5
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

5

on

 • 2,094 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,094
Slideshare-icon Views on SlideShare
2,091
Embed Views
3

Actions

Likes
0
Downloads
20
Comments
0

2 Embeds 3

http://www.slideshare.net 2
http://j.iplsc.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  5 5 Presentation Transcript

  • ZARZADZANIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
  • Kryzys - co to jest
   • Krisis gr. - odsiew, moment rozstrzygnięcia
   • A. Kępiński - kryzys to „ przełom”
   • Wynik stresu i napięcia w życiu człowieka
   • Kiedy przerasta możliwości radzenia sobie pojawiają się zachowania dysfunkcyjne ( patologiczne )
   • Kryzys - incydent krytyczny ( zdarzenie traumatyczne ) sytuacja kryzysowa
  • Rodzaje kryzysów
   • Kryzys psychologiczny,
   • Kryzys jako skutek zdarzeń traumatycznych
   • Kryzys jako brak
   • Kryzys jako przełom
   • Kryzys jako destabilizacja, załamanie ( komunikacji międzyludzkiej, wartości człowieka, produkcji, sprzedaży )
   • Kryzys jako szansa na rozwój, wzmocnienie
  • Działanie w sytuacjach kryzysowych
   • Otoczenie, w którym we współczesnym świecie działają organizacje ( w tym szkoły) zmienia się dynamicznie, często nieprzewidywalnie. Dyrektorzy, menedżerowie muszą się liczyć z nieoczekiwanym wydarzeniem, wypadkiem, który w jednej chwili może postawić byt całej organizacji pod znakiem zapytania
   • DYREKTOR NIE POWINIEN PYTAĆ „ CZY” KRYZYS NADEJDZIE ALE „ KIEDY” SIĘ TO STANIE
  • Otoczenie organizacji ( szkoły )
   • Społeczność szkolna - otoczenie wewnętrzne
   • interesariusze szkoły
   • kluczowi liderzy opinii
  • Fazy rozwoju kryzysu
   • Wg. Kaplana
   • 1. Narastające napięcie i niepokój uruchamia sposoby utrzymania homeostazy
   • 2. Dezorganizacja zachowania i silna potrzeba pomocy
   • 3. Nowe sposoby rozwiązania problemu/ów
   • 4.Rozwiązanie problemu/ów lub sposoby nieprzystosowawcze - wybuch kryzysu
  • Sytuacje życiowe sprzyjające wystąpieniu kryzysu
   • Śmierć osoby bliskiej
   • Śmierć dziecka ( w tym aborcja )
   • Utrata pracy
   • Utrata partnera
   • Problemy finansowe ( długi, zaległości)
   • Ciężka choroba
   • Nagła zmiana trybu życia
   • Wypadki losowe ( wypadek drogowy, żywioł )
  • Sytuacja trudna - sytuacja kryzysowa
   • Sytuacja trudna - związana z rozwiązaniem problemów np. konflikt miedzy nauczycielem a rodzicem jednego ucznia, pogarszające się wyniki egzaminów. Problemy nierozwiązane na poziomie operacyjnym i zarządzania prowadzą do wybuchu kryzysu
   • Sytuacja kryzysowa- jest to zbieg zdarzeń, okoliczności i zachowań, które zakłócają normalny tryb funkcjonowania państwa, społeczności, jednostki. Ujawniają się nagle, wywołując zwykle długotrwałą destabilizacje ludzi i organizacji
  • Zdarzenia wywołujące sytuacje kryzysowe - charakter naturalny
   • Huragany, wichury
   • Trzęsienia ziemi
   • Powodzie
   • Lawiny śnieżne
   • Wybuchy wulkanów
   • Pożary
   • Susza
   • Gradobicie
   • Osunięcia ziemi
  • Zdarzenia wywołujące sytuacje kryzysowe - działania człowieka
   • Wojna
   • zamieszki, powstania
   • Ataki terrorystyczne
   • Napady
   • Podpalenia
   • Wzięcie zakładników
   • Uprowadzenia
   • Więzienie
   • Masowe strzelaniny
  • Typy sytuacji kryzysowych wg. P. Lignara
   • Kryzys
