü Olduğu İlk 379. 1876 Kanun-i Esasisini Kim Kabul Kez Hangisiyle Kabul Edilmiştir? Ederek Yürürlüğe Koymuştur? 1909 Anayasası II Abdülhamit 390. Anayasalardan Hangisinde İlk Defa 380. Tarihimizde İlk Sistemli Ve Yazılı Basına Sansür Uygulanması Yasaklanmıştır? Anayasamız Hangisidir? 1909 Anayasası 1876 391. Aşağıdaki Anayasalardan Hangisi Millet 381. 1876 Anayasası ile Geleneksel Monarşi Vekilleriyle Padişah Arasında Yapılan Bir Yerine Ne Kurulmuştur? Sözleşme Niteliğindedir? Meşruti monarşi 1909 Anayasası 382. 1876 Anayasasında Padişahın İsteği 392. Padişahın Sürgün Cezası Verme Yetkisi Üzerine Yasa Metinlerini Hangi Kurum Hangi Anayasa İle Kaldırıldı? Hazırlıyordu? 1909 Anayasası Şurayı devlet 35
 • 36. mehmetyarligac@yahoo.com 393. Anayasalar ile İlgili Doğru İfadeler 399. Padişaha Meclis Önünde Yemin Etme Nelerdir? Mecburiyeti İlk Kez Hangi Anayasa İle Getirilmiştir? a) 1909 Kanunu Esasisi Padişah ile milletvekilleri arasındaki bir sözleşme 1909 Anayasası ile niteliğindedir. b) 1921 Anayasası yargı konusunda 400. Devlet Şeklinin Cumhuriyet Olduğuna hüküm içermemektedir. Dair Hüküm İlk Kez Hangi Anayasamızda c) 1961 Anayasası temel haklar ve Yer Almıştır? hürriyetler konusunda en özgürlükçü düzenlemeyi içeren Anayasamızdır. 1921 Anayasası d) 1924 Anayasası sert bir anayasadır. 401. Cumhuriyet Dönemi İlk Anayasamız 394. Aynı Anda Yürürlükte Kalan Ve Eş Aşağıdakilerden Hangisidir? Zamanlı Olarak Uygulanan Anayasalarımız Hangileridir? 1921 Anayasası 1909 anayasası ve 1921 anayasası 402. “Türkiye Devletinin Şekl-i hükümeti Cumhuriyettir “ ifadesi hangi anayasamızda 395. 1876 ve 1909 Anayasalarına Göre Yargı yer almıştır? Vazifesi Aşağıdaki Mahkemelerden Hangisine Aittir? 1921 Anayasası Şeriye ve Nizamiye mahkemeleri 403. 1921 Anayasası Hangi Tarihte Yürürlüğe Konulmuştur? 396. Aile, şirket, dernek, devlet ve benzeri bir topluluk meydana getirmek isteyenler 20.01.1921 birlikte yaşamalarının kuralarını aralarında yapacakları bir sözleşme ile belirlemelidir. 404. 1921 Anayasası Kaç Yıl Yürürlükte Bu sözleşmede taraflar eşittir. Kalmıştır? Her üyenin kendi üzerinde başkalarına tanıdığı hak kadar, başkaları 3 yıl üzerinde hakkı vardır. Sözleşmenin yapılmasından sonra 405. Temel Haklar Ve Hürriyetler varlığını ve iradesini sözleşmeden alan ve Konusunda Hüküm İçermeyen Anayasamız sözleşmeyi yapanlardan bağımsız olan Aşağıdakilerden Hangisidir? kolektif bir kişilik doğar. Bu kişilik devlettir. İnsanlar devlet halinde yaşamaya 1921 Anayasası karar verince sözleşme gereği sınırsız doğal özgürlüklerini kaybeder, onun yerine 406. 1921 Anayasasına Göre toplumsal özgürlükler kazanılır. Cumhurbaşkanının Görev Süresi Kaç Yıldır? Yukarıdaki açıklama hangi kavrama aittir? 2 Yıl Toplumsal Sözleşme Teorisine aittir. 407. Yargı Konusunda Hüküm İçermeyen Anayasamız Hangisidir? 1921 Anayasası 397. Hangi Anayasamızda Parlamentonun Hükümeti Denetleme Yetkisi Yoktur? 408. Milli Egemenlik ve Milli İrade Görüşüne Dayanan İlk Anayasamız Hangisidir? 1876 Anayasası 1921 Anayasası 398. Hangi Anayasamızda Özde Bir Kapsamlı Anayasa Değişikliği Olduğu Halde 409. 1921 Anayasası İle İlgili Olarak Neler Bazı Söylenebilir? Kaynaklarda Yeni Bir Anayasa Olarak Takdim Edilmiştir? a) Bu Anayasa milli egemenlik ve milli irade görüşünü benimser 1909 Anayasası b) 1921 Anayasası metin olarak en kısa Anayasamızdır 36
