Your SlideShare is downloading. ×
0
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

5

1,343

Published on

Published in: Education, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,343
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. ZARZADZANIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
 • 2. Kryzys - co to jest
  • Krisis gr. - odsiew, moment rozstrzygnięcia
  • A. Kępiński - kryzys to „ przełom”
  • Wynik stresu i napięcia w życiu człowieka
  • Kiedy przerasta możliwości radzenia sobie pojawiają się zachowania dysfunkcyjne ( patologiczne )
  • Kryzys - incydent krytyczny ( zdarzenie traumatyczne ) sytuacja kryzysowa
 • 3. Rodzaje kryzysów
  • Kryzys psychologiczny,
  • Kryzys jako skutek zdarzeń traumatycznych
  • Kryzys jako brak
  • Kryzys jako przełom
  • Kryzys jako destabilizacja, załamanie ( komunikacji międzyludzkiej, wartości człowieka, produkcji, sprzedaży )
  • Kryzys jako szansa na rozwój, wzmocnienie
 • 4. Działanie w sytuacjach kryzysowych
  • Otoczenie, w którym we współczesnym świecie działają organizacje ( w tym szkoły) zmienia się dynamicznie, często nieprzewidywalnie. Dyrektorzy, menedżerowie muszą się liczyć z nieoczekiwanym wydarzeniem, wypadkiem, który w jednej chwili może postawić byt całej organizacji pod znakiem zapytania
  • DYREKTOR NIE POWINIEN PYTAĆ „ CZY” KRYZYS NADEJDZIE ALE „ KIEDY” SIĘ TO STANIE
 • 5. Otoczenie organizacji ( szkoły )
  • Społeczność szkolna - otoczenie wewnętrzne
  • interesariusze szkoły
  • kluczowi liderzy opinii
 • 6. Fazy rozwoju kryzysu
  • Wg. Kaplana
  • 1. Narastające napięcie i niepokój uruchamia sposoby utrzymania homeostazy
  • 2. Dezorganizacja zachowania i silna potrzeba pomocy
  • 3. Nowe sposoby rozwiązania problemu/ów
  • 4.Rozwiązanie problemu/ów lub sposoby nieprzystosowawcze - wybuch kryzysu
 • 7. Sytuacje życiowe sprzyjające wystąpieniu kryzysu
  • Śmierć osoby bliskiej
  • Śmierć dziecka ( w tym aborcja )
  • Utrata pracy
  • Utrata partnera
  • Problemy finansowe ( długi, zaległości)
  • Ciężka choroba
  • Nagła zmiana trybu życia
  • Wypadki losowe ( wypadek drogowy, żywioł )
 • 8. Sytuacja trudna - sytuacja kryzysowa
  • Sytuacja trudna - związana z rozwiązaniem problemów np. konflikt miedzy nauczycielem a rodzicem jednego ucznia, pogarszające się wyniki egzaminów. Problemy nierozwiązane na poziomie operacyjnym i zarządzania prowadzą do wybuchu kryzysu
  • Sytuacja kryzysowa- jest to zbieg zdarzeń, okoliczności i zachowań, które zakłócają normalny tryb funkcjonowania państwa, społeczności, jednostki. Ujawniają się nagle, wywołując zwykle długotrwałą destabilizacje ludzi i organizacji
 • 9. Zdarzenia wywołujące sytuacje kryzysowe - charakter naturalny
  • Huragany, wichury
  • Trzęsienia ziemi
  • Powodzie
  • Lawiny śnieżne
  • Wybuchy wulkanów
  • Pożary
  • Susza
  • Gradobicie
  • Osunięcia ziemi
 • 10. Zdarzenia wywołujące sytuacje kryzysowe - działania człowieka
  • Wojna
  • zamieszki, powstania
  • Ataki terrorystyczne
  • Napady
  • Podpalenia
  • Wzięcie zakładników
  • Uprowadzenia
  • Więzienie
  • Masowe strzelaniny
 • 11. Typy sytuacji kryzysowych wg. P. Lignara
  • Kryzys
  • incydentalny, np. Wypadek
  • reputacyjny, np. „ wylało się „
 • 12. Typy sytuacji kryzysowych wg. A. Murdoch z natychmiastowymi kons. zewnętrznymi
  • Gwałtowna śmierć pracownika, klienta, ciężkie uszkodzenie ciała na terenie instytucji i w jej bliskim otoczeniu
  • wypadek przy pracy, wybuch, pożar,zniszczenie, uszkodzenie środowiska naturalnego, katastrofy ekologiczne spowodowane przez pracowników instytucji, w wyniku działalności instytucji lub na terenie i wokół instytucji
 • 13. Typy sytuacji kryzysowych wg. A. Murdoch z natychmiastowymi kons. Zewnętrznymi cd.
