Prezentacia Bratislava
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Prezentacia Bratislava

on

 • 4,152 views

 

Statistics

Views

Total Views
4,152
Views on SlideShare
4,137
Embed Views
15

Actions

Likes
0
Downloads
2
Comments
0

1 Embed 15

http://www.slideshare.net 15

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Prezentacia Bratislava Prezentacia Bratislava Presentation Transcript

  • Slovenská akademická informačná agentúra
  • Štipendiá, granty 2009/2010, 2010/2011
  • Marcela Gro šeková
  • Jana Rehorovská
  • Bratislava, 13. október 2009
  • www.saia.sk
  SAIA, n. o.
 • POSLANIE SAIA, n. o.
  • Slovenská akademická informačná agentúra -
  • mimovládna nezisková organizácia, ktorá od roku 1990 svojimi programami a službami posilňuje občiansku spoločnosť a napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku
  • SAIA, n. o. v súčasnosti pôsobí v 6 slovenských mestách
  • www.saia.sk
 • SAIA, n. o. a jej regionálne pracoviská
  • www.saia.sk
  View slide
 • Programy SAIA I. CEEPUS Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá NÁRODNÁ KANCELÁRIA www.saia.sk AKCIA RAKÚSKO – SLOVENSKO, SPOLUPRÁCA VO VEDE A VZDELÁVANÍ www.saia.sk AKADEMICKÉ MOBILITY štipendiá na základe bilaterálnych dohôd www.saia.sk View slide
 • Programy SAIA II. FOND NIL NA PODPORU INTERNACIONALIZÁCIE VZDELÁVANIA www.saia.sk STREDOEURÓPSKA UNIVERZITA/ CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY www.ceu.hu NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM NA PODPORU MOBILÍT www.stipendia.sk
 • AKADEMICKÉ MOBILITY
  • SAIA poskytuje informácie a poradenstvo pre záujemcov o štúdium na zahraničných vzdelávacích inštitúciách
  • organizuje verejné konkurzy na štipendijné pobyty v zahraničí a na Slovensku
  • organizuje semináre a informačné dni
  • zúčastňuje sa na vzdelávacích veľtrhoch doma a v zahraničí
  • www.saia.sk
 • AKADEMICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM
  • zhromažďuje, spracováva a zverejňuje informácie o možnostiach štúdia v zahraničí
  • zverejňuje informácie o aktuálnych zahraničných štipendiách
  • poskytuje prihlášky jazykových a odborných štandardizovaných testov -TOEFL, GMAT, IELTS, GRE, SAT, ACT, USMLE a iné
  • poskytuje poradenstvo študentom, učiteľom, odborným a vedeckým pracovníkom pri uchádzaní sa o štipendium
  • www.saia.sk
 • AKADEMICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM
  • zhromažďuje, spracováva a zverejňuje informácie o možnostiach štúdia v zahraničí
  • zverejňuje informácie o aktuálnych zahraničných štipendiách
  • poskytuje prihlášky jazykových a odborných štandardizovaných testov -TOEFL, GMAT, IELTS, GRE, SAT, ACT, USMLE a iné
  • poskytuje poradenstvo študentom, učiteľom, odborným a vedeckým pracovníkom pri uchádzaní sa o štipendium
  • www.saia.sk
 • BULLETIN SAIA
  • štipendiá
  • na základe bilaterálnych dohôd vlád o spolupráci v oblasti školstva, kultúry
  • priame ponuky jednotlivých vlád
  • ďalšie ponuky
  • www.saia.sk
 •  
 • BULLETIN SAIA - témy
 • NEPERIODICKÉ PUBLIKÁCIE
  • publikácie o štúdiu v zahraničí
  • Kanada, Nemecko, Maďarsko, Ukrajina, Ruská federácia, Španielsko, Taliansko, Veľká Británia, Luxembursko, Holandsko, Belgicko
  • Ako napísať životopis, sprievodný list v slovenskom jazyku
  • Ako napísať životopis, sprievodný list v anglickom jazyku
  • Ako napísať životopis, sprievodný list v francúzskom jazyku
  • Ako úspešne zvládnuť prijímací pohovor
  • www.saia.sk
 • NEPERIODICKÉ PUBLIKÁCIE
  • sprievodcovia pre slovenských a zahraničných študentov vysokých škôl, doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov
  www.saia.sk
 • SAIA, n. o.
