KoLDING GymNASIum
IB
                       2010
I N T E R N AT I o N A L
B A C C A L A u R E A...
E n I n t E r n at I o n a l S t u d E n t E r E k S a m E n I k o l d I n g
På Kolding Gymnasium tilbyder vi The Inte...
Indholdet i IB Diploma Programme (de følgende 2 år):                        Højt niveau      ...
E n I n t E r n at I o n a l S t u d E n t E r E k S a m E n I k o l d I n g
I IB programmet indgår, som et særligt el...
Orienteringsmøde
Datoer for orienteringsmøder på Kolding Gymnasium

Tirsdag den 26. januar 2010 kl. 19.00-21.00
Lørdag den...
a n I n t E r n at I o n a l P r E - u n I v E r S I t y E d u c at I o n P r o g r a m m E I n k o l d I n g
Kolding ...
The IB Diploma Programme (the next two years):                         Higher Level      St...
a n I n t E r n at I o n a l P r E - u n I v E r S I t y E d u c at I o n P r o g r a m m E I n k o l d I n g
    ...
9
a n I n t E r n at I o n a l P r E - u n I v E r S I t y E d u c at I o n P r o g r a m m E I n k o l d I n g
After an...
11
SamFund, PolItIk og IdEEr
              KOlDIng gyMnASIUM
Skovvangen 10       Telefon 76 33 96...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kolding Gymnasium A5 Ib Web

979 views
873 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
979
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kolding Gymnasium A5 Ib Web

 1. 1. KoLDING GymNASIum IB 2010 I N T E R N AT I o N A L B A C C A L A u R E A T E DANSK ENGLISH 1
 2. 2. E n I n t E r n at I o n a l S t u d E n t E r E k S a m E n I k o l d I n g På Kolding Gymnasium tilbyder vi The International Baccalaureate Efter Pre-IB følger “IB Diploma Programme”, som er 2-årigt. Diploma Programme, forkortet IB. Det er dog muligt at skifte over i en dansk gymnasieklassse efter IB er en international studentereksamen, der nyder stor interna- grundforløbet på Pre-IB. tional anerkendelse og giver adgang til de store universiteter i udlandet. I Danmark anerkendes den på linje med en almindelig Optagelse på IB forudsætter gennemført 1. g eller tilsvarende dansk studentereksamen. baggrund. Undervisningen foregår på engelsk Elever med 10. eller 11. klasse fra en udenlandsk skole kan På verdensplan er der over 2000 skoler fordelt på 129 lande med optages direkte på det 2-årige IB Diploma Programme. et samlet elevtal på ca. 500.000. Hver enkel skole skal godkendes af den internationale IB-organisation. Uddannelsens opbygning og Indholdet i Pre-IB (1. år): faglige krav er internationalt fastlagt, og der er et tæt samarbejde Fagrækken består af følgende fag: mellem de forskellige IB-skoler. Kolding Gymnasium indgår derfor i Fysik, matematik, engelsk, dansk*, tysk, historie, samfundsfag, et omfattende internationalt netværk. billedkunst, idræt, kemi, biologi. IB består i Danmark normalt af et 3-årigt forløb. Det første år kaldes ”Pre-IB” eller ”Pre-DP” og består af et efterårssemester, der svarer til grundforløbet i gymnasieskolen og et forårssemester, med en fagrække, der er en forberedelse til det egentlige Diploma Programme (IB) Al undervisningen foregår som nævnt på engelsk. * Dansk for elever med dansk som modersmål eller med 2 danskkundskaber, der kvalificerer til optagelse i en dansk 1. g.