  • Atak terrorystyczny, zabójstwo, podłożenie bomby
  • Zajścia, których podłożem wydają się być nieczyste interesy - kradzieże, napady, wymuszenia, porachunki,podpalenia, porwania
  • Skandal korupcyjny, defraudacje, naruszanie przepisów prawa
  • Bojkot produktów firmy, akcje organizacji ekologicznych
  • Katastrofy naturalne ( trzęsienie ziemi, pożar, powódź )
 • 14. Typy sytuacji kryzysowych wg. A. Murdoch dotykające otoczenie wew. i przenoszące się na zewnętrzne
  • Zmiany organizacyjne ( łącznie, dzielenie )
  • Rezygnacje, dymisje, odejścia ważnych osób
  • Ogłoszenie wyników egzaminów i sprawdzianów i naboru absolwentów
  • Ogłoszenie rankingu
  • Uporczywe plotki o konflikcie w kierownictwie, wśród pracowników
  • Molestowanie seksualne, dyskryminacja, mobbing
 • 15. KRYZYS
  • Wewnątrz organizacji
  • wywołuje poczucie zagrożenia i niepewności
  • obnaża słabości
  • odrywa od spraw związanych z rozwojem organizacji
  • sprowadza groźbę -” kto za to poleci”
  • Na zewnątrz organizacji
  • dostarcza sensacji mediom,lokalnej społeczności, środowisku z branży
  • jest okazją do spekulacji
  • jest sygnałem słabości dla konkurencji, przeciwników, okazją do ataków
 • 16. Zaangażowanie w sytuację kryzysową
  • Nauczyciele
  • Administracja,
  • Uczniowie
  • Media
  • Prawnicy
  • Rodziny, przyjaciele i krewni ofiar
  • Ogół opinii publicznej, społeczność lokalna
  • policja, straż pożarna, służby medyczne i inne
 • 17. Zarządzanie sytuacją kryzysową
  • Zarządzanie sytuacją kryzysową polega na
  • przygotowaniach
  • treningu ( zastosowanie elementów przygotowań )
  • realizacji programów w akcji
  • ocenie post factum
  • wyciagnięciu wniosków
 • 18. Przygotowanie na wypadek kryzysu
  • Powołanie zespołu planowania kryzysowego
  • Powołanie zespołu kryzysowego
  • Analiza zagrożeń
  • Przygotowanie planu
  • Komunikacja
  • Szkolenia
  • Praktyka
 • 19. Kluczowe problemy, których rozwiązanie gwarantuje sukces w obliczu kryzysu
  • Przygotowanie. Posiadanie planu. Szkolenie pracowników i zapewnienie optymalnej komunikacji
  • Wdrażanie i testowanie skuteczności sporządzonych planów
  • Współpraca z mediami
  • troska o ofiary, rodziny i krewnych, udzielanie informacji, wsparcie psychologiczne
 • 20. Plany działań w sytuacjach kryzysowych- „Przewidzieć nieprzewidywalne”
  • określenie mocnych i słabych stron organizacji
  • zbadanie wizerunku organizacji w otoczeniu
  • wyodrębnienie potencjalnych sytuacji kryzysowych
  • podział sytuacji pod względem:
  • prawdopodobieństwa wystąpienia
  • podobieństwa ( np. wypadek, pożar )
  • poziomu zagrożenia i dolegliwości
  • sposobów reagowania
 • 21. Plany działań w sytuacjach kryzysowych- „Przewidzieć nieprzewidywalne” - cd
  • określenie czynników sprzyjających występowaniu i rozwojowi sytuacji ( standardy i procedury postępowania )
  • wyznaczenie osób, które mają się zajmować rozpoznawaniem zagrożenia sytuacjami kryzysowymi i przeciwdziałać ich występowaniu ( zaplecze zespołu kryzysowego ), a w sytuacji zagrożenia będą działać ( sztab kryzysowy )