 • 37. mehmetyarligac@yahoo.com c) 1921 Anayasası meclis hükümeti 1924 Anayasasında sistemini öngörüyordu d) Bu Anayasada temel hak ve hürriyetler 420. 1924 Anayasası Hazırlanırken Hangi konusunda hüküm yoktur Ülke Anayasaları Örnek Alınmıştır? 410. Temel Hak Ve Hürriyetlerden Dilekçe Polonya-Fransa Hakkı Konusunda Hüküm İçermeyen Anayasamız Hangisidir? 421. 1924 Anayasasını Hazırlayan Komisyonun Başkanı Kimdir? 1921 Anayasası Celal Nuri Bey 411. Temel Hak ve Hürriyetlerden Basın Hürriyeti Konusunda Hüküm İçermeyen 422. 1924 Anayasası Kaç Yıl Yürüklükte Anayasamız Hangisidir? Kalmıştır? 1921 Anayasası 36 yıl 412. 1924 Anayasası TBMM’ce Hangi 423. 1924 Anayasasına Göre Tarihte Kabul Edilmiştir? Cumhurbaşkanının Görev Süresi Kaç Yıldır? 20 Nisan 1924 4 yıldır 413. 1924 Anayasası Kaç Maddeden İbarettir? 424. 1924, 1961 ve 1982 Anayasalarımızda Ortak Olarak Yer Alan Ve Değiştirilmesi 105 maddeden ibarettir Teklif Dahi Edilemeyen İfade Hangisidir? 414. 1924 Anayasasının 2. Maddesinde Yer Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir. Alan “Türkiye Devletinin Dini, Din-i İslam’dır.....” Hükmü Hangi Tarihte 425. 1924 Anayasasının Bazı Özellikleri Anayasadan Çıkarılmıştır? Nelerdir? 10 Nisan 1928 a) 1924 Anayasası en uzun yürürlükte kalan Anayasamızdır. 415. Laiklik İlkesi İlk Kez Hangi b) 1924 Anayasası Cumhuriyet Anayasamızda Yer Almıştır? tarihimizde darbe ile uygulamadan kaldırılan ilk anayasamızdır. 1924 Anayasasında c) 1924 Anayasası meclis hükümeti sistemi ile parlamenter sistem karışımı 416. Halifeliğin Kaldırılması, Tekke Ve bir rejimi öngörüyordu Zaviyelerin Kapatılması Ve Türk Medeni d) 1924 Anayasasının yürürlükte olduğu Kanununun Kabulü, Neyi Gerçekleştirmek dönemde çok partili sisteme geçiş İçin Yapılmıştır? yapılmıştır. Laik Devlet Düzenini 426. Türkiye’de Çok Partili Döneme Geçiş Ne Zaman Gerçekleştirilmiştir? 417. 1925 ve 1930 Yılları Arasında TBMM’de Yalnız Cumhuriyet Halk Fırkasının 1946 yılında Milletvekilleri Vardır. Bu Durum Türkiye ‘de Hangi Durumu Güçleştirmiştir? 427. 1924 Anayasasına Göre TBMM Seçimleri Kaç Yılda Bir Yenilenir? Hükümetin denetlenmesini 4 yılda 418. 1924 Anayasası Hangi Grup Temel Hak Ve Hürriyetleri İçermediğinden 428. 1924 Anayasasına Göre Kanun Teklif Eleştirilmiştir? Etme Hakkı Aşağıdakilerden Hangisine Aittir? Ekonomik ve sosyal haklar Meclis Üyeleri ve Bakanlar Kurulu 419. Kadınlara Seçme Ve Seçilme Hakkı İlk Defa Hangi Anayasamızda Verilmiştir? 37
 • 38. mehmetyarligac@yahoo.com 429. 1924 Anayasasına Göre TBMM’nin j) Cumhurbaşkanı göreviyle ilgili Denetim Yolları Nelerdir? işlerden sorumlu değildir. k) Cumhuriyet senatosu başkanı Soru – Gensoru- Meclis Soruşturması Cumhurbaşkanına vekalet edebilir l) Başlangıç kısmı Anayasa metnine 430. 1924 Anayasasına Göre Bakanları, dahildir Danıştay ve Yargıtay Başkan ve Üyelerini ve Cumhuriyet Başsavcısını Görevinden Doğan 436. Hangi Anayasamızda Kuvvetler Ayrılığı İşlerden Dolayı Yargılamak Görevi İlkesi Benimsenmiştir? Kimindir? 1961 Anayasası Yüce Divan 437. ”Türkiye devleti bir Cumhuriyettir” 431. 1924 Anayasasına göre, anayasa İfadesi Aşağıdaki Yazılı Hangi Grup değişikliği için meclis üyelerinden kaç Anayasalarımızın Tümünde Yer Almıştır? kişinin teklif ve kabulü gerekir? 