   • incydentalny, np. Wypadek
   • reputacyjny, np. „ wylało się „
  • Typy sytuacji kryzysowych wg. A. Murdoch z natychmiastowymi kons. zewnętrznymi
   • Gwałtowna śmierć pracownika, klienta, ciężkie uszkodzenie ciała na terenie instytucji i w jej bliskim otoczeniu
   • wypadek przy pracy, wybuch, pożar,zniszczenie, uszkodzenie środowiska naturalnego, katastrofy ekologiczne spowodowane przez pracowników instytucji, w wyniku działalności instytucji lub na terenie i wokół instytucji
  • Typy sytuacji kryzysowych wg. A. Murdoch z natychmiastowymi kons. Zewnętrznymi cd.
   • Atak terrorystyczny, zabójstwo, podłożenie bomby
   • Zajścia, których podłożem wydają się być nieczyste interesy - kradzieże, napady, wymuszenia, porachunki,podpalenia, porwania
   • Skandal korupcyjny, defraudacje, naruszanie przepisów prawa
   • Bojkot produktów firmy, akcje organizacji ekologicznych
   • Katastrofy naturalne ( trzęsienie ziemi, pożar, powódź )
  • Typy sytuacji kryzysowych wg. A. Murdoch dotykające otoczenie wew. i przenoszące się na zewnętrzne
   • Zmiany organizacyjne ( łącznie, dzielenie )
   • Rezygnacje, dymisje, odejścia ważnych osób
   • Ogłoszenie wyników egzaminów i sprawdzianów i naboru absolwentów
   • Ogłoszenie rankingu
   • Uporczywe plotki o konflikcie w kierownictwie, wśród pracowników
   • Molestowanie seksualne, dyskryminacja, mobbing
  • KRYZYS
   • Wewnątrz organizacji
   • wywołuje poczucie zagrożenia i niepewności
   • obnaża słabości
   • odrywa od spraw związanych z rozwojem organizacji
   • sprowadza groźbę -” kto za to poleci”
   • Na zewnątrz organizacji
   • dostarcza sensacji mediom,lokalnej społeczności, środowisku z branży
   • jest okazją do spekulacji
   • jest sygnałem słabości dla konkurencji, przeciwników, okazją do ataków
  • Zaangażowanie w sytuację kryzysową
   • Nauczyciele
   • Administracja,
   • Uczniowie
   • Media
   • Prawnicy
   • Rodziny, przyjaciele i krewni ofiar
   • Ogół opinii publicznej, społeczność lokalna
   • policja, straż pożarna, służby medyczne i inne
  • Zarządzanie sytuacją kryzysową
   • Zarządzanie sytuacją kryzysową polega na
   • przygotowaniach
   • treningu ( zastosowanie elementów przygotowań )
   • realizacji programów w akcji
   • ocenie post factum
   • wyciagnięciu wniosków
  • Przygotowanie na wypadek kryzysu
   • Powołanie zespołu planowania kryzysowego
   • Powołanie zespołu kryzysowego
   • Analiza zagrożeń
   • Przygotowanie planu
   • Komunikacja
   • Szkolenia
   • Praktyka
  • Kluczowe problemy, których rozwiązanie gwarantuje sukces w obliczu kryzysu
   • Przygotowanie. Posiadanie planu. Szkolenie pracowników i zapewnienie optymalnej komunikacji
   • Wdrażanie i testowanie skuteczności sporządzonych planów
   • Współpraca z mediami
   • troska o ofiary, rodziny i krewnych, udzielanie informacji, wsparcie psychologiczne
  • Plany działań w sytuacjach kryzysowych- „Przewidzieć nieprzewidywalne”
   • określenie mocnych i słabych stron organizacji
   • zbadanie wizerunku organizacji w otoczeniu
   • wyodrębnienie potencjalnych sytuacji kryzysowych
   • podział sytuacji pod względem:
   • prawdopodobieństwa wystąpienia
   • podobieństwa ( np. wypadek, pożar )
   • poziomu zagrożenia i dolegliwości
   • sposobów reagowania
  • Plany działań w sytuacjach kryzysowych- „Przewidzieć nieprzewidywalne” - cd
