Uploaded on

 

More in: Education , Business
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,302
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
20
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ZARZADZANIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
 • 2. Kryzys - co to jest
  • Krisis gr. - odsiew, moment rozstrzygnięcia
  • A. Kępiński - kryzys to „ przełom”
  • Wynik stresu i napięcia w życiu człowieka
  • Kiedy przerasta możliwości radzenia sobie pojawiają się zachowania dysfunkcyjne ( patologiczne )
  • Kryzys - incydent krytyczny ( zdarzenie traumatyczne ) sytuacja kryzysowa
 • 3. Rodzaje kryzysów
  • Kryzys psychologiczny,
  • Kryzys jako skutek zdarzeń traumatycznych
  • Kryzys jako brak
  • Kryzys jako przełom
  • Kryzys jako destabilizacja, załamanie ( komunikacji międzyludzkiej, wartości człowieka, produkcji, sprzedaży )
  • Kryzys jako szansa na rozwój, wzmocnienie
 • 4. Działanie w sytuacjach kryzysowych
  • Otoczenie, w którym we współczesnym świecie działają organizacje ( w tym szkoły) zmienia się dynamicznie, często nieprzewidywalnie. Dyrektorzy, menedżerowie muszą się liczyć z nieoczekiwanym wydarzeniem, wypadkiem, który w jednej chwili może postawić byt całej organizacji pod znakiem zapytania
  • DYREKTOR NIE POWINIEN PYTAĆ „ CZY” KRYZYS NADEJDZIE ALE „ KIEDY” SIĘ TO STANIE
 • 5. Otoczenie organizacji ( szkoły )
  • Społeczność szkolna - otoczenie wewnętrzne
  • interesariusze szkoły
  • kluczowi liderzy opinii
 • 6. Fazy rozwoju kryzysu
  • Wg. Kaplana
  • 1. Narastające napięcie i niepokój uruchamia sposoby utrzymania homeostazy
  • 2. Dezorganizacja zachowania i silna potrzeba pomocy
  • 3. Nowe sposoby rozwiązania problemu/ów
  • 4.Rozwiązanie problemu/ów lub sposoby nieprzystosowawcze - wybuch kryzysu
 • 7. Sytuacje życiowe sprzyjające wystąpieniu kryzysu
  • Śmierć osoby bliskiej
  • Śmierć dziecka ( w tym aborcja )
  • Utrata pracy
  • Utrata partnera
  • Problemy finansowe ( długi, zaległości)
  • Ciężka choroba
  • Nagła zmiana trybu życia
  • Wypadki losowe ( wypadek drogowy, żywioł )
 • 8. Sytuacja trudna - sytuacja kryzysowa
  • Sytuacja trudna - związana z rozwiązaniem problemów np. konflikt miedzy nauczycielem a rodzicem jednego ucznia, pogarszające się wyniki egzaminów. Problemy nierozwiązane na poziomie operacyjnym i zarządzania prowadzą do wybuchu kryzysu
  • Sytuacja kryzysowa- jest to zbieg zdarzeń, okoliczności i zachowań, które zakłócają normalny tryb funkcjonowania państwa, społeczności, jednostki. Ujawniają się nagle, wywołując zwykle długotrwałą destabilizacje ludzi i organizacji
 • 9. Zdarzenia wywołujące sytuacje kryzysowe - charakter naturalny
  • Huragany, wichury
  • Trzęsienia ziemi
  • Powodzie
  • Lawiny śnieżne
  • Wybuchy wulkanów
  • Pożary
  • Susza
  • Gradobicie
  • Osunięcia ziemi
 • 10. Zdarzenia wywołujące sytuacje kryzysowe - działania człowieka
  • Wojna
  • zamieszki, powstania
  • Ataki terrorystyczne
  • Napady
  • Podpalenia
  • Wzięcie zakładników
  • Uprowadzenia
  • Więzienie
  • Masowe strzelaniny
 • 11. Typy sytuacji kryzysowych wg. P. Lignara
  • Kryzys
  • incydentalny, np. Wypadek
  • reputacyjny, np. „ wylało się „
 • 12. Typy sytuacji kryzysowych wg. A. Murdoch z natychmiastowymi kons. zewnętrznymi
  • Gwałtowna śmierć pracownika, klienta, ciężkie uszkodzenie ciała na terenie instytucji i w jej bliskim otoczeniu
  • wypadek przy pracy, wybuch, pożar,zniszczenie, uszkodzenie środowiska naturalnego, katastrofy ekologiczne spowodowane przez pracowników instytucji, w wyniku działalności instytucji lub na terenie i wokół instytucji
 • 13. Typy sytuacji kryzysowych wg. A. Murdoch z natychmiastowymi kons. Zewnętrznymi cd.
