Cb VirksomhedspræSentation

388 views
308 views

Published on

Published in: Entertainment & Humor
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
388
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cb VirksomhedspræSentation

 1. 1. C ORPO R AT E B R A N D S VERS I O N 4 CORPORATE BRANDS
 2. 2. © ALL RIGHTS RESER VED INDHOLD 1. Markedsudfordringen i 2009 2. Vores filosofi 3. Vores 3 steps: STRATEGI KONCEPT EKSEKVERING 4. Vores cases: TOP DANMARK LEGO SIEMENS 5. Kontakt CORPORATE BRANDS
 3. 3. 1 MARK E D SU D FOR D RI NGEN 2009
 4. 4. © ALL RIGHTS RESER VED MA R KE D S U D F O R D RI N G E N I 2 0 0 9 E R M E R E U F O RU D S I G E LIG E N D N O G E N S I N D E F øR ! CORPORATE BRANDS
 5. 5. © ALL RIGHTS RESER VED HVIS LøSNINGEN IKKE ER HELT INDLySENDE OG DER IKKE ER TID TIL LA NGE PROCESSER – HVAD GøR DU Så? CORPORATE BRANDS
 6. 6. © ALL RIGHTS RESER VED TAGER M ODET TIL AT HA N D L E . D ET ER VORES F IL O SO FI! “If you show people the problems and you show them the solutions they will be moved to act.” BILL GATES CORPORATE BRANDS
 7. 7. 2 V OR E S FIL O S O F I
 8. 8. © ALL RIGHTS RESER VED VORES FILOSOFI FOKUSERER På KERNEN I VIRKSOMHEDEN OG DE KOMPLEKSE UDFORDRIN GER TOPLEDELSEN STåR OVERFOR! CORPORATE BRANDS
 9. 9. © ALL RIGHTS RESER VED VI HjæLPER VIRKSOMHEDER MED STRATEGISKE BESLUTNINGER I MARKEDER MED Høj FORANDRINGSHASTIGHED... Høj FORANDRINGSHASTIGHED I MARKEDET LAV GRAD AF Høj GRAD AF BESLUTSOMHED BESLUTSOMHED LAV FORANDRINGSHASTIGHED I MARKEDET CORPORATE BRANDS
 10. 10. © ALL RIGHTS RESER VED … OG ACCELERERER VIRKSOMHEDENS POTENTIALE GENNEM STRATEGI, KONCEPTUDVIKLING OG EKSEKVERING! CORPORATE BRANDS
 11. 11. 3 V O R E S 3 STEPS
 12. 12. © ALL RIGHTS RESER VED VI ARBEjDER MED EN FOKUSERET 3 STEPS MODEL I STEDET FOR EN LANG PROCES MED ET UTAL AF TRIN CORPORATE BRANDS
 13. 13. © ALL RIGHTS RESER VED DE 3 STEPS BESTå R AF: STRATEGI, KONCEPTUDVIKLING OG EKSEKVERING STEP 1 STEP 2 STEP 3 UDVIKLING AF STRATEGI UDVIKLING AF KONCEPT EKSEKVERING OG IMPLEMENTERING Hvilke udfordringer står Hvilke koncepter er relevante virksomheden overfor? for at løfte strategien? Hvordan sikrer vi den rigtige eksekvering og implementering? CORPORATE BRANDS
 14. 14. © ALL RIGHTS RESER VED STEP 1 S T R ATE GI E N UDARB EjD ES MED A FSæT I LED EL S EN S D A G S O RD EN VED : Kortlægning af virksomhedens udfordringer og konkurrencesituation. Diskussion af mulige scenarier samt fordele og ulemper ved disse. Udvikling og fastlæggelse af en endelig strategi. CORPORATE BRANDS
 15. 15. © ALL RIGHTS RESER VED STEP 2 ME D S TRAT EGIEN P å P LA D S UD VIKL ES K O N C EPTET VED EN ELLER FLERE A F FøL G EN D E: Produktporteføljeoptimering og produktudvikling. Salgsoptimering ved reevaluering af incitamentsstrukturer. Kommunikations- og marketingskoncepter internt såvel som eksternt. CORPORATE BRANDS
 16. 16. © ALL RIGHTS RESER VED STEP 3 E KSE KV E R I NG A F ST RAT EGIEN OG KONC EPTET VED Rø RER: Vurdering af relevante partnere – ’de bedste på deres felt’. Samarbejde med partnere om den færdige eksekvering og implementering. Levering til kunden og løbende opfølgning. CORPORATE BRANDS
 17. 17. © ALL RIGHTS RESER VED VI FøLGER VORES LøSNINGER TIL DøRS, HVOR ANDRE OFTE STOPPER HALVVEjS. STEP 1 STEP 2 STEP 3 UDVIKLING AF STRATEGI UDVIKLING AF KONCEPT EKSEKVERING OG IMPLEMENTERING CORPORATE BRANDS CONSU LT APS CORPORATE BRANDS
 18. 18. 4 V OR E S 3 C A S ES