  • ŠTIPENDIÁ
  • NA ZÁKLADE BILATERÁLNYCH DOHÔD VLÁD O SPOLUPRÁCI V OBLASTI VZDELÁVANIA A PONÚK JEDNOTLIVÝCH KRAJÍN
  • 2010/2011
  • www.saia.sk
  • ADMINISTRATÍVNE ZABEZPEČENIE
  • väčšinu týchto štipendií pre MŠ SR administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.
  • niektoré štipendiá zabezpečujú veľvyslanectvá alebo iné inštitúcie na Slovensku alebo v zahraničí
  • www.saia.sk
  ŠTIPENDIÁ NA ZÁKLADE BILATERÁLNYCH DOHÔD A NOTIFIKÁCIÍ
  • Západná Európa: Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Island, Luxembursko, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko , Švajčiarsko, Švédsko ,
  • Stredná a východná Európa: Bielorusko, Bulharsko, Česko, Chorvátsko, Litva, Maďarsko, Moldavsko , Poľsko, Rumunsko, Rusko, Slovinsko, Srbsko a Čierna Hora, Ukrajina
  • Blízky Východ: Izrael, Turecko
  • Afrika: Egypt
  • Ázia: Čína, India , Japonsko, Taiwan
  • Amerika: Mexiko, USA
  • Austrália, Nový Zéland.
  • Krajiny, ktoré sú písané kurzívou, nezabezpečuje SAIA
  ŠTIPENDIÁ NA ZÁKLADE BILATERÁLNYCH DOHÔD A NOTIFIKÁCIÍ
  • Francúzsko – Veľvyslanectvo Francúzskej republiky na Slovensku www.france.sk / ifb /
  • Portugalsko – Inštitút Camoes www.instituto-camoes.pt /
  • Španielsko – Ministerstvo zahraničných vecí a spolupráce Španielska www.becasmae.es
  • Taiwan – Ministerstvo školstva Čínskej republiky (Taiwan) www.edu.tw
  • USA – Fulbrightova komisia na Slovensku www.fulbright.sk
  • Austrália - Australian Education International www.endeavour.dest.gov.au
  • Nový Zéland - Education New Zealand www.newzealandeducated.com / scholarships /
  ŠTIPENDIÁ NA ZÁKLADE BILATERÁLNYCH DOHÔD A NOTIFIKÁCIÍ
  • TYPY PROGRAMOV
  • semestrálne študijné pobyty
  • samostatný výber inštitúcie !
  • študijné a výskumné štipendiá 1-10 mesiacov samostatný výber inštitúcie!
  • jazykové kurzy vo vybraných krajinách (3 – 4 týždne)
  • postgraduálne pobyty
  • Uzávierky podávania prihlášok 20 10 /20 11: na stránke www.saia.sk ( október 2009 – august 2010)
  ŠTIPENDIÁ NA ZÁKLADE BILATERÁLNYCH DOHÔD A NOTIFIKÁCIÍ
  • semestrálne (ročné) študijné pobyty 20 10 /20 11
  • samostatný výber inštitúcie !