1924–1961–1982 Anayasaları 1/3’ünün teklifi, 2/3’ünün kabulü 438. Cumhuriyet Döneminde Bakanlar 432. 1961 Anayasasının Yürürlüğe Giriş kuruluna KHK. Çıkarma Yetkisi Veren Tarihi Nedir? Hüküm İlk Defa Hangi Anayasamızda Yer Almıştır? 9 Temmuz 1961 1961 Anayasası 433. 1961 Anayasası geçici hükümler hariç olmak üzere kaç maddedir? 439. Anayasa Mahkemesine İlişkin Hüküm İlk Defa Hangi Anayasamızda Yer Almıştır? 157 maddeden ibaret 1961 Anayasası 434. Cumhuriyet Tarihimizde Anayasanın Hazırlandığı Dönemde Seçimle Gelen Meclis 440. 1961 Anayasası Hangi Hükümet Bulunmadığından Danışma Meclisi Sistemini Benimsemiştir? tarafından Hazırlanan İlk Anayasamız Hangisidir? Parlamenter Sistem 1961 Anayasası 441. Sosyal Devlet İlkesi İlk Defa Hangi Anayasamızda Yer Almıştır? 435. 1961 Anayasası ile İlgili Bazı Özellikler 1961 Anayasası Nelerdir? 442. Hâkimler Yüksek Kuruluna İlk ve Son a) 1961 Anayasası bir tepki anayasasıdır Kez Hangi Anayasada Yer Verilmiştir? b) 1924 Anayasası meclisin üstünlüğü esasına dayanıyordu 1961 Anayasası c) 1924 Anayasası kuvvetler birliği ilkesini benimsemiştir 443. 1961 Anayasasına Göre TBMM’nin d) 1909 Anayasası ile parlamenter sisteme Birleşik Toplantılarına Kim Başkanlık Eder? geçiş yolunda önemli adımlar atılmıştır. Millet Meclisi Başkanı e) 1924 Anayasası parlamenter sistem ve meclis hükümeti sistemi karışımı bir 444. Meclisin Egemenlik Hakkı Tekeline rejim öngörüyordu. Hangi Anayasa İle Son Verilmiştir? f) 1961 Anayasası özerk kuruluşlara yer vermiştir 1961 Anayasası g) 1924 Anayasası meclisin üstünlüğü esasına dayanıyordu. 445. Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Seçim h) 1961 Anayasası zayıf bir yürütme Kuruluna İlk Defa Hangi Anayasamızda Yer organını öngörüyordu Verilmiştir? i) Madde ve kenar başlıklar Anayasa metninden sayılmaz 1961 Anayasası 38
 • 39. mehmetyarligac@yahoo.com 446. MGK’na İlişkin Hüküm İlk Defa Hangi 1961 Anayasası Anayasamızda Yer Almıştır? 455. 1961 Anayasasının Hazırlanmasına 1961 Anayasası Neden Olan 27 Mayıs 1960 İhtilalinin Öncülüğünü Kim Yapmıştır? 447. MGK, YSK, Üniversiteler, Meslek Kuruluşları, DPT, Gibi Kuruluşlara İlk Defa Ordu içerisindeki Albayların bir kısmı Hangi Anayasamızda Yer Verilmiştir? 1961 Anayasası 448. Hangi Anayasa İle Tam Olarak Parlamenter Sisteme Geçtiğimiz Söylenebilir? 1961 Anayasası 449. Anayasalarımızda Cumhurbaşkanının Görev Süresi Sırasıyla (1921,1924,1961,1982) Kaç’ ar Yıl Olarak Belirlenmiştir? Sırasıyla; 2, 4, 7, 7 yıl 450. Parlamenter Sistemin Özellikleri Nelerdir? a) Yürütme iki başlıdır b) Bakanlar kurulu meclise karşı sorumludur c) Meclis başkanı TBMM üyesidir 451. Başlangıç Kısmına İlk Kez Hangi Anayasamızda Yer Verilmiştir? 1961 Anayasası 451. Tüm Anayasalarımızda Farklı İfadelerle De Olsa Yer Alan Hüküm Hangisidir? Milletvekilleri seçildikleri bölgeyi ve kendilerini seçenleri değil tüm milleti temsil ederler. 452. Kenar Başlıklara İlk Kez Hangi Anayasamızda Yer Verilmiştir? 1961 Anayasası 453. Sendika Kurma, Toplu sözleşme, Grev, Dinlenme, sosyal Güvenlik Gibi Haklara İlk Kez Hangi Anayasamızda Yer Verilmiştir? 1961 Anayasası 454. Tarihimizde Yüce Divan Görevi İlk Kez Hangi Anayasamızla Anayasa Mahkemesine Verilmiştir? 39

×