 3. 3. Indholdet i IB Diploma Programme (de følgende 2 år): Højt niveau Standard niveau I det egentlige IB program vælger eleverne selv deres fag fra 6 faggrupper. Man kan vælge fag på “standard level”, svarende til Sprog A1 Dansk Dansk Engelsk Engelsk 150 undervisningstimer, eller på “higher level”, svarende til 240 undervisningstimer. Andet sprog A2 Engelsk Engelsk Fagrækken Sprog B Tysk Tysk Dansk Dansk Der skal vælges ét fag fra hver faggruppe. Mindst tre og højst fire Engelsk Engelsk vælges på “higher level”*. Begyndersprog Fransk Spansk Følgende fag forventes tilbudt på Kolding Gymnasium. Individ og samfund Historie Historie Økonomi Økonomi Filosofi Filosofi Naturvidenskab Kemi Kemi Fysik Fysik Biologi Biologi Matematik Matematik Matematik højt niveau Matematiske studier Kreative fag Billedkunst Musik * I stedet for at vælge et fag i gruppe 6, kan man vælge et ekstra fag i grupperne 2 til 4. 3
 4. 4. E n I n t E r n at I o n a l S t u d E n t E r E k S a m E n I k o l d I n g I IB programmet indgår, som et særligt element, “Theory of Et tilbud til danskere og udlændinge Knowledge”, forkortet TOK. Det er et tværfagligt undervisnings- IB er et glimrende tilbud til unge udlændinge,hvis familier program, som belyser grundlaget for den viden, eleverne tilegner opholder sig i Danmark i en kortere eller længere årrække, sig i de forskellige fag. og til unge danskere med en international baggrund. Flytter ens forældre til udlandet under IB-forløbet, vil man kunne fortsætte Et andet særkende for IB-programmet er det element, der sin ungdomsuddannelse på en IB-skole i det land, man rejser til; kaldes Creativity, Action, Service, forkortet CAS. Det indebærer, forudsat at der er en IB-skole i nærheden og at skolen vil optage at eleverne i løbet af IB skal deltage i kreative aktiviteter, sport, eleven. Man skal her være opmærksom på, at mange IB-skoler i sociale aktiviteter eller foreningsaktiviteter i eller uden for skolen. udlandet er private og derfor kræver betaling for undervisningen. Man kan orientere sig om IB-skoler over hele verden via IBO’s Eksamen Webside: www.ibo.org Eksamen er international. Det vil sige, at eksamens-opgaverne i de fleste tilfælde stilles af den internationale IB-administration. IB er også et spændende tilbud til andre unge danskere, De fleste eksaminer er skriftlige. der har mod på at begynde en krævende ungdomsuddannelse af internationalt tilsnit, en uddannelse, der netop er blevet skabt som et svar på nutidens globaliseringstendenser. 4
 5. 5. Orienteringsmøde Datoer for orienteringsmøder på Kolding Gymnasium Tirsdag den 26. januar 2010 kl. 19.00-21.00 Lørdag den 30. januar 2010 kl. 13.00-15.00 Optagelse på Pre-IB Man kan søge om optagelse på Pre-IB, hvis man opfylder kravene til optagelse på gymnasiets 1. g eller har tilsvarende kvalifikationer. Ansøgning om optagelse foregår via www.optagelse.dk. Du skal desuden udfylde en særlig blanket, som hentes på skolens hjemmeside, www.kolding-gym.dk, hvor der også findes vejledning til ansøgning. Optagelse på IB Diploma Optagelse på IB forudsætter gennemført 1. g eller tilsvarende baggrund. Optagelse forudsætter normalt, at ansøgeren kommer til samtale på skolen. Du skal udfylde en særlig blanket, som hentes på skolens hjemmeside, www.kolding-gym.dk, hvor der også findes vejledning til ansøgning. Start På Kolding Gymnasium Pre-IB og IB i august 2010. Ansøgningsfristen for Pre-IB og IB er den 15. marts 2010. 5
 6. 6. a n I n t E r n at I o n a l P r E - u n I v E r S I t y E d u c at I o n P r o g r a m m E I n k o l d I n g Kolding Gymnasium offers The International Baccalaureate whereas the spring term consists of a subject programme that Diploma Programme, IB for short. is designed to prepare students for beginning the IB Diploma proper. All teaching is conducted in English. IB is an international pre-university education programme, which enjoys widespread international recognition and respect and can Following the “Pre-IB” year comes the main “IB Diploma give access to the major universities of the world. In Denmark, IB Programme”, which is a two-year course. It is also still possible to is recognised as being equivalent to the Danish Upper Secondary transfer to the ordinary gymnasium at the end of the foundation School Diploma (studentereksamen). programme in ”Pre-IB” Teaching is in English Students who have completed 10 or 11 years of basic education There are more than 2000 schools in over 129 participating in another country may be admitted directly to the IB Diploma countries encompassing around 500,000 students. Each of Programme. these schools has to be officially approved by the International Baccalaureate Organisation. The teaching curriculum and The Pre-IB course programme (1st year): subject syllabi are laid down internationally and there is close The foundation programme consists of the following subjects: co-operation between IB schools. Physics, Mathematics, English, Danish*, German, History, Social Science, Art, PE, Chemistry, Biology So Kolding Gymnasium is part of a widespread international network. In Denmark , IB is offered as a three-year course. The first year is called “Pre-IB” or “Pre-DP” and in the autumn term corresponds * For students with Danish as their first language or with Danish at the with the foundation programme for the ordinary gymnasium, necessary level for admission to the first year of the Danish Gymnasium. 6
 7. 7. The IB Diploma Programme (the next two years): Higher Level Standard Level In the IB Diploma programme students choose their subjects from each of 6 subject groups. A subject may be taken at standard Language A1 Danish Danish level (recommended minimum 150 hours), or higher level English English (recommended minimum 240 hours). One subject must be chosen from each subject group. At least three, and no more Language A2 English English than four, must be taken at higher level. Kolding Gymnasium Language B German German Danish Danish expects to offer the subjects shown on the right.* English English Language ab initio French An important feature of the IB programme is Theory of Spanish Knowledge, or TOK for short. This is an inter-disciplinary course which encourages students to reflect critically on the systems of Individuals and History History knowledge used in their various subjects. Societies Economics Economics Philosophy Philosophy Another special element in the IB programme is what is known as Creativity, Action, Service, or CAS for short. This involves Experimental Sciences Chemistry Chemistry Physics Physics students participating in creative activities, sport, community Biology Biology service projects and clubs or associations during the IB course, within or outside of school. Mathematics and Maths High Maths Standard Computer Science Maths Studies Examinations The examinations are administered internationally. This means The Arts Visual Arts that, in most cases, examination tasks are set centrally by the Music international IB Organisation. The majority of examinations are written. * Instead of choosing a subject in group 6 (The Arts), students may 7 choose an additional subject from groups 2 to 4.