  • Belgicko ( 19.2.2010) Bielorusko (19.3.2010),
  • Bulharsko (5.2.2010), Česká republika (2.3.2010), Čierna Hora (2.3.2010), Čína (2.2.2010),
  • Dánsko (3.2..2010), Egypt (3.3.2010),
  • Grécko (19.2.2010) Chorvátsko (26.2.2010),
  • Izrael (12.11.2010), Litva (2.3.2010),
  • Maďarsko (5.3.2010), Poľsko (26. 2.2010),
  • Rumunsko (5.2.2010), Ruská federácia (12.2.2010), Srbsko (26.2.2010), Ukrajina (18.3.2010)
  • www.saia.sk
  ŠTIPENDIÁ NA ZÁKLADE BILATERÁLNYCH DOHÔD A NOTIFIKÁCIÍ
  • jazykové kurzy vo vybraných krajinách (letné a počas školského roka)
  • arabsky, bielorusky, bulharsky, čínsky, česky, dánsky,grécky, hebrejsky, chorvátsky,
  • litovsky, maďarsky, moldavsky, nemecky, poľsky, rumunsky, rusky, slovinsky, srbsky, turecky, ukrajinsky
  ŠTIPENDIÁ NA ZÁKLADE BILATERÁLNYCH DOHÔD A NOTIFIKÁCIÍ
  • Štipendium sa zväčša poskytuje na pokrytie: cestovných nákladov, pobytových - životných nákladov, v niektorých prípadoch príplatok k štipendiu (rezort školstva)
  • www.saia.sk
  ŠTIPENDIÁ NA ZÁKLADE BILATERÁLNYCH DOHÔD A NOTIFIKÁCIÍ
  • cieľovú skupinu, ktorej je ponuka určená (študenti, absolventi, doktorandi, výskumní a pedagogickí pracovníci a pod.)
  • typ štipendijného pobytu (študijný, výskumný, postgraduálny, jazykový)
  • dĺžku pobytu
   • krátkodobé (jazykové kurzy, vedecké stáže)
   • strednodobé (niekoľkomesačné, semestrálne, ročné pobyty)
   • dlhodobé pobyty (celé vysokoškolské štúdium, celé bakalárske / magisterské / doktorandské štúdium)
  • podmienky (vek, jazykové znalosti, a pod.)
  • výšku štipendia
  • termín uzávierky prihlášok
  • www.saia.sk
  KAŽDÁ KRAJINA V ŠTIPENDIJNEJ PONUKE STANOVUJE
  • Zahraničná prihláška – štrukturovaný životopis
  • - motivačný list
  • - akceptačný ( pozývací list)
  • - odborný program
  • - odporúčanie od školiteľa
  • - doklady o vzdelaní
  • - ďalšie prílohy
  • Žiadosť o štipendium
  • www.saia.sk
  Prihláška
 • ŠTIPENDIJNÁ PONUKA Dánsko
  • 3. február
  • 2010
  Typ pobytu Cieľová skupina Podmienky MŠ SR hradí Prijímajúca strana hradí ● stravu, ubytovanie, školné  a vreckové ● cestovné náklady  do miesta pobytu a späť ● základy dánčiny a anglický jazyk ● ukončené minimálne 2 semestre ● študent VŠ ● doktorand < letný kurz dánskeho  jazyka a kultúry  (3 týždne)   ● štipendium 5 000 DKK/mes. ● zdravotnú starostlivosť pri  pobyte nad 3 mesiace ● cestovné náklady  do miesta pobytu a späť ● akceptačný list ● dánsky jazyk, v prípade pobytu na báze anglického jazyka  sa vyžaduje súhlas prijímajúcej strany ● študent minimálne posledného ročníka bakalárskeho štúdia ● študent VŠ ● doktorand ● mladý vedecký pracovník 3 až 10-mesačný  študijný alebo  výskumný pobyt PRIJÍMAJÚCA STRANA HRADÍ MŠ SR HRADÍ PODMIENKY v čase podávania žiadosti CIEĽOVÁ SKUPINA TYP ŠTIPENDIA
 • ŠTIPENDIÁ DAAD DO NEMECKA 2010/2011 15. november 200 9
  • 10-mesačný študijný pobyt pre absolventov VŠ na postgraduálne štúdium
  15. november 2009
  • štipendiá pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na krátkodobé výskumné pobyty
  • (1 - 6 mesiacov)
  15. november 2009
  • štipendiá na celé doktorandské štúdium
  15. november 2009
  • štipendiá pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na dlhodobé výskumné pobyty (7 - 10 mesiacov)
  15. november 2009
  • jazykové kurzy nemeckého jazyk
  Uzávierka prihlášok v SAIA Typ štipendijného programu
  • Belgicko – Poľsko College of Europe - 10 mesiacov
  • India – bakalárske až doktorandské štúdium
  • Island – 8-mesačné štúdium jazyka
  • Japonsko – 1,5 až 2-ročný pobyt
  • Ruská federácia, Kórea, Mexiko, Nemecko, Švajčiarsko, Turecko
  • www.saia.sk
  Postgraduálne štúdium
 •  
 • CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY
  • Central European University in Budapest (CEU) je medzinárodne uznávaná inštitúcia ďalšieho vzdelávania v oblasti spoločenských a humanitných vied
  • Vyučovacím jazykom je angličtina  
  • CEU je registrovaná v štáte New York a akreditovaná jednou zo šiestich základných regionálnych akreditačných agentúr v USA (Middle States Association of Colleges and Schools – www.msche.org ).  
