Reunió Pares 4t B

745 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
745
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
99
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Reunió Pares 4t B

 1. 1. REUNIÓ DE PARES <ul><ul><li>4t CURS 09-10 </li></ul></ul>
 2. 2. 1. MESTRES QUE ENTREN A L’AULA <ul><ul><li>Tutora : Sandra Moll </li></ul></ul><ul><ul><li>Mestra d’educació física : Núria Bosch </li></ul></ul><ul><ul><li>Mestra d’anglès : Katia Coll </li></ul></ul><ul><ul><li>Mestra de música : Marga Mesquida </li></ul></ul><ul><ul><li>Mestre de religió : Nito Martí </li></ul></ul><ul><ul><li>Equip de suport : Tina Bals </li></ul></ul>
 3. 3. 2. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE <ul><ul><li>Entren per la porta d’educació primària i fan una fila baix al pati, quan sona la música. </li></ul></ul><ul><ul><li>La mestra els recull del pati a les 9h.. </li></ul></ul><ul><ul><li>Es demana puntualitat a les entrades i les sortides. </li></ul></ul><ul><ul><li>Abans de venir haurien d’haver berenat. Recordam que els dimecres es dia de fruita. </li></ul></ul><ul><ul><li>Si duen jocs, llibres de lectura o altres materials personals s’han de compartir i l’escola no es responsabilitza de la seva pèrdua o desperfecte. </li></ul></ul><ul><ul><li>El pati s’organitza de manera que cada grup pugui fer un joc diferent cada dia. </li></ul></ul>
 4. 4. COLÒNIES <ul><ul><li>A final del segon cicle hi ha programada una sortida de dos dies. </li></ul></ul><ul><ul><li>A partir de dita sortida es treballaran continguts diversos. </li></ul></ul>
 5. 5. 3. ORGANITZACIÓ D’AULA <ul><ul><li>- No cal portar material de casa, l' administren les tutores. </li></ul></ul><ul><ul><li>- Cada alumne/a té una agenda escolar. Aquesta és emprada com a medi de comunicació entre família i mestra. És important revisar les agendes i retornar les notes signades. </li></ul></ul><ul><ul><li>- Pel que fa als deures sempre es donarà un dia entremig perquè puguin ser fets. </li></ul></ul><ul><ul><li>- S' ha d' emprar la carpeta de deures per fomentar l' hàbit de cura i bona presentació de les feines. </li></ul></ul>
 6. 6. 4. HORARI DE TUTORIA <ul><ul><li>El dia i l’hora assignada perquè pugueu xerrar amb la tutora és els dimarts de 17:30 a 18:30h. Es pot demanar cita a través de l’ agenda. </li></ul></ul><ul><ul><li>Si teniu colque comentari a fer sobre alguna especialitat, primer vos heu de dirigir a la mestra tutora . </li></ul></ul>
 7. 7. 5. MATERIAL <ul><li>Agenda escolar </li></ul><ul><li>Carpeta de deures </li></ul><ul><li>Quadernets: </li></ul><ul><li>6 quadernets d’ ortografia catalana (7-12) </li></ul><ul><li>3 cuadernos de ortografía castellana (10-12) </li></ul><ul><li>3 quaderns de matemàtiques (10-12) </li></ul>
 8. 8. 6. HORARI
 9. 9. <ul><ul><li>Com en el curs anterior, l’horari del grup no es fragmenta en les diferents àrees, sinó que es van fent diferents activitats. </li></ul></ul><ul><ul><li>Educació física : 2 hores i la novetat d’ aquest any sen els desdoblaments. </li></ul></ul><ul><ul><li>Anglès : dues sessions. </li></ul></ul><ul><ul><li>Música : 1h setmanal. </li></ul></ul><ul><ul><li>Religió/ ens. Complementari (Filosofia 3:18) </li></ul></ul><ul><ul><li>Projecte d’aula </li></ul></ul><ul><ul><li>Lectura </li></ul></ul><ul><ul><li>Conferències </li></ul></ul><ul><ul><li>Jocs matemàtic </li></ul></ul><ul><ul><li>Assemblea : </li></ul></ul><ul><ul><li>Encarregats: </li></ul></ul><ul><ul><li>Tallers : es farà una sessió de dues hores setmanals. </li></ul></ul>
 10. 10. QUÈ APENDREM A 4t? (4t es el darrer curs del segon cicle d' Ed. Primària. )
 11. 11. Què són les competències bàsiques? Són una sèria de capacitats que l’alumne ha d’aconseguir al finalitzar l’ensenyament obligatori, per així aconseguir : - una realització personal - exercir la ciutadania activa - incorporar-se dins la vida adulta de manera satisfactòria - Ser capaç d’emprar tot allò que ha après en el seu dia a dia
 12. 12. 6. CONTINGUTS A TREBALLAR
 13. 13. Competència en comunicació lingüística <ul><ul><li>-dialogar, escoltar,conversar...respectant les normes de comunicació. (expressió oral) </li></ul></ul><ul><ul><li>-expressar de manera escrita opinions, emocions, vivències amb coherència i cohesió. (expressió escrita) </li></ul></ul>