  • Atak terrorystyczny, zabójstwo, podłożenie bomby
  • Zajścia, których podłożem wydają się być nieczyste interesy - kradzieże, napady, wymuszenia, porachunki,podpalenia, porwania
  • Skandal korupcyjny, defraudacje, naruszanie przepisów prawa
  • Bojkot produktów firmy, akcje organizacji ekologicznych
  • Katastrofy naturalne ( trzęsienie ziemi, pożar, powódź )
 • 14. Typy sytuacji kryzysowych wg. A. Murdoch dotykające otoczenie wew. i przenoszące się na zewnętrzne
  • Zmiany organizacyjne ( łącznie, dzielenie )
  • Rezygnacje, dymisje, odejścia ważnych osób
  • Ogłoszenie wyników egzaminów i sprawdzianów i naboru absolwentów
  • Ogłoszenie rankingu
  • Uporczywe plotki o konflikcie w kierownictwie, wśród pracowników
  • Molestowanie seksualne, dyskryminacja, mobbing
 • 15. KRYZYS
  • Wewnątrz organizacji
  • wywołuje poczucie zagrożenia i niepewności
  • obnaża słabości
  • odrywa od spraw związanych z rozwojem organizacji
  • sprowadza groźbę -” kto za to poleci”
  • Na zewnątrz organizacji
  • dostarcza sensacji mediom,lokalnej społeczności, środowisku z branży
  • jest okazją do spekulacji
  • jest sygnałem słabości dla konkurencji, przeciwników, okazją do ataków
 • 16. Zaangażowanie w sytuację kryzysową
  • Nauczyciele
  • Administracja,
  • Uczniowie
  • Media
  • Prawnicy
  • Rodziny, przyjaciele i krewni ofiar
  • Ogół opinii publicznej, społeczność lokalna
  • policja, straż pożarna, służby medyczne i inne
 • 17. Zarządzanie sytuacją kryzysową
  • Zarządzanie sytuacją kryzysową polega na
  • przygotowaniach
  • treningu ( zastosowanie elementów przygotowań )
  • realizacji programów w akcji
  • ocenie post factum
  • wyciagnięciu wniosków
 • 18. Przygotowanie na wypadek kryzysu
  • Powołanie zespołu planowania kryzysowego
  • Powołanie zespołu kryzysowego
  • Analiza zagrożeń
  • Przygotowanie planu
  • Komunikacja
  • Szkolenia
  • Praktyka
 • 19. Kluczowe problemy, których rozwiązanie gwarantuje sukces w obliczu kryzysu
  • Przygotowanie. Posiadanie planu. Szkolenie pracowników i zapewnienie optymalnej komunikacji
  • Wdrażanie i testowanie skuteczności sporządzonych planów
  • Współpraca z mediami
  • troska o ofiary, rodziny i krewnych, udzielanie informacji, wsparcie psychologiczne
 • 20. Plany działań w sytuacjach kryzysowych- „Przewidzieć nieprzewidywalne”
  • określenie mocnych i słabych stron organizacji
  • zbadanie wizerunku organizacji w otoczeniu
  • wyodrębnienie potencjalnych sytuacji kryzysowych
  • podział sytuacji pod względem:
  • prawdopodobieństwa wystąpienia
  • podobieństwa ( np. wypadek, pożar )
  • poziomu zagrożenia i dolegliwości
  • sposobów reagowania
 • 21. Plany działań w sytuacjach kryzysowych- „Przewidzieć nieprzewidywalne” - cd
  • określenie czynników sprzyjających występowaniu i rozwojowi sytuacji ( standardy i procedury postępowania )
  • wyznaczenie osób, które mają się zajmować rozpoznawaniem zagrożenia sytuacjami kryzysowymi i przeciwdziałać ich występowaniu ( zaplecze zespołu kryzysowego ), a w sytuacji zagrożenia będą działać ( sztab kryzysowy )