  • V roku 2005 získala univerzita štátnu akreditáciu a bola uznaná ako súkromná inštitúcia v Maďarskej republike.
  • www.ceu.hu
  • www.saia.sk
  Stredoeur ópska univerzita v Budapešti    
  • Študijné programy a akademické tituly : ·       
  •    Ekonómia (MA, PhD)·   
  • Enviromentálne vedy (MS, PhD)·        
  • Rodové štúdiá (MA, PhD)·
  • História (MA, PhD)·        
  • Medzinárodné vzťahy a Európske štúdiá (MA, PhD)·        
  • Právne vedy (LLM, MA, SJD)·         
  • Aplikovaná matematika (PhD)·
  • Stredoveké štúdiá (MA, PhD)·         
  • Štúdiá o nacionalizme (MA, PhD) ,
  •   Filozofia (PhD) ,
  • Politické vedy (MA, PhD) ,
  • Sociológia a sociáln a antropológia (MA, PhD)·          
  • Verejná správa (MA) ,
  • www.ceu.hu
  • www.saia.sk
  Stredoeur ópska univerzita v Budapešti    
  • Požiadavky na uchádzačov: ·
  •         
  • ukončené vysokoškolské štúdium v čase nástupu na študijný pobyt,·   
  •        
  • znalosť anglického jazyka (TOEFL, IELTS, CPE, CAE v stanovenom počte bodov, resp. absolvovanie testu TOEFL, administrovaného CEU v Bratislave     
  •      
  • splnenie špecifických podmienok pre jednotlivé programy.
  • www.ceu.hu
  • www.saia.sk
  Stredoeur ópska univerzita v Budapešti    
  • Štipendiá:
  • Full CEU Scholarship - pokrýva školné, ubytovanie, stravu, vreckové a poistenie
  • Pa r tial CEU Scholarship – pokrýva školné, ubytovanie, príspevok na stravu a poistenie
  • Tuition Waiver – odpustenie celého školného alebo jeho časti
  • www.ceu.hu
  • www.saia.sk
  Stredoeur ópska univerzita v Budapešti    
 • CEU HOUSING Accommodation at the modern, hotel-type complex of the CEU Residence Center is included as part of the Full and Partial Master’s Fellowships packages.
 • Podávanie online žiadostí 26. január 2010 (inštitucionálne testy) 16. marec 2010 www.ceu.hu
 • Stredoeurópska univerzita
      • www.ceu.hu
      • www.saia.sk
 •  
 •  
  • Nadácia Beatrice a Rochus Mummert pre ekonomické a technické disciplíny
  • študenti 3. a 4. ročníka
  • magisterské štúdium na Univerzite v Kolíne 2010 - 2011
  • www.uni-koeln.de
  • Podávanie prihlášok: 1. septembra do 30. novembra 2009
  • www.bosch-stiftung.de
 • Akcia Rakúsko – Slovensko Spolupráca vo vede a vzdelávaní (štipendiá a granty)
 • Základné informácie
  • Akciu financuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky a Spolkové ministerstvo pre vedu a výskum Rakúskej republiky.
  • Cieľom programu je zintenzívniť spoluprácu medzi oboma krajinami v oblasti, vzdelávania, vedy a výskumu.
  • Správnym orgánom Akcie je 10-členné grémium , pri paritnom zastúpení oboch krajín (5 členov menuje minister školstva Slovenskej republiky a 5 spolkový minister pre vedu a výskum Rakúskej republiky).
 • 1. Podpora doktorandov
  • 1.1. Konferencie, semináre a školenia pre doktorandov
   • konferencie, semináre a školenia budú organizované pre slovenských a rakúskych doktorandov s rovnakým vedným zameraním (prírodovedné, spoločenské, technické, humanitné disciplíny, ...)