 14. 14. <ul><ul><li>- audició, comprensió i memorització de diferents textos. (comprensió oral) </li></ul></ul><ul><ul><li>-comprensió d' informació rellevant en textos per obtenir, organitzar i comunicar informació.(comprensió escrita) </li></ul></ul>
 15. 15. Competència matemàtica <ul><ul><li>Nombres i operacions: </li></ul></ul><ul><ul><li>Conèixer, identificar, escriure, comparar i ordenar nombres fins a 7 xifres. </li></ul></ul><ul><ul><li>Operacions elementals: sumes duent, restes duent, multiplicacions per més dues xifres i divisions per una xifra. </li></ul></ul><ul><ul><li>Resolució de problemes que intervinguin més de d’una operació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Càlcul mental : operacions i problemes senzills. Ús d’estratègies. </li></ul></ul>
 16. 16. <ul><ul><li>Mesura </li></ul></ul><ul><ul><li>Conèixer I usar els instruments de mesura I unitats de mesura </li></ul></ul><ul><ul><li>Reconèixer I saber emprar el sistema monetari. </li></ul></ul><ul><ul><li>Formes geomètriques i situació a l’ espai: </li></ul></ul><ul><ul><li>Representació i interpretació elemental de l’ espai:els plànols. </li></ul></ul><ul><ul><li>Les formes espaials, els cossos geomètrics i els seus elements. </li></ul></ul>
 17. 17. Tractament de la informació: Organitzar dades i les representar-ho en taules i gràfics. Recollida i registre de dades sobre objectes i situacions familiars.
 18. 18. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic <ul><ul><li>La comprensió de successos </li></ul></ul><ul><ul><li>La predicció de conseqüències </li></ul></ul><ul><ul><li>L’activitat dirigida a la millora i preservació de les condicions de vida pròpies, dels altres i de la resta d’éssers vius. </li></ul></ul>
 19. 19. Tractament de la informació i competència digital <ul><ul><li>Dominar diferents programes informàtics. </li></ul></ul><ul><ul><li>Emprar les TIC com a element essencial per informar-se, aprendre i comunicar-se. </li></ul></ul><ul><ul><li>Fer ús habitual de les TIC. </li></ul></ul>
 20. 20. Competència social i ciutadana <ul><ul><li>Cooperar i conviure. </li></ul></ul><ul><ul><li>Fomentar habilitats socials i saber resoldre conflictes de forma constructiva. </li></ul></ul><ul><ul><li>Participar plenament en la vida cívica a través del diàleg. </li></ul></ul>
 21. 21. Competència cultural i artística <ul><ul><li>Apreciar i gaudir amb l'art i altres manifestacions culturals i artístiques. </li></ul></ul><ul><ul><li>Potenciar la iniciativa, la imaginació i la creativitat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Emprar recursos i tècniques per creacions pròpies. </li></ul></ul>
 22. 22. Competència per aprendre a aprendre <ul><ul><li>Iniciar-se en l’aprenentatge i ser conscients de les pròpies capacitats. </li></ul></ul><ul><ul><li>Treballar la concentració, atenció, memòria, motivació,responsabilitat, etc </li></ul></ul><ul><ul><li>Acceptar els errors i aprendre dels demés. </li></ul></ul>
 23. 23. Autonomia i iniciativa personal <ul><ul><li>Afrontar els problemes i apendre dels errors. Cercar solucions. </li></ul></ul><ul><ul><li>Organitzar les seves feines i el seu temps. Reforçant la responsabilitat i l'autonomia personal. </li></ul></ul><ul><ul><li>Treballar cooperativament valorant i respectant les idees dels altres. </li></ul></ul>
 24. 24. 7. COM PODEM AJUDAR ALS NOSTRES FILLS I FILLES? <ul><ul><li>Revisar amb ells/es l’agenda i la carpeta per si tenen deures, fulls informatius… </li></ul></ul><ul><ul><li>Col·laborar amb ells a les feines, però no fer-les. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ajudar-los a assolir un hàbit de lectura. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ajudar-los a preparar la motxilla la nit abans. </li></ul></ul>
 25. 25. <ul><li>Ajudar-los a organitzar el seu temps (estudi, activitats, esbarjo…) i respectar-los aquesta organització. Procurar que el temps de feina sigui diari i, si és possible, a les mateixes hores i en un lloc adequat ( sense la televisió i altres possibles distraccions). </li></ul><ul><li>Mantenir contacte amb la tutora i informar-li de qualsevol canvi que observin i que pugui tenir una repercussió en el rendiment acadèmic i/o efecti emocionalment en l' alumne/a . </li></ul>
 26. 26. Gràcies per venir!!! www.elsmagma.blogspot.com

×