Your SlideShare is downloading. ×
Pirineos I I 2295
Pirineos I I 2295
Pirineos I I 2295
Pirineos I I 2295
Pirineos I I 2295
Pirineos I I 2295
Pirineos I I 2295
Pirineos I I 2295
Pirineos I I 2295
Pirineos I I 2295
Pirineos I I 2295
Pirineos I I 2295
Pirineos I I 2295
Pirineos I I 2295
Pirineos I I 2295
Pirineos I I 2295
Pirineos I I 2295
Pirineos I I 2295
Pirineos I I 2295
Pirineos I I 2295
Pirineos I I 2295
Pirineos I I 2295
Pirineos I I 2295
Pirineos I I 2295
Pirineos I I 2295
Pirineos I I 2295
Pirineos I I 2295
Pirineos I I 2295
Pirineos I I 2295
Pirineos I I 2295
Pirineos I I 2295
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Pirineos I I 2295

191

Published on

Published in: Technology, Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
191
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. <: ;.c„c„” Jr5 ? Iš : C9 x2.: CG CCT/ „CTSŠ a* Ū/ ĮCŪ . KTE Č3*7:ĆĆ'„C, ŪC " . J (càrçįíyxräg 5 g: CWĖS must“
 • 2. " Š*:
 • 3. ų wHu. r-uv: |.nD-LI anuliu-
 • 4. /uz r Ž `~-. .- _. _ WWB. FIJD ĮHPL l`olJ~l ux. .. A-Ėánp-„TH ' p-v-| -.'›-7-
 • 5. D 'wnu-. ruuL~›-L| |-h. &n`V į . ,A „sl 3 ' R`LFVQIYIĄíF7Q Q . F QIF ` f. I`-Ju-_ Į vs; ' Ū
 • 6. Ar o , ~~ - -. Ą. o . . - ". r P“ . _ . .. `_ -. u. - _ - I . . , Ž. a- _ 4- a f t , -__ › 1 '- › , ' * n; 04Lt, .I r 'V1' . x3
 • 7. 4- , ų . › " ' ` __„ ' . o - '. u , Į p ~, į . _ ųuun-unLno-; n vynu į -ö-w _ _ k __. _t„› . n, ;: u:""l. 7 -_ , ' `_ ' a' n. -. " y
 • 8. Ikrlh-. -
 • 9. Luįfąn nuit
 • 10. íTųänv-L Itųitįglíl
 • 11. min. ; ĖMŽŪI O. . ..__. @ü m. „. . .„ „. w. !_›.
 • 12. . so"' p- -' ` , I , . . .. _ _ , . f-ą-įf_-. ll, r t . ,J" f' ' ' . V. › ' r , 33.: .. I ' - . W . , a_ ar k_ _ _ ' . ..'44 . Į “Jų” `_ A › . 1,. "_. ._a„- 1 4 s . .„ . . . . . ' „gąu- __ į_ ę____„_ _ ': '_`. A - %f į _ . -T -- . ..į -. .. ,. ą` _ _ . ę . - “"' -' n u: - A' . J a; o. ._ . n_ 4_ . . -_ . a ' ` n . ~ . o ` - A. : pv- - . , - ' ' ~ wvŲ-„r- : Anglu-L Į” ` . “ "_un. Ž-. ". , . ' m 'ę _ « „ąuųaųų-Lwf, ą „ ____„. rb __ _. _ s - a" r r_ -h ? Ií-? Ė-uk- i _ CA_ ~ `- ›~ . .„ į;
 • 13. www; I|1w: II1l'. || '-. LH1Au
 • 14. ,į-` «. ų u rlų- N . QJ' Į 4.. . Ą_ Į' I . ` _ ' -T _ ' ' * l 4:_- ` ng, a`'; .". _ -räęx ~ ` - . ų. ' V wun-'i-Ąunųmo-L" rI-ŠKJDŲGA -7 ' - „ ' . „, ä-Įąík į 'K Š
 • 15. o? „[1 55.*
 • 16. w uj „t, - un lįhPL n iįusisįnnr ų_
 • 17. k ! „›4›*. '›'
 • 18. o - _. . *s . V” . .- " x „v- o - - ` _ . - 4 . w - -~„; , -*"r"`A'. " u, Į ›_›'Ū_»_u_. ›u : Lin-n n) Ž. ; . an-sa --er ' „ . ›. / C-V-'įí' a 4 5517 o v ` Jląo'
 • 19. „. _ . z . . x_ u . . " 'A . _ „ ` . - . .i _ FT ,7 ' . ., . . ` _ 0-7 i A1' ` Č_ j. . / „-* (na. .~. . o . n -_ . ęį's«ę -v -w r , . t n r `A . ė_ i o" W-üų ~ -. . i ›` ( x ' ? g „if” ? Y `- - `< : I: 4 , .. l. ų-in-vm s_ 22,1 . JV l WWUAPUUILHPLI| I munu l . są
 • 20. :n: ' „ I fu' . . , __„ _ _ ' 4 u 5 n I" ; W „. _ - - 1- _ . „ ' l 9 s f* ' __
 • 21. l ' _ u K x
 • 22. L
 • 23. wnu. huu: Ln›-L| n-. unu
 • 24. turį "
 • 25. .› r “su r . . 'su . ' * Ž lu ' . - s Į y ` s u __. p' r' G -v tu: rug. r- un; n L „ A . ..`. ... _x
 • 26. wwu. r-uu: Ln›-LI nmunu r. -.. ... '--v-g-, -. „
 • 27. , ū h a . . n . t „ u . į _ . . L „ / L 9 2 J w m o . ų L . , „ /4 , . u I . . „ r I. . , x . , w
 • 28. wyųų. r- uųLpn-n niįuuįųnu
 • 29. Si te ha gustado. .. Envía este PowerPoint a un amigo CLICK AQUí para enviar Iv1uchas mas Presewtacíones PPS m www pawerpoínts o'g

×