   • školenia na témy písanie a predkladanie projektov, príprava prezentácii na konferencie a semináre a pod.
   • termíny na podávanie žiadostí budú zverejňované priebežne v dostatočnom predstihu na www.saia.sk
  • 1.2. Štipendiá na krátkodobé výskumné pobyty (1 - 4 mesiacov)
   • Doktorandi, ktorí majú v čase podávania žiadosti ukončený minimálne jeden semester (všetky študijné odbory).
   • Štipendium zahŕňa školné, 940 eur/mes. a cestovné náklady do miesta pobytu a späť (vlak 2. triedy).
   • Žiadosti sa podávajú elektronicky na www.scholarships.at
   • Uzávierka: 15. máj a 15. september
 • 2. Spolupráca v oblasti výučby
  • 2.1. Prednášky a blokové semináre vedené hosťujúcimi profesormi
  • alebo docentmi
   • prednášky a semináre musia byť súčasťou riadneho študijného plánu
   • prednášajúci musia byť profesori alebo docenti (habilitácia je podmienka), ktorých prijímajúca vysoká škola pozve ako hosťujúcich profesorov, resp. docentov
   • z prostriedkov Akcie Rakúsko - Slovensko je možné hradiť honorár a cestovné náklady (nie pobytové náklady)
   • uzávierka žiadostí o finančnú podporu: 15. marec, 15. máj, 30. november
  • 2.2. Spoločné študijné programy, ktorých výsledkom je uznávaný spoločný dvojitý diplom (len na úrovni magisterského štúdia)
   • 2.2.1. Semestrálne štipendiá pre študentov
   • 2.2.2. Financovanie prednášok a seminárov vedených hosťujúcimi vyučujúcimi
   • 2.2.3. Pokrytie finančných nákladov stretnutí koordinátorov
   • Uzávierka žiadostí o finančnú podporu: 15. marec, 15. máj, 30. november
   • Predkladanie projektov elektronicky na: http://akciars.saia.sk/
 • 3. Projekty na bilaterálne témy
  • prioritu majú projekty zo spoločenských disciplín
  • projekty s cieľom pripraviť spoločné bilaterálne, regionálne a európske projekty v oblasti vzdelávania a vedy – maximálne do výšky 5 000 EUR
  • podporujú sa aktivity na nadviazanie nových partnerstiev, ktoré sú v záujme Rakúska a Slovenska
  • pozitívne sa hodnotí zapojenie mladých vedeckých pracovníkov do projektov
  • maximálna dĺžka projektu: 12 mesiacov (nie je možné požiadať o predĺženie)
  • Predkladanie projektov elektronicky na: http://akciars.saia.sk/
  • Termíny predkladania projektov: 15. marec, 15. máj, 30. november
 • 4. Výskumné štipendiá
  • 4.1. Štipendiá pre postdoktorandov (6 mesiacov)
   • Postdoktorandi, v čase podávania žiadosti o štipendium maximálne 10 rokov po dizertácii (nehabilitovaní) pôsobiaci na slovenských VŠ alebo SAV sa môžu uchádzať o štipendium na 6-mesačný výskumný pobyt v Rakúsku.
   • Súčasťou výberu bude osobný pohovor. Tieto štipendiá sú určené pre vynikajúcich vedcov.
   • Štipendium zahŕňa 1 040 eur/mes. a cestovné náklady do miesta pobytu a späť.
   • Uzávierka žiadostí na www.scholarships.at
   • Termíny podávania žiadostí: 15. máj
  • 4.2. Mesačné štipendiá pre bývalých štipendistov Akcie Rakúsko - Slovensko
   • Vysokoškolskí učitelia alebo pracovníci SAV, ktorí boli štipendistami Akcie (absolvovali štipendijný pobyt v rozsahu minimálne troch mesiacov) sa môžu uchádzať každé dva roky o jednomesačné štipendium. Takéto jednomesačné štipendium je možné udeliť maximálne trikrát. Veková hranica je 45 rokov.
   • Štipendium zahŕňa 1040 eur/mes. a cestovné náklady do miesta pobytu a späť.
