Ssr Tech Tips Sheet

112
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
112
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ssr Tech Tips Sheet

  1. 1. Β ικμ σε τν υά ιτ θσ ν σ ς ρ τί υ ε ν τξ ι τν ρ ό α τ ση εχρ η έη α α π οε ο μ έα αί ση σ σ ν δ Ο ε ο π λ,τν ίν τς ατσα κι τ Μαι Β υά νι ύ οηση λ η η Φ να ίς α σα γ ά ο ν. ρ μ κ Ααώ η η π τ κμν Δ σ ςη μ γ σ ς ω ιςΕ ιτο ή ε ν δ σ ς νχ ρ σ α ό ο α έο ά ο τς άι α Φ τ .πσρ φ σ έα ά ο σ ά φ ιγέο π τν ρήΟ β λ σς α ε α α τρ π υ α α τ ξτ π ι τ μν α ό η Α χ. ιαί ε σ ς ί ι σέι ο θ τ φ ι εε ρ α τ ν α ά ν ξκ ή ετ τξ ια κνά δς ει σιο αί κιοκρ ε. ν δ Εδά εο σα μ ί νιμσ ι τθ ο. Α άοη ώ α Χ ρ τςιπς Χ ρ τςχ ς Χ ρ τ χρύ νπδ χ ρ – ώ α ησ ή– ώ α ηηώ – ώ α ο οο – ω υ Χ ροτ εολσι γ λύοη Χ ρ τς νκκω η– ώ α η ατ ε κπ ατ οι οπλ – ώ α ηααύλ σς Χ ρ τς νν κ α ε υι έ ςφ μρ α. υ χ μν εηεδς τ σ η ί Σνδ ίο γρ υ υο ο τυ κο π Τ Χι ογνι ι έαα α ρ τ ε ά κ λτ σ υ ν τα ΟΤυ ι οίτ ΟΣ λέ ε υβσ ρ τ ΟΤρνο άαδς Τ ξτ ά α ωι κ κο γ ς αί ς ιΆ ι Βσ η ο λ. Δά κι 4 ή α 2 λπώ κι ι τρ σι αά α ιρε 5 κι0 ετ ν α μα εά τ νσ α α Τ ξ εο μ μ τ εή μσ σ γο ω ίς αι ύ υ ε ε α ξς έα υκι ν : δ ν α Τ τέ τς ατσ ς ορ οηΦ ναί ν α Τ αρπ άοο γλ υ ο ε λν τ έι ο υ ο Τ πδλττν ααυιν ο οήαοω πρμθ .ώ Ε Ε ΗΚ ΣΑ Η Λ Ν  ΤΝ Α
  2. 2. «ο ά ο,αδνρ κ κ ιαπ ι ιιρκ Εα ά ι» Τ Δ σ ςτ εδ ά ι α τ αχ δά ι λ φ κ α ν α α Υ έοα κν ά π τ ζγά ο ε ρί Μπ σα α φ υ κ τ σηι ό ω πρ χ σηι α ό η ω ρ φ Γω γ κ α ά τ κι ο σω ά κν ά π ς κ τ σ ί τυ γ υ α ί κι φ τηΤ κυ τύ ι ε α όα σώ . ο πτ ο Αι Β σλ α η άν.α ο σο μα ί ιλ Μα κ τ ι ο η ν Σο ετι σ μ εέο ν λ τ π ι ά Τν π δ χ τ ν αδώ θ τν άο ν τ θαρ ό υ μτχυ όα α αδ .η υ ο οή ω π ι ν α η κνυε κ ι ι δ ο πρ χς α κ τ α ο γ ς α ί ς ύ υ έοε μ σώ κι Αι Β σλ . ο η Κ τσεέ γ όα α αδά α τρ κιοκρ ε γ τν ρ σα ί τυ ειά λνο. αα κυς ι λ τ π ι , σέι α κνά δς ι η π ο τσα ο πρ λοτς α ι α α β Ζ χρ πα τ ή π τν eμ ς α τ π ο ω ι τυΚ θ π ι φ ύεμ τ γυό ο , αα ο λσι α ό ο Sf α κιο ρ σ πκ ο .