   • określenie czynników sprzyjających występowaniu i rozwojowi sytuacji ( standardy i procedury postępowania )
   • wyznaczenie osób, które mają się zajmować rozpoznawaniem zagrożenia sytuacjami kryzysowymi i przeciwdziałać ich występowaniu ( zaplecze zespołu kryzysowego ), a w sytuacji zagrożenia będą działać ( sztab kryzysowy )
   • stworzenie modelowego planu działania w warunkach kryzysowych, wyznaczenie osób, które w pierwszej kolejności będą zawiadomione o sytuacji i stanowią trzon zespołu kryzysowego
  • Tworzenie modelowego planu działania w sytuacji kryzysowej- przykład
   • Zagrożenie : w pobliżu szkoły rozbiła się ciężarówka pełna toksycznych chemikaliów
   • Problemy :
   • zatrucia, problemy skórne, wymioty
   • kłopoty komunikacyjne, problemy z przepływem informacji
   • schronienie dla uczniów, zabezpieczenie budynku przed oparami
   • zajęte linie telefoniczne, przybycie rodziców
   • problemy natury psychologicznej
   • Procedury postępowania :
   • ----
   • ----
  • Budowa planu działania - kluczowe pytania
   • Podczas budowania planu działania należy szukać odpowiedzi na następujące pytania :
   • kto będzie podejmował krytyczne decyzje ?
   • jak uzyskać zasoby niezbędne do natychmiastowej reakcji?
   • co zrobić gdy miejsce zdarzenia jest jednocześnie miejscem przestępstwa?
   • Jakie działania należy podjąć natychmiast i kto je wykona?
  • Zespół kryzysowy
   • Skład zespołu kryzysowego :
   • wybrani członkowie rady pedagogicznej ( dyrektor, zastępca, pedagog szkolny ? )
   • osoba kontaktująca się ze środkami społecznego przekazu
   • eksperci merytoryczni powoływani w zależności od rodzaju sytuacji kryzysowej
   • doradcy prawni
  • Analiza sytuacji kryzysowej w procesie planowania - dostępne źródła wiedzy i wsparcia
   • Kto na terenie szkoły mógłby posiadać szczegółową wiedzę na temat zagrożeń szkoły?
   • Kto w bezpośrednim sąsiedztwie może znać zagrożenia najbliższej okolicy
   • Kto - w szerszym kontekście ( miasto, region ) może posiadać wiedzę o potencjalnych zagrożeniach tego obszaru
   • Kto najlepiej zidentyfikuje zagrożenia w samym budynku szkolnym - klasach, korytarzach, szatniach, magazynach, salach gimnastycznych, itp.
  • Komunikacja w sytuacji kryzysowej - strategie postępowania ( 1 )
   • Obrona przez atak - zdecydowany sprzeciw wobec żądań i oskarżeń, twarde trzymanie się swego zdania, zachowania konfrontacyjne, uderzenie z wyprzedzeniem
   • Zalety
   • determinacja odstrasza na przyszłość
   • atak jednoczy, daje poczucie siły, eliminuje słabych w swych szeregach
   • Wady
   • eksplozja napięcia
   • utrudniony powrót do innych postaw
   • nieuniknione ofiary
   • wizerunek ze skazą zabijaki
  • Komunikacja w sytuacji kryzysowej - strategie postępowania ( 2 )
   • Deprecjacja - zignorowanie sprawy, pozostawienie jej jako błahej, niewartej jakiejkolwiek dyskusji, ograniczone lakoniczne komunikaty
   • Zalety
   • czas robi swoje, stępia oceny
   • Wady
   • możemy źle ocenić sytuację ( kryzysy mają swoją dynamikę )
  • Komunikacja w sytuacji kryzysowej - strategie postępowania ( 3 )
   • Milczenie niekomentowanie i nieodpowiadanie na oskarżenia i żądanie otoczenia, unikanie wszelkich okazji do konfrontacji
   • Zalety
   • nie dajemy pożywki wrogom
   • Wady
   • można dać się sprowokować