  • stworzenie modelowego planu działania w warunkach kryzysowych, wyznaczenie osób, które w pierwszej kolejności będą zawiadomione o sytuacji i stanowią trzon zespołu kryzysowego
 • 22. Tworzenie modelowego planu działania w sytuacji kryzysowej- przykład
  • Zagrożenie : w pobliżu szkoły rozbiła się ciężarówka pełna toksycznych chemikaliów
  • Problemy :
  • zatrucia, problemy skórne, wymioty
  • kłopoty komunikacyjne, problemy z przepływem informacji
  • schronienie dla uczniów, zabezpieczenie budynku przed oparami
  • zajęte linie telefoniczne, przybycie rodziców
  • problemy natury psychologicznej
  • Procedury postępowania :
  • ----
  • ----
 • 23. Budowa planu działania - kluczowe pytania
  • Podczas budowania planu działania należy szukać odpowiedzi na następujące pytania :
  • kto będzie podejmował krytyczne decyzje ?
  • jak uzyskać zasoby niezbędne do natychmiastowej reakcji?
  • co zrobić gdy miejsce zdarzenia jest jednocześnie miejscem przestępstwa?
  • Jakie działania należy podjąć natychmiast i kto je wykona?
 • 24. Zespół kryzysowy
  • Skład zespołu kryzysowego :
  • wybrani członkowie rady pedagogicznej ( dyrektor, zastępca, pedagog szkolny ? )
  • osoba kontaktująca się ze środkami społecznego przekazu
  • eksperci merytoryczni powoływani w zależności od rodzaju sytuacji kryzysowej
  • doradcy prawni
 • 25. Analiza sytuacji kryzysowej w procesie planowania - dostępne źródła wiedzy i wsparcia
  • Kto na terenie szkoły mógłby posiadać szczegółową wiedzę na temat zagrożeń szkoły?
  • Kto w bezpośrednim sąsiedztwie może znać zagrożenia najbliższej okolicy
  • Kto - w szerszym kontekście ( miasto, region ) może posiadać wiedzę o potencjalnych zagrożeniach tego obszaru
  • Kto najlepiej zidentyfikuje zagrożenia w samym budynku szkolnym - klasach, korytarzach, szatniach, magazynach, salach gimnastycznych, itp.
 • 26. Komunikacja w sytuacji kryzysowej - strategie postępowania ( 1 )
  • Obrona przez atak - zdecydowany sprzeciw wobec żądań i oskarżeń, twarde trzymanie się swego zdania, zachowania konfrontacyjne, uderzenie z wyprzedzeniem
  • Zalety
  • determinacja odstrasza na przyszłość
  • atak jednoczy, daje poczucie siły, eliminuje słabych w swych szeregach
  • Wady
  • eksplozja napięcia
  • utrudniony powrót do innych postaw
  • nieuniknione ofiary
  • wizerunek ze skazą zabijaki
 • 27. Komunikacja w sytuacji kryzysowej - strategie postępowania ( 2 )
  • Deprecjacja - zignorowanie sprawy, pozostawienie jej jako błahej, niewartej jakiejkolwiek dyskusji, ograniczone lakoniczne komunikaty
  • Zalety
  • czas robi swoje, stępia oceny
  • Wady
  • możemy źle ocenić sytuację ( kryzysy mają swoją dynamikę )
 • 28. Komunikacja w sytuacji kryzysowej - strategie postępowania ( 3 )
  • Milczenie niekomentowanie i nieodpowiadanie na oskarżenia i żądanie otoczenia, unikanie wszelkich okazji do konfrontacji
  • Zalety
  • nie dajemy pożywki wrogom
  • Wady
  • można dać się sprowokować
  • mogą nam zarzucić pychę
 • 29. Komunikacja w sytuacji kryzysowej - strategie postępowania ( 4 )