ά ε αδ εγι ε ο λκ τυ κ ό ί π ο ι τ ά ι ή ο ρί α ρ αρ ι μκ τυ τσ . εκ ρ τ Fc pi n,o ya o ,ι ό α αδ θλυ α ό ω ρ φ τς χλς αώ Τχώ . ae a gb d t oγ σ π ι ά έο ν π ζγά ο η Σοή Κ λ ν εν ν n α ι Δ ο εά τ φ υ κ τ μ π νμ ρ α χδ π υ αζυ π ν τ π ι ά Μι ό ο ν Π ρ ύ τρ σι ο σω ά ε αέο φ σέι ο π ί ν άω α αδ . κ Λ ύα α κ α α ο ι ρ Τεάι ε β γν γ ν τεάεμκο ς α μγλυ (ρ αρτ ά,ότς νό ή κό ρνκμ 4 αόι ι α ρλνι ι ύ κι εάο ςπ ο ι ι ) λε ετς ετς α α ρ εκ β χ ρ υ α ά τσ ςεα ττι ο γ εα η κήω η. ώ ο π ρ σα η ( ράα π υ ί τι εδ λ σ ) ξ ν Οκό υ Ο πιμ τ π λά π λά μ δ ά αχί α ο (υ μτχυ σ έα αχί κι λο ν μ λ ε α ολ – ολ ο α ι π ι δ τυ σ μ εέο ν ε ν π ι δ α ο κ νι νι ογνί, νπ δ π ι ί ,ο αχί τυ ρ ώ ο ,η γω σ δσα τ π ι ί τυ ο ο . ιοε ) ά ο ο αχ δ τ π ι δ ο τι νυτν λ σ ο εί,ο αχ δ ο Χρ ύ ςΑ νι νι γ νι Αοο θ ύ οζγλρ α π υ εενύ κθ φ να ί ή ν έεε ν επητ ό κλυ ο ν ιοκέ μ ς ο ξπρο ν ά ε ατσα α θλτ έα κλκικ Τ χδ κυο ρό ε ολ – ολ ζάι. αυ ατλυ γ μ π λά π λά ω κα Τ σ γρ τμ N V L ε ο ό α ταο δ( πητ ό. ο υκόη α A A μ χρ κιρ γύ ιε λκι ) κ κ Σο έο ο λο ν μ λ χρύι ε α αδ τσ π λ κι ε λςιμ σώ τ τλς κό υ Ο πι ο εεμ τ π ι ά ό ο ού α μ όε τ α κ τ ο ι ς εί κνς έρν γ εμγλς ε μ ς ε ο ς ι ο ς α τυ μγλυ. π σηή μχια ί ι εάο σι ό μ τυ μκ ύ κιο ς εάο ς ν σ ρ Μ αοοαα κυς ’λ τ π ι ά Τ δ ρ τ μ ι ζ ο γ ς α ί ς Μπ λνκτσεέ σόα α αδ .α ώ α α ορ ε Αι Β σλ . ι άι ο η Δ λ σε υ μτχ σο π άτρ μ ς λν Κ σά η ηώ τ σ μ εοή τν ρ κο ά α Εέη α τν. Τ λ20 086 –64577 –209206 η . 1- 126 94704 1-008. 9 Π ρο ιμνς ρθ ό θσω . ειρσ έο α ιμ ς έε ν Ε Ε ΗΚ ΣΑ Η Λ Ν  ΤΝ Α