 8. 8. a n I n t E r n at I o n a l P r E - u n I v E r S I t y E d u c at I o n P r o g r a m m E I n k o l d I n g Admission to Pre-IB An opportunity for both Danish students You can apply for admission to Pre-IB, if you fulfil the requirements and students from abroad for admission to the first year of the general gymnasium, or have IB is obviously not only a wonderful opportunity for young equivalent qualifications. Applications should be made through students from abroad whose families are based in Denmark in www.optagelse.dk . You should also fill in a special school the short or long term, but also for Danes with an international application form that is available on the school’s web-site, background. Furthermore, if the parents of a student move www.kolding-gym.dk, where you can also find further guidance abroad during the IB course, he or she will be able to continue on applying. studying in an IB school in the new country. Many IB schools outside of Scandinavia are private, where you must pay a tuition Admission to IB Diploma fee. You can find a directory of all IB schools on IBO’s website: To be admitted to the Diploma programme, you should have www.ibo.org completed 1g of the Danish Gymnasium, Pre-IB or have an equivalent level of education. Admission will normally require IB is also an exciting opportunity for other young Danes who an interview at the school. have the will to embark upon a demanding education programme Applications are made on the application form that is available with an international dimension, a programme that has been on the school’s web-site, www.kolding-gym.dk, where you can purpose-built to meet the challenges of today’s global society. also find further guidance on applying. In August 2010 we will be offering both the 2-year IB Diploma Information Meetings Programme and Pre-IB. Applications must be received no later The following information meetings will be held at Kolding Gymnasium: than 15th March 2010. Tuesday 26th January 2010 at 7.00 - 9.00 pm and Saturday 30th January 2010 at 1.00 - 3.00 pm 8
 9. 9. 9
 10. 10. a n I n t E r n at I o n a l P r E - u n I v E r S I t y E d u c at I o n P r o g r a m m E I n k o l d I n g After an amazing year In the US, as an exchange student, the last One of the reasons I chose IB was, that I was attracted to thing I wanted to do was to go back to the old routines and same the idea of an international school full of people with different well-known people. backgrounds. The other one was that, I thought it would be I wanted to experience something new. My mom knew and was exciting and practical for me to have lessons in English, since the one who told me about IB. I want to study English in the future along my German and IB is not the same old routines and every person you meet is so Bosnian. I have not regretted choosing it, even though it different. In IB people are hard working individuals with a goal, all sometimes is hard work. I know it is going to pay off in the end. with different personalities and from different cultures. IB is Besides, I like being challenged every day with different things challenging and different. I like it. that IB has to offer. Kathrine Henneberg 3.i Enisa Zukanovic 3i I was born in Ireland by Danish parents and lived in Dublin until I was 16. Luckily, I found IB at Kolding Gymnasium where I jumped straight into 2i and never looked back! IB is very demanding and brings out the best in you. Students have to be very determined and focused in order to achieve satisfactory results. There are many interesting subjects to choose from, and as IB students come from many different backgrounds, there is never a dull moment!. IB is a challenge which makes going to school a lot more interesting. Finally, with an IB diploma it is easier to get into a university abroad. Thomas Juhl Jensen 3.i 10
 11. 11. 11
 12. 12. SamFund, PolItIk og IdEEr KOlDIng gyMnASIUM Skovvangen 10 Telefon 76 33 96 00 E-mail: kg@kolding-gym.dk 6000 Kolding Telefax 76 33 96 01 Web: www.kolding-gym.dk Graphic Source 7550 1477 12

×