  • Szum informacyjny - zgubienie sprawy kryzysowej w mnogości przekazywanych opinii publicznej informacji, zarzucanie jej komunikatami, które tylko w niewielkim stopniu dotyczą istoty problemu. Przejawianie wysokiej aktywności, utrzymywanie w swoich rękach pełnej inicjatywy w relacjach komunikacyjnych
  • Zalety
  • nikt nie może nam zarzucić pychy i złej woli
  • Wady
  • możemy sami się pogubić i przekażemy sprzeczne komunikaty
  • duża ilość materiału stwarza możliwość dokonywania różnorodnych interpretacji
 • 30. Komunikacja w sytuacji kryzysowej - strategie postępowania ( 5 )
  • Awantura zastępcza - wywołanie lub wskazanie innego problemu, kryzysu, dzięki czemu uwaga opinii publicznej odwraca się od sytuacji kryzysowej związanej z organizacją
  • Zalety
  • jeśli problem lub kryzys wymaga zajęcia się sprawą to OK
  • Wady
  • interesowność
  • ktoś może nas przejrzeć
 • 31. Komunikacja w sytuacji kryzysowej - strategie postępowania ( 6 )
  • Współpraca - współdziałanie z wszystkimi uczestnikami sytuacji kryzysowej w taki sposób, aby zminimalizować napięcia, konflikty, oraz dążyć do wyjaśnienia wszystkiego, co tego wymaga, jednak przy zachowaniu własnych wartości, standardów, priorytetów
  • Zalety
  • budowanie dobrego kontaktu na przyszłość
  • Wady
  • potrzebny czas, dużo uwagi i cierpliwości
 • 32. Komunikacja w sytuacji kryzysowej - strategie postępowania ( 7 )
  • Negliż - przyznanie się do winy, pełne i bezwarunkowe przyjęcie żądań, roszczeń, warunków, zadośćuczynienie poszkodowanym
  • Zalety
  • można obudzić wobec nas pozytywne uczucia
  • kryzys dość szybko się kończy
  • Wady
  • odkrycie kart
  • potwierdzenie utraty reputacji
  • długi czas musimy pracować nad odzyskaniem wizerunku
  • częsta utrata pracy, stanowiska( ponoszenie konsekwencji formalnych)
 • 33. Przygotowanie do współpracy w sytuacji kryzysowej z przedstawicielami środków społecznego przekazu
  • W sytuacji kryzysowej dziennikarze pytają :
  • dlaczego doszło do sytuacji kryzysowej
  • jakie są lub mogą być jej skutki
  • kto jest odpowiedzialny, kto jest sprawcą
  • kto może na tym zyskać, a kto może stracić
  • czy może dojść do zaostrzenia sytuacji
  • czy możliwe są reperkusje polityczne
  • czy kryzys jest fragmentem czegoś większego
 • 34. Zachowanie w sytuacjach kryzysowych w kontaktach z mediami
  • mów pierwszy o złych wiadomościach
  • bądź absolutnie pewien faktów i stwierdzeń, które przekazujesz
  • bezwzględnie zachowaj spójność przekazu, logikę i konsekwencje
  • nie upubliczniaj informacji dotyczących bezpieczeństwa objętych tajemnicą
  • analizuj dane
  • nie snuj spekulacji, podejrzeń i nie stawiaj hipotez
 • 35. Komunikacja w sytuacji kryzysowej - strategie postępowania cd.
  • reaguj błyskawicznie i zdecydowanie na plotki dementując je i wykazując ich fałsz lub głupotę
  • trzymaj nerwy na wodzy i nie licz na wyrozumiałość żądających wyjaśnień lub oczekujących informacji
  • pokaż, że stale kontrolujesz sytuację i masz wizję wybrnięcia z niej
  • nie ujawniaj nazwisk ofiar zanim nie dowie się o tym rodzina
  • zawsze wyrażaj troskę z powodu strat, cierpień, ofiar, zniszczeń, nawet gdy są nieuniknione