  3. 3. «ο ά ο,αδνρ κ κ ι Τ Δ σ ςτ εδ ά ι α α τ π ι ιιρκ Εα ά ι» α αχ δά ι λ φ κ ν α α ΗΑ εόκλ μς ρσαε ν σαα α ποκλί μ Ση ατ τ ε πατοι ο οη ολ τΧρ ν ν ολσκγ λύ λ πυ ε ο εκ ι α π ς ναέ υεκλ– κλ ’ν ομσαί σαί β σάεςο έ εθκν νβ τς εδεκν ρ ςα άο εο ι ι σβ υ υέ ν φάομω τ ορν! α τσυε ςο υαό ν θσνν σ ν ιεηεδε υι έ α υατ ο μ φμ ί υ χ μ η ήυ α ρα τ σ ν ν βομέ κσο γ ό α ρύεν όμ Μαι . α κ πυαηααυλ σ νλπρ έ ι ον τ νκκώο όο εμ ε ν υ ιν. Σ η ώ α ω πρμθ ν α άε τ χ ρ τν ααυι θ πμ ώ Σηαάο εί ςώα τ νπδ π ηχ ρ ν η σ ζχρλυομσοη α άε ααοοκυόκν θ φ μ άον δςιίτι ρ κυαετ ν ατ α ι γε ώ σα ύν α α άομβυι τ σνε θ κνυεοτς φ έ όο ρ τπ ω άε λι ο α ί πν πς σ σα σέα α τ ξ μφ λ ς τ ατ ιθ φι ο ε ω ι. ρ άυ έ κιεα έα ε αάε αμτχ ιπρ τν ρ π λ ενπδτ λ ε έ αάο ι έι ν α ς ξς Κ α’λ τ πρμθκ ιπόα α ααυάια κάτε ν τ ξ πέι ιν σ αι ε λ ε. ε ύ ς μ ξς δ λγυεν μδ δάι ι έομέ εε ρκ α α ν α πυ άνυεο Α Β σ η ο ψ χομτ η αί ν λ Μαο εό ρν δς τχρ ε αε ιτ ο ι π ωσο άον τ ςτλι ί τΔσςα ο σε ε σ υ ί. εαη ώαησ πς ί ιχ ρ τ ι ή ν ςω . Κ νςα ι σ ε ί ν ρ ε αεν μ ήεκ δ πέ ι ί λ ι εε π Κ έ μ ρ -ι όε ρκ ιν ι ό μ ρ δ δάι ακ κ ν οό ςετειέε ν οδ οπ ρ ι μ ν τ π. τν ρ τ γνω εαάι ω Χι ο έ νλτκ συ ν Σω ή ο όκι ιυά ι λι ν ατμ δ π π σο ι βί εέ κνρ ιτν οε ρ κιν ααί ση πρα σ α ν ί τπάμτεασ αά α ργααί ιο ρ. ν β τ Τυ ιν φυτΣ σ . ο οί έ τσό ω ί υ τ α α Ν κο υβ τ ςοψ χε οΤυι α ιΣ λέ ρ πυ άν τ οτ σο ιν ί Κ οδό αία αιψ υ ιιυ μζθ τξέον δ κέ ςάαδ ψ χε ισί ι ατρν ς άν γ π ι ν ο ια τ κποσι ή α ι υε ον ιρςτ μ θ κ δν συ γ ν ύ κκτ εε αωι ιάι ρρ ξτά π ίγ κ αόο κρ πι ι π τ ύι ρ ν ν ο ό κν νκλα αμγ ά άο εόπ κιαι . υ κ πυ εε ρκ όο αώ ε ο μδ δάι λ μλ ν. ν α ι Μα ιπ τ μγ σ φ τ καόη άι α ωι σ ά Μ’υ ύτ ςρε ατ ςο ήως ο υ πυ ρ εδ δα ακαι ο τώιέ ρ κιλδ . ν ά κάλυέ σρ ιλο ν ωό ςα τ λπρμθ α οπ . ρ ό ααύι σ ω ε θ υ Θ πνση ώ α ο χρύ α άετ χ ρ τ οο υ ΣηΑε σαα α μ α αε ί τ ν ό λ μζ ο ν ν ε ν μκ ίυ βς πυ λιοε υε ατ ο όοχρ ονπνο ύ ύ τν χό ν κλδ τς οέ ρ οα αο χε. ο ν ε ί θ μθυε άπ,α άονρύπ α άονΣ μαθ μθυεομα κιώ ν κνυε νπδ τ μα απ ςα άοναάο ο π. η ύ Ε Ε ΗΚ ΣΑ Η Λ Ν  ΤΝ Α Τ Λ Ε Ι ΙΩ ΙΣ 209126 20920664-704 Η .ΠΚ Ν ΝΑ :1-086, 1-008,94577 Ο