  • stworzenie modelowego planu działania w warunkach kryzysowych, wyznaczenie osób, które w pierwszej kolejności będą zawiadomione o sytuacji i stanowią trzon zespołu kryzysowego
 • 22. Tworzenie modelowego planu działania w sytuacji kryzysowej- przykład
  • Zagrożenie : w pobliżu szkoły rozbiła się ciężarówka pełna toksycznych chemikaliów
  • Problemy :
  • zatrucia, problemy skórne, wymioty
  • kłopoty komunikacyjne, problemy z przepływem informacji
  • schronienie dla uczniów, zabezpieczenie budynku przed oparami
  • zajęte linie telefoniczne, przybycie rodziców
  • problemy natury psychologicznej
  • Procedury postępowania :
  • ----
  • ----
 • 23. Budowa planu działania - kluczowe pytania
  • Podczas budowania planu działania należy szukać odpowiedzi na następujące pytania :
  • kto będzie podejmował krytyczne decyzje ?
  • jak uzyskać zasoby niezbędne do natychmiastowej reakcji?
  • co zrobić gdy miejsce zdarzenia jest jednocześnie miejscem przestępstwa?
  • Jakie działania należy podjąć natychmiast i kto je wykona?
 • 24. Zespół kryzysowy
  • Skład zespołu kryzysowego :
  • wybrani członkowie rady pedagogicznej ( dyrektor, zastępca, pedagog szkolny ? )
  • osoba kontaktująca się ze środkami społecznego przekazu
  • eksperci merytoryczni powoływani w zależności od rodzaju sytuacji kryzysowej
  • doradcy prawni
 • 25. Analiza sytuacji kryzysowej w procesie planowania - dostępne źródła wiedzy i wsparcia
  • Kto na terenie szkoły mógłby posiadać szczegółową wiedzę na temat zagrożeń szkoły?
  • Kto w bezpośrednim sąsiedztwie może znać zagrożenia najbliższej okolicy
  • Kto - w szerszym kontekście ( miasto, region ) może posiadać wiedzę o potencjalnych zagrożeniach tego obszaru
  • Kto najlepiej zidentyfikuje zagrożenia w samym budynku szkolnym - klasach, korytarzach, szatniach, magazynach, salach gimnastycznych, itp.
 • 26. Komunikacja w sytuacji kryzysowej - strategie postępowania ( 1 )
  • Obrona przez atak - zdecydowany sprzeciw wobec żądań i oskarżeń, twarde trzymanie się swego zdania, zachowania konfrontacyjne, uderzenie z wyprzedzeniem
  • Zalety
  • determinacja odstrasza na przyszłość
  • atak jednoczy, daje poczucie siły, eliminuje słabych w swych szeregach
  • Wady
  • eksplozja napięcia
  • utrudniony powrót do innych postaw
  • nieuniknione ofiary
  • wizerunek ze skazą zabijaki
 • 27. Komunikacja w sytuacji kryzysowej - strategie postępowania ( 2 )
  • Deprecjacja - zignorowanie sprawy, pozostawienie jej jako błahej, niewartej jakiejkolwiek dyskusji, ograniczone lakoniczne komunikaty
  • Zalety
  • czas robi swoje, stępia oceny
  • Wady
  • możemy źle ocenić sytuację ( kryzysy mają swoją dynamikę )
 • 28. Komunikacja w sytuacji kryzysowej - strategie postępowania ( 3 )
  • Milczenie niekomentowanie i nieodpowiadanie na oskarżenia i żądanie otoczenia, unikanie wszelkich okazji do konfrontacji
  • Zalety
  • nie dajemy pożywki wrogom
  • Wady
  • można dać się sprowokować
  • mogą nam zarzucić pychę
 • 29. Komunikacja w sytuacji kryzysowej - strategie postępowania ( 4 )