 19. 19. © ALL RIGHTS RESER VED QuickTime™ and a decompressor are needed to see this picture. VORES CASES SPæNDER FRA NATIONALE QuickTime™ and a QuickTime™ and a decompressor decompressor are needed to see this picture. are needed to see this picture. OG INTERNATIONALE VIRKSOMHEDER QuickTime™ and a OG På TVæRS AF BRANCHER. decompressor are needed to see this picture. QuickTime™ and a QuickTime™ and a decompressor decompressor are needed to see this picture. are needed to see this picture. QuickTime™ and a decompressor are needed to see this picture. QuickTime™ and a decompressor are needed to see this picture. QuickTime™ and a decompressor QuickTime™ and a are needed to see this picture. decompressor are needed to see this picture. CORPORATE BRANDS
 20. 20. © ALL RIGHTS RESER VED 1. TO PD A NMARK – GO-TO-MAR K ET C AS E UD FO R D R ING: At designe en unik ’go-to-market’ strategi, etablering af nyt online medie (Lokus.dk) samt sikring af at såvel brugere som annoncører kommer om bord fra første færd. M å LSæ TNING: At skabe Danmarks første online medie med husstanden i centrum. Dette medie vil være nyt og præcist for både lokalt handlende og nationale kæder. R E SULTAT: Betaversionen af Lokus.dk er lanceret ultimo 2008. Denne har pt. mere end 50.000 unikke brugere og ca. 40% af landets største annoncører er med. CORPORATE BRANDS
 21. 21. © ALL RIGHTS RESER VED 2. LE GO – OPTIMERING AF ORG AN IS ATIO N S CAS E UD FO R D R ING: At reducere udviklingstiden fra 24 mdr. til 12 mdr. og dermed forbedre reaktions- musklen hos Lego i forhold til konkurrenters lanceringer. M å LSæ TNING: At øge konkurrenceevnen og levere betydelige besparelser via en skarp projekt- og implementeringsplan indenfor 6 mdr. R E SULTAT: Det følgende år opnåede Lego en besparelse på + 100 mio. euro. Organisationen er nu nede på en forløbstid på 12 mdr. fra idé til hylde. CORPORATE BRANDS
 22. 22. © ALL RIGHTS RESER VED 3. LE GO – UDVIKLING AF NyT ON L IN E Væ RK Tø j TIL G L O BAL M ARK ETIN G C A S E UD FO R D R ING: At skabe en stærk global marketingoperation med et fælles billede af markeds- udviklingen samt at skabe et overblik over samtlige af Legos marketingkampagner. M å LSæ TNING: At etablere et globalt marketing-monitorerings-system der holder Lego ajour 365/24/7 med Legos elleve primære konkurrenter. R E SULTAT: Introduktion af en ny online platform med alle Legos konkurrenter og egne kampagner, hvilket medførte en markant forbedret respons på taktiske tiltag. CORPORATE BRANDS
 23. 23. © ALL RIGHTS RESER VED 4. SIE M E NS – SALES CULTURE C HAN G E PRO G RAM UD FO R D R ING: Siemens Danmark skal ”op i gear” og få kunderne i fokus. På dette område blev Siemens Danmark udfordret af konkurrenternes proaktive adfærd. M å LSæ TNING: At accelerere salgskulturen i retning af en mere proaktiv indsats. R E SULTAT: En ny og klar forståelse i Siemens’ salgsafdelinger af behovet for øget kundefokus og efter- følgende implementering af nye kundetiltag. Via en 20 min. film med interview af såvel kunder som ansatte, for derigennem at kalibrere Siemens’ egen selvopfattelse med kundernes – og skabe et fælles udgangspunkt for den nye retning. CORPORATE BRANDS
 24. 24. © ALL RIGHTS RESER VED KONTAKT POUL NIELSEN 1 5 å R S E R FA R I N G MED I NTERNATI O NA L MA RK EDS F øRING, P RODUKT LANCERING OG I N N O VAT I O N F RA LEGO O G BUREA US I DEN. B A I L I T T E R AT U R , S CHO O L O F CO MMUNI CATI O NS AR T S (LONDON), INSEAD, MBA E - MAIL: PN@ COR POR AT EBRANDS.DK TLF.: + 45 20 12 38 40 CORPORATE BRANDS
 25. 25. © ALL RIGHTS RESER VED KONTAKT METTE NIELSEN 1 7 å R S E R FA R I N G MED S TRATEGI - , K O NCEPT, I NNO VAT IONSUDVIKLING OG I MP L E M E N T E R I N G På S K A NDI NAVI S K O G I NTERNATIONALT P LAN (EUROPA OG AU S T R A L I E N ) . HD ( A ) , G R A F I S K H ø j S K O LE E - M AIL: MN@ COR PORAT EBRANDS.DK T LF.: + 45 30 11 99 86 CORPORATE BRANDS

×