  4. 4. Εα ι ό ε μ τυ ετι ύ α. θμ τγα ί ει νρ ντι ν μκ δί α ο θαρ ο μ ςΗ εαορ φα πκ τώ εα ρ γ κ ε σα εάα ηή αα ο κι ύ α. λσ οο μ π ςο ύχοο τ μγλ ζτμ τ τυ αρ μ ςΜη η μ νύ ε ω τ σ γρ ν ο π ρ μ θ αρ β τί νμσ ση ατσα α τν ρ γαι ττ. α α ύ ι κο αεαά εα τ φ να ί κιη π αμ τ όηα κ Ηπ ο τσα ο πρ ά λνο, ρ π νηη σμνορ τύ εη ω ρ σα ί τυ ει λοτςη ύ ασ , τιετκαο μν ζή β μ ςη ο ω ι μ νξ ,ο χω ο λθ ςω π λω ε α ει φ λ ε π υ α, κι ν ή οαι τ άρ μ πή ο τ ν όε ν ί ιπκ αί ς ο ν κ ά ν ε δ κλπο ν η κθ μρ όηά α. μτση αιμ ςο ς ε α α ύ ι αύ τυ τν α η ει ττ μ ςΟ εα χμ τ ό τυ σ π ρ μ θα ν σ β η άια αδά α ααο σ υ μ α εόηα σ σ μ ανυ σ μρ κια ο θ ετ π ι ν κτνή ο ν ε μσ ττ ό α υ β ί ν ή εα α τ ι ο π ρ τύεν φ ιξυ τ δκςο ς π ψ ιγ τνω κιο κσ ο α ορ νια τ ο ν ι ι τυ α ό ε ι η ζή α τν ό μ . ά ς έ ςα ΗΑεό κλ π οιάια ο σκχρυι π ρ μ θα Τ ταο δ, νμ σαα ρ τ ετ μ υ ι ο ετ ά α α ύ ι.ο ρ γύ ι μ ο κ η μ υ ι , π ιτ ό λγς ο τύ υ πρ σ τρ κι υ β λο ν τν ο σκ ο οηι ς όο γηεο ν ει όεο α σ μ ά λυ ση ή κ σ α αρσ κιη αε , π ρ ί τ σο ε σα α α ύ ι. φ ί η α τ μ γί α α ατ α τι ί τ π ρ μ θα ε α η χα Τλς Αεό κλ πσεεσο ιύ ο . υό τν νρε κ κτράτ έο η νμ σαα ιτύι τ χ μ ρΑ τν ο εεγι ό αα ρ κη ο α π υ π τ μα υαω εκι π τν λη ί ιρθσ αα ι σ γί σ , ο α ό η ι ψ χγ γία α ό η ά λ δ εεείμ τ γ υκ η η ν α ν σέ ηπρ υλγ,π γύ νσ .τι ψ χγ γ δ μνιπδρ ι . κψ ,ει λοήεαρ πη ηΕσ η υαω ί ε έεει μκ σ α ε ή Α τ εα ρ τί ι ι δα ετ ή χσ μ τ π ι – ετ. νί τ π οε εμα ιλκι σέη ε ο αδ θαή θ ν κ ί Μ’ υέ τ σέ ε ζτ ν σ μ ει βτ σιΧιτυεν τ ε α τςι κψ ι ηώ α υ πρ ά εε τ ρ ο γνι ι ς ς ς λ ς σ άκ εδ λ σισ ς α τν Ν ΜΟ Κ Λ . κηώ ε α κιη Α Ε ΣΑ Α ς Τ Λ Ε Ι ΙΩ ΙΣ 209126 20920664-704 Η .ΠΚ Ν ΝΑ :1-086, 1-008,94577 Ο

×