   • Uzávierka žiadostí na www.scholarships.at
   • Termíny podávania žiadostí: 15. máj, 30. november
 • 5. Letné školy
  • 5.1. Organizovanie letných škôl (Sommerkolleg)
   • Sommerkollegs sú bilaterálne jazykové kurzy, v rámci ktorých sa rakúski študenti učia po slovensky, a zároveň slovenskí študenti po nemecky. Voľný čas je organizovaný spoločne s cieľom precvičenia jazykových znalostí získaných počas vyučovania.
   • Od účastníkov sa očakáva vlastný finančný príspevok (Slováci 1 500,- Sk; Rakúšania 200,- EUR), ktorý by mal byť využitý na pokrytie nákladov na organizáciu letnej školy. 
   • Predkladanie projektov elektronicky na: http://akciars.saia.sk/
   • Uzávierka žiadostí o finančnú podporu: 15. marec, 30. november
  • 5.2. Štipendiá na letné jazykové kurzy v Rakúsku
   • Uchádzať sa môžu študenti vysokých škôl, ktorí ukončili minimálne prvý ročník štúdia, a doktorandi. Každý rok sa vypisujú štipendiá na vybrané študijné odbory. Jazykový kurz trvá 3 – 4 týždne. O mieste a termíne kurzu budú informovaní úspešní uchádzači po výbere.
   • Štipendium zahŕňa poplatok za kurz, ubytovanie, vreckové a cestovné náklady do miesta pobytu a späť (vlak 2. triedy).
   • Uzávierka žiadostí na www.scholarships.at
   • Termín predkladanie žiadostí: 15. marec
 • Akcia Rakúsko - Slovensko Michal Fed ák SAIA, n. o. Námestie slobody 23 812 20 Bratislava [email_address] www.saia.sk
 • NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM SR na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov www.stipendia.sk www.scholarships.sk www.saia.sk
 • O programe
  • Vytvorenie národného štipendijného programu na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov schválila vláda Slovenskej republiky v roku 2005
  • Národný štipendijný program je financovaný Ministerstvom školstva SR
  • Program administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.
 • Program podporuje mobilitu
  • slovenských študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov do zahraničia
  • zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov na Slovensko
 • Štipendiá pre občanov SR
  • štipendiá pre študentov slovenských vysokých škôl na študijný pobyt počas magisterského štúdia
  • letný semester 2009/2010
  • štipendiá pre doktorandov slovenských vysokých škôl a pracovísk SAV
  • 1-10 mesiacov na zahraničných vysokých školách, resp. výskumných pracoviskách
 • Cestovné granty pre občanov SR
  • cestovný grant sa môžu uchádzať študenti slovenských vysokých škôl v súvislosti s ich plánovaným študijným pobytom počas magisterského štúdia v zahraničí v trvaní min. 1 semester
  • interní doktorandi, vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci slovenských vysokých škôl a pracovísk SAV sa môžu uchádzať o cestovný grant v súvislosti s ich plánovaným výskumným pobytom v zahraničí v trvaní min. 1 mesiac
  • cestovný grant nie je určený na úhradu nákladov spojených s účasťou na konferenciách
 • Štipendiá nie sú určené :
  • študentom a doktorandom prijatým na celé magisterské alebo doktorandské štúdium v zahraničí ,
  • občanom SR študujúcim na zahraničných vysokých školách,
  • študentom a doktorandom prijatým na pobyt v rámci iných štipendijných programov (napr. Erasmus, Višegrádsky fond, CEEPUS, bilaterálne dohody a pod .), vrátane študentov, ktorí v rámci programu Erasmus absolvujú pobyt s nulovým grantom,
  • študentom a doktorandom, ktorí už absolvovali trojmesačný a dlhší štipendijný pobyt v rámci Národného štipendijného programu SR.
 • Štipendium a cestovný grant:
  • štipendium je určené na pokrytie životných nákladov na študijný, resp. výskumný pobyt na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnom pracovisku.