  • Szum informacyjny - zgubienie sprawy kryzysowej w mnogości przekazywanych opinii publicznej informacji, zarzucanie jej komunikatami, które tylko w niewielkim stopniu dotyczą istoty problemu. Przejawianie wysokiej aktywności, utrzymywanie w swoich rękach pełnej inicjatywy w relacjach komunikacyjnych
  • Zalety
  • nikt nie może nam zarzucić pychy i złej woli
  • Wady
  • możemy sami się pogubić i przekażemy sprzeczne komunikaty
  • duża ilość materiału stwarza możliwość dokonywania różnorodnych interpretacji
 • 30. Komunikacja w sytuacji kryzysowej - strategie postępowania ( 5 )
  • Awantura zastępcza - wywołanie lub wskazanie innego problemu, kryzysu, dzięki czemu uwaga opinii publicznej odwraca się od sytuacji kryzysowej związanej z organizacją
  • Zalety
  • jeśli problem lub kryzys wymaga zajęcia się sprawą to OK
  • Wady
  • interesowność
  • ktoś może nas przejrzeć
 • 31. Komunikacja w sytuacji kryzysowej - strategie postępowania ( 6 )
  • Współpraca - współdziałanie z wszystkimi uczestnikami sytuacji kryzysowej w taki sposób, aby zminimalizować napięcia, konflikty, oraz dążyć do wyjaśnienia wszystkiego, co tego wymaga, jednak przy zachowaniu własnych wartości, standardów, priorytetów
  • Zalety
  • budowanie dobrego kontaktu na przyszłość
  • Wady
  • potrzebny czas, dużo uwagi i cierpliwości
 • 32. Komunikacja w sytuacji kryzysowej - strategie postępowania ( 7 )
  • Negliż - przyznanie się do winy, pełne i bezwarunkowe przyjęcie żądań, roszczeń, warunków, zadośćuczynienie poszkodowanym
  • Zalety
  • można obudzić wobec nas pozytywne uczucia
  • kryzys dość szybko się kończy
  • Wady
  • odkrycie kart
  • potwierdzenie utraty reputacji
  • długi czas musimy pracować nad odzyskaniem wizerunku
  • częsta utrata pracy, stanowiska( ponoszenie konsekwencji formalnych)
 • 33. Przygotowanie do współpracy w sytuacji kryzysowej z przedstawicielami środków społecznego przekazu
  • W sytuacji kryzysowej dziennikarze pytają :
  • dlaczego doszło do sytuacji kryzysowej
  • jakie są lub mogą być jej skutki
  • kto jest odpowiedzialny, kto jest sprawcą
  • kto może na tym zyskać, a kto może stracić
  • czy może dojść do zaostrzenia sytuacji
  • czy możliwe są reperkusje polityczne
  • czy kryzys jest fragmentem czegoś większego
 • 34. Zachowanie w sytuacjach kryzysowych w kontaktach z mediami
  • mów pierwszy o złych wiadomościach
  • bądź absolutnie pewien faktów i stwierdzeń, które przekazujesz
  • bezwzględnie zachowaj spójność przekazu, logikę i konsekwencje
  • nie upubliczniaj informacji dotyczących bezpieczeństwa objętych tajemnicą
  • analizuj dane
  • nie snuj spekulacji, podejrzeń i nie stawiaj hipotez
 • 35. Komunikacja w sytuacji kryzysowej - strategie postępowania cd.
  • reaguj błyskawicznie i zdecydowanie na plotki dementując je i wykazując ich fałsz lub głupotę
  • trzymaj nerwy na wodzy i nie licz na wyrozumiałość żądających wyjaśnień lub oczekujących informacji
  • pokaż, że stale kontrolujesz sytuację i masz wizję wybrnięcia z niej
  • nie ujawniaj nazwisk ofiar zanim nie dowie się o tym rodzina
  • zawsze wyrażaj troskę z powodu strat, cierpień, ofiar, zniszczeń, nawet gdy są nieuniknione

×