   • mogą nam zarzucić pychę
  • Komunikacja w sytuacji kryzysowej - strategie postępowania ( 4 )
   • Szum informacyjny - zgubienie sprawy kryzysowej w mnogości przekazywanych opinii publicznej informacji, zarzucanie jej komunikatami, które tylko w niewielkim stopniu dotyczą istoty problemu. Przejawianie wysokiej aktywności, utrzymywanie w swoich rękach pełnej inicjatywy w relacjach komunikacyjnych
   • Zalety
   • nikt nie może nam zarzucić pychy i złej woli
   • Wady
   • możemy sami się pogubić i przekażemy sprzeczne komunikaty
   • duża ilość materiału stwarza możliwość dokonywania różnorodnych interpretacji
  • Komunikacja w sytuacji kryzysowej - strategie postępowania ( 5 )
   • Awantura zastępcza - wywołanie lub wskazanie innego problemu, kryzysu, dzięki czemu uwaga opinii publicznej odwraca się od sytuacji kryzysowej związanej z organizacją
   • Zalety
   • jeśli problem lub kryzys wymaga zajęcia się sprawą to OK
   • Wady
   • interesowność
   • ktoś może nas przejrzeć
  • Komunikacja w sytuacji kryzysowej - strategie postępowania ( 6 )
   • Współpraca - współdziałanie z wszystkimi uczestnikami sytuacji kryzysowej w taki sposób, aby zminimalizować napięcia, konflikty, oraz dążyć do wyjaśnienia wszystkiego, co tego wymaga, jednak przy zachowaniu własnych wartości, standardów, priorytetów
   • Zalety
   • budowanie dobrego kontaktu na przyszłość
   • Wady
   • potrzebny czas, dużo uwagi i cierpliwości
  • Komunikacja w sytuacji kryzysowej - strategie postępowania ( 7 )
   • Negliż - przyznanie się do winy, pełne i bezwarunkowe przyjęcie żądań, roszczeń, warunków, zadośćuczynienie poszkodowanym
   • Zalety
   • można obudzić wobec nas pozytywne uczucia
   • kryzys dość szybko się kończy
   • Wady
   • odkrycie kart
   • potwierdzenie utraty reputacji
   • długi czas musimy pracować nad odzyskaniem wizerunku
   • częsta utrata pracy, stanowiska( ponoszenie konsekwencji formalnych)
  • Przygotowanie do współpracy w sytuacji kryzysowej z przedstawicielami środków społecznego przekazu
   • W sytuacji kryzysowej dziennikarze pytają :
   • dlaczego doszło do sytuacji kryzysowej
   • jakie są lub mogą być jej skutki
   • kto jest odpowiedzialny, kto jest sprawcą
   • kto może na tym zyskać, a kto może stracić
   • czy może dojść do zaostrzenia sytuacji
   • czy możliwe są reperkusje polityczne
   • czy kryzys jest fragmentem czegoś większego
  • Zachowanie w sytuacjach kryzysowych w kontaktach z mediami
   • mów pierwszy o złych wiadomościach
   • bądź absolutnie pewien faktów i stwierdzeń, które przekazujesz
   • bezwzględnie zachowaj spójność przekazu, logikę i konsekwencje
   • nie upubliczniaj informacji dotyczących bezpieczeństwa objętych tajemnicą
   • analizuj dane
   • nie snuj spekulacji, podejrzeń i nie stawiaj hipotez
  • Komunikacja w sytuacji kryzysowej - strategie postępowania cd.
   • reaguj błyskawicznie i zdecydowanie na plotki dementując je i wykazując ich fałsz lub głupotę
   • trzymaj nerwy na wodzy i nie licz na wyrozumiałość żądających wyjaśnień lub oczekujących informacji
   • pokaż, że stale kontrolujesz sytuację i masz wizję wybrnięcia z niej
   • nie ujawniaj nazwisk ofiar zanim nie dowie się o tym rodzina
   • zawsze wyrażaj troskę z powodu strat, cierpień, ofiar, zniszczeń, nawet gdy są nieuniknione