  • výška štipendia na mesiac je stanovená v súlade so životnými nákladmi v jednotlivých krajinách
  • napr. EU 600 – 800 EUR
  • cestovný grant je finančný príspevok na cestovné
  • jedna cesta do miesta pobytu a jedna cesta z miesta pobytu
 • Podávanie žiadostí 2009/2010
   • Registrácia na www.stipendia.sk a vytvorenie on-line žiadosti
   • Vyplnenie on-line žiadosti a pripojenie všetkých požadovaných príloh (systém neumožní odoslať žiadosť ak nie sú vyplnené všetky povinné polia a pripojené všetky povinné prílohy)
   • 3. Odoslanie on-line žiadosti
   • 4. Vytlačenie on-line formuláru žiadosti
   • 5. Doručenie vytlačeného a podpísaného formuláru s fotkou do SAIA (bez príloh)
   • do 31. októbra 2009 do 16.00 hod
 • Podávanie žiadostí 2009/2010
   • do 31. októbra 2009 do 16.00 hod. – na pobyty v letnom semestri 2009/2010
   • www.stipendia.sk
 • Úhrada štipendia
  • Štipendium sa uhrádza v mesačných platbách, vždy k 5. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, a to na bankový účet štipendistu (výnimkou je platba za mesiac január, ktorá bude uhradená až vo februári).
  • Prvá platba štipendia bude vyplatená až po tom, ako štipendista doručí písomné potvrdenie príslušnej vysokej školy/výskumného pracoviska o začatí štipendijného pobytu.
  • Štipendista predloží najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia štipendijného pobytu záverečnú správu o pobyte, prílohou záverečnej správy o pobyte bude potvrdenie príslušnej vysokej školy/ príslušného výskumného pracoviska o skončení štipendijného pobytu.
 • Úhrada cestovných nákladov
  • Cestovné náklady sa refundujú maximálne do výšky schváleného cestovného grantu na základe predložených originálov cestovných dokladov (autobus, železničná doprava 2. triedy, letecká doprava ekonomickej triedy). Cestovný doklad musí byť v súlade s nástupom a ukončením štipendijného pobytu.
  • Všetky náležitosti týkajúce sa pobytu (zdravotné poistenie, víza, ubytovanie, prijatie na vysokú školu/výskumné pracovisko) si štipendista zabezpečuje sám.
 • Štipendiá pre uchádzačov zo zahraničia
  • štipendiá pre zahraničných vysokoškolských študentov na časť magisterského štúdia v rozsahu jeden až dva semestre (5 až 10 mesiacov) na slovenských vysokých školách
  • štipendiá pre zahraničných doktorandov na časť interného doktorandského štúdia v rozsahu jeden až dvanásť mesiacov na slovenských vysokých školách a pracoviskách
  • štipendiá pre zahraničných vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov v rozsahu jeden až dvanásť mesiacov na absolvovanie prednáškového, resp. výskumného pobytu na slovenskej vysokej škole, výskumnom pracovisku a v mimovládnych organizáciách na základe pozvania
  • www.scholarships.sk
 • O štipendiá sa môžu uchádzať:
  • Členské krajiny Európskej únie
  • ďalšie krajiny, ktoré sa prihlásili k Bolonskému procesu ( menované len tie krajiny, ktoré nie sú uvedené v bode a) – Albánsko, Andorra, Arménsko, Azerbajdžan, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Chorvátsko, Gruzínsko, Island, Lichtenštajnsko, Macedónsko, Moldavsko, Nórsko, Ruská federácia, Srbsko, Švajčiarsko, Turecko, Ukrajina,
  • Bielorusko,
  • Kanada, Mexiko, USA, krajiny Latinskej Ameriky a Strednej Ameriky,
  • Austrália, Čína, Egypt, India, Indonézia, Izrael, Japonsko, Juhoafrická republika, Kórejská republika, Nový Zéland, Taiwan, Thajsko, Vietnam.
  • www.scholarships.sk
 • Výška mesačného štipendia pre zahraničného štipendistu v SR :
  • vysokoškolský študent 240 EUR
  • doktorand 470 EUR
  • vysokoškolský učiteľ:
   • odborný asistent (bez alebo s titulom PhD.) 670 EUR
   • docent 835 EUR
   • profesor 1 000 EUR
  • výskumný pracovník:
   • mladý výskumný pracovník (< 4 roky praxe) 670 EUR
   • s titulom PhD. (alebo > 4 roky praxe) 835 EUR
   • skúsený výskumný pracovník (> 10 rokov praxe) 1 000 EUR
   • www.scholarships.sk
 • Podávanie žiadostí na šk. rok 2009/2010
  • Žiadosti o štipendiá sa podávajú on-line na www.scholarships.sk do 31. októbra 2009 do 16.00 hod. – na pobyty v roku 2009/2010
  • Do uvedenej uzávierky prihlášok musí uchádzač:
   • odoslať on-line žiadosť o štipendium a zároveň
   • doručiť originál akceptačného / pozývacieho list a potvrdenia o návšteve školy, resp. doktorandskom štúdiu na adresu: SAIA, n. o., Nám. slobody 23, 821 20 Bratislava 1, Slovensko (neplatí dátum poštovej pečiatky, ale deň doručenia).
 • Podávanie žiadostí na školský rok 2009/2010
   • do 31. októbra 2009 do 16.00 hod . – na pobyty v letnom semestri 2009/2010
 •  
 • www.stipendia.sk www.scholarships.sk
 • Bližšie informácie:
  • SAIA, n. o.
  • Námestie slobody 23
  • 812 20 Bratislava 1
  • Mgr. Michal Fedák
  • Koordinátor NŠP pre slovenských uchádzačov
  • m [email_address]
  • Mgr. Silvia Kotuličová
  • koordinátorka NŠP pre uchádzačov zo zahraničia
  • [email_address]
  • tel. 02-544 11 426, fax 02-544 11 429, www.saia.sk
 • CEEPUS
  • Stredoeurópsky výmenný
  • program pre univerzitné
  • štúdiá
  • NÁRODNÁ KANCELÁRIA
  • 2009/2010
  • www.saia.sk
  • http://www.ceepus.info/
 • CEEPUS - členské krajiny programu : Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko, Macedónsko, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko http://www. ceepus . info / www.saia.sk
 • Program CEEPUS podporuje :
  • vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl z členských krajín programu,
  • štipendijné pobyty vysokoškolských študentov, doktorandov a učiteľov,
  • študentské exkurzie a intenzívne kurzy v rámci schválených sietí spolupracujúcich vysokých škôl.
 • CEEPUS podporuje:
  • semestrálne pobyty študentov
  • (min. 3 mesačné pobyty),
  • krátkodobé pobyty študentov a doktorandov denného štúdia (spojené s vypracovaním diplomových a dizertačných prác), (1-2 mesačné pobyty),
  • prednáškové pobyty učiteľov VŠ (1 mesačné pobyty).
  • www.saia.sk
  • http://www. ceepus . info /
 • Kto sa môže uchádzať o štipendijný pobyt v rámci programu CEEPUS
  • 1. Uchádzač, ktorého domáca vysoká škola je zapojená do programu CEEPUS v danom akademickom roku (zoznam zapojených vysokých škôl a kontaktných osôb je
  • na www.saia.sk v časti „Štipendiá na mobility“).
  • 2. Uchádzač, ktorého domáca vysoká škola nie je zapojená do programu CEEPUS v danom akademickom roku (kategória freemover ).
 • Uzávierka on-line prihlášok na mobility
  • Uzávierka na štipendijné pobyty pre uchádzačov, ktorých domáca vysoká škola nie je zapojená do programu CEEPUS:
  • – štipendijné pobyty v zimnom semestri 2009/2010
  • 30. novembra 200 9 http://www. ceepus . info /
  • www. saia.sk
  • Mgr. Monika Brečková
  • Národná kancelária programu CEEPUS
  • SAIA, n. o.
  • Nám. slobody 23
  • 812 20 Bratislava 1
  • tel.: 02/5441 1426, 5441 1436
  • fax: 02/5441 1429
  • m onika.breckova @ saia.sk
  • www.saia.sk
 •  
 •  
 •  
 • SAIA, n.o.
  • Nám. slobody 23
  • 812 20 Bratislava 1
  • tel.: 02/5441 1426, 5441 1436
  • fax: 02/5441 1429
  • [email_address]
  • [email_address]